Статут на гражданските комитети "СДС"

 

СТАТУТ

НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ “СДС”

/СТАТУТЪТ Е УЧРЕДИТЕЛЕН, КАТО ОКОНЧАТЕЛНИЯТ МУ ВАРИАНТ ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕН И ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ/

 

 

Гражданските комитети “СДС” са общонационално движение на политически активни личности. Движението има за главна цел окончателно лисвидиране на трансформираната в посткомунизъм комунистическа система в България чрез реализиране на своите платформи и програми за развитие на страната и чрез провеждането на незабавни парламентарни и общински избори.

Член на ГК “СДС” може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който приема Програмната декларация и е решен да действува за постигането на главната цел на движението. Членството се утвърждава от учредителите на местната организация.

Движението има следната организационна структура:

1. Общински ГК “СДС” /където е възможно и селски/.

2. Регионални ГК “СДС” /в големите градове – градски/.

3. Национален ГК “СДС”.

В Гражданските комитети членуват физически лица, а не организации. Това се отнася и до организациите-учредителки. Физическите лица представляват себе си, а не своите организации. Движението цели преодоляване на тяснопартийните интереси, които затормозват и блокират дейността на опозицията днес. Коалиционната форма на организация на силите, борещи се срещу комунизма вече е изчерпана.

Ръководството на общинските /селски/ ГК “СДС” се състои най-малко от трима души – председател, секретар и координатор.

Ръководството на регионалните /градски/ ГК “СДС” се състои от по двама представители на общинските ГК “СДС”, които са поне 2/3 от състава му. Един от двамата общински представители задължително е общинския председател. Ръководството избира оперативен орган от най-малко трима души – председател, секретар и регионален координатор. Останалата 1/3 от състава се одобряват от Националния ГК “СДС”. Председателят представлява регионалния ГК “СДС” в Националния комитет.

Националният ГК “СДС” избира оперативен орган – Национален  изпълнителен комитет.

Решенията на ръководните органи на движението имат задължителен характер и се приемат с обикновено мнозинство. ГК “СДС” ще сътрудничи с всички партии и движения, приемащи главната цел на движението и работещи активно за нейното реализиране. По целесъобразност ГК “СДС” могат да излъчват свои представители в Координационните съвети на СДС.