Отчет за дейността на земеделска кооперация "Защита" в ликвидация, 1992 г. - 1994 г.

Към албума...