11 март 1996


София, 11 март 1996 година
Брой 50 /1605/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ КОАЛИЦИОННИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


За нас отношението към проблема за възстановяване на собствеността на земята в реални граници е критерий за принадлежността на всяка политическа формация към демократичната общност.

Обръщението на президента на Република България от 22 февруари 1996 г. поставя въпроса за земята с цялата му острота. В него не само се правят верни констатации, но и се търсят пътища за решаването му чрез методите и средствата на гражданското общество.

Предвид фазата на развитието на гражданското общество у нас Нова социалдемократическа партия /Нова СДП/ вижда в Съюза на демократичните сили /СДС/ при сътрудничество с Народен съюз, Движението за права и свободи /ДПС/ и демократични извънпарламентарни опозиционни сили единствената структура, способна реално да осъществи социалния натиск за ускоряване и завършване на реформата в земеделието на принципа на конституционно гарантираната неприкосновена частна собственост.

Решаването на тази фундаментална задача изисква практически действия от страна на демократичната опозиция. В тази връзка Нова СДП призовава коалиционните си партньори от СДС и всички други демократични политически формации да насочат своята дейност за осъществяването на:


I. Извънпарламентарен натиск върху институциите, компетентни да осъществят възстановяването на земята на собствениците й, като:

1. Ръководствата на местните клубове на СДС /или специални комисии, излъчени от местните клубове/ и структурите на партиите и организациите на СДС по места в сътрудничество с другите опозиционни демократични сили активно да участват при сформирането на обществените комитети на собствениците на земя и да им оказват организационна методическа и материална помощ.

2. Същите местни структури обезпечават осигуряването на комитетите с компетентна юридическа помощ и консултации с други специалисти.

3. Местните структури на опозицията оказват помощ на комитетите при събирането, съхранението и изпращането на документи, подписки, жалби, петиции и други от собствениците до компетентните институции.


II. Парламентарен натиск върху изпълнителната власт по проблемите на възстановяването на земята, като:

1. Чрез средствата на парламентарния контрол - въпроси, питания и разисквания по тях - депутатите от СДС и от цялата опозиция непрекъснато поддържат обществения интерес към проблема за земята, като разобличават действията на изпълнителната власт, насочени срещу реалното й възстановяване на собствениците.

2. Ползвайки се от правомощията си на народни представители, депутатите от СДС и от другите демократични опозиционни формации осъществяват активна работа по места във връзка с връщането на земята на собствениците й.


III. Информационна и разяснително-пропагандна дейност във връзка с проблемите, възникващи при възстановяването на земята и последващото й ползване и разпореждане с нея, като:

1. СДС и другите демократични опозиционни сили възлагат написването и организират издаването на материали /брошури, статии във вестник "Демокрация" и други/, в които видни юристи и специалисти по земеделие разясняват достъпно възможностите за защита правата на собствениците и начините на реализация на тази защита при типови случаи.

2. СДС и цялата демократична опозиция непрекъснато организират по места тематични срещи с народни представители и компетентни специалисти с цел информирането на собствениците по интересуващите ги проблеми във връзка с възстановяването на земята и организирането на модерно частно земеделие.

Вярваме, че СДС и цялата демократична опозиция съзнават огромната отговорност, която поставя пред тях проблемът за земята, и чрез практическите си действия ще докажат, че заслужават доверието на българския народ.

Възстановяването на собствеността върху земеделските земи е въпрос на националната ни независимост и сигурност.

София, 28 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Васил Михайлов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПАРТИЯТА ПАКЕТ ОТ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ И НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.


На основата на разработения от доктора по правни науки прокурора от Главната прокуратура г-н Борислав Йотов проект за закон за борба срещу престъпността Парламентарната група на Българския бизнес блок /ПГ на БББ/ чрез своя народен представител г-н Георги Дилков внесе в канцеларията на Народното събрание пакет от законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс:

Искаме мораториумът върху смъртното наказание да отпадне, да се въведе бързина в разследването на следствените дела, срочно приключване на наказателните производства, забрана за извършителите на тежки умишлени престъпления да се изменя мярката за неотклонение "задържане под стража".

БББ иска строг ред и законност.

Настояваме председателят на парламента Благовест Сендов в най-скоро време да включи законопроектите в дневния ред на пленарна зала!

