10 май 1996


София, 10 май 1996 година
Брой 76 /1631/


София, 10 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЕТИЦИЯ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" събраха 150 000 подписа на граждани, които се присъединяват към нашия протест срещу антисоциалната политика на правителството на Република България. Националната подписка продължава.

Синдикалистите и гражданите, ваши избиратели, казват "Не на шоковото повишение на цените и данъците".

Това значи и "НЕ" на законите, които нарушават конституционните и социалните права на хората, както и международните стандарти.

Очакваме вашата парламентарна реакция!

Спрете новата разруха и масовата мизерия, спасете българското производство и българите!

София, 1 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НАРОДЕН БЛОК "СВОБОДА" /ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА И КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ/ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Партията на свободата и прогреса и Консервативната партия, членове на коалиция Народен блок "Свобода", в продължение на 7 години провеждат една последователна и принципна политика, свързана преди всичко със създаване на демократична правна уредба на обществото, гарантираща икономическия просперитет и духовното възраждане на нацията. През този период нашите партии винаги са заявявали открито и категорично, че демократичните реформи в страната могат реално да бъдат осъществени само и единствено от обединена опозиция и с активното привличане на нейна страна на колебаещите се български граждани. В това отношение ние не сме се променили и в бъдещите президентски избори ще подкрепим именно единната кандидатура за президент, издигната от обединената демократична опозиция.

Часът на истината настъпи и всяка партия или коалиция трябва ясно и недвусмислено да изрази своето отношение по този въпрос. Изборът на президент от средите на демократичната опозиция е последният опит да се съхранят крехките демократични завоевания в България и да се спре настъпилата разруха в политическия, икономическия и духовния живот на страната.

За да има реални шансове в предстоящите президентски избори, опозицията задължително трябва да се обедини и да издигне само една обща кандидатура за президент. Това е единственият път за по-бързото интегриране на България в структурите на обединена Европа и реален изход от дълбоката криза, в която се намира страната. Обединената демократична опозиция трябва да покаже на Европа, че демократичните промени са необратими и България действително се стреми към по-тясно интегриране със страните - членки на Европейския съюз. Изборът на президент на България от средите на демократичната опозиция е първата и решителна крачка по пътя към изграждане на новото лице на страната пред Европа и света.

През последната година Съюзът на демократичните сили /СДС/, в лицето на новото си ръководство, предприе активни действия за консолидиране на парламентарната и извънпарламентарната опозиция за спечелване на президентските избори. По идея на СДС за първи път в България ще се организират първични избори за кандидат-президент на обединената опозиция, което е важна предпоставка за действително обединяване на опозицията. Всичко това показва положителната промяна в действията на СДС и неговата отговорност за съдбата на нацията. Ние приветстваме тази промяна в СДС, защото само едно действително обединение на демократичната опозиция в България ще бъде гарант за бъдещия просперитет на нацията и залог за необратимост на демократичните реформи в страната.

В заключение Народният блок "Свобода" призовава своите членове, привърженици и симпатизанти на предстоящите президентски избори да подкрепят единната кандидатура за президент, издигната от обединената демократична опозиция.

София, 30 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН БЛОК "СВОБОДА" И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА:
Иван Георгиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН БЛОК "СВОБОДА" И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ:
Иван Едисонов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ОТ СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА-1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/, БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ САМОКОВ.


Една вражеска, еничарска клика от социалисти-комунисти посяга на живота ни и на конституционните ни свободи. Тази клика очевидно не може да ни възприеме като сънародници, а България като свое отечество.

Тази клика:

Ограби оскъдните ни спестявания.

Нагло ни лъже с фалшивите си проценти на инфлация.

Обрича ни на "бум" от смъртност чрез жестокото поскъпване на цените на горивата, енергията, а с тях и на всички стоки.

Развихря престъпността, за да ни държи в страх.

Спря всички демократични реформи, които трябваше да възстановят приоритетите на частната собственост.

Залости вратите ни към Европа и към системата на евроатлантическата сигурност.

Има за цел окончателно да разруши устоите на мъчно изграждащото се гражданско общество в България.

Тласка нацията ни към противопоставяне, за да възкреси времената на доносниците и режима на концлагерите.

