12 ноември 1996


София, 12 ноември 1996 година
Брой 129 (1684)


София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПАРТИЯТА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНОТО ДЕЛО


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В нашата страна се вихри нагла престъпност, в борбата срещу която вече седма година няма реални успехи. Очевидно е, че това вече не е дребно или по-едро хулиганство, а става дума за организирана престъпност от най-висок ранг. Мафията в България е факт!

За да се пресече развитието на престъпните структури в страната, трябва да се затворят пътища за нейното финансиране. Известно е, че освен контрабандния внос-износ и неплащането на данъци основно перо във финансирането на организираната престъпноост в България са невъзвръщаемите кредити от банките. Практически българският народ директно финансира със своите спестявания бандитизма в страната. Всички приказки, че тази престъпна дейност ще бъде пресечена и че поне част от виновните ще бъдат наказани, засега са само добри пожелания. Проблемът е в това, че не става само въпрос за справедливост, а за огромни средства, които са необходими на страната. Нашата икономика няма да излезе от батака, ако не се прекратят бандитските методи на нейното управление! Всяко действие в насока за промяна на това положение е действие в полза на България, в полза на всички нас!

Но очевидно е, че промяна на това нетърпимо положение не може да стане без участието на обществеността, за което тя обаче трябва да има пълна информация. Това е единственият начин да бъдат инициирани съответните органи да изпълнят своите задължения. Затова повдигането на завесата, наречена "банкова тайна", е не само възможно, но и задължително. Трябва да се премахнат законовите пречки, които практически прикриват лица, извършващи реални престъпления. В този смисъл трябва да бъде премахната и абсурдната забрана прокуратурата да получава сведения от банките. В момента това става само с решение на съда при предоставяне от страна на прокуратурата на данни за извършено престъпление. Тези данни се намират в банките, които обаче не ги предоставят на прокуратурата без решение на съда. Още един порочен кръг, който е в полза само на престъпниците!

Във връзка с гореизложените мотиви ви предоставяме следния законопроект за гласуване от Народното събрание:


ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНОТО ДЕЛО


       I. Отменят се забраните, визирани в чл.47, ал.4, за лицата - физически и юридически, получили за периода 1 октомври 1989 г. до настоящия момент и занапред кредити или заеми /необслужвани, несъбираеми и с гратисен период/ на стойност всеки над петстотин хиляди лева в българска или чужда валута по курса за деня.

ІІ. БНБ в срок от 40 дни след влизането в сила на закона, както и на всяко следващо тримесечие да обнародват в "Държавен вестник" следната информация за лицата по ал.1:
1. Размер на предоставения кредит и банката от която е получен;
2. Извършени погашения по време и размери;
3. Каква отговорност е потърсена /гражданска, наказателна, административна и др./ от нарушителите при отпускането на заемите и кредитите.


        III. Нова ал.2 на член 53 - "Търговските банки се задължават ежемесечно да предоставят на Централната банка сведения за предоставените кредити със следните данни:
1. Размер на предоставения кредит;
2. Кредитополучател;
3. Срок на издължаване;
4. Цел на предоставения кредит;
5. Предоставено обезпечение - като вид и размер;
6. Погасителен план;
7. Извършени погашения по време и размери."


        IV. Чл.47, ал.5 се променя - "Прокуратурата може да постанови разкриването на сведения по ал.4 по свое решение или искане на:
1. Следователя или органите на МВР при наличие на данни за извършено престъпление.
2. Ръководството на териториалното данъчно управление при наличие на даннии за данъчни нарушения;"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


Отминалите президентски избори изиграха съществена роля за задълбочаване на демократичните процеси и утвърждаването на демократичните институции в България.

Българска партия Либерали /БПЛ/ поздравява Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев с избирането им за президент и вицепрезидент на Република България и изразява надежда, че по време на своя мандат те ще изпълнят дадените предизборни обещания.

Ние, либералите, ще настояваме президентската институция в рамките на своите конституционни правомощия да бъде активен фактор за консолидиране на възможно повече и различни обществени и политически среди в подкрепа на болезнените, но безалтернативни икономически реформи; да търси ефективни пътища и форми за конструктивно взаимодействие между държавните институции.

БПЛ разглежда своето участие в президентските избори чрез обединението "Заедно - за България" като партньорство в името на реформите, насочени към стабилизиране на финансовата система и оздравяване на реалния сектор на икономиката, ускоряване на приватизационния процес, създаване на благоприятен инвестиционен климат и условия за развитие на частната инициатива. В това отношение мерките, предприети от правителството на Демократичната левица и подкрепени от международните финансови институции, са безусловно необходими.

Убедени сме, че по-нататъшното развитие на национално-отговорното сътрудничество между либерали и социалисти за изпълването му с ново съдържание с оглед променените политически реалности ще допринесе за разширяване на обществената и политическата подкрепа за провежданите реформи, за действено и ефективно управление в условията на тежката социално-икономическа криза.

София, 5 ноември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ИЗБИРАНЕТО НА ПЕТЪР СТОЯНОВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


Християн-аграрната партия /ХАП/ горещо приветства забележителната победа на Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев в президентските избори. Това е победа на демокрацията, победа на българския народ, победа на България. Тя вдъхва нова надежда и вяра на милиони българи в по-доброто бъдеще на родината.

