11 май 1992

София, 8 май 1992 година
        Брой 89 (619)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 8 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОКЛАМАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 2 МАЙ 1992 Г. В СОФИЯ, С НАСТОЯВАНЕ ЗА ВЯРНА И СПРАВЕДЛИВА ОЦЕНКА НА СЪБИТИЯТА В БЪЛГАРИЯ.


Ние, делегатите на Националната конференция на Отечествената партия на труда, синове и дъщери на България, с болка и тревога заявяваме, че нямаме друга родина и не можем да бъдем безучастни и да разрешаваме на свои и чужди да я разделят, разграбват и продават.

Тези, които държат за българската държавност, ги наричат националисти. Достатъчно е само да споменем за терор и геноцид над българите - и вече сме националисти.

Но никой не може да ни принуди да пренебрегнем своя дълг към род и родина, към името българско!

Категорично настояваме за вярна и справедлива оценка на събитията в България по въпросите на: еднонационалната ни държава; селскостопанските земи, ликвидационните комисии и глада; реституцията; икономическата, социалната и националната сигурност; свободата на словото и печата; гражданското общество, демокрацията и т.н.

Днес сме свидетели на чудовищна дезинформация, на подигравка с българския народ и с етническите групи, които живеят в България.

Съдбата на българите от Странджа, Родопите, Рила и Пирин, Тракия, Македония, Добруджа и Мизия е история на родината ни, история на българската държава. Ние всички знаем репресиите и унищожението на така нареченото българоезично население. Сега под прикритието на псевдодемокрацията то отново е подложено на натиск и терор.

СДС(д) се домогна до изборна победа, но неговите дейци не се държат като демократи. Хребетът на вълната, наречена антикомунизъм, ги повдигна до властта и те я задържат, жертвайки българщината, българите и българската държавност в съюз с антидемократичната с етногенетичен нацизъм партия-движение ДПС. Оттук нататък, каквото и да правят, си остава, че са продали България.

СДС, както и досегашните управници на нашата държава, изоставят в чужбина много българи и ги подаряват на Молдова, Румъния, Югославия, Турция, Украйна и други.

Едноцветното правителство на Съюза на демократичните сили (СДС) създава условия на съкрушителна социална нестабилност, на глад, разруха и нищета. При това, колкото по-авантюристична е политиката на правителството и Народното събрание, толкова по-цинично е ограбването на обикновените, нормални членове на гражданското общество. Толкова по-брутално по познатия ни от миналото начин се създава образът на врага и се подготвя "ловът на вещици". Такова е отношението не само към селяните, работниците и пенсионерите, а и към младите, към току-що прохождащото средно съсловие и българския частен бизнес, към хората на индивидуалния труд и към творците на културата, изкуството и науката. Ето безспорните факти - уволнения, мизерни пенсии и стипендии, минимални работни заплати, ликвидиране на договори със задна дата, изхвърляне от жилища, ликвидиране на детски градини, аптеки, учебни заведения, читалища, кина, музеи и едновременно с това тежки репресивни данъци, смазващи всякаква инициатива в услуга на спекулата и мафията.

Безогледни удари се нанасят върху паметта на велики българи - Ботев, Яворов, Вапцаров. На нечувано турцизиране се подлагат сънародници с кристално запазен говорим български език. Българското училище вместо да е люлка на българския дух, се превръща в угодническа на Движението за права и свободи (ДПС) конюнктурна институция.

Къде е краят на беззаконието, кога най-после правителството на България ще защити народа си?

Ние не искаме връщане към миналото, а още повече не желаем да наблюдаваме гибелта на България или да бъдем съучастници на такъв позор.

Умора и апатия обхваща народа, обхваща и патриотите, но тя е временна. Националното и демократично възраждане е пред нас. Този, който се откаже от борбата днес, ще бъде принуден по-късно да защитава с кръв българската държавност. Националното възраждане на народа ни е логично и неизбежно, защото на българите не ни остана никакъв друг изход.

Всяко търпение има свой край!

Ние сме дълбоко убедени, че България ще се стресне, ще прогледне и ще се възроди.

Нужно ни е ново правителство още днес, а не утре!

Коалиционно правителство на националната и социалната сигурност.

