11 март 1993

София, 11 март 1993 година
        Брой 48 /835/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ВЪЗТОРГ И ТРЕВОГА” НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КЪМ ПОЛИТИЦИТЕ И ДЪРЖАВНИЦИТЕ.


БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ,

Отмина един от най-светлите и най-българските празници - Трети март, - денят на българската свобода. Преди 115 години, след пет века турско робство, на световната карта отново се появи името на свободна и независима България. Името на една древна държава, която през XVIII век светът бе почти забравил. Кланета, пожарища, безчинства, пазар на деца-роби, непосилни данъци, бунтове и въстания - ето какво бележи онзи мрачен период, който днешни РОДООТСТЪПНИЦИ наричат "османско присъствие". Трябваше да избухне Априлското въстание през 1876 г., да пламнат Перущица и Батак, за да се стресне старата и равнодушна Европа, за да нахлуе името на България в дипломатически и литературни салони, във военни щабове и църковни институции. Трябваше светът да се стресне, да погледне с други очи на този забравен от него и Бога народ, за да се убеди в неговия безпримерен героизъм и саможертва...

Освободителната Руско-турска война бе закономерен акт и както и да съдят историците, благодарността на признателния български народ към руския народ, към румънските и финландските войници ще остане вечна. Както вечен ще остане и подвигът на нашите опълченци там, на легендарния връх Шипка.

ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
Ние посрещнахме и изпратихме българския Трети март с възторг и цветя, но нека не стихва в сърцата ни тревогата!

Днес, пред очите на целия народ, пред очите на целия свят, една партия, наречена лично от нейния лидер "най-голяма турска партия на Балканите" всъщност ръководи съдбините на България. Тя избира правителства, тя тероризира изконно българско население. И ако същата тази Европа, към която толкова се стремим, оново гледа равнодушно към нас, ние трява ли да допущаме в български градове да се веят чужди знамена? Знамето с полумесеца, издигнато над турската джамия в Якоруда и другаде - не е ли това посегателство над нашата национална чест и достойнство!? Българският народ е доказал своята толерантност към турци, евреи, арменци, но той има право и е задължен да опази собственото си население в собствената си страна от чуждо посегателство. Затова нека сега категорично да осъдим онези политици и партии, които в егоистичната си борба за власт забравят, че са синове на българския народ, на този народ, който повече от половината си съществуване е прекарал под чуждо иго по вина именно на такава разколническа политика. Но той е оцелявал, зашото е имал чисти и святи патриоти, защото е имал герои на своето историческо време, а не блюдолизци... Затова, държавници, парламентаристи, правителство, Президентство - внимавайте! Пантюркистките амбиции на някои господа са очевидни! Тяхното присъствие в икономическото и политическото пространство е предмостие към утрешна зависимост на страната ни. Националното съзание и духът са тези, които ще ни предпазят - останалото е демагогска политика. Останалото е игра със съдбата на народа!

Бъдете будни и критични!

Ние продължаваме да настояваме на Българския национален съюз ”Нова демокрация” да бъде предоставено работно телевизионно и радиовреме!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА РАЗШИРЕНО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА 6 И 7 МАРТ 1993 Г. В СОФИЯ.


За Радикалдемократическата партия /РДП/ сегашната ситуация представлява политически абсурд: първата политическа сила - Съюзът на демократичните сили /СДС/, спечелил вота на избирателите, е в опозиция. Свалянето на правителството на СДС и създаването на правителство с гласовете на БСП и ДПС под егидата на президента изчерпа възможностите за връщане на СДС на власт в рамките на този парламент. Кабинетът на Л.Беров на практика реставрира комунистическото управление и реализира интересите и на извънпарламентарни, враждебни на СДС формации.

Единственият изход от създалата се ситуация е възстановяване на автентичната политическа воля на народа чрез парламентарни избори.