Унизява в нищета хилядолетната ни култура.

Българи,
Ще позволим ли на червения авторитаризъм да разстреля отново свободите ни и да обрече живота ни на непосилни лишения и страдания?

Отговорът е само - не!

Отговорът е: Борба за необратима демократична промяна!

Отговорът е: Единение на всички, които се чувстват българи, и на всички демократични сили срещу червения авторитаризъм!

Отговорът е: Съкрушително поражение за социалистите-комунисти в президентските избори!

Отговорът е: Съкрушително поражение за социалистите-комунисти в неизбежните парламентарни избори!

С божия кръст и с България ще победим!

София, 30 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 10 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ НА КМЕТ В ГРАД КЪРДЖАЛИ.


Поредното предателство...

София, 29 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛДП:

Веселин Кошев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ, ДО КМЕТА НА СОФИЯ СТЕфАН СОФИЯНСКИ С ИСКАНЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА НА ОБЩИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РАЗДАДЕНИ ЖИЛИЩА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА. Документът е адресиран до посланиците на държавите, подписали Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, както и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ГРАДОНАЧАЛНИК,

След редовно проведен конкурс на 22 април 1974 г. /преди 22 години/ получих заповед за назначаването ми като "научен сътрудник III степен по Теория на социалното управление в Института за правни науки при БАН". Съгласно тогава доминиращото теоретично схващане, наложено от академиците на комунистическия режим Ангел Балевски, Нико Яхиел и Никола Стефанов, работещи и като членове на ЦК на БКП, научната дисциплина "Теория на социалното управление" бе разглеждана като раздел на "Теоретичната социална кибернетика". Това схващане е било залегнало не само в научните публикации на тези "учени-политици", но и в официалните конференцийни, конгресни и други документи на комунистическата партия, както и в класификацията на науките при научните класификации, така и при класацията на науките в списъка, по който столичната община бе длъжна да дава така нареченото "софийско жителство" на онези, които са спечелили конкурс по подлежащите на стимулиране научни области.

Съвсем наскоро след назначаването ми на посочената конкурсна научна длъжност лично председателят на Българската академия на науките бе подписал писмото до столичната община, с което по тогавашната процедура трябваше да получа софийското си жителство. Веднага след това обаче започна "голямото бюрократично мотаене" и след около година и половина-две аз проумях, че това мотаене се извършва по нареждане на Държавна сигурност с манипулативна цел, на която аз нямах намерението да се поддам. В отговор на вече очертаната "административно-бюрократична яснота" аз започнах откритата обосновка на тезата, че "Теорията на социалното управление" всъщност е и трябва да бъде разглеждана не като "кибернетична наука", а като "политологична наука". Това бе за онова време страшна и странна научна позиция не само защото противоречеше на научните позиции на корифеите на комунистическата научна мисъл, не само защото противоречеше на формулировките в официалните партийни документи, но и най-вече защото по това време политологическата наука бе считана за буржоазна наука. А тогава, ако си спомняте, такива позиции се наказваха жестоко.

Наред с всичко останало тази позиция даде основание на администраторите от столичната община да ми откажат даването на така нареченото "софийско жителство". Тази позиция впрочем бе включена по-късно и в арсенала на "убедителните правни основания" за предоставянето ми на шестгодишно противозаконно "затворническо местожителство", признато за притивозаконно от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд, разбира се, едва след като изтърпях присъдата си до последния ден.

Така или иначе обаче тази позиция на столичната община е била в грубо противоречие с действащите по това време правни нормативни актове. Днес, вече повече от 22 години, тази позиция на столичната община продължава да ми пречи и да ми създава административни и гражданскоправни проблеми. Поради това се обръщам към Вас, като пледирам да разпоредите да се извърши проверка на намиращата се в общината документация /доколкото не е била иззета още тогава в архива на Държавна сигурност, както е постъпвано с мен и по много други административни и съдебни преписки и дела/ и да разпоредите да ми бъде отговорено какво е днешното правно становище на общината по този 22-годишен проблем.


