10 ноември 1993


София, 10 ноември 1993 година
Брой 220 /1008/


София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В ПОДКРЕПА НА ИЗБРАНИТЕ СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ.


УВАЖАЕМИ ДОКТОР ЖЕЛЕВ,

Върховният съюзен съвет на Българския земеделски народен съюз /ВСС на БЗНС/ е силно обезпокоен от опитите на БСП и на нейните съюзници да провеждат рекомунизация в органите на съдебната власт.

Подкрепяме най-категорично законно избраните висши магистрати. БЗНС винаги ще отстоява и спазва Конституцията и законността в Република България.

София, 7 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателите на Главна прокуратура и на Върховния съд и до средствата за масово осведомяване.


Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ решително протестира срещу грижливо подготвената от БСП разправа със съдебната власт. В яростния си стремеж да възстанови своя тотален еднопартиен контрол над властта БСП грубо погазва конституцията и законите на страната. Зад прикритието от политически лъжи и пропагандни внушения, с помощта на всички възможни средства комунистическо-финансовата олигархия е на път да отстрани неудобните магистрати от висшите етажи на Главната прокуратура и Върховния съд и да ги подмени със свои хора. Гарант за осъществяването на този план е парламентарното мнозинство на комунистите. Реализацията му се свежда до приемането на внесени в парламентарната зала законопроекти за промени във Висшия съдебен съвет.

АДС се надява, че този опасен за младата ни демокрация план може и трябва да бъде осуетен.

За нас, синдикалистите, е изключително важно да се създаде независима съдебна власт за защита на правата ни, които все по-често и по-грубо се нарушават от настоящото правителство.

Призоваваме народните представители и президента на Република България да докажат, че са за изграждането на демократична и правова държава, като не приемат внесените предложения за промени във Висшия съдебен съвет.

София, 8 ноември 1993 г.

ЗА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АДС:

Иван Таушанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ И НА ТЕХНИТЕ СДРУЖЕНИЯ КЪМ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ЖАЛБИ НА ЦИГАНИТЕ.


С голямо безпокойство Комисията за защита на конституционните права на гражданите и техните сдружения към Висшия съвет на Българската социалистическа партия констатира увеличаващия се брой на постъпилите жалби до нея от ромите в България, в които с основание се търси съдействие за защита срещу нарушени конституционни права. Наред с конкретните проблеми се откроява и един общ проблем, състоящ се в негативната нагласа в част от българските граждани към ромите и произтичащите от нея противоправни действия. Комисията счита, че своята отговорност за това носят и средствата за масова информация, които съзнателно или не формират обществено мнение против ромите. Безпокойството на комисията се засилва и от обстоятелството, че и у нас, по подобие на някои други страни, се зараждат форми на стихийна и организирана разправа с българските граждани от цигански произход.

Като има предвид обществената опасност на явлението и неговата несъвместимост с принципите на гражданското общество и препоръките на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа /ПАСЕ/ от 1993 г., комисията апелира към законодателната и към изпълнителната власт, към политическите сили, към обществените организации и съюзи да се разграничат и да осъдят проявите на ксенофобия и расизъм и да предприемат необходимите мерки в рамките на своите компетенции и възможности.

София, 4 ноември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Премянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА МОНАРХИСТИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ.


Федерация "Царство България" проведе срещи със свои членове и симпатизанти на 30 октомври в Пловдив, 31 октомври в Хасково и Кърджали, 1 ноември в Стара Загора и 6 ноември в Кюстендил. Констатирано бе пълно разбиране и единодушие между ръководството на федерацията и организациите в страната. Открои се тенденцията да продължим упорито да работим за единение с всички демократични и патриотични формации като СДС, БЗНС, ХАП и други. Апелираме към всички монархисти и републиканци да се обединят около Федерация "Царство България" за възстановяване на Търновската конституция и Царство България.

София, 8 номеври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА МЛАДЕЖКА КРЪГЛА МАСА "МЛАДА БЪЛГАРИЯ И ИДЕИТЕ НА ВМРО" /6 НОЕМВРИ 1993 Г., СОфИЯ/.


Сто години след основаването на Българските македоно-одрински революционни комитети, поставило началото на ВМРО, ние, представителите на ВМРО - Младежка организация, на Българския младежки демократичен форум, на Младежката радикалдемократическа федерация, на Младежкия съюз на Демократическата партия и на Социалдемократическия младежки съюз, сме убедени, че:

- неотложно е изработването на официална политика по националния въпрос; настояваме всички политически и обществени сили да постигнат бърз консенсус по националния въпрос;

- българското правителство трябва да закриля българите, живеещи извън пределите на Република България, и да настоява пред съответните правителства за строго спазване на международните конвенции за защита на човешките права;

- лицата, принадлежащи към българския етнос и учещи в България, трябва да имат всички права, с които се ползват техните сънародници - български граждани.