БСП, ДПС и депутати, предали каузата на СДС, извършиха груба подмяна на изборните резултати, но никой не е в състояние да подмени резултатите от общинските избори. СДС притежава местната власт във всички големи градове на страната. Според РДП кметовете на СДС и доминираните от СДС общински съвети трябва да използват всички лостове на властта за безкомпромисно противопоставяне на политиката на правителството за реставрация на комунизма в страната. В този смисъл РДП категорично застава зад действията на своите представители във всички нива на парламентарната, законодателната и изпълнителната власт, насочени към реализацията на политиката на СДС. Водена от реалистично политическо мислене, както и от своя стремеж за запазване единството на СДС, РДП предлага мораториум върху проблема за ново ръководство на НКС на СДС. РДП счита, че СДС ще изпълни своя политически дълг като единствена политическа сила, способна да смени ситемата, като запази коалиционния си характер и основните коалиционни принципи.

СДС трябва да съдейства за утвърждаване на членуващите в него партии, за развитие и разширяване на тяхното влияние и авторитет. Колкото по-силни са партиите, участващи в коалицията, толкова е по-силна самата коалиция.

Водена от това разбиране, РДП остро осъжда нарушаването на коалиционната етика и личностните нападки срещу лидери на нашата партия и СДС. Пример за такова нарушение напоследък са изявленията на г-н Янко Янков.

От друга страна, разширявайки своите структури и развивайки своя политически облик, никоя партия не трябва да прави това за сметка на други партии или на единството на СДС. Защото електоралната база на СДС е обединена от идеята за декомунизация на всички равнища на управлението на страната.

РДП напомня, че винаги е работила за формирането и осъществяването на решенията на НКС, на националните конференции и политическите съвещания, което е основен критерий за твърдо и последователно коалиционно политическо поведение.

За РДП основен проблем в средите на СДС е преодоляването на опозиционното мислене, от което тръгнахме при решимостта си за смяна на ситемата със замяна на кадрите на всички равнища и с нова законова уредба.

Стремежът на съюза към максимално обхващане на политическото пространство трябва да остане основна тенденция в неговото развитие.

В своето поведение и политическа дейност РДП утвърждава мястото си като дясна либерална формация.

София, 7 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до парламентарните групи на партиите, представени в Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В изпълнение на Програмата на Съюза на пенсионерите в България, приета на Учредителната конференция на съюза - 31 май 1990 г., и потвърдена от Първия редовен конгрес, проведен на 11 септември 1991 година, Централният съвет на съюза настоява пред вас за следното:

1. За подобряване на живота на пенсионерите:

Правителството незабавно да извърши реално индексиране на пенсиите, съответстващо на повишението на цените и инфлацията.

Да въведе контролируеми фиксирани пазарни цени на най-необходимите животоподдържащи продукти от първа необходимост и лекарства.

Да отмени решението за удържане на работещите пенсионери сумата 35 на сто от възнаграждението /договорно или трудово/.

Да включи Съюза на пенсионерите в Националния съвет за социално партньорство и в групите по разработване на нормативите по пенсионното и социалното дело за отделяне на пенсионно-осигурителния фонд от бюджета.

2. За създаване на нормални условия за работа на Централния съвет на Съюза на пенсионерите в България:

Господин президентът да упражни своето влияние, а правителството да осигури в срок до 15 март 1993 година сграда за централен дом на пенсионера в централната част на столицата, в който да се поместят освен Централният съвет, така и редакцията на вестник "Български пенсионер", фирмата на съюза "НЕВЕН" и Целевият фонд пенсионно-благотворителен, да има помещения за лекарски кабинети /поне два/, зъболекарски кабинети и стационарни помещения, стаи и зали за различни форуми и изяви, столова зала и хотелско тяло с не по-малко от 40 до 60 легла.

Подобни домове да бъдат предоставени в по-продължителен срок, но не по-късно от м. март на всички Общински съвети на съюза в страната.

Правителството да предаде в собственост на Съюза на пенсионерите в България всички клубове на пенсионерите в страната, неподлежащи на реституиране, и да прекрати неправомерното присвояване от Центровете за социални грижи и общинските кметове на тези клубове, което е в нарушение на самото решение на 160-о Разпореждане на Министерския съвет от 1964 година.