Съкрушителното поражение на кандидатите на управляващото мнозинство представлява категоричен вот на недоверие към катастрофалната за България политика на т.нар. социалисти. Милиони гласоподаватели казаха решително "не" на задълбочаващия се икономически и финансов хаос, на драматичното обедняване, на едно безотговорно и некадърно управление, което доведе страната до пълен банкрут. Това управление няма нищо общо с истинските реформи и с идеята за социална пазарна икономика, то остава глухо за нуждите на обикновените българи и служи единствено на интересите на мафиотските приятелски кръгове около Жан Виденов.

Изборните резултати създадоха съвършено нова обществено-политическа обстановка, те сформираха едно ново мнозинство в обществото, което категорично се разминава със съществуващото червено парламентарно мнозинство. И всякакви опити да се пренебрегнат тези нови обществени настроения, всякакви опити Българската социалистическа партия /БСП/ да продължи да управлява с отнет кредит на доверие могат да имат още по-катастрофални последици за страната.

Единствения спасителен изход за България Християн-аграрната партия вижда в провеждането на предсрочни парламентарни избори. Защото днес повече от всякога българският народ трябва да направи своя суверенен избор на политиката и политическите субекти, които да спрат свободното падане на страната към дъното на пропаста и да извършат с воля и решителност истинската реформа.

София, 5 ноември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Глушков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ПОВОД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


Честита изборна победа на идеала за некомунистическа България!

Представен от господата Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев, както и от коалицията Обединени демократични сили /ОДС/. Обръщаме се към лидерите на всички политически сили от ОДС.

1. Като представители на некомунистическия идеал за демокрация, народовластие и благоденствие наложително е да изпълните поне три от своите обещания.

2. Реални контакти и обединяване на всички демократични сили, монархисти, десница и други.

3. Предсрочни парламентарни избори за Велико народно събрание /ВНС/.

Решенията на кръглата маса и последвалото го Седмо ВНС, както и фалшифицираните избори не дават отговора за общественото устройство на България!

Масовото посрещане на Н.В. цар Симеон Втори е без алтернатива и в отговор на референдума от 1946 г.

4. Незабавно бойкотиране на работата на 37-то народно събрание поради настъпилата след изборите за президент промяна на обществения вот /напускане/.

Националното ръководство на Съюз "Справедливост"" остро протестира срещу решението на кмета г-н Софиянски да ни лиши от единственото помещение на ул. "Врабча" 10, което е настоящото ни седалище. В нарушение на чл.15, ал.1 от Закона за политическите партии градоначалникът се разпореди под давление на подчинения си началник на социални грижи г-н Дончев да бъдем насилствено изведени на 6 ноември 1996 г. с полиция от седалището.

Актът е чисто политически, защото нарушава ратифицираните международни спогодби и Закона за политическите партии /ЗПП/.

Обръщаме се към всички посланици да отбележат действията на кмета срещу пет политически формации в България: регистрираните по ЗПП Съюз "Справедливоост" Демократическа партия в България, Съюз на демократическите партии и движения "Ера-3", Движение "Гражданска инициатива", Лига за защита на правата на човека и гражданина, както и регистрираното по Закона за лицата и семейството Независимо дружество за защита на правата на човека - седалище гр.Септември, с председател Илия Минев. Учтиво ги каним да изпратят представители на политическата вендета, която ще се състои на 6 ноември 1996 г. от 10.00 часа на ул."Врабча" 10, ет.1.

Каним и всички представители на масмедиите да отразят горепосоченото събитие.

Да живее България!

Бог да пази царя и България!

София, 6 ноемврий 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КАНДИДАТКАТА НА БКП ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ВЕРА ИЛИЕВА


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ довежда до знанието на средствата за масово осведомяване, че Вера Денчева Илиева, кандидатка за президент на Република България, пред XVII конгрес на БКП скри, че е кредитна милионерка. Тя е измамила през 1990 г. Електроимпекс, откъдето е взела стоки за 150 000 лева, без да ги плати. По-късно тя е взела на работа във фирмата си г-н Петров, който й е дал стоките. През 1994 г. тя е взела кредит от Елитбанк 5 000 000 лева, който не е погасен. С лихвите тя дължи на Елитбанк вече 12 млн.лева. При издигането на кандидатурата й от Тодор Костов Илиев, бивш член на Политбюро на БКП, двамата са скрили, че Вера Денчева Илиева е станала чрез измами и спекулации кредитна милионерка. По време на предизборната кампания бяха публикувани изобличителни материали за далаверите на Вера Илиева във вестниците "Нощен труд", "Банкер".

Тя излъга и заблуди делегатите на конгреса, че съпругът й Илия Захариев Игликин е уволнен от Атанас Семерджиев по време на чистката в МВР. Оказа се, че тя ни е излъгала. Съпругът се е пенсионирал по негова молба. С тези нечестни и мошенически постъпки тя нанесе големи вреди на БКП и изложи БКП пред народа ни. Тя във Видин цинично е заявила, че е използвала предизборната президентска кампания само за да рекламира фирмата и бизнеса си. Вера Илиева се прояви като полуграмотна, която не можеше да прочете текстовете, които й се даваха написани. Нейният офис се беше превърнал от 16 до 21 септември 1996 г. на разколнически щаб на Тодор Костов за борба: против легитимно избраното ръководство на XVII конгрес на БКП, за което и той гласува. Той се вбеси, когато генералният секретар на БКП отказа да му подпише документи за регистрирането му като кандидат за президент от името на БКП. Защо генералният секретар не подписа писмо на Тодор Костов до ЦИК? След съобщението на пресата за бели петна в биографията на Тодор Костов в ЦК на БКП се получи информация, че Тодор Костов е лъгал в представените си биографични бележки, че е син на комунист, съратник на Георги Димитров, че той бил завършил школата на МВР в Симеоново след 9 септември 1944 г., че бил офицер от вътрешни войски, че бил разгромил горяните в Ботевградско, че бил партизанин, че бил полковник от Държавна сигурност, че родителите му били активни борци като ятаци, че той бил пълномощник на ЦК на БКП по строителството и пр. А какво се оказа?

