10 януари 1996


София, 10 януари 1996 година
Брой 7 /1562/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МОТИВИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ИСКАНЕ НА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЖАН ВИДЕНОВ, ВНЕСЕНИ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5 ЯНУАРИ 1996 Г. Документът е подписан и от народни представители от парламентарните групи на Народен съюз, Движението за права и свободи и независимите депутати Иво Трайков, Орлин Драганов и Николай Кисьов.


Страната ни изпадна в тежка зърнена криза.

Още през м. ноември, няколко месеца след прибиране на новата реколта, от пазара изчезна зърното. Силозите се оказаха изпразнени. Брашно на пазара липсва.

Цената на хляба започна да се повишава. Цената на 1 кг брашно достигна 25 лева. Прогнозите са за цена на хляба след Нова година 30-40-50 лева.

Тази зърнена криза се дължи на престъпната и безотговорна политика на правителството, което след съществуване на квоти за износа на хлебно и друго зърно от 20 юли освободи режима на износ и го направи регистрационен, при това при занижени експортни такси, стигащи до 5 долара на тон за определени периоди.

Правителството продължава да демонстрира пълна безотговорност и неосведоменост; налице са въпиещи разлики между изказванията на отделни негови представители, вкл. и на министър-председателя: той заяви, че е бил разрешен износът на 600 хил.т зърно и толкова е изнесено; министърът на земеделието и хранителната промишленост говори за 455 хил.т законно изнесено зърно и 120 хил.т незаконно изнесено.

Официалните данни, посочени от началника на ДИК по телевизията бяха, че само през морските ни пристанища е изнесено 955 хил.т зърно, а се знае, че зърно и брашно е изнасяно и по р. Дунав, чрез БДЖ и с тирове.

В официална справка, получена от управление "Митници" в Народното събрание, се сочи цифра за цялото изнесено количество в размер на 955 хил.т, толкова, колкото е изнесеното количество зърно по море.

По едно и също време министър-председателят заявява, че внос на зърно няма да има, а министърът на търговията и външноикономическите отношения преговаря в Белград за внос на зърно.

От една страна, официалните данни са, че зърнената реколта през 1995 г. е била много добра и е възлязла на 3200 хил.т или 3500 хил.т, по данни на Централния статистически институт /ЦСИ/. Остава необяснимо  ако наистина са изнесени от новата реколта само 545 хил.т, къде е останалото количество от над 3000 хил.т, което очевидно не може да бъде укрито.

Появиха се обвинения между народни представители от Демократичната левица, които се обвиняват взаимно и стоящите зад тях фирми и икономически групировки за създалото се положение.

Настъпилата зърнена криза; неснабдяването на редица градове и населени места с брашно и зърно изправи населението пред трудности; частните хлебопроизводители и хлебопродавци пред опасността от фалит. Това налага да се зададе въпросът не се ли касае до изкуствено създадена от правителството ситуация.

Създалото се положение говори за пълна неспособност на правителството не само да овладее положението, но дори да го обясни; за съзнателно намерение да бъде заблудена българската общественост за истинското състояние на нещата. На няколко поредни заседания на парламента правителството не даде отговор на поставените му актуални въпроси по зърнената криза.

Ето защо ние внасяме вот на недоверие на правителството на г-н Жан Виденов, което носи вина за зърнената криза поради освобождаване на износа на зърно и брашно, без да бъде гарантирано потреблението в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ /ЧАСТ ПЪРВА/ КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. ПРЕДСТАВЕНИ В 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРИЕТ НА ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /6 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

По-голямата част от вас са бивши активни членове на Българската комунистическа партия /БКП/. Сега членувате в други партии - Българската социалистическа партия, Движение за права и свободи, Българския бизнесблок /БСП, ДПС, БББ/, в партиите, съставящи Съюза на демократичните сили и Народен съюз /СДС и НС/. До тези партии са ви довели вашите интереси. Ние отправяме своя призив към онези от вас, у които са се запазили убежденията от времето, когато са членували в БКП. Пленумът на Централния комитет /ЦК/ на БКП ви призовава да напуснете своите парламентарни групи и да сформирате нова, независима парламентарна група, която да защитава интересите на трудовия народ - хората на наемния физически и умствен труд, които съставляват 80 % от българския народ. Защо ние отправяме към вас този призив и защо го отправяме именно сега?