София, 6 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТБЮРО, СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ И БЮРОТО НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА БКП, ПРИЕТО НА СЪВМЕСТНОТО ИМ ЗАСЕДАНИЕ НА 2 МАРТ 19% Г. В СОФИЯ. Документът е адресиран и до всички околийски и първични организации на Българската комунистическа партия.


Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/, след като обсъди тежкото и катастрофално положение, до което ръководството на Българската социалистическа партия /БСП/ доведе народа и страната ни, установи, че то не е случайно и не се дължи на някакви грешки. БСП съвсем умишлено и целенасочено води тази пагубна политика чрез правителството си. Нейни помощници са създадените маргинални партии - Българска комунистическа партия /марксисти/ /БКП /м/, Обновена българска комунистическа партия /ОБКП/, Българска единна комунистическа партия /БЕКП/, Българска работническа партия /БРП/, Българска работническа социалистическа партия /БРСП/, Българска работническа социалдемократическа парти /БРСДП/, Българска социалдемократическа партия /БСДП/, които само по име са комунистически, а на дело са марионетки на БСП и Българския антифашистки съюз /БАС/ в борбата им против БКП и комунизма. Те подвеждат, заблуждават и дезинформират бившите членове на БКП, за да не могат правилно да се ориентират коя е истинската марксистко-ленинска комунистическа партия. Те говорят и пишат красиво за комунизъм, но водят антикомунистическа политика в полза на БСП. По този измамнически начин ръководството на БСП, което се е настанило като кукувица в чуждо гнездо, държи в подчинение излъганите, измамени и заблудени бивши комунисти, които в проведените през 1994 и 1995 г. избори гласуваха против собствените си интереси, в угода на черноборсаджиите, спекулантите, наркотрафикантите, рекетьорите, бизнесмените, банкерите, милионерите и милиардерите от БСП. Нима все още бившите членове на БКП, които сега членуват в БСП и в маргиналните на БСП партии, не са разбрали, че са слуги и слепи оръдия на реставраторите на дивия, варварски и пещерен капитализъм? Нима те все още не са разбрали, че слугуват на наследниците на полицейската агентура, която е внедрена след 1926 г. в Българската работническа партия /БРП/ от Бичев, Игов, Икономов, Праматаров и Никола Гешев? Нима те все още не са разбрали, че слугувайки на БСП и на БАС, те са слепи оръдия и марионетки на империализма? Нима те все още не разбират, че БСП създаде Съюза на демократичните сили /СДС/ и че те са сиамски близнаци? Нима те все още не разбират, че разлика в тактиката, стратегията и политиката на БСП и СДС няма? Те представляват едно яйце с два жълтъка. Те провеждат еднаква политика по въпросите на реституцията, приватизацията, присъединяването на страната ни в Европейския съюз /ЕС/ и НАТО, както в опитите да реставрират монархията?

Ако някой все още не разбира всичко това, то нека прочете думите на проф. Минчо Минчев, написани във в."Дневен труд" от 28 февруари 1996 г.: "Ние от "Марксистка платформа" не поддържаме тезата за възвръщане на социализма." Ако някой си мисли, че около Минчо Минчев има комунисти, то крайно време е да разбере заблудата си. Минчо Минчев провежда антинародна, антимарксистка, антиленинска политика. БКП не поддържа и не желае да поддържа никакви връзки с него. До неотдавна той пишеше и говореше против приватизацията. А като му дойде времето, стана ясно, че той е и за реституцията, и за приватизацията, и за присъединението на България към НАТО и ЕС, и за реставрацията на капитализма, и за връщането на Симеон Кобургготски в България. Не случайно и друг "идеолог" на контрареволюцията - Стоян Михайлов, бивш секретар по идеологическата работа в бившето ръководство на ЦК на БКП, още по-откровено разкрива мечтите си във в. "Труд" от 29 февруари 1996 г.: "Ние страдаме не толкова от капиталистическите форми, колкото от недостатъчното им развитие." По-нататък, както подобава на всеки номенклатурчик, поставя и задачи: "Голяма задача на управляващите, на цялата общественост е да се създаде капиталистическо общество от края на XX век, акумулиращо всички постижения на капитализма в многовековното му развитие." Всякакъв коментар е излишен. След такава откровеност на представители на БСП и техните сателити не е възможно човек да си представи, че в БСП могат да виреят комунисти.

След априлския пленум на БКП от 1956 г. комунистите не бяха на власт. На власт бяха хайдуци и разбойници. Те заемаха ключовите управленски постове в партията и държавата. Комунистите идеалисти бяха в немилост. Те бяха малтретирани, гонени и преследвани. За съжаление някои от тях и досега слугуват на враговете.