Тодор Костов Илиев не е роден в Перник, а в село Сушица, Кюстендилско. Не е завършвал школа на МВР. Не е бил офицер от вътрешни войски. Не е разгромявал горяни в Ботевградско, защото не е имало такива в този район. Не е бил никога служител в Държавна сигурност и няма чин полковник. Не е участвал в антифашистката борба. Родителите му не са били ятаци. Баща му е бил сговорист, но не и комунист. Нищо не се знае все още за дейността му от 1942 г. до 1948 г. През 1948 г. е постъпил на работа в криминална милиция в Перник. През 1950 г. е арестувал невинно момиче, което е изнасилил и е блудствал с него, за което е уволнен дисциплинарно от МВР и е изключен от БКП. Никога не е бил пълномощник на ЦК на БКП за строителството. След априлския пленум 1956 г. се е представил като пострадал от култа към личността на Вълко Червенков, с което е заблудил БКП и отново е приет за член на БКП. С тези си лъжи и измами той беше стигнал до член на Политбюро на БКП и първи секретар на околийския комитет на БКП в гр. Кюстендил. Ето това е моралният лик на един фашистки син, морално разложен разбойник. Тази престъпна сган, която не можа да успее да извърши преврат в ЦК на БКП, от 16 септември до 21 септември 1996 г. са предприели друга тактика на 9 ноември 1996 г. в гр. Радомир да създадат БКПБ. Това име означава буржоазно-капиталистическа партия но не и болшевики, фашисти не могат да създават нито комунистическа, нито болшевишка партия.

На 21 септември 1996 г. Политбюро в заседанието си приложи член 31 от Устава на БКП - изключване завинаги, срещу Тодор Костов Илиев, Вене Евтимов Стойчев, Симеон Бориславов Владимиров, Стоян Рангелов Михайлов-Джаганарката и Асен Танинчев.

На 23 октомври 1996 г. Секретариатът на ЦК на БКП приложи член 31 от Устава на БКП срещу Вера Денчева Илиева, Тодорка Методиева Стойчева, Любен Раденков Гелев и Лиляна Тодорова Костова.

София, 6 ноември 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩОСЪЮЗНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БОЛШЕВИКИТЕ ПО ПОВОД НА 79-ГОДИШНИНАТА НА ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ


УВАЖАЕМА ДРУГАРКО АНДРЕЕВА,

Моля да приемете моите, на българските комунисти и на Изпълнителния комитет /ИК/ на Новия комунистически интернационал /НКИ/ борчески привети по случай 79-ата годишнина от победата на ВОСР.

Моля да поздравите всички членове на Централния комитет на Общосъюзната комунистическа партия на болшевиките /ЦК на ВКПБ/ и всички комунисти-болшевики в Русия и в СССР. Уверени сме, че в скоро време СССР ще бъде възстановен. Няма сила, която би могла да попречи на руския и на съветските народи за възстановяването на строителството на социализма начело с ВКПБ. Убедени сме, че идеите на Великата октомврийска социалистическа революция /ВОСР/ са живи и няма сила, която би ги унищожила. Идеите на ВОСР напълно ще тържествуват през XXI век по цялото земно кълбо. Те нямат алтернатива. Те са най-хуманните, най-справедливите и най-общочовешки. Уверени сме, че няма сила, която би могла да наруши добрите комунистически и приятелски отношения между ВКПБ и Българската комунистическа партия /БКП/, между ВКПБ и НКИ. Естествено е, че враговете на единството на световното работническо и комунистическо движение ще се опитат да правят необходимото за развалянето на отношенията между отделните комунистически партии и ще им попречат за включването им в НКИ. Целта на международния империализъм е да няма единство на комунистическото движение. Ние сме длъжни да им докажем обратното, а именно, че няма сила, която би ни попречила да създадем единство и сплотеност на работническото и комунистическото движение, каквото беше то по времето на В.И Ленин, Димитър Благоев, Й.В.Сталин, Васил Коларов и Георги Димитров. НКИ е продължител и правоприемник на Третия коминтерн, създаден от В.И. Ленин, и на Коминформбюро, създадено от Й.В.Сталин, като рожби на ВОСР. Враговете на световното комунистическо движение временно спряха победоносния ход на Великия октомври в страните от Източна Европа, но ВОСР тържествено шества в HP Китай, Виетнам, КНДР, революционна Куба. Ние сме убедени, че съветските комунисти ще преодолеят трудностите и коварното предателство, което извърши гробокопачът на световния комунизъм М.С.Горбачов, и ще създадат условия за възстановяването на героичните победи на ВОСР. Убедени сме, че идеите на ВОСР през XXI век ще тържествуват в СССР и в света. Техният победоносен ход е неизбежен. Дано 80-годишният юбилей от победата на ВОСР посрещнем във възстановен СССР и строителството на социализма в родината на В.И.Ленин и Й.В.Сталин.

Да пребъде във вековете титаничното дело на ВОСР!

Да живее комунизмът!

