10 март 1993

София, 10 март 1993 година
        Брой 47 /834/     
               

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА НАПРАВЕНИ КАДРОВИ ПРОМЕНИ.


На заседанието си Националният комитет на Социалдемократическата партия /СДП/ избра в състава на Изпълнителното бюро на партията Мариана Гинева, Боби Бобев и Стоян Керемедчиев, които заеха местата на освободените Руслан Семерджиев, Иван Пушкаров и Ненчо Ненчев. Бяха определени и представителите на СДП за Националната конференция на СДС. Националният комитет реши следващият 40 конгрес на СДП да се проведе на 15-16 май 1993 г. в София.

София, 6 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАДАЧИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СЛЕД ПРОВЕДЕНИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /18 ФЕВРУАРИ 1993 Г., СОФИЯ/


УВАЖАЕМИ И СКЪПИ ПЕНСИОНЕРИ,

На 18 февруари 1993 година в София се проведе извънреден конгрес на Съюза на пенсионерите в България. На него бяха поканени всички общински дружества.

Целите и задачите на конгреса бяха:

1. Да се ликвидират деформациите от грубите уставни, организационни и финансови нарушения от председателя Крум Захариев и няколко негови поддръжници.

2. Конгресът имаше за задача да обедини всички пенсионери в един-единствен съюз, независимо кой какво и къде е работил, кой къде е членувал. Съюзът е организация за всички пенсионери.

3. Ръководството безкористно и енергично да използва вашите писмени предложения, да ги съчетае с общите интереси и да ги отстоява пред законодателната и пред изпълнителната власт.

Конгресът премина при пълен ред и спокойствие. На заседанията всички изказали се бяха загрижени за тежкото състояние, в което се намират пенсионерите, и ако не се обедният усилията на всички организации, то резултати няма да има.

Ръководството на конгреса изказа голямо съжаление, че някои общински съвети и дружества нямаха представители. Но това не означава, че те са изолирани. Напротив. Ще обединим усилията си с делови контакти помежду си. Всички съвети и дружества запазват своето достойно място в редиците на съюза и очакваме техните предложения за бъдещата дейност.

В резултат на правилната и разяснителна работа сред организациите, на конгреса, които имаше девиз "Интересите на пенсионерите преди всичко", бяхме добре разбрани и резултатите дойдоха. Някои очакваха разкол, но в замяна на това се получи ОБЕДИНЕНИЕ.

На заседание на конгреса декларираха, че спира своята организационна дейност и се влива като член на съюза Националното движение за защита на пенсионерите. Като колективни членове влизат миньорите, юристите и други, на които по-голямата членска маса са пенсионери. Когато едно ръководство има правилно отношение към защитата на интересите на своите членове, то неминуемо авторитетът на съюза се издига.

Конгресът измени и допълни устава, който ще се публикува в пресата. Конгресът одобри решения, които ще се разработят конкретно за всеки случай от направените предложения.

Програмата /платформата/ с исканията на пенсионерите /за осъвременяване, индексация, компенсация на пенсиите; предоставяне на бонове /акции/ за дялово участие; безплатно здравно и зъболечение, безплатни лекарства; облекчения при ползване на автомобилния и на водния транспорт; магазини с намалени цени за пенсионери; кооперация/ е предоставена на новото ръководство и във всички институции, от които зависи тяхното решаване. Създадени са комисии по всички въпроси.

Новоизбраното ръководство - Централният съвет, Изпълнителното бюро и Централната контролно-ревизионна комисия, съобщава за вас, драги пенсионери и ръководители на дружества и на общински съвети, че съюзът има свое седалище и адрес в София - 1504, бул. "Янко Сакъзов" N 15, тел. 44-27-56. Разплащателната сметка е ТБ "София" - АД 185 I 6726/421 121 821 001 - 1 София.

Старото ръководство е освободено и няма права и задължения да извършва дейност от името на съюза.

Съюзът на пенсионерите в България е открит за всички пенсионери, а ние, ръководството, поемаме отговорността да се отзовем на техните законни права.

Когато сме единни, сплотени в една масова организация, то, бъдете уверени, резултатите ще бъдат положителни. Тежкото положение на пенсионерите го изисква.

Очакваме вашите предложения и подкрепа.

София, 20 февруари 1993 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ВЪПРОСИ:
        Сава Гърбузанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - КЪРДЖАЛИ, ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЗЕМЛЕНА РЕФОРМА.


В последно време чрез средствата за масова информация и в Народното събрание министърът на земеделието Георги Танев след противоречащи и взаимно изключващи се изказвания определи нереални срокове за изпълнение на аграрната реформа и закриване на ликвидационните съвети. На тяхно място господинът предлага изграждането на някакви нови формирования, неясно от кого назначавани или избирани.

