11 септември 1991

София, 11 септември 1991 година
        Брой 178 /453/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПИТИТЕ ДА СЕ ДИСКРЕДИТИРА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ.


Напоследък във в. "Демокрация” се появиха серия публикации, с които се цели да се дискредитира Агенцията за чуждестранна помощ. Съдържащите се в тези публикации твърдения тенденциозно изопачават фактите. Те преследват определена политическа цел.

Но въпросът има друга страна. Помощите, техният вид, размер, срокове на пристигане в България непосредствено зависят от надеждността на институциите, които ги получават. Лъжите по адрес на агенцията не засягат толкова нейните ръководители, колкото застрашават хиляди болни и нуждаещи се, които чакат помощи.

Нека в. "Демокрация" и онези, които стоят зад гърба му, най-после съобразят, че политическите интереси са едно, а осигуряването на хуманитарна помощ - друго. Агенцията, когато е имала възможност, при доказани нужди е оказвала съдействие на потърсилите помощ, без да се ръководи от политически съображения.

На 6 юни 1991 г. приключи първата ревизия в агенцията. И тя не установи нарушения. Сега по молба на директора Петко Симеонов се провежда втора ревизия. Ако има нарушения и виновни, това ще стане известно в близките дни и всеки ще получи своето. Включително и клеветниците.

София, 9 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОРЕН КЛУБ НА КОАЛИЦИЯ СДС - ЛИБЕРАЛИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ ПО ПОВОД НА ЗАБАВЯНЕТО НА НЕОТЛОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Уведомяваме ви, че поради забавяне на решението на Централната избирателна комисия за имената, с които ще се представят на изборите трите коалиции, заявили намерение да се наричат "Съюз на демократичните сили", се намираме на границата на възможността да извършим регистрацията на нашите кандидати за изборите за общински съветници и кметове, а също така и за народни представители.

Изправени пред непреодолими технически трудности, поради липса на време, настояваме за отлагане на крайния срок за регистрация.

София, 10 септември 1991 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОРЕН КЛУБ: Емил Ненов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ 20 ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ЕДИННА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА МЕСТНИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


1. Партиите и организациите - членове на Съюза на демократичните сили, потвърждават своето участие в СДС. Коалицията Съюз на демократичните сили бе създадена и съществува, за да утвърждава ценностите на демокрацията. Съюзът на демократичните сили е за смяна на икономическата и политическата система в страната, за гарантиране на човешките права и гражданските свободи. Съюзът на демократичните сили ще отстоява интересите на всички свободни граждани, на българското семейство и ще утвърждава националните интереси на Република България. Съюзът на демократичните сили е за бърза реституция и приватизация, за пазарно стопанство, за освобождаване на страната ни от всички последици на комунистическото управление. Ние се обявяваме за конфискация на имуществото на БКП/БСП и за търсене на съдебна отговорност на виновниците за днешната национална катастрофа на България. Съюзът на демократичните сили ще създава условия за пълно реализиране на всички общочовешки и културни ценности - в сферата на науката, образованието, културата. Ние сме за освобождаване на цялостния обществен, стопански и културен живот от досегашната комунизация.

2. Подписалите това споразумение партии и организации издигат общи кандидати в парламентарните избори. Те ще водят единна предизборна кампания, основана върху програмата, идеите и ценностите на Съюза на демократичните сили. Съюзът на демократичните сили е за толерантна, цивилизована, етична предизборна борба и отново предлага тези ценностина всички демократични партии и организации в България. В общинските избори СДС предлага сътрудничество с всички демократични политически сили.

3. Съюзът на демократичните сили ще продължи да съществува като коалиция до следващите избори. В Народното събрание той ще се представлява от една парламентарна група - Съюз на демократичните сили.

4. Съюзът на демократичните сили няма да влиза в правителствена коалиция с БКП/БСП в се обръща с този призив и към всички останали демократични партии и организации в България.

5. Съюзът на демократичните сили е за единодействие в парламента и в бъдещото правителство между всички демократични политически сили.

6. Всеки кандидат за народен представител от Съюза на демократичните сили поема моралния ангажимент при напускане на парламентарната група на Съюза на демократичните сили да преосмисли и своя депутатски мандат.

София, 9 септември 1991 г.

