10 април 1992

София, 10 април 1992 година
        Брой 71 (601)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ПО ПОВОД НА ЕСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ПРИДНЕСТРОВИЕТО.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Членовете и симпатизантите на Отечествената партия на труда са обезпокоени от ескалацията на напрежението в Приднестровието. В проблемния район живеят много българи и тяхната съдба не ни е безразлична.

Особено сме разтревожени от шумно прокламираната от най-високо ниво в Букурещ тенденция за нарушаване на Хелзинкските споразумения чрез присъединяване на Молдова към Румъния. Подобен акт би поставил живеещите в Молдова българи в изключително неблагоприятно положение.

Затова настоятелно Ви молим, господин президент, да направите необходимото за гарантиране на гражданските и човешките права на живеещите в Приднестровието българи.

София, 9 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


-------------------------------------------------------
ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!

При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ" 49


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военно-икономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание. Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на англииски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, най-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание, семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво, а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват многоплановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", "Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Xoризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

-------------------------------------------------------------


*  *  *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ГИНЧО ПАВЛОВ И ЕВГЕНИ ДРУМЕВ ПО ПОВОД НА СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКНАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БИВШАТА МОЛДАВСКА ССР И ЗАСЯГАЩИ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ползваме се от случая да изразим своето дълбоко уважение към руския народ и Руската държава и лично към нейния държавен глава.

Явявайки се като представители на партия, участваща в дейността на Народното събрание на Република България, Отечествена партия на труда, с особено внимание и грижа, съпричастие и загриженост следим обстановката във Вашата страна. В сложната ситуация на определяне статута между републиките в бившия Съветски съюз ние оценяваме каква висока отговорност носи ръководството на Руската федерация и нейния президент. Ние изразяваме надежда, че поетата от Вас линия на справедливо и мирно уреждане на взаимоотношенията ще доведе до желания резултат.

Една част от този проблем се явява уреждането на спорните въпроси, възникнали на територията на бившата Молдавска ССР. В този район се преплитат сложни национално-етнически и държавно-правни отношения. Както Ви е известно, те засягат и една голяма група от местното население, носеща българска национална етническа принадлежност и отговаряща на статута на националното малцинство.

Изхождайки от историческите основания, свързващи Русия и България, както и традиционните отношения на взаимно уважение и дружба между нашите народи, ние изразяваме надежда, че в обхвата на Вашите усилия ще бъдат отчетени и интересите на това население. Ние смятаме, че създаденото статукво за неделимостта на държавните граници на бившия СССР и правото на самоопределение на всички народи са съвместими и на тази основа биха могли да се уредят и проблемите на живеещите там българи.

В хода на развитието на сътрудничеството между нашите две страни могат да се уредят на междудържавно равнище и чрез съответни спогодби тези проблеми.

Ние сме обезпокоени от някои тенденции, идващи от Букурещ, за решаване на спорните въпроси въз основата на едностранни интереси в ущърб и в нарушение на принципите на международното право.

Оценявайки Вашата принципност, политическа енергия и решителност, изразяваме надежда, че ще направите необходимото за справедливото уреждане на споровете и за защита интересите на всички националности на територията на бившия СССР.

София, 8 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА БЕЛЕЖИТИ ДАТИ ОТ ИСТОРИЯТА, ОБЕДИНЯВАЩИ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


Тази есен се навършват 80 години от Балканската война, довела до освобождението на Пиринския край и на значителна част от Родопите. Навършват се и 155 години от рождението на Васил Левски, за честването на което вече има национална програма.

Независимият обществен комитет по националните проблеми с участието и на други родолюбиви организации на заседанието си днес, председателствано от Гиньо Ганев, предложи тези две годишнини да станат основни в националната патриотична програма за 1992 година. Ще бъдат отбелязани и други важни събития в нашата история: 116 години от Априлското въстание и гибелта на Ботев, 125 години от смъртта на Г.С. Раковски, 107 години от Съединението, 89 години от Илинденско-Преображенското въстание. Това са все дати от българската история, които обединяват нацията. Те ще бъдат отбелязани с тържества, научни конференции, народни събори и други срещи в столицата и страната. Бе обсъдена програма от мерки за разпространяване на исторически знания на основата на нов прочит на българското минало. Подготвя се декларация във връзка със забавянето на признаването на Република Македония от международната общност. Ще бъде сезиран главният прокурор на Републиката за противозаконната дейност на ОМО "ИЛИНДЕН".

