12 септември 1991

София, 12 септември 1991 година
        Брой 179 /454/

Ръководител Пресслужба Куриер"

Стефан Господинов


София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРНИ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Към Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ се обърнаха юристи-експерти, които предоставиха информации и оценки за процедурни нарушения на Закона за изборите. Във връзка с това Изпълнителният комитет на КНСБ ви предлага да упражните президентските си правомощия, за да проверите сигналите. В случай че наистина са допуснати такива нарушения, смятаме за необходимо да се възползвате от положенията, залегнали в новата Конституция и да отложите парламентарните избори.

Конфедерацията на независимите синдикати в България не е организация, пряко заинтересована от резултатите от изборите. Въпреки това ние смятаме, че се създава реална опасност впоследствие да се оспори легитимността на насрочените за 13 октомври 1991 г. избори. Това ще има отрицателни последици не само за демократичния процес у нас, но ще забави съставянето на ново правителство и бързото решаване на крайно тежките икономически и социални проблеми, пред които е изправена нашата страна.

Г-н Президент, убедени сме, че и в този случай ще изпълните ролята на гарант на мирния и демократичен преход у нас.

София, 11 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр.Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ФРАКЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДРАМАТИЧНИТЕ СЪБИТИЯ В ЮГОСЛАВИЯ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕФЕРЕНДУМА В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


През последните седмици и дни всички българи, заедно с Европа и Балканите, следят с тревога драматичната обстановка в нашата западна съседка. Въпреки полаганите усилия в и извън Югославия за мирно и демократично решение на кризата, не престават въоръжените действия. Продължава проливането на човешка кръв.

Югославската федерация е сериозно разклатена. Засилването на властта в републиките е съпроводено с остри междунационални конфликти, коренитена които водят в по-близкото или по-далечното минало.

В такава сложна обстановка, която безспорно дава своите, отражения, бе подготвен и проведен референдумът на 8 септември 1991 г. в Република Македония. Съдбата на Македония най-често се е определяла не от героичните националноосвободителни борби, а от политически решения, вземани в различни европейски столици. Сега гражданите на републиката получиха за пръв път възможността да заявят своя вот.

БСП разглежда резултатите от референдума като стъпка към постигане на по-голяма самостоятелност и независимост на републиката. Недопустима е каквато и да било намеса със сила за прекрояване на съществуващите граници. Известно не от днес е становището на нашата партия за равноправно и взаимноизгодно сътрудничество с всички югославски републики, включително и с македонската.

БСП е за мирно урегулиране на югославската криза. Определящите тенденции в изграждането на нова Европа са други. Днес граници, идеологически и всякакви други бариери на стария континент отстъпват пред новите усилия, насочени към утвърждаване на общочовешки ценности, към широко общуване във всички сфери на обществения и икономическия живот. Българската социалистическа партия категорично се противопоставя на каквито и да било териториални претенции към българската държава. Същевременно отварянето ни едни към други може да допринесе за възстановяване на исторически създалото се естествено общо икономическо, културно и духовно пространство в тази част на Балканите.

Българската социалистическа партия съзнава ясно, че от мира, политическата стабилност и успешното икономическо развитие в този район на полуострова зависи много и общият климат на Балканите. Ние сме за активни, равноправни и взаимноизгодни двустранни и многостранни отношения на българската държава и общество с всички страни в района, където живеем. Убедени сме, че само със съвместните усилия на всички държави от региона Балканите могат да се превърнат в неразделна част от бъдеща обединена Европа.

София, 11 септември 1991 г.

/Пресслужба “"Куриер"/


*  *  *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИЯ НА 8 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА РЕФЕРЕНДУМ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НАЧЕЛО С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БСДП Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ.


Българските социалдемократи приветстват населението на република Македония за големия успех в проведения на 8 септември 1991 г. Референдум.

Европа се променя, променят се и Балканите, демокрацията ни е нужна без алтернативи.

Икономическото и културното сътрудничество, а не военното противопоставяне е единственият път, по който трябва да вървят балканските правителства и народи.

Само свободни и суверенни държави могат да изградят единна, свободна, богата и мирна Европа!

София, 11 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ПАРТИЯ ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ НА ОЩЕ ПЕТ НОВИ ПАРТИИ.


Като приемат общите цели, отразени в Политическото възвание за мирна и демократична България и принципите и договореностите на Политическото споразумение на Предизборния съюз и като получиха съгласието на неговите учредители,

БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ"
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
и ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ

се присъединяват към Предизборния съюз.


ЗА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Манол Димитров

ЗА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Атанасов

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юрий Борисов

ЗА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фидел Косев

София, 2 септември 1991 г.


*  *  *

Като приема целите, отразени в Политическото възвание за мирна и демократична България и принципите и договореностите на Политическото споразумение на Предизборния съюз и като получи съгласието на неговите учредители, Съюзът на демократичните партии и движения "Ера-З" се присъедини към Предизборния съюз.

