11 януари 1990

 

 

СОФИЯ, 11 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 8 /26/

СОФИЯ, 11 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Съюза на демократичните сили в Стара Загора, обединяващ организациите: БРСДП /О/, БЗНС - Никола Петков, Клуба за подкрепа на преустройството и демокрацията, Клуба на репресираните, Екогласност и НФТ "Подкрепа".

Призвани сме да осмисляме живота си в сложен обществено-исторически момент, в който обществеността чрез саморефлексия върху теоретико-парламентарните и историко-предметните стойности е изправена пред необходимостта да опредмети понятието за правова държава, а именно онази форма на организация и дейност на политическата власт, в която е съгласувано взаимоотношението й с индивидите като правосубектни граждани.

Живеем, опитвайки се да превъзмогнем мълчаливата си житейска драма в борба срещу актуалностите на тоталитаризма, в трескаво търсене на настояще и бъдеше на нация, съпричастна на съвременна Европа, която категорично поставя своето условие - спазване и прилагане на международните договорености.

Опитваме се да преодолеем тежкото наследство на авторитарната власт и нейните най-антихуманни измерения чрез народен консенсус, предполагащ правата и свободите на всеки човек без никакви различия, основани на религия, национален и социален произход, независимо от политическия, правния или международния статут на държавата или територията, към която той принадлежи.

- Ето защо ние, членовете на съюза на Демократичните сили - гр.Стара Загора приемаме с одобрение предложението от 29.12.1989 г. на Политбюро на ЦК на БКП да се предостави възможността на всеки гражданин на НРБ свободно да избира своето име, считайки, че това е един от най-жизнено необходимите пунктове на овщество-политическата ситуация, без реалността на който демократизацията на българското общество е немислима;
 - Посрещаме с разбиране радостта на българските турци, която е нормален изблик на вълнение във времето, когато тяхната борба за етническо самоопределение се решава по безкръвен път като гарантна форма на демократичните промени в България. Ние не намираме нищо общо между пантюркистката доктрина на турското правителство и справедливите демократични искания на мюсюлманите да им бъде върнато онова, което им бе отнето чрез политическо насилие и терор;
- Осъждаме декларациите и апелите на групи от граждани, насочени против гореспоменатото решение като висша форма на антидемократизъм, подстрекаващ, към национална и религиозна нетърпимост, като рецидив на живковисткия режим, постигнал в пропагандната си манипулация на общественото съзнание по етническия въпрос трагични за настоящата целесъобразност резултати. Обявяваме своята готовност да се борим с всякакви законни средства срещу екстремистките опити да се разруши обществената договореност за помирение и търпимост и възобновяване на фаталните междуособици на верска основа. Ние няма да допуснем анахронизма и неговия ужас - стигналия до безизходица тоталитаризъм, който разпали националната вражда - да се развиват отново с катастрофални последствия;
 - Отхвърляме в становището си исканията за референдум като безсмислени, както ултиматумите и провеждането на всякакъв род стачки, отчитайки, че тези обстоятелства ще усложнят още повече обществено-политическата обстановка в страната на напрегнатост, която както знаем се характеризира и с прогресиращата икономическа криза.

На всеки от нас трябва да е ясно, че само реалността на етническия плурализъм в неговото единство може да направи България европейска правова държава, т.е. това, към което се стреми цялото ни общество в името на всеобщото благоденствие, разбирателството, свободата, демокрацията и Царството на Разума.

Стара Загора, 4.І.1990 г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Политическия младежки клуб към Обществения форум за преустройство и защита на социализма в София.

Живеем във време на динамични промени, които ще наложат своя отпечатък върху утрешния ден на България; във време, когато сложната политическа обстановка изисква особена отговорност за всяко политическо решение. В страната се води открита борба за власт, която невинаги се подчинява на правилата за правомерност и етичност.

