Списък на изказванията в кино "Петър Берон" - 24 октомври 1989 г.

Едно от събранията в кино "Петър Берон". На трибуната е Александър Каракачанов, на масата - Петър Берон, съименик и потомък на автора на "Рибния буквар".