* * *

Половин година след като излязох от затвора, бях избран за депутат във Великото народно събрание. По това време Шесто управление на Държавна сигурност уж беше разформирано и закрито, но служителите му продължаваха да "служат на държавата", а политиците /партийни функционери и лидери на опозиционни организации/ продължаваха да им служат, като задачата им бе да излъжат електората, че именно те са опозицията и опозиционерите. В крайна сметка всичко - и опозиция, и депутати, и министри, и общински служители - се контролираше от уж вече несъществуващите служби на Шесто управление на Държавна сигурност, а прецизността изисква да се отбележи, че по това време вече усилено се е работело по въпроса за организираното им "изнасяне" вън от структурите на държавата и конституирането им като мафия, превърнала държавата като едно от своите структурни звена. По това време наказателните операции на тези служби по отношение на мен продължаваха, макар и в малко по-прикрит вид в сравнение с операциите по време на пребиваването ми в затвора, но напълно ясно, разбираемо и осезателно за мен. Те продължаваха и по отношение на всички, които не се вместваха в манипулативните им схеми за преход от комунизъм към неокомунизъм или "капитализъм по съветски".

Точно по това време аз написах и разпространих едно отворено писмо до Бюрото на Великото народно събрание, което има дата 6 февруари 1991 г. и бе публикувано в три вестника, а после бе публикувано в книгата ми "Документ за самоличност. Политическа документалистика"/том 1, 1994 г., с. 244-248; с. 252-253/. В него описвах основанията си, които считах /и считам/, че ми даваха правото да се самонанеса да живея в сградата на Народното събрание. Това мое писмо бе широко коментирано по това време и председателят на Великото народно събрание академик Николай Тодоров бе "принуден" да напише специално писмо до Временната управа на Столичния народен съвет, с което "молеше" да се реши жилищната нужда на г-н Янков по начин, който Вие прецените за възможен, и то без отлагане". После бях извикан от възрастния служител Нейков и от младия служител Петър Пенев, те ме заведоха при кмета от "опозицията" Александър Каракачанов, и в мое присъствие той им нареди да ми дадат ключовете от един апартамент в ж.к. "Стрелбище"; те веднага ми дадоха ключовете, същата вечер отидох, за да се настаня, но бях враждебно посрещнат от хора, които вече се бяха настанили там с "друга" заповед на друг "опозиционен" кмет /на съответния район, казваше се Груйчев, и днес е кмет на "опозицията" в този район/, те дори искаха да ме бият, аз повече не стъпих там, а по-късно Петър Пенев ми каза, че това жилище е било единственият ми шанс, който аз съм "пропуснал" поради това, че не съм се бил с хората, за да ги изгоня оттам.

Анализите ми показаха, че целият този маскарад тогава бе разигран като гавра под ръководството на същите офицери от Шесто управление на Държавна сигурност, които ме бяха вкарали противозаконно в затвора, които контролираха "опозицията" и искаха да ме поставят на колене. Днес съм абсолютно сигурен, че това са същите личности и създадени от КГБ и ДС структури, които тогава контролираха първия ешелон на фалшивата опозиция, а днес действат като мулти-мафия и контролират четвъртия ешелон на фалшивата опозиция, впрочем издигнала Ви и избрала Ви за кмет на София.

Днес не ви искам жилище. Пиша Ви, за да се опитам да Ви убедя да ми отговорите на кои и на колко души тогава бяха дадени жилища като нуждаещи се и като "нужни на демократичния процес опозиционери". Аз познавам поне 15 души, за които съм абсолютно убеден, че получиха жилищата си от столичната община и от районните кметства именно защото бяха заслужили пред господарите си от службите, действайки като фалшиви опозиционери. Сред тях няма нито един, който да е бил политически затворник на комунистическия режим. Някои от тях дори са отдавна демаскирани агент-провокатори, служещи на бившите КГБ и ДС и на днешната мулти-мафия.

Днес все по-често агент-провокаторите на комунистическата политическа мафия "предупреждават" мен и моите близки, както и членовете и твърдите привърженици на ръководената от мен партия, че ако искаме да сме живи, трябва да емигрираме. Една от задачите си като политически лидер аз виждам в това да събера и систематизирам за бъдещето всички факти, които биха дали по-пълна картината за особеностите на този фалшив преход към демокрация. Вече съм издал том 1 и том 2 на политическата си документалистика "Документ за самоличност", а това ми писмо и предложеният от Вас отговор са резервирани за том 3-ти.

