Съдбата на земеделските кооперации

 

Съдбата на земеделските кооперации

 

Вихрен Митев

 

целият текст на работата