Независимият обществен комитет по националните проблеми призовава българската общественост да се включи активно в родолюбивите начинания.

София, 8 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА КИНЕЗИТЕРАПЕВТИТЕ И РЕХАБИЛИТАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КЪМ СИНДИКАТИТЕ И ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЛУЧАЙ 7 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО.


ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ В 2000-та - това е високата цел, на която подчинява дейността си Световната здравна организация през настоящето десетилетие.

Трудно можем да си представим осъществяването й в България при сегашното състояние на здравеопазването у нас. Висока хронична заболеваемост във всички възрастови групи; увеличаване на вродените малформации; световно лидерство по смъртност от сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания; висок битов, трудов, транспортен травматизъм и увеличаване на относителния дял на лицата с временна и трайна инвалидност - това са само част от неблагоприятните здравни характеристики на българското население на фона на дълбоката икономическа и социална криза, недостатъчно държавно субсидиране на здравеопазването, неразвит частен сектор на здравеопазването, недостиг на медикаменти.

Световна тенденция в здравеопазването е обръщането към естествени, безвредни и евтини начини на лечение и преди всичко към профилактика на заболеваемостта и инвалидността. В това отношение предимствата на кинезитерапията (лечение и профилактика с подходящи физически упражнения, масаж и други мануални техники, комбинирани с термо- и водолечение и други физикални фактори) са безспорни и в най-развитите страни кинезитерапевтът е признат и утвърден като ключов професионалист в рехабилитацията на болните, в първичната и вторичната здравна профилактика. Това обяснява и факта, че в момента кинезитерапевтите са едни от най-търсените специалисти на световната трудова борса.

У нас в разрез със световните тенденции големите възможности на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в профилактиката и лечението на заболяванията не се оценяват и използват достатъчно в системата на здравеопазването.

Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България (АКРБ), приета от 1992 година за член-наблюдател в Световната конфедерация по физикална терапия (WCPT), счита за свой професионален и патриотичен дълг да се обърне към всички държавни институции, към всички политически сили, към цялата общественост с апел за спешни и действени законодателни, икономически и други мерки в следните главни направления:

- да бъде гарантирано и осигурено подходящо и достатъчно кинезитерапевтично обслужване с лечебна и профилактична цел за всеки нуждаещ се. В тази връзка:

1. Да бъдат обезпечени здравни заведения с достатъчно според световните стандарти кинезитерапевти и рехабилитатори (в съотношение 1:4 при най-малко един кинезитерапевт и четирима рехабилитатори на 100 пациенти) и да бъдат прекратени съкращенията, трансформирането и закриването на длъжности за кинезитерапевти и рехабилитатори.

2. Да бъде стимулирана частната кинезитерапевтична практика включително чрез здравно-осигурителната система, чрез данъчни и лихвени облекчения при банкови заеми за разкриване и апаратурно оборудване на частни кинезитерапевтични заведения до разработването им в петгодишен срок.

- Да бъде разработена и реализирана национална програма за осигуряване на продължителна рехабилитация и грижи за лица с хронични заболявания и инвалидност. Опитът в развитите страни сочи, че в това отношение най-ефективна е организацията, базирана на общински рехабилитационни екипи, в т.ч. общински кинезитерапевт, участъков кинезитерапевт с достатъчен екип от кинезитерапевти и рехабилитатори за обхващане на населението от най-ранна детска възраст до дълбока старост - амбулаторно, по домовете, в детските и учебни заведения и заведенията за социални грижи, в предприятията, в клубове и др.

- В рамките на общинското здравеопазване кинезитерапевтите и рехабилитаторите могат да бъдат особено полезни и трябва да бъдат максимално ангажирани при решаването и на проблемите, свързани с профилактиката, здравното образование и утвърждаването на хигиенен и природосъобразен начин на живот и възпитаване на отговорност към собственото здраве.

- Обсъждането и решаването на въпросите на здравеопазването, вкл. здравното законодателство, да става с участието на представители на всички професионално-съсловни организации в здравеопазването, в т.ч. на Съюза на кинезитерапевтите в България (СКБ) и Независимия съюз на рехабилитаторите в България (НСРБ), обединени в Асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.