Правят се опити за оказване на груб натиск над парламента на страната, На 28 декември 1989 г. бяхме свидетели на митинг, проведе от студенти в столичните ВУЗ в поддържка на политическата стачка, която организира НФТ "Подкрепа". На този митинг бе приета резолюция от името на студентската младеж. Участваха около 3000 учащи се в редица висши училища на столицата. Но след като според статистическите данни в София има 47 000 студенти, си задаваме логичния въпрос - може ли 6 процента от тях да бъдат изразители на всеобщото мнение? И се питаме - дали и другите 44 000 софийски студенти подкрепят резолюцията. Не бива да се извличат ползотворни последици чрез неправомерен подход. Не бива да се играе и да с манипулира с обществото. Защото иначе ще се окажем недозрели за условията на гласност, демокрация и плурализъм, в които ще живеем.

На 29.12.1989 г. бе премахната една несправедливост, която в продължение на пет години създаваше условия за политическа нестабилност и изостряне на обстановката в страната - бяха признати допуснатите извращения в подхода към тюркоезичното и мюсюлманското население на България. Ние приветстваме това решение, което е съзвучно с процеса на обновление и демократизация и поетите международни задължения на НРБ. Но искаме да отбележим, че наред с това то поставя редица въпроси. В доклада пред Пленума на ЦК се казва: "Трябва да се изключат всякакви възможности за посегателство върху нашата цялост и сигурност..." Но как ще се гарантират националната сигурност и териториалната цялост? Днес турското етническо малцинство получи възможност за възстановяване на имената си и на религиозните си свободи. Можем ли да се задоволим само с политически декларации, когато сме изправени в обозримо бъдеше пред възможността то да поиска да живее в етническо-чисти местности - без българско население, а в по-далечна перспектива - и в адмннистратпвно и политически автономни области или в държавна независимост от нашата страна. Тези въпроси стоят пред всички и чакат своевременното си изясняване. Вземането на ясни решения е отговорност пред родината и пред историята.

От календара си отиде една историческа година, която постави началото на поврат в развитието на страната. Навлизайки в 1990-та, призоваваме българската младеж към конструктивен диалог, към търпимост и толерантност, към честна и открита политическа борба в името на бъдещето и се противопоставяме на тоталното отрицание и безотговорността пред утрешния ден. Само така можем да изградим истинско демократично и плуралистично обшество.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
X   X   X

София, 11 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Литературния кръг "Георги Марков".

Будни сънародници!

Към вас се обръща група литератори с благородното и родолюбиво намерение за осъществяване на едно дело, което отдавна чака своето време. Именно това дело ни накара да се съберем и въодушевени от народната пролет да застанем в редовете на безкористната и чиста борба за реабилитиране на бележития български белетрист и драматург Георги Марков, отишъл си преждевременно от този свят със смъртта на страдалец, далече от родната земя.

Изминаха единадесет години, откакто насилнически и мистериозно бе отнет живота на човека, писателя и патриота, който разкъса с перото си, а и с житейския си път неосталинистките условности, избирайки доброволното изгнание пред слугинските маниери на лъжесоциалистическата хуманност.

С добре известните ни средства, старателно беше направен опит неговото име и творчество да отидат в забвение. Израстна поколение, което само по слухове, случайно скътани книги и западни радиостации добиваше представа за талантливия творец.

Нека се взрем в нашата литературна история и да преброим колцина са наистина стойностните ни писатели. Не са много. Но още по-малко са тези, които израснаха достойно - те оцеляха не "благодарение", а "въпреки". Георги Марков беше от тях.

Ние питаме - кое цивилизовано обшество си позволява да затваря в специалните отдели на библиотеките си най-талантливите писатели? Имаше такова общество в Западна Европа. То просъществува от 1933 до 1945 година. Неговата политическа яснота и стерилност не го спасиха от предварително запазеното му място в историческата смет. Доскоро такова общество имаше и на Изток, но то не успя да заобиколи логиката на историческите процеси.

Създаването на Литературен кръг "Георги Марков" цели:

1. Да организира всенародна подписка за реабилитиране и издаване на събрани съчинения от достойния българин.

2. Чрез редовна клубна дейност да запознае обществеността и най-вече младото поколение с живота и творчеството на Георги Марков, както и с творчеството на всички писатели, премълчавани по политически съображения.

3. Да се бори със законни средства за облекчаване на режима за достъп до държавните архиви, които са извън сферата на националните сигурност.

