11 декември 1996 г.

11.12.1996

- РУМЪНИЯ: Румънският парламент одобрява програмата и състава на 28-членния кабинет, начело с премиера Виктор Чорбя.