3. По участието на съюза в групата ЗА ПРОГРАМАТА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА И РАЗДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА "СИНДИКАТИТЕ":

Народното събрание и правителството да включат Съюза на пенсионерите в България като страна в разделянето на имуществото на синдикатите, което всъщност не е тяхно, а изградено от сегашните пенсионери, или в групата да участват синдикати и профсъюзи, от една страна, правителството, от друга, и Съюзът на пенсионерите в България, от трета страна, на "триъгълна" маса.

Да се даде статут на равноправен участник в приватизацията, като се приведе Законът за реституцията на основните, оборотните и социалните фондове, създадени от пенсионерите.

Да се предостави телевизионно време за предаване от 15 до 20 минути минимум в месец, както и по Националното радио, на Съюза на пенсионерите в България.

София, 26 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ.


Българската общественост стана свидетел на поредния опит да се дестабилизира национална институция с решаващо значение за хода на реформите.

Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ счита, че опитите да се дискредитира ръководството на Агенцията за приватизация са в интерес единствено на определени групи хора и ще доведат до рязко забавяне на икономическите преобразувания, злепоставяне на страната пред международните институции и в крайна сметка до допълнително влошаване на положението на редица фирми и работещите в тях.

Във връзка с това ИК на КНСБ настоява:

1. Правителството ясно и категорично, на базата на задълбочен анализ, да изрази становището си по възникналия конфликт.

2. Да не се допуска под влияние на икономически интереси на определени групировки да се блокира процесът на приватизация или той да се насочва към уронване на националното достойнство и в ущърб на интересите на страната.

3. Да се създадат нормални условия за работа на Агенцията за приватизация в пълно съответствие със Закона и нормативните актове за неговото приложение.

ИК на КНСБ декларира, че ще следи внимателно развитието на конфликта и ще реагира в съответствие с обстановката.

София, 9 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФИКРИ САЛИХ ХАСАН.


Както ви е известно, с благоволението на Всевишния Аллах и решението на мнозинството на делегатите на Националната конференция на мюслюманското вероизповедание в Република България, състояла се на 19 септември 1992 г., бях избран за главен мюфтия. Впоследствие изборът ми бе утвърден от Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет, по реда на чл.16 от Закона за изповеданията. Избран и утвърден бе Висш духовен съвет. По-късно, в съответствие с приетия на същата конференция Устав за духовното устройство и управление на мюслюманите, бяха избрани районните мюфтии, мюслюманските настоятелства и имами. Така според Шериата, Устава и законите на страната бяха ликвидирани тоталитарните остатъци и утвърдени демократичните принципи на управление на духовните дела в изповеданието ни. Даде се възможност нашата религия, понесла толкова много удари от бившия режим, да заеме своето достойно място в обществото. Върна се и уважението на братята мюслюмани по света към нас.

Но, братя мюслюмани, същевременно сред нас се намериха хора, които не признават гореизложената действителност и с действията си искат да ни разединят и отслабят. Напоследък Недим Генджев, от името на своя лична фондация, а Енвер Саакъб, като "главен мюфтия" - неизбран и непризнат от никого, без да имат никакво право, правят изявления в масмедиите, чрез нежелани срещи, писма, нареждания и т.н. се опитват да смущават и безпокоят духовния и ежедневния живот на вярващите.

Още по-обезпокоително е, че без да имат никакво право, те влизат в контакти и посещават международни ислямски организации и фондации, опитват се да ни злепоставят. Така изявлението на Н. Генджев пред в. "24 часа", "че заминава за Саудитска Арабия с 50 човека и ще направи достояние разкола в мюфтийството", е груба намеса във вътрешните работи на Главното мюфтийство и на мюслюманското изповедание в България. Тук възникват и редица въпроси, които са от компетентност на прокурорските власти, като например: от кого посоченото лице е упълномощено да изнася информация за вътрешните работи и проблеми на мюслюманското изповедание, има ли право да осъществява функции, които не спадат в кръга на неговата дейност, кого представлява и от чие име извършва задграничната си дейност във връзка с изповеданието, а е знайно, че в него той не заема никаква отговорна, ръководна или друга длъжност.