Съвсем естествено е БКП да проявява загриженост за съдбата на хората на наемния труд - именно те са социалната основа на нашата партия, независимо от временното им разположение в електоратите на други партии. В реда на нещата е БКП да се бори за интересите на тази част от народа.

Следвайки абстрактната структура на политическото пространство в страната, всяка от политическите сили, представени в парламента, също би трябвало да се грижи за интересите на трудовите хора, защото те са значителна част от електората на всяка една от тях. Но на практика не се получава така. Главните насоки на съвременното българско законодателство са такива, че се задоволяват с предимство нуждите на имуществените слоеве, а не на трудовите хора. Нито една от парламентарните политически партии и коалиции не показва с нищо, че се чувства отговорна за задоволяването на интересите на трудовите хора. Затова в парламента се гласуват закони и в страната се осъществиха и се осъществяват действия, които са против техните интереси:

1. Така наречената реформа не усъвършенства народното стопанство, а доведе до неговата разруха. Вместо да се разработи и осъществи една добре обмислена програма за екологизиране и модернизация на промишлените предприятия на базата на нови и ефективни технологии, производството им бе ограничено, а голяма част от тях бяха просто закрити, често и без обоснована екологична или икономическа необходимост, а въз основа на политически пристрастия против един или друг пазар на суровини или на продукция. Това доведе до масова безработица. Тя пък от своя страна породи крайно обедняване на трудовите хора и декласиране на някои от тях по посока на престъпността и спекулата. По аналогичен начин, но с много по-тежки последици за народа беше и реформата в селското стопанство. Пак поради политически пристрастия против кооперативните стопанства бе нанесен тежък удар на животновъдството и на земеделието, достигна се до небивалия позор да се оставят незасети големи площи обработваема земя. Всички тези реформи доведоха до обогатяване на имуществените слоеве по пътя на спекулата и осъществяване на икономически необосновани външнотърговски сделки. Но в резултат от реформите 88 % от населението на страната се намира сега под социалния, 66 % - под жизнения минимум. В същото време прирастът на брутния национален продукт падна, достигна отрицателни стойности, България деградира от развита индустриално-аграрна страна в развиваща се, външният дълг нарасна. Протичащата в момента хлебна криза недвусмислено показва, че законите на страната допускат възможността определени кръгове от имуществените слоеве на населението да си играят с хляба на народа в полза на своето обогатяване, което БКП окачествява като престъпление от най-безчовечен ранг.

