12 март 1993

София, 12 март 1993 година
        Брой 49 /836/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕФОРМА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО.


Християн-аграрната партия изразява своето дълбоко безпокойство от бавния ход на аграрната реформа и най-вече от опитите на определени реставраторски сили да опорочат самата й същност.

Доказателство за тази тенденция е стремежът на БСП да наложи чрез новото турско-червено мнозинство в парламента промени и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Става въпрос за замяна на съществуващите ликвидационни съвети с т.нар. временни ликвидационни комисии и за узаконяване създаването на псевдо-кооперации от собственици, които обаче не са получили своята земя в реални граници. В изпълнение на тези замисли по селата отдавна вече шетат комунистически емисари, които било с шантаж, било с лъжливи обещания за голяма рента, принуждават селяните да подписват заявления за участие в такива "кооперации".

Ние предупреждаваме, че усилията на БСП да запази своето политическо влияние в българското село чрез реанимация на примитивния и доказал своя банкрут азиатски колективизъм ще има катастрофални последици за икономиката на страната и за нормалния ход на аграрната реформа.

Ето защо Християн-аграрната партия се обявява решително срещу политиката на реставрация под нова форма на социалистическата колективизация в селото и призовава всички демократични сили в България да се противопоставят на тази политика, която е в крещящо противоречие с изискванията за решителна смяна на тоталитарната система.

София, 11 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "НЕОТЛОЖНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ - АЛТЕРНАТИВА" НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ФРОНТА НА ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ, ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 11 МАРТ 1993 ГОДИНА.


"Нужно е ново мислене на широка основа, защото ние сме изправени не просто пред поредната циклична промяна, а пред систематичен проблем и той изисква цялостно преразглеждане на дълго битувалите възгледи за търговията и бизнеса."

Акио Морита, президент на "Сони Корпорейшън", на срещата в Давос

"Има само един модел, който е добър за България и той... не съществува, но трябва да го има, и това е българският модел..."

Бертранд Шнайдер, генерален секретар на Римския клуб


Цитираме горните изказвания на световноизвестния индустриалец и автора на "Първата глобална революция" като отправна точка за анализ на съществуващото държавническо виждане в национален мащаб и възможностите за формулиране на действително полезни за страната управленски възгледи. Ако понятието "държавническо мислене" се дефинира като "такова управленско поведение на законодателната и изпълнителната власт, което, отчитайки световните тенденции и условия, формулира и провежда най-оптималните за условията на страната управленски решения" и се вземе предвид това, че носителите на управленското държавническо мислене би трябвало да бъдат политическите сили, представени в законодателната и изпълнителната власт, още от пръв поглед може да се установи, че в българското законодателно тяло липсват признаци на държавнически разум. По-скоро котерийното, отколкото държавническо поведение на съставящите парламента представители на различни политически групировки е илюстрация на безсъдържателната самоцелност, отколкото на обществено необходимо съществуване. Нито една от политическите сили няма своя завършена концепция за държавно управление. Като правило тези концепции се заместват от програми, звучащи като добри пожелания.

Политическият плурализъм, вместо да отразява различията в концепциите, търсейки оптималния за страната вариант на управление, който да осигури излизане от кризата и да я насочи към най-благоприятен вариант на развитие, се подменя с личностна изява на псевдополитици с твърде съмнителни държавнически качества. Твърдението, че жонглирането с недефинирани понятия е признак на демокрация, е смешно. Игнорирайки подробностите, може да се констатира, че държавническото мислене на заелите се да управляват страната е далеч под необходимия минимум. Липсата на ясна и точна оценка на глобални световни тенденции, механичното, безразборното прилагане на отживял времето си наш и чужд опит, връщането към модели отпреди половин век, неадекватни на съвременните дадености, не само не помагат за възстановяването на страната, а, напротив, все повече я обезсилват и лишават от възможност да поеме в път, който да я изведе от кризата и в по-дългосрочен план да я възроди и развие.

Фронтът на прогресивните сили /ФПС/ в България категорично смята, че страната ни може да създаде свой собствен модел на развитие и да го осъществи, вписвайки се по най-добър начин в общочовешкото развитие.

Алтернативата се обуславя от един научно-прагматичен политически подход, който да създаде възможност на действително можещия потенциал на нацията да формулира и провежда най-подходящите за нея решения.

Трябва да се подчертае, че моментът на преосмисляне на цялата световна икономика и политика е особено подходящ, ако не уникален като шанс, за това.

Нацията разполага с достатъчно знаещи и можещи хора, за да извършат промяната.