Ние се борим за правителство, което:

- ще спазва и защитава Конституцията на Република България;
- ще защитава българската народност, държавност и достойнство. Ще се грижи за българското офицерство и войнство и ще осигури гаранции за техния живот, сигурност, социално равнище и при преминаването им в запаса;
- недвусмислено и категорично ще защити демокрацията и няма да допусне в България реваншизъм, нацизъм и етногенетичен нацизъм;
- ще спре турцизирането на българския народ или на части от него, като сложи край на тоталитарната тирания на ДПС;
- ще защитава приоритета на Българската православна църква.

Правителство, което да осигури:

- държавни инвестиции в демографското развитие на страната;
- дотации в селското стопанство и селскостопанското производство;
- стимули и защита на българската индустрия, търговия, банково дело, народно образование и култура. Освобождаване от данъци през първите две години на всички новосъздадени средни и малки фирми, на всички производства от нови инвестиции и всички новооткрити работни места;
- реализъм и устойчивост на външната ни политика и да не допуска авантюри;
- приоритетни международни и търговски връзки с Русия, Германия и страните от Източна Европа;
- равноправни двустранни и многостранни отношения с балканските страни: Балканите - мирна, безатомна и екологична зона;
- защита и подкрепа на живота, духовните, културните и социалните проблеми на българите по света, включително и чрез изселнически спогодби;
- специални грижи и действия за българите в Молдова, Украйна и балканските страни;
- отваряне на границите и създаване на икономически и митнически съюз с Република Македония.

Ние се борим за правителство, което да осигури биологичното оцеляване и икономическото възмогване на българите, да създаде и да укрепи социална държава и гражданско общество, където собствеността и трудът са свещени и неприкосновени. Да даде въможност всеки да бъде собственик, да може да се труди и да има свой дом, да въведе индексация на спестяванията и на жилищните влогове.

Всеки има правото на живот.

Ние искаме:

- правителствена програма за борба с глада - работните заплати, стипендиите и пенсиите да не са по-ниски от социалния минимум;
- правителство, което да защити и да гарантира правата и свободите на българските граждани.

Ние, делегатите на Националната конференция, ръководството и депутатите на Отечествената партия на труда, тържествено заявяваме и се заклеваме, че ще направим със законни средства всичко необходимо във и извън парламента, за обединяване на българите и за съставяне на коалиционно правителство на националната и социалната сигурност. В него да се включат представители от парламентарните и извънпарламентарните партии и движения, от профсъюзите и от други обществени формации и отделни граждански изявени личности.

Главната роля и задача на коалиционното правителство за национална и социална сигурност е да защити демокрацията и да създаде условия за изграждане на нова България, чиято нация е с българско национално самосъзнание, с българско национално самочувствие и достойнство.

Нашата надежда е в укрепването на българската държава.

България - една за всички нас!

София, 2 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


В последните дни вълна от справедливо недоволство заля селата от Пловдивска област и от други райони на страната. Първите стъпки в приложението на новия вариант на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи разкриха антиконституционната насоченост на текстовете, които аргументирано бяха оспорени и в пленарната зала, и в изпратените до Народното събрание и президента на страната многобройни петиции и телеграми на разтревожени селски стопани, и в жалбата на ПССД до Конституционния съд.

Събитията в село Цалапица, Пловдивско, белязаха обаче водораздел, потвърдиха всички мрачни предчувствия. С палки и кучета бяха нападнати хора. Няма убедителен аргумент за такова действие, когато собствениците настояват да се зачете волята им при разпореждане със собствения им имот, когато зад тях е конституционната защита на неприкосновеността на частната собственост. Нищо не може да оправдае подобни прибързани и неадекватни действия на полицията. Към грапавините на работните си ръце хора от село получиха и синини от полицейските палки. Доверието в новите управляващи и в прокламираната от тях демокрация е силно разклатено. В полицията е неизбежен процесът на деморализация, тъй като отново пазители на сигурността на гражданите се превръщат в нарушители на човешките права.

Безпощадно е разголена същността на една управляваща върхушка, която не се спира пред нищо. И всичко това става само няколко дни преди приемането ни в Съвета на Европа, в който искаме да влезем не с демагогия, а с открито лице.