4. Да се бори със законни средства за премахване на специалните отдели в библиотеките.

5. Да се бори със законни средства за промяна на издателската практика:
а/ за ликвидиране на връзкаро-търгашеската система при издаването на книги.
в/ да се застъпва за издаването на всички спрени по извънлитературни причини книги.
в/ да издирва системно и своевременно да предлага на издателствата най-талантливите млади автори.
г/ да се бори за утвърждаването на практиката за издаване на книги със средства на    авторите.

6. Да създаде литературно-публистично списание за авангардна преводна и наша поезия, белетристика и литературна критика, като във всеки брой публикува забранявани до 10 ноември 1989 година автори.

7. Да направи предложение до Управителния съвет на Съюза на българските писатели за учредяване на годишна литературна награда на името на Георги Марков.

Член на Литературния кръг може де бъде всеки литератор, който с творчеството си и с    гражданското си поведение до 10    ноември    1989 година е държал на писателското си    достойнство и не е замесен в лабиринтите на тоталитаризма и духовното насилие. Като се ръководим от факта, че нишата организация е литературен кръг, а не политическа партия, ще се стремим с минимален състав да реализираме масовост на идеите, заложени в Програмната декларация.

Нови членове се набират чрез изпращане на покана, подписана от името на всички членуващи в Литературния кръг.

София, ноември 1989 г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ за политическите искания и призиви на Българската социалистическа партия /БСП/.

1. Отмяна на съществуващата брежневско-живковска конституция и приемане на нов демократичен избирателен закон с цел утвърждаване на многопартийна демократична политическа система.

2. Оставка на Народното събрание и на правителството. Образуване на временно служебно правителство и провеждане на свободни преки парламентарни избори в края ня 1990 г. с участието на наблюдатели на социалистическите страни от Варшавския договор.

3. Мерки за десталинизация на БКП, която всъщност представлява подмолно-конспиративна политическа организация:

 - признаване и осъждане на историческия факт, че на България насилствено е наложена сталинска казармена политическа система, а БКП е провеждала сталинско-брежневска политика при фактически ограничен национален суверенитет.
 - ликвидиране на политическия, идеологическия и икономическия монопол на партийно-апаратната номенклатура чрез: отделяне на партийните от държавните функции, премахване на партийните организации по месторабота, отстраняване на партийни номенклатурни кадри от постовете на управление на икономиката, отчет и предаване на партийното имущество на държавата, свободен достъп до политическите досиета, премахване на политическите привилегии.

4. Мерки за демократизация на обществото:

 - признаване на съществуващите независими политически, профсъюзни, религиозни и др. с идеална цел организации и сдружения.
 - изработване на нова българска конституция на основата на народовластието, националния суверенитет, свободата и плурализма, при спазването на международните договорености. Основно конституционно начало "Чиста и свята република". Спазване на принципа на разделяне на властите. Върховенство на закона. Приемане на конституцията чрез всенароден референдум.
 - Провеждане на свободни парламентарни избори за Велико народно събрание. Въвеждане на президентска форма на управление. Пряко избиране от народа на държавния глава на страната.
 - Деполитизация и деидеологизация на армията, органите за сигурност и милицията. Намаляване срока на служба в армията и постепенното й превръщане в професионално-милиционерска военна служба. Въвеждане на алтернативна гражданска служба и разпускане на доброволните отряди на трудещите се.

5. Основни принципи на Социалистическата партия:
 - Приоритет на общочовешките ценности, отказ от класовия подход и класовата диктатура. Власта е на народа и властта произтича от народа.
 - Членуване в Социалистическия интернационал и принадлежност към социалистическата демократична алтернатива, представляваща постоянно променящ се и открит идеологически и политически процес.
 - Пълна свобода и борба на различни мнения и идеи в социалистическата партия. Съществуване на различни фракции.
 - Основна цел е преодоляването на кризата в идеите на левицата чрез консолидация на всички леви сили в страната.
 - Разграничаване от буржоазния социалдемократически център. Отхвърляне на догматичния марксизъм-ленинизъм, чиято най-уродлпва форма - сталинизмът и неосталинизмът - са контрареволюция и консервативна реставрация, насочени срещу демократическия социализъм.
 - Изграждане на свободно и демократическо гражданско общество и на независима правова държава на основата на хуманния и демократичен социализъм и плурализъм. България е неотделима част и пълноправен и достоен член на общност от държави от Общия европейски дом.
 - В основата на социалистическата демократическа алтернатива е Човекът, свободен от потисничество и експлоатация, с естествените му законни неотчуждаеми права. Свобода на личността, съвестта, събиранията, словото и печата, на изселването, заселването и местоживеенето. Неприкосновеност на семейството, на дома и на собствеността, придобити с честен труд.

