12 април 1996


София, 12 април 1996 година
Брой 68 /1623/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


    
София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", АДРЕСИРАНО ДО Г-ЖА ТЕРЕСИТА КАПОТЕ КАМАЧО, ШАРЖЕ Д’АФЕР НА РЕПУБЛИКА КУБА В БЪЛГАРИЯ, И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ПО ПОВОД ОПИТИТЕ ЗА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА КУБА И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕТО ОТ КОНГРЕСА НА САЩ НА "ЗАКОН ЗА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАТИЧНАТА СОЛИДАРНОСТ С КУБА".


УВАЖАЕМА Г-ЖА КАМАЧО,

Изпълнителният съвет на Политическия клуб "Екогласност" изразява своята тревога от опитите за намеса във вътрешните работи на Република Куба, последно доказателство за които е приемането от Конгреса на САЩ на така наречения "Закон за свободата и демократичната солидарност с Куба".

Ние смятаме, че подобна намеса е недопустима, независимо от предлозите, използвани целенасочено, за да оправдаят факта на вмешателство пред лицето на международната общност.

Изразяваме убеждението си, че вътрешните проблеми на страната могат да бъдат решени единствено от кубинския народ, без намеса и натиск отвън.

София, 3 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ": Стефан Гайтанджиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Колев

МЕЖДУНАРОДЕН КООРДИНАТОР
НА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ": Светослав Наумов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕАКЦИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЯВЛЕНИЯТА НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТБОРИС ЕЛЦИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА.


Както стана известно от средствата за масова информация, на 3 април 1996 г. министърът на външните работи г-н Георги Пирински е връчил протестна нота на посланика на Русия в нашата страна г-н Александър Авдеев. Нотата коментира изказването на президента на Русия Борис Елцин от 29 март 1996 г. за възможността и други страни от Източна Европа да се включат в новосъздаващото се международно икономическо сдружение на изток.

Нашата общественост бе осведомена от правителството, че до него не е отправено нито официално, нито неофициално запитване за отношението му към подобна инициатива. Затова буди недоумение отправянето на нотата с още по-учудващия категоричен тон по повод на една хипотеза, изразена от руския президент в протоколна реч.

Тази еднозначно негативна реакция на Министерството на външните работи на нашата страна контрастира на сервилното му поведение към далеч по-ангажиращи инициативи за присъединяване на България към НАТО и ЕС. Двойният стандарт, който в случая се прилага, не може да не буди сериозно безпокойство в нашата общественост. Тя е в правото си да получи обяснение защо трябва така категорично и прибързано да бъде отхвърлена възможността за включване към едно поставено на принципно нова основа интеграционно стопанско сътрудничество с най-надеждните ни партньори, осигуряващи гигантско търговско-икономическо пространство от Брест до Владивосток?

Отправената до руското правителство нота не отговаря нито на настроенията, нито на разбиранията и още по-малко - на интересите на привържениците на Демократичната левица, които със своя глас на 18 декември 1994 г. осигуриха както парламентарното й мнозинство, така и стабилността на нейния кабинет.

С тази злополучна нота българското външнополитическо ведомство показва, че или в него витае духът на антисъветизма и русофобството, или че се е поддало на истеричната атмосфера, създадена от най-реакционните фашизиращи се среди на българското общество, или че се е огънало под натиска на външни сили, но и в трите случая то се поставя под равнището на общественото си призвание и задачите, които би трябвало да изпълнява в тези сложни за родината ни времена.

С оглед на създалото се положение ръководството на Идейно обединение /ИО/ "Марксистка платформа" в Българската социалистическа партия /БСП/ е принудено да преразгледа досегашното си благосклонно отношение към г-н Георги Пирински като един от коментираните възможни кандидати на Демократичната левица за президент на Република България.

София, 8 април 1996 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО /ИБ/ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ /НС/
НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ /ИО/ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БСП

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИТЕ ОТ 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД /ДОД/ И ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.


