11 януари 1991

СОФИЯ, 11 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                        БРОЙ 8 /283/
 
СОФИЯ, 11 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ОТ СОФИЯ, СМЕ ВЪЗМУТЕНИ ОТ ВАШЕТО БЕЗДЕЙСТВИЕ СПРЯМО НАРУШЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ, ПОДСТРЕКАВАНИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.

МНОГОБРОЙНИТЕ ФАКТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЕ ОМАЛОВАЖАВАТ, ПОДЦЕНЯВАТ И КРИЯТ УМИШЛЕНО ОТ НАРОДА. ТЕЗИ ФАКТИ ДОКАЗВАТ, ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ НАРУШЕНИЯ, КОИТО ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ И СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ СЕ ПРЕСЛЕДВАТ НАЙ-СТРОГО:

- НАТИСК И ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА С БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ДПС ИЛИ НЕ ГО ПОДКРЕПЯТ И ЖЕЛАЯТ ДА ЗАПАЗЯТ ДОБРОВОЛНО ПРИЕТИТЕ БЪЛГАРСКИ ИМЕНА;

- УПРАЖНЯВА СЕ ОРГАНИЗИРАН НЕПРЕКЪСНАТ ПСИХИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ТОРМОЗ ОТ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА НАД БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ С ЦЕЛ ОТСТРАНЯВАНЕТО И ЗАМЕНЯНЕТО ИМ С УЧИТЕЛИ, РАТУВАЩИ ЗА ЧУЖДО, НЕБЪЛГАРСКО /ТУРСКО/ НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ, ЕЗИК И КУЛТУРА;

- ПОДМЕНЯТ СЕ СЪС СЪЩАТА ЦЕЛ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ С МЮСЮЛМАНИ, КОИТО ЧЕСТО НЯМАТ НЕОБХОДИМАТА КВАЛИФИКАЦИЯ;

- ДОПУСНА СЕ РЕГИСТРИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ТУРСКО ДВИЖЕНИЕ В ПАРЛАМЕНТА;

- В МЕЖДУПАРТИЙНИТЕ БОРБИ СЕ РАЗИГРАВА ЕТНОРЕЛИГИОЗНАТА КАРТА /ТОВА Е ЗАБРАНЕНО СЪС ЗАКОН В ТУРЦИЯ И ГЪРЦИЯ/;

- БЕЗНАКАЗАНО СЕ ИЗВЪРШВА ТУРЦИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРОМОХАМЕДАНИ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА ДПС;

- ОКАЗВА СЕ НАТИСК /ПОБОЙ, ЗАПЛАХИ, ТОРМОЗ, ЗАКАНИ, ПОЖАРИ/ ЗА ПРОГОНВАНЕ НА МЕСТНИТЕ И НОВОЗАСЕЛИЛИТЕ СЕ БЪЛГАРИ ОТ РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ;

- ОТКРИХА СЕ ДУХОВНИ УЧИЛИЩА С ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК СЛЕД КАТО КОРАНЪТ И ПРОПОВЕДИТЕ СА НА АРАБСКИ ЕЗИК;

- РЕЛИГИОЗНИТЕ РИТУАЛИ И ПРАЗНИЦИ СА СЪПРОВОДЕНИ С ДЕЙСТВИЯ, ДОКАЗВАЩИ, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ СА ПО-ГОЛЕМИ ТУРЦИ ОТ ТУРЦИТЕ;

- В НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ НА ДПС БЕШЕ НЕПРЕСТАННА ТУРЦИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ДРУГИ.

ЗАРАДИ БОРБАТА ЗА ВЛАСТ, ЗА СПАСЯВАНЕ НА ВИНОВНИТЕ И БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ВИЕ СТАНАХТЕ СЪУЧАСТНИЦИ В ПОТЪПКВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА, ПРЕДИ ДА Е СЪЗДАДЕНА НОВА, И ЗАД ГЪРБА НА НАРОДА РУШИТЕ БЪЛГАРИЯ.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НАЙ-ВАЖНАТА ПОВЕЛЯ НА ДЕНЯ Е НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО НА НАРОДА ПРИ СТРОГО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗАЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ. ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ, ГАРАНТИРАЩ СПОКОЙСТВИЕТО И СТАБИЛНОСТТА В СТРАНАТА, БЕШЕ ПРИЕТАТА ОТ ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 15 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА. ВМЕСТО ДА ПРИЛОЖИТЕ ОПИТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И СЪСЕДНИТЕ НИ НАРОДИ, ВИЕ В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ СТЪПКАХТЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ И ИЗВЪРШВАТЕ РЕДИЦА ОТСТЪПКИ ПРЕД МЮСЮЛМАНИТЕ. НЕЗАВИСИМО ЧЕ ТЕЗИ ОТСТЪПКИ СА ЛИШЕНИ ОТ ПРАВНА ОСНОВА, ТЕ ПОРАЖДАТ ВЪЛНА ОТ НОВИ ИСКАНИЯ, ВСИЧКО, КОЕТО БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ ИСКАТ, НАЛАГАТ И ИЗВЪРШВАТ, ВОДИ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ТУРСКО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ, ЕЗИК И КУЛТУРА, ДО ОБРАЗУВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ТУРСКИЯ НАРОД В БЪЛГАРИЯ.