6. Основни социално-икономически виждания на Българската социалистическа партия:

 - Денационализации на държавно-ведомствената, а всъщност бюрократично-номенклатурна собственост и трансформирането й в народна кооперативна собственост.
 - Участие на трудещите се в управлението и разпределението на доходите на фабрики и предприятия чрез членство в управителни и контролни съвети, акции, дивиденти и др.
 - Основна форма - свободни кооперативни асоциации от граждани, които са собственици или владеят, разпореждат се и използуват определено имущество съгласно установени със закона отношения.
 - Създаване на многосекторна свободно ориентирана пазарна икономика с функционирането на индивидуална, групова, кооперативна държавна, смесена и частна собственост. Лична и обществена инициатива и частно предприемателство. Кооперативна собственост, икономическа свобода и конкуренция. Ненамеса и макрорегулиране на икономиката от страна на държавата.
 - Земята на селяните - най-напред в аренда, а впоследствие като частна трудова собственост. Създаване на селскостопански кооперативи за подпомагане на селските стопани-фермери чрез: кредити, продажба на продукцията, доставка на материали, техника под наем, ветеринарна и агрономическа помощ
 - Своводен рационален труд. Създаване на трудови борси. Охрана на труда. Независими професионални съюзи и право на стачки.
 - Разумна и социалносправедлива диференциация на работните заплати и доходите. Справедливо прогресивно данъчно облагане. Социална защитеност на населението с ниски доходи.
 - Демократично и народно просвещение. Свободни и независими висши учебни заведения, академични сдружения и студентски профсъюзи. Държавна материална подкрепа на учащите се.
 - Създаване на всички възможни условия за отглеждане на децата в семейна среда и завръщане към исконните български семейни нравствени ценности. Защита на майчинството и децата.
 - В рамките на единното българско Отечество с равни човешки права ще се ползват всички граждани: българи, цигани, власи, евреи, арменци и др. Свободна проява на културно-религиозната самоличност на българската мюсюлманска общност. Готовност за създаването с Югославия, както и с другите балкански страни на Конфедерация на балканските държави в обозримо въдеше,
 - Изясняване на цялата обективна историческа истина за съдбата на българските етнически групи в Източна Тракия, Западна Тракия, Беломорска и Вардарска Македония, Западните покрайнини и Северна Добруджа без териториални претенции.
 - Ние сме за братство, помирение и милосърдие, а не за отмъщение и мъст, пораждащи неизбежно ново насилие. Отхвърляме национализма и шовинизма, както и всички форми на ляв и десен екстремизъм и тероризъм.

София, 21.12.1989 г.                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 11 януари - Следват пълните текстове на предоставените за разпространение ИЗВЕСТИЕ И УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Новата социалдемократическа партия /НСДП/.

ИЗВЕСТИЕ

Днес, 9 януари 1990 г., Деветото общо събрание на Независимия социалдемократически клуб реши да се превърне в Учредително събрание на Нова социалдемократическа партия.

Беше приет Временен устав, Учредителна декларация и Програмна декларация.

Бяха избрани комисии за изработване на Програма на партията и Устав.

За средата на месец март 1990 г. беше насрочена Национална конференция за приемане на Устава и Програмата на партията и за избиране на колективно ръководство.

Учредителното събрание гласува доверие на Координационния съвет на Независимия социалдемократически клуб като на временно ръководство на партията до Националната конференция.
Новата социалдемократическа партия ще работи в съюз с Българска социалистическа партия, обявена на 31.12.1989 г.