Във връзка с приетите от Народното събрание /НС/ изменения и допълнения на Закона за данък върху общия доход /ДОД/ и Закона за местните данъци и такси Парламентарната група на Българския бизнес блок /ПГ на БББ/ заявява:

Приетите от мнозинството на Демократичната левица данъчни изменения задушават свободната стопанска инициатива на българските граждани.

Отсъствието на диференцирано данъчно облагане, което да стимулира инвестициите в производствената сфера, ще се отрази отрицателно на цялостното икономическо развитие на страната.

В прехода към съвременно пазарно стопанство ролята на частния сектор като най-динамичен елемент на икономиката е решаваща.

Авансовото плащане на данък върху общия доход и облагането на инвестициите поставят под въпрос създаването на средна класа в страната.

Поради това ПГ на БББ гласува против тези изменения на Закона за ДОД и Закона за данък върху печалбата.

Българският бизнес блок няма да подкрепи и бъдещи предложения на мнозинството, които правят данъчното натоварване непосилно за обикновените хора и които ограничават свободната стопанска инициатива на българските граждани.

София, 2 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Зелената партия в България изразява своята тревога и несъгласие с данъчната и ценова политика на правителството. Много бързо, за една година управление, Българската социалистическа партия /БСП/ забрави обещанията си да облекчи данъчното бреме на гражданите за сметка на съживяване на производството и увеличаване на неговия относителен дял, заложен във формирането на бюджета.

Правителството, оказало се неспособно да "възроди" производството /или по други причини/, отново, както и всички правителства досега, стоварва върху обикновения гражданин бремето да пълни държавната хазна. Направените тихомълком, без обсъждане със социалните партньори, увеличения на цените на електроенергията, парното, въглищата, горивата, телефонните услуги и др., опровергават "басните" за нищожна инфлация. По-важно е, че това прави почти невъзможен живота на по-голяма част от българските семейства, и особено на двата и половина милиона пенсионери.

В тази връзка Зелената партия напълно се солидаризира със становището на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" и на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/.

На така очертаващия се обществено-политически и икономически фон Зелената партия е силно обезпокоена от стила на работа на правителството. Независимостта на властите се изражда в наши дни в своя антипод - сериозно разкъсване на връзките между тях, несъобразяване с никого, дори и с конституцията, както и налагане на собствената си воля.

Такъв е случаят с Постановлението на Министерския съвет за увеличаване размера на местните данъци и такси. Вместо неговото отменяне от съда да послужи за сигнал и коректив, правителството и послушното парламентарно мнозинство облякоха в законова форма исканите увеличения, като отново в тях не се съобразяват с конституционно гарантираните права на гражданите.

Така например наложената петкратно по-голяма такса за жилище, ако се ползва за офис, е грубо нарушение на правото на гражданите да се разпореждат свободно с неприкосновената частна собственост. От друга страна, това е двойно облагане на един и същи доход.

Зелената партия счита, че подобна политика на масово обедняване на населението и стесняване на възможностите за каквато и да било частна стопанска инициатива на тази основа, иманентно съдържа засилване на социалното недоволство и е предпоставка за социален взрив с непредвидими последствия.

София, 7 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФРАКЦИЯ "СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПОЗИЦИЯ" В АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЯВИЛИТЕ СЕ В ПРЕСАТА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОТ СТРАНА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА НА КАНДИДАТУРАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ.


Във връзка с появилите се в пресата съобщения за подкрепа от страна на Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ на кандидатурата за президент на председателя на Гражданското обединение за републиката Александър Томов сме длъжни да осведомим обществеността, че този факт е просто един политически абсурд, защото:

Една от партиите, която все още не е изключена от ДАР, е Алтернативната социаллиберална партия. А по нейната организационна уредба само Конгрес или Национално съвещание на координаторите имат право да вземат решение за участието й в избори, както и да издигат кандидатури в тях. Последният конгрес на Алтернативна социаллиберална партия /АСП/ се проведе през януари 1995 г. и естествено, не се е занимавал с президентски избори. Последното Национално съвещание на координаторите, състояло се на 13 януари 1996 г., също не е разглеждало такъв въпрос. Още повече и Политическият съвет на АСП никога не е включвал този проблем в дневния ред на заседанията си и не е предприел необходимите действия за свикване на правомощен форум.

