Среща в СДС - 1990 г.

Както е видно, качеството на запазения екземпляр от стенограмата е много лошо. Все пак се добива, макар и мъглива, представа за водения разговор.