Отчитайки всички съвременни условия, анализирайки историческия опит, моментното състояние на световната икономика и политика, възможностите на страната ни, Фронтът на прогресивните сили в България е формулирал ясно своята политическа концепция на базата на научно-прагматични принципи, създавайки един нов модел на държавническо мислене, изразяващ движение от систематизация и формулиране на проблемите към създаване на законодателен и административно-изпълнителен инструментариум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА ФПСБ: инж. И.Игнатов

София, 11 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА БАЛКАНСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ПАРТИЯТА.


На 6 март 1993 г., в сградата на Съюза на архитектите в България, София, бе учредена нова политическа формация - Съюз за балканско възраждане /СБВ/.

Новата партия е учредена в съответствие със Закона за политическите партии.

Учредителите бяха от градовете София, Варна, Пловдив, Враца и др., както и представители на българската емиграция.

Учредителната конференция прие програма, представена от нейния автор г-н Антон Антонов, както и свой устав.

Новата политическа формация се обяви като прагматично-либерална, отворена партия за отворено общество, партия на пазарната икономика и на екологичното мислене.

Съюзът за балканско възраждане ще бъде първата партия, която не е посттоталитарна. СБВ ще бъде партия, която изразява интересите и защитава правата и на българската политическа емиграция, и емиграцията като цяло.

В програмата си СБВ представя своите цели и предложенията си как да стане тяхното реализиране.

СБВ представя и своя "Балкански модел".

Учредителната конференция избра първите си ръководни органи.

За председател бе избран единодушно г-н Антон Антонов, доскорошен лидер на Алтернатива за прагматично действие в Българската социалдемократическа партия /БСДП/, опозицията в БСДП. Г-н Антонов е юрист.

Съгласно приетия устав Г-н Антонов представи Изпълнителния съвет от 13 души като екип, който беше гласуван изцяло. Избран бе и Ревизионен съвет.

На първото си заседание Изпълнителният съвет по предложение на председателя избра за заместник-председател г-н И.Антонов и за главен секретар г-н А.Андреев. За председател на Ревизионния съвет бе избрана г-жа Райна Филипова.

СБВ до една седмица ще проведе първата си пресконференция.

София, 8 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЯ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, ПРИЕТА НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 6 МАРТ 1993 Г., В ЗАЩИТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ.


Обединеният християндемократически център /ОХДЦ/ протестира категорично срещу опитите да бъде отстранен изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Александър Божков и обръща внимание, че по този начин се обслужват обективно интересите на групировки, които искат на всяка цена да овладеят само ключови отрасли на икономиката, но и процесите на приватизация.

София, б март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ЗА ПРЕНАСРОЧВАНЕ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ.


От името на Организационния комитет за провеждане обединителен конгрес на българските комунисти съм упълномощен да заявя:

00000000Първо:00000000 Грубо погазване на политическите права и свободи, жестоко потъпкване на демократичното начало, поругаване на конституцията и законите са действията на бившата Държавна сигурност, която, подчинена на горбачевистки наместници, създава паралелни структури на Българската революционна младежка партия, преименувана в Българска комунистическа партия /революционна/ /БРМП - БКП/р/, стреми се да овладее политическото ръководство и да го подчини на чужди национални интереси; предвидливо създава политически групировки, движения, съюзи, сдружения, партии, партийки и т.н. с единствената цел - унищожаване на самородното комунистическо движение и подчиняването му на външнополитически сили.

Второ: Борбата за възстановяване на конституцията от 1971 г. - приета след всенародно обсъждане и гласуване, която беше суспендирана от група политически престъпници ни задължава да провеждаме тактически ходове против личния си и партиен морал; с цел да не подложим невинни хора на произвола на властници, обсебили власт и правото да говорят и съдят от името на народа.

Трето: В желанието си най-решително да се противопоставим на нарушаването на човешките права в България; в стремежа си да надделеем зараждащия се фашизъм, оглавяван от политико-икономическата върхушка на БСП; в съкровената си цел да запазим кадрите си за предстоящите политически борби и държавно управление, стратегическите си цели и задачи

РЕШАВАМЕ:

ПРЕНАСРОЧВАМЕ определения за началото на месец март 1993 г. ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ за неопределено време.

ЗАЯВЯВАМЕ, че ръководството на БКП /р/ ще продължи да осъществява организационни мероприятия за обединяване на комунистите, като по най-категоричен начин ще отстранява опитите за влияние на вътрешни и външни политически сили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАН. КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГ. КОМУНИСТИ:
Ангел Цонев

Варна, 8 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЛЕВИТЕ СИЛИ.