Такъв недемократичен, тъжен за всички ни факт на откъсването на националните органи на АСП както от партийните членове, така и от реалния политически живот, превръща в непочтена бутафория издигането на каквато и да е кандидатура за президентските избори от името на ДАР. Длъжни сме да предупредим за това българските избиратели, членовете на Гражданско обединение за републиката и персонално г-н Томов.

София, 6 април 1996 г.

ЗА ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО НА ФРАКЦИЯ В АСП "СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПОЗИЦИЯ":
        Александър Димитров
        Йордан Николов
        Миролюба Дренска
        Райчо Радев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ, ВЗЕТИ НА СЪВЕЩАНИЕ В СОФИЯ, 6 АПРИЛ 1996 ГОДИНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ.


1. Членовете на Конституционния съюз /КС/ могат да вземат участие в предварителните избори за кандидат на Обединената опозиция за поста президент на Република България, като гласуват по съвест. КС, предвид основните си уставни цели, не може да се ангажира официално с подкрепата на който и да е кандидат, участващ в тези предварителни избори.

2. На действителните президентски избори в края на тази година КС би подкрепил официално само този кандидат, който се заангажира публично с необходимостта от референдум по въпроса за държавното устройство, предвид факта, че все повече обществени среди не признават валидността на референдума от 8 септември 1946 г. Ако такъв кандидат няма, КС не може да подкрепи никого от кандидатите и Управителния съвет /УС/ на КС следва да призове членовете на организацията да постъпят според изискванията на личната им съвест. Окончателното решение по този въпрос УС на КС ще вземе на съвещание на УС, Експертния съвет /ЕС/, Контролно-ревизионната комисия / КРК/, областните координатори и председателите на общинските организации на КС през месец септември т. г.

3. Председателството на КС може да осъществи срещи с кандидатите на обединената опозиция за предварителните избори и да изложи позицията на Съюза.

4. УС на КС дава съгласието си инж. Божидар Фотев - председател на Експертния съвет на Съюза, да обнародва Програмата на КС, след публикуването на платформите на кандидатите за поста президент на Република България.

5. УС на КС изразява възмущението си от опитите на правителството на Република България да възпрепятства завръщането на НВ Царя на българите Симеон II в родината му, като призовава към толерантност и уважение към личността на Негово Величество.

6. УС на КС преутвърждава решението си от 08.12.1995 г. за необходимостта от незабавни действия на държавните институции по въпроса с присъединяването на Република България към евро- и евроатлантическите структури.

София, 6 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ 101 ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ПОДПИСАЛИ И ОБРЪЩЕНИЕТО ДО СИМЕОН ВТОРИ ЗА ЗАВРЪЩАНЕТО МУ В БЪЛГАРИЯ, ДО ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОГЛАСЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 28 МАРТ 1996 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С декларацията на правителството, прочетена по Българската национална телевизия на 28 март 1996 година, Негово Величество цар Симеон II беше обвинен, че не изпълнява и не спазва Конституцията на Република България, тъй като счита референдума от 1946 година за недействителен, проповядвал предимствата на монархията и извършвал публичноправни действия извън прерогативите си на обикновен гражданин.

Ние, като български граждани, които сме поканили Негово Величество да се завърне в България, на което царят откликна, се обръщаме към всички държавни институции и към българската общественост с искане Министерският съвет на Република България да оттегли своята декларация и да прекрати действието на своя неправомерен акт.

През 1946 година Негово величество цар Симеон II без никакво законно основание, още малолетен, е прогонен от Родината си от тоталитарната комунистическа власт. През изминалите петдесет години на незаслужено изгнаничество той остана безспорна историческа фигура, истински патриот, родолюбец и демократ, който никога с думи или действия не опетни името на България. Негово величество, в публикувания си отговор до нас, изрично посочи, че иска да види Родината си не с очите на дете, а на зрял човек и че не ламти за власт, нито че може с магическа пръчка да реши огромните проблеми на своята страна.