ВАШАТА ПОЛИТИКА, ГОСПОДА, НИ ТЛАСКА КЪМ НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО НА НАЙ-ВИСОКИТЕ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРИЯ: ИСТОРИЯ, ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ЗЕМЯ, БЪЛГАРСКИ ДУХ, ТРАДИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЕЗИК, ИМЕНА, СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ИКОНОМИКА, МИЛИЦИЯ, ОРГАНИ ЗА СИГУРНОСТ, ДЕМОГРАФИЯ И НАСЕЛЕНИЕ. ТОВА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО НЕ Е ОБОСНОВАНО И ПРОДИКТУВАНО ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ. САМО БЪЛГАРИ БЕЗ РОДОВА И ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ МОГАТ ДА НЕ РАЗБИРАТ, ЧЕ ИСКАНИЯТА НА ДПС, ОЧАКВАНИЯТ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА, ИЗБОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ НИ ЗАСТРАШАВАТ С АВТОНОМНА, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА,
ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА, ПОЛИТИЧЕСКА, ЕТНИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И ТЕРИТОРИАЛНА ОБОСОБЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕ С ТУРСКО САМОСЪЗНАНИЕ.

ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ ВИ ПРАВЯТ СЛЕПИ И ГЛУХИ ЗА ЗАПЛАХАТА, КОЯТО ВИСНЕ НАД БЪЛГАРИЯ И ТО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТУРСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ Е ИЗДИГАН ПОСТОЯННО В РАНГ НА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА. СЪЗДАДОХТЕ УСЛОВИЯ ДА СЕ РАЗВИЛНЕЕ АНТИБЪЛГАРЩИНАТА И МАНИПУЛИРАТЕ БЪЛГАРИТЕ ДА НЕ ОБРЪЩАТ ВНИМАНИЕ, КАТО МИСЛИТЕ, ЧЕ ТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗЛИЧАТ ВЪЛКА ОТ АГНЕТО.

НЕЗАБАВНО ИСКАМЕ: Г-Н ПРЕЗИДЕНТЪТ, Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И Г-Н МИНИСТЪРЪТ НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ДА ОТГОВОРЯТ В ПАРЛАМЕНТА, В ЕМИСИИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ И В ДРУГИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

- ДОКОГА ЩЕ СЕ МАНИПУЛИРА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ;
- КОЙ Е РАЗРЕШИЛ ДА СЕ ИЗДАВАТ НА ТУРСКИ ЕЗИК ВЕСТНИК "ПРАВА И СВОБОДИ" И В. "НОВА СВЕТЛИНА" В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 11, ГЛ.1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА;
- КОЙ, КАК И КОГА РЕАЛНО ЩЕ ЗАЩИТИ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ДЕЙСТВИТЕЛНО ОФИЦИАЛЕН И СЛУЖЕЩ ЗА ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ И ДУХОВНО ЕДИНСТВО НА НАЦИЯТА;
- ЩЕ БЪДЕ ЛИ ДОПУСНАТО ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 45 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА;
- КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ВЗИМАТ ОТ ВАС ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ НАРУШЕНИЯТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ;
- КОЙ ЩЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА ЗАРАДИ ТЯХНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ?

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С МЮСЮЛМАНИТЕ - ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА БЪДАТ РЕШАВАНИ ОТ ХУМАНИТАРНИ, НО И ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ. КАТЕГОРИЧНО ЩЕ ОТХВЪРЛЯМЕ НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ, ДЕМАГОГИЯТА И АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНИЯ МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА ОБОСНОВАНА НАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЯ И СЪОТВЕТСТВУВАЩАТА Й НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ВСЯКО ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ОТ ТУРСКАТА ПАРТИЗАНЩИНА В ПАРЛАМЕНТА И ОБЩЕСТВОТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НАРАСТВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОЕТО ЩЕ ПАДНЕ ВЪРХУ НАС.

СОФИЯ, 9 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


Х   Х   X

СОФИЯ, 11 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ /НООГ/ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", СЪСТОЯЛО СЕ НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯТА Е ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.


КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ФАКТИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", КОЯТО Е ИЗГУБИЛА ОБЩЕСТВЕНИЯ СИ ОБЛИК ДО СТЕПЕН НА САМОРАЗПУСКАНЕ И Е ДОВЕДЕНА ДО ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ЦЕЛЕНАСОЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СВЕТОЗАР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ, НИКОЛАЙ МЕРАНЗОВ, ПАВЕЛ ГЕНОВ МАЗЪЛОВ И СВЕТЛАНА СПАСОВА, А ПО-КЪСНО И ОТ ВЕСЕЛ ВАСИЛЕВ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ”, СЪСТОЯЛО СЕ НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА, ПРИЕ СЛЕДНАТА

Д Е К Л А Р А Ц И Я:

