12 август 1997


София, 12 август 1997 година
Брой 62 (1758)

 
София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА КЪМ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, РЕЛИГИЯТА, ЕТНИЧЕСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКАТА НА БСП В РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА


Опитите на правителството и на 38-ото Народно събрание да бъде преодолян разколът в Българската православна църква (БПЦ) по пътя на диалога и взаимните компромиси заслужават подкрепа само ако посредниците не проявяват пристрастие към която и да е от спорещите страни и зачитат самостоятелността на БПЦ. По този повод Комисията по националните проблеми, религията, етническите взаимоотношения и политиката на Българската социалистическа партия (БСП) в районите със смесено население изразява следното становище:

Преодоляването на разкола в БПЦ е не само църковен, но и национален проблем. Неговото разрешаване е в интерес на българския народ.

Всяко действие в тази насока трябва да бъде подчинено на принципната позиция в църковния спор, а именно в Република България православната църква е една, законно избраният Свети синод е един и един е българският патриарх - патриарх Максим. Разколът може да се преодолее само на основата, зачитайки правото на самостоятелен избор на БПЦ, ненамеса във вътрешните й работи и зачитане на решенията на архиерейските събори и на Втория църковно-народен събор.

Начинът на водене на преговори от страна на Веселин Методиев и Иван Сунгарски досега толерира разколниците, което води до допълнително задълбочаване на църковния разкол.

Намираме за неприемлив опита да се принуди патриарх Максим отвън да подаде оставка, да се шантажира Светият синод с административни и силови средства.

Изказаното мнение на Веселин Методиев - заместник-председател на Министерския съвет, че БПЦ няма патриарх, напомня известните от близкото минало изказвания на вдъхновителя и организатор на разкола в БПЦ г-н Христофор Събев.

Действията на изпълнителната власт показват, че Обединените демократични сили продължават да провеждат по-раншната политика на Съюза на демократичните сили от 1992 година.

Комисията смята, че тези действия на управляващите не водят до постигането на единството на БПЦ.

Реализъм и грижа за съдбата на БПЦ, държавническо мислене са необходими на посредниците за постигане на успех. Всеки опит за недобре балансирано вмешателство отвън би навредил вместо да помогне.

София, 6 август 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО "ЕДИННИ, НРАВСТВЕНИ, НЕПРИМИРИМИ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА ВРЪХ БУЗЛУДЖА ПО ПОВОД НА 106-АТА ГОДИШНИНА ОТ НАЧАЛОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ


Днес ние сме отново тук, за да изразим своята почит и своята морална и политическа гордост от делото на бузлуджанци - на Димитър Благоев - Дядото, Никола Габровски и Георги Бакалов, на Евтим Дабев и Тодор Постомиров, на Сава Мутафов и Андрей Конов, на Михаил Иванов и Михаил Бойчинов и мнозина други "чучулиги" и учредители на партията от Велико Търново и Габрово, от Севлиево и Дряново, от Казанлък и Сливен.

В този нов, грандиозен урок по история, какъвто само ние можем да сътворим, трябва да отдадем дължимото и на другите родоначалници на организираното социалистическо движение и първостроители на единната тогава партия - като на блестящия публицист Гаврил Георгиев, ненадминатия парламентарен оратор Георги Кирков - Майстора, като Янко Сакъзов, д-р Кръстьо Раковски, Константин Бозвелиев, Христо Кабакчиев и много, много други. Да кажем ясно и високо, че в пантеона на българската история има запазено място за дейци като Димитър Благоев и Георги Димитров.

Днес ние свеждаме глави в знак на признателност към саможертвата на хилядите български антифашисти - комунисти, земеделци, безпартийни, които със своя подвиг дадоха българския принос за разгрома на "кафявата чума" и за сетен път приобщиха България към демократична Европа.

Ние се покланяме дълбоко на поколенията български трудещи се, които в периода след 1944 г. съградиха една нова, модерна България. Построеното от вас, скъпи наши майки и бащи, изпълва със законна гордост всеки честен българин и са недостойни опитите всичко това да се обезцени или да се продаде за жълти стотинки.

