Брифинг - 11 юни 1992 г.

P E Д O В H А

П P Е C K O H Ф Е Р E Н Ц И Я

на ПП на БЗНС "Н.Петков" - 11.06.1992 г.

 

 

Присъстват: Г. Пинчев, Ст. Личев, Г. Манов, Т. Кавалджиев, П. Илиев, Ил. Данов, Р.Карапетков, Ас.Николов.

 

ЕКСПОЗЕ на СТ.ЛИЧЕВ - Най -важните събития през седмицата в организацията: подготвят се за нац. земед. събор в Славовица, който за първи път ще бъде честван от тях на Янини грамади; в събота форума Агробизнесйнтелект е преминал много добре; чествана е годишнина от гибелта на земеделците - горяни; следили са и борбата в Църквата, по който въпрос са излезли с декларация; закона за пенсиите - настояват земеделските да се приравнят към тези на работещите в промишлеността; в петък се е състояла среща на г—жа Мозер и членове на ПП с Филип Димитров.

 

ВЪПРОСИ на ЖУРНАЛИСТИ

 

ЗАШЕВА - в. Подкрепа - Основателно ли е да искат само Мозер да поздрави събора на Янини грамади?

 

ЛИЧЕВ - Не желаят събора да се превръща в политически митинг. Мозер е председател на организационния комитет и в това си качество ще говори.

 

СПИРИДОНОВ - в. Бълг. армия -I- Не смятат ли, че приемайки условието, БЗНС-е прави отстъпка в името на единството и II- какво мислят за пенсиите на щатните земеделци?

 

ПИНЧЕВ - по I-ви в-с - Опасяват се, че две различни речи на събopа ще предизвикат миналогодишни събития, когато земеделците са били разделени.

 

MAНOB - по II-ри в-с - Така нар. "поправка на Ал. Йорданов" не е пълна. Според тях би трябвало да се прецизират критериите, тъй като е имало парт.секретари, които се водели майстор-матричар, миньор—крепач /с I—ва категория труд/, механици на катери и т.н., а същите хора решавали кръстословици в партийните си кабинети. Що се отнася до "платените" от БЗНС - тях законът също би трябвало да засегне.

 

БРЕЗОВСКА - в. Зем. знаме - Какви са конкретните им мотиви да допускат, че ако Барев говори на събора, ще има ексцесии?

 

КАВАЛДЖИЕВ - Мозер е обединяваща личност. Искат да създадат приятелска атмосфера.

 

ПИНЧЕВ - /по същия в-с/ - Предполага, че Ц. Барев сам се е "поучил" от честването преди около месец на годишнина на Стр. Димитров, откъдето се е върнал с понижено настроение.

 

МАНОВ - /по същия в-с - Мозер се приема радушно от всички членове на двата зем.съюза и от цялата общественост.

 

ЕВДОКИМОВА - в.Малък в-к - Нещо повече за срещата с Филип Димитров?

 

П.ИЛИЕВ - Поставили са пред премиера тревожни въпроси

1. Ликвидационните комисии - издевателства от страна на комунистите и недопускане на членовете на комисиите да встъпят в длъжност, появилият се "нощен тероризъм" запалвания, взривове — все су членове на "Н.П.". Терор, действия (които) трябва да се - пресекат от прокуратурата, следствените органи, полицията.

2. Координационните съвети по места са елиминирали от ликв. комисии членовете на "Н. Петков".

3. Случаят "Цалапица" - предс. на комисията, които е член на "Н.П." има счупено ребро. Искат намесата на районния прокуpop.

4. Отношенията със СДС - Ф. Димитров е заявил, че "Н.П." е най-лоялния съюзник на правителството от извънпарл. организации.

5. Явлението-недоносче Георги Петров - заявили са на премиера, че Г.Петров не представлява опасност за "БЗНС Н.П.", но представлява такава за отношенията му СДС и БЗНС "Н.П.".

6. Засегнат е бил и въпроса за частните зем.кооперации на които поради недомислие в закона се назначават ликв. съвети. Предложили са свое юридическо тълкование по &12, което да бъде обсъдено в ПГ на СДС.

 

МАРКОВ - на своб.практ. - Какво е отношението им към църковния скандал?

 

П. ИЛИЕВ - Човекът се различава от животното по вярата си в Бога. Т. Живков беше сменен от П. Младенов и А. Луканов, а Патриарха искат да го сменят хора от Малкия Св. Синод, в който влизат и Калиник, и Панкратии. Реформи в църквата били нужни, но по каноничен пед. Това, което се извършва, било преврат. Още по-неприятно било за тях изявлението на един депутат, наричащ се сам епископ, клел се в Конституцията, че царя трябва да се върне. На митинга - пред "Св. Ал. Невски" имало призив за евангелизация на нашата църква това е тревожно, но се надяват здравият разум да надделее.

 

Ромила Гооргиева