Разтревожени от последните събития в българското село, Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия и ръководството на Парламентарния съюз за социална демокрация настояват за:

Първо. Незабавна оставка на министъра на вътрешните работи господин Йордан Соколов, който се опозори с нелепи в края на XX век актове на полицейско насилие и репресии над мирни хора, както и спешна парламентарна анкета за действията на полицията.

Второ. Дисциплинарно уволнение на областния управител на Пловдив, който в създалата се кризисна ситуация се прояви като наместник на една нова партия-държава, а не като представител на централната изпълнителна власт.

Трето. Бързи мерки на Министерския съвет за привеждане на изпълнението на Закона за земята в съответствие с волята, интересите и правата на селските стопани, като за целта незабавно се внесе законопроект за необходимите промени.

Четвърто. Спешно разглеждане на оспорените текстове от Закона за земята в Конституционния съд и отмяна на нормите, явно противоречащи на Основния закон на страната.

Пето. Българската национална телевизия и Българското национално радио да информират обективно и обстойно за истинското състояние на българското село и за всички актуални събития там.

УВАЖАЕМИ СЕЛСКИ СТОПАНИ,

Обръщаме се към вас:

Не се страхувайте да отстоявате законните си права! Демокрацията и социалната справедливост имат мощен потенциал в тази страна, стига да има воля за тяхната защита.

Ние призоваваме всички истински демократи, всички искрено привързани към съдбата на българското село: нека да обединим усилията си, за да отстраним заплахата за демокрацията и за правата на свободните собственици в нашата страна!

София, 4 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП) ПО ПОВОД НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 Г. Документът е от архива на НДП и се публикува за първи  път.


Трите политически документа на НДП: "Докладна записка", "Фактологичен анализ - декларация" и "Аргументи от мълчанието" до този момент УМИШЛЕНО НЕ ПУБЛИКУВАХМЕ, ЗА ДА НЕ ЗАТРУДНИМ в края на 1991 г. НЕРАВНОПОСТАВЕНОТО НИ ПОЛОЖЕНИЕ в предстоящите президентски избори, а след приключването им СЕ СЪОБРАЗИХМЕ с политическото напрежение в страната, което бе провокирано чрез поставяне ОТНОВО на въпроса за държавната форма на управление и чрез последвалата го миньорска стачка.

София, 23 април 1992 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКИП НА НДП


*  *  *

Д Е К Л А Р А Ц И Я

София, 5 ноември 1991 г.

АРГУМЕНТИ ОТ МЪЛЧАНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИИ КОАЛИЦИИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОВЕДЕНИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 Г. ДВА ВИДА ИЗБОРИ.

"Bis dat, gui cito dat"

Много скоро, само след няколко месеца, българският народ обезсилен от почти 3-годишни надежди и разочарования ще преглъща горчилките от противоречия, които с измама и политически цинизъм родиха и му наложиха току-що отминалите ВТОРИ неокомунистически избори у нас.

Перфидно натрапените обществено-политически противоречия и икономически хаос задължиха Политическия екип на НДП да вземе решението:

Въпросите по финансирането на предизборната кампания (по време и факти) да бъдат анализирани и огласени от нас пред българския народ чрез тези средства за масова информация, до които по дяволски лукавата ръка на неокомунистите и на "социалистите" все още не е достигнала, за да се знае и помни кой извърши поредното национално предателство към българското законодателство и държавност!...

Ето как във финансово отношение по дати и по документи на ВНС и на МС бе умишлено предрешена и по йезуитски направлявана предизборната дейност на тези, които регистрираха участие в проведените избори на 13 октомври 1991 г. за XXXVI Обикновено народно събрание:

22 август 1991 г. - четвъртък В ДВ, бр.69 е обнорадван Законът за избиране на народни представители, общински съветници и кметове (ЗИНПОСК), който твърде неясно и неточно "подрежда правилата" по кредитирането на предизборната кампания за 13 октомври 1991 г.:

ЗИНПОСК - чл. 61 "... Други (кои?) партии и коалиции могат (а кои не могат?) да получат средства под формата на краткосрочен безлихвен заем от средствата, предвидени (колко?) в бюджета..." и трябва "... пропорционално на спечелените от тях гласове, след изборите (кога точно?) да възстановят взетите суми по ред, установен от Министерския съвет".