Прекланяме се и пред сътвореното в последните десетилетия от българските интелектуалци - научни работници, писатели, художници, пред творците от този нов златен век, който преживя българската култура.

Националното съгласие е невъзможно без помирение по историческото минало на нацията. Това означава не да рушим, а да градим съвместно паметници.

И понеже тези дни бях предизвикан публично и тук ще кажа - да, ние поемаме своята отговорност за някои грешки на нашата партия, да, аз съм готов да положа цветя на гроба на жертвите от априлския атентат от 1925 г., но дали лидерите на десницата Иван Костов, Стефан Савов, Анастасия Мозер и други ще сложат своята китка цвете на гроба на невинно загиналите от Ястребино, на лобните места на хилядите български антифашисти.

На днешния ден, на 2 август, ние отбелязваме и годишнината от славната Илинденско-Преображенска епопея. В този ден по един забележителен начин се доказва неразривният характер на вековните борби на българския народ и за национално освобождение и независимост, и за социална справедливост. Днес пред нас изплуват светлите образи на Гоце и Даме, на Яне Сандански, Борис Сарафов и Тодор Александров, на ръководителите на Крушовската република Никола Карев, на странджанските войводи Лазар Маджаров, Михаил Герджиков и капитан Стамат Икономов, на самия Димитър Благоев, който в продължение на десетилетия е във водовъртежа на революционните борби за свободата на Македония.

Никой по-добре не може да оцени значението на техния подвиг от класика Хр.Силянов: "В пламъците на опожарените села не изгоря духът на сътвореното от Илинден... Тоя дух - безсмъртното наследие на илинденският подвиг - е най-скъпият принос на Македония (а аз бих добавил - и на тракийците) в общата национална история на българите."

На този ден ние отново подаваме своята братска ръка на балканските си съседи - за сближение, за взаимно икономическо и духовно отваряне. Но решително отхвърляме претенциите за чужди малцинствени групи, енергично ще се противопоставим на опитите да се ограбва националната ни история и култура.

Днес повече отвсякога сме длъжни да осъзнаем, че както по време на Благоев, така и сега партията на българските социалисти е и трябва да се развива като истинска, последователна национална партия.

В момент когато България губи стъпка по стъпка националния си - икономически и духовен - суверенитет, Българската социалистическа партия (БСП) трябва да бъде последователен защитник на националните интереси, носител на един нов, разумен, просветен патриотизъм.

БСП е партия със сложна, драматична и много богата история. Но тя не може да остане партия на миналото. Зрялото, отговорно отношение към историческото наследство е и ще се утвърждава и в бъдеще като важен критерий за промяната на партията, на българската левица.

Бузлуджа е началото не само в исторически смисъл.

Днешният общопартиен събор трябва мощно да ускори процесите на вътрешнопартийното единение и на консолидацията на левите сили в България. Тук, на историческата поляна, най-добре можем и трябва да осъзнаем, че трябва да се сложи край на тази своеобразна стогодишна война между различните тенденции, движения и партии в българската левица, война, която изчерпва голяма част от политическата ни енергия.

Организационното разцепление може и да е било неизбежно преди девет десетилетия, но политическото единодействие днес между социалисти, социалдемократи, земеделци и други е повече от наложително.

Тук, на Бузлуджа, трябва да си припомним и едно от ранните послания на първостроителя на нашата партия, че тя е част от "всесветската социалдемокрация".

Българските социалисти бяха сред съучредителите на тогавашната международна социалдемократическа организация на Втория интернационал. И няма нищо по-естествено от това днешна Бузлуджа да бъде едно ново начало, един мощен тласък за приобщаването ни към световното семейство на левицата, към Социалистическия интернационал.

Днес, когато черпим с пълни шепи от първоизвора, се налага повече отвсякога да се върнем към нравствените добродетели на тесните социалисти и на българските антифашисти.