ПОДПИСАЛИ:

БСДП: Иван Куртев
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ: Христо Бисеров
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Стефан Савов
ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР: Стоян Ганев
РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: проф. Елка Константинова
АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ: проф. Николай Василев
НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ": Едвин Сугарев
ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: Йордан Василев
ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА": Любомир Собаджиев
ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ": отец Христофор Събев
/Подписът на Християнски съюз "Спасение" важи до този момент, в който се появи неизпълнение на решенията на Националната конференция на СДС за отстраняване на живковистката църковна номенклатура или се работи зад гърба на Християнски съюз "Спасение" при преговори със Синода!/
СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ: Иван Неврокопски
ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА: Руско Русков
НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА: Николай Колев
ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ: Светлана Спасова
СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: Кирил Дуков
НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: д-р Васил Михайлов
/с особено мнение по т.5 не е изяснено кои демократични сили присъстват в парламента/
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ: Васил Златаров
РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ: Ленко Русанов
СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ: Боян Велков
СЪЮЗ "РОМА": Мануш Романов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В ПОДКРЕПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


Управителният съвет на Независимото сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ" декларира принадлежността на "Екогласност" към Съюза на демократичните сили.

"ЕКОГЛАСНОСТ" е член-основател на съюза и до днес без прекъсване се представлява в Националния координационен съвет от свои специално упълномощени представители с право на решаващ глас.

На предстоящите избори "Екогласност" ще подкрепя Съюза на демократичните сили и призовава всички свои членове и симпатизанти да гласуват със синята бюлетина.

Изявленията, правени в последно време, че "Екогласност" напуска СДС и че се присъединява към бившето ръководство на БСДП или към други личности, напуснали съюза, не отговарят на истината.

Смятаме, че единствено с подкрепата си за Съюза на демократичните сили допринасяме за смяната на комунистическата система и превръщането на България в нормална държава.

София, 9 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПАРТИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПОДПИСАНО СЪОТВЕТНО ОТ ФИЛИП ДИМИТРОВ И ДИМИТЪР ТОДОРОВ.


Подписалите Филип Димитров Димитров - председател на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, като представител на съюза, и г-н Димитър Панчев Тодоров - председател на Партията на собствениците в България, като констатират сходство в основните позиции на двете организации, се споразумяват по време на предизборната кампания за изборите на 13 октомври 1991 г. за предизборно сътрудничество при издигане на самостоятелни листи на кандидати за народни представители.

София, 9 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА СДС:
Филип Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ:
Димитър Тодоров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "ДА" НА НАРОДОВЛАСТНИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ! "НЕ" НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА!" /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


Наш дълг пред днешното и идните поколения на България е предотвратяването на екологичната катастрофа.

НЕОБХОДИМИ СА:

- незабавни мерки за спасяване на хората и природата в екологично застрашените райони на страната;
- приемане на ново екологично законодателство, съобразено с европейските и световните норми и стандарти;
- извършване на цялостна преоценка на досегашната политика в областта на енергетиката и гарантиране на ядрена и радиационна безопасност;
- регулиране на двустранна основа на нерешените екологични проблеми със съседните балкански държави;
- изграждане на ефикасна система за държавен екологичен контрол и обществен контрол чрез екологичните движения и организации;
- привличане към отговорност лицата, извършили екологични престъпленияи нарушения.

НИЕ ЗАЩИТАВАМЕ: ПРАВОТО НА ТРУД, ЗДРАВЕ И ДОМ!


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Верен на непреходната идея за социална справедливост, Българският земеделски народен съюз - единен е за политика, която гарантира основните социални права на човека и за диференцирана защита, насочена към действително нуждаещите се слоеве на народа.

Ние ще отстояваме специална закрила за инвалидите, болните, старите, самотните хора и пенсионерите. Пенсиите и социалните помощи трябва да растат съобразно поскъпването на живота.

Загрижени за катастрофалното демографско състояние на българската нация, ние ще предложим програма за подпомагане на многодетните и младите семейства, предвиждаща социална защита, данъчни облекчения, трудовоправна закрила.

Майчинството осигурява бъдещето на България - децата! Този труд трябва да бъде по достойнство оценен и заплатен. Майката и детето - защитени! От специална закрила се нуждаят децата сираци и самотните майки.

Българският земеделски народен съюз - единен защитава правото на труд на всеки гражданин при справедливо заплащане и на социално осигуряванепри безработица. Ще отстояваме в парламента провеждането на реформа в трудовото законодателство.

Земеделският съюз е за предоставяне на данъчни, кредитни и други облекчения за работодателите, които откриват нови работни места, и за изграждане на съвременна трудова борса в страната и система за пренасочване и преквалификация.