2. Предимствата на интересите на имуществените слоеве от населението пред интересите на трудовия народ в съвременното законодателство се виждат много ясно, когато се разглеждат въпросите за реституцията и приватизацията. Представителите на новородената буржоазия лесно убедиха парламента, че национализацията на средствата за производство и другите основни фондове, проведена в съответствие с конституцията от 1947 г., е неправомерна от гледна точка на съвременната конституция. По този начин Законът за реституцията по принцип мина гладко - споровете бяха по детайли. Трудовият народ загуби, имуществените слоеве от населението спечелиха. Но с приватизацията въпросът изобщо не стои така. Тя се провежда не в миналото, а именно сега и е в разрез именно със сегашната конституция, съгласно която собствеността е неприкосновена. Построеното преди 1989 г. е общонародна собственост, защото е построено със средствата и с труда на целия народ и главно на трудовия народ. То му принадлежи и не може да му бъде отнето по силата на никакъв закон, докато сегашната конституция е в сила. Между многото юристи в парламента не се намери един, който да съзре този очевиден казус и Законът за приватизацията мина също така гладко по принцип - споровете също бяха само по детайли. Касовата приватизация, уредена от закона, е съвършено неправомерна от гледна точка на конституцията. Масовата приватизация би била правомерна само при наличност на референдум сред хората, упражнявали трудова дейност до 1989 г., който първо трябва да я одобри, а след това възмездяването на всеки съсобственик следва да стане в съответствие с направените от него разходи за придобиването на тази собственост, а не със суми, които не могат да се нарекат дори символични, както е "уреден" този въпрос сега. Ако след един референдум, дал резултати, желани от управляващите, всеки гражданин, имал към 1989 г. например трудов стаж 10 години, бъде възмезден със сума или неефективни ценни книжа, равностойни на съвременната цена на едно средно по размер жилище, може да се говори за някаква масова приватизация. В противен случай /а това е нашата реалност/ провежданата приватизация си е чиста кражба от трудовия народ в полза на имуществените слоеве от населението, узаконена от един парламент, който има при това претенциите да бъде парламент на демократична страна! Ние прекрасно разбираме, че при такива честни условия приватизацията би била невъзможна. Но тя би била невъзможна и поради това, че един референдум не би я потвърдил. А това е така, защото у нашия народ има вродено чувство за демокрация. Не е възможна демокрацията в страна, в която основните фондове и средства за производство, имащи стратегическо значение, не са общонародно достояние.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНАТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, доминистър-председателя и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Централният комитет на Българската работническа партия /ЦК на БРП/ и ЦК на Работническия младежки съюз /РМС/ са силно разтревожени от бедственото положение, в което е изпаднал българският народ, и от продължаващите, успешни засега опити, за дестабилизиране на селското стопанство, промишлеността, армията и полицията.

От цветуща страна допреди десетина години днес България е доведена до просешка тояга, шепа антибългари умишлено рушат всичко, което българският народ бе постигнал с цената на десетилетния съзнателен труд.

От екрана на Българската национална телевизия /БНТ/, от ефира на Българското национално радио /БНР/ и от страниците на вестниците ежедневно ни залива невярна, но добре пресметната информация. Много журналисти, изпълняващи политически и икономически поръчки /навярно добре заплатени/, целенасочено помагат за унищожаването на България.

По-голяма част от общонародната собственост е вече в ръцете и в тлъстите банкови сметки на една много малка част от българите. За останалите остава все по-малка надежда и все по-голямо взривоопасно безразличие.

Особено трудно е на младите хора, за които няма работа, няма настояще и няма бъдеще в едно силно поляризирано общество, общество на новобогаташи и много бедни.

Затова, в името на българския народ и за да бъде България отново майка, а не мащеха на своите деца декларираме:

1. Настояваме незабавно да се спре приватизацията.

Всички обекти, включени в явни и в тайни списъци за приватизиране, да останат общонародна и кооперативна собственост.

2. Собствениците на селскостопанска земя без никакви ограничения да имат право на разпореждане със собствеността си. Кооперативната обработка да не бъде задължителна.

3. Да се проведе референдум народнодемократична република ли да бъде България или не, и за герба й.

4. Ние сме против антибългарските настроения и политика на президента д-р Желю Желев и настояваме за предсрочни президентски избори.

5. След разпадането на Варшавския договор НАТО провежда необезпокоявано антиславянска политика, затова сме против опитите за влизане на България в НАТО.

6. Да се потърси до края на 1995 година съдебна отговорност от виновниците за целенасоченото унищожаване на селското ни стопанство и промишлеността. За целта предлагаме правителството да създаде специална комисия. Създаване на народен земеделски съд.

7. Разликата между максималната и минималната работна заплата в България да не надвишава съотношението 5:1.

8. Да не се съобразяваме с ембарговите забрани на САЩ и с-ие, които в действителност и в частност са насочени към унищожаване икономиката на България.