Призоваваме останалите младежки организации и всички млади българи да се присъединят към нас за постигане на горепосочените цели.

София, 6 ноември 1993 г.

ВМРО - МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ: Антон Иванов

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ: Жаклин Ненова

МЛАДЕЖКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ: Милан Джорнилов

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ: Михаил Груев

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ: Ясен Гуев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА В АВТОФИРМИТЕ, ТРАМВАЙНИТЕ ФИРМИ И РЕМОНТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.


Днес, 4 ноември 1993 г., в Съюза на транспортните синдикати в България се проведе работно заседание между синдикалистите от "Столична компания за градски транспорт" и ръководството на ЕООД "Столична компания за градски транспорт" към Столична голяма община по възникналото социално напрежение от приложението на Вътрешните правила в автофирмите, трамвайните фирми и ремонтните предприятия.

С приложените Вътрешни правила за м. септември фондът работна заплата, изразен в удръжки, се намали от 200 до 400 хиляди лева в поделенията. След горещ диспут между синдикатите и стопанското ръководство се подписа споразумителен протокол, в който санкциите бяха коригирани и във всяко поделение ще се изградят съвместни групи, които ще оценяват допуснатите нарушения и санкцията на потърпевшия.

С това социалното напрежение беше преодоляно, новите Вътрешни правила и Инструкцията за приложението им ще бъдат приложени от 1 октомври 1993 г.

София, 4 ноември 1993 г.

/Пресслужба “Куриер”/


*  *  *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БИВШИЯ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПЛАМЕН СИМОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ФИЛИП ДИМИТРОВ, ИЗПРАТЕНО ЗА ОГЛАСЯВАНЕ ДО ВЕСТНИК "ДУМА”. Документът е адресиран и до председателя на Комисията за защита на конституционните права на гражданите и на техните сдружения към Народното събрание.


Г-Н ДИМИТРОВ,

Пиша Ви чрез вестник "Дума" с убеждението, че ежедневникът на СДС "Демокрация" не би дръзнал да помести редове, които могат да засегнат авторитета Ви. Това би било равносилно да се появи критична статия срещу Тодор Живков във в. "Работническо дело" преди 10 ноември 1989 г.

Поводът е конкретен, а политическите изводи - безпристрастни. Тъй като не Ви познавам лично и отношението си към СДС определям не от декларираните демократични идеи, а от действията и резултатите в тяхното осъществяване.

Дори сталинският тип комунизъм носеше теоретична и идейна привлекателност, а за ужасяващите последствия от прилагането им и ролята на личността вероятно имате своите психоаналитични изводи.

С писмо от 20 юли 1993 г. аз просто Ви информирах за извършване на незаконен обиск и обсебване на фирмено и лично имущество от страна на синята кметска управа на Териториалната общинска администрация /ТОА/ "Надежда" - София. Надявах се, че като политически лидер и юрист с непрекъсната и през тоталитарния режим практика ще потърсите поне обяснение от своите сини поданици за фашистките методи на действие. До настоящия момент основното фирмено комуникационно средство - телексът, се владее от общината заедно с фирмените архиви и вещи на стойност над 1 милион лева. Над три месеца демократичните и независими правозащитни органи - прокуратурата, не предприемат действия за отстраняване на беззаконието. Сигналите, че в "акцията" на общината са участвали и служители на службата за сигурност, остават без проверка. Кметският наместник Гърневски не се стеснява да обяви и политическите си мотиви пред свидетели - Пламен Симов като бивш депутат от ДПС е предател, неговото криминално минало му е известно.

Седмица преди обиска бях известен, че любимият Ви генерал Бонев е развивал тезата, че Симов като председател на подкомисия "Персонални престъпления на бившия режим" на Великото народно събрание /ВНС/ е укрил факти и доказателства за престъпленията на бившите комунистически лидери. По-късно при среща на синдикални дейци със синия депутат Васил Михайлов лице от обкръжението му е потвърдило това становище с допълнението, че съм бивш генерал от Държавна сигурност.

Мисля, че не е нужна специална психоанализа, за да се установи връзката между обиска и издирването на укрити документи за комунистически престъпления и други компромати. Чрез импотентността на прокуратурата или липсата на безспорни доказателства някой желае да оправдае политическото си безсилие с познатия ни вече лов на вещици.