1. ИЗМИНАЛИЯТ ПЕРИОД ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ КАТЕГОРИЧНО ПОТВЪРДИ МАНИПУЛАЦИИТЕ И НЕЗАЧИТАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В СЛЕДНОТО:

- НА 12 МАЙ 1990 ГОДИНА С ДЕКЛАРАЦИЯ, ДЕПОЗИРАНА В СДС ЧРЕЗ Д. ГЛАДИЧЕВ И Г. АВРАМОВ, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ОТНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА СВЕТОЗАР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ, ПАВЕЛ ГЕНОВ МАЗЪЛОВ, НИКОЛАЙ МЕРАНЗОВ И СВЕТЛАНА СПАСОВА КАКТО КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" В КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, ТАКА И КАТО РЪКОВОДСТВО НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ". БЯХА ПОСОЧЕНИ И ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ ДО ТОВА РЕШЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ".

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ОЩЕ ВЕДНЪЖ КАТЕГОРИЧНО, БЕЗ УГОВОРКИ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЛИЦА СА ВЕЧЕ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:

1. ГРУБО НАРУШИХА УСТАВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КАТО МАНИПУЛИРАХА И ФАЛШИФИЦИРАХА ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ"; ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ БЯХА СЪСТАВЕНИ И ПОДПИСАНИ ЕДИНСТВЕНО ОТ Г-ЦА СВЕТЛАНА СПАСОВА. ПО ТОЗИ НАЧИН ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА СЕ САМОИЗБРАХА СЪОТВЕТНО ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА НООГ НА СЪБРАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 27 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА.

2. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ГОДИНА СЪЩИТЕ ЛИЦА ОТЛАГАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕТО /С ПРОТОКОЛ ОТ 15 МАЙ 1990 ГОДИНА/ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НООГ, ВЗЕТО В ПРИСЪСТВИЕТО НА 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ /Т.Е. ПРИ НАЛИЧИЕ НА КВОРУМ/, ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ТОГАВА ДАТА - 23 ЮНИ 1990 ГОДИНА.

3. СЪС СВОЕТО БЕЗДЕЙСТВИЕ И БЕЗПРИНЦИПНОСТ СЪЩИТЕ ЛИЦА ОТБЛЪСНАХА ГОЛЯМ БРОЙ ДЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

4, С ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИИ ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА ЕЛИМИНИРАХА РЕДИЦА ДЕЙЦИ - КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЗАКОННО ИЗБРАНИ ОТ СЕКЦИИТЕ И УТВЪРДЕНИ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ НА 3 МАЙ 1990 ГОДИНА; ВМЕСТО ТЯХ В ПАРЛАМЕНТА ПОПАДНА ЛИЦЕ, КОЕТО ОЩЕ НА 18 АПРИЛ 1990 ГОДИНА БЕШЕ ОСВОБОДЕНО ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НООГ. СЪЩОТО РЕШЕНИЕ СЕ ОТНАСЯ И ЗА СВЕТОЗАР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ, И ЗА СВЕТЛАНА СПАСОВА.

С ТЕЗИ СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА ГРУБО НАРУШИХА УСТАВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПО-ТОЧНО НЕГОВИЯ ЧЛ. 8, КОЙТО ПРЕДВИЖДА ЗА ПОДОБНИ ДЕЯНИЯ "ИЗКЛЮЧВАНЕ" ОТ НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ”.

ТОВА СА САМО ЧАСТ ОТ ИЗВЕСТНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИЧИНИ И ФАКТИ, МОТИВИРАЩИ ПРЕЗРЕНИЕТО И НЕГОДУВАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" КАТЕГОРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА СВЕТОЗАР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ, ПАВЕЛ ГЕНОВ МАЗЪЛОВ, НИКОЛАЙ МЕРАНЗОВ, СВЕТЛАНА СПАСОВА И ВЕСЕЛ ВАСИЛЕВ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯ "РОЗАТА" КАТО СИМВОЛ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" И С ТОВА СИ РЕШЕНИЕ ОБЕЗСИЛВА ПЕЧАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЙНИ АТРИБУТИ ДОСЕГА.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" КАТЕГОРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА И ОТ ДОСЕГАШНИТЕ ГРЕШКИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС И В БЪДЕШЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕ И НАЙ-МАЛЪК ОПИТ ЗА НАМЕСА В РАБОТАТА И РЕШЕНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ АПЕЛИРА КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДС И ИЗВЪН НЕГО, ДА ПРЕРАЗГЛЕДАТ ДОСЕГАШНИТЕ СИ КОНТАКТИ С ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА И ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ ОТ ТЯХ.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", СЪСТОЯЛО СЕ НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА, ЗАДЪЛЖИ НОВОИЗБРАНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ,
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ДА ПРЕДЯВЯТ ИСК В СОФИЙСКАТА ПРОКУРАТУРА СРЕЩУ ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ЗА НАНЕСЕНИ МОРАЛНИ ЩЕТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО ЦЯЛО.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" УВЕДОМЯВА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА.

СОФИЯ, 5 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО /ЧАСТ ПЪРВА/ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ВРЕМЕННИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ФАБ/.