ЗА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-З"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славомир Цанков

София, 10 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


1. Утвърдени бяха листите в 28 окръга, а в 3 останаха за доуточняване.

2. БЗНС - Никола Петков няма да участва в предизборна коалиция. След изборите може да участва в коалиция с доказано демократични организации - предимно от СДС, както и с такива извън него.

3. Управителният съвет потвърждава решението си от миналото заседание относно отправеното писмо от "Янко Забунов" 1.

4. Всеки член на организацията, който приеме да участва в листа на други организации или коалиция, ще бъде счетен за отпаднал от редовете на Българския земеделски народен съюз - Никола Петков.


*  *  *

На 22 септември 1991 г. честването на годишнината от гибелта на Никола Петков да се организира по места, а не общонационално, както беше миналата година.

Съображенията за това решение бяха: всеобщо настъпилата криза и обедняване на народа ни, както и предстоящите избори.

Управителният съвет препоръчва на всички дружби в страната да почетат паметта на великия българин по следния начин:

1. В деня 22 септември - неделя, камбаните на черквите да забият поменно.

2. Свещениците да отслужат панихиди за Никола Петков и всички паднали в борбата срещу комунистическата диктатура.

3. След панихидата да бъдат произнесени речи за делото и живота на безсмъртния българин Никола Петков.

4. Където уреждането на панихиди е невъзможно, честването да стане с възпоменателни събрания.

Да превърнем деня на обесването на Никола Петков в общонационален траурен ден и ден на преутвърждаване на нашето решение да разбием комунистическата политическа и стопанска система.

София, 9 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНИ ОТ НЕЯ ТРУДНОСТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ НА БНДП.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ депозира молба за регистрация за участие на БНДП в изборите за народни представители, общински съветници и кметове, която е заведена в регистъра на ЦИК под нр 21 на 3 септември 1991 г. Решението за регистрация на БНДП за участие в изборите е взето от ЦИК още на 7 септември 1991 г. Въпреки ежедневните и упорити усилия от наша страна да получим копие от това решение, такова бе дадено на представител на БНДП едва на 11 септември 1991 г. в 11,00 ч. - т.е. само един ден преди изтичането на крайния срок за регистрация на листите в районните и общинските избирателни комисии. При това копие от вашето решение не е изпратено до изборните комисии по места. По този начин се блокира регистрацията на нашите кандидати, какъвто е примерът с втори Бургаски избирателен район.

Категорично настояваме ЦИК незабавно да уведоми местните избирателни комисии за своето решение нр 21 от 7 септември 1991 година, с което БНДП е регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове. В противен случай ще бъдем принудени да изтълкуваме еднозначно поведението на ЦИК като съзнателно препятстване на самостоятелното участие на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите.

София, 11 септември 1991 г.

13,15 ч.

ЗА ИК НА БНДП: Л. Стоянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКАЗА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА ПРАВА И СВОБОДИ.


Независимото дружество за защита правата на човека в България остро протестира срещу отказа за регистрация на партията Права и свободи с председател Ахмед Доган. Според текста на Международния пакт за човешки права и граждански и политически свободи ограничение на правото на сдружаване може да има единствено тогава, когато са застрашени националната сигурност и обществената безопасност, общественият ред, защитата на народното здраве и морал или защитата на правата и свободите на другите.

В този план отказът за регистрация на партията Права и свободи е акт, който създава опасен прецедент и показва пристрастие на съдебните власти.

Независимото дружество за защита правата на човека в България осъжда остро този акт на нарушаване на Международния пакт и припомня на съдебните власти в България, че обвинението в етническа база на партията е несъстоятелно, тъй като в партията Права и свободи членувати много етнически българи.

Независимото дружество за защита правата на човека в България се обръща към всички правозащитни дружества в Европа да вземат отношение по този въпрос.

9 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "ДА" НА НАРОДОВЛАСТНИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ! "НЕ” НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА! /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


НИЕ ИСКАМЕ ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ!


ДУХОВНА СФЕРА

Българският земеделски народен съюз - единен вижда спасението на България във възраждането на нравствените и духовните добродетели на народа, на националните и религиозните традиции и обичаи, съхранили българските и общочовешките ценности.

Ето защо ратуваме за възстановяване на престижа на Българската православна църква, за уважение и ненамеса в религиозния мир на българските граждани и зачитане на всички религии в страната.

Ние сме за здрав морал и здраво семейство, за възпитание на подрастващите в любов към род и родина.

Българската младеж за Земеделския съюз е строител и стопанин на нова България. Ще се борим за предимствено решаване на острите образователни, икономически и социални проблеми на младите хора. За тази цел ще предложим радикални мерки в областта на образованието, професионалното израстване и за рязко ограничаване на емиграцията на младежта от страната чрез разкриване на нови работни места.