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ /6-7 НОЕМВРИ 1996 Г./, ПО ПОВОД НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


Отбелязвайки със задоволство съкрушителната победа на кандидата за президент на България на демократичната опозииция и формирането на Обединените демократични сили /ОДС/ като печеливша широка политическа коалиция и единствена алтернатива на управляващата комунистическа партия;

Отчитайки факта, че тези изборни резултати доказват по безспорен начин, че на днешната политическа сцена отново доминират демократичните политически формации и че само ново парламентарно мнозинство, излъчено чрез предсрочни парламентарни избори, е в състояние да състави компетентно, отговорно и действено правителство за извеждане на страната от състоянието на . икономическа и социална катастрофа, до която я доведе управлението на комунистическата партия;

Следвайки със засилен интерес борбата между различни крила в управляващата партия с формирания около правителството "приятелско-мафиотски кръг" и очакваните като резултат от това противоборство политически и персонални промени във върхушката на БСП;

И като взе предвид ежедневно влошаващите се социално-икономически и финансови параметри на българската държава по вина на управляващия кабинет и непредвидимостта на социално-икономическата ситуация в страната след планираното въвеждане на валутен борд, който да регулира финансовата система,

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"

РЕШИ:

1. Дава мандат на Изпълнителния съвет в кратки срокове да проведе срещи и да подпиша споразумение за съвместни действия с партиите и коалициите, влизащи в състава на Обединените демократични сили.

2. Задължава всички структури на конфедерацията да започнат ускорена подготовка за провеждането на национална политическа стачка след постигане на споразумение с ОДС по този въпрос. Веднага да се пристъпи към широко разгласяване на идеята за национален протест срещу управлението на Българската социалистическа партия /БСП/ и да започне убеждаване на членовете и симпатизантите на конфедерацията в необходимостта му.

3. Всички структури на конфедерацията се задължават да съдействат с всичко необходимо за успешно разрешаване на текущи стачки и други форми на синдикален протест на локално, регионално и браншово равнище, поемайки ангажимент да се подпомагат в духа на синдикална солидарност. Към тези протести следва да се привличат като съюзници и други структури на гражданското общество от политически и обществен характер.

4. В случай на рязко влошаване на социално-икономическите показатели или ескалация на текущ социален конфликт да се проведе извънреден Конфедеративен съвет, който да уточни по-нататъшната стратегия и тактика в борбата с комунистическото управление до постигане на крайната цел - предсрочни парламентарни избори и победа на Обединените демократични сили.

София, 7 ноември 1996 г.

ПРЕЗИДЕНТ: д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ДА СЕ СЪЗДАДЕ ВАЛУТЕН БОРД В БЪЛГАРИЯ


След задълбочено обсъждане на лансираната от страна на отговорни представители на Международния валутен фонд /МВФ/ идея за създаване на валутен борд като алтернатива за финансова и икономическа стабилизация на страната;

Отчитайки факта, че предложението се явява категорична и недвусмислена оценка на пагубната за България икономическа политика, безотговорно провеждана от управляващата социалистическа партия в интерес на престъпни "приятелски" групировки;

Обръщайки внимание на политическите дадености, при които се налага обсъждането на конкретните параметри на функциониране на тази нова за страната финансово-икономическа институция;

Имайки предвид, че практически България е изправена пред императива да осъществи нов кръг от радикални икономически реформи в изключително неблагоприятни условия, формирани в резултат на некадърното и арогантно консумиране на изпълнителната власт от т.нар.демократична левица;

Съзнавайки, че тежестта на суровите, но, изглежда, единствено възможни мерки във финансовата и икономическата сфера ще се понесе изключително от представителите на наемния труд и практически огромното мнозинство от българския народ;

Приемайки за безусловно изискването за постигане на максимален обществен консенсус по конкретните измерения, включително и нормативно регулирани, на бъдещото функциониране на валутен борд след конкретни мерки по търсене на политическа и наказателна отговорност от ynpaвляващите за действия и бездействия, довели до безпрецедентната икономическа и социална катастрофа за България,

КОНфЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"

РЕШИ:

1. Дава мандат на Изпълнителния съвет за консултации с представителите на международните финансови институции с цел изяснявнане на намеренията и предложенията им относно идеята за създаване на валутен борд в България;

2. Упълномощава Изпълнителния съвет да води преговори по конкретните измерения на дейността на бъдещия валутен борд и нейните резултати, особено в социалната сфера, при отчитане на следните параметри:
• запазване на спестяванията на населението;
• балансиран реален бюджет, осигуряващ нормално функциониране на сферите и дейностите от непроизводствената сфера, с особен акцент на националната сигурност, здравеопазването, образованието, науката и културата;
• формиране на нови равнища, обвързани с избраната, резервната валута, на минималната работна заплата, на свързаните с нея плащания и на заплатите в бюджетната сфера, както и на пенсиите и обезщетенията за безработица преди въвеждането на валутния борд и при твърди гаранции за тяхното изплащане от бюджета;
• създаване на условия за нормално функциониране на реалния сектор на икономиката чрез данъчни, митнически и др. форми на стимулиране, включително и чрез свободно формиране на работните заплати;
• конкретни мерки по предотвратяване на очакваната взривна безработица с акцент върху обезпечени програми за създаване на алтернативна заетост.

София, 7 ноември 1996 г.

ПРЕЗИДЕНТ: д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КЪМ МИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТ, КЪМ НОВОИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ И КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА МВФ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАЛУТЕН БОРД


България е в състояние на фалит. Той не е обявен. Всички знаем обаче, че без нови заеми не сме в състояние за плащаме външния си дълг. Държавата няма пари за издръжка на болници и детски домове, училища и приюти. Вътрешните задължения достигнаха колосални размери и хазната не може да ги изплати.