"ВСЯКО ПРАВИТЕЛСТВО Е ЗАГОВОР, СЪЗАКЛЯТИЕ ПРОТИВ СВОБОДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО."
ХРИСТО БОТЕВ

ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ИЗМИНАХА 45 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. С КРАЯ НА ВОЙНАТА ТОГАВАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА НА ПОБЕДИЛИТЕ ДЪРЖАВИ НЕГЛАСНО СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА НОВА ПОДЯЛБА НА СВЕТА И СЪЗДАДОХА ДВА ПРОТИВОСТОЯЩИ ЛАГЕРА - НА БУРЖОАЗНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НА БОЛШЕВИШКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ.

КАТО ДОПУСНА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА В ОРИГИНАЛ ДА БЪДЕ НАЛОЖЕНА И РАЗВИТА В СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, "ДЕМОКРАТИЧНИЯТ" КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СВЯТ ПОСТИГНА СВОИ ЗАДКУЛИСНИ ЦЕЛИ. ТОЙ КОМПРОМЕТИРА ИДЕЯТА ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ПРОТИВОПОСТАВЯЙКИ Я НА ТАЗИ ЗА СВОБОДАТА. ИЗТОЧНИЯТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ ПЪК ЗАКРЕПИ ЧУДОВИЩНАТА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ.

НАРОДИТЕ БЯХА ИЗПРАВЕНИ ЕДНИ СРЕЩУ ДРУГИ. НО НЕ НАРОДИТЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯХА, А ОБРАТНО - ТЕХНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ГИ РАЗДЕЛЯХА. ИМЕННО ТЕ НАЛОЖИХА СВРЪХВЪОРЪЖАВАНЕТО НА ДВАТА ЛАГЕРА И СИСТЕМНО ПОДКЛАЖДАХА ЛОКАЛНИ ВОЙНИ, А С ИЗКУСТВЕНО ПОДДЪРЖАНИЯ СТРАХ ОТ НОВА СВЕТОВНА ВОЙНА НАРОДИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА ЖИВЕЯТ В ПОДЧИНЕНИЕ НА УПРАВНИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ.

ДНЕС ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ НАДЯНАХА МАСКИТЕ НА "МИРОТВОРЦИ" И СЕ ПАЗАРЯТ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА ЯДРЕНОТО И КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ ДО "РАЗУМНАТА ДОСТАТЪЧНОСТ", А В СЪЩОТО ВРЕМЕ РАЗРАБОТВАТ НОВИ, ПО-СЪВЪРШЕНИ ОРЪЖИЯ. ЩЕ БЪДАТ ЛИ ИЗМАМЕНИ И ТОЗИ ПЪТ НАРОДИТЕ?

ВЕЧНИЯТ КОПНЕЖ КЪМ СВОБОДА И СТРЕМЕЖ КЪМ СЪЗИДАНИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ ДВИЖАТ ЧОВЕШКИЯ ДУХ ОТ ПАМТИВЕКА.

НА СТРЕМЕЖА КЪМ СВОБОДА ВИНАГИ СЕ Е ПРОТИВОПОСТАВЯЛ ДРУГ, ЗАЛОЖЕН В ЧОВЕКА СТРЕМЕЖ - ТОЗИ ЗА ГОСПОДСТВО И НАСИЛИЕ НАД ОКОЛНИТЕ. ПРЕВЪРНАТ В КУЛТ И СТРАСТ, ТОЙ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КАТО ПАГУБЕН ЗА ОБЩЕСТВАТА, КОГАТО ЛИЧНОСТИ, ГРУПИ ХОРА, ПАРТИИ ИЛИ КЛАСИ ОВЛАДЕЯТ И ПРИЛОЖАТ МЕХАНИЗМИТЕ НА ВЛАСТТА. ЧРЕЗ ТЯХ УПРАВНИЦИТЕ РАЗВРАЩАВАТ И СЕБЕ СИ, И УПРАВЛЯВАНИТЕ. СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ТЕЗИ МЕХАНИЗМИ БЕ ПОСТИГНАТО В ТОТАЛИТАРНИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМИ.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СЪЩО ИЗПИТА НА СОБСТВЕНИЯ СИ ГРЪБ СМЪРТНАТА ПРЕГРЪДКА НА ТОЗИ ТИП ДЪРЖАВА, ОТ КОЙТО ДНЕС СЕ ОСВОБОЖДАВА БАВНО И МЪЧИТЕЛНО С ВСИЧКИ ХАРАКТЕРНИ ЗА ТОЗИ ПРОЦЕС ЯВЛЕНИЯ.