ЗИНПОСК - чл. 62 "... Общата сума за финансиране на предизборната кампания не може да надвишава 30 000 лв на отделен кандитат."

27 август 1991 г. - вторник - В ДВ, бр. 70 бе публикувано ПЪРВОТО изменение и допълнение на ЗИНПОСК..., а след него още няколко такива...

4 септември 1991 г. - сряда - Министерският съвет приема, но целенасочено не бърза с огласяването на издаденото от него Постановление N 175 към Закона за държавни такси, което предвижда значително увеличаване на таксите, събирани от съдилищата и Министерството на правосъдието. На пръв поглед Постановлението няма връзка с изборите и именно поради това ние по-долу цитираме някои извлечения от неговия текст, за да се убедите, че това Постановление е само една малка част от системата, която има за основна цел да бъдат финансово гилотинирани тези лица и партии, които не са обвързани с "основните" политически сили:

Тарифа N 1 ..................
Б. Нотариална такса.............
т.26. За извършване на нотариални актове за ипотека и прехвърляне на ипотечни вземания - върху стойността на правото - 2 % ...............

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато нотариалните актове се извършват вън от нотариата, таксата се събира с 50 на сто увеличение.

16 септември 1991 г. - понеделник - След 25-дневно (от 22 август до 16 септември) протакане най-после бе издадено Решение N 317 на Министерския съвет, което имаше претенцията да прецизира текстовете на чл. 61 и чл. 62 от ЗИНПОСК - виж как са "формулирани" посочените членове на дата 22 август 1991 г. Всъщност Решение 317 изрази волята и парично подплати с милиони усилията на основните политически сили, които "воюваха" за това право-благо чрез собствения си глас във ВНС.

Партиите и коалициите, представени във Великото Народно събрание, си самопредоставиха (т.2, "а" и "б") авансово 3 600 000 лв., които да си разпределят пропорционално на получените от тях гласове още в ПЪРВИТЕ неокомунистически избори, проведени през юни 1990 г.

Не стига това, ами на всяка една от тези организации (7 - седем на брой) допълнително се предоставяше и краткосрочен (двумесечен) безлихвен заем от бюджета в размер на още по 3 600 000 лв., които би следвало да бъдат "цената" най-малко на 120 депутати, тъй като според член 62 от ЗИНПОСК на отделен кандидат се отпускат не повече от 30 000 лв.

А седем организации по 3 600 000 лв. при същата пропорция дават цената на 840 депутатски места!... Невероятно финансово, при това легализирано престъпление...

За извънпарламентарните партии и коалиции Решение N 317 определяше чрез т.2 "в” не 2-3 пъти по-малък краткосрочен безлихвен заем от този, който бе отпуснат на "основните" политически сили, а по-малък минимум 12 пъти (!) - до 300 000 лв. (забележете до) за всяка организация, която ЦИК е регистрирала за изборите.

Решението чрез т. 3 "а" уточняваше, че средствата ще бъдат отпуснати от МС след подаването на писмено искане срещу гаранция със собствено имущество или друг "законен" начин.

17 септември 1991 г. - вторник - Най-после на този ден в ДВ, бр.77, бе публикувано Постановление N 175, тринадесет дни след като то бе прието от МС!... Това случайно безобразие ли е на Изпълнителната власт или пресметнато и договорено между ВНС и МС забавяне на финансирането на предизборната кампания на извънпарламентарните партии и коалиции?...

25 септември 1991 г. - сряда - Денят на крайния срок за подаване на писмените заявки от името на партиите и коалициите, в които всяка организация трябва да конкретизира колко от тези до 300 000 лв. ще са необходими за нейната предизборна кампания.

26 септември 1991 г. - четвъртък - Ден за "обсъждане” от Министерския съвет на въпроса дали отпуснатите от бюджета пари ще стигнат да покрият общата сума, поискана от извънпарламентарните партии и коалиции в писмените им заявки.

Като че ли "небрежно" раздадените предварително десетки милиони за предизборната кампания на самообявилите се за "основни" политически сили не доказват, че този ден за решение е просто излишен, но трябва да бъде отчетен като "работен ден" за МС...

И в този ден извънпарламентарните организации са все още в очакване, за да разберат какво трябва да ипотекират или за колко лева да поискат банкови гаранции?...