Международният валутен фонд /МВФ/ предлага в България да се въведе "санитарен" валутно-финансов режим. Това означава да минем под пряк чуждестранен надзор и управление - мярка, която се прилага крайно рядко в световната практика.

Ако приемем без условия този режим, ние поемаме като народ целия риск от евентуален провал. Ако оздравителните мерки сполучат, заслугата ще е главно на спасителите от международните финансови институции.

Уверяват ни, че друга алтернатива нямало. Има опасност да ни наложат санитарния режим по ултимативен път.

Алтернатива има!

ПЪРВО, сега е моментът да поискаме насрещни облекчения срещу неимоверния риск и високата цена, която ще платим: България е в правото си да получи отсрочване на тежките плащания по външния дълг след 2000 г.

Това право сме го завоювали, изпълнявайки стриктно и без компенсации международните правила за югоембаргото и за икономическите ограничения спрямо други държави-длъжници на България. Народът ни показа в неотдавнашните избори, че е за демократични промени и реални реформи, че не заслужава да бъде санкциониран заради провала на едно банкрутирало правителство.

Искането за отлагане на плащанията по дълга обаче няма да е реалистично, ако не предложим в замяна промени в досегашната политика на псевдореформи, ако не дадем гаранции, че България ще върви по пътя, избран от други народи от Централна Европа, ако не се разделим с част от държавната собственост.

Кой следва да даде тези гаранции? Според нас те не могат да се предложат нито от сегашното правителство, нито от второ правителство на управляващата политическа сила, нито от изкуствени коалиции.

Гаранциите трябва да дойдат от парламента. България е парламентарна република и в съдбовни моменти, като сегашния, именно народните избраници следва да изпълнят своя дълг.

Обръщаме се към парламентарната група на опозицията, към независимите депутати, както и към разумно мислещите депутати от Българския бизнесблок и Парламентарната група на демократичната левица /БББ и ПГ ДЛ/ да поемат отговорността за приключване на преговорите със следния резултат: евентуално въвеждане със Закон на извънреден валутно-финансов режим, но срещу облекчаване на финансовото бреме на България. Тази стъпка следва да се скрепи с парламентарен консенсус за провеждане на предсрочни избори в разумен срок през следващата година. Това ще даде възможност на едно ново правителство при изпълнение на поетите задължения да се опре на солиден вот на доверие от народа.

Обръщаме се към новоизбрания президент на републиката да бъде обединител и инициатор на този необходим консенсус.

ВТОРО, преодоляването на кризата и на държавния фалит може да се ускори и с други решения. България е в състояние да привлече алтернативни инвестиции за регионални и социални проекти, за нови работни места. Това е следващото предложение на ръководството на КНСБ към новоизбрания държавен глава. Имаме висока степен на готовност да започнем работа по националната инициатива "Инвестиции за работни места" преди встъпването на Петър Стоянов в длъжност.

ТРЕТО, още през декември да започне реализацията на пакет от мерки за социално спасение на бедстващите българи. Бюджетните заплати, пенсиите, социалните помощи и стипендиите следва да се повишат, а заплатите в материалното производство - да се индексират според реалната инфлация, преди да задейства санитарният режим.

При такъв подход като най-голяма извънпарламентарна сила КНСБ ще подкрепи международните договорености, които биха довели до облекчаване на живота на българския народ, въпреки високата първоначална социална цена.

София, 7 ноември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "НИКОЙ НЕ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА" КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА АКАДЕМИЧНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ /АДС Е ЧЛЕННА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СИНДИКАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЙСТВИЯ "ПРОМЯНА"/, ОГЛАСЕНА НА ПРОТЕСТЕН МИТИНГ В СТУДЕНТСКИЯ ГРАД НА 11 НОЕМВРИ 1996 ГОДИНА


Никой не е по-голям от хляба, казва народът ни, но когато неравенството в българското общество нараства драстично, когато със средната заплата в Техническия университет /ТУ/ - София, не може да се изхрани едно семейство, когато преподавателите са недохранени, лошо облечени, блъскат се в окаяния градски транспорт и епизодично шофират старите си автомобили, обезпокоени са от сметките за отопление, електроенергия, цените на лекарствата, дрехи, обувки, данъци... Когато на преподавателите не се осигуряват средства за наука и те трябва да обучават бъдещите инженери предимно с тебешир и черна дъска, когато служителите от различни катедри и спомагателни звена в ТУ - София, се страхуват от съкращения, когато ръководството на ТУ - София отчаяно търси начини за постигане на икономии, ограничавайки топло- и електропотреблението, спира телефоните и обявява "дървена" ваканция през зимата, когато студентите и аспираантите не виждат ясно своето професионално бъдеще и търсят всяка възможност да заминат с еднопосочен билет на запад...

ОСТАВАТ НИ ДВЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

- да се престорим на щрауси и да продължим да чакаме "светлото" бъдеще, или като хора бедни, но достойни

- да поискаме отговорност от отговорните за състоянието на образованието и живота ни.

Изпълнителният съвет на Демократичната академична синдикална организация /ИС на ДАСО/ при ТУ - София, отчитайки солидарността на прекия работодател - ректора, отправя следните свои искания към правителството и поддържащото го парламентарно мнозинство:

1. От Републиканския бюджет за образование и наука да се отделят ежегодно най-малко 2 процента.

2. Заплатите на работещите във висшите училища да бъдат актуализирани в съответствие с инфлационния индекс, като за база се приемат предвидените в ПМС 68/29 март 1996 г. възнаграждения.

3. Същият принцип да бъде приложен и при актуализиране на стипендиите на студентите и аспирантите.