БСП трябва да е в авангарда на безкомпромисната борба с корупцията, да не допусне това порочно явление в собствените си редове, да съхрани облика си на партия на честните, морално чисти български социалисти.

Два месеца бяха достатъчни, за да се види, че Съюзът на демократичните сили излъга своите избиратели. И затова БСП като автентична лява, социална партия в България, като националноотговорна сила е длъжна да каже "стоп" на този нов подход на синята посредственост, на тоталния реваншизъм, който залива страната.

И затова от днес опозиционното поведение на БСП и Демократичната левица ще бъде не само конструктивно, но и непримиримо.

Непримирими - срещу опитите да се обезличи Народното събрание, да се деформират отношенията между институциите, да се превърне отново съдебната власт в инструмент за изпълнение на политически поръчки.

Непримиримо трябва да воюваме срещу безотговорните опити за дестабилизация на местната власт, за компрометиране на кметовете и общинските съвети - единствените, на чиито усилия се крепи крехката стабилност в страната.

Както в мита за древния Антей, който от всяко съприкосновение със земята черпи нови сили, така и грандиозните общопартийни събори на БСП ни изпълват с нова политическа енергия и мощ.

Ще има ли социалист, привърженик на лявата социална идея, който да не придобие едно ново самочувствие при вида на това внушително, ентусиазирано множество на представители от всички кътчета на родината?!

БСП премина през ада на жестоки политически схватки, сега ни предстои да преодолеем достойно изпитанията в чистилището на опозицията, да се подготвим така за управлението на страната, че когато избирателят, народът ни се довери, а това няма да е далеч, отново да управляваме наистина и по-убедително, и по-трайно.

Честит празник и за много години!

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Е ПЛАТИЛ С КРЪВ И ЧАКА ИЗВИНЕНИЕ" НА АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА МОЗЕР - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗКАЗВАНЕТО МУ НА ВРЪХ БУЗЛУДЖА ПО СЛУЧАЙ 106-АТА ГОДИШНИНА ОТ НАЧАЛОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ


В броя от 3 август 1997 г. на в. "Труд" е публикувано каре-извадка от речта на Бузлуджа, в която приканвате лидерите на десницата Иван Костов, Стефан Сафов и Анастасия Мозер да поемат "своята вина” и да положат цветя върху гробовете на загиналите от фашистката диктатура.

Длъжна съм да напомня на историка г-н Първанов, че Българският земеделски народен съюз е положил не цветя, а кръв човешка е пролял както по времето на фашистката, така и по времето на комунистическата диктатура.

И още нещо, моят баща Г.М.Димитров е осъден на смърт, а неговите другари земеделци - на различни срокове в първия най-шумен антифашистки процес през 1941 година, защото първи се противопоставиха на присъединяването на България към Тристранния пакт и хитлеризма. А вашата партия чрез директиви от Москва приветстваше и Хитлер, и Сталин.

Историческите документи не могат да се фалшифицират. Те могат само да бъдат манипулирани.

Нали, г-н Първанов?

София, 4 август 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 явгуст - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СВОБОДНАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКУВАНОТО В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА


Ръководството на Свободната радикалдемократическа партия (СвРДП) съобщава, че в брой 61 на "Държавен вестник" от 1 август 1997 година е публикувано решението но Софийски градски съд за вписване на новата регистрация на партията.

Всъщност Свободната радикалдемократическа партия е новото название на мнозинството от членовете на Радикалдемократическата партия (РДП), която на своя 27-и конгрес от април 1995 година взе решение за самостоятелен организационно-политически живот.

Както е известно, РДП с председател д-р Кирил Бояджиев бе в двегодишен спор с бившия председател Александър Йорданов. Спорът привърши на равнище Софийски районен съд с връщане на статуквото от 1993 година, когато мнозинството от ръководителите на формацията, наричана РДП извън Съюза на демократичните сили (СДС), са членове и на тогавашното ръководство. Това накара радикалдемократите с председател д-р Кирил Бояджиев да извършат новата пререгистрация.