СПОРЕД МАРКСИСТКАТА ДИАЛЕКТИКА СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО НА НЕИЗБЕЖНИЯ "ПРЕХОДЕН ПЕРИОД" И ПОСТРОЯВАНЕТО НА "БЕЗКЛАСОВОТО ОБЩЕСТВО" ДЪРЖАВАТА ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В СВОЯТА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ И "ЩЕ ОТМРЕ". ТАКА СПОРЕД МАРКС ЩЕ СЕ ПРЕМИНЕ "ОТ ЦАРСТВОТО НА НЕОБХОДИМОСТТА КЪМ ЦАРСТВОТО НА СВОБОДАТА". ВЕЛИКА ЗАБЛУДА ИЛИ ДОБРЕ ПОДНЕСЕНА ИЗМАМА? ИСТОРИЯТА НЕ ПОЗНАВА ПРИМЕРИ НА САМООТРЕКЛА СЕ ДЪРЖАВНА МАШИНА И ОСОБЕНО НЕЙНОТО ТОТАЛИТАРНО ПРОЯВЛЕНИЕ, ЧИИТО ОСНОВИ ПОСТАВИ ДРУГ ГЕНИЙ НА ЕПОХАТА - ЛЕНИН.

СПОРЪТ ПО ВЪПРОСА ЗА ДЪРЖАВАТА И ВЛАСТТА ВЪЗНИКНА МЕЖДУ МАРКС И БАКУНИН ОЩЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ. ТОВА НЕ БЕ СПОР НА ЛИЧНА ОСНОВА, А МЕЖДУ ДВЕ КОРЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНИ СХВАЩАНИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ОБЩЕСТВОТО. МАРКС ОБОСНОВА И ЗАЛОЖИ НА ЦЕНТРАЛИСТИЧНОТО ПИРАМИДАЛНО НАЧАЛО, ДОКАТО БАКУНИН ГО ОТХВЪРЛИ, КАТО ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ДЪРЖАВНО-ЦЕНТРАЛИСТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ. ПРИНЦИПИТЕ, ПРОКЛАМИРАНИ ОТ БАКУНИН ПРЕД КОНГРЕСА НА ЛИГАТА ЗА МИР И СВОБОДА ПРЕЗ 1868 Г. В БЕРН, БЯХА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗЪМ И ФЕДЕРАЛИЗЪМ, ЗА АВТОНОМИЯ, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И СОЛИДАРНОСТ, ЗА СВОБОДНА ЛИЧНОСТ В СВОБОДНО ОБЩЕСТВО. НЕГОВИ СА КРИЛАТИТЕ ДУМИ "СВОБОДАТА БЕЗ СОЦИАЛИЗЪМ Е ПРИВИЛЕГИЯ, А СОЦИАЛИЗМЪТ БЕЗ СВОБОДА Е РОБСТВО И ВАРВАРЩИНА.”

АНАРХИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ИМА БУРНА И БОГАТА ИСТОРИЯ. РОДЕНО ОТ ПЪРВИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ТО ИМА СВОИТЕ МЪЧЕНИЦИ И ГЕРОИ, СВОИ ТЕОРЕТИЦИ, ФИЛОСОФИ, СОЦИОЛОЗИ, ИСТОРИЦИ, ГЕОГРАФИ, ЕСТЕСТВОИЗПИТАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, ПОЕТИ, КОМПОЗИТОРИ, ХУМАНИСТИ И АНТИМИЛИТАРИСТИ. НЕГОВИТЕ ТЕОРЕТИЦИ КАТО УИЛЯМ ГОДУИН В АНГЛИЯ, ПИЕР ЖОЗЕФ ПРУДОН И ЕЛИЗЕ РЕКЛЮ ВЪВ ФРАНЦИЯ, МИХАИЛ БАКУНИН И ПЬОТР КРОПОТКИН В РУСИЯ, ЕНРИКО МАЛАТЕСТА И ПИЕТРО ГОРИ В ИТАЛИЯ, АНСЕЛМО ЛОРЕНСО, РИКАРДО МЕЙЕ И ФРАНЦИСКО ФЕРЕР В ИСПАНИЯ, ГУСТАВ ЛАНДАУЕР И РУДОЛФ РОКЕР В ГЕРМАНИЯ, МАКС НЕТЛАУ И ПИЕР РАМЮ В АВСТРИЯ И ДР. СА РАЗРАБОТИЛИ И ИЗЛОЖИЛИ БЕЗВЛАСТНИЧЕСКИТЕ ПРИПЦИПИ, СТРАТЕГИЯТА И МЕТОДИТЕ НА БОРБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВОБОДНО ОБЩЕСТВО БЕЗ ДЪРЖАВА И СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА БЕЗ КАПИТАЛИЗЪМ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МОДЕЛ ЗА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ TРETA/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОДАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ.


ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

ТЯ ВКЛЮЧВА ВСЕКИ ИМОТ ИЛИ ВЕЩ, ПРИТЕЖАВАЩИ СТОЙНОСТ И ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ ИЛИ КОРПОРАЦИЯ; "ОТНЕМА" ОЗНАЧАВА; /1/ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИДОБИЕ ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИТЕЖАНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И /2/ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИЧИНИ ИКОНОМИЧЕСКА ЩЕТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ; "ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ" СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ САМО КОГАТО Е АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОДСИГУРИ СПЕЦИФИЧНА ДЪРЖАВНА УСЛУГА; И "СПРАВЕДЛИВА КОМПЕНСАЦИЯ" ИЗИСКВА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА СОБСТВЕНОСТТА, КОЯТО Е ОТНЕТА, А ОСВЕН ТОВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА СОБСТВЕНИКА ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАГУБИ, КОИТО ПОНАСЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОТНЕМАНЕТО.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИБЯГВА ДО ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕГУЛАЦИЯ, ЗА ДА ПОЛУЧИ ИЗВЕСТЕН КОНТРОЛ НАД ЧАСТНИ ИМОТИ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРИ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА РЕГУЛАЦИЯ, КОЯТО ОГРАНИЧАВА ЧАСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, Е ОПРАВДАНА В МНОГО НИСКА СТЕПЕН. МАЛКО ХОРА БИХА ВЪЗРАЗИЛИ СРЕЩУ РЕГУЛАЦИЯ, КОЯТО ДЕЙСТВИТЕЛНО ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СИГУРНОСТ, ЗАБРАНЯВА ВРЕДНИ ДЕЙНОСТИ И ПОДДЪРЖА ЗАКОННОСТТА И РЕДА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ВАЖНО Е ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ КОНТРОЛ ДА СЕ ОГРАНИЧИ ДО ЗАБРАНА НА ЧАСТНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА НАИСТИНА ВРЕДНИ. УМЕСТНАТА РОЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ДА ЗАЩИЩАВА ОБЩЕСТВОТО ОТ УВРЕЖДАНЕ, А НЕ ДА ЗАБРАНЯВА ИЛИ СЪКРАЩАВА ПРОИЗВОДСТВОТО, КОНКУРЕНЦИЯТА ИЛИ СЪЗИДАТЕЛНОСТТА.

ВСЕ ПАК, КАКТО НАВРЕМЕТО ПИСА ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ СЪДИЯ ОЛИВЪР УЕНДЪЛ ХОУМС МЛАДШИ, ПРАВИТЕЛСТВОТО "ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ, АКО СТОЙНОСТИТЕ, ПРИСЪЩИ НА СОБСТВЕНОСТТА, НЕ МОГАТ ДА СЕ НАМАЛЯТ ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН, БЕЗ ДА СЕ ПЛАЩА ЗА ВСЯКА ПРОМЯНА В ОБЩИЯ ЗАКОН". ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ ДА СЕ РЕШИ ТОЗИ ПРОБЛЕМ, Е ДА СЕ НАЛОЖИ ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, АКО ПРИЧИНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ЗАГУБИ В СТОЙНОСТТА НА ЧАСТНИ ИМОТИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ПО НАЧИН, ПРИЧИНЯВАЩ ВРЕДИ. ЗАКОНИ, ВОДЕЩИ ДО ЗАГУБИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕН МИНИМУМ, ДА РЕЧЕМ 20 ПРОЦЕНТА, ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ, ОСВЕН АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ КОМПЕНСИРА СОБСТВЕНИКА ЗА КОЛИЧЕСТВОТО НАД ТОЗИ МИНИМУМ. В ПРИЛОЖЕНИЯ МОДЕЛ НА КОНСТИТУЦИЯ СЪМ ИЗПОЛЗВАЛ ТАЗИ ЦИФРА ПРИ ЕДНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЗАБРАНАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНИ С ОБРАТНА СИЛА /ЧЛ. V, АЛ. 2/.

ПО ПОДОБЕН НАЧИН ПЪЛНОМОЩИЕТО ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОТИСКАНЕ НА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА ИЛИ ДА НАЛАГА КОНТРОЛ НАД СОБСТВЕНОСТ ИЛИ БИЗНЕС, КОИТО ИНАЧЕ БИХА БИЛИ ЗАБРАНЕНИ. РАЗМЕРЪТ НА ДОПУСТИМОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОГРАНИЧИ В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН. ТАКСИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА НАДХВЪРЛЯТ РАЗХОДИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ОКАЗАНАТА УСЛУГА. СЛЕДОВАТЕЛНО, ЗА ДА СЕ МАКСИМАЛИЗИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СТРОГО ОГРАНИЧЕНО В ПЪЛНОМОЩИЯТА СИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ, РЕГУЛАЦИЯ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.

БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ТРЯБВА СОЛИДНО ДА ПОДСИГУРИ ДЕЙСТВИЯТА HA ЛИЦА СРЕЩУ НАТИСК ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ЧЛЕНОВЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА КРИМИНАЛНИ ДЕЙНИЯ ИЗОБЩО НЕ БИВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ. "ВЛАСТ НАД СРЕДСТВАТА ЗA ПРЕПИТАНИЕ НА ЧОВЕКА ОЗНАЧАВА ВЛАСТ НАД ВОЛЯТА МУ". ТОВА Е НАПИСАНО ОТ ХАМИЛТЪН ПРЕЗ 1788 Г. И КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ИЗПОВЯДВА ТАЗИ ИДЕЯ. КОНСТИТУЦИЯТА ТРЯБВА ДА ОГРАНИЧАВА И ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЛАГАНЕТО С ДАНЪЦИ И ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА. РОЛЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ БИВА ДА НАДХВЪРЛЯ ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА СИГУРНОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, КОИТО ЧАСТНИЯТ СЕКТОР ТРУДНО МОЖЕ ДА ОБХВАНЕ.