ИС на ДАСО при ТУ - София, въз основа на писмено изразено съгласие на членовете и симпатизантите на синдиката, обявява стачна готовност, считано от 11 ноември 1996 г.

София, 5 ноември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Н.Ангелов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, ПРИЕТО НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 1 НОЕМВРИ 1996 ГОДИНА


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Обръщаме се към всички вас, на които са близки идеите на социалния хуманизъм за свобода, справедливост и солидарност: Да съберем силите си, за да бъдат издигнати тези морални ценности до равнището на държавна политика.

В края на двадесетия век българският народ понася огромни социални тежести като цена на прехода към демокрация и пазарна икономика, който в стихийния си вид предава народа във властта на дивия капитализъм и престъпността и го отдалечава от демократичните и социалносправедливите общества на развитите европейски страни.

Нека си припомним думите на основоположника на Движението за социален хуманизъм у нас д-р Атанас Москов: "Хуманизмът навлиза в една нова фаза, касае се не за класа срещу класа и за нация срещу нация, а за опазване на човешкия род. И като мисля за еволюцията на хуманизма въобще, за това обществено явление, което в историята мени своя пълнеж с оглед на епохата, сегашната фаза на формулиране на общочовешкия хуманизъм - това е именно справедливост, свобода и общочовешка солидарност за цялото човечество."

Ние заявяваме, че Националното движение за социален хуманизъм ще работи за развитието на парламентарната демокрация в Република България и за икономическа политика, насърчаваща предприемаческата инициатива и конкуренцията, гарантираща свободния избор на потребителя. В променящия се свят солидарността на различните социални слоеве, а не тяхното противопоставяне, социалната ангажираност на капитала и националната ангажираност на труда ще ни позволят да живеем свободно и достойно. Ние приемаме модела на устойчивото развитие на обществото като по-добрата алтернатива за бъдещето.

Тези цели могат да се постигнат само ако превърнем Националното движение за социален хуманизъм в масово народно движение. Обръщаме се към всички слоеве на обществото и преди всичко към младежта: кажете "да" на солидарността, включете се активно за създаването на дружества на движението в цялата страна. Нека осъзнаем своята историческа отговорност и обединим усилията си, за да изпълним достойно дълга си към настоящето и бъдещето на демократична България.

София, 1 ноември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Нешев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИВАН ТАТАРЧЕВ ОТ ДЕПУТАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЕДВИН СУГАРЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПО ВЪПРОСА ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ С ВЛАСТ И КОРУПЦИЯ НА ОТГОВОРНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ. Документът е огласен напресконференция на 22 октомври 1996 г. и е предоставен на средства за масово осведомяване.


4. ПРИВАТИЗАЦИЯ НА "ПЛАМА"

Нефтените рафинерии спадат към предприятията, които бързо и стабилно трупат печалби. Абсурдно е една рафинерия да фалира, ако работи в нормални търговски условия. Очевидно не такъв е бил случаят с "Плама", която оглави списъка на предприятията, предвидени за закриване като произвеждащи загуба, които България трябва да ликвидира, ако иска да получи следващия транш по споразумението с МВФ. След категоричното застъпничество на покойния Андрей Луканов и на плевенските социалисти "Плама" бе извадена от списъка и набързо приватизирана. Преди приватизационната сделка в печата се тиражираха съобщения за ред външни оферти, но нито една от тях не се реализира и очевидно функцията им е била да придадат поне привидна благовидност и "нормалност" на сделката.

Рафинерията бе купена от холдинга "Евроенерджи ойл", който в течение на години стоеше на входа и изхода на предприятието и целенасочено го съсипваше, подготвяйки го за приватизация срещу нищожна сума. И тя се оказа наистина нищожна. 75 % от акциите бяха купени за 61 756 200 лв., или за по-малко от 300 000 долара - цената на една луксозна вила. За сравнение - дори регистрираният уставен капитал на "Плама"-ЕАД възлиза на 6 635 169 000 лв., разделени на поименни акции с номинал по 1000 лв. При покупката цената на една акция е спаднала от 1000 на 12,41 лв.

"Евроенерджи холдинг"-ООД е регистрирана на 5 май 1992 г. с уставен капитал 21 000 лв. Собственост е на компаниите "Джи-Джи енд Ти" ЛТД и "Мъдуей Инвестмънт Лимитид Къмпани" - и двете регистрирани на остров Ман и с неизвестни собственици. Шефове на холдинга са Иван Михайлов и Атанас Коларов. Най-вероятно стартовият му капитал се дължи на факта, че Иван Михайлов е бивш шеф на "Интертехнолоджи", Лихтанщайн - едно от многото основани от Андрей Луканов външнотърговски дружества, което непосредствено преди ликвидацията си изтегли кредити за 11 млн. лв. и 600 хил. щ.д. Холдингът стартира като дистрибутор на "Плама" и е един от най-драстичните примери за паразитно прилепване на частни фирми към държавни предприятия с цел стоене на входа и на изхода на предприятието и извличане на огромни печалби за негова сметка.

