Детайл от диплянка -1990

Детайл от проект на нереализирана диплянка в предизборната кампания на СДС за 7-ото велико народно събрание.

Рисунката е използвана в други листовки, както и самостоятелно.