Като главен мюфтия същото отношение имам към изявлението на Енвер Саакъб, че е "главен мюфтия", че "конкурентният главен мюфтия Фикри Салих е нелегитимен, тъй като се избира, а не се назначава". И в този случай възниква въпросът за компетентността на правозащитните органи - на какво основание Енвер Саакъб се представя за главен мюфтия и има ли той право да осъществява дейност, каквато всъщност спада към кръга от дейности на длъжностно лице, каквато длъжност той не заема.

София, 9 март 1993 г.

ГЛАВЕН МЮФТИЯ: Фикри Салих Хасан

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ВТОРАТА РАБОТНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА.


На 9 март 1993 г. се състоя втората работна среща между ръководството на Министерството на образованието, науката и културата /МОНК/ и председателите на федерациите и синдикатите в системата на културата към КТ "Подкрепа". В нея взеха участие министърът - господин Марин Димитров, първият заместник-министър Н. Поляков, проф. Б. Абрашев, г-жа Л. Рашкова и господата А.Гаргов, Н.Панов и Л.Велков.

Воден бе разговор по разпределението на бюджета в системата на министерството. Синдикалните дейци не получиха гаранции, че културата като значително звено в МОНК няма да се окаже отново на последно място при вътрешнобюджетното разпределение.

На заседанието за съжаление не получи решение и отдавна поставеният от синдиката "Поп-рок-бизнес" въпрос за използването на сградата на кино "Изток" като "Поп-рок-шоу-театър".

Обсъдени бяха и други наболели въпроси.

Като представител на МОНК в бъдещите срещи в тристранното сътрудничество бе определен г-н Н. Поляков.

В срещата взе участие и конфедералният секретар на КТ "Подкрепа" г-жа Ирен Зафирова.

София, 9 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА НАЧИНИТЕ ЗА ОГЛАСЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С това писмо изразяваме своя протест срещу манипулацията, на която е подложен напоследък българският народ. Начинът, по който Народното събрание взема някои от своите решения, и формите, чрез които ги свежда до знанието на своите избиратели, често не отговарят на очакванията към един парламент.

Неотдавна от поста генерален директор на българската национална телевизия беше отстранен Асен Агов. Отново станахме свидетели на най-неефективната форма на решаване на проблеми - чрез озлобени персонални разчиствания, а не чрез регламент на телевизията, който се очакваше да бъде изготвен. Допустимостта на подобна намеса и състоятелността на процедурата така и не бяха дискутирани. Народът чу твърдения, че телевизията не била безпристрастна и с това завърши всичко.

Така вашите избиратели научиха, че ръководството на всяка една институция може лесно да бъде сменено, ако тази институция си позволи да има собствен характер. Това е тоталитаризъм, господа, или ако предпочитате - демократически централизъм.

Доказателствата за последователността на подобен примитивен подход не закъсняха. Заедно с отстраняването на Асен Агов Народното събрание реши да излъчва директно в най-гледаното време по Националната телевизия превъзбудената реч на една жена - отново без какъвто и да било разумен коментар, без каквото и да било образовано обяснение за основанията на подобна агресивна смес от юридическа терминология, дребни факти и драматични обвинения.

Демокрацията изисква информация, изслушване на различни гледни точки, познаване на демократичната практика в други страни. Нито едно от тези неща не получиха телевизионните зрители - ваши избиратели и данъкоплатци на тази страна. Единственото, което разбраха, беше, че всяка форма на активност в разкриването на някаква престъпна дейност лесно може самата да се представи като престъпление. Очевидно успехът на тези стъпки окуражи техните инициатори, защото назначенията и уволненията веднага набраха скорост.

Настояваме Народното събрание да зачита достойнството на своите избиратели, да се съобразява с правото им да бъдат грамотно осведомени. Искаме не само в интервютата си, но и с действията си да покажете, че различните мнения имат право на свободен живот. Онези, чиито представители сте, имат всички основания да изискват това от вас.