Г-н Димитров, докато Вие сте получавали редовно адвокатската си заплата и хонорари с хобито Ви да изследвате човешката душевност, аз изтърпях тригодишна политическа присъда и забрана да упражнявам професията си до самия 10 ноември 1989 г. Нямам причина да защитавам бившата система, нито лицата, които я ръководеха. Но също нямам причина да вярвам, че хора като Вас - сиви и безлични по времето на бившия режим, са носители на демократичните идеи, особено след неопроверганите обвинения на Стоян Ганев, че сте сътрудничили на Държавна сигурност по това време.

С толерирането на един произвол, равносилен на държавен бандитизъм, извършен от Ваш син кмет, с ползването на защитни структури в лицето на отделни, вероятно сини прокурори, с неправомерното насочване на услугите на служители от службите за сигурност с политически цели, със създаването на условия за безнаказаност на подобни престъпни деяния, с усилията да внушите на електората на СДС параноична мнителност и уникалност относно защитата на националните интереси Вие, г-н Димитров, утвърдихте у мен убеждението, че сте предопределен да унищожите градивната опозиция, от която се нуждаят БСП, извънпарламентарните сили и цялата нация.

Съставих Ви дълго изречение във Ваш стил, за да ме разберете.

Нямам Ви доверие, защото Вие атакувате ръководителите на бившия режим, за да създадете "демокрация" с техните слуги. Атакувате и тези, които истински са репресирани, виждайки в тяхно лице политически съперници в "синьото политическо пространство". Ползвате методите, които формално пред "електората" ненавиждате.

Разтревожена ми се обади съпругата на Въльо Георгиев - бивш банков директор в "Туристспортбанк" - клон Сопот, задържан в Пловдив повече от 3 месеца с обвинение, че е взел подкупи. Наскоро тя е била посетена от бивш, а може би и настоящ служител на МВР, за да научи от него, че истинското обвинение е шпионаж! Намесвали се имената на Симов и КГБ.

Търсят се шпиони в ДПС, в Президентството, и то главно в посока към Русия, а в същото време назначени по Ваше време отговорни служебни лица показваха "на длан" пред американските си колеги състоянието на секретните ни служби и военната ни промишленост.

Не Ви ли се струва, че поддържането на тази линия в ръководните среди на СДС ни връща в 1945-а година?

В условията на анархия безпрецедентната пасивност на прокуратурата практически защитава престъпността, а в същото време СДС "пледира" за съхраняване на позициите на главния прокурор Татарчев. Това е борба не за демокрация, а за власт, г-н Димитров! Тайното и явното кръстосване на шпагите на СДС с почти всички политически сили из коридорите на парламента, съдебната система, специалните служби и стопанските структури струва на българския народ твърде скъпо - разруха и демонтаж на държавността. Очевидно всеки, който се противопоставя на тази Ваша политическа линия, се превръща в бивш агент на ДС, руски шпионин или най-малкото симпатизант на БСП. С този подход Вие превръщате СДС в партия от сталински тип, действаща в условия на "вражеско обкръжение". Постоянните "отлюспвания" на демократи с различно мислене е всъщност отстраняване на "врага с партиен билет".

В момент, когато нацията има нужда от толерантност и дори единство между всички политически партии, за да се предотврати окончателната ни икономическа катастрофа, СДС ангажира вниманието ни с прекроявания на политическото пространство и с шумотевици с жалкия процес срещу Георги Атанасов, чиято присъда е издадена съобразно практиката на тоталитарния Върховен съд. Това решение странно съвпада с едно старо и негласно обещание на Милко Балев да вкара Атанасов в затвора поради позицията му на 10 ноември 1989 г.

Всъщност в чия услуга се поставя прокуратурата, поддържана морално от СДС? Не Ви ли тревожи фактът, че Милко Балев - основният политически и кадрови конструктор на БКП, и прочутото 6-о управление свободно, все още, дърпат конците в някои политически и административни сфери?

Отново се връщам към престъпните действия на синята кметска управа на ТОА "Надежда". Вие сте разговаряли с члена на Националния координационен съвет /НКС/ Тодор Гагалов за случая. Получихте и писмото ми от 20 юли 1993 г. В резултат, изглежда, кметските служители са получили допълнителен кураж или указания да потъпкват закона, защото е необяснима тяхната упоритост в съзнателното обсебване на чуждо имущество, нанасяне на крупни щети на фирмата и чувство за безнаказаност. Особено, когато са задължени на фирмата с над 500 000 лева.