Отчитайки реалностите в Република България, както и необходимостта от ускорено провеждане на аграрната реформа, общинското ръководство на БЗНС декларира следното:

1. Закриването на ликвидационните съвети ще доведе до решително забавяне, ако не и до прекратяване на аграрната реформа.

2. Наличието на нарушения, ако съществуват такива, са от компетенцията на правозащитните органи, а не на политически сили и организации.

3. Назначаването или привидно демократичното избиране на някакви нови органи целят единствено връщането на старата текезесарска номенклатура и облагодетелстването на бившите комунистически величия.

4. Създаването на кооперации без реалното връщане на земята е акт, с който отново ще се върне комунистическата колективизация с всички трагични последствия за селското стопанство и за България.

Кърджали, 5 март 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравко Деведжиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПАЗАРДЖИК, ПО ПОВОД НА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЕЛСКОТОСТОПАНСТВО. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на Република България, Министерството на земеделието, областния управител на Пловдивска област, председателя на Общинския съвет в Пазарджик, кмета на община Пазарджик, кмета на община Септември и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили многобройни сигнали от пазарджишкия регион и официално подаден такъв от село Славовица за раздаване на земеделски земи, съгласно чл. 17, ал. 5, въз основа на Писмо на Министерството на земеделието от 26 януари 1993 г., се извършват неправомерни действия.

Регистрираните кооперации, сдружения и други формирования, които не включват в предмета си на дейност обработване на земеделски земи, заобикалят закона по следния начин: членовете на тези формирования получават земя съгласно чл.17, ал. 5 по такъв начин, че им се дава възможност да я обработват групово, което е в противоречение с Писмото на Министерството на земеделието.

Координационният съвет на Съюза на демократичните сили - Пазарджик изразява категоричното си несъгласие с използването на такива методи за заобикаляне разпорежданията в Писмото на Министерството на земеделието, като виждаме в това опит определени слоеве да се стремят приоритетно да бъдат наново облагодетелствани за сметка на истинските стопани - собствениците и наследниците на земеделски земи.

Пазарджик, 23 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНИЯТА НА ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК.


Гаврата с паметта на Васил Левски при поклонението в деня на 120-та годишнина от неговата гибел и оскверняването на 3-ти март не са случайно явление.

Подстрекателите Филип Димитров, Георги Марков, Едвин Сугарев и сие отдавна подготвяха този маскарад. На платените лумпени им трябва само уречения знак, за да оплюят и да озлочестят всичко скъпо и свято. На карта е поставен гражданският мир, правата и свободите на гражданите на България.

За да си възвърнат властта, споменатите подстрекатели са готови на всичко. Включително и на кръвопролитие!

България е изправена на ръба на гражданска война, където няма фронт нито тил. Тежко и горко на ония, които бъдат засегнати!

Моментът е съдбоносен за България. Той изисква неотложно консолидиране на всички леви и демократични сили за борба срещу настъпващия фашизъм.

Централният комитет /ЦК/ на Обновена БКП категорично осъжда поведението на народните представители Ф.Димитров, Е.Сугарев, И.Куртев, Е.Константинова и всички останали, които организираха и ръководеха лумпенизираните вандали и засрамиха България пред Европа и пред света.

ЦК на Обновена БКП настоява най-енергично за отнемането на депутатския имунитет на всички депутати, замесени в срамните сцени, и за търсене на съдебна отговорност за подстрекателство и подтикване към насилие и за злепоставяне на доброто име на България.

За да има мир в селото, лудите трябва да бъдат връзвани!

Въпросът е днес. Утре ще бъде късно!

Босна и Херцеговина са нагледен пример за това.

Нима сме толкова много, за да се избиваме?!


София, 5 март 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Гено Влахов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ОБЕДИНИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РОМИТЕ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 17 ОКТОМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ. Документът е предоставен от архива на Обединения ромски съюз.


Делегатите на ромските движения и организации от страната, участвали в обединителната конференция, са единодушни в констатацията си, че в последните години положението на циганите в България рязко се влоши. Безработицата, жилищната криза и социалното западане на населението предизвикаха нарастване на престъпността и конфликтите между ромите и останалото население.

Това наложи единението на ромските организации в Обединен ромски съюз, чиято цел е да работи за подобряване положението на ромите в България, за защита на техните права и бъдеще.

Новата организация декларира, че е надпартийна, независима и самостоятелна.

Тя е част от международните ромски структури и ще установи взаимодействие с тях, което няма да противоречи на интересите на България.

Конференцията се обявява против чл.11, ал.4 от Конституцията на Република България, който лиши ромите от представителство в парламента и органите на властта.