27 септември 1991 г. - петък - Този ден бе първият, в който партиите могат да получат отговор от Министерския съвет (само ако представител на дадена партия лично посети МС) дали той може да им преведе пълния размер на поисканата от тях сума.

Отговорът бе, че ще получим искания от нас заем, само ако сключим договор с МС при следните условия:

1. Да бъде избран и обявен начинът, по който ще бъде обезпечен заемът: с банкова гаранция ли, с ипотека на недвижимо имущество в полза на МС ли, или с поръчители?...

2. Заемът да се възстанови в едномесечен срок, считано от датата на обявяване на резултатите от изборите! А ЦИК с Решение N 302 от 21.10. 1991 г. едва след цели 8 дни "обработка" с компютър обяви крайните резултати!

3. Просрочените плащания по заема да се погасят заедно със съответната законна лихва.

4. Заемът да се използва само за предизборна кампания... А от 27 септември 1991 г. до деня на изборите - 13 октомври 1991 г., оставаха точно 10 работни дни, през които бе необходимо да се свърши и цялата правно-финансова дейност, свързана с гарантирането на заема.

Колко дни щяха да бъдат загубени за превеждането на сумата?... Колко при тегленето й, а при усвояването й по избирателни райони?... А колко време - за плащания, свързани с отпечатване на агитационни материали?... ЗИНПОСК и Решение N 317 изобщо ли не отчетоха това, или загубата на време по отношение на финансирането бе целенасочено заложена от ВНС и от МС и в двата документа?...

28 септември 1991 г. - 29 септември 1991 г. събота/неделя - Това са два от 15-те дни (5 от тях са съботи и недели), оставащи до изборния ден, през които извънпарламентарните организации трябва да осъществят банкова гаранция, ипотека или поръчители за предложеното им финансиране.

30 септември 1991 г. - понеделник - Ето го първият ден, през който може да започне "битката” (предвид ограничените срокове) с държавната бюрократична машина по изготвянето на необходимата по закона документация за водене на дело за ипотекиране на собственост: нотариални актове, скици, данъчни оценки, декларации за семейно положение и пр.

В случай, че се подготвят документите, то Нотариатът срещу скромната сума от 6 500 лв. (2 % според Постановление N 175 от 300 000 лв. са 6 000 лв. плюс налози и адвокатски такси в размер на около 500 лв.) насрочва дело за ипотекиране на имот не по-рано от 7 дни... Трябва да се има предвид, че за погасяването на ипотеката също ще трябват още около 500 лв. Така че в най-добрия случай партиите ще заплатят не по-малко от 7 000 лв.!...

А ако партиите искат финансирането да стане по-бързо, то те трябва да използват ЗАБЕЛЕЖКАТА към Постановлението (цитирана от нас по-горе), с помощта на която цената на услугата се повишава приблизително на 10 000 лв!...

За колко ли дни може да бъде свършена тази дейност?...

За не по-малко от 7 до 10 работни дни, казваме ние!...

2 октомври 1991 г. - сряда - Тази дата е крайният срок, съгласно т.4 от Решение N 317, до която трябва да се извърши преводът на сумите отстрана на МС по банковите сметки на отделните партии. Разрешени ни са само 3 работни дни за дейност, за която посочихме, че са необходими най-малко от 7 до 10 дни!...

8 октомври 1991 г. - вторник - Тъй като всяко "дело за ипотекиране" се насрочва в срок не по-малък от 7 дни, това вероятно е ПЪРВИЯТ ДЕН в който може да се разгледа такова дело...

9 октомври 1991 г. - 10 октомври 1991 г. сряда/четвъртък - На една от тези две дати хипотетично е възможно да започне преводът на отпуснатата сума за предизборна кампания... Не е тайна колко време "изтича", докато една сума премине от една в друга банкова сметка. И ако все пак има сила, която с магическа пръчка може да осъществи този акт само за 2 дена, то това пак не ще помогне да се ускори времето за усвояване на отпуснатата сума.

11 октомври 1991 г. - петък - Ето деня, в който може да започне предизборната кампания за организация, която има вече преведена в банковата си сметка сумата, която е заявила, но... не може да я ползва, защото всяка банка у нас се нуждае поне от един ден за подготовка след предупреждение, че ще бъде изтеглена по-голяма сума.
При това положение 11 октомври 1991г. (петък) не може да бъде ПЪРВИЯТ ден от началото на една добре обмислена и нормално финансирана предизборна кампания - един ден преди изборите!?