Българският земеделски народен съюз - единен защитава:

- правото на всеки гражданин да притежава жилище и се бори срещу спекулата с цените и наемите на жилищата;
- създаването на общински жилищни фондове за социално слабите слоеве на населението;
- провеждането на кредитни, данъчни и други облекчения за многодетните и младите семейства при строеж и покупка на жилища;
- решаването по справедлив начин на проблемите на притежателите на жилищно-спестовни влогове.

Българският земеделски народен съюз - единен ще настоява за радикална реформа в здравеопазването, осигуряваща достъпна, безплатна и висококвалифицирана медицинска помощ, ефективна здравна профилактика иосигуряване условия за здравословен бит, труд, отдих и спорт.

Това налага:

- бързо въвеждане на здравноосигурителна система със съответни фондове за всички граждани;
- развитие на всички форми на здравно дело - държавна, частна и кооперативна /дружествена/;
- равностойно по качество и достъпност здравеопазване в града и в селото:
- специални грижи за детското и майчиното здраве.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ ЗА НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


ПОЛИТИЧЕСКАТА ЧАСТ НА НАШАТА ПЛАТФОРМА Е ЗА ДЕМОКРАЦИЯ СЪС СИЛНА ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ И ЗАЩИТЕНИ СОЦИАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

Ние се обявяваме за:

- хармонични съчетаване на интересите на индивида и обществото, за национално единство и съгласие. Плурализма на мненията в обществото ОПТ разглежда като средство за постигане на тези цели;

- равновесие между интересите на наемните работници и собствениците, гарант за което е регулиращата роля на държавата в рамките на закона. ОПТ се обявява за възраждане на националните ценности и идеали и тяхното съчетаване с общоевропейските ценности, които са в основата на съвременната общочовешка ценностна система. Обявяваме се за възрожденски морал и европейски професионализъм в обществено-политическия ни живот.

- ОПТ е за разграждане на тоталитарно-административната система и ще участва активно в този процес. Същевременно обаче ОПТ е за балансирана оценка на следвоенното ни минало, като се признаят както недъзите, така и постиженията. Общество, което изцяло отрича миналото си, се отрича от себе си - то няма бъдеще!

- ОПТ е против намесата на чужди сили в политическия ни живот, в това число - против финансирането на политически партии и движения отвън.

ОПТ ще продължава да работи по организирането на българския народ в разработването на общонародна платформа и програма за действие по националния въпрос. За нея единствено правилният подход при вземане нарешения от изключителна важност за нацията и държавата е допитването до народа при обективна и пълна информираност на цялото общество по конкретния проблем. Тя е против изкуственото внушаване на чувство за вина и малоценност сред българите и ще ги третира като прояви на национален нихилизъм.

ОПТ се обявява за гарантиране на личната и обществената сигурност на гражданите, като се засили борбата с престъпността и корупцията. На тази цел трябва да бъде подчинен новият закон за полицията и нейните правомощия, които да се прилагат безкомпромисно. Ние сме за откритости достъпност на информацията - политическа, икономическа, екологична и всяка друга, в съответствие с международните стандарти.

В името на бъдещето на нашите деца и внуци, в името на България ОПТ е за съюз с всички обществено-политически сили и безпартийни, с всички патриоти, за които интересите на Отечеството са над всичко!

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ИМА СЛЕДНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА И ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ:

България е еднонационална правова и демократична държава на равноправни, свободни граждани. Тя е гражданско общество със свой език, знаме, герб и химн. Тези символи са свещени за всеки българин. България е република с балансирано разделение на властите: законодателна, изпълнителна и съдебна.

ОПТ е за принципа: Всяка промяна на формата на държавно управление да се извършва само като резултат от референдум. Въпросите, свързани с конституцията и произтичащите от нея зависимости, да се решават с квалифицирано мнозинство от Народното събрание. Ние сме за забрана на партии и движения, изградени на етническа или религиозна основа.

Ние сме за надпартийност и общонационален характер на основните държавни структури и институции, в това число Българското радио и Българската телевизия.

Ние сме за въвеждане на образователен ценз по български език за държавните служители на всички нива. Ние сме за двузвенна административно-териториална структура с изборност на висшестоящото и назначаемост на нисшестоящото ниво, за ликвидиране на икономимческата и социалната зависимост на общините от държавата. Изграждането на новото общество минава през изграждането на съвременна българска община, способна реално да организира и гарантира развитието на гражданското общество. Кандидатите за народни съветници да отговарят на образователен ценз и да са лоялни към държавата. Да се повдигне социалният статус на служителите в областта на здравеопазването, образованието, съдебната власт и униформената полиция.

ОПТ е за модерна армия, гарантираща териториалната цялост и националната сигурност на България, за подготвеност на територията, населението и стопанството за отбрана. За целта България да поддържа необходимите капацитети за производство и ремонт на въоръжения с цел осигуряване на автономност на отбранителния потенциал в рамките на националните възможности. За осигуряване икономическата ефективност на отбранителната индустрия да се провежда линия на нейната диверсификация, както и износ на въоръжение.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ОПТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА:

Изработване на цялостна, последователна и трайна, научно обоснована програма за национална политика. Ние сме против решаването на националния въпрос на части. Националният проблем, националните ценности, идеали и интереси не трябва да се определят от тяснопартийни конюнктурни цели.

България е еднонационална държава, а не съюз на етнически групи. ОПТ всвоята платформа по националния въпрос определя Виенската харта като основен документ за правата на човека в индивидуален план. В този аспект тя решително ще се противопоставя на всеки опит за разединение на българската нация и насаждане на чуждо национално съзнание сред българските граждани.

Ние сме за това Република България като независима държава да се ползва с пълен суверенитет. Да не се допуска диктат на една или друга велика сила или вмешателство на съседни или други държави в нейните вътрешни работи. Ние сме за реализъм и устойчивост на външната политика, против резките обрати и авантюризма.

Ще искаме създаване на валутен, икономически и културен съюз между Република България и СР Македония: отваряне на границите и свободен стопански и културен обмен с българите от Егейска и Вардарска Македония. Те, както и населението от български произход в Източна Сърбия да се ползват с пълноценни права на български граждани на територията на Република България. Така ще бъде претворен на дело идеалът на големия хуманист Гоце Делчев за света като "ПОЛЕ ЗА КУЛТУРНО СЪРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ НАРОДИТЕ".
Едновременно с това ще положим всички усилия за сключване на изселническа спогодба между България и Турция, осигуряваща свободен достъп в двете посоки и възможност за установяване на постоянно местожителство, гарантираща правата и човешкото достойнство на гражданите. Като изхожда от своите дълготрайни интереси, България да се стреми по възможност към балансирани отношения с другите държави, с приоритет на страните от Европа, СССР, Русия, Германия, Франция, Италия, Австрия. Страната ни да води политика на активен неутралитет с възможно най-дейно участие в международните и регионалните организации. В дългосрочен план след вътрешна политическа, стопанска и духовноценностна стабилизация България да влезе като равноправен член и обединена "Европа на суверeнните отечества".

ОПТ е за система от двустранни военни договори с държави с близки интереси като допълнителна гаранция за териториалната цялост и националната сигурност на България. Във външната политика страната ни да се ръководи от националните си интереси в съответствие с Устава на ООН и приетите международни договорености.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРЪЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКИЯ ИЗБИРАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Политически форум "Преображение" обръща вашето внимание върху политическата ситуация в страната, където шепа червено-сини лидери откраднаха народната революция и под егидата на парламентарна демокрация се разпореждат с българския народ антидемократично и антисоциално.

Бившите комунисти, слели се с държавата десетилетия наред, причина за националната катастрофа и за бедственото положение в страната, се покръстиха от комунисти в социалисти, после може да станат социалдемократи, демократи или консерватори само и само да запазят властта си. Програмата за "демократичен социализъм" се превръща в програма за "кристално чист капитализъм".

СДС се разцепва на групички в най-неподходящия момент. Причината, поради която демократичните сили загубиха изборите през юни 1990 г., беше това, че СДС не създаде единна опозиция. Извънпарламентарната опозиция е оставена без база и средства и е нарушено условието за равнопоставеност от Закона за политическите партии. Опозицията извън парламента не се търси за съюзник и на предстоящите избори. Нима демокрацията в съчетание със социално-пазарната икономическа система, за която се бори извънпарламентарната опозиция, е по-малко "синя" от тази на СДС и неговите нюанси?

Държавата е отворила лакомата си уста, увеличава цените на стоките, услугите - телефони, електрическа енергия, горива, вода, данъци, такси, мита; поставила е безбожни лихвени проценти, за да не ползва никой кредити; притиснала частните фирми, които още не са се развили; без многовариантно проектиране, без сериозни технико-икономически обосновки, без стратегически проекти, с работа "на парче" държавата ще изхарчи и новите средства и помощи, които идват от Запад; бави се приватизацията и работническото акционерство: не се създават рамковите условия на нов бъдещ икономически и правов ред.

Държавата ни е впримчила в омагьосания кръг "цени-заплати, компенсации /нови/ - цени /нови/ - заплати, компенсации" и т.н., кръг, който засилва инфлационните процеси и хаоса.

Външният и вътрешният дълг непрекъснато растат и се трупат.

Лъжедеполитизацията остави непокътнати старите организационни структури.

Ако изборите за местни органи на властта се проведат сега, то диспропорциите, които създаде окръжната и областната организация, ще се задълбочат; обръщането на урбанизационния поток към града, струпването на фондове и мощности в окръжните градове, половината откоито не дават продукция; затрудняване на решаването на социалните проблеми в големите градове /жилищния, техническата инфраструктура и др./. Обезлюдяването на големи територии от страната и упадъкът на българското село ще предизвикат сериозни смущения в по-нататъшното социално и икономическо развитие на нацията.

Нерешените проблеми на пенсионерите, на болните и старите
Хора без социална защита, на младежта и младите семейства, на домакинствата, чакали по 20-30 години за жилище, на децата и подрастващото поколение, на безработните са бомба със закъснител. Към това, като се прибавят половинчато решаваните етнически проблеми и обстановката на Балканите, реалната ситуация се усложнява и идеята за социалния граждански мир не е подкрепена с реални действия.

За каква демокрация може да става дума, когато е нарушено основното право на съществуване, правото свободно и безпрепятствено да консумираш хляб и стоки от първа необходимост, лекарства; от право на труд са лишени хиляди хора и този процес се задълбочава; гладът, болестите и смъртта стават постоянен спътник на един цял социално слаб народ.

Осемдесет процента от населението е под социалния минимум. Икономиката прилича на мършав кон, който е паднал на земята и правителството продължава да го бие с камшик, но той не може да стане.

Политически форум "Преображение” казва "НЕ!" на комунистическата промяна, "НЕ!" на "съветската перестройка", "НЕ!" на "шведския" модел,"НЕ!" на шоковата терапия на Балцерович и на мъките за поляците повече от десет години, "НЕ!" на чужди програми, които не познават спецификата на икономическото развитие и характера на българина.

Политически форум "Преображение" е за БЪЛГАРСКО ПРЕОБРАЖЕНИЕ, за БЪЛГАРСКО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ и в тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ:

- изграждане на нашите организационни структури чрез народни комитети, пръснати из цялата страна, които да се умножават бързо по верижна реакция до включване на цялото активно население в управлението на страната, т.е. действително народовластие;

- нов социално-пазарен модел, който започва не с пазара, либерализацияна цените и безпазарен грабеж, а с организационно, техническо, технологическо, технико-икономическо заздравяване на производството; нова трудова и социална мотивация, нови системи и критерии за оценка изаплащане на труда; нови разпределителни отношения между държавата и колективите, а така също между различните категории трудещи се;

- основата на икономическите преобразования да стане частната собственост върху средствата за производство и земята като най-гъвкава, печеливша и просперираща, като най-демократична с това, че прави хиляди собственици причастни и заинтересувани от резултатите на своя труд;

- провеждане на пълна, комплексна, поетапна приватизация, като се започне с рентабилните производства; вдигане на крака на нерентабилните предприятия, особено големите като Радомир-метал и други и тогава пристъпване към тяхната приватизация, многовариантно, с оглед интересите на държавата и работниците в тях;

- не може държавата да разпродава общонародната собственост на новоизлюпени милионери - чужди и наши.

Приватизацията трябва да се съпровожда със сериозни проекти за инженерно и социално проектиране на средата на труд и реализацията им;

- преструктуриране на икономиката, стимулиране на инвестициите чрез облекчени условия на кредитите и ориентацията към хранително-вкусоватапромишленост, леката промишленост, производството на строителни материали, международен туризъм и международен автотранспрот, услуги и други;

- преборване с инфлацията и хаоса, обиране на мръсните спекулативни пари в лева и чуждестранна валута чрез ПАРИЧНА реформа и смяна на парите в различно съотношение;

- за равен старт в икономическата реформа да се декларират от всички физически и юридически лица движимите и недвижимите имущества в страната и извън нея, влоговете в лева и чуждестранна валута и да се отчужди всичко, което е недекларирано и придобито по спекулативен път;

- създаване на нов икономически и правов ред, който да почива на нова икономическа, инвестиционна, банкова, кредитна и данъчна политика; нови условия на труд, разкриване на нови работни места; стимули за влагане на средства в ефективни производства, печеливши, като натрупването на капитали идва от предприемчивостта, инициативата, творчеството, подобрената организация;

- стимулиране на малките и на средните фирми и предприятия, които се занимават с проектиране, производство, инженеринг, маркетинг и др., като основен скелет на пазарното стопанство, и ограничаване на фирмите, които извършват посредничество, препродажба и спекула;

- ново териториално и селищно устройство на страната, където селищните образувания да следват естественото развитие, например обособяването на линейни структури като т.нар. урбанизирани коридори - река Дунав /естествен воден път към Европа/ и контактните зони към нея; Черноморското крайбрежие /северно и южно с организация на вътрешносттана страната в тилни и периферни зони/, Подбалканската долина от Карлово до Бургас, Западна България, отворена към Белград, Южна България, отворена към Гърция и Турция и т.н.;

- стабилизиране на положението на средния българин /работник, селянин, учител, лекар, инженер, интелектуалец/;

- действително социално осигуряване на социално слабите категории, чийто обсег разширяваме с младежта и младите семейства, домакинствата без жилище, безработните, болните и старите хора с нерешен социален статут;

- повишаване стандарта на живот, стабилизиране на лева и неговата частична конвертируемост; подготовка за влизане в Европейската общности едва след години в Европейския парламент, където ще ни приемат не като бедняци и просяци, а като достоен партньор с конкурентоспособна висококачествена продукция и достигнат европейски стандарт на живот.

Експерти от Политически форум "Преображение" разполагат с някои проекти за конкретно решаване на гореизложените предложения в частта на приватизацията, развитието на свободни безмитни зони, ново инженерно и социално проектиране и реализация в Радомир-метал и други.

На предстоящите избори трябва да се пренебрегнат политическите пристрастия и различия, да се обедини опозицията в парламента и извън парламента в една единна синя листа, която ще бъде единствената гаранция за смяна на политическата и икономическа система и преобразяване на България.

Обликът на бъдещия парламент трябва да се очертае още в предизборната синя листа, като се привлекат представители от всички опозиционни партии и движения.

Българският народ ще гласува с един цвят, който ще смени системата. Докато не стане това, никой не се интересува от нюансите на различните предизборни платформи, които по желанията в крайна сметка си приличат.

БСП е силен и сериозен претендент за властта и ако спечели изборите, ще удължи комунистическата агония на една нация.

ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ПРИЗОВАВА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ КЪМ ЕДИННА СИНЯ БЮЛЕТИНА ЗА СМЯНА НА СИСТЕМАТА И ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ.

София, август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА МУЗЕЯ ЗА БОГОМИЛИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРЖЕСТВА ЗА БОГОМИЛИТЕ.


От 23 до 26 септември 1991 г. в София ще се проведе симпозиум, организиран и финансиран от фондация "Отворено общество” на тема "Богомилството и средновековната западноевропейска култура" в Музея "България и славянският свят".

По същото време в град Бойчиновци, Михайловградска област, ще се проведат тържества, научна сесия и действия за популяризирането на първия и единствен музей в България и в света, изцяло посветен на великото реформаторско учение и движение на богомилите, дало мощен подтик на народите към свобода, демократизиране и хуманизиране на цялостния живот на европейските народи и тези по света.

Очевидно организаторите на симпозиума, българските историци и културната общественост дори не знаят за съществуването на този великолепен и най-богат по броя на експонатите музей за богомилите. Като правим достояние на всички българи и цялата ни културна българска и международна общественост, каним всички на тържествата в Бойчиновци от 23 до 26 септември 1991 г., за да честваме всички заедно богомилите.

София, 6 септември 1991 г.

ОСНОВАТЕЛ-ДАРИТЕЛ: Иван Вес. Шабанов

МУЗЕЕН СЪВЕТ: Стоил Стоилов, Илко Наков, Мария Теофилова, Надя Йосифова, Петър Петров, Илия Първанов, Биляна Методиева

/Пресслужба "Куриер"/


11.09.1991 г.
11.30 часа


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!