Ние сме роми, част от българския народ и желаем да работим и се развиваме като пълноправни граждани на България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "СЯНКАТА НА ПОЛУМЕСЕЦА" НА ЧЛЕНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПЛАМЕН ЙОРГОВ.


На четвърти януари 1993 г. на път за Варна по повод честването на третата годишнина на Движението за права и свободи /ДПС/ Ахмед Доган се е отбил в гр.Ловеч. Отседнал на таен обяд в малката зала на хотел-ресторанта "Ловеч" в компанията на областния управител и на директора на "Балкантурист". Предвид на това, че в момента две фирми - ловешката "Лекс" и някаква турска фирма - си съперничат за купуване на същия хотел Доган е настоявал въпросният обект да се продаде на турската фирма.

По друг повод и на друго място Ахмед Доган е споменал, че за две области в България, където няма турско население, за областни управители ще бъдат назначени лица с турско етническо самосъзнание.

Защо сделката в Ловеч се готви зад гърба на кмета /хотел-ресторантът е общинска собственост/ и дали областният управител, предусещайки, че мястото му може да изстине, не ще стане оръдие в налагане на чужди користни интереси?

Ловеч, 14 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ - ВАРНА, ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СГРАДАТА НА БИВШИЯ МАВЗОЛЕЙ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на отбраната и до кмета на Столична голяма община.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Общинските съвети на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и на ветераните от войните - Варна, смятат, че сградата на бившия мавзолей представлява ценна архитектурна забележителност на България, на нейната столица. Тя е богатство и наследство на целия народ. Стотици и хиляди българи от цялата страна взеха участие в нейното строителство. Много лесно ще бъде да се зарият милионите дарения и вложените държавни средства с рева на булдозерите. Република България, не само за себе си, но и за света има нужда сградата да се запази като национален културен паметник за идните поколения.

Като изразяваме пълното си съгласие и подкрепа на направените множество предложения за нейното съхранение и преоборудване, ние

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. С решение на Народното събрание, с указ на президента или с постановление на Министерския съвет да се обяви запазването на сградата, като й се даде наименование: МЕМОРИАЛ НА БЪЛГАРСКАТА СЛАВА.

2. Да се изпишат отпред и откъм страната на градинката думите: БЪЛГАРИЙО, МИЛА - СЛАВА, СЛАВА!

3. Вътрешното пространство да се преустрои в подходящ вид и форма за съхранение на БОЙНИТЕ ЗНАМЕНА И РЕЛИКВИ НА БЪЛГАРИЯ. Всяка година на ТРЕТИ МАРТ И ШЕСТИ МАЙ в тържествен ритуал те да се изнасят за участие в тържествена заря - възпоменание.

4. Да се възстанови Пост номер 1 на Република България с нови моменти в тържествената смяна на караула.

5. Чрез обявяване на конкурс да се изгради и оформи страната откъм площада със символи и архитектурни паметници, проследяващи богатата история на българската държава.

Като изразяваме нашата увереност в пълната подкрепа на предложенията, членовете на нашите СЪЮЗИ са готови с дарения и личен труд да участват в преустройството на сградата.

Варна, 25 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 6 МАРТ 1993 Г. В СОФИЯ.


* публикуване на точни статистически данни за структурата на заболяванията, както и за малформациите при новородените и децата по териториален признак;

* периодично публично експониране на екологическите карти на големите градове;

* създаване на система за постоянно информиране на населението за текущото екологическо състояние в населените места и страната като цяло;

* изработване и всенародно обсъждане на програма за технологическо обновление на всички отрасли на икономиката с оглед осигуряване на безвредни технологични цикли. Преход от природоразрушителна към природоопазваща икономическа система;

* незабавно изнасяне извън населените места или закриване на предприятията, чиито производства са в противоречие с действащите в страната нормативи;

* създаване на нови и разширяване на съществуващите резервати и национални паркове с оглед на това защитените природни територии от различен тип да достигнат оптималните международни норми;

* преразглеждане на нормативите за максимално допустима степен на замърсеност, както и свързаните с превишаването им санкции;

* ясно, всеобхватно и демократично ориентирано екологическо законодателство, което се приема след публично обсъждане в средствата за масова информация;

* данъчни облекчения, регламентиращи възможността културни работници, учени и сдружения с идеална цел да издават своите произведения и печатни издания, без да бъдат облагани с непосилни данъци и акцизи;

* пълно разкриване на извършените до момента екологични престъпления, както и на конкретните лица и интереси, стоящи зад тях; разобличаване и обществено осъждане на виновниците. За екологическите престъпления не може да има давност;

* осигуряване достъп на представители на ЕКОГЛАСНОСТ до всички международни екологически форуми;