Днес, 3 март 1993 г., работни групи от Българската работническо-селска партия и от Българската комунистическа партия /БРСП и БКП/ се събраха на подготвителна среща за проучване на възможностите за съвместна дейност и постигнаха съгласия по следните въпроси:

1. Двете партии изразяват еднаквите си становища: против реставрацията на капитализма и фашизма; против реституцията и приватизацията; против експлоатацията на човек от човека и безработицата в страната.

2. Изразяваме нашето възмущение от разрушаването на българското селско стопанство.

3. Обявяваме се против раздаването на безценица на основни средства за производство с цел облагодетелстване на част от бившата държавна и партийна номенклатура и новоизлюпените лъжедемократи.

4. БРСП и БКП смятат, че прекомерно увеличената престъпност, проституция, корупция и спекула са в резултат на прехода към капиталистическо общество.

5. Нашите партии се споразумяха да бъде създаден Съюз на левите сили като противодействие на тези негативни процеси в страната.

Призоваваме всички партии; движения и съюзи, които споделят инициативата за мощен съюз на левите сили, да се присъединят към нас.

ПОДПИСАЛИ:

За БРСП:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ: Станчо Станчев

За БКП:
ЧЛЕН на ПОЛИТБЮРО: Кирил Минчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ КОМУНИСТИ И СЪМИШЛЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ ДО 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА ПО ВЪПРОСА ЗА ОНЕВИНЯВАНЕТО НА НАКАЗАНИТЕ ОТ НАРОДНИЯ СЪД.


Предизвикани сме от позата на "момичето" за политически поръчки М. Михнева и сърцераздирателното слово на проф. Георги Марков /не се отнася за "Николай"!/ във връзка с оневиняването на фашистките престъпници, наказани от Народните съдилища след 9 септември 1944 г.

От екрана на Българската национална телевизия и Българското национално радио /БНТ и БНР/ безочливо и нагло се втълпяваше на нашата общественост, че фашистките престъпници, убийци и палачи са невинни агънца и едва ли не им бяха прикачени ангелски крилца.

За да се предизвика всеобща скръб и умиление, целенасочено се показваха ту Стефан Савов, ту Александър Сталийски, ту някоя друга фашистка издънка и нито дума за това, че повечето от фашистките престъпници са получили справедливо народно възмездие. А фактите са крещящи и неумолими!

Не сте ли слушали, господа късопаметни, за избитите ястребинчета: Стойне - на 7 г., Иван - на 9 г., Надежда - на 11 г., Димитринка - на 11 г., близначките Ценка и Цветанка - на 13 г... За жестокостта на палачите при убийството на братовчедите Кокарешкови, рязани на парчета и хвърляни на жандармерийските кучета, за изгорените партизански и яташки къщи, за отрязаните партизански глави и разнасяни по мегданите, за масовото клане на отряда "Дичо Петров", за поголовното избиване на отряда "Антонивановци"? Бихме напомнили и за още десетки хиляди мъченици, деца, жени и старци, избити по най-жесток начин от фашистките злодей без съд и присъда през злокобните 1918, 1923 и през периода 1941-1944 г.

Да, г-жо Михнева, Народният съд с право осъди на смърт депутати, защото гласуваха нечовешките закони, които развързаха ръцете на фашистките палачи, защото присъединиха България към фашисткия тристранен пакт, защото одобриха обявяването на война на Англия и Америка, защото са виновни за разрушенията и хилядите убити и ранени в София и защото гласуваха сумата 265 558 100 лева, която бащата на Стефан Савов щедро раздаваше на палачите по 50 000 за партизанска глава!

Вярно е, г-жа Михнева, че Нюрнбергският процес осъди на смърт 12 само от виновниците заради престъпление срещу човечеството, но наред с него Народните съдилища в европейските страни осъдиха десетки хиляди национални престъпници, но Вие премълчавате очевидните факти, защото са в разрез със скъпо платената Ви политическа поръчка.

Ето защо Съюзът на репресираните комунисти и съмишленици от тоталиталния режим до 10 ноември 1989 г. протестира най-енергично срещу опитите от ваша страна да фалшифицирате историята и да оневините престъпниците.

Настояваме за търсене на строга отговорност от виновниците в БНТ и БНР, допуснали това кощунство със светлата памет на жертвите на фашистките главорези.

В случая блюстителите на "истината" и техните покровители злепоставиха доброто име и погазиха честта и достойнството на Република България, плачейки за фашистките главорези, когато в цял свят техните престъпления се осъждат и заклеймяват.