През последните години той се е срещал с депутати, с конституционни съдии и с най-републиканската институция в лицето на президента, с което пряко е признал правовия ред и съществуващите реалности в България. Той има право, ако е реши, да участва в обществено-политическия живот на страната, но той изрично е подчертавал, че евентуално ще го стори само при съществуването на действителен правов ред.

Със своята декларация правителството надхвърля правомощията си, тъй като съгласно конституцията то не е компетентно да я тълкува, нито пък да определя кой нарушава законите, в това число и основния закон. По този въпрос са компетентни само Конституционният съд и независимата съдебна власт.

При поставените от правителството условия за частното завръщане на Негово величество цар Симеон II грубо се нарушават чл. чл. 35, ал.2; 25, ал. 4 и 5, 6, ал. 2 от конституцията. Според тези текстове всеки български гражданин без изключение и без всякакви условия има право да се завръща в страната; никой български гражданин не може да бъде изгонен от нея или да бъде обявяван за "персона нон грата". "Българските граждани, пребиваващи в чужбина, са под закрилата на българската държава и никой български гражданин не може да търпи ограничения на правата си заради своите убеждения, политическа принадлежност и лично и обществено положение."

Ние, подписалите се 101 интелектуалци, протестираме срещу опитите на Кабинета да отклони конституционното право за завръщането на Негово величество цар Симеон II, включително чрез отнемане на паспорта му, и се обръщаме към президента на Република България д-р Желю Желев, към председателя на Народното събрание акад. Благовест Сендов, главния прокурор Иван Татарчев и кмета на София Стефан Софиянски да предприемат съответните правни действия, включително чрез отменяне на актове на правителството и на отделни министри, и сезиране на Конституционния съд, за да се гарантират правата на един истински българин и за да не бъде нанесен удар на нашата страна като демократична и правова държава.

София, април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ДИСКУСИЯТА "БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ - РАВНОПОСТАВЕНОСТ ИЛИ ДИКТАТ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ ВЕСТНИК "ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ" И ПРОВЕДЕНА В СОФИЯ НА 4 АПРИЛ 1996 ГОДИНА, ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯТА НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ БОРИС ЕЛЦИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА.


Президентът на Русия и неговият военен министър оповестиха намерението си да възстановят съветската империя, като включат в нея и България. Това е провокация не само към нас, българите, но и към изграждането на нова Европа. Кой у нас даде основание на руски управници да протягат пак имперската си ръка? Докато правителството на БСП не излезе с протестна нота, остава съмнението, че то е влязло в преговори зад гърба на народа, че националната ни независимост е отново застрашена. Ако днес България е близка чужбина за специалните руски интереси, то кои страни ще последват съдбата й?

В този драматичен за нацията момент декларацията на президента на независима България и политическите действия на демократичната общност трябва да получат всенародна подкрепа.

Пишете протестни писма до министър-председателя Виденов!

Нека той отговори дали генерал Грачов е излъгал в Брюксел, че се е споразумял с българите за разполагане на военни бази у нас!

Само провокира ли президентът Елцин с необичайните си изявления нашата и европейската общественост?

Съотечественици,
Ще ни има ли на световната карта, или ще изчезнем като държава и народ - изборът зависи от всички нас!

София, 4 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ - ПЛОВДИВ, ПО ПОВОД НА ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПАМЕТНИ ПЛОЧИ НА АНТИФАШИСТИ В ГРАДА.


С възмущение и тревога узнахме, че на 9 април 1996 г., хора на общинската администрация са свалили паметните плочи на загиналите евреи антифашисти - Сузи Герон и Тико Илел на ул. "Свети Климент" в Пловдив. Това е в изпълнение на решението на местния общински съвет, което задължава кмета Гърневски в тримесечен срок да ликвидира всички символи и знаци, свързани с тоталитарното минало. Ние реагирахме остро и категорично, че това крие сериозна опасност от действия, които ще създадат условия за конфронтация и безредици. Отговор не последва, но действията са вече факт.