* широко застъпване на екологическата проблематика в образователните програми и създаване на университетска специалност "Екология";

* търсене на отговорност за икономическата, политическата и морална катастрофа на страната ни и за систематичното пренебрегване на националните ни интереси по време на комунистическия тоталитарен режим;

* пълна гласност, публичност и прозрачност във всички сфери на външната и вътрешна политика, включително и по отношение на сключването на международни договорености;

* пълно разсекретяване на всички архивни документи, свързани с дейността на бившата Държавна сигурност. Законодателно регламентиране на невъзможността нейните щатни и нещатни сътрудници да заемат отговорни постове в държавната йерархия, както и отговорни изборни длъжности;

* радикална декомунизация във всички сфери на обществения живот;

* ревизия на натрапената от нелегитимно избраното Седмо Велико народно събрание, конституция и легитимирането на България като правова държава;

* създаване на регламентирана, способна на съгласувани действия, общност между всички некомунистически политически сили, независимо от различията в техните организационни формули, програми и представи за формата на държавно управление;

* създаване на институционално необвързани общности от съмишленици, които търсят нови формули във взаимоотношенията между човека и природата. Създаване на неформални интелектуални общества, които генерират нови социални и философски идеи за хармонично и пълнокръвно съществуване между човека, неговата природна среда и неговия духовен свят.

"ЕКОГЛАСНОСТ" е широко обществено движение, обединяващо неинституционално усилията на всички, които изразяват загриженост за екологическата обстановка и за политическия, социален и нравствен статус на нашето съвремие и участват в инициативите на движението. "ЕКОГЛАСНОСТ" няма претенции за единственост в качеството си на природозащитна организация. Обвързаността с това движение е преди всичко морална. Но движението може да излъчва от себе си сдружения, които да получават статут на юридически лица.

Участниците в движението ще помагат за създаване на демократична обществена атмосфера и съвременно екологично съзнание, което да противодейства на стагниращия монополизъм и на деморализиращия тоталитарен бюрократизъм, на наследената от комунизма бездуховност във всички сфери на живота.

Екологията не е и не може да бъде изолирана тема. Искането за екологична чистота е същевременно искане за коренни социалнополитически преобразувания, за смяна на антихуманната тоталитарна система на комунизма. Тъй като смята, че правото на екологична безопасност и здравословен живот е едно от основните човешки права, участниците в движението разглеждат своята дейност като неделима част от по-широкото масово движение за демокрация, човешки права, свобода и социална справедливост. Като се ръководи от убеждението, че хуманизмът, социалната справедливост и мирът са неразривно свързани с екологичното оцеляване на човечеството, "ЕКОГЛАСНОСТ" ще ползва и ще защитава правото на всички български граждани да образуват сдружения и движения, както и да водят борба с мирни средства за човешките си права.

Съзнавайки, че съвременният прогрес трябва да има не само технически, но и морални измерения, участниците в "ЕКОГЛАСНОСТ" ще се борят за радикално преобръщане на посоките и целите на научно-техническия прогрес: самоунищожителната тенденция на безогледен растеж трябва да бъде заменена с такива икономически стъпки, при които човешкият живот не се превръща в средство за самоцелен напредък на технологията. "ЕКОГЛАСНОСТ" ще поддържа дадена икономическа стратегия само доколкото тя не е за сметка на живота и здравето на хората.

Без да отстъпва от програмните си искания, "ЕКОГЛАСНОСТ" ще влиза в диалог с всички държавни и обществени инстанции, доколкото те подпомагат движението, без това да означава, че те могат да имат каквото и да било право на участие във вземането на решения относно неговите инициативи. За участниците в "ЕКОГЛАСНОСТ" е важно да бъдат ПОСЛЕДОВАТЕЛНО НЕЗАВИСИМИ ОТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, за да могат по-ефективно да отстояват пред тях своите възгледи и искания.
"ЕКОГЛАСНОСТ" няма да участва в изпълнителната власт, за да може да я критикува, когато е нужно, и да я коригира. Същевременно "ЕКОГЛАСНОСТ" ще се стреми към участие в законодателната власт, за да предлага и обсъжда екологични закони и санкции.

Фактът, че екологическите движения от различни страни интернационализират своята борба, е основание за надежда. "ЕКОГЛАСНОСТ" ще се стреми към сътрудничество с екологични и общодемократични движения в чужбина, които имат сходни програми, и ще разглежда като най-близки свои съюзници онези от тях, които са независими от официалните правителствени институции.

"ЕКОГЛАСНОСТ" ще изисква съдействие от средствата за масова информация, за да направи своята дейност обществено достояние. Участниците в движението ще използват и всички други законни средства за разпространяване на информация.

София, 6 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
10.03.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!