- Всички професионално-съсловни и синдикални организации в системата на здравеопазването, в т.ч. СКБ, НСРБ и АКРБ, да бъдат признати за равнопоставени и равноправни в колективното договаряне и защита на професионалната сфера и интереси.

- Професионалният статус и оценяването на труда на професионалистите в системата на здравеопазването, извършващи пряка лечебна, диагностична, профилактична и рехабилитационна дейност, в т.ч. на кинезитерапевтите и рехабилитаторите, да се определят в зависимост от образователния ценз, квалификацията, научните постижения, трудовия стаж, а не на базата дали са лекари или не.

- Да бъдат стимулирани ръководствата на здравните заведения за осигуряване на отпуск и необходимата финансова подкрепа за следдипломно образование и повишаване квалификацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите.

- Да бъде осигурено адекватно държавно субсидиране на научноизследователската работа в областта на кинезитерапията и рехабилитацията в условията на клиничната практика.

Решаването на поставените проблеми би създало благоприятни условия и предпоставки за максималното използване на знанията и големите възможности на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в лечението, първичната и вторичната профилактика на заболяванията и инвалидността; за намаляване на разходите в системата на здравеопазването; за подобряване здравното състояние, трудоспособността, жизнеспособността и благополучието на българската нация и би ни приближило към мечтаното ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ.

София, 7 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ" ОТ 7 АПРИЛ 1992 Г.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия, след като разгледа публикацията във вестник "Демокрация" - "БКП ЗАПЛАШВА С ТЕРОР", публикувана на 7 април 1992 г., категорично заявява, че БКП няма нищо общо с тази провокация и я осъжда.

Неведнъж ЦК на БКП, Политбюро и секретариатът на ЦК на БКП са заявявали, заявяват и сега, че БКП осъжда всеки естремизъм и тероризъм, откъдето и да идва.

БКП е за спазване на законността и на парламентарната демокрация.

Политбюро и ЦКРК на БКП на съвместно заседание, проведено на 28 март 1992 г. изключиха завинаги от БКП главните виновници за икономическата, екологическата и политическата криза на България.

Секретариатът на ЦК на БКП категорично заявява, че няма абсолютно нищо общо с терористичните актове във Враца и Бургас. Те не са дело на БКП.

Най-настоятелно молим главния прокурор г-н Иван Татарчев и министърът на Вътрешните работи г-н Соколов да наредят на подчинените им органи за издирят провокаторите, които да бъдат наказани.

БКП е партия легитимна и е законно регистрирана в Софийски градски съд - фирмено отделение.

Секретариатът на ЦК на БКП не изключва възможността тази провокация да е дело на Гено Ненчев Влахов и хората на Славчев. В случая имаме предвид следните факти и обстоятелства:

1. Гено Ненчев Влахов беше изключен от БКП на 9 февруари 1991 г., а Славчев на 8 февруари 1991 г. за фракционна, антипартийна дейност. Гено Ненчев Влахов до 21 декември 1991 г. се представяше за първи секретар на ЦК на БКП, а Чуде Георгиев - за секретар по организационните въпроси, каквито не са били.

2. Гено Ненчев Влахов на 12 октомври 1991 г. в деня за размишления преди изборния ден, когато по избирателния закон беше забранена всякаква предизборна агитация, е разпространил в Плевен и в други градове листовка, с която призовава избирателите да гласуват с червената бюлетина. Листовката е подписал като първи секретар на ЦК на БКП, с което е злепоставил БКП и първия й секретар Владимир Спасов, но досега номенклатурните прокурори от БСП го толерират и не дават и косъм да падне от главата на Гено Ненчев Влахов и Чуде Георгиев.

3. Гено Ненчев Влахов в интервю във вестник "Демокрация”, поместено в броя от 15 февруари 1992 г. - "СРЪБСКИ ВАРИАНТ СЕ ОЧАКВА, АКО БКП БЪДЕ ЗАБРАНЕНА", заплашва с взривяване на социалния мир и заплашва с бунтове.