Напомняме, че чрез съответните международни решения и документи България е причислена на страната на антихитлериската коалиция /САЩ, Русия, Англия, Франция и др./. 37-то Народно събрание прие закон, с който призна всички участвали в антифашистката съпротива у нас за доброволци във Втората световна война. В този смисъл паметните плочи и паметниците на загиналите антифашисти не са тоталитарни знаци, а народна признателност и знаци на историческата памет.

Ние питаме господин кмета Гърневски: той от коя страна е? Ако е на страната на закона, би трябвало веднага да спре тези вандалски действия. Ако не е, тогава, след повече от 50 години трябва да го причислим към фашистката коалиция Рим-Берлин и Токио. Друго обяснение няма.

Обръщаме се и към Районната прокуратура: не е ли време да се намеси като пазител на закона и обществения ред, за да спре беззаконието. Ако не получим логичен отговор, ще предприемем категорични и решителни действия.

Пловдив, 9 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ "СПОРТ И БЪДЕЩЕ" ПО ПОВОД НА РЕАКЦИИТЕ НА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЯВЛЕНИЯТА НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ БОРИС ЕЛЦИН В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА.


Националното движение "Спорт и бъдеще" не възприема безотговорните и необосновани нападки срещу Руската федерация и вижда преднамереност в действията на силите, които ги предизвикват.

Не възприемаме грубия и арогантен тон по отношение на Руската федерация и нейния президент. Инициаторите на тази кампания не трябва да забравят, че настъпилите политически промени у нас и света са резултат на реформиращия се Съветски съюз, а не на техен принос, ултиматом на НАТО, икономическа блокада или каквато и да е било друга причина. Да се предявяват политически претенции към Руската федерация за последните 10 години е недостойно.

Вследствие на наложеното информационно затъмнение, без да се публикува пълният текст на изявлението на президента на Руската федерация Борис Николаевич Елцин от 29 март 1996 г., се извеждат отделни негови мисли, които се манипулират произволно. По този начин не се разбира какво точно е казал и кое са догадки и коментар на журналиста.

Умишлено се смесват "Единното икономическо пространство на страните от ОНД" и "Съдружество" между Русия и Беларус. Единното икономическо пространство е в процес на изграждане. Детайлите на споразумението за икономическа и социална интеграция сега се скицират, но те вече дават тласък на митнически съюзи, сътрудничество в областта на енергетиката, добиването на енергийни източници, транспорт и други. То е отворено и към него проявяват интерес редица страни от ОНД и Прибалтика. Всички страни, засегнати от процеса на дезинтеграция на СИВ, имат отношение към изграждащото се на нова основа "Единно икономическо пространство". В този контекст е спомената и България.

"Съдружеството" на Русия и Беларус има политически характер и си поставя за цел съгласуване на външната политика, отбраната и други, като всяка от страните запазва своята държавност и въоръжени сили. В този контекст България не се споменава.

Очевидно някои среди у нас и на запад не желаят да видят възстановена нашата икономика от чисто егоистични подбуди или по политически причини - "колкото по-зле, толкова по-добре".

Стратегическата цел на тази антируска кампания и упражняване на натиск спрямо правителството е повече от прозрачна. Да се доведат българо-руските отношения до такова състояние, че да станат практически невъзможни постигнатите договорености за изграждане на нефтопровода Бургас-Александруполис, трансконтиненталният газопровод и други. Реализирането на тези проекти и другите икономически договорености с руската страна биха дали на България само за няколко месеца комисиони повече, отколкото ни отпускат като заеми Международният валутен фонд и Международната банка за възстановяване и развитие. Отношението към Русия е да не се допусне тя до европейските пазари на енергоносители и по този начин да не влияе на техните цени. Тактическата цел е чрез натиск и компроментиране на правителството да се предизвика правителствена криза.

Надяваме се в двете правителства да надделее здравият разум и да не се поддават на долнопробни провокации.

Надяваме се нашият народ да разбере заблужденията, които му натрапват, и последствията които го очакват.