Свободната радикалдемократическа партия като стояща вдясно от центъра либерална формация призовава всички радикалдемократи да участват активно като организирани членове на СвРДП в политическия живот на страната.

София, 5 август 1997 г.

Председател: д-р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕДИМ ГЕНДЖЕВ


На 5 август 1997 г. се състоя среща на представителите на Либерално-демократическата партия (ЛДП) Веселин Кошев - председател, Диана Хаджиева - директор, Димитър Райчинов - член на Централното ръководство, и Пламен Вълчев - заместник-председател на Софийската градска организация на партията, с Недим Генджев - председател на Висшия духовен съвет на мюсюлманите в България, и с Явор Милушев - отговорен секретар на Главното мюфтийство в София.

Двете формации изразиха общи позиции по въпросите на вътрешната и на външната политика и постигнаха договореност за съвместни действия в областта на политиката и икономиката.

Те се договориха за създаване на смесена фирма за изпращане на строителни работници от средите на българските мюсюлмани на работа в арабски страни.

Двете страни изразиха общо становище, че българските граждани, изповядващи исляма, не трябва да бъдат принасяни в жертва на предизборни политически манипулации. Противопоставянето ни на основата на етнически и верски различия обслужва единствено чужди на България интереси.

Християни и мюсюлмани трябва най-после да си подадем ръце, да намерим пътя един към друг независимо от нашите религиозни различия и да работим заедно за благото на Отечеството.

София, 6 август 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА КОМИТЕТ "РОДОЛЮБИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАШИ СЪНАРОДНИЦИ В ЧУЖБИНА


БЪЛГАРСКИ РОДОЛЮБЦИ,

Комитетът "Родолюбие" в старопрестолния град, създаден на 9 април 1996 г., си постави благородната задача да установява и поддържа на обществени начала връзки с наши сънародници в чужбина.

Само на 60 километра от София се намират Западните покрайнини с чисто българско население, откъснато от България през 1919 година с унизителния Ньойски договор. От 120 000 души по времето на откъсването им от България (една гимназия, шест прогимназии, 116 основни училища със 7892 ученици и 120 села) сега са останали 25 000 души. Този процес продължава въпреки международните конвенции.

По силата на сключения договор за опознаване, дружба и взаимопомощ между Демократичния съюз на българите в Югославия (ДСБЮ) и Комитет "Родолюбие" проблемите на нашите сънародници в Западните покрайнини бяха популяризирани във Велико Търново и бяха събрани повече от 1000 тома книги.

Български родолюбци,
Ние се обръщаме към вас с молба да се отзовете на нашия призив и да подпомогнете материално за осигуряване летуването в района на Велико Търново на 10 деца на възраст между 9 и 14 години и двама придружители. С този жест ние ще покажем, че не сме забравили нашите сънародници в чужбина.

Родолюбиви българи и бизнесмени,
Ние вярваме във вашата отзивчивост. Ние вярваме, че ще разберете нашите намерения и ще ни подкрепите.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВАЗОВСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ - СОПОТ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на промишлеността и до Конфедерацията на независимите синдикати в България.


ГОСПОДИН КОСТОВ,
ГОСПОДИН БОЖКОВ,
ГОСПОДА,

Ние, работниците и служителите от Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) ООД - Сопот, Ви предупреждаваме, че съдбата на най-голямото българско оръжейно предприятие е в опасност. Настояваме за официален отговор на нашите искания от 30 юли 1997 г. към Вас, независимо от правителствената отпуска.

С мизерното увеличение на заплатите Ангел Писков няма да успее да ни купи. Нашият труд не струва толкова евтино. С подхвърленото подаяние управителят по най-ярък начин демонстрира безсмислеността на извършените уволнения и доказа неспособността си да управлява ВМЗ.

Все още разчитаме и вярваме в силата на Вашия разум.

Сопот, 6 август 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


--------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 6 август 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Репортери: Лилия Томова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.