4. Гено Влахов и Чуде Георгиев в грубо нарушение на Устава на БКП на 21 декември 1992 г. свикаха на улица "Позитано", под шапката на Българския антифашистки съюз (БАС) сборище на изключени като тях от БКП и от БКП(м) фракционери уж за обединяване на БКП с БКП(м).
 Пристигнали са към 55 души. Предварително ги накарали да се подпишат на списък. Онези, които отказали да се подпишат, не ги допуснали в салона. Когато присъстващите разбрали, че са измамени и че Гено Ненчев Влахов обявил, че ще създаде Обновена БКП (ОБКП), две трети от присъстващите начело с Чуде Георгиев напуснали. В салона останали към 25 души, с които Гено Влахов в нарушение на Закона за политическите партии "създал" ОБКП, която Софийската градска прокуратура (СГП) и Софийски градски съд (СГС) вероятно на 24 април 1992 г. ще регистрират, защото може би така им е наредено по номенклатурен ред от БСП и БАС. С двете трети - около 30 души, Чуде Георгиев също в нарушение на ЗПП е създал Българска работническа партия (БРП), под предлог, че всички БКП-та ще бъдат забранени, а той щял да представлява тази партия по-нататък.

Гено Ненчев Влахов след указанията на СГС и на СГП събира декларации от хора, които не са участвали в сборището, което Влахов нарича Конгрес. Съдът и СГП е редно да съпоставят имената на хората от списъка на сборището и декларациите и чак тогава ще се уверят в извършените фалшификации.

Тези двама самозванци, ако са се осмелили да извършат провокациите във Враца и Бургас, трябва да влекат последиците.

София, 8 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ (ЧАСТ ПЪРВА) НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" (НПС "ПОДКРЕПА”), ПРИЕТ НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС В РУСЕ НА 29 МАРТ 1992 Г.


Днес, 29 март 1992 г. в Русе съюзените съгласно Съюзен договор от 5 януари 1992 г. синдикални формации на своя Първи редовен конгрес, като отчетоха необходимостта от връщане към чистите извори на синдикализма, динамиката на социалната, икономическата и политическата обстановка в страната и необходимостта от освобождаване на синдикатите от политически пристрастия, водени от своя прагматизъм, конструктивизъм, професионализъм и в името на реалните интереси на трудещите се, опирайки се на общочовешките ценности, зачитайки синдикалния плурализъм и правото на свободно сдружаване, човешките права и човешкото достойнство, потвърждават своята договореност, както следва:


Р А З Д Е Л   I
О С Н О В Н И   Н А Ч А Л А

Чл. 1. Утвърждават създадения на 5 януари 1992 г. НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" (НПС "ПОДКРЕПА").

Чл. 2. НПС "Подкрепа" е доброволно сдружение на независими синдикални формации, притежаващи самостоятелни устави, програми и учредителни документи, организационна, финансова и юридическа самостоятелност.

Чл. 3. Целта на НПС "Подкрепа" е да се обединят усилията на съюзните формации за:

1. Осигуряване на ефикасна защита на правата на членовете на съюзните формации по отношение на трудовата заетост, възнаграждението на труда и условията на труд.

2. Подобряване на социалното, битовото и здравното осигуряване на членовете на съюзните формации и техните семейства.

3. Гарантиране на ефективно представителство пред държавните и административните органи и институции, пред работодателите, пред обществените организации в страната и чужбина.

Чл. 4. Съюзните формации се договарят взаимно да зачитат своите Устав, Програма, основополагащи документи, както и организационната, финансовата и юридическата си самостоятелност.

Чл. 5. НПС "Подкрепа" е юридическо лице със седалище в град София:

ал. 1. НПС "Подкрепа" притежава самостоятелни банкови сметки;
ал. 2. НПС "Подкрепа" притежава знак и кръгъл печат, в средата на който е изобразен знакът с надписи: под него "ПОДКРЕПА", а в кръг около него НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ;
ал. 3. Знакът на НПС "Подкрепа" представлява две хванати през рамо стилизирани човешки фигури с разтворени ръце и символизира синдикалната солидарност и отвореността на съюза.

Чл. 6. Задачите на НПС "Подкрепа" са:

1. Да утвърждава равнопоставеността на наемните трудещи се пред закона, държавата и работодателите.
2. Да защитава правото на труд на всички синдикални слоеве независимо от професия, квалифиция, ценз, възраст, пол, етническа и религиозна принадлежност.
3. Да осигурява реално участие на наемните трудещи се в процеса на приватизация.
4. Да съдейства за достигане на доходи на един член от семейството, достатъчни за достойното му съществуване.
5. Да защитава жената като майка и възпитателка на децата си, свободна в избора си дали, къде, какво и кога да работи.
6. Да осигури действен механизъм за реализиране на законодателни идеи на съюзните формации.
7. Да изгради помощни структури, осигуряващи професионализма и синдикалната работа на съюзните формации.
8. Да координира взаимодействието на съюзните формации в съответствие с този статут.

Чл. 7. За изпълнение на своите задачи НПС "Подкрепа":

1. Сформира временни или постоянни експертни работни групи за анализ и подготовка на проекти за нормативни актове.
2. Сътрудничи с политически и обществени организации в страната и чужбина, както и с народни представители.
3. Извършва социологически и икономически проучвания, като изгражда или осигурява необходимите му за това институции.
4. Разпространява и прокламира, включително посредством собствени средства за масово осведомяване, демократични синдикални идеи и укрепва доверието и взаимопомощта между наемните трудещи се.
5. Публично обсъжда проекто-нормативните актове.
6. Изгражда и съдейства за изграждането на синдикални финансово-кредитни и стопански институции.
7. Сътрудничи с органите на държавната власт и работодателите в степен, непротиворечаща на интересите на съюзните формации.
8. Посредничи при осъществяването на контакти на съюзните формации с държавни и административни органи.
9. Координира солидарни акции на съюзните формации.
10. Организира и ръководи конференции и семинари, митинги, тържества, събрания, шествия, стачни действия и други.


Р А З Д Е Л   I I
С Ъ Ю З Е Н   С Ъ В Е Т

Чл. 8. Съюзните формации създават Съюзен съвет като ръководен орган на НПС "Подкрепа”.

Чл. 9, ал.1. Съюзният съвет се състои от по един представител на всяка от съюзените формации, притежаващ писмени пълномощия да ги представлява, както и от един представител на Изпълнителния съвет;
ал.2. Гласуването е лично и гласове не се делегират.

Чл. 10. Съюзният съвет приема Правилник за своята работа.

Чл. 11. Съюзният съвет има следните компетенции:

1. Приема годишния бюджет и отчита изпълнението му.
2. Насрочва, свиква и извършва подготовка за провеждане на конгреса.
3. Създава, преобразува и закрива работни групи, отдели и дирекции към Изпълнителния съвет по предложение на главния секретар на съюза.
4. Взема решение за провеждане на солидарни акции.

Чл. 12. Съюзният съвет приема правилници, наредби, решения, декларации, обръщения, като императивните актове са задължителни за всички членове на НПС "Подкрепа" и препоръчителни за структурите, които не са гласували за тях.

Чл. 13. Съюзният съвет се свиква на заседание веднъж на три месеца. Той може да бъде свикан и по искане на:

1. Президента на НПС "Подкрепа".
2. Една пета от съюзните формации.
3. Председателя на Контролната комисия.

Чл. 14. Президентът на Съюзния съвет:

1. Представлява НПС "Подкрепа".
2. Открива, ръководи и закрива заседания на Съюзния съвет и осигурява реда при провеждането им.
3. Удостоверява с подписа си съдържанието на приетите документи от Съюзния съвет.
4. Ръководи работата на Изпълнителния съвет.

Чл. 15. Вицепрезидентът на Съюзния съвет подпомага президента и представлява НПС Подкрепа", когато президентът отсъства от страната или когато е упълномощен от Съюзния съвет.

Чл. 16, ал.1. Съюзният съвет може да заседава и да приема своите решения, когато присъстват повече от половината от членовете му;
ал.2. Съюзният съвет приема своите решения с мнозинство повече от половината от присъстващите гласове, освен в случаите, когато този статут изисква друго;
ал.З. Гласуването е лично и явно.

Чл. 17. Заседанията на Съюзния съвет са открити, освен когато той реши друго.


Р А З Д Е Л   I I I  
К О Н Г Р Е С

Чл. 19, ал.1. Конгресът е върховен ръководен орган;
ал.2. Конгресът се свиква веднъж на две години, а извънреден конгрес се свиква по решение на Съюзния съвет, Контролната комисия или на една пета от съюзените формации, плащали редовно членския си внос;
ал.З. Конгресът се ръководи от председател и двама заместник-председатели, избрани на първото му заседание, а до избирането им, или при извънреден конгрес - от президента и вицепрезидента на НПС "Подкрепа”;
ал.4. Конгресът може да заседава и да взема решения, когато присъстват повече от половината делегати;
ал.5. Конгресът взима решения с мнозинство повече от половината от присъстващите делегати с явно гласуване, с изключение на случаите, определени от този статут;
ал.6. Конгресът, освен пълномощията по чл. 11:
     1. Избира Изпълнителен съвет в състав - президент, вицепрезидент (с тайно гласуване), главен секретар и двама съюзни секретари (с явно гласуване).
     2. Приема програма за работата на НПС "Подкрепа" за двегодишен период.
     3. Избира Контролна комисия в състав: председател, секретар и петима членове.
     4. Приема отчета на контролната комисия.