Такава е ИСТИНАТА, г-да защитници на "истината"! Вашите отчаяни опити да фалшифицирате историята са обречени на провал.

Историята отдава всекиму заслуженото!

Вашето място е в армията на Асен Агов. С него, заедно в хор, плачете за убийците колкото си искате.

Техните жертви са мъртви! Те не протестират!...

София, 8 март 1993 г.

СЕКРЕТАР: Гено Влахов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ВТОРИЯ /ИЗВЪНРЕДЕН/ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /18 ФЕВРУАРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


1. Конгресът одобрява и приема доклада за състоянието и задачите на Съюза на пенсионерите в България /СПБ/, изнесен от председателя на Инициативния комитет за свикването на конгреса Тодор Колев.

Конгресът одобрява и приема изработената от Инициативния комитет и изпратена до общинските съюзи на пенсионерите "Социална програма на пенсионерите", считана като част от доклада.

2. Сваля се точка 2 от дневния ред на конгреса поради непредставяне на ревизионни документи от ревизора Ангел Велчев.

Бюрото на новоизбрания Централен съвет /ЦС/ да поиска законно блокиране на всички настоящи банкови сметки на СПБ, на вестника му и на фирмата му "Невен 17" до извършването на финансова ревизия от избраната на конгреса Централна контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/.

3. Конгресът не освобождава от финансова и материална отговорност досегашният председател и досегашното Бюро на ЦС на СПБ, както и съответните технически лица.

Възлага на избраната за пръв път на настоящия конгрес ЦКРК да направи цялостна финансова ревизия на СПБ, на вестника му и на фирмата "Невен 17" за времето от учредяването на СПБ през 1990 г. до започването на постановената от настоящия конгрес ревизия.

4. Конгресът одобрява и приема направените уточнения, допълнения и изменения в устава на СПБ, най-главните от които премахват възможността за злоупотреба с властта - председателят на СПБ ще се избира от Централния съвет, а не от конгреса, и мандатът му ще бъде две години вместо четири; въвежда се избор от конгреса на ЦКРК, отхвърлен на предишния конгрес по настояване на Крум Захариев.

5. Задължава Бюрото на новоизбрания ЦС в съответствие с изказванията, исканията, оценките и решенията на конгреса да изготви незабавно "Декларация в защита на пенсионерите" до президента, правителството и парламента.

6. Да се осигури публикуването на конгресните документи в печата и съюзния вестник /доклад, програма, устав, декларация, състав на ЦС, изказвания и пр./.

Временно преустановява издаването на съюзния вестник "Български пенсионер" поради крайни нарушения на журналистическата етика и практика, принизяването на вестника и загубването на читателския интерес, превръщането му в многотиражка за личните интереси на Крум Захариев.

7. Конгресът сваля доверието от досегашния председател Крум Захариев и го освобождава от длъжност за грубо погазване на устава на СПБ, за саморазправа с членове на ЦС, за опетняването им със самоволни неверни съобщения в съюзния вестник и в печата, за умишлено непризоваване на членове на ЦС на пленуми, на които пленуми вместо тях присъствуват множество "гости" - клакьори, които противоуставно са издигани в членове на ЦС, стъкмяване на пленуми без кворум и вземане на решения без кворум, фалшифициране и укриване на документи, отказване на достъп до архивни документи и протоколи на членове на ЦС и пр. Коронна фалшификация е изцяло умишлено подготвеният фалшив устав за заблуждаване на обществото, публикуван в бр.1 на в. "Български пенсионер" през февруари 1993 г., приписващ невероятни права на председателя и даващ неверни сведения - който устав никога и никъде не е бил нито разглеждан, нито приеман, нито регистриран. Този въпрос е криминален и следва да се търси съдебна отговорност.

8. Конгресът снема доверието си от досегашния Централен съвет и го освобождава от длъжността му поради бездейност, мълчание и допускане на груби извращения.

9. Първостепенни организационни задачи на СПБ са:

укрепване на организационните структури;

сплотяването в съюза на непредставените на конгреса общински съюзи, дружества и клубове, членството на които в СПБ е запезено;

привличането на нови членове и създаването на нови дружества;

взаимодействието на всички равнища с всички организации, сдружения и институти, имащи отношения към проблемите на пенсионерите.

Да се създадат експертни съвети към ЦС от членове на ЦС и експерти по различните проблеми на съюзната дейност.

Да се установят и развият международни връзки на съюза.

Да се събира и отчита незабавно почти символичният членски внос за осигуряване елементарни условия за дейност на ЦС и по места.