Господин Президент и господа политици, ако се създаде "Единно икономически пространство на страните от ОНД" по образец на "Общия пазар" в Европа, затвори се като него и се поставят митнически и всякакви други бариери и България загуби там своите пазари и суровинна база, към които нашата икономика десетилетия е била ориентирана, кой ще носи отговорност? Господин Президент, при такава политика от Ваша страна до държавна измяна има по-малко от една крачка.

Шумен, 8 април 1996 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НД
"СПОРТ И БЪДЕЩЕ": Христо Христов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ВЗЕТО НА 27-28 МАРТ 1996 ГОДИНА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА В МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ.


Като взе предвид развитието на процеса на масова приватизация в страната, етапите, сроковете и политиката на правителството относно реализацията на подзаконовите нормативни документи;

Отчитайки факта, че участието в процеса на масова приватизация е форма на подкрепа за развитието на частната собственост в страната;

Основавайки се на решенията, взети на Конфедеративния съвет, състоял се на 15-16 ноември 1995 г. в София;

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Призовава своите членове и симпатизанти, членовете на техните семейства и всички граждани в страната да регистрират своето участие в масовата приватизация, като закупят бонови книжки, и по този начин реализират своето право да формират институцията на частната, т.е. недържавна собственост в икономиката на страната.

2. Одобрява подписаното на 11 март 1996 г. споразумение между Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" и учредителите на "Обединен национален приватизационен фонд" като отговарящо на интересите на членовете и симпатизантите на КТ "Подкрепа";

3. Възлага на Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" да създаде подходяща организация по изпълнение на споразумението със съдействието на поделенията на КТ "Подкрепа".

ЗА КС НА КТ "ПОДКРЕПА":

д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТБЮРО, СЕКРЕТАРИАТА, ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ С ИСКАНЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ.


Политбюро, Секретариатът, Централната контролно-ревизионна комисия на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ и Националният съвет на Отечествения фронт са обезпокоени от антируската пронатовска политика на Съюза на демократичните сили, Българската социалистическа партия, Българския бизнес блок, Движението за права и свободи, Народния съюз, президента и социалистическото правителство на Република България. Ръководството на БКП осъжда тази антинародна и антибългарска политика. БКП е за поддържане на постоянни здрави приятелски връзки с Русия и бъдещия Съветски съюз - нашия двоен освободител.

БКП е за неразпространение на изток на агресивния и терористичен Североатлантически съюз /НАТО/. БКП е против присъединяването на Република България към Европейския съюз и към НАТО. БКП е за разпускане на НАТО. При положение, че НАТО ще остане да съществува, то тогава БКП е за създаване на московски отбранителен съюз, в който трябва да се включи и Република България.

По тези въпроси само българският народ е в правото си да се разпорежда и той трябва да се произнесе чрез референдум. Уверени сме, че нашият народ ще осъди предателската прозападна политика на правителството на БСП и ще се обяви за създаването на здрав съюз с народите на Русия и бъдещия СССР.

Да пребъде във вековете крепката и нерушима българо-руска и българо-съветска дружба и приятелство!

София, 6 април 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ "БЪЛГАРИЯ ПРЕДАВА ТЕРИТОРИИ" ОТ ЛЮДМИЛ Н. ЯНКОВ, ЖУРНАЛИСТ И ОБЩЕСТВЕНИК, ПО ПОВОД 12-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОКОРЯВАНЕТО НА ВРЪХ ЕВЕРЕСТ ПО ЗАПАДНИЯ ГРЕБЕН ОТ ПЕТИМА БЪЛГАРСКИ АЛПИНИСТИ /В ЕКСПЕДИЦИЯТА УЧАСТВАХА 24 АЛПИНИСТИ ОТ БЪЛГАРИЯ/.


Преди 12 години 24 българи извършиха един от най-героичните подвизи в историята на България. Побеждавайки стихиите на природата, за първи път в нашата история и за втори път в света петима българи покориха най-високия връх на планетата - Еверест, по западния гребен "Жестокия път".

