Програма на конференцията

Конференцията беше проведена на 14 и 15 ноември 2013 в залата на Института за икономически изследвания при БАН на ул. Аксаков 3. при следната програма: