11 февруари 1991

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                               БРОЙ 29 /304/

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БНС/.

ДНЕС, 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА, В ГРАД СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ, КОИТО СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ

                           Р Е Ш Е Н И Я:

1. ОБРАЗУВА СЕ СЪЮЗ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ, ПОСОЧЕНИ ПОИМЕННО В НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ, С ЦЕЛ ДА РАБОТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ДЪРЖАВНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ, СТОПАНСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

2. НОВОТО ПОЛИТИЧЕСКО ФОРМИРОВАНИЕ ЩЕ БЪДЕ С НАИМЕНОВАНИЕ "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ" И ЩЕ БЪДЕ С ДЯСНОЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ.

ПРИСЪСТВАЛИ НА СРЕЩАТА И ИЗЯВЯВАЩИ ЖЕЛАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН СЪЮЗ И РЕГЛАМЕНТИРАНИ, СПОРЕД УСТАВА НА СЪОТВЕТНАТА ПАРТИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КАКТО СЛЕДВА:


БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРУМ КУМАНОВ

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ ГАНЕВ

ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ БОРИСОВ

СЪВЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
РУМЕН АНАТКОВ ДИМИТЪР РАДЕВ

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ - ПЕРНИК ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВОЙНА В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ И РАЗРАСТВАНЕТО НА КОНФЛИКТА СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ЗАЯВИМ СЛЕДНОТО:

ОСЪЖДАМЕ ВСЯКАКЪВ АКТ НА ВОЙНА, В КАКВАТО И ДА Е ФОРМА.

ПРОТИВ ЗАВЗЕМАНЕТО СМЕ НА ЕДНА СТРАНА ОТ ДРУГА СЪС СИЛА.
 СЪГЛАСНИ СМЕ С РЕЗОЛЮЦИЯТА НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КУВЕЙТ, НО СМЕ ПРОТИВ БЕЗОГЛЕДНИТЕ БОМБАРДИРОВКИ ИЗВЪН БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В РАЙОНА. ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ НАМИРА В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО РАЙОНА НА КОНФЛИКТА, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ В СЛУЧАЙ НА РАЗРАСТВАНЕ НА КОНФЛИКТА НА СЕВЕР ОТ ТРИДЕСЕТИЯ ГРАДУС ОТ ЕКВАТОРА НИЕ ЩЕ ПОПАДНЕМ РЯЗКО В ОБСЕГА НА МНОГО ВИДОВЕ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ И ОПАСНОСТ ОТ ЕКОЛОГИЧЕСКА КАТАСТРОФА. СЧИТАМЕ ТОВА ЗА НЕДОПУСТИМО И ОЩЕ ОТСЕГА АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ВОЮВАЩИ СТРАНИ В РАЙОНА ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ И ДА НЕДОПУСНАТ ТОВА. НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ДА СТАВАМЕ ОТНОВО ОПИТНИ МИШКИ НА НЕЧИИ БОЛНИ АМБИЦИИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОВА, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ, ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ВСИЧКИ ВОЕННИ СИЛИ, ДОШЛИ И НАМИРАЩИ СЕ В РАЙОНА НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ И ООН ДА НЕ СТОЯТ БЕЗУЧАСТНИ, А ДА СЕ ОПИТАТ ОТНОВО ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗРАСТВАНЕ НА КОНФЛИКТА.

ТЕ СА ДАЛИ ДОСТАТЪЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ПРИ ДОБРА ВОЛЯ ВСИЧКО МОГАТ ДА РЕШАТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗБРАН В ОСМИ ЕДНОМАНДАТЕН СУНГУРЛАРСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

КАКТО ВИ Е ИЗВЕСТНО, В ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 24 ЯНУАРИ ТАЗИ ГОДИНА ПО ПОВОД ОБСЪЖДАНЕТО НА КАНДИДАТУРАТА НА Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА АЗ ЗАЯВИХ, ЧЕ СЪМ ГЛАСУВАЛ ПРОТИВ НЕГОВАТА КАНДИДАТУРА, ТЪЙ КАТО СЧИТАМ, ЧЕ Г-Н ЛУКАНОВ Е ПРЕСТЪПНИК. ПРЕДОСТАВИХ ВИ И ПАПКА, ОТ КОЯТО ИЗВЛИЧАМ ЧАСТ ОТ АРГУМЕНТИТЕ СИ ЗА ТВЪРДЯНАТА ОТ МЕН ТЕЗА.

ПО ТОЗИ ПОВОД В ПРЕДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА "ПАНОРАМА" НА ТЕЛЕВИЗИЯТА В СЪБОТА, 2 ФЕВРУАРИ, Г-Н ЛУКАНОВ МЕ ПРИКАНИ ДА СЕ ОТКАЖА ОТ ДЕПУТАТСКИЯ СИ ИМУНИТЕТ, ЗА ДА МОЖЕ ТОЙ ДА МЕ СЪДИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАЗАНОТО ОТ МЕН.

ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКОТО ТОВА, С НАСТОЯЩЕТО СИ ЗАЯВЛЕНИЕ АЗ ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД ВАС СЛЕДНОТО:

1. ПРОДЪЛЖАВАМ ДА СЧИТАМ, ЧЕ Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ Е ПРЕСТЪПНИК.

2. СЧИТАМ, ЧЕ ПО ПРЕДВИДЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД МОЖЕ ДА СЕ ДОКАЖЕ,ЧЕ Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ Е ПРЕСТЪПНИК. СЪЩИЯТ ТОЗИ РЕД ПРЕДВИЖДА ОТНЕМАНЕ НА ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ НА Г-Н ЛУКАНОВ И ЕДВА СЛЕД ТОВА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД. В ПРОКУРАТУРАТА, В ОФИЦИАЛНИЯ ПЕЧАТ И В КОМИСИИТЕ ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИМА НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНО МАТЕРИАЛИ, КОИТО УЛИЧАВАТ Г-Н ЛУКАНОВ В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И Е НЕОБХОДИМО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ ЗАКОНОВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТНЕМАНЕТО НА ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ НА Г-Н ЛУКАНОВ И ПРЕДАВАНЕТО МУ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ. ПРИКАНВАМ БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЗАКОНОВАТА ПРОЦЕДУРА.

3. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ГОТОВ ДА СЕ ОТКАЖА ОТ ДЕПУТАТСКИЯ СИ ИМУНИТЕТ И ДА СЕ ЯВЯ ПРЕД СЪДА, НО СЧИТАМ, ЧЕ ТОВА МОЖЕ И ТРЯБВА ДА СТАНЕ ЗАЕДНО С ОТНЕТИЯ ДЕПУТАТСКИ ИМУНИТЕТ НА Г-Н ЛУКАНОВ. ДВАМАТА ТРЯБВА ДА СМЕ РАВНОПОСТАВЕНИ ПРЕД СЪДА, А НЕ КАКТО Е БИЛО ДОСЕГА - Г-Н ЛУКАНОВ ДА ДАВА САМО УКАЗАНИЯ И ДА СЕ ИЗПЛЪЗВА ОТ ДАВАНЕТО НА ПОКАЗАНИЯ.

6 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, НА МЛАДЕЖКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ВЪЗРАЖДАНЕ” И НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНСКА МЛАДЕЖ КЪМ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ В ГРАД КУБРАТ.


ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ОТ КУБРАТ СА ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ТОВА, ЧЕ РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК РЕФЛЕКТИРА ВЪРХУ НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И ДЕСТАБИЛИЗИРА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В РАЙОНА.

НАСТОЯВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА КОНЦЕНТРИРАТ ВНИМАНИЕТО СИ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО В ЧАСТТА СИ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ИЗИСКВА: ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И СЪОТВЕТСТВУВАЩАТА Й СУВЕРЕННА, РАЗУМНА, ТРАЙНА, ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ПРАГМАТИЧНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА, НЕПРОМЕНЯЩА СЕ ОТ СМЯНАТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РОДИТЕЛСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ГРАД ДЖЕБЕЛ И НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ЕДИННОТО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА.


НА СВОЕ СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 5 ФЕВРУАРИ 1991 Г., РОДИТЕЛСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ДЖЕБЕЛ И УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ЕСПУ "ХР.БОТЕВ" ИЗРАЗИ НЕДОВОЛСТВОТО СИ, ЧЕ ВЪПРОСЪТ С ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ РЕШАВА И ОСТАВА ОТКРИТ.

НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ СПАЗЕНО КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕРНИЯ ЕЗИК И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ДА ИЗЛЕЗЕ С КОНКРЕТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕЗИКА. ЗАБАВЯНЕТО НА РЕШЕНИЕТО ПО ПРОБЛЕМА СЪЗДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В РАЙОНА. НАСТОЯВАМЕ В СРОК ДО 15 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ДА СЕ ДАДЕ ОТГОВОР НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО НА ДРУГИ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ.

ДЖЕБЕЛ, 5 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА КОНЦЕПЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ И ВНЕСЕН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


4. ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ

ОПАЗВАНЕТО НА НАХОДИЩА НА ЕНДЕМИЧНИ, ЗАСТРАШЕНИ, РЕДКИ И ЦЕННИ В СТОПАНСКО, МЕДИЦИНСКО ИЛИ ДРУГО ОТНОШЕНИЕ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ, ИЗВЪН ГОРНИТЕ КАТЕГОРИИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЛЕДВА ДА СЕ ВЪЗЛОЖИ НА КАТЕГОРИЯ, ПОДОБНА НА "НАПРАВЛЯЕМ РЕЗЕРВАТ", ХАРАКТЕРНА ЗА ПОВЕЧЕТО ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ; У НАС ПО ТРАДИЦИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА КАТЕГОРИЯТА "ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ". РЕЖИМЪТ В ОТДЕЛНИТЕ ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОПАЗЕНИ.

СПЕЦИАЛНИ ФОРМИ НА ЗАЩИТА, БЕЗ ДА СЕ СВЪРЗВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ ЗА СПАСЯВАНЕТО И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРИМИТИВНИТЕ МЕСТНИ ПОРОДИ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И СОРТОВЕ КУЛТУРНИ РАСТЕНИЯ.

ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ /НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ, ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТИ, ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ/ СЛЕДВА ДА ОБХВАНАТ ПРЕЗ 2000 Г. ОКОЛО 8 НА СТО ОТ ДЪРЖАВНАТА ТЕРИТОРИЯ /ЗА НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ПРОЦЕНТЪТ Е ОТ 15 ДО 25 НА СТО/. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИ ПО ПРОУЧВАНЕТО И ПРОЕКТИРАНЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ПРИ ТЯСНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТИТУТИ КЪМ БАН, ВУЗ И ПРИРОДОНАУЧНИ МУЗЕИ, КАКТО И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ.


ТРЕТО - УПРАВЛЕНИЕ, НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ И ОПАЗВАНЕТО НА ГЕНЕТИЧНИЯ ФОНД

ПЪЛНОЦЕННОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРИ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ВЕДОМСТВО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ И НА ЕФИКАСЕН ДЪРЖАВЕН И ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ РАБОТАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО.

ВСЕКИ НАЦИОНАЛЕН И ПРИРОДЕН ПАРК ТРЯБВА ДА ИМА СОБСТВЕНА ДИРЕКЦИЯ И БЮДЖЕТ.

ВСЕКИ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ С ПЛОЩ НАД 500 ХА ТРЯБВА ДА ИМА СПЕЦИАЛИЗИРАНА /КВАЛИФИЦИРАНА/ ОХРАНА.

НАЙ-КЪСНО ДО 2000 Г. БАН ДА ОРГАНИЗИРА ПО ЕТАПИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАУЧНИ СТАНЦИИ ЗА ПОСТОЯННИ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ В РАЙОНИТЕ, КЪДЕТО СЕ НАМИРАТ ГОЛЕМИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ - РИЛА - ПИРИН, ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН И ЗАПАДНИ РОДОПИ.

НАЦИОНАЛНИТЕ И ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРОСВЕТНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА НАУЧНИ ИНСТИТУТИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА В КАДРОВО, ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ. НАЛОЖИТЕЛНО Е СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ФОНД, ОСИГУРЯВАН ОТ БЮДЖЕТА, ОТ ГЛОБИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА, ОТ ДАРЕНИЯ, ОТ ДЕЙНОСТТА НА САМИТЕ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ДРУГИ. ТРЯБВА ДА СЕ ПОТЪРСЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДЪЛГ СРЕЩУ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ОПАЗВАНЕТО НА ГЕНЕТИЧНИЯ ФОНД ЧРЕЗ ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА В МЕСТНА ВАЛУТА И ПРИ ВЪЗМОЖНОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА АВТОРИТЕТНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ.


ЧЕТВЪРТО - МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНОТО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ДИВАТА ПРИРОДА ИМАТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА /ВКЛ. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА/, ЮНЕСКО /ГЛАВНО ПРОЕКТ HP.8/, СВЕТОВНИЯТ ПРИРОДЕН ФОНД И ДР., КАКТО И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ.

ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ЗАСИЛВАНЕТО НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СЪС СЪСЕДНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТРАНИ КАКТО ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ЗАСТРАШЕНИ И РЕДКИ ВИДОВЕ, ТАКА И ПО СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ГРАНИЧНИТЕ ЗОНИ С КООРДИНИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРОУЧВАНЕ.


   ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ - НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ЖИЗНЕНАТА СРЕДА НА ЧОВЕКА

ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ КАТО ЦЯЛО И ТЕЗИ, ОБРАЗУВАЩИ ПРОСТОРНИ ПРИРОДНИ КОМПЛЕКСИ, ИЗПЪЛНЯВАТ ЖИЗНЕНОВАЖНА СРЕДООБРАЗУБАЩА РОЛЯ ЧРЕЗ ТЕХНИТЕ ВОДООХРАННИ, ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ, ПОЧВОЗАЩИТНИ И ДРУГИ ПРИРОДОРЕСУРСНИ ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ, ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМИ - СЕГА И В БЪДЕЩЕ - ЗА ХАРМОНИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО В ЕДИНСТВОТО С ПРИРОДАТА.

ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ СА НЕЗАМЕНИМ ИЗТОЧНИК ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ВКЛЮЧВАНЕТО МУ В НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ ПО ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И В БИТОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА НА ЕКОТУРИЗМА, КАКТО И НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И ПОЧИВАЩИТЕ В КОНТАКТНИТЕ ЗОНИ.

ЗА ПРОСЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЦЯЛОСТНИЯ ГЕНЕТИЧЕН ФОНД ОТ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ И НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ СА НЕОБХОДИМИ СИМПАТИИТЕ, РАЗБИРАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА НА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ С ПОВИШАВАНЕТО НА РАВНИЩЕТО НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕТА.

ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ СА ОРГАНИЧНА ЧАСТ ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА И СЕ НАМИРАТ ПОД ПРЯКОТО ИЛИ КОСВЕНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИМПАКТНОТО И ФОНОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ, КАКТО И НА ДРУГИ ОТРИЦАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЯВЛЕНИЯ. ЕТО ЗАЩО ДЕЙСТВЕНАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ПО КОМПЛЕКСНОТО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНА ОТ ВАЖНИТЕ ГАРАНЦИИ И ЗА ОПАЗВАНЕТО НА НЕСЪТВОРЕНОТО ОТ ЧОВЕКА ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И ПРЕДАВАНЕТО МУ НА БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

ВНОСИТЕЛ НА ПРОЕКТА ОТ ИМЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ: ЛЮБОМИР ИВАНОВ - СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БДП/, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


МИЛИОНИ СМАЗАНИ, БОЛНИ И ГЛАДНИ БЪЛГАРИ СА ВРЪХЛЕТЯНИ ОТ ЗЛОВЕЩАТА ТРАГЕДИЯ НА ГЛАДА. КАКТО САДДАМ ХЮСЕИН ВОЮВА СРЕЩУ КУВЕЙТ, ТАКА И БЪЛГАРСКАТА ЧЕРВЕНО-РОЗОВО-СИНЯ ПРЕСТЪПНА УПРАВЛЯВАЩА ВЪРХУШКА ОТКРИ ЖЕСТОКА БЕЗПОЩАДНА ВОЙНА СРЕЩУ СОБСТВЕНИЯ НАРОД СРЕД ЗИМНИТЕ СТРАХОВИТИ СТУДОВЕ И ПУСТИНЯТА НА ПРАЗНИТЕ МАГАЗИНИ И ПРАЗНИТЕ ДЖОБОВЕ. ВМЕСТО ЖИВОТ И РАБОТА НЕЩАСТНИЯТ НАРОД СТОИ ОТЧАЯН, СМАЗАН, ГЛАДЕН И ОБЕЗВЕРЕН КАТО ЛУД ПО ОПАШКИ ОТ СРЕДНОЩ, ЗА ДА СЕ ВЪРНЕ С ПРАЗНИ МРЕЖИ ПРИ ПЛАЧЕЩИТЕ ОТ ГЛАД ДЕЦА. ГУБЕНЕ НА ВРЕМЕ, НЕРВИ, РАЗБОЛЯВАНЕ, ПЪЛНО ОТЧАЯНИЕ. В СЪЩОТО ТОВА ВРЕМЕ ЧЕРВЕНИТЕ БИЗНЕСМЕНИ ПИРУВАТ ПО БАРОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА.

СОЦИАЛИСТИТЕ НА ЛУКАНОВ И ЛИЛОВ, ВМЕСТО ДА СЪДЯТ ГЛАВНИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА БЪЛГАРИЯ /САМИТЕ ТЕ СА В ГЛАВНИТЕ/, ОГРАБИХА ПРЕЗ 1990 Г. ПАРИТЕ И ХЛЯБА НА НАРОДА, ИЗНЕСОХА ВСИЧКО, ЗА ДА ПЕЧЕЛЯТ ВАЛУТА, И ОСТАВИХА ГЛАДНИЯ НАРОД С КОКАЛ В УСТАТА. ВМЕСТО БЛОКИРАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРНИТЕ ФИРМИ - ПО-ГОЛЯМА СВОБОДА ОТ СТРАНА НА БИВШЕТО И НА СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ОТ ПРЕЗИДЕНТА. НЯМА СЪД ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

ВМЕСТО ПАРИЧНА РЕФОРМА, КОНФИСКАЦИЯ НА ПАРТИЙНОТО ИМУЩЕСТВО, БОРБА СЪС СПЕКУЛАТА В ПРЕДПРИЯТИЯТА-ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МАГАЗИНИТЕ С НАЙ-СТРОГО НАКАЗАНИЕ В ИМЕТО НА НАРОДА И БЪЛГАРИЯ, ЦЕНИТЕ СЕ ПОВИШИХА ПРОИЗВОЛНО И БАСНОСЛОВНО, БЕЗ ДА ИЗПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИИ. ИМАЛО МИЛИАРДИ У НАРОДА И ЩЕЛИ ДА ГИ ИЗЗЕМАТ. ЗАБЛУДА И ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КЪМ НАРОДА! НЯМА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ. ОБРЕКОХА МИЛИОНИ НА ГЛАДНА СМЪРТ ПРЕЗ ТРИТЕ МЕСЕЦА НА 1991 Г.!

ВЪПРЕКИ ЧЕ РЕКИТЕ НА ИРАК ТИГЪР И ЕФРАТ СА КЪРВАВИ, ПЕТРОЛЪТ НЕ ПОСКЪПНА. НО ДЕСПОТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПОВИШИХА ТРИКРАТНО БЕНЗИНА, А НЕ ДАДОХА ТАЛОНИ И НЕ СЕ БОРИХА СЪС СПЕКУЛАТА.

ТРАНСПОРТЪТ ПОСКЪПНА СТРАХОТНО! ДЕЦАТА НЕ МОГАТ ДА ОТИДАТ ДА ВИДЯТ НА СЕЛО БОЛНИТЕ И УМИРАЩИ РОДИТЕЛИ! НЯМА ДА ОТИДАТ ДА РАЗКОПАЯТ СВОЯ ДВОР. СПЕКУЛАТА И ИНФЛАЦИЯТА РАСТАТ! ДА СТАНАТ СТОКИТЕ С РЕАЛНИ ЦЕНИ. А ЧОВЕКЪТ НЕ ТРЯБВА ЛИ ДА ИМА РЕАЛНА ЦЕНА? ДА СЕ НАХРАНИ, ДА СЕ ОБЛЕЧЕ, ДА СЕ ОБУЕ. ДА ИМА БОТУШИ ЗА ЗИМАТА. ДА БЪДЕ НАХРАНЕН, ЗА ДА ОТИДЕ НА РАБОТА. ДЕЦАТА ДА НЕ ХОДЯТ НА УЧИЛИЩЕ ГЛАДНИ И ДА ПРИПАДАТ ПОД ЧИНОВЕТЕ. МАЙКИТЕ ДА НЕ УБИВАТ НОВОРОДЕНИТЕ, КАТО ГИ ХВЪРЛЯТ В КОФИТЕ ЗА БОКЛУК, ЧЕ НЯМАТ ПАРИ ЗА ДРЕХИ И ГЛАДНИ НЕ МОГАТ ДА КЪРМЯТ. ТРЯБВА ДА СЕ ВОЗЯТ, А НЕ ДА ХОДЯТ ПЕША ПРЕЗ ЦЯЛА СОФИЯ. ТРЯБВАТ ПАРИ ЗА ПАРНО, ЗА ВЪГЛИЩА, НАФТА, ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ, ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА. НЯМА КРУШКИ, НЯМА ПАРИ.
РАСТЕ БРОЯТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ - НАД 300 000 ДУШИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЕЗЛЮДЯВА - МЛАДИТЕ БЯГАТ НА ЗАПАД - НЯМА ДА РАБОТЯТ ТУК, НЯМА ДА БЪДАТ МОТОР НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС, НЯМА ДА РАЖДАТ В БЪЛГАРИЯ. ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕЗИДЕНТЪТ СЕ РАДВАТ, ЧЕ БЯГАТ ГЛАДНИТЕ И НАМАЛЯВА БРОЯТ НА СТАЧКУВАЩИТЕ И ПРОТЕСТИРАЩИТЕ.

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОСЪЖДА КАТЕГОРИЧНО ТРИОТО "ПРАВИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ-ПРЕЗИДЕНТ", КОЕТО НЕ СЪДИ ВИНОВНИТЕ ЗА КАТАСТРОФАТА, НЕ НАЦИОНАЛИЗИРА ЗАГРАБЕНОТО ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО, НЕ РАЗГРАЖДА НОМЕНКЛАТУРНИТЕ ОКТОПОДИ, НЕ ИЗВЪРШВА ДЕМОКРАТИЧНИ РЕФОРМИ. БДП НЯМА НИКАКВО ДОВЕРИЕ НА ТОВА НЕЧЕСТНО ТРИО. БДП НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНО НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ - ОБЩИНСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ.

НАРОДЪТ ЖИВЕЕ КУЧЕШКИ ЖИВОТ! БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА! БДП БИЕ КАМБАНАТА НА ТРЕВОГАТА И ПРОТЕСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИ СВОЯ СИНОВЕН ДЪЛГ КЪМ ДЕЦАТА И ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ КЪМ БЪЛГАРИЯ В ТЕЗИ ТРАГИЧНИ РЕШИТЕЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДНИ. ВЪПРЕКИ ГЛАДА И ГРАБЕЖИТЕ ДНИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ХИЩНИЦИ СА ПРЕБРОЕНИ И ЩЕ ДОЖИВЕЕМ ДО БЪДЕЩА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ 1991 Г.            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДП: ЙОЛО ДЕНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ИКОНОМИСТ ЧАРЛС Е.МАКЛЮЪР-МЛАДШИ.


ХИБРИДНА СИСТЕМА
 
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПРИСПАДАНЕ НА ЛИХВИТЕ БЕ ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗТОЧНИК НА ТРУДНОСТИ В ОАД. ТЯ МОЖЕ ДА ПОВИШИ ЦЕНАТА НА КАПИТАЛА ДО НЕПРИЕМЛИВО РАВНИЩЕ И ДА ПОСТАВИ ПОД СЪМНЕНИЕ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ДАНЪЧНИ КРЕДИТИ. АЛТЕРНАТИВАТА, КОЯТО ЗАПАЗВА НЯКОИ, НО НЕ ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА НА ОАД, Е ХИБРИДНАТА СИСТЕМА, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ, КАКТО ПРИ ОАД, НО ТРЕТИРА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КАТО ЕДИННИЯ ПОДОХОДЕН ДАНЪК. /17/ ЗА ДА СЕ ОПРОСТЯТ НЕЩАТА И ДА СЕ ПОСТИГНЕ НЕУТРАЛНОСТ НА РЕШЕНИЯТА ВЪВ ФИНАНСОВАТА ОБЛАСТ, ДИВИДЕНТИТЕ СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИСПАДАТ.

ТОЗИ ПОДХОД ИЗБЯГВА ТРУДНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ФАКТОРИ, ЗАВИСЕЩИ ОТ ВРЕМЕТО И ИНФЛАЦИОННИТЕ КОРЕКЦИИ, ПРИСЪЩИ НА ОБЩИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА, НО НЕ И ДО ЛИХВИТЕ. /В ИДЕАЛНИЯ СЛУЧАЙ ЛИХВИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА ИНФЛАЦИОННИ КОРЕКЦИИ, НО ТОВА НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ЕФЕКТЪТ ОТ ТОВА РЕШЕНИЕ Е ПОКАЗАН В ЧАСТТА ЗА ЕДИННИЯ ДАНЪК ВЪРХУ РЕАЛНИЯ ДОХОД В ТОЗИ РАЗДЕЛ/. ПОДХОДЪТ ПРИТЕЖАВА И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НА НУЛЕВА ЕФЕКТИВНА БАЛАНСОВА ДАНЪЧНА ТАРИФА /ЕБДТ/ ПРИ ЕДНАКВО ФИНАНСИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ. /ЕБДТ ПРИ КРЕДИТНО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗАВИСИ ОТ ОТНОСИТЕЛНИТЕ ДАНЪЧНИ ТАРИФИ, ПЛАЩАНИ ОТ КРИДИТОРА И ДЛЪЖНИКА/. ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАРИАНТА НА "ШВЕЙЦАРСКОТО СИРЕНЕ" ТОЙ ЩЕ БЪДЕ НЕУТРАЛЕН В ТРЕТИРАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ.


СУМАРНА ПРЕЦЕНКА

НЕ Е ЛЕСНО ДА СЕ ИЗБЕРЕ ИЗМЕЖДУ ВАРИАНТИТЕ ЗА ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ. МОЖЕ ВСЕ ПАК ДА СЕ ДАДЕ НЯКАКВО ПОДРЕЖДАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОСОЧЕНАТА ПО-ГОРЕ АРГУМЕНТАЦИЯ.

1. ОАД /АДМИНИСТРАТИВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕИМУЩЕСТВА; ГЛАВНИ НЕДОСТАТЪЦИ: КРАТКОСРОЧНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТА И ЧУЖДИ ДАНЪЧНИ КРЕДИТИ/.

2. ХИБРИДНА СИСТЕМА /БЛИЗКА ДО ОАД, НО КРЕДИТИРУЕМА; ПО-СЛОЖНА ОТ ОАД/.

3. ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ НОМИНАЛНИЯ ДОХОД /СЛОЖЕН ПОРАДИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ФАКТОРА ВРЕМЕ; УЯЗВИМ ОТ ИНФЛАЦИЯТА/.

4. ПОДОХОДЕН ДАНЪК ТИП "ШВЕЙЦАРСКО СИРЕНЕ" /ИЗБЯГВА ИНФЛАЦИОННИТЕ КОРЕКЦИИ; ВЪВЕЖДА РАЗДЕЛЯНЕ НА "ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ" И ИКОНОМИЧЕСКО НЕРАВЕНСТВО/.

5. ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ РЕАЛНИЯ ДОХОД /ОТ КОНЦЕПТУАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА Е ПРИВЛЕКАТЕЛЕН, НО Е ТРУДЕН ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СТРАНА/.

МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕОБХОДИМ ДОПЪЛНИТЕЛЕН АНАЛИЗ, КОЙТО ДА ПОТВЪРДИ ГОРНОТО ПОДРЕЖДАНЕ.


ДАНЪК ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНИ БЕЛЕЖКИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ.

СИСТЕМАТА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ ПОЧТИ ВИНАГИ СЪЗДАВА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ПО-ГОЛЯМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ, ОТКОЛКОТО Е НЕОБХОДИМО ИЛИ ЖЕЛАТЕЛНО И В СОЦИАЛЕН АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЪТ СЕ УСЛОЖНЯВА ОТ РАБОТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ, КОЙТО МОЖЕ ДА НАСТОЯВА ЗА ОСТАВКАТА НА РЪКОВОДСТВО, КОЕТО НЕ ОСИГУРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ. ДАНЪКЪТ ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ Е НАСОЧЕН ДА ВЪЗСТАНОВИ РАВНОВЕСИЕТО, КАТО НАПРАВИ ГОЛЕМИТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ ФИНАНСОВО НЕПРИВЛЕКАТЕЛНИ.

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ Е СЛАБ ЗАМЕСТИТЕЛ НА
ИСТИНСКОТО РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ - ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПРЕМАХВАНЕТО НА РАБОТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ. ОСВЕН В РЕДКИ СЛУЧАИ ДАНЪКЪТ ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ ПРЕПЯТСТВА УВЕЛИЧЕНИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ, ОТРАЗЯВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ УСИЛИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, КАКТО И НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ. БЕЗ ЕЛИМИНИРАНЕ НА РАБОТНИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ТЕЗИ ЕФЕКТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ САМО ЧРЕЗ ГРИЖЛИВО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ, СЪЗДАВАЩИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИЯТА И НАДЗОРА, С КОИТО Е ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА КОМАНДНАТА ИКОНОМИКА. ЗА СРАВНЕНИЕ ПРЕМАХВАНЕТО НА РАБОТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ НАД УПРАВЛЕНИЕТО ЩЕ ОТСТРАНИ ЕДНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМАТА, КОЯТО ГАРАНТИРА НЕЖЕЛАТЕЛНИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕД СТОПАНСКОТО РЪКОВОДСТВО. ТОВА ЗАЕДНО С ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ НАПРАВИ БЕЗСМИСЛЕН ДАНЪКА ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ.


РЕЗЮМЕ И ИЗВОДИ

СЪЩЕСТВУВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ДАНЪЧНА СИСТЕМА НЕ Е ПРИГОДЕНА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. НЕОБХОДИМО Е БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕМИНЕ БЪРЗО КЪМ ПОДХОДЯЩА СИСТЕМА, ЗА ДА ПОСТИГНЕ ПО-ГОЛЕМИ ПРИХОДИ, РАВЕНСТВО И ИКОНОМИЧЕСКИ НЕУТРАЛИТЕТ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СТРАНАТА В МОМЕНТА НЕ РАЗПОЛАГА С НЕОБХОДИМИЯ КАПАЦИТЕТ /В СМИСЪЛ НА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪОБРАЗЯВАНЕ С ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ/, ЗА ДА ВЪВЕДЕ МНОГО ОТ ДАНЪЦИТЕ, КОИТО ПРИ ДРУГИ УСЛОВИЯ БИХА БИЛИ ПОДХОДЯЩИ. ЕТО ЗАЩО Е ВАЖНО КАКТО ДА СЕ ПОДОБРИ ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ТАКА И ДА СЕ РАЗРАБОТИ ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ВЪВЕЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ. МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИБЕГНЕ ДО КРАТКОСРОЧНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, КОЯТО НЯМА ДА БЪДЕ СЪВСЕМ ПОДХОДЯЩА ПРЕЗ ЕДИН ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД. В СЪЩОТО ВРЕМЕ Е ВАЖНО ДА СЕ ИЗБЕРЕ ТАКАВА КРАТКОСРОЧНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ДА Е СЪВМЕСТИМА С ЖЕЛАТЕЛНАТА ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛИТИКА.

В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ /ДДС/, ВЕРОЯТНО МОДЕЛИРАН ПО ПОДОБИЕ НА ДАНЪЦИТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, И ПОДОХОДЕН ДАНЪК /ИЛИ ДАНЪЦИ/ НА ЧАСТНИ ЛИЦА И ПРЕДПРИЯТИЯ. В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ, ДОКАТО СЕ СЪЗДАДЕ ПОДГОТВЕНА АДМИНИСТРАЦИЯ, СПОСОБНА ДА ОБСЛУЖВА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ЩЕ БЪДЕ НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВЪВЕДЕ НЯКАКЪВ ВИД ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА.

ИНДИВИДУАЛНИЯТ ПОДОХОДЕН ДАНЪК В НАЧАЛОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ АДМИНИСТРАТИВНО ОПРОСТЕН. ТОЙ МОЖЕ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА ПО-КЪСНО, КОГАТО СЕ ПОЯВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТОВА. ПОНЕ ЗАСЕГА ДАНЪКЪТ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ СЪБИРА НА БАЗАТА НА ДОХОДА НА ИНДИВИДИТЕ, А НЕ НА СЕМЕЙНИ ДВОЙКИ ИЛИ НА СЕМЕЙСТВА. ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВА ПРЕДИМНО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УДРЪЖКИ, НЕ ТРЯБВА ДА ПОЗВОЛЯВА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ЦЕЛЕВИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, КАТО ОБАЧЕ ДОПУСКА ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗСРОЧЕНО ОБЛАГАНЕ. ДАНЪЧНИТЕ ТАРИФИ ТРЯБВА ДА ИМАТ НИСКА ПРОГРЕСИВНОСТ, КОЯТО Е 30 НА СТО. ИНДИВИДУАЛНИТЕ И ФИРМЕНИТЕ ДАНЪЦИ ТРЯБВА ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ С ФИРМЕНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗПЛАЩАНИТЕ ДИВИДЕНТИ /С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ОПРОСТЕНИЯТ АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК /ОАД/,СПОРЕД КОЙТО ДИВИДЕНТИТЕ НЕ СЕ ОБЛАГАТ ИНДИВИДУАЛНО/.

ПРЕДЛАГАТ СЕ ПЕТ АЛТЕРНАТИВИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. ЕДИННИЯТ ДАНЪК ВЪРХУ РЕАЛНИЯ ДОХОД КОНЦЕПТУАЛНО Е ПО-ПРИЕМЛИВ, НО МОЖЕ БИ НЕ Е СЪВСЕМ ПРИЛОЖИМ ПОРАДИ ТРУДНОТО НАГАЖДАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО НА ДОХОДИТЕ КЪМ ИНФЛАЦИЯТА. КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПО-ПОДХОДЯЩ Е ПОДОБЕН ДАНЪК, ОСНОВАН НА НОМИНАЛНИЯ ДОХОД, ВЪПРЕКИ ЗАВИСИМОСТТА МУ ОТ ИНФЛАЦИЯТА. ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВА ПОДОХОДЕН ДАНЪК ОТ ТИПА "ШВЕЙЦАРСКО СИРЕНЕ” С ЩЕДРИ ИНВЕСТИЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ И/ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД, ВЪПРЕКИ ЧЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В НЯКОИ СТРАНИ, ИЗМЪКВАЩИ СЕ ОТ СОЦИАЛИЗМА. ТОЙ ВКЛЮЧВА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ НА "ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ" ПО НАЧИНА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ, ВМЕСТО ДА РАЗЧИТА НА ПАЗАРНИТЕ СИЛИ. ТОЗИ ДАНЪК СЪЗДАВА НЕРАВЕНСТВО И ПРЕДСТАВА ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАНОСТ И ОТВАРЯ ВРАТИЧКИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ, ЧИЕТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ Е БРЕМЕ ВЪРХУ И БЕЗ ТОВА БЕДНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН БЮДЖЕТ.

АЛТЕРНАТИВА, КОЯТО ИЗГЛЕЖДА ПО-ПОДХОДЯЩА ЗА БЪЛГАРИЯ, Е ОПРОСТЕНИЯТ АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК /ОАД/ - СИСТЕМА, ПРИ КОЯТО ВСИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ СЕ ОТЧИСЛЯВАТ НЕЗАБАВНО /ВМЕСТО ДА СЕ ОБЕЗЦЕНЯВАТ/ И ЛИХВИТЕ И ДИВИДЕНТИТЕ НЕ СЕ ОБЛАГАТ ИЛИ ОТЧИСЛЯВАТ. ТОЗИ ПОДХОД ИЗБЯГВА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ, СЪЗДАВАНИ ОТ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ФАКТОРА ВРЕМЕ /НАПР. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА АМОРТИЗАЦИЯ И КОРЕКЦИИ НА АМОРТИЗАЦИЯТА И ИНВЕНТАРА/ И ПРИСЪЩИ НА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ, А СЪЩО И ОТ ИНФЛАЦИОННИТЕ КОРЕКТИВИ. ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНАКВИ СТИМУЛИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИНВЕСТИЦИИ СЕ ИЗБЯГВА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ. ОСНОВНИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ СА ПО-МАЛКИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ГОДИНИ И РИСКЪТ НЯКОИ ДЪРЖАВИ ИЗНОСИТЕЛИ НА КАПИТАЛИ ДА НЕ ПОЗВОЛЯТ ДАНЪЧНИ КРЕДИТИ. ВТОРИЯТ ОТ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ СЕ ИЗБЯГВА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ХИБРИДЕН ПОДХОД, КОЙТО ПРЕДВИЖДА РАЗХОДИ, НО ТРЕТИРА ЛИХВИТЕ И ДИВИДЕНТИТЕ КАКТО ПРИ ПОДОХОДНИЯ ДАНЪК. ТОЗИ ПОДХОД КОНКУРИРА ОПРОСТЕНИЯ АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК КАТО НАЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

ОБЛАГАНЕТО НА УВЕЛИЧЕНИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ Е СТАНАЛО НЕОБХОДИМО ПОРАДИ КОМБИНАЦИЯТА ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ И РАБОТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ. ТО ИМА НЕДОСТАТЪКА, ЧЕ ОБЕЗСЪРЧАВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ, КОГАТО ТОВА Е ОПРАВДАНО ОТ ПО-ГОЛЕМИТЕ УСИЛИЯ И ПО-ВЙСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. РАБОТНИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ Е ОСОБЕНО ПРОТИВОПОКАЗЕН, ЗАЩОТО ПРЕДОСТАВЯ НА РЪКОВОДСТВОТО СТИМУЛИ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С НЕОПРАВДАНИ ИСКАНИЯ НА ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ. ДОРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПРИДВИЖВАНЕТО КЪМ СВОБОДНИ ПАЗАРИ НЯМА ДА ПРЕМАХНАТ ТОЗИ ПРОБЛЕМ, ДОКАТО НЕ СЕ ПРЕМАХНЕ РАБОТНИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ. ТОГАВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ И ДАНЪКЪТ.

КОЯТО И СИСТЕМА ДА СЕ ИЗБЕРЕ, ТЯ НЯМА ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕНА НЕЗАБАВНО. В НЯКОИ ОБЛАСТИ ЩЕ Е НЕОБХОДИМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ. СРЕД ТЯХ СА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛИТИКА И НА КРАТКОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ, СЪВМЕСТИМА С ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ И НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ВЕДНАГА, НО С ОТЧИТАНЕ НА ФАКТА, ЧЕ НЯМА ДА СВЪРШИ СКОРО. ПО-СПЕЦИАЛНО ПОДОБРЯВАНЕТО НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРОЯТНО ЩЕ ИЗИСКВА ИНВЕСТИРАНЕТО НА ЗНАЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНИ НАСОКИ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ",ПРИЕТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /КОНФЕРЕНЦИЯ/ НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА. НАСОКИТЕ СА ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА ДО 1 ЯНУАРИ 1993 ГОДИНА.


                            НАСОКИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

1/ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" НЕ ПРИЗНАВА ВОЕННИЯ ПРЕВРАТ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОД., НАЛОЖЕН С ЧУЖДА СИЛА, И ВСИЧКИ ПОСЛЕДВАЛИ ОТ ТОВА ПОЛИТИЧЕСКИ АКТОВЕ В "ИМЕТО НА НАРОДА", ВКЛЮЧИТЕЛНО И РЕФЕРЕНДУМА ЗА РЕПУБЛИКА.

2/ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" Е ЗА ВРЪЩАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ С ИЗВЕСТНИ ДОПЪЛНЕНИЯ, СЪОБРАЗЕНИ С ДНЕШНИТЕ ЗАПАДНИ ДЕМОКРАЦИИ, КАТО ДОКУМЕНТ С ДЕМОКРАТИЧНО ХРИСТИЯНСКО ПОКРИТИЕ.

СЕГАШНОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЯМА НРАВСТВЕНОТО ПРАВО ДА РАЗРАБОТВА И ГЛАСУВА БЪДЕЩАТА КОНСТИТУЦИЯ НА СТРАНАТА. ТО ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕ САМО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРИНЦИПИ, С КОЯТО КАТЕГОРИЧНО ДА СЕ УТВЪРДЯТ НЕПРЕХОДНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ. ПО ТОЗИ НАИН ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ ДОВЕРИЕ У ЗАПАДНИТЕ ПАРТНЬОРИ И ПРАВИТЕЛСТВА ЗА НЕОБРАТИМОСТТА НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КОЕТО ЩЕ ЗАЩИТАВА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА. СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПУСНЕ САМО.

"ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" СЧИТА, ЧЕ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРИНЦИПИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДЕКЛАРАЦИЯТА, СА:

- СЪД ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПНИЦИ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. НАСАМ, ВКЛ. И АГЕНТИТЕ НА ЧУЖДОТО РАЗУЗНАВАНЕ И ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА НАПРАВИЛИ САМИ ПРИЗНАНИЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1991 г.;
- ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ - СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА;
- ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ СЕ ОСНОВАВА НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО. ПЪЛНА СВОБОДА НА СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА;
- ДЪРЖАВАТА И ПРАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЛУЖБА НА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН, КОЙТО Е АБСОЛЮТНО СВОБОДНА ЛИЧНОСТ;
- СВОБОДА НА СЛОВОТО;
- ВСЕОБЩО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО;
- РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТИТЕ - ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА, СЪДЕБНА;
- ПРИВИЛЕГИИ ЗА МИЛОСЪРДИЕ И ПОПЕЧИТЕЛСТВО НАД БЕДНИТЕ;
- ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА, ПЪРВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА;
- МНОГОПАРТИЙНОСТ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ И В ДЪРЖАВНИЯ ЖИВОТ;
- ПРЕКИ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1991 ГОД.;
- ПАРЛАМЕНТАРНИ И ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ ДО 1 АПРИЛ 1991 ГОД.;
- ИЗЧИСТВАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА В БЪДЕЩЕ ОТ ДЕПУТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА, С ПОЛИТИЧЕСКИ, ВОЕННИ, СТОПАНСКИ И КРИМИНАЛНИ ДЕЯНИЯ, БИВШИ И НАСТОЯЩИ СЪТРУДНИЦИ НА ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ, КАКТО И НАСЛЕДНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ЕТАПНО НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА ОТ СЪВЕТСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВСЯКАКЪВ РАНГ ДО КРАЯ НА 1992 ГОД.СОФИЯ, 5 ЯНУАРИ 1991 ГОД.            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЕДАКЦИОННОТО РЪКОВОДСТВО НА В. "РЕФОРМА" - СЕДМИЧНИК НА НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НСДП/.


ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛАТА НА 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА КОМПРОМЕТИРАЩА НИ СИТУАЦИЯ ДЪЛЖИМ ДА ВИ УВЕДОМИМ, ЧЕ РЕДАКЦИЯТА НА В. "РЕФОРМА" НИКОГА НЕ Е ИЗИСКВАЛА ОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СРЕД НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БРОЕВЕ НА ВЕСТНИКА ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ.

НЕУСТАНОВЕНО ЛИЦЕ ОБАЧЕ Е ПОСТАВИЛО ДО КУПЧИНАТА С ВЕСТНИЦИ НАДПИС "ЦЕНА 1.50 ЛВ." И СЕ Е ВЪЗПОЛЗУВАЛО ОТ НЕОСВЕДОМЕНОСТТА НА ДЕПУТАТИТЕ, КОИТО НАДЛЕЖНО СА ОСТАВЯЛИ ТАКА ОБЯВЕНАТА ЦЕНА. ПО-КЪСНО СЪЩОТО ЛИЦЕ И ПРИБРАЛО СЪБРАНАТА СУМА, КАТО Е ИЗРАЗИЛО  НЕДОВОЛСТВО, ЧЕ НЯКОЙ Е ОТМЕСТИЛ ИМПРОВИЗИРАНАТА КАСИЧКА.

ВЪПРЕКИ ЗАСТРАШАВАЩАТА НИ ХАРТИЕНА КРИЗА В. "РЕФОРМА" НЯМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПЕЧЕЛИ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НА КОИТО ВЪЗЛАГА НАДЕЖДИ ЗА ПО-ЕКСПЕДИТИВНА И РЕЗУЛТАТНА ДЕЙНОСТ В ПОЛЗА НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ.

МОЛИМ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ДА БЪДЕМ ИЗВИНЕНИ ЗА СЛУЧИЛОТО СЕ.

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ 1991 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС - ПЛОВДИВ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС - ПЛОВДИВ, НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАЗГЛЕДА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ, ИЗЛЪЧЕНА НА 30 ЯНУАРИ 1991 Г. ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И ПО РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА", И ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ /ВС/ НА БСП, ПУБЛИКУВАНА ВЪВ В."ДУМА" В БР.31 ОТ 31 ЯНУАРИ 1991 Г., ТРЕТИРАЩИ ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС ИЗЦЯЛО ЗАСТАВА ЗАД ДЕКЛАРАЦИЯТА НА Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ ОТ СДС И ЗАЯВЯВА, ЧЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВС НА БСП Е ПОРЕДНАТА ПРОВОКАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ С ЦЕЛ ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА.

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОБЩИНА "МАРИЦА" НЕ СЕ РЕШАВА ЕДИНСТВЕНО ПО ВИНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БСП - ПЛОВДИВ, И КС НА СДС В ГРАДА ИЗРАЗЯВА ДЪЛБОКОТО СИ ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТ НЕВЕРНИТЕ ФАКТИ, КОИТО СА ПУБЛИКУВАНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА. ЛЪЖА Е ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ИМА КАКВОТО И ДА Е БИЛО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЩИНА "МАРИЦА" МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ. ТЕНДЕНЦИОЗНО В ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПРОПУСКАТ РЕДИЦА СЪЩЕСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - НАПРИМЕР ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ПОЛУЧЕНИ В ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА.

НИЕ ПИТАМЕ ДОКОГА МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА БСП ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАБРАВЯ ФАКТИТЕ И ЦИВИЛИЗОВАНО ДА ПРИЕМА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАРОДНИЯ ВОТ.

НИЕ ПИТАМЕ ДОКОГА В РЯЗКО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДЪЛБОКО ПРИСЪЩИЯ НА СДС КОНСТРУКТИВИЗЪМ, НА КОЙТО БСП ПЕРМАНЕНТНО И СЪЗНАТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ, ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ВОДИ РАЗРУШИТЕЛНА ЗА НАЦИЯТА ПРОПАГАНДА. ТВЪРДЕНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БСП, ЧЕ СДС ЖЕЛАЕ ДА РАЗТУРИ ОБЩИНА "МАРИЦА", НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА И НИЕ ИСКАМЕ ОТГОВОРНО ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РАЗТУРВАНЕТО НА ТАЗИ ОБЩИНА БЕ ПРЕДЛОЖЕНО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕГОВОРИ, СЪСТОЯЛИ СЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ТАЗИ ГОДИНА. ДОКОГА НАГЛО И БЕЗОЧЛИВО МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА БСП ЩЕ ПОСТАВЯ СВОИТЕ ЛИЧНИ ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ НАД НАЦИОНАЛНИТЕ? ДОКОГА БСП ЩЕ БЪДЕ СПИРАЧКА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ В ПЛОВДИВ И ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ?

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС - ПЛОВДИВ, СЧИТА, ЧЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВС НА БСП, ПУБЛИКУВАНА ВЪЕ В."ДУМА", Е РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР. НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ЗАЩИТАВАМЕ ЗАВОЕВАНИЯТА В ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА И ТВЪРДО ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА ОТСТОЯВАМЕ ЗАКОННОСТТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ХОРАТА В НАШИЯ РЕГИОН.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   Х

СОФИЯ, 11 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /САБ/. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА, ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

СЪЮЗЪТ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /САБ/ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВАС С НАСТОЯТЕЛНАТА МОЛБА ДА СЪДЕЙСТВАТЕ ДА ПРЕДОТВРАТИМ ЗАКРИВАНЕТО НА ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ БЪЛГАРСКИ ТЕАТРИ - ТЕАТЪРА НА НАРОДНАТА АРМИЯ. НИЕ РАЗБИРАМЕ ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ, ПРЕД КОЯТО Е ИЗПРАВЕНА НАШАТА СТРАНА, НО СМЯТАМЕ, ЧЕ Е НЕДОПУСТИМО ДА РАЗРУШАВАМЕ ПО ТАКЪВ НАЧИН НАЦИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.

ПРЕДЛАГАМЕ СУБСИДИИТЕ И МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ТЕАТЪРА НА НАРОДНАТА АРМИЯ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА.
 
САБ ЩЕ ОТСТОЯВА С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СИНДИКАЛНИ СРЕДСТВА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТЕАТЪРА. НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ ЗАКРИВАНЕТО НА ТЕАТРИ ДА СТАВА БЕЗ ПРЕГОВОРИ СЪС САБ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ТЕАТЪРЪТ НА НАРОДНАТА АРМИЯ БЪДЕ ЗАКРИТ, САБ ЩЕ УВЕДОМИ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО ЧЛЕНУВА, ЮНЕСКО И IETM /МЕЖДУНАРОДНО ЕВРОПЕЙСКО ТЕАТРАЛНО СРЕДИЩЕ - БРЮКСЕЛ/, ЗА ДА ОСВЕТЛИ МЕЖДУНАРОДНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ, КАК ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ЦЕННОСТИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ ЖЕРТВАТ ПРЕДИ ВСИЧКО КУЛТУРНИТЕ НИ ИНСТИТУЦИИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:30:56    11-02-1991