Българският земеделски народен съюз - единен, съхранил в себе си традиции на преклонение пред знанието, просветата, културата и изкуството, към техните днешни и утрешни носители българската интелигенция и студентсвото, ще предложи:

- коренна реформа в образователната система, насочена изцяло към проблемите на личността и съобразена с европейските и световните изисквания;

- безплатно средно и висше образование в държавните училища и достъпно - в частните учебни заведения.

Ще положим специални усилия за възраждане на високия обществен престижи достойнство на българския учител.

Българският земеделски народен съюз - единен е за съвременна политика в областта на науката, културата и изкуството посредством:

- премахване на паразитните бюрократични структури в духовната сфера, сковаващи свободното творчество на личността, защита на интелектуалната собственост;

- финансово подпомагане от държавата за развитието на науката, културата и изкуството;

- стимулиране на благотворителността, частната и обществената инициатива в тази област:

- опазване културно-историческото наследство на нацията.


БЪЛГАРИЯ - НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЕВРОПА!

Българският земеделски народен съюз - единен е за независима миролюбива и открита външна политика, отстояваща трайните национални интереси, добросъседски отношения с всички балкански народи, мир и стабилност в Европа и в света, интегриране на България в общоевропейските политически структури, широко отваряне към света в съответствие с принципите и устава на Организацията на Обединените нации, защита интересите на българите, живеещи в чужбина.

За Земеделския съюз националният въпрос - това е историческата съдба на българската държавност и на българския народ и неговите борби за национално обединение, териториална цялост, духовно възраждане и утвърждаване на националното му достойнство. Неговото решаване трябва да бъде неподвластно на времето и на отделните партийни и групови интереси.

България е общо и неделимо Отечество за всички!

Българският земеделски народен съюз - единен е за истинска народна българска войска - гарант за суверенитета и териториалната цялост на Родината. Ние се обявяваме за засилване на професионалното начало в армията, съкращаване срока на военна служба на 12 месеца, въвеждане на алтернативна военна служба и за издигане авторитета на офицерския, подофицерския и редовия състав като защитници на Отечеството.

Земеделският съюз ще настоява за пълна деполитизация на органите на съда, прокуратурата, следствието и полицията и за гарантиране на висок професионализъм и строгото им действие в рамките на закона.


*  *  *

Граждани на Република България, избрали бюлетината на Българския земеделски народен съюз - единен, вие гласувате за:

МИР - ЗА ВСИЧКИ!
ХЛЯБ - ВЪВ ВСЕКИ ДОМ!
СВОБОДА - ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН!
НАРОДОВЛАСТИЕ - В ОБЩЕСТВОТО!
ИЗБИРАТЕЛЮ, КАЖИ СБОГОМ НА КОМУНИЗМА!

септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯНА ТРУДА /ОПТ/ ЗА НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

ОПТ не отрича необходимостта от чуждестранна помощ и чужди инвестиции и се обявява за разсрочване и частично опрощаване на външните дългове. Същевременно ние категорично заявяваме, че главните усилия за стопанското възраждане на България трябва да се насочат към пълното мобилизиране /по икономически път/ на вътрешните ресурси, към рационалния и съзнателен труд на нашето общество. Такива усилия са оправдани от гледна точка на трайните национални интереси. В противен случай страната ни ще изпадне в неоколониална зависимост поради "периферния" характер на нейното стопанство. За да не се случи това, трябва то да се запази като относително цялостен комплекс от отрасли идейности при едновременното му постепенно вграждане в световната икономика. Ако тази задача не бъде решена, България ще се лиши от икономическата основа на своя суверенитет и следователно - от своето бъдеще. Българите ще се превърнат в хора "втора" категория, чужденци в собствената си родина. В този смисъл умереният протекционизъм се счита за необходим в период на преход и изграждане на пазарна икономика. Защитата на отечественото производство да бъде договорно защитена и пред съответните международни институции /ЕО, ГATT, МВФ и др./.

Ние сме за ликвидиране на обезлюдяването на отделни райони в страната чрез запазване и доразвиване на регионални програми, финансирани от бюджета. ОПТ е за законодателно уреждане на въпросите, свързани с желанието на българите от Бесарабия, Банат и др. области в Европа да се заселят трайно в пределите на България, включително чрез уреждане на двойното им гражданство.


ДУХОВЕН ЖИВОТ И КУЛТУРА

ОПТ е против едностранчивия и вулгарен материализъм и ще работи за излизане от състоянието на бездуховност на нацията. Ние сме за безпрепятствено разпространяване на постиженията на българската и световната култура с приоритет на онези образци на националната ни материална и духовна култура, издигащи българското национално самочувствие и достойнство. ОПТ призовава за запазване и особена закрила на всички български културни институции и творците на българската култура.