За мене остава убеждението, че в ръководството на СДС работи механизъм за създаване на политически противници и тяхното репресиране чрез синята администрация там, където я има! Каква би била атмосферата в страната, ако СДС и Вие притежавахте безусловно цялата власт, г-н Димитров?

В заключение си позволявам да изразя предположението, че Вашето поведение шеше да бъде различно, ако Ви бях наел като адвокат.

София, 3 ноември 1993 г.

/Прссслужба "Куриер“/


*  *  *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "НОВ ИЗБОР ЗА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ОСМА/, ПРОЧЕТЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕД ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23-24 ОКТОМВРИ 1993 Г/. На форума присъстваха 376 делегати от 183 клуба на ГОР.


БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ СВОЯ ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

Вече три години след началото на реформата България продължава да няма своя индустриална политика. Това доведе до хаос в развитието на отраслите, до разпадане на много производства и принудителна замяна на български промишлени производства /за което има налични мощности/ с внос.

Нито една източноевропейска страна не си позволи подобен лукс, не остана безучастна към емиграцията на най-добрите си специалисти или към злощастната съдба на високотехнологичните си производства. И Чехия, и Полша, и особено Унгария положиха специални грижи за запазване на своите най-добри отрасли и производства чрез международна кооперация или специални държавни фондове.

Гражданското обединение за републиката смята за необходимо да се извърши коренна промяна в досегашната практика, която се налага както от стратегическите нужди на икономиката, така и от конкретното й състояние.

Първо. Ние смятаме за особено важно страната да има дългосрочни национални приоритети и ориентири в областта на индустрията. Зад какво заставаме? Какво смятаме за перспективно? Кое държавата може да поеме като своя стратегическа грижа? Ето въпросите, на които всяко правителство трябва да отговори.

Второ. Едва върху основата на националните приоритети и при приет закон за фалитите може и трябва да се извърши прочистване на икономиката от нерентабилните производства и пренасочване на техните работници. Във всички случаи обаче следва да е ясно, че ако се отиде на механично прилагане на закона за фалитите без диференцирана индустриална политика, много иначе перспективни заводи ще трябва да бъдат закрити и разпродадени на безценица.

Трето. ГОР е за създаване на широкообхватна система от професионални условия и система за стимулиране на инвестиционната активност с оглед значително повишаване на дела на инвестициите в брутния вътрешен продукт.

Четвърто. Гражданското обединение за републиката е за стабилизиране на ръководните кадри на държавните предприятия и за изграждане на нова система за оценка на тяхната дейност. Най-важното в тази насока е да се даде възможност на ръководителите на държавните предприятия да бъдат мотивирани към перспективно и ефективно управление.

Пето. Ние смятаме за недопустимо продължаващото нихилистично отношение към инженеро-техническите ни кадри във всички области на живота. Една страна, която иска да уважава себе си, не може да допуска този най-силен отряд на стопанския прогрес да увеличава постепенно броя на безработните и да се занимава с дребна търговия.

Шесто. Гражданското обединение за републиката се обявява за формирането на държавен технологичен фонд с привличане на средства от бюджета, банките и от печалбите на държавните предприятия за стимулиране на технологичния прогрес в страната. В този фонд чрез принципа на акционерното участие могат да се включат частни и чужди инвеститори - основната цел на фонда е на базата на нисколихвени или безлихвени кредити да се подпомогне съхраняването и развитието на високотехнологичните производства.


ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА - СЪРЦЕВИНАТА НА ПОЗЕМЛЕНАТА ПОЛИТИКА НА ГОР

Към края на м. август 1993 година само около 21,3 на сто от земята е възстановена в реални граници. Около 20 на сто от нея се ползва от собствениците чрез предварителен въвод във владение по чл. 17. Същевременно трябва да се подчертае, че докато през 1990/91 година и даже през 1992 година хората гледаха на този процес спокойно, сега забавянето на връщането на земята предизвиква непрекъснато нарастващи социални напрежения. Това напрежение се дължи на голямата безработица в селата, на ликвидацията на старите структури и на разпиляването на селскостопанските производствени фондове.

Основна причина за забавянето на процеса за връщане на земята е слабата работа по земеразделянето. Все още докрай не са сключени договорите за земеразделянето. В процес на обжалване чрез съда са близо 110 хил. молби за непризнато право на собственост. Трудност създава и борбата около по-нататьшната съдба на ликвидационните съвети. Голяма част от тях са без всякакъв авторитет и реално не могат да ръководят селскостопанските работи.