В САЩ ФЕДЕРАЛНАТА И ЩАТСКИТЕ КОНСТИТУЦИИ ОГРАНИЧАВАТ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ШИРОКО ГАРАНТИРАТ ПРАВАТА НА ЖИВОТ, СВОБОДА И СОБСТВЕНОСТ. ПРИЛАГАНЕТО НА ТЕЗИ КЛАУЗИ Е ОТГОВОРНОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, КОЯТО Е УПЪЛНОМОЩЕНА ДА АНУЛИРА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КОЕТО НЕ Е КОНСТИТУЦИОННО, И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА ДАВА МАНДАТ НА КОМПЕНСИРАНЕТО НА НЕКОНСТИТУЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН, В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРИЕМАНЕТО НА СЪОТВЕТНИ КОНСТИТУЦИОННИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ, ЗАЩИТАТА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРИТЕЖАНИЕ И ДЕЙНОСТ ИЗИСКВА НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА ВЛАСТ, ДОСТАТЪЧНО МОЩНА ДА СЛЕДИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ДА ОСИГУРИ НЕГОВОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА. КАКТО МЕСТНИТЕ, ТАКА И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЛИЦА И КОРПОРАЦИИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ИКОНОМИКА, ТРЯБВА ДА ИМАТ ДОСТЪП ДО СЪДА, ЗА ДА ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА СИ.

В ОТСЪСТВИЕТО НА НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА ВЛАСТ ИЛИ ТАМ, КЪДЕТО НЕЙНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПЪЛНОМОЩИЯ СА ПОД СЪМНЕНИЕ, ТРЯБВА ДА СЕ УСТАНОВИ МЕХАНИЗЪМ, КОЙТО ДА ПОДСИГУРЯВА ИНВЕСТИТОРИТЕ СРЕЩУ КОНФИСКАЦИЯ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СТОЙНОСТИ НА ТЕХНИТЕ ИМОТИ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЧАСТНИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ БИХА МОГЛИ ДА ИЗВЪРШВАТ ТЕЗИ УСЛУГИ, КАТО ОТГОВОРНОСТИТЕ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЪГЛАСНО НЯКАКЪВ СЪЗДАДЕН ЗА ЦЕЛТА ПРОЦЕС. НЯКОИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ ВЕЧЕ ПРЕДОСТАВЯТ ТОЗИ ВИД ЗАСТРАХОВКИ. ОЧЕВИДНО ТАКАВА ЗАСТРАХОВКА НЕ МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ХОРАТА СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РЕПРЕСИИ ИЛИ ФИНАНСОВА БЕЗОТГОВОРНОСТ. ОБАЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО СЕ АНГАЖИРА С ПОДОБНА ПОЛИТИКА, ЩЕ ПОНЕСЕ МЕЖДУНАРОДНИ САНКЦИИ И ЗАГУБА НА ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ.


МОДЕЛ НА КОНСТИТУЦИЯТА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С КАЗАНОТО ДОТУК И С ИЗВЪРШЕНИЯ АНАЛИЗ, КАКТО И С ИДЕИТЕ, КОИТО ЧУХ, КОГАТО БЯХ В БЪЛГАРИЯ, ЗА НАЦИЯТА БЕШЕ ПОДГОТВЕН ЕДИН МОДЕЛ НА КОНСТИТУЦИЯ, КОЙТО Е ПРЕДСТАВЕН В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА ТОЗИ ДОКЛАД. НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ ДАДЕ ТЛАСЪК НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС. МОДЕЛЪТ ИМА ЗА ОСНОВА НАЙ-ВЕЧЕ КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ И НЯКОИ ЩАТИ НА СЪЮЗА. В МНОГО СЛУЧАИ АМЕРИКАНСКИТЕ КЛАУЗИ СА ПРОМЕНЕНИ ИЛИ СА ДОБАВЕНИ НОВИ, А В ДРУГИ ПРОСТО СА ЗАЛОЖЕНИ ЗАГЛАВИЯ ЗА ПО-ЛЕСНО ОРИЕНТИРАНЕ.

ТОЗИ МОДЕЛ НА КОНСТИТУЦИЯТА ДАВА ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ИЗБОР, ОТКОЛКОТО САМАТА КОНСТЦ^УЦИЯ НА САЩ, ТЪЙ КАКТО СЕ ИНТЕРПРЕТИРА ДНЕС. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ Е ПО-МАЛКА, А СВОБОДИТЕ НА ХОРАТА ПОВЕЧЕ. МОДЕЛЪТ ПО-СПЕЦИАЛНО ДАВА МАКСИМАЛНА ПОДКРЕПА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ГОЛЯМА ОТ ТАЗИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ. В БЪЛГАРИЯ МНОГО ОТ ЛИДЕРИТЕ НА НАЦИЯТА ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ТЯ СПЕШНО СЕ НУЖДАЕ ОТ "ГЕНИЯ" НА ПАЗАРА, ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТ МОДЕЛ НА КОНСТИТУЦИЯТА ЩЕ ПОСЛУЖИ СОЛИДНО НА ТАЗИ ЦЕЛ.

