Годишен отчет на профсъюзната организация - 1979 г. - 1983 г., 1986 г. - 1990 г.

Към албума...