Ние ратуваме за сплотяване на всички организации и движения със социалдемократическа ориентация и във връзка с това призоваваме да се пристъпи към незабавни преговори между съответните ръководства за създаване на Съюз на социалдемократическите организации.

Новата социалдемократическа партия ще сътрудничи с всички демократични сили в страната в името на установяване на демократична правова държава на базата на многопартийна система.

Председател на Координационния съвет: Петър Марков

София, 9.1.1990 г.
 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

Х   Х   Х


УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Днес 9.1.1990 г. в град София /бул. "Вл.Заимов" N 17/ се състоя Учредителното събрание на Новата социалдемократическа партия /НСДП/.

В идейно и организационно отношение НСДП е наследник и продължител на дейността на Независимия социалдемократически клуб.

Новата социалдемократическа партия възприема принципите, идеалите и ценностите на съвременната социалдемокрация - свобода и справедливост, солидарност и демокрация - като ше ги пропагандира и ще работи за тяхното осъществяване в условията на съвременното българско общество. В съгласие с тези основни ценности централна политическа категория на НСДП е реформата.

В настоящия момент съществуват или са в процес на формиране други партийно-политически образувания със социалдемократическа ориентация /БСДП, АСО, някои инициативни групи и т.н./. Като възприемаме по отношение на тях линията на конструктивно сътрудничество върху ясна идейна платформа, същевременно ние констатираме следното - в една или друга степен, повече или по-малко, споменатите партийно-политически структури са били или продглжават да са в персонален план свързани /главно в лицето но своите водещи фигури/, a също в организационно н идейно-политическо отношение с политически партии /БКП, БРСДП/, които поради своята вътрешна природа или поради принудително прекратеното си за няколко десетилетия политическо съществуване или имат малко общо със съвременната социалдемокрация, или пък представляват неин предшествуващ етап.

НСДП не е свързана с минали или настоящи партийни cтруктури.

Настоящата Учредителна декларация е съпроводена от Програмна декларация и Временен устав на НСДП, които ще бъдат в сила до първата Национална конференция на Новата социалдемократическа партия.

НСДП ще работи за единодействие на всички социалдемократически сили в България, за създаване на цивилизована и демократична правова държава, за национално помирение, за въвеждането на плурализъм на формите на собственост и на пазарен механизъм, за нова данъчна система, включително гарантираща защита на социално слабите, НСДП се стреми да установи контакти и тясно сътрудничество със Социалистическия интернационал върху основата иа социалдемократическите ценности и идеали.

София, 9.1.]990 г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

София, II януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПРОГРАМНОТО ВЪЗВАНИИЕ на Независимия патриотичен съюз "Защита" в София.

Скъпи съотечественици!

Скъпи приятели на българския народ!

Пред вас са изложени целите и задачите на независимия патриотичен съюз "Защита".
 
- Независимият патриотичен съюз "Защита" /НПСЗ/ обединява с целите и задачите си всички съотечественици и техните привърженици у нас и по света.

- Той е доброволна организация и развива дейността си в съгласие с Конституцията на Народна република България и с настоящия устав.

- Дейността му се осъществява на територията на НРБ и в други страни, в сътрудничество със законно регламентирани политически, обществени и др. организации и дружества, с международни организации и фондации.

- НПСЗ и поделенията му следят за спазването на националните и общностните интереси на народа ни и на човешките права на българите по света, като дават отпор на всеки опит за тяхното дискредитиране.

- Реагира своевременно срещу начинания и посегателства на пантюркизма, панславизма и други реакционни течения против националната ни идентификация.

- Води борба за социално-битово и всестранно осигуряване на младите семейства като основен фактор в решаването на демографския проблем.

- Води борба за спасяване на българското село. Отстоява идеята за алтернативна военна служба чрез гражданска договореност в областта на селското стопанство.

- Не допуска манипулации и политикантство е националните ни интереси от страна на съществуващите партии, организации, съюзи и обедннения.

- Подпомага процесите на национална консолидация чрез разпространяване на етноложки и научни свидетелства.