Като цяло в селското ни стопанство се създава изключително тежка ситуация: старите структури са разрушени, новите все още не съществуват. Брутният вътрешен продукт в селското стопанство се е увеличил през 1991 година със 7,7 на сто и с точно толкова - 7,7 на сто, е намалял през 1992 година. Намалението на националния доход в селското стопанство през 1992 година е 8,4 на сто, същевременно силно е влошена структурата на животинските стада, в растениевъдството има огромни незасети площи. Все по-често се пренебрегват агротехническите и агрохимическите правила за дейност. Съществуващите свинекомплекси се намират в тежка и вече в много отношения неразрешима криза. Подобно е положението и в голяма част от преработващите селскостопански предприятия.

Какъв изход от създалото се положение вижда ГОР?

Първо. Преди всичко ние смятаме, че бързото връщане на земята в реални граници е единствено възможната алтернатива при създалото се положение. Само по този начин социалното напрежение ще бъде свалено, а разбитите производствени структури възстановени. За ГОР връщането на земята в реални граници е основен приоритет до края на тази и през следващата година.

Второ. Гражданското обединение за републиката смята, че там, където възстановяването на земята в реални граници е технически невъзможно, следва да продължи предварителното въвеждане във владение на собствениците на земеделска земя. Това въвеждане обаче не бива да става така, че да препятства връщането на земята в реални граници. У хората трябва да се изгражда убеждението, че предварителното въвеждане е временно и породено от необходимостта да не се спира производственият процес.

Трето. Гражданското обединение за републиката смята, че не бива да се пречи на тези собственици на земя, които искат да организират свои кооперации. Смятаме, че това трябва да бъдат кооперации от собственици, изградени на основата на земя, върната в реални граници. В противен случай процесът на съдаване на кооперациите ще влезе в противоречие с процеса на възстановяването на земята и ще породи изключително много трудности в перспектива.

Четвърто. Гражданското обединение за републиката смята, че една от причините за тежкото състояние в селското стопанство е липсата на адекватни финансово-кредитни механизми, което влошава и без това тежкото финансово положение на българското село. Епизодичните финансови инжекции, давани чрез нарочни закони, и изразходването на малки бюджетни средства не водят до някаква съществена промяна.

ГОР предлага създаването на специални банкови фондове за кредитиране на селското стопанство, които отчитат неговата сезонност и специфично състояние, в което се намира. Убедени сме, че е необходимо държавата да въведе специални гаранции за рискови кредити, свързани с лоши климатични условия, климатични природни бедствия и др.

Пето. Гражданското обединение за републиката се обявява за принципни промени в отношението на държавата към селското стопанство и за постепенно създаване на условия за въвеждане на бюджетни субсидии.

Това е необходимо поради високия размер на субсидиите на селскостопанското производство в западноевропейските страни и произтичащи от това общи структурни изменения.

За нас комплексът селско стопанство - хранително-вкусова промишленост - туризъм се явява първостепенно стратегическо направление в развитието на българската икономика. Сравнителните преимущества, които ни дават климатичните условия, следва да доведат до високи крайни резултати.


СТИМУЛИРАНЕ НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Гражданското обединение за републиката ще гради своята политика и чрез създаване на значително по-благоприятни условия за чуждите инвеститори в България. Ние смятаме за възможно и реалистично едновременно да се отворим за чужди инвестиции и да съхраним националното си производство. При добре балансирана политика тези два аспекта на икономическата реформа могат да се развиват взаимно обусловено.

В какви направления и как да бъдат стимулирани чуждите инвестиции? За съжаление сега се работи "на парче", а приетият с голям пропаганден шум Закон за чуждите инвестиции фактически не доведе до нищо. Равнището на кредитните инвестиции в Бълария е нищожно, а рейтингът на кредитното доверие е направо срамен.

Гражданското обединение за републиката смята, че се налагат сериозни промени в националната ни политика по отношение на чуждестранните ни инвеститори:

Първо. Преди всичко ние се обявяваме за по-голяма гъвкавост по отношение на преговорите с банките от Лондонския клуб и постигане в близка перспектива на генерално споразумение на въпроса с дълга. Размерите, дадени от парламента в тази насока, са достатъчни условия преговорите да завършат успешно.

Второ. Очевидно е, че се налага по-нататъшно либерализиране на режима за чуждите инвестиции при едновременно по-строг контрол върху дейността на чуждите фирми.

Трето. Гражданското обединение за републиката смята за необходимо и възможно големите чужди инвестиции, надхвърлящи 10 млн. долара, да бъдат стимулирани чрез съответни данъчни облекчения.

Четвърто. Ние смятаме, че е необходимо да се дебюрократизира процесът на вземане на решение за разрешаване на чуждите инвестиции.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00    
10.11.1993 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Цвета Борисова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!