За да се засили пълното разобличаване на предателите и провокаторите, се налага да се повдигне бойният дух на всички честни комунисти. На места в цялата страна полицейската агентура, която все още е на тих пристан в БСП и БАС, нанася побоища на честни комунисти. Ръководството на БСП уволнява комунисти от работа, предприемат се репресивни мерки против членове и симпатизанти на БКП. Те нареждат на РЕП да крият вестник "Комунистическо дело" и да не го продават. Сега, повече откогато и да било, се налага в срещи със заблудени комунисти, симпатизанти, младежи и девойки да разобличаваме хищническата и предателска политика на БСП. Престъпление е комунисти да подкрепят тези, които, живеейки в разкош, доведоха трудовия ни народ до глад, мизерия и нищета. Време е тази мафия, която ограби БКП, народа и доведе България до бедствено положение, да се постави на заслуженото й място. Чашата на търпението вече преля. Правителството на БСП с министър-председател Жан Виденов трябва да си подаде оставката. Политбюро на ЦК на БКП призовава ръководството на Висшия съвет /ВС/ на БСП да се вразуми, да бъде сформирано коалиционно правителство начело с БКП, което да подготви и да проведе честни парламентарни избори.
Народът най-после трябва да избере най-достойните си синове и дъщери за народни представители, които ще въведат ред, справедливост и сигурност, увереност в утрешния ден.

БКП предлага народните представители да не получават заплати, а да работят по специалностите си. Не е необходимо Народното събрание да бъде постоянно действащ орган, а да провежда четири сесии годишно от по един месец през януари, април, юли и октомври. Народните представители трябва да получават само командировъчни, както всички други държавни служители, когато НС има сесии. Крайно време е да се въведе отношение на минималната към максималната работна заплата едно към три и еднакви пенсии за целия ни народ, тъй като нуждите на всички пенсионери са еднакви. БКП е за възстановяване на всички социални придобивки, които имахме до 10 ноември 1989 г., като безплатно медицинско обслужване, безплатни лекарства в лечебните заведения, безплатно образование във всички видове и степени на учебните заведения.

Опомнете се, господа управляващи от БСП, докато не е станало твърде късно! С грабителската си антинародна политика не предизвиквайте гражданско неподчинение и сблъсък на трудовия народ с управляващата олигархия. Спрете антиконституционната приватизация! Ако и този път не се вслушате в правдивия призив на БКП, то ние снемаме от себе си всякаква отговорност за това, което ще последва, знайте, че вземе ли народът веднъж сопите, спиране няма да има. Ножът вече опря до кокала.

Политбюро препоръчва на всички комунисти да разясняват политиката на БКП пред целия ни народ, както и да довеждат до знание вестник "Комунистическо дело" до всеки български гражданин. Всеки член на бюро на околийски и градски комитети на БКП задължително да пласира по 20 броя от всеки брой на вестника.

Политбюро задължава секретарите на окръжните комитети, градските комитети и районните комитети /ОК, ГК и РК/ на БКП редовно да изпращат дописки и сведения в редакцията на вестника за антинародната грабителска политика на упраявляващата олигархия.
Политбюро задължава редакциите на вестниците "Комунистическо дело", орган на ЦК на БКП, и "Комунистическа правда", орган на ГК на БКП в София, да заострят изобличенията си против мафиотските далавери на управляващите, които не се спират пред нищо за доограбването на създаденото от трудовия народ от 9 септември 1944 г. до извършената империалистическо-фашистка контрареволюция на 10 ноември 1989 г.

Политбюро констатира, че гражданският мир и сигурност у нас са застрашени. Призоваваме комунистите, симпатизантите и трудовия ни народ за бдителност. БСП е в агония. Те са заинтересовани да предизвикат сблъсък. Не се поддавайте на провокации. Чакайте по всички въпроси сигнал и указания от Секретариата и от Политбюро на ЦК на БКП. БСП умишлено прави всичко необходимо, за да предизвика етническо напрежение с цел да се получат сблъсъци, с което да оправдаят грабителската си антинародна политика.

Време е целият трудов народ да каже не на антинародната грабителска политика на БСП и на нейното правителство.

София, 4 март 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ИСТИНСКИЯТ ВИНОВНИК ЗА НЕФТЕНАТА ВОДА Е "В и К", ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА ДИРЕКТОРА ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ" НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" - ВАРНА, ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ГРАДА.