ОПТ е за задължително основно и безплатно средно образование, както и за платено висше образование при целево кредитиране от държавата и създаване на стипендиален фонд. Ние сме за запазване и рационално използване на националния научен и внедрителски потенциал, в това число на съществуващите основни фондове, както и за осигуряване на финансовата му поддръжка от страна на държавата.


ПО ОХРАНАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОПТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА:

Поетапно решаване на екологичните проблеми. Ние се застъпваме за широка програма, включваща: рециклиране на суровините, залесителни и противоерозионни мероприятия, мерки за защита на флората и фауната. Основен принцип на екологичната политика да бъде превантивността. Особена роля следва да играе екологичното възпитание, преподавано в училище, както и екологичната пропаганда чрез средствата за масово осведомяване.

ОПТ се обявява за специални усилия за опазване на Дунав и Черно море, в това число чрез сключване на международни конвенции със заинтересуваните страни.


ОБЩИНИТЕ - СРЕДИЩЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА

Изграждането на новото общество минава през изграждането на съвременна българска община, способна реално да организира и гарантира развитието на гражданското общество. Това изисква разкрепостяването на общината, възраждането на нейните добродетели, идеали и задачи, тяхното развитие по пътя на общочовешкия прогрес.

Общината е реална територия на проявление на обществено-икономическия и на политическия живот. Колкото по-свободни са гражданите, толкова по-свободна е общината и само икономическа и социално свободна община може да гарантира свободата на гражданите и развитието на новите политически процеси. Затова е необходимо:

- ликвидиране на икономическата и социалната есплоатация на общините от държавата;
- ликвидиране на негативната тенденция на обезлюдяване на важни стратегически райони;
- ликвидиране на нихилистичното отношение към техническото и технологическото развитие на общините.

Осигуряването на автономност на общините изисква да се възстанови общинската собственост или да се компенсират от държавата ликвидираните земи и имоти. В стратегическите райони общината трябва да бъде основен, ако не е единствен собственик, като само най-важните от национална гледна точка земи, гори, имоти са държавна собственост.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА Е ЗА:

- народовластието - единствена форма на самоуправление на общината;
- пълна гласност и периодична отчетност на общинските управи пред населението;
- допитване до населението при изграждането на каквото и да е строителство, особено такова, свързано с инфраструктурата на общините;
- съзидателен духовен и политически живот на общините. Това е възможно, ако се възродят, развият и закрилят националните добродетели, цели, идеали и интереси, ако се гарантират материалите, социалните и политическите условия за това.

ОПТ смята, че главната роля и задача на българската държава е да създаде материалните и духовните условия за изграждането на нова България, чиято нация е с българско национално съзнание, българско национално самочувствие и достойнство.

БЪЛГАРИЯ - ЕДНА ЗА ВСИЧКИ НАС!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ HP. 14, 15, 17, 18, 19 И 20 НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/.

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ HP. 14

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за народен представител

На основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ Централната избирателна комисия

 РЕШИ:

Задължава районните избирателни комисии при регистриране на кандидатите за народни представители да вписват деня, часа и минутата на съответната регистрация. Регистрирането на кандидатските листи за народни представители в избирателните райони трябва да приключи до 19 часа на 13 септември 1991 г.

б септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    

СЕКРЕТАР: Румен Янков


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ HP 15.

ОТНОСНО: Предложение за промени в изборните книжа

За по-точно отчитане резултатите от изборите от секционните избирателни комисии и избягване на някои несъответствия, които могат да се получат при определяне броя на недействителните и анулираните бюлетини, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. В описа на празните пликове, недействителните и анулираните бюлетини, който е неразделна част от протокола на секционната комисия, се описват всички бюлетини, които съгласно разпоредбите на чл. 76 от ЗИНПОСК, следва да бъдат признати за недействителни или анулирани. Броят на бюлетините, намерени в избирателната кутия без пликове, се вписва само в описа. Бюлетините за различни кандидатски листи, намерени в един избирателен плик, се броят за една недействителна бюлетина /недействителен глас/. Сумата от броя на тези недействителни гласове плюс броя на недействителните гласове от саморъчно направените бюлетини се вписва в протокола /точка 4 на стр. 2 за отчитане на разултатите от гласуването/.

2. Необходимо е в описа на празните пликове, недействителните ианулираните бюлетини да фигурира и отделна точка за случая от чл. 77, ал. 1 на ЗИНПОСК.

3. Във връзка с това Централната избирателна комисия предлага на президента на републиката да утвърди съответните промени в изборните книжа.

9 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов     
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

РЕШЕНИЕ HP 17.

ОТНОСНО: Регистрация за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г.