Декларираме своето убеждение, че манипулацията, на която са подложени българските избиратели, се извършва чрез все още незабравения похват на частичната и едностранната информираност. Ако подобни актове са възможни, възможни са и всякакъв род посегателства върху която и да било институция - университет, редакция, асоциация, наивно смятаща се за автономна.

София, 4 март 1993 г.

СЕКРЕТАР НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:
        Димитър Дочев

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ - ПОДКРЕПА" ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.


На съвместно заседание Изпълнителният съвет /ИС/ и Националният стачен комитет /НСК/ на Националната синдикална федерация /НСФ/ "ГМХ-ПОДКРЕПА" обсъдиха стратегията и тактиката на предстоящите стачни действия на федерацията. Отчетена бе готовността на всички структури по места да се включат под различни форми в тях. Стачните действия може да се очакват всеки момент. Една от протестните акции на федерацията срещу двойните стандарти на правителството на Беров при прилагане на законите, както и срещу неадекватните му икономически стъпки ще бъде организираният от демократичните синдикати протестен митинг на 12 март 1993 г. в петък от 17 часа на площад "Ал. Невски" в столицата. "ГМХ-ПОДКРЕПА" призовава всички свои членове от София и района да участват на митинга.

НСФ "ГМХ-ПОДКРЕПА" се обръща към всички свои структури, които останаха под егидата на агента "Павлов" през 1991 г., да се завърнат във Федерацията.

Учреден е и Земеделски отраслов синдикат /ЗОС/, отраслови синдикати "Транспорт" и "Строителство". За справки на телефоните на централата: 888-131 /тел. и факс/; 814-988.

София, 9 март 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: н.с.инж. И.Цветков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК: Д. Каменов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО АКТУАЛНИ И НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ. Документът е огласен на пресконференция на 10 март 1993 г. в София.


Самозабравилите се седесари сведоха въпросите дотам, че вдъхнаха вяра в народа ни да ги намрази, да ги презира и да ги ненавижда, както и да го убеди да вярва в комунистическото бъдеще, а не в инсинуациите на тези, които целят да надянат на врата му робски окови. Ястребите от Съюза на демократичните сили /СДС/ в продължение от 1989 г. до сега манипулират народа ни с прословутата демокрация. На практика те разкриха истинския си антидемократичен лик. Те се оказаха проводници на прозападната империалистическа политика, която народът ни отхвърли на 9 септември 1944 г. Те решиха с един замах да унищожат всичко демократично в България и се опитаха да установят фашистка диктатура. В действията си филипдимитровци, савовци и сугаревци доказаха, че други цели, задачи и интереси не са имали освен тези да се доберат до властта, за да реституират законно одържавените им фабрики, сграден фонд, да увеличат заплатите си, за да могат да живеят като феодали, да ограбват народа ни. Те за една година унищожиха селското стопанство и животновъдството. Сега имат наглостта да ни дезинформират, че в следващите избори ще ги подкрепи народът и че ще се върнат отново на власт, за да доограбят и да доразпродадат страната ни. Не, господа лъжедемократи от съюза на разрушителните сили. Народът ни разбра кои сте. Бъдете уверени, че повече той няма да ви позволи да го лъжете и да го ограбвате. Българският народ е търпелив. Той ви изчака, за да разкриете истинския си лик. Вие толерирате черноборсаджиите, спекулантите, мошениците и наследниците на бившите капиталисти. Никой няма да подкрепи в бъдещи избори антинародната ви политика. Никой и никога няма да се съгласи да работи на изполица земята на кулаци-експлоататори. Вие, господа от СДС, реституирахте едрата градска собственост и я върнахте на бившите и настоящи експлоататори. Лъжете се, че народът ни ще ви подкрепя и ще ви ръкопляска. Докога самозабравили се господа от СДС, ще говорите от името на народа,  без да сте упълномощени от него. Вие представлявате не народа, а онези, които целят да го експлоатират - това са новите богаташи, милионери, черноборсаджии, обирджии и спекуланти и разни мошеници-далавераджии. Не се самоуспокоявайте и самозаблуждавайте. Народът ни видя какво му донесохте, а това е глад, мизерия и нищета. СДС доведе живота на пенсионерите до окаяно и невъзможно съществуване. Вие, господа седесари, изхвърлихте на улицата повече от един милион безработни.