Политически клуб "Екогласност" - Варна, работи по проблемите на водоснабдяването на Варна повече от година и ги познава. Намираме за крайно необходимо да кажем на варненци цялата истина във връзка с възникналия голям екологичен проблем - замърсяването на питейната вода с нефт. Пробивът на нефтопровода Бургас-Провадия е дело на злоумишлени престъпници. Но навлизането на нефт във водопроводната мрежа на града и 8 села е резултат единствено на крайно лошото състояние на водопроводите и още по-лошата работа на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Варна, с директор Емил Георгиев. Истината е, че водопроводите се ремонтират /по-точно се кърпят!/ само при аварии, а пропукани тръби, течове и дупки има не само край с. Бозвелийско, а в цялата мрежа. Нашите проучвания са, че над 40 на сто от водата изтича в земята, преди да стигне до потребителя. Експертите, привлечени от нас за проучването и работили в системата на "В и К" по 20 и повече години, твърдят, че през течовете си отиват дори над 60 процента от водата, която варненецът плаща, а това е недопустимо пилеене на национално богатство. Още по-важно за живота и здравето на гражданите е, че освен въпросният нефт в питейната вода на варненци постоянно проникват всякакви бактерии, замърсявания и зарази, особено там, където водопроводите са гравитачни, а не под налягане. За да се неутрализират замърсяванията, водата постоянно се хлорира прекомерно, което също посяга на здравето ни.

Истина е, че в лошо състояние е голяма част от републиканската мрежа, че основната й подмяна би струвала бюджета на страната за две години. Но също така е вярно, че при формирането на твърде високата цена на водата влиза и сума за планови ремонти и обновяване на водопроводи. Варненци плащат една от най-високите цени за вода в страната - 21 лв. При средно 60 милиона куб. метра вода годишно потребление "В и К" събира от тях милиард и двеста хил. лв. Данните ни са закръглени и приблизителни поради категоричния отказ на ръководителите на "В и К" да отговорят на въпросите ни. Дълбока тайна е какви са заплатите на работещите във фирмата, но въпреки това нашите проучвания са, че средната месечна заплата във "В и К" е около 16 хил. лв. /от нашите джобове/, т.е. тя е над два пъти по-висока от средната заплата в страната. Заплатата на Е. Георгиев е 38 хил. лв. При всичко това г-н Георгиев и хората му почти не обновяват водопроводите. По същия начин не се почиства и канализационната мрежа, което води до чести запушвания, изливи на фекални води и наводнявания на мазета на жилища при по-обилни валежи.

Със същата бюрократична наглост се обслужва населението за снемане на показанията от водомерите и заплащанията на водата. Инкасаторите минават само в работното време на гражданите и често пишат показания наизуст. Касиерите по кварталите също живеят вече при комунизма и работят с граждани само по 3-4 дни с намален работен ден. Варненци, ако нямат пенсионери и безработни в дома си, са поставени пред абсурда да бягат от работа, за да покажат водомера си /в 11 или 13 ч/ или да платят водата си /от 9 до 17 ч/.

В предишния си мандат при поредното вдигане на цената на водата Общинският съвет на Варна прие решение да настоява пред Министерство на териториалното развитие и строителството за уволнението на директора Емил Георгиев, но то не бе зачетено. Политически клуб "Екогласност" - Варна, настоява МТРС да направи незабавно обследване на стила и методите на работа във "В и К" - Варна, и ревизия на финансовите му операции.

Настояваме за незабавната оставка на директора Емил Георгиев, а ако той няма доблест да си я подаде - за незабавното му освобождаване!

Настояваме също фирмата в едномесечен срок до оповести в печата своя план за ремонти на водопроводната мрежа и за планово и регулярно почистване на канализацията, както и незабавно да промени работното време на инкасаторите и касиерите си така, че то да е удобно за гражданите, а не за бюрократите!

Настояваме също МТРС като ресорно министерство да подпомогне качествения ремонт на водопроводната мрежа в засегнатия район, за да бъде ликвидиран недопустимият екологичен проблем с нефтената вода във Варна и в близките селища!

София, 21 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Мандева

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" - ВАРНА, ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "24 ЧАСА".