Постъпила е молба от Либералната партия със седалище в гр. Перник чрез нейния председател Кирил Борисов да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр 6 на 26 август 1991 г. Към нея е приложен заверен препис от съдебното решение за регистрация на партията в съда. Поддържа се искане за регистриранена зелен цвят на бюлетината, с каквато бюлетина Либералната партия - гр. Перник, е участвала в изборите за Велико народно събрание.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК, а относно цвета на бюлетината молителят се ползва от привилегията по чл. 34, ал.1, точка 3, изречение трето от същия закон.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Либерална партия - гр. Перник, за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. със зелен цвят на изборната бюлетина.

7 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов      
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР 18.

ОТНОСНО: Регистрация за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г.


Постъпила е молба от Съюза на безпартийните гаранти чрез неговия главен координатор Марин Каменов да бъде регистриран за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр 14 на 27 август 1991 г. Към нея е приложен заверен препис от съдебното решениеза регистрация на съюза в съда. Поддържа се искане за регистриране на бял цвят на изборната бюлетина с две зелени ивици, с каквато бюлетина Съюзът на безпартийните гаранти е участвувал в изборите за Велико народно събрание.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК, а относно цвета на бюлетината молителят се ползва от привилегията по чл. 34, ал. 1, точка 3, изречение трето от същия закон.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Съюз на безпартийните гаранти за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - бял с две зелени ивици.

7 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

 РЕШЕНИЕ HP. 19

ОТНОСНО: Регистрация за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г.


Постъпила е молба от Свободната кооперативна партия чрез нейния национален координатор Димитър Марковски да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр 18 на 29 август 1991 г. Към нея е приложен заверен препис от съдебното решение за регистрация на партията в съда. Поддържа се искане за регистриране на бял цвят на изборната бюлетина с оранжева изелена ивици, с каквато бюлетина Свободната кооперативна партия е участвала в изборите за Велико народно събрание.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК, а относно цвета набюлетината молителят се ползва от привилегията по чл.  34, ал. 1, точка 3, изречение трето от същия закон.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Свободна кооперативна партия за участие в изборите занародни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - бял с оранжева и зелена ивици.

7 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР. 20

ОТНОСНО: Регистрация за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г.


Постъпила е молба от Българската национална демократическа партия чрез члена на Изпълнителния й комитет Лъчезар Стоянов да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр 21 на 3 септември 1991 г. Към нея е приложен заверен препис от съдебното решение за регистрация на партията в съда. Поддържа се искане за регистриране на бял цвят на изборната бюлетина със зелена и жълта ивици, с каквато бюлетина БНДП е участвала в изборите за Велико народно събрание.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК, а относно цвета на бюлетината молителят се ползва от привилегията по чл. 34, ал. 1, точка 3, изречение трето от същия закон.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Българска национална демократическа партия за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - бял със зелена и жълта ивици.

7 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СЪСТАВИ НА РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ - И ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - СЪСТАВИ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ - /ЧАСТ ПЪРВА/ КЪМ РЕШЕНИЕ НР 12 НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПУБЛИКУВАНО В НАСТОЯЩИЯ БЮЛЕТИН НА 9 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


Приложение нр 1 към Решение нр 12 на ЦИК

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ТРЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ - ТРЕТИ
Председател - Веселин Димитров Динков
Зам.-председатели: Стоян Василев Георгиев и Ангел Костадинов Попов; Секретар: Славка Стойчева Русева;
Членове: Светослав Иванов Василев, Иван Аргиров Янакиев, Събка Илиева Кирова, Владимир Денчев Калудов, Дянко Марков Радев, Йордан Симеонов Бояджиев и Ахмед Вехби Ахмед.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВАРНА

Неделчо Крумов Беронов - председател; Николай Захариев Трънков - зам.-председател и Владимир Георгиев Георгиев - зам.-председател; Кольо Борисов Колев - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Душана Панайотова Здравкова, Димитър Николов Димитров, Райко Димитров Райков, Димитър Жеков Русев, Жечка Георгиева Аврамова-Христова, Георги Димитров Гарибов и Марлена Октавиян Ливиу.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АВРЕН

Петър Йовев Димитров - председател; Евстати Любомиров Иванов - зам.-председател и Маргарита Костадинова Маркова - зам.-председател; Марийка Георгиева Драганова - секретар;

ЧЛЕНОВЕ: Иванка Ангелова Койчева, Ваня Данаилова Георгиева, Недялка Петрова Цончева, Златка Тодорова Раева и Петка Великова Тодорова.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО

Ангел Грудев Дуков - председател; Тодор Георгиев Хайдутов - зам.-председател и Славка Георгиева Лозанова - зам.-председател; Димитричка Митева Йорданова - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Марин Христов Маринов, Станка Иванова Янчева, Асен Любенов Петков, Николина Томова Миланова, Димка Георгиева Нейкова, Веси Иванова Стоянова и Йорданка Кателиева Вълкова.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ

Костадин Стойчев Желязков - председател; Васил Иванов Василев - зам.-председател и Димитър Георгиев Бабаджанов - зам.-председател; Златка Атанасова Йорданова - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Йордан Любенов Йорданов, Венета Йорданова Куртева, Юлиян Великов Ангелов, Пламен Тодоров Василев, Кичка Янкова Пешакова, Нели Петкова Стоянова и Мария Андонова Митева.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЯЛА

Калинка Добрева Катрева - председател; Стефка Цонева Христова - зам.-председател и Ангелина Константинова Димитрова - зам.-председател; Марияна Тодорова Атанасова - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Веселина Тодорова Костадинова, Иванка Николова Нягулова и Костадин Лазаров Костадинов.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВЕТРИНО

Борис Йорданов Симеонов - председател; Неделчо Илиев Петков - зам.-председател и Христо Тодоров Георгиев - зам.-председател; Донка Павлова Калчева - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Добринка Стоянова Борисова, Илия Тенков Колев, Желязко Стоянов Желязков, Колю Коев Ковачев, Иванка Андреева Иванова и Севдалина Алекова Господинова.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВЪЛЧИ ДОЛ

Желязка Великова Тодорова - председател; Гроздю Петков Гроздев - зам.-председател и Мария Йорданова Господинова - зам.-председател; Тинка Михайлова Петрова - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Камен Маринов Йорданов, Стоянка Жекова Радева, Янка Пенчева Тилева, Мария Иванова Панова и Милко Димов Чернев.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОЛЕН ЧИФЛИК

Вълко Дончев Вълков - председател; Рали Колев Арнаудов - зам.-председател и Георги Русев Митев - зам.-председател; Иван Радев Илиев - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Аспарух Илиев Парушев, Мила Иванова Василева, Кръстю Илиев Кръстев, Мария Кирилова Георгиева, Илия Вълчев Бекяров, Кичка Милева Ангелова и Исмаил Мустафов Аптулов.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДЕВНЯ

Руска Димитрова Василева - председател; Иван Монев Монев,- зам.-председател и Пауна Добрева Кирова - зам.-председател; Евелина Ганчева Георгиева - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Мария Савова Велева, Минко Петров Динев, Елена Петкова Ганева, Мита Димитрова Стамова и Добри Дойчев Караморов.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДЪЛГОПОЛ

Никола Атанасов Михайлов - председател; Петко Неделчев Алексиев - зам.-председател и Еню Петров Атанасов - зам.-председател; Дражо Филчев Дражев - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Йорданка Петрова Рашкова, Ивелина Трандафилова Добрева, Величка Янкова Петрова, Фатме Мурадова Мустафова, Селим Местафов Ахмедов, Джеват Зейнун Раим и Сали Рафет Хакъ.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПРОВАДИЯ

Веселин Михайлов Петров - председател; Стефан Христов Дюлгеров - зам.-председател и Атанаска Йорданова Кушева - зам.-председател; Иван Стефанов Панов - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Петър Парушев Дяков, Веселин Ангелов Вичев, Ганчо Великов Костов, Васил Кирилов Минчев, Недка Иванова Дамянова, Теменужка Йорданова Петрова и Моарем Бейтулов Велиев.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СУВОРОВО

Димитър Пантелеев Миков - председател; Стефко Стойчев Стефанов - зам.-председател и Живка Димитрова Калчева - зам.-председател; Румяна Лазарова Карамитева - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Йордан Иванов Ковачев, Михаил Добрев Желев, Йордан Атанасов Атанасов, Светла Андонова Кабакова, Лазар Генчев Генчев, Виолета Стефанова Стефанова и Павел Георгиев Гаданчев; РЕЗЕРВИ: Ганка Георгиева Гочева, Марин Йорданов Григоров, Жечко Стефанов Скорчев, Петко Василев Карамфилов, Надежда Милкова Димова и Петя Георгиева Демирова.


*  *  *

Приложение нр 1 към Решение нр 12 на ЦИК

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОСМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ

Председател - Жельо Лазаров Алексиев
Зам.-председатели: Мильо Великов Милев и Виолета Христова Кръчмарова; Секретар - Васил Костадинов Миков; Членове: Иван Панайотов Иванов, Васил Стоянов Вичев, Димитър Стефанов Пройнов, Пенчо Стефанов Бояджиев, Васил Георгиев Петков, Христина Тодорова Станева и Васил Кирилов Тодоров.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧ

Димитър Георгиев Василев - председател; Ивет Георгиева Лисева - зам.-председател и Стела Неделчева Русева - зам.-председател; Ненка Русева Александрова - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Красен Божидаров Давидов, Христо Митев Одрински, Митко Ценов Данов, Руска Василева Кателиева, Атанас Иванов Печански, Максим Асенов Андреев и Флорентина Борисова Томова.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - "ДОБРИЧ"