За разлика от вас, Българската комунистическа партия /БКП/ ще отстоява правата на трудовия ни народ - работническата класа, трудовите селяни и народната интелигенция, на хилядите безработни. БКП е протв реституцията, приватизацията, против реставрацията на капитализма, на фашизма и царизма. БКП е за осъществяване на комунистическо общество, което няма алтернатива. БКП е против всякаква експлоатация и ограбването на трудовия ни народ. БКП е за подсигуряване на работа за всички, за дом на достъпни цени за всички нуждаещи се, за безплатно образование и медицинско обслужване, за увеличение на заплатите, пенсиите и стипендиите толкова пъти, с колкото са увеличени цените от 1989 г. до сега.

Ние сме уверени, че при следващите избори народът ще подкрепи БКП и няма никакво съмнение, че тя в съюз с левите сили ще бъде управляваща партия. БКП ще одържави едрата градска собственост, ще проведе парична реформа, с която ще прибере в държавната хазна всичко, което ограбиха от народа разните спекуланти черноборсаджии и мошеници от червената и от синята буржоазия.

Господа капиталисти, БКП ви обещава, че няма да пожали сили за осъществяване на максимата - на всекиго според труда. Заплатите ще бъдат сведени до едно към три. БКП ще реализира вековните мечти на човечеството за осъществяването на истинска справедливост, честност и благоденствие. Няма да има безработица, глад, мизерия и нищета. БКП е и ще бъде за кооперативна форма на обработване на земята.

Президентът и правителството на Ф.Димитров грубо погазиха Конституцията на Република България, с което накърниха интересите на притежатели на земя. Не сте вие лицата, които ще решите каква форма на обработване на земята ще избере негово величество трудовият селянин.

БКП декларира и обещава, че ще направи всичко необходимо за установяване на истинско комунистическо общество, каквото никъде досега не е имало. Не трябва да забравяте господа от СДС, че великият китайски народ, Виетнам, КНДР и Куба строят социализъм. Безспорно е, че народите в света ще последват техния пример, което беше показано с проведените избори в Румъния, Монголия, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Сърбия. Безспорен е фактът, че 21 век ще бъде век на пълното тържество на комунизма в цял свят. Никой, никога не е желал и няма да желае да бъде роб, потиснат, унижаван и експлоатиран, както господата от СДС искат да унижат народа ни. Ние подаваме честната си ръка на всички лявоориентирани партии да се вслушат в разумното ни предложение и заедно да създадем час по-скоро Съюз на левите сили, за пълния разгром на реваншистките сили, които се крият зад СДС. В бъдещите избори БКП ще излезне с червената бюлетина, тъй като никъде и никога в света друга партия освен комунистическата не е излизала с червена бюлетина. По морал, по етика и по право червеният цвят е символ на комунистическите партии.

Ръководството на БКП призовава всички бивши комунисти, независимо от това къде са членували от 1989 г. досега, да възстановят членството си в БКП, ако наистина са били комунисти и ако искат да останат верни на своите политически убеждения. БКП напълно подкрепя антикризисната икономическа програма на организационния комитет на КПСС, публикувана във вестник "Гласност”, която ще отпечатаме във в. "Комунистическо дело". Тази програма посочва пътищата и начините за излизане от кризата. Без съмнение, тази програма ще бъде допълнена и ще бъде приета от предстоящия на 26 март 1993 г. XXIX конгрес на КПСС.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ЗА НАСРОЧЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.


Националният комитет на Българската работническо-селска партия уведомява всички членове и симпатизанти на партията, че насроченият за 6 март 1993 г. "пленум" на Националния комитет в СОФИЯ по инициатива на Чуде Георгиев е незаконен и решенията му са невалидни.

Националната конференция на партията е насрочена на 20 март 1993 г. от 9 ч. във Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НК НА БРСП: Ст.Станчев

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
11.03.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!