ЗА ДА СЕ ПОДПОМОГНАТ ОБСЪЖДАНИЯТА НА КОНСТИТУЦИЯТА, ПРИЛАГАМЕ КОПИЕ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ.

ДОТУК НЕ СА ИЗЛОЖЕНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА МНОГО ЧАСТИ НА ПРЕДЛОЖЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ, КАТО СЪСТАВ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА ВЪРХОВНИЯ СЪД И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ ЗАСЛУЖАВАТ ИЗВЕСТЕН КОМЕНТАР.

/1/ НАСТОЯЩЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /НС/ Е ИЗБРАНО НА БАЗАТА НА МАЖОРИТАРНО И ПРОПОРЦИОНАЖО ГЛАСУВАНЕ. СЪЩИЯТ МЕТОД МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И ЗА ИЗБОРА НА ДВЕ ОТДЕЛНИ КАМАРИ НА НС - ЕДНАТА ИЗБРАНА МАЖОРИТАРНО, А ДРУГАТА - ПРОПОРЦИОНАЖО.

/2/ В САЩ СЪДИИТЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ И ИЗБИРАТ. ВСИЧКИ ФЕДЕРАЛНИ СЪДИИ, ВКЛ. И ТЕЗИ ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪД, СЕ НАЗНАЧАВАТ ДО ЖИВОТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА /СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ СЪС СЕНАТА/ НА БАЗАТА НА ТЕОРИЯТА, ЧЕ ТАКЪВ ПЕРИОД НА НАЗНАЧЕНИЕ ЩЕ ОСИГУРИ ПЪЛНАТА ИМ НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛЕН ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ НАТИСК ИЛИ ВЛИЯНИЕ. В НЯКОИ ЩАТИ НА СЪЮЗА ИЗБИРАТ СЪДИИ, КОИТО СЛУЖАТ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД. ДРУГИ ЩАТИ НАЗНАЧАВАТ СЪДИИ ЗА ИЗВЕСТНИ ПЕРИОДИ, КАТО В КРАЯ ИМ ПРОВЕЖДАТ ОБЩИ ИЗБОРИ, ЗА ДА ОПРЕДЕЛЯТ ДАЛИ СЪДИЯТА ДА ОСТАНЕ НА СЛУЖБА.

ВЪРХОВНИЯТ СЪД НА САЩ Е КРИТИКУВАН КАКТО ЗА УЗУРПИРАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЖИТЕ СЕКТОРИ НА УПРАВЛЕНИЕТО, ТАКА И ЗА НЕУМЕНИЕ ДА НАЛАГА СВОБОДИ. ТЕКСТЪТ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ НЕ Е ЯСЕН В ТЕЗИ ОБЛАСТИ И ИЗИСКВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА НАМЕРЕНИЯТА НА БОРАВЕЩИТЕ С НЕГО, ЗА ДА СЕ ДЕФИНИРАТ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД. В КЛАУЗИТЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЪЛГАРСКИ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД Е НАПРАВЕН ОПИТ ДА СЕ ИЗЯСНЯТ ПЪЛНОМОЩИЯТА МУ КАКТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ТАКА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРАВА. СЪГЛАСНО ТЕЗИ КЛАУЗИ СЪДЪТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА УПРАЖНЯВА ЕДИНСТВЕНО СЪДЕБНИ ПЪЛНОМОЩИЯ, КАТО СА ДАДЕНИ КОНКРЕТНИ УКАЗАНИЯ ЗА НАЛАГАНЕТО НА СВОБОДИ. ДОКОЛКОТО ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА СЪДЕБНИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ ВИНАГИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪПРОС НА ПРЕЦЕНКА, ПРИ КОЯТО ЛОГИЧНО МИСЛЕЩИТЕ ХОРА МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ, КЛАУЗИТЕ ЗА ТЯХ СА НАПИСАНИ ТАКА, ЧЕ РАЗУМНО ДА ОГРАНИЧАВАТ СУБЕКТИВНОСТТА И ДА ОКУРАЖАВАТ ПО-ОБЕКТИВНАТА ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

/3/ ПРИ СИСТЕМА НА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ ОГЛАВЯВА ЕДИН ОТ ТРИТЕ СЕКТОРА НА УПРАВЛЕНИЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ НА ПОСТА СИ ДО КРАЯ НА СВОЯ МАНДАТ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДВИДИ НЕГОВ ЗАМЕСТНИК, КОЙТО ЛЕСНО И ВЕДНАГА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ПОДДЪРЖА РАВНОВЕСИЕТО. В САЩ ТАЗИ ФУНКЦИЯ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОВА В ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОДЕЛ ИМА КЛАУЗА ЗА ТАКАВА ДЛЪЖНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:48:57    11-01-1991