Р А З Д Е Л   I V
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н   С Ъ В Е Т

Чл. 19. Изпълнителният съвет работи по:
1. Изпълнение на програмата на НПС "Подкрепа" и неговите задачи в съответствие с този статут и с решенията на Конгреса и на Съюзния съвет.
2. Изпълнението на бюджета и стопанисването на имуществото на НПС "Подкрепа".
3. Подготовка по сключване и разтрогване на споразумения, договори и други актове на НПС "Подкрепа" с държавни и административни органи, с работодатели, с обществени и политически организации в страната и чужбина.

Чл. 20. Членовете на Изпълнителният съвет не могат да членуват в политически организации или да заемат ръководни държавни, изборни или административни постове.

Чл. 21. Изпълнителният съвет координира дейността на съюзените формации между два съюзни съвета.

Чл. 22. Изпълнителният съвет се състои от президента, вицепрезидента на НПС "Подкрепа”, главния секретар и двамата съюзни секретари.

Чл. 23. Изпълнителният съвет взема решения в рамките на правомощията си по правилник, одобрен от съюзната формация.

Чл. 24. Главният секретар подготвя заседанията на Изпълнителния и Съюзния съвет, съхранява печата на съюза и подписва протоколите на Съюзния съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (БРП).


РАЗДЕЛ V
ОБЛАСТНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 16. Върховен орган на областната партийна организация е областната партийна конференция, а между конференциите - областният работнически комитет (ОРК). В своята работа той се ръководи от решенията на партията и ЦК, както и от своите решения.

Чл. 17. Редовна областна партийна конференция се свиква един път на две години, а извънредна - по решение на ОРК, по искане на една трета от общия брой на членовете на областната партийна организация или по искане на една трета от делегатите, присъствали на последната партийна конференция. Областната партийна конференция изслушва отчетния доклад на ОРК, доклада на ОКРК, обсъжда въпросите на партийната работа на територията на организацията и избира ОРК и ОКРК.

Градската партийна организация в София е с права на областна партийна организация.

Чл. 18. Всеки ОРК избира бюро в състав, определен от него, с един първи секретар, трима секретари и членове.

Чл. 19. ОРК се свиква на пленарно заседание най-малко един път на три месеца. Извънредни заседания се свикват тогава, когато това е наложително. За тях задължително се уведомява ЦК на БРП.

Чл. 20. Областната контролно-ревизионна комисия на свое първо заседание избира председател, двама зам.-председатели и секретар. Тя контролира спазването на Устава и Програмата на партията и изпълнението на решенията на ЦК на БРП, а така също и решенията на ОРК.

От близо следи спазването на Устава за приемане на нови членове, избиране на делегати и ръководни партийни органи и привлича под отговорност партийни членове, нарушили устава, нормите на партиен морал и етика, независимо от това какви постове заемат в партията и дьржавното ръководство.

Чл. 21. ОКРК потвърждава или отхвърля решението на съответния РК относно наложено наказание на провинил се член. Решенията на ОКРК не могат да се отменят от никакъв друг партиен орган освен от ЦКРК. От своя страна ОКРК не може да отменя решения на ОРК (общинска, градска), но може да излиза пред него с мотивирано предложение за отменяне на неправилно взето решение. Ако това не стане, ОКРК поставя въпроса пред ЦКРК с молба то да бъде внесено за разглеждане в поредния пленум на ЦК на БРП. Ако и ЦК на БРП се произнесе незадоволително, въпросът се отнася до конгреса на БРП.


РАЗДЕЛ VI
ВИСШИ ОРГАНИ НА БРП

Чл. 22. Върховен орган на БРП е партийният конгрес. Редовен конгрес се свиква на четири години. Извънреден конгрес на БРП се свиква по инициатива на ЦК или по искане на не по-малко от една трета от общия брой на членовете, които са били представлявани на последния конгрес.