12 октомври 1991 Г. - 13 октомври 1991 г. събота/неделя - Забранен за агитация ден - ЗИНПОСК, чл.60, ал.2!... Вторите неокомунистически избори са реалност!... И те както изборите за ВНС (проведени през юни 1990 г.) са обявени за честни, демократични и равнопоставени?!...

14 октомври 1991 г. - понеделник - За резултатите от изборите ли да се интересуваме, или да продължим ходенето по мъките за получаване на разрешената ни сума за предизборната кампания от ЗИНПОСК/ВНС/ и Решение N 317/МС/. Нито едното, нито другото! Защото и тези избори по отношение на финансирането бяха едно от поредните безобразия в нашия "нов" и "демократичен" обществено-политически живот.

15-18 октомври 1991 г. - вторник-петък - Най-после в един от тези 3-4 дни е сигурно, че ще получим сумата. Сега можем "спокойно да я употребим" за предизборната ни кампания, а изборите вече са отминали!


*  *  *

От хронологичното ПО ДАТИ проследяване на необходимото време за усвояването на заявената, от която и да е партия сума за предизборната кампания е очевиден фактът, че в момента всички партии, които са ползвали кредит, са УМИШЛЕНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ДЛЪЖНИЦИ (кой по-малко, кой повече) на неокомунистическата власт и зависими от нея!...

За 40 дена 300 000 лева дават около 19 000 лв. чиста печалба за партията, вложила тази сума (отпуснатата й от МС) при 57 % банкова годишна лихва, без да се изчислява печалбата на банката-гарант от оборота на депозираната сума.

Ето защо на тези партии не им остава нищо друго, освен да си държат езика зад зъбите или да присъединят усилията си към апелите на бившите парламентаристи от ВНС (СДС-либерали, СДС-център, БЗНС "Н.Петков", БЗНС-единен и ДПС, чиито общ дълг към държавата наближава 19 млн.лв.), които настояват за разсрочване на дълговете им по изтеглените и похарчени от тях суми за сметка на българския данъкоплатец.

Проведените избори на 13 октомври 1991 г. струваха към 270 млн.лв. плюс още около 50 млн.лв. за издръжка на ВНС през 15-те безплодни месеца на съществуването му. А тези 320 млн.лв. и други допълнителни разходи са общонародни - български, които ако безпристрастно изчислим и съберем за периода от 2 години, ще са значително повече от обявените... Кой и кога ще върне тази огромна сума на българския данъкоплатец?...

На организациите, влезнали в играта, наречена "предизборно финансиране", не им остава нищо друго освен на колене да молят президента да използва правата, дадени му от Неокомунистическата Конституция (чл.98, т.12) и опрости "греховете” им, или да ги накара да бъдат послушни, като намали дължимата сума за погасяване на заема.

Ако парите не бъдат върнати - следва съд, разправии и "загуба" на време. А докато трае този процес, разликата в банковия (57 %) и държавен (18 %) лихвен процент ще носи на притежателите на влога около 10 000 лв. чиста печалба месечно!... Излишно е да обсъждаме в този документ дали цялата тази последователност от закони, решения, укази, постановления и др. е несъзнателна?!... За нас посочената законодателна и нормативна дейност е целенасочена - за контролиране и направляване на обществено-политическия ни живот! Ето защо за изборите, проведени на 13 октомври 1991 г., ние отново гласувахме решение по съвест - да участваме със собствени средства. НДП за тях употреби само 3 562 лв.!...

Можем без колебание да твърдим, че подобно ще бъде финансирането и на предстоящата президентска кампания, която ще има за цел да отстрани или да подчини онези президентски екипи, които не влизат в сметката (на определени наши и чужди политически сили) на предварително набелязаните за "състезанието" 2-3 фаворизирани президентски двойки.


*  *  *

Необходимо е да припомним и посочим, че по подобен начин неправомерно бяха облагодетелствани определени лица и партии и в изборите за ВНС през юни 1990 г., които бяха посъветвани и предупредени от "доброжелатели" да побързат да регистрират по 200-300 души кандидат-депутати до 10 май 1990 г.! Това бе законният краен срок за регистрация, който по неясни за нас причини бе негласно продължен от ЦИК до 18 май 1990 г...

