12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

*

Клубът беше основан на 3 ноември 1988 г. в 65-а аудитория на Софийския университет.

Негов инициатор беше Желю Желев.

Негови членове и членове на сродните клубове, възникнали в други градове на страната и по-сетне формирали Федерацията на клубовете, са били президентът Петър Стоянов, вицепрезидентката Блага Димитрова, председателите на Народното събрание Стефан Савов и Йордан Соколов, министрите проф. Николай Василев, Димитър Луджев, Ивайло Трифонов, Марко Тодоров, Елка Константинова... Стотици депутати, заместник-министри, кметове, общински съветници...

В Клубовете членуваха изтъкнати творци -  Валери Петров, Радой Ралин, Борис Димовски, Блага Димитрова, Христо Радевски, Невена Стефанова, Стефан Продев...

...Със съдействието на Фондация "Д-р Желю Желев" беше подготвен и издаден като книжно тяло сборник документи за Клуба, отделно в Омда продължи събирането и огласяването и при изпълнението на проекта FFNNIPO_12_00757 .

За пример само - спонтанно възникналите клубове в Попово и Ботевград.

Така се получи една по-пълна сбирка на документите, свързани с Клуба и Федерацията на клубовете.