Преглед на печата - 1999 г.

Предпоследната година на ХХ век се оглежда в печата през 1999 година.

Правителството на Иван Костов е във вихъра на своята дейност.

Вече се усеща, че то няма да има втори мандат. Започнало е прегупиране на извънпарламентарни сили, някои вече поглеждат към Симеон в Мадрид.

 

Преглед на печата за 1999 г.