На 28 май 1990 г. Бюрото на МС излезе с Решение N 112 (подписано от тогавашния министър-председател Андрей Луканов и от главния секретар на МС Панчо Бъркалов), което фактически подаряваше (съгласно т.З) по 2 000 лв. на всеки регистриран кандидат за народен представител!...

Всеки сам може да направи сметка колко народна пара е разпиляна и защо досега никой не е потърсил финансова и наказателна отговорност от лицата, получили тези пари през май-юни 1990 г.!...

В тези ПЪРВИ неокомунистически избори за ВНС Независимата Демократична Партия беше единствената партия, която ПОЛИТИЧЕСКИ ГРАМОТНО ГИ БОЙКОТИРА и ние никога не сме съжалявали за това наше решение.
Тогавашният ЦИК, с членове Живко Сталев, Димитър Попов, Живко Живков, Светослав Лучников, Йордан Соколов, Мартин Гунев и др. знаят много добре как ОТТЕГЛИХМЕ кандидат-депутатите на НДП от жълтата бюлетина на ПОБ!...


*  *  *

Очевидно е, че финансово-политическите ареопаги, съставени от БСП и СДС, скрити зад фасадата на "безпристрастността" и "справедливостта", не ще позволят на българите и през 1992 г. да преминат "Рубикон"-а на демокрацията...

Ние, НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ от НДП, считаме, че тази наша декларация би трябвало не само да изясни фактологично истината по престъпното финансиране на извънпарламентарните партии и коалиции от управляващите, а и да докажем, че демокрацията, която ни налагат, е всъщност неокомунистическа. Тя позволи заграбеното в продължение на десетилетия от комунистите да остане отново в ръцете им и в ръцете на свързаните с тях спекуланти.

Българският народ, който е запазил историческата си памет и самочувствие, трябва да знае какво е постигнал и какво е загубил в наложените му ДВА ПЪТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО неокомунистически избори през 1990 и през 1991 г. и каква "истина” ще му бъде "предложена" в предстоящите през 1992 г. президентски избори. Народът ни заслужава това!...

ЗА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП:

Петър Гогов, Богдан Йоцов, Стоимир Минков, Тихомир Мушанов, Никола Николов, Трифон Силяновски, Страхил Янев, Веселин Бончев, Георги Кацарски, Здравка Маринова, Траян Пандаров, Зорница Първанова, Стефан Петрунов, Биляна Николова, Ник. Делибалтов.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 22 ЮНИ 1991 Г.


Чл. 16. Секцията може по решение на общото събрание да се съюзява с други сдружения на родители на деца с тежки увреждания на територията на общината или региона, да влиза с тях в общества и сдружения с цел решаване на общи проблеми и за участие в съвместни акции.

Чл. 17. Висш орган на дружеството е неговата конференция. Тя се провежда веднъж на две години. Конференцията приема устава на дружеството, обсъжда и утвърждава отчетите на Управителния съвет и Контролно-ревизионната комисия, приема програма за работата на дружеството за двегодишния период. На нея се избират с явно гласуване: Управителен съвет, Контролно-ревизионна комисия и председател на дружеството. Приемането на Устава на дружеството се извършва с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати, а другите нейни решения се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 18. Управителният съвет осъществява ръководството и контрола върху цялостната дейност на дружеството между две конференции. Неговите основни задачи са:

1. Да организира изпълнението на решенията на конференцията.
2. Да приема годишния план и бюджет на дружеството.
3. Да внася предложенията пред съответните органи, уреждащи правата на децата с интелектуални затруднения, техните родители и лицата, грижещи се за тях.
4. Самостоятелно и с помощта на Съюза на инвалидите в България да съдейства за решаване на общи за всички увредени деца проблеми и внасяне на нормативни актове в Народното събрание, Министерския съвет и други органи.
5. Разработва и внася за одобрение от конференцията на промени в Устава, нормативни документи за организационната и финансовата дейност на дружеството.
6. Грижи се за цялостното финансово състояние на дружеството, набира средства от спонсори, благотворителни акции, благотворителни фондове и членски внос и ги разпределя за изпълнение на неговите цели. При необходимост може да организира стопанска дейност за набиране на средства и за подпомагане с технически средства на нуждаещите се деца.
7. Организира и осъществява контактите на дружеството с национални и международни организации.