Приложения:

1. Ксерокопие от писмото ми от 6 февруари 1991 г. до Бюрото на Великото народно събрание, представляващо копие от том 1 на посочената книга;

2. ксерокопие от писмото на председателя на Великото народно събрание до Временната управа на Столичния народен съвет от 24 април 1991 г., по което нямам официален отговор вече точно пет години и по което настоявам за отговор.

27 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ:

ст.н.с. доцент Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В "СОДИ" ЕАД - ГРАД ДЕВНЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. Документът е адресиран до президента, до председателя на парламента, до министър-председателя, до председателя на Конференцията на независимите синдикати в България, до президента на Конференцията на труда "Подкрепа" и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас във връзка с многократно тиражираните намерения на правителството за касова приватизация на "Соди" ЕАД - гр. Девня, и създалото се изключително високо социално напрежение в колектива.

Като упълномощени представители на 2300-членния колектив на "Соди" ЕАД и техните семейства настояваме за среща в гр. Девня с министър-председателя на Република България за изясняване намеренията на правителството относно продажбата на "Соди" и потенциалните купувачи.

Убедени сме, че содовиците в България имат право на прозрачност и яснота за своето бъдеще.

Считаме, че ръководените от вас институции ще съдействат за провеждането на тази неотложна среща.

Настоящото синдикално искане на содовиците се подкрепя от Общинския синдикален съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ - гр. Девня, и Координационния синдикален съвет /КСС/ на химиците - гр. Девня.

Варна, 19 април 1996 г.

ЗА СЕКЦИЯ "ПОДКРЕПА" В "СОДИ" ЕАД КЪМ ФЕДЕРАЦИЯ "ХИМИЯ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. Райчева

ЗА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДИ" КЪМ НФТ "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. Гераков

КООРДИНАТОР НА КНСБ:
П. Петров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСС НА ХИМИЦИТЕ:
Г. Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА "НОВ ВЕК, НОВИ ИДЕИ, НОВА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ГЛАСУВАНА НА ПОСТОЯННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОР /СОфИЯ, 20 АПРИЛ 1996 ГОДИНА/.


        РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИДЕЙНАТА ПЛАТФОРМА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

1. Новият теоретичен синтез

Гражданското обединение за републиката смята, че ходът на историческия прогрес и навлизането на човечеството в нова епоха предполагат ново осмисляне на обществената действителност. През последните десетилетия се появиха нови световни явления: авангардни технологии и глобализация на финансовите и стоковите пазари, преодоляване на традиционното класово разделение и формиране на нова социална структура, социализация на частната собственост и нови форми на организация на труда. Нито марксизмът, нито либерализмът сами по себе си могат да обяснят новите световни явления. Поради растящата обвързаност на света и включването на всички страни и народи в глобалното стопанство тези нови явления стават все по-типични и за отделните държави.

Възниква необходимостта от нов теоретичен синтез. Новият теоретичен синтез не означава механично смесване на традиционните за последните два века доктрини. От друга страна, той не възниква на пусто място, а възприема всичко положително, което марксизмът, либерализмът и други идейни течения пренесоха през времето. Въпреки че животът отхвърли много догми на марксизма, голяма част от методологическото и теоретично наследство на К. Маркс има и днес своята стойност. Опитът на световната социалдемокрация, идеята за социалната държава, промените в собствеността, ценностите на солидарността и социалната справедливост неоспоримо доказват това. Световното развитие разкри и силата на редица идеи на либерализма. Гражданските общества и гражданските права, ценностите на свободата и самоуправлението, независимостта на медиите, нарастване ролята на индивида имат несъмнена стойност в съвремеността.

ГОР е убеден в необходимостта да се синтезират живите, работещи теоретични формули на социалдемокрацията, либерализма и авангардните идеи, идващи с новите комуникации, глобализацията на света и намаляване ролята на националните държави. Тази необходимост произтича от настъпилите промени в най-развитите общества, от тенденциите, които пораждат съвременните технологии, от процесите в България. Тук не става дума за компромис между капитализма и социализма, а за тяхната обща алтернатива едновременно валидна за света като цяло и за нашата собствена страна.