Дарина Пенева Витанова-Ханджиева - председател; Илия Василев Петров - зам.-председател и Галина Манолова Василева - зам.-председател; Георги Иванов Симеонов - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Марина Георгиева Сейрекова, Никола Илиев Николински, Атанас Сотиров Тодоров, Иван Ананиев Радованов, Радослав Дончев Манев, Станка Василева Минчева и Иван Иванов Димов.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - гр. БАЛЧИК

Председател - Атанас Димитров Бянов - безпартиен; Зам.-председатели: Гълъбина Генчева Петрова - безпартийна и Борис Симеонов Николов - БЗНС /е/; Секретар - Красимир Петров Киряков - БСП; Членове: Стойчо Иванов Стоев - безпартиен, Донка Танева Славова - СДС, Атанас Георгиев Атанасов - БСП, Георги Кръстев Каров - БЗНС /е/, Васил Иванов Хаджиларски - БЗНС /е/ и Александър Гаврилов Мирчев - СДС.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Председател - Петър Атанасов Петров - безпартиен; Зам.-председатели: Надка Тодорова Катранджиева - БЗНС /е/ и Димитър Петров Писаров - БСП; Секретар - Черньо Шербанов Стоянов - БЗНС - Н.Петков; Членове: Антон Димов Донев - БСП, Кера Кирчева Христова - БЗНС /е/, Райчо Стефанов Райков - БСДП, Ивелин Начев Йорданов - безпартиен и Недка Влаева Вълева - безпартийна: Резервни членове: Стоян Генов Стоянов - БСП и Георги Иванов Стефанов - БЗНС - Н.Петков.

Забележка: липсва дата и място на раждане на предложените лица и резервите.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАВАРНА

Председател - Господин Георгиев Господинов - безпартиен; Зам.-председатели: Марийка Димитрова Стоянова - БСП и Иванка Маринова Паличорова - СДС; Секретар - Стефка Стефанова Стамова - БЗНС; Членове: Войка Генчева Вълева - БСП, Христо Димитров Христов - безпартиен, Дафинко Тончев Евстатиев - БЗНС, Исмаил Юсни Якубов - безпартиен, Пакизе Абиш Чакърова - безпартийна, Никола Йорданов Коев - безпартиен и Ирина Николова Сотирова.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КРУШАРИ

Председател - Иван Георгиев Бойчев - СДС, Зам.-председатели: Михаил Василев Михайлов - БЗНС /е/ и Бойчо Василев Василев - БСП; Секретар - Гинка Ангелова Божанова - безпартийна: Членове: Иванка Петрова Харизанова, Янка Славова Петкова - БЗНС /е/, Радка Илиева Йорданова - БСП, Радка Петкова Димова - безпартийна, Мехмедемин Османов Сюлейман - безпартийна, Илхан Емин Мюмюн - безпартиен и Михаил Цонев Станев - БНРП.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ

Председател - Димитринка Иванова Желева - безпартийна; Зам.-председатели: Жеко Марчев Станчев - СДС и Марияна Хинкова Жекова - БСП; Секретар - Атанаска Русева Маринова - БЗНС; Членове: Христа Тодорова Маринова - БСП, Александър Ст. Александров - СДС, Йовка Миланова Георгиева - БЗНС, Бейзат Асан Сюлейман - безпартиен, Сузан Раимова Расимова - безпартийна, Деян Пенчев Желев - АСО и Тонка Атанасова Дачева - безпартийна.

Забележка: няма посочени резерви


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ШАБЛА

Председател - Виолета Анастасова Павлова - безпартийна; Зам.-председатели: Йорданка Ставрева Нанева - безпартийна и Христо Димов Димов - БСП; Секретар - Демир Николов Андреев - БЗНС; Членове: Зафирка Петкова Пейковска - БЗНС; Златка Стоянова Костова - СДС и Маргарита Георгиева Тодорова - БСП.


*  *  *

Приложение нр 1 към Решение нр 12 на ЦИК

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ТРИДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ШУМЕНСКИ

Председател - Веска Начева Даскалова
Зам.-председатели: Катерина Миткова Обретенова и Иван Венков Василев; Секретар - Милуш Боянов Михайлов; Членове: Мария Савова Кръстева, Емилия Йорданова Апостолова, Елка Рачева Добрева, Владимир Димитров Антонов, Руфи Мустафа Исмаил, Иван Христов Стоянов и Христо Станков Павлов.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ШУМЕН

Председател - Димитър Атанасов Бояджиев - безпартиен; Зам.-председатели: Васил Йорданов Йоргов - безпартиен и Крум Вълканов Саваков - БСП; Секретар - Стойко Христов Стойков - БЗНС /е/; Членове: Диана Живкова Емилова - БЗНС /е/, Румен Емилов Константинов - БСДП, Мая Викторова Геговска - безпартийна, Сергей Колев Анчев - БСП, Нино Благославов Майеров - БСП, Дилбер Мехмед Мехмедали - безпартиен и Йорданка Борисова Мартинова - безпартийна.