Във връзка с недобросъвестната, гонеща сензации публикация във в."24 часа", стр. 1, 25 февруари 1996 г. "Варна я чакат уродства и рак заради водата" от Радостин Паприков, ръководството на Политически клуб /ПК/ "Екогласност" - Варна, заявява:

1. Пресконференцията, организирана от ПК "Екогласност" - Варна, се състоя на 24 февруари от 10 ч. На нея говориха дългогодишни специалисти по водоснабдяване, членове на варненския Клуб на специалистите по "В и К" /професионална организация/. Те изказаха становище, че след като неправилно е допуснато от "В и К" ЕООД - Варна, 10 дни в градската мрежа да тече вода с нафта, в етернитовите тръби и във варовика по стените част от нафтата вече се е пропила. Затова според тях градската мрежа се нуждае задължително от допълнително промиване, за да се избегнат по-далечни последствия от аварията. С такова намерение същите специалисти, които ползваме като експерти, днес, 25 февруари, внесоха от името на своя професионален клуб в Областната комисия за защита на населението от бедствия и аварии свои план за такова промиване на мрежата и предложиха помощта си. Това бе съдържанието на нашата пресконференция.

2. ПК "Екогласност" не е упреквал "институции", както твърди вашият кореспондент, напротив, отчетохме, че областната комисия и МТРС направиха всичко възможно при създадената ситуация.

3. Нашето становище от повече от седмица е, че искаме оставката на конкретния виновник - директора на "В и К", Варна, Емил Георгиев - за това, че не установи навреме аварията и допусна нафтата от деривацията в мрежата, за това, че научи за аварията от гражданите /?!/, и за това, че не изключи повредената деривация "Китка-Варна" от градската мрежа, за да се прехвърли градът на трите водопровода от Девненските извори. Това искане за оставката на Георгиев е добре известно на вашия кореспондент, но не бе отразено.

4. Тъй като с въпросната публикация се засяга достойнството на ПК "Екогласност" и се дезинформира обществеността относно нашето становище и стил на политическа дейност с цел евтина сензация, ПК "Екогласност" - Варна, заявява, че повече няма да предоставя информация и няма да допуска на своите пресконференции вашия кореспондент.

София, 25 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Мандева

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА/ "ЕДНОГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА" НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, ОГЛАСЕН ОТ ХРИСТО ИВАНОВ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ /9 ФЕВРУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


3. СТРУКТУРНА РЕФОРМА

Вече отбелязахме изоставането в преструктурирането на икономиката.

Трябва да спре изтичането на средства в несъвременни и губещи производства.

Нужна е решителна политика на инвестиции в конкурентоспособни и перспективни производства. Чрез замяна на дълг срещу собственост трябва да се реши въпросът с тежката вътрешна задлъжнялост на предприятията.

Друг основен елемент на структурната реформа е смяната на собствеността чрез приватизация.


КАСОВА:

Приватизационната програма за касова приватизация не беше изпълнена. Вместо 14 млрд лева постъпиха 7 млрд. лева /вместо 504 бяха осъществени 309 приватизационни сделки/.

Очевидно успехът на касовата приватизация е обвързан с навлизането на чужди инвестиции. Провалът на касовата приватизация за 1995 г. е свързан със спада на чуждите инвестиции.


МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

- Нейният старт закъсня, закъснява и лицензирането на приватизационните фондове.

- Рекламно-разяснителната кампания по масовата приватизация е вяла и неинформативна.

- Има опасност чрез масовата приватизация дълговете на държавата да се прехвърлят върху частните лица.

- Върху новите собственици може да падне и социалната отговорност за фалити и ликвидация, от която изпълнителната власт бяга.

- Има опасност от ренационализация на фирмите. Те могат отново да попаднат в банките /с доминиращо държавно участие/, чиито длъжници са; така държавните банки ще се превърнат в най-големите собственици.

Това не означава, че Българският бизнес блок /БББ/ е против масовата приватизация. Ние само предупреждаваме за подводните камъни!

Освен това не споделяме виждането, че само масовата приватизация е социална! Тя е социална по форма, но социални по съдържание са както масовата, така и касовата приватизация. В този контекст "социално" не значи разпределение на калпак!


4. ФИНАНСИ И БАНКОВ СЕКТОР

4.1. ИНФЛАЦИЯ

Инфлацията спрямо 1994 г. беше определена на 32,9 процента. Доколко тези абсолютни цифри са верни, е спорно:

- според потребителската кошница цените на хранителните стоки са нараснали с 23,6 процента, а на нехранителните с 36,4 процента.