10. Да се подирят и нови спонсори на СПБ.

11. Призовава дейците от Старозагорския и Ловчанския региони и др. за единодействие и обединяване усилията на всички пенсионери в страната, а не разгръщане на антиуставна фракционна дейност и разкол. За единен и мощен съюз в защита на пенсионерите!

12. Задължава ЦС на СПБ на свое заседание да огледа всички правни въпроси, възникнали от конгреса, и го упълномощава да вземе решение относно бъдещото правно функциониране на съюза.

Решенията са утвърдени с гласуване с пълно болшинство от конгреса. Против и въздържали се няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА: Васил Александров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ - НЕФТОХИМ - АД БУРГАС, ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА СИНДИКАТИТЕ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КВОТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до Надзорния съвет на Нефтохим - АД Бургас, до генералния директор на Нефтохим-АД Бургас, и до средствата за масово осведомяване.


Днес, 10 март 1993 г., в 15 часа в Министерски съвет се решава съдбата на Нефтохим-АД Бургас.

Представителите на двете т.нар. "легитимни” централи /КТ "Подкрепа” и КНСБ/ си поделят квотите в управлението на Нефтохим-АД Бургас.

Всички знаем и почувствахме на гърба си "вещото" управление, наложено от КТ "Подкрепа”... и комбинатът спря. Що за правителство е това, което коленичи пред лидерите на двете синдикални централи, които, без да се съобразяват, че всички последствия са за сметка на членската им маса, им позволява да захапят кокала, наречен Нефтохим, а кокалът Нефтохим е голям, много голям.

Трябва ли ние, нефтохимиците, кротко да чакаме и новото, отново грижливо подбрано от КТ "Подкрепа", ръководство, за да стане реалност и да бъде унищожена извоюваната от досегашния борд икономическа самостоятелност на Нефтохим-АД Бургас, а оттам и последствията - съкращаване на персонала, замразяване на работните заплати и пр.

Напомняме, че Работническият свободен синдикат /РСС/ е обявил от 24 февруари 1993 г.символични стачни действия и е декларирал своите искания.

Днес, 10 март 1993 г. от 13 часа Стачният комитет на РСС обявява едночасова предупредителна стачка за редовната смяна, а за сменния персонал - символична.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА ДОКЕРИ И НА СИНДИКАТА НА ПОРТОВИ МОРЯЦИ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, ПРИЕТА НА ПРОТЕСТЕН МИТИНГ И ПОДКРЕПЕНА ОТ СИНДИКАТИТЕ НА ДОКЕРИТЕ И ПОРТОВИТЕ МОРЯЦИ В ПРИСТАНИЩАТА В БУРГАС И РУСЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ДОГОВАРЯНЕТО НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.
Документът е адресиран до Министерството на транспорта и до управителя на ЕООД пристанище Варна.


Във връзка със забавянето и възникналите проблеми по договарянето на трудовите възнаграждения по Колективния трудов договор /КТД/ за 1993 година с управлението на ЕООД пристанище Варна настояваме за разрешаването на следните въпроси:

1. Да се изработи и влезе в сила наредба за регулиране на нарастването на работните заплати. Работодателят се е скрил зад отсъствието й, което забавя сключването на КТД за настоящата година.

2. Въвеждане в сила на Разпореждане номер 59 на Министерския съвет от 1992 г. за петте управители на ЕООД пристанище Варна.

3. Петте управители да бъдат назначени с договори от министъра на транспорта.

4. Настояваме КТД за 1993 г. да влезе в сила от 1 януари 1993 г.

5. Управителят на ЕООД пристанище Варна, а също и останалите управители на пристанищата Бургас и Русе да не отказват преговори и срещи с ръководствата на синдикатите от структурите на Националния синдикат на докери и портови моряци /НСДПМ/.

6. Да се допуснат синдикалните структури на НСДПМ в пристанища Бургас и Русе в изготвянето и договарянето на КТД за 1993 г., тъй като отказът да се направи това ще доведе до съвместни синдикални действия от трите пристанища за защита на синдикалните ни права.

С настоящата декларация искаме да ви обърнем внимание, че се задълбочава възникналият колективен трудов спор с прекия ни работодател.

При забавяне на разрешаването на проблемите ни ще преминем към ефективни стачни действия.


        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСДПМ: Ат.Атанасов  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА ПОРТОВИ МОРЯЦИ: О.Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА ДОКЕРИ: Г.Ст.Стоянов

Варна, 4 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00    
12.03.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!