Доклад за внедряване на нова система на основни заплати, 1990 г.

Към албума...