Заблежка: Няма необходимите данни за резервите.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВЕНЕЦ

Вели Ибрямов Кърджалиев - председател; Джадие Мехмедова Исмаилова - зам.-председател и Руслан Начев Игнатов - зам .-председател; Христо Ненков Христов - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Мехнур Джевдетова Хамидова, Фахдерид Заидов Хамидов, Сейфулал Хюсеинов Саллиев, Сюлейман Басриев Хамидов и Назмие Салимова Ахмедова.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - гр. ВЪРБИЦА

Председател - Румяна Димитрова Морозова - безпартийна; Зам.-председатели: Димитър Кузманов Николов - БСП и Емине Махмудова Тахирова - безпартийна: Секретар: Андон Василев Василев - БЗНС; Членове: Георги Радев Чалъков - БСП, Фанка Димитрова Златева - СДС, Стоян Кирилов Христов - БЗНС, Иван Жендов Иванов - БСП и Мустафа Ахмед Мехмед - безпартиен; Резервни членове: Радка Петрова Драганова - БСП, Иванка Панайотова Златева - БЗНС, Радка Цанкова Митева - СДС, Янка Христова Скобелева - БЗНС и Айше Шабанова Халидова - безпартийна.

Забележка: липсва дата и място на раждане на предложените лица.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАОЛИНОВО

Христо Тодоров Тодоров - председател; Злати Василев Златев - зам.-председател и Тюрджан Мустафа Ферад - зам.-председател; Шефкъ Сеидов Еминов - секретар: ЧЛЕНОВЕ: Кръстю Петров Цонков, Ради Драганов Радев, Мустафа Мюзекяр Ахмед, Севим Юсифова Исмаилова, Веселина Петкова Вълчева, Веска Николова Тодорова и Белчин Минков Хараланов.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАСПИЧАН

Председател - Тодорка Дончева Ганчева - безпартийна; Зам.-председатели: Христо Стоянов Брайнов - БСП и Кирил Денев Жечев - БЗНС; Секретар - Живко Стайков Вергилов - СДС - либерали: Членове: Живко Илиев Жечев - СДС, Димитрина Петрова Иванова - безпартийна и Румен Филипов Златев - безпартиен.

Забележка: не са посочени дата на раждане и месторождение на лицата.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВИ ПАЗАР

Петър Стефанов Бъчваров - председател; Анри Петров Миленов - зам.-председател и Радослав Иванов Куртев - зам.-председател: Рачо Пенев Ръцев - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Васил Николов Тошев, Янка Георгиева Димитрова, Владимир Йорданов Йосифов, Теодора Димова Константинова, Нехире Сали Галиб, Красимира Димитрова Митева и Доско Минчев Досев.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НИКОЛА КОЗЛЕВО

Председател - Димитричка Кръстева Иванова - БСП, Зам.-председатели: Мехмед Шюкрю Мехмед - безпартиен и Христо Тодоров Христов - БЗНС; Секретар - Добринка Христова Петрова - БСДП; Членове: Елена Петкова Иванова - БСП, Джемиле Ибрям Курт - безпартийна, Юри Атанасов Славов - БЗНС, Георги Тодоров Русев - БСДП, Янчо Пенев Янчев - ОПТ, Добрин Митев Райков - ОПТ и Иванка Костова Колева - безпартийна; Резервни членове: Стефка Лазарова Тунчева - БСП, Медиха Осман Ямук - безпартийна, Йордан Добрев Панев - БЗНС, Спас Митев Спасов - ОПТ и Йорданка Динкова Добрева - ОС.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПРЕСЛАВ

Васил Митов Момов - председател; Михаил Димитров Михайлов - зам.-председател и Едуард Артаки Алтунян - зам.-председател; Николай Стоянов Трошев - секретар: ЧЛЕНОВЕ: Станислав Стойчев Йорданов, Тодор Иларионов Цанков, Ради Иванов Радев и Шабан Назиф Дамат.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМЯДОВО

Неделчо Николов Чилингиров - председател; Васил Димитров Чобанов - зам.-председател и Пенка Маринова Шайкова - зам.-председател; Вичка Вълчева Янева - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Станка Генова Кирова, Надя Георгиева Георгиева, Невянка Вълчева Вълчева, Денка Янкова Манолова, Петранка Василева Атанасова, Керанка Петрова Иванова и Бедри Ясим Ереджеб.


*  *  *

Приложение нр 2 към Решение нр 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ХИТРИНО

Кръстю Николов Кръстев - председател; Нихат Мехмед Кязим - зам.-председател и Петранка Колева Тодорова - зам.-председател; Веска Борисова Христова - секретар; ЧЛЕНОВЕ: Венцислав Илиев Димитров, Аляйдин Мехмед Мехмедали и Васил Кръстев Василев.

/Пресслужба "Куриер”/


12.09.1991 г.
13.30 часа

    
Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!