Свикването на партиен конгрес и дневният му ред се обявяват не по-късно от два месеца преди конгреса. Свикването на извънреден конгрес и дневният му ред се обявяват не по-късно от два месеца и половина. Конгресът се смята за действителен, ако присъстващите на него делегати представляват не по-малко от половината брой на партийните членове, които са били представлявани на последния партиен конгрес. Нормите за представителство на конгреса и начинът за избиране на делегатите се определят от ЦК на БРП.


Чл. 23. КОНГРЕСЪТ

а) Обсъжда докладите на ЦК на БРП и ЦКРК на БРП и приема решения по тях.
б) Приема, допълва и изменя Програмата и Устава на партията.
в) Определя линията по вътрешната и външната политика на партията.
г) Избира ЦК и ЦКРК на БРП.
д) Определя своите печатни органи, имената им и техните главни редактори. Щатните редактори и техният брой се утвърждават от ЦК на БРП.

Чл. 24. ЦК на ЦКРК се избират в състав, определен от конгреса. В случай на излизане на членове от състава на ЦК той се попълва на пленум измежду избраните от конгреса кандидат-членове на ЦК или изявили се партийни членове.

Централният печатен орган се ръководи от председател (директор), член на ЦК.

Чл. 25. За времето между конгресите партията се ръководи от ЦК, който:

а) Конкретизира и развива решенията на конгреса на партията и осъществява ръководството за тяхното изпълнение.
б) Теоретично осветлява назрелите проблеми на обществото.
в) Извършва подбор и разпределение на ръководните кадри в партията.
г) Разпределя средствата на партията. Ръководи и контролира изпълнението на нейния бюджет.
д) Представлява партията при взаимоотношенията й с други партии.

Чл. 26. Информира редовно работническите комитети за своята работа.

Чл. 27. ЦК свиква не по-малко от едно пленарно заседание на шест месеца.

Кандидат-членовете на ЦК имат право на съвещателен глас.

Извънредни пленуми могат да се свикват по искане на Изпълнителното бюро (ИБ), на секретариата или по искане на една трета от членовете на ЦК. Във важни случаи ЦК свиква разширено заседание с председатели на ОРК и ГРК.

На всеки пленум задължително присъства и председателят на ЦКРК. Членовете на бюрото на ЦКРК участват в работата на пленума на ЦК, а членовете на ЦКРК на разширен пленум на ЦК участват със съвещателен глас.

Чл. 28. Задачите на ЦКРК са:

а) Да привлича към партийна отговорност членовете, които са нарушили Устава и Програмата на партията, партийната дисциплина и морал.
б) Да разглежда молбите, жалбите и възраженията срещу решения на местните партийни органи и организации, за изключване от партията и други партийни наказания.
в) Да дава мнения по съставянето на бюджета и неговото изпълнение. Да следи за правилното изразходване на паричните и материалните средства на партията, както и стопанисването на партийното имущество.
г) Следи за временното разглеждане на делата в централните партийни органи. Във връзка със своята дейност прави предложения пред ЦК на БРП. ЦКРК избира бюро в състав: председател и зам.-председатели. Свиква заседания не по-рядко от един път на шест месеца.

/Пресслужба "Куриер"/
 

*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


026. СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ

Възниква през декември 1989 г., но официалното му учредяване става на 20 февруари 1990 г. Регистриран е от Софийски градски съд на 19 април 1990 г.

Съюзът си поставя за цел да води борба за справедливост в рамките на закона и да защитава политическите права на безпартийните. Той приема и оценява по достойнство всичко полезно за България, което предприемат другите партии и движения, без да се обвързва с които и да е от тях. Като отхвърля всякакви идеологии, съюзът се стреми към истинска демокрация, настоява за утвърждаването на пазарна икономика и за изграждането на модерно гражданско общество, в което мястото на всеки ще се определя от личните му качества и от положения труд.

Съюзът на безпартийните гаранти участва в изборите за Народно събрание (на 13 октомври 1991 г.) със самостоятелна листа, но не спечели депутатски места.

Ръководен орган на съюза е Централният координационен съвет, оглавяван от главния гарант-координатор д-р Марин Каменов.

Адрес за контакти:
София, ж.к. "X.Димитър", ул. "Макгахан", бл.71, вх.А, ет.8, тел. 47-46-95.

/Пресслужба "Куриер"/


09:50:36
10.04.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!