- Противостои на вулгаризирането и изопачаването на оцелели и съвременни етнически и национални ценностни характеристики - нрави, обичаи, сравнително езикознание, топонимия, фолклор и др.

- Популяризира българския принос към световната цивилизация, към историята и настоящето на други народи, както и техния принос към българската история и настояще - като средство за сближение - и води борба срещу националния нихилизъм.

- Активно подпомага краезнанието, родознанието и други патриотични изследвания и движения, свързани с националното ни единство.
- Членуването в Независимия патриотичен съюз "Защита" е индивидуално или колективно. То е недопустимо само за хора и сдружения, които проповядват човеконенавистнически идеи и религиозна нетърпимост.

- Всеки член на НПСЗ има право да избира и да въде избиран в ръководството му, с всички права и задължения, произтичащи от това.
- Приемането на членове в НПСЗ става след подаване на молба от желаещите, при обикновено болшинство. Молбите се подават в териториалните или местоработни организации, чиито решения са окончателни.

- Независимият патриотичен съюз "Защита" има печат, емблема, значка и членска карта.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 11 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Временното ръководство на Независимото дружество за обновяване на Българското училище във Враца.

Настоящото дружество е доброволно сдружение на свободимислещи и демократични хора, имащи връзка с българското училище. Създава се въз основа на член 52 от Конституцията на НРБ.

То е независимо в смисъл, че се подчинява единствено на своите членове и на Конституцията на НРБ.

Ние считаме, че само в единен съюз между учители, ученици и родители можем да върнем социалната значимост на училището, да върнем авторитета на българския учител, да създадем пълноценни и свободомислещи личности.

Дружестото ще се бори за:

]. Създаване на ученически съюз със статут на профсъюз, гарантиращ защитата на правата и свободите на учениците.

2. Премахване на настоящите училищни правилници от казармено-административен тип. Създаване на нови такива с участието на учителите, учениците и родителите, специфични за всяко училище и приети чрез тайно гласуване. В тях да бъде подчертан статутът на ученика като пълноправен член на българското училище. Изрично да се забрани както физическото, така и психическото насилие.

3. Създаване на нови учебни програми, изчистени от примитивното идеологизиране, съответстващи на съвременното развитие. Тези учебни програми да бъдат подчинени на целта за реализирането на специфичните способности на всеки ученик. Българското училище да бъде демилитаризирано чрез изключване от учебните програми на предмета НВО.

4. Премахване на комендантското вмешателство на ДКМС и ДПО "Септемврийче" в работата на училището. Да се премахнат всички негативни последствия от нечленуването в тях. Дейността на Детските педагогически стаи /ДПС/ да се ограничи само върху деца, нарушаващи НК на НРБ и да не се разпространява върху деца, нарушаващи училищните правилници. Да се премахнат пещерно-шпионските методи за манипулиране с неоформеното детско съзнание, както и всички форми на насилие упражнявани от ДПС.

5.  Главният критерий за работата на учителя да бъдат неговите ученици и техните резултати. Да се премахне командно-административното вмешателство на инспекциите и директорите в работата на учителя.

6. Ние считаме, че новите заплати на учителите са предпоставка за създаване на нездрав климат в учителските колективи. Необходимо е разликите между различните степени да бъдат намалени, като минималната заплата на специалист с висше образование да бъде повишена.

Тези искания се подчинени на една основна цел - превръщането на българското училище в ОТНОСИТЕЛНО самостоятелни самоуправляващи се учебни общности, чиито главни цели са образованието и възпитанието на свободомислещи и равноправни членове на обществото.

Формите на дейност на Дружеството за обновяване на българското училище ще бъдат в пълно съзвучие с Конституцията на НРБ.

Членовете на дружеството считат всички прояви на физическо и психическо насилие, на екстремизъм, национализъм, нихилизъм и дискриминация за недопустими.

Сдружението са обявява за единодействие на всички обществени сили, формални и неформални сдружения, дружества, профсъюзи, партии и организации за преустройство и демократизация на обществото.

Призоваваме всички радетели за преустройство на българското училище да вземат участие в дейността на Дружеството за обновяване на българското училище.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/