Чл. 19. Председателят на дружеството го представлява пред всички ведомства и организации. В негово отсъствие тези функции изпълняват заместниците му. Секретарят на Управителния съвет води и съхранява цялата документация на дружеството.

Чл. 20. Контролно-ревизионната комисия се избира от конференцията за срок от две години в състав: председател, заместник-председател и членове. Председателят на комисията участва в заседанията на Управителния съвет.

Чл. 21. Контролно-ревизионната комисия:

1. Отчита своята дейност пред конференцията.
2. Контролира цялостната организационна, стопанска и финансова дейност на дружеството.
3. Следи за изпълнението на решенията на ръководните органи на дружеството.
4. Прави предложения пред Управителния съвет за отстраняване на допуснатите слабости.
5. Контролно-ревизионната комисия може да спира всички решения на Управителния съвет и секционните ръководства, които противоречат на законодателството в България и на настоящия Устав.
6. Комисията при необходимост може да привлича на хонорар специалисти от други ведомства за извършване на проверки, ревизии и др.


IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Чл. 22. Дружеството набира парични средства от:

1. Постъпления от членски внос в размер, определен от Учредителната конференция.
2. Дарения от предприятия, фирми и други стопански, обществени организации и частни лица.
3. Доходи от стопанска дейност на дружеството.
4. Приходи от благотворителни прояви от български и чуждестранни юридически лица и граждани.

Чл. 23. Отчитане на членския внос.

1. Всеки член на дружеството плаща членски внос в следните размери:
   1.1. Встъпителен членски внос;
   1.2. членски внос за работещи;
   1.3. членски внос за неработещи.
2. Членският внос се плаща на председателя на секцията или ако тя е по-голяма, на нейния касиер.
3. Членският внос се събира най-късно до март на съответната година. 30 % от събраната сума се превежда по сметката на Управителния съвет на дружеството. Останалата сума се съхранява в ДСК в спестовна книжка на името на секцията. Средствата на секцията могат да се изразходват за организационни нужди, за подпомагане на нейни членове и за други нужди по решение на общото събрание. Основен източник за набиране на средства са даренията.


V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 24. Дружеството има своя емблема и печат. Техният вид, форма и елементи се утвърждават от Управителния съвет.

Чл. 25. Дружеството се разпорежда самостоятелно със своите средства, сключва договори, предявява искове, отговаря на предявени към него такива и др.

Чл. 26. Дружеството може да прекрати съществуването си по решение на конференцията.

Чл. 27. Настоящият устав е приет на Учредителната конференция на дружеството, състояла се на 22 юни 1991 г. в София.

Уставът влиза в сила от датата на регистрация в Софийския градски съд.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


045. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ

Води началото от Демократическото християнско движение, възникнало в края на 1989 г. На 9 януари 1990 г. Координационният съвет на движението реши да му придаде партийни структури и така се създаде Християндемократическата партия. Официалното учредяване е на 24 февруари 1990 г. в театър "София". На 21 декември 1991 г. в София представляващият ръководството на ХДП и по-голямата част от членовете на съвместна конференция с Християндемократическия фронт, която прерасна в учредителна конференция, се учреди Християн-демократически съюз в България. Регистрацията на съюза е направена на 17 март 1992 г.

ХДП настоява Конституцията на България да бъде приведена в съответствие с Международната харта за правата на човека.

Партията гради публичната си дейност върху християнските добродетели и ценности. Обявява се за съвременно демократично общество, което се характеризира с ограничено участие на държавата в обществения живот.
ХДП настоява за превръщането на държавата от цел в средство за реализацията на отделната личност, така че не личността да служи на обществото, а обществото на личността.

В изборите за Велико народно събрание участва в листата на БЗНС, а за Народно събрание - с Българския национален съюз.

Ръководен орган на партията е Временният координационен съвет, колективен орган от 7 членове, със секретар Александър Омарчевски.

Адрес на Християндемократическата партия в България:

София, бул. "Дондуков" N 34.
тел.: 88-25-18.

/Пресслужба "Куриер"/


10:45:28
08.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!