Брифинг - 7 юли 1992 г.

РЕДОВЕН БРИФИНГ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ

от 07.07.1992г

 

 

Присъстващи: Ив.Горинов, П.Иванов, И.Савов, Милена Григорова и Цветомир Николов от Младежкия комитет на ЗП и президента и ген. секретар на Memдународната федерация на младите еколози.

 

МК на ЗП представлява ядро от членове на ЗП занимаващо се с младежките и най-вече с екологочни проблеми. Членове са на Международната Федерация на младите еколози от октомври 1990, която пък е член на СЕ. Провеждането на семинара в България е продиктувано от съществуването на АЕЦ в Козлодуй.

 

Тема на семинара: "Ядрената енергетика - състояние и перспективи в страните от Източна Европа."

 

Основното в приетата Декларация на този семинар е постепенно, но сигурно да бъде спряна атомната енергетика в тези страни като се започне от първите четири реактора в Козлодуй. Това решение не съвпада със становището на ЗП, в което се предлага да се запази в срок от 10 години площадка,/площадката в Белене като не се изключва възможността да се построи една парогазова централа/ и по този начин се предостави възможност на бъдещото поколение да реши окончателно този проблем.

Иван Горинов смята, че ако има възмпжност трябва да се отървем от ядрената енергетика, но сега е икономически невъзможно. Според него първи и втори реактор трябва да работят още две години, след което да бъдат погребани, вместо да се хвърлят огромни средства за ремонт.

Президентът на Международната Федерации на младежките европейски еколози - Жан Тил, уведоми, че тя сбхваща 15 страни от Изток и Запад с цел да се установи диалог м/у различните страни във връзка с този проблем. Централата в Козлодуй заеяга всички ни.

Генералният секретар - Бернар заяви, че Федерацията се противопоставя на международното западно лоби, което търси на пазар на остарялата си технология и дава алтернативно предложение на този проблем.

Темите на пресконференцията на ЗП бяха: Уволнението на шефа на Нац. служба за сигурност - Чавдар Петков и 2. Политиката на Янчулев.

Ив. Горинов припомни, че на миналия брифинг във връзка с връщането на имуществото на пъртиите той е информирал за безвъзмездното предоставяне на сградата на "Дондуков" 39 на СДС от Ф .Димитров, което "Демокрация" е отхвърлила като достоверно и сега той прочете Решение № 416 на МС, което потвърждава казаното от него.

 

П. Иванов изрази становището на ЗП във връзка с уволнението на Ч.Петков. Според него дейността на 39-мата се изроди в хвърляне на къчове във всички посоки. Един от обектите е и Нац.служва за сигурност, като с поредицата уволнения, завършващи с това на Ч.Петков се цели да се потули всичко свързано с "оня списък ". Новият шеф - Антонов е бивш зам. началник на червените бapeти и той, според П.Иванов ще доразруши и малкото, което е останало там.

Последиците, обаче, ще бъдат негативни не само за България, а и за съседните страни. С разрушаване на контраразузнаването Б-я се превърна в разграден двор и съответно в един дестабилизиращ фактор за Балканите.

Той подчерта, че остава и сила искането на ЗП за оставка на Стоян Ганев и Йордан Соколов.

Според И.Савов Янчулев води политика на игнориране на Столичния общ.съвет и създава икономически пречки по отношение на неговата нормална работа. Приетата миналата година структура за едно звено от 11 човека, включващо експерти, консултанти и технически сътрудници, които да подпомагат работата на комисиите в Столичния съвет не беше създадено. На последната сесия бе препотвърдено това решение, но кмета го върна за преразглеждане като се аргументира, че е незаконно.

Друго решение на Янчулев е да се проведе конкурс за знаме на общината.

Една от точките на утрешното заседание на общината е увеличаването на цените на градския транспорт. Групата на ЗП няма да подкрепи това увеличение.

На въпроса на Андреевски -съветниците на ЗП ще подкрепят ли искането на ПЛ за оставка на кмета, поради това, че се бърка в работата на БПЦ, г-н Савов отговори, че в дневния ред се предвижда запитване към кмета по този въпрос и ако отговорът му е неудовлетворителен, то ЗП ще ги подкрепи.

На въпроса на Н.Спасова правени ли са постъпки в съда за разделяне имуществото в СДС, Ив.Горинов заяви, че досега не са водени имуществени дела, но в скоро време ще направят постъпки.

 

ЗДРАВКА РАЧЕВА