Новият теоретичен синтез не означава затворена и завършена теория, а нова рамка за разбиране на световните явления. Подобен тип теоретична промяна човечеството преживя в края на XIX и началото на XX век. Става дума за нови цивилизационни явления, за нови епохални процеси и за необходимостта от изработване и осмисляне на съответен научен апарат.

Новият теоретичен синтез не означава социално-либерален компромис, а принципно ново мисловно явление, съчетаващо свободата и взаимообвързаността, индивидуалното и колективното, демократичното и социалното.

Новият теоретичен синтез преодолява класово ограниченото мислене и го заменя с общонационално и глобално. Това е свързано и с разбирането, че в съвременния свят преодоляването на традиционното класово разделение е естествена и реалистична възможност.

Новият теоретичен синтез не е нов идеологически монопол. Това е базата, на която ще възникват различни нови идейни течения. ГОР смята за своя основна задача научното осмисляне на новите глобални процеси, приобщаването към нея на най-добрите умове на българската обществена наука.


2. Равновесното развитие - основна идейна доктрина на Гражданското обединение за републиката.

Основен продукт на новия теоретичен синтез е концепцията за равновесното развитие - главна идейна доктрина на Гражданското обединение за републиката. Ние виждаме в тази концепция пътя за излизане на България от кризата, за завършване на преходния период и за приобщаването ни към семейството на най-развитите страни в света. Равновесното развитие е съвременна конкретизация на по-широкия възглед за устойчивото развитие в сферата на икономиката, политиката и културата.

За нас равновесно развитие означава:
- икономическата и политическата власт да се преразпределят между максимален брой членове на обществото при едновременното стимулиране на тяхната доброволна асоциация;
- управлението да се осъществява не върху гражданите, а чрез тях, чрез управление на средата, в която те са свободни да правят своя избор;
- съчетаване на свободата и социалната справедливост при изграждане на всички обществени структури;
- преодоляване на класовото разделение и сближаване на условията за труд и живот на всички граждани;
- преразпределение на унаследената от тоталитаризма собственост между по-голямата част от активното население и превръщането на обществото в общество от собственици;
- развитие на структурите на гражданското общество и постепенно "поглъщане" на по-голяма част от държавните функции в сферата на икономиката и социалната политика;
- всестранно развитие на местното самоуправление;
- постоянно увеличаване ролята и обхвата на средната класа при едновременно подпомагане на социално слабите и уважение към законно придобитите имущества на по-богатите;
- социализация и дерегулация на собствеността.

Разликата между равновесното развитие и социалистическите експерименти е, че при него ролята на държавата е постоянно ограничавана за сметка на гражданското общество. Разликата между равновесното развитие и капитализма е в разпределението на собствеността и в нейната социализация. Именна разгръщането на частната собственост /индивидуални, групова и акционерна/ и нейната социализация /преплитането на частните собствености и засилване на техните обществени зависимости/ е икономическата основа на равновесното развитие.

Равновесното развитие не е догма или затворен кабинетен модел. Това е най-социалната и същевременно най-либерална концепция, която позволява във всяка страна да се постига, съобразено със спецификата й, конкретно съотношение на свобода и принуда. Равновесното развитие проповядва принципа на съответствие на свобода и социализация. То отхвърля както държавно-бюрократичните, така и либерално-капиталистическите илюзии.

За разлика от авторитарните режими равновесното развитие предполага децентрализация на властта и разпределението й между максимален брой граждани. Нито концентрацията на властта в ръцете на държавната бюрокрация, нито в ръцете на избрани финансово-монополистични групировки може да реши проблемите на съвременните прогресиращи нации. Двата опорни пункта на концепцията за равновесното развитие са децентрализация на властта от държавата към гражданското общество и доброволното асоцииране и социализиране на свободните частни собственици.

ГОР е против механичното налагане на "системи", без съобразяване с конкретните реалности. Ето защо равновесното развитие е система от принципи, а не "завършено учение за навлизане в светлото бъдеще", това е метод за политическо действие, а не истина от последна инстанция.

/Пресслужба "Куриер"/


----------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 2 май 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!