СЕКРЕТАР НА ЦК НА БРП: Никола Христов

СЕКРЕТАР НА ЦК НА РМС: Донка Георгиева

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗТЪКНАТИ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, УЧАСТВАЛИ В РАБОТАТА НА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "В ЗАЩИТА НА СВОБОДНОТО СЛОВО", ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


На 4 януари 1996 г. в Народния дворец на културата се състоя кръгла маса с участието на изтъкнати български интелектуалци на тема "В защита на свободното слово".

Участниците в кръглата маса настояват да използвате правомощията си, дадени Ви от Конституцията на Република България, за защита на върховната ценност на демокрацията - свободата на словото.

Настояваме уволнените журналисти от Българското национално радио да бъдат възстановени незабавно на работа и да бъдат спрени репресиите спрямо участниците в протеста срещу цензурата.

Настояваме да се спазва конституционното право за свободно изразяване на мнения и информиране на българските граждани.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИНЦИПИ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРЕТАТА РЕДОВНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НАСРОЧЕНА ЗА 27 И 28 АПРИЛ 1996 Г. В СОФИЯ.


IV. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Обобщава се списъчният състав от ЦОБ на членовете на ДПС по окръзи и се представя на заседание на ЦС на ДПС на 17 февруари 1996 г. преди окръжните конференции.

2. Националната конференция се провежда след приключване на окръжните конференции.

3. Провежда се на 27 и 28 април 1996 г.

4. ЦС на ДПС одобрява работните комисии, които ще подготвят конференцията и нейните документи:
а/ Комисия по организационно-техническа и финансова подготовка:
   1. Осман Октай - председател.
   2. Главни координатори - Сабри Галиб и Мохамед Реджеб.
   3. Мустафа Занков.
   4. Ваиз Бенан - сътрудник.
   5. Окръжният председател - домакин.
б/ Комисия по проектопрограмата на ДПС:
   1. Ахмед Доган - председател.
   2. ЦОБ.
   3. Ръководството на ПГ на ДПС.
в/ Комисия по проектоустава на ДПС:
   1. Кадир Кадир - председател.
   2. Сейхан Садък.
   3. Емел Етем.
г/ Комисия по пълномощията /мандатна/ на ДПС:
   1. Касим Дал - председател.
   2. Емел Етем.
   3. ЦОБ.
д/ Комисия по предложенията и проекторешенията:
   1. Айруш Хаджъ - председател.
   2. Мюмюн Емин.
   3. ЦОБ.

5. Отчетен доклад от председателя на ДПС за периода от II до III национална конференция.

6. Отчетен доклад от Комисията по етика и Финансово-ревизионната комисия.


V. КРИТЕРИИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ КАДРИ НА ДПС

1. Доказан авторитет сред обществеността.

2. Доказан организационно-управленски опит.

3. Да е активен член на ДПС без прекъсване:
а/ за ръководствата на общински съвети - най-малко 1 година;
б/ за ръководствата на окръжни съвети - най-малко 1 година;
в/ за национално ръководство - най-малко 2 години.

/Пресслужба "Куриер”/


14:00:00
10.01.1996 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Цветанка Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


-----------------------------------------------

АКО ИСКАТЕ


• ДА ИМАТЕ НЕПОДПРАВЕНА КАРТИНА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ
• ДА ЗНАЕТЕ КОИ СА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
• ДА СЛЕДИТЕ РЕШЕНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ
• ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С УСТАВИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ПАРТИИ, СЪЮЗИ, СИНДИКАТИ, ФОНДАЦИИ
• ДА ИМАТЕ В РЪЦЕТЕ СИ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ ЗА АВТЕНТИЧНА ДОКУМЕНТАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА, ОБЩЕСТВЕНА И СИНДИКАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КУПЕТЕ
 БЮЛЕТИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР",
 ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ

ИЗДАНИЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ В ОФИСА НА ПРЕСКЛУБА НА СОФИЯ ПРЕС

------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!