Така или иначе, инфлацията беше овладяна в поносими граници.


4.2. БАНКОВ СЕКТОР

В сравнение с 1994 г. е налице относително стабилизиране на банковия сектор, но за неговото оздравяване не може да се говори!

Консолидирането на банките и стабилизирането на финансовия сектор са незадоволителни!

Продължава рефинансирането на банките с несъбираеми кредити чрез спестяванията на данъкоплатците.


4.3. ЗАБЕЛЯЗВА СЕ ОТНОВО ПОКАЧВАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ

Някои експерти считат тази крачка за правилна, тъй като грижа на националната банка трябва да е приоритетно да поддържа приемливо инфлационно равнище. Но какви други мерки предлага тогава правителството, за да въздейства върху динамиката на икономиката?

Очевидно едно от средствата е структурната реформа, но това не е достатъчно, за да се създаде инвестиционен климат в сферата на производството!

В момента държавата е най-голямата пирамида в пустинния ни ландшафт! Защото средната доходност в държавата /производството/ е 10 процента, а лихвите, които производителите /фирмите/ плащат, е 40-50 процента!

Очевидно тази лихвена преса изстисква жизнените сокове на фирмите, а частният производствен сектор колабира!

Лихвената преса може да се използва само като временна мярка за пренасочване на капиталите към нови фондове и ефективни производства!

А иначе трябва печалбата и лихвата да са съизмерими, за да оцелее производителят!


4.4. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Неправилна е данъчната политика на натоварване на всеки и всички!

Не може да се товарят еднакво собственикът на един апартамент и богатият рентиер!

Данъчната политика трябва да гарантира динамиката на икономиката, да стимулира икономическия растеж и инвестициите в производствената сфера, да поощрява частната инициатива на гражданите!

Това изисква диференцирана и гъвкава данъчна стратегия, съобразена със сегашния етап на развитие!


5. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

На 2 пъти бяха повишени заплатите в бюджетната сфера.

Социалното и здравноосигурително законодателство изостават!

Приети бяха закон за отделяне на фонд обществено осигуряване и Законът за лекарствените средства.

Очаква се законодателят да се погрижи да се внесе от април справедливост в пенсионното осигуряване чрез въвеждане на личните пенсионни коефициенти!

Темпът на обедняване беше забавен, но все още голяма част от българите живеят под границата на социалния и жизнения минимум. Продължава социалното разслоение на обществото! Минималната работна заплата все още изостава от поскъпването на живота с 3,2 процента!

В условията на отрицателен демографски прираст и затихваща раждаемост ефективно с 3,1 на сто паднаха месечните надбавки за децата /бяха повишени с 3 лв!/.

Нужни са мерки за увеличаване на раждаемостта - топи се националният ген!

Да се инвестира в раждането на деца би било уместно в условията на безработицата!

Социалната несигурност и безпътицата на българската младеж будят тревога!

Незадоволително е повишението на работната заетост!


6. ПРЕСТЪПНОСТ

Налице беше обществено очакване, че БСП ще използва ресурса на властта преди всичко за:
- защита на живота и имуществото на гражданите,
- борба с корупцията в държавния апарат,
- за респектиране на престъпния свят.

Не е страшно, че ако инкасира поражение в борбата с престъпността, БСП ще загуби кредита на общественото доверие! Страшното е, че престъпността и рекетът ще поставят на колене българската държавност, ще корозират институциите, ще смажат стопанската инициатива на гражданите!

В ръцете на изпълнителната власт беше даден допълнителен инструментариум с приемането на:
- Закона за Централната служба за борба с организираната престъпност /ЦСБОП/;
- промените в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс /НК и НПК/.

Повишиха се наказанията за някои тежки престъпления, създаде се възможност за задържане под стража и т.н.

За съжаление трябва да се признае:
- разединението и липсата на взаимодействие между органите за борба с престъпността: МВР, СГО, прокуратура.
- Неефективността на съдебната система и неспособността й да правораздава, защото е парализирана от страха, несигурността, ерозията на парите и корупцията!

Не случайно населението търси форми за самозащита!

Наивен е нравственият порив за борба срещу престъпността с отворена длан и песен!

Ако върху главата на змията не се стовари юмрукът на закона, утре ще се питаме каква е формата на управление в България:
държава-мафия или мафия-държава.

/Пресслужба "Куриер"/


16.30.00
11.03.1996 г.


Редактор: Лилия Томова - деж. ред.
Технически изпълнител: Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!