Както при класическия случай с "Кремиковци" и фирмата на Мултигруп "Интерстийл", така и в този случай схемата е следната:
"Евроенерджи" доставя на "Плама" суров петрол и продава готовата продукция. Тази дейност е афиширана като трогателна и безкористна грижа за това стратегическо държавно предприятие. Последното личи от справката от 23 февруари 1995 г. и от специално изпратеното до Жан Виденов писмо. Върху последното министър-председателят е написал собственоръчно резолюция до Климент Вучев: "Моля за много спешно становище по въпроса. Проблемът е наистина взривоопасен." И двата документа изразяват финансовите претенции на "Евроенерджи" към "Плама" и възникналите спорове по разни разплащания. Според "Евроенерджи" към началото на 1995 г. "Плама" дължи на холдинга 14 183 990 щ.д. И в двата се подчертава, че "тайната /скрита/ приватизация на "Плама"-АД не е била и не е наша цел". Нещо повече - според босовете на "Евроенерджи" "контролът върху държавните рафинерии е въпрос на националната сигурност и суверенитет. Този контрол във всички случаи и поне в сегашния момент трябва да остане в ръцете на българското правителство". Подчертава се, че холдингът във всеки един момент би могъл да протестира пред съда подписаните от "Плама" полици, но не го прави поради следната забележителна причина: "защото това би било неявен удар срещу спечелилата изборите коалиция и излъченото от нея правителство, на което България, част от която сме и ние, възлага толкова много надежди".

Надеждите в случая по-скоро са свързани с предложението дълговете на "Плама" към "Евроенерджи" да бъдат преоформени като дългове на "Плама" към съответните банки, на които самият холдинг дължи много по-голяма сума - 31864 308 щ.д. според собствените му изчисления. Схемата, по която работи "Евроенерджи", е следната: залага полиците на "Плама" и договорите за реализация на бъдеща продукция пред банките, тегли банкови заеми, купува суров петрол, който "Плама" преработва на ишлиме, продава готовата продукция и погасява заемите. При тази схема разходите остават за сметка на "Плама", а печалбите /които не са малки, тъй като произведените от "Плама" масла са на нивото на ШЕЛ/ - за "Евроенерджи". Изразявайки своята позиция пред българското правителство, холдингът директно заявява: "Евроенерджи" не е производител на нефтопродукти и в този смисъл не е данъчно задължено лице. Той /"Евроенерджи"/ не дължи акциз и ДДС."

Тъй че всъщност дълговете на "Плама" са и дългове на "Евроенерджи". Холдингът е получил кредити от ПЧБ, Банка за стопански инициативи, Минералбанк, Банка за земеделски кредит и австрийската "Централ вексел унд кредит банк". Три от българските банки-кредитори са вече фалирали. Основната причина за фалита на "Минералбанк" примерно са точно дълговете на "Евроенерджи", възлизащи на 12 млн. щ.д. и над 300 млн. лв. В своето писмо до министър-председателя обаче банката третира тези задължения като задължения на "Плама"-ЕАД и предлага варианти за финансово стабилизиране на рафинерията - чрез увеличение на основния й капитал и чрез разсрочване на нейните задължения. При получаване на това писмо Жан Виденов го е препратил на Румен Гечев, Димитър Костов и Климент Вучев със следната резолюция: "Не можем да оставим "Плама" да повлече и "Минералбанк"! Моля да формирате обща позиция, която министър Гечев да ми докладва спешно."

За съжаление точно това става. "Плама" оглавява списъка на предвидените за ликвидация предприятия, "Минералбанк" фалира, а реалният неин длъжник "Евроенерджи" купува рафинерията за смешно малка сума: дори ако бъде продадена като старо желязо, "Плама" струва десет пъти повече.

Приватизационната сделка се извършва по метода преговори с потенциални купувачи. В случая потенциалният купувач е само един. На пети септември Министерският съвет одобрява проектодоговора за приватизационната сделка. Основният мотив, изтъкван по-късно от Агенцията за приватизация във връзка с нейното сключване, са огромните дългове на рафинерията. Купувачът "Евроенерджи" обаче е нейният основен кредитор, а банките, на които самият холдинг дължи пари, тъй или иначе са фалирали.

Според приватизационния договор "Евроенерджи" е задължен да изплати на кредиторите дълговете на "Плама" в размер не по-малко от 20 милиарда лева, а също и да осигури средства за възстановяване на производствената дейност на рафинерията в размер на 40 млн. щ.д. Не са фиксирани обаче сроковете, в които това трябва да стане. Единствено в чл. 19 се посочва, че ако купувачът не изпълни тези си задължения, договорът се прекратява - и отново не е посочено кога. За сметка на това се казва, че "прекратяването на договора има действие само за в бъдеще, като правата, които трети лица са придобили до момента на прекратяване на договора, се запазват, а продавачът не дължи връщане на полученото". Не е нужно човек да бъде юрист, за да разбере какви възможности се крият зад тази обтекаема формулировка.

"Евроенерджи" може спокойно да експлоатира рафинерията и да договаря права с "трети лица", без да изпълни нито едно от задълженията си - и единственият риск, който се поема в този случай, възлиза на жалката сума от 61 756 200 лв. Липсата на клаузи за неустойка при неизпълнение на задълженията на купувача в този договор е по същество може би най-крупната злоупотреба, свързана с приватизационна сделка в страната ни.

Публична тайна е, че зад "Евроенерджи" стоеше покойният Андрей Луканов, че сделките на рафинерията практически се контролираха от него и че решаващите разговори за приватизацията на "Плама" са водени с неговото посредничество. Според някои източници "Плама" просто е подарена на "Евроенерджи" като компенсация за отстраняването на Луканов от Топенерджи". Борбата на интереси около рафинерията обаче не е толкова елементарна. Далеч не само Луканов беше свързан с "Плама" и "Евроенерджи" - в петролния бизнес са преплетени и много други интереси.