Целият български народ с притаен дъх следеше безпримерния героизъм, самоотвержеността и патриотизма на 24-мата българи, дръзнали да извършат безпримерния подвиг. След много драматизъм и мъжество петима българи в три поредни щурма забиха родния трибагреник на покрива на света.

В продължение на 20 дни целият български народ си задаваше едни и същи въпроси. Ще успее ли Христо Проданов да се освободи от ледената прегръдка на планината, Людмил Янков ще открие ли и ще спаси ли приятеля си Христо Проданов. Ще оцелее ли Людмил Янков, след като "преспа" на 8400 метра надморска височина. Ще стигнат ли навреме Николай Петров и Кирил Досков да помогнат на Методи Савов и Иван Вълчев, на които след престоя им в ледена пещера под върха през нощта силите им намаляват.

Да, 20 дни ден след ден, нощ след нощ всички българи си задаваха тези въпроси и се радваха неописуемо на положителния отговор, и скърбяха безутешно на отрицателния отговор само на първия въпрос. Само Христо Проданов единствен остана завинаги в ледената прегръдка на Еверест, Хималаите.

Изминаха 12 години от този голям връх в българската история. Връх, сътворен от всичко най-възвишено, героично и човешко - всичко българско.

Изминаха 12 години от тези славни дни и нощи, които извисиха българския дух и слава на неподозирана висота.

Но ето че дойде и днешният ден. Днес, 12 години по-късно, дойде и българският срам, нашият срам. Какво си спомняме днес ние, българите, за тези дни, за тези хора и алпинисти, за тяхната самоотверженост и безпримерен героизъм. Нищо! почти нищо!

Всъщност срамът ни не започна днес. През 1992 г. петимата български герои бяха изправени пред български съд да върнат леките коли, подарени им и изплатени от Централния съвет на българския туристически съюз /ЦС на БТС/, защото са взети от Управлението за безопасност и охрана /УБО/. И друг подобен случай има в българската история. С Левски! И все пак разликата е голяма. Левски е осъден на смърт чрез обесване, от турски съд, в който като съдебен заседател участва и гласува за смъртната присъда само един българин. А героите от Еверест ги съди български съд, със български съдии.

Да давам ли други примери? На тържествената вечер преди две години по повод на 10-годишнината на българската експедиция "Еверест’84" не присъства нито един български политик и държавник, спортен деятел. Героите от Еверест не получават нито една поздравителна телеграма. На изкачването на хотел "Родина" по външната страна и вътрешното стълбище, посветено на 10-годишнината на българската експедиция "Еверест’84", присъства само един бивш български политик - г-н Петър Берон, макар че бяха поканени няколко десетки политици и държавници. За преиздаването на книгата на Аврам Аврамов - ръководител на българската експедиция "Еверест’84", се получи само едно предложение за реклама от президента на фирма "Крайслер" - г-н Ангелаков.

Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ по времето на Световното първенство по футбол в САЩ’94 награди българските футболисти още преди да завоюват 4-то място в света със пенсионни и наследствени застраховки. Това е хубаво, но защо КНСБ въобще не разгледа предложението на ЦС на БТС, съгласувано с Петър Дюлгеров - председател на организационния комитет на българската експедиция "Еверест’84", за награждаването на българските алпинисти - втори в света покорили "Еверест" по западния гребен. Явно е, че КНСБ е "първоприемник" само на материалните облаги на ЦС на БПС. Те не се интересуват, че много от участниците в експедиция "Еверест’84" получиха трайни увреждания, които и до днес им пречат да изпълняват професионалните си задължения. Людмил Янков - отрязани пръсти на ръцете, Методи Савов - отрязани пръсти на краката и петите, Аврам Аврамов - от друга експедиция, с отрязани пръсти на краката, и още много други алпинисти имат трайни увреждания.

А Еверест е доказана българска територия за днешните и бъдещите поколения.

Българските политици я предадоха! Защо? Кому е нужно това? Защо днес нямаме български Еверест?

София, април 1996 г.

Людмил Н. Янков, журналист и общественик

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
12.04.1996 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Лилия Томова - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Павлина Стефанова
                                           Веска Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!