Като пример в това отношение може да се посочи скандалът със записа на заповед за 16 млн. щ.д. като гаранция, издадена в полза на "Самотлор" от изпълнителния директор на "Нефтохим" Стефан Неделчев. Неделчев е подписал записа на заповед под личния натиск на Красимир Премянов, без да се консултира със съвета на директорите, съставен от близки до Жан Виденов държавни чиновници - като например икономическия му съветник Владимир Жеглов и Димитър Гривеков, шеф на Националната комисия по цените. "Самотлор" е дъщерна фирма на "Евроенерджи", като съсобственици са още "Омнитех" /фирмата, осигуряваща петролни доставки на "Нефтохим"/ и руската "Нижневартовск". "Омнитех" от своя страна е и съсобственик на "Сънойл инвест" - заедно с Николай Премянов - брат на председателя на Парламентарната група на демократичната левица.

Междувременно "Евроенерджи" е депозирала получената чрез "Самотлор" сума, равна на един милиард лева, в "Бизнесбанк" срещу изключителна депозитна лихва, равна на ОЛП плюс още 20 пункта.

Според някои сведения Премянов се е намесил и в острия спор по въпроса кой на кого дължи пари - "Плама" на "Евроенерджи" или обратното, който доведе до замразяване на отношенията между рафинерията и холдинга. Той се е надявал да възстанови възможността да се извличат огромни печалби по схемата стоене на входа и на изхода на "Плама", като наложи брат си Николай за неин шеф на мястото на Никола Пукалски.

Подобни услуги рядко са безкористни. Като се имат предвид особените интереси на фамилията Премянови в петролния бизнес, формата, под която "Евроенерджи" се е отплатил на Премянов, може само да се предполага. Някои по-дребни отплати обаче се оказват видими. Или поне част от тях. През 1992 г. с протекциите на Красимир Премянов неговият племенник Андрей е изтеглил кредит в размер на 45 млн. лв. от Туристспортбанк за едноличната фирма ЕТ "Ексим - Андрей Премянов". Кредитът е поискан за търговия с нефтопродукти. Обслужването му обаче се затруднява и за да бъде погасен, е поискан нов кредит - този път от ПЧБ. Според кредитното досие договорът за кредит N 92301 /5 ноември 1992 г. е отпуснат в размер на 28 млн. лв. с краен срок на издължаване 30 ноември 1993 г. и с обезпечение дизелово гориво, държани на склад дамски обувки и офисоборудване. Сумата обаче не е достатъчна за погасяване на дълга към ТСБанк и преди парламентарните избори "Енроенерджи" погасява задълженията на Премяновия племенник за своя сметка. Дългът в ПЧБ обаче също не е обслужван. По баланса към 30 април 1996 г. - две и половина години след крайния срок за издължаване, по него все още се дължат 5 571 721 лв. Във връзка с това е изваден Изпълнителен лист на Софийски районен съд, 74-ти състав от 28 октомври 1994 г., гражданско дело N 02559/1994 г. Този акт принуждава Премянов отново да се обърне към приятелите си от "Евроенерджи". Постигнато е споразумение между ПЧБ и холдинга неиздължената част от кредита да се погаси със запис на заповед за сметка на "Евроенерджи", което споразумение е отразено в Писмо N 310202/1 от 31 октомври 1995 г. Договореният запис на заповед обаче тъй и не е депозиран в банката - и кредита си остава дължим чак до 17 май 1996 г., когато скоростно е покрит поради поставянето на ПЧБ под особен надзор.

Въпросът кой продаде втората нефтена рафинерия в страната, чието функциониране е от изключително значение с оглед националната ни сигурност, за такава смешна сума и без юридически състоятелни гаранции, че нейните дългове ще бъдат изплатени и ще бъдат направени нужните инвестиции, за да се гарантира пълноценното й функциониране, си остава открит. Както и въпросът какви мотиви са движили членовете на Министерския съвет, одобрили приватизационния договор. Още повече че сделката на практика не е консумирана. Според договорираните условия "Евроенерджи" трябва да достави необходимите количества петрол за нормалната работа на "Плама". Проблемът е, че холдингът не разполага със свободни парични средства за купуването му. Затова в момента усилено се търси възможност за залагане на акциите на "Плама" пред чуждестранни кредитни институции с цел получаване на валута и откриване на кредитни линии. Последиците от подобна стъпка могат не само да дискредитират сделката, но и да поставят под въпрос статуса на рафинерията като българска собственост.

Цялостната схема на неколкогодишните отношения между "Плама" и "Евроенерджи" доказва, че рафинерията постепенно и очевидно целенасочено е била довеждана до фалит, за да бъде купена на безценица от своя основен кредитор. Съучастието на управляващото правителство в случая е повече от ясно.

Уважаеми г-н Главен прокурор, изложените в настоящото писмо прецеденти на корупция и злоупотреба със служебно положение от страна на висши държавни чиновници са само малка част от икономическото и политическото мародерство, задушаващо страната ни. Корупцията вече се превръща в основен управленски принцип и стил на поведение от страна на управляващите. Специално внимание заслужават крупните финансови престъпления, свързани с раздаването на кредити без покритие, с рефинансирането на частните и държавните банки, с тайната приватизация в банковата сфера, развихрили се през последните няколко години. Сделките, осъществени от Агенцията за приватизация на принципа договориране с евентуален купувач, в много случаи представляват чисто разграбване на държавна собственост срещу смешни суми и фиктивни обещания за инвестиции. Обръщайки се лично към Вас и сезирайки официално прокуратурата, аз се надявам, че визираните в това писмо случаи, както и много други подобни на тях няма да бъдат оставени без внимание и прокуратурата ще се ангажира с необходимите следствени и съдебни действия.

София, 22 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


--------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 7 ноември 1996 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.