12 март 1996


София, 12 март 1996 година
Брой 51 /1606/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН НЕВРОКОПСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Националният съвет на Съюза на репресираните след 9 септември 1944 г. в България на своето редовно заседание на 9 март. 1996 г. в София разгледа политическата обстановка в страната, подготовката за президентските избори и становището на опозиционните парламентарни сили за първичните избори, действията на управляващата Българска социалистическа партия и нейното правителство, които водят страната към пълна разруха и дестабилизация.

Националният съвет взе следните решения.

Р Е Ш И:

1. В предстоящите президентски избори опозицията да излезе с една единна и избираема кандидатура, която успешно да се противопостави на комунистическия кандидат.

2. За нас, репресираните, печелившият кандидат на обединената опозиция в предстоящите президентски избори е д-р Желю Желев. Неговата личност реално може да обедини цялата опозиция в страната.

3. Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. в България запазва своята политическа независимост като надпартийна организация.

Решения за присъединяване към една или друга коалиция се вземат съгласно устава от Конгреса и Националния съвет. Всякакви опити за авторитарни действия нямат почва в нашия съюз.

4. Подкрепяме призива на президента на Република България д-р Желев за създаване на обществени комитети за връщане земята на собствениците им в реални граници.

5. Задължава главния редактор и редакционната колегия да продължат издаването на в. "Персин".

6. Традиционният национален събор за 1996 г. да се състои на втори обект остров Персин - Белене.

София, 9 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - СОФИЯ, МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА", ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИЯ ЗДРАВЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ И ДРУЖЕСТВОТО НА ЧАСТНОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ С ИСКАНЕ НА ОСТАВКАТА НА МИНИСТЪРА НАЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р МИМИ ВИТКОВА.


От няколко месеца всички синдикати в здравеопазването и съсловните организации предупреждават за настъпващия хаос в отрасъла вследствие абсурдното поведение на здравния министър Мими Виткова.

Ние обръщаме внимание, че в здравеопазването се създава напрежение поради опитите на здравния министър да наложи силови методи в управлението, да противопостави съсловията чрез една неясна, неосигурена финансово система за заплащане, да отнеме автономията на медицинските университети, да създаде един репресивен закон за професионално-съсловните организации, който да ги превърне в инструмент за сплашване на лекарското съсловия. Свръхцентрализацията намери израз в създаването на регионалните центрове на здравеопазването, които съсредоточиха цялата власт в себе си, без да носят отговорност за финансирането, и са замислени като отдел кадри на министерството. За да отклони вниманието от действителните проблеми в здравеопазването, министър Виткова насочи дискусията върху частната лекарска практика, което в тоталитарното общество винаги е било една благодарна тема. Пропуска факта обаче, че частната практика осигурява правото на избор на пациента, нещо, което министерството не може да направи. Все още министър Виткова не е представила на никой проектозакона за здравното осигуряване въпреки изразеното намерение за обсъждането му. Обвиняват протестиращите, че били твърде разнородни: вярно е, защото представляват цялата медицинска общност за разлика от приятелския кръг на Мими Виткова, който услужливо я подпомага.

Стандартните апаратни опити за разделението на съсловието и противопоставянето му няма да дадат резултат. Спин скандалът е само върхът на айсберга, който наруши апатията и предизвика гнева на обществото.

Загубено е доверието на медицинската общественост, загубена е вярата в реална реформа в здравеопазването. Това е достатъчно здравният министър Мими Виткова да подаде оставка.

София, 7 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗДРАВЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ПОВОД НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


Министерството на здравеопазването /MЗ/ провежда насочена политика към пълна централизация в управлението. Създадени бяха регионални центрове по здравеопазването /РЦЗ/, изземващи функциите на общините, до болка напомнящи на компрометиралите се отдели "Народно здраве" - кадровиците в здравеопазването.

Налице са и първите вредни резултати. Отстраняват се способни ръководители и на тяхно място се настаняват хора, удобни на MЗ и РЦЗ без необходимите професионални и етични качества.

Вече е факт отстраняването на медицинския директор на III АГ болница д-р Иван Майсторов. Подготвя се подобна разправа и с медицинския директор на XXX поликлиника д-р Григор Генов. Следва редът и на други големи столични здравни заведения.

Българският здравен демократичен синдикат към Асоциацията на демократичните синдикати категорично осъжда непрофесионалната и безотговорна кадрова политика на Министерството на здравеопазването.

София, 7 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Ю. Йорданов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ХУДОЖНИКА СВЕТЛИН РУСЕВ "НЕ НА СТРАХА!", ПОДКРЕПЕНО ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ "НЕ НА СТРАХА".


Живеем в страна на насилието и страха! България в края на XX век живее зад бронирани врати и решетки - унизена, уплашена и опозорена!

България на страха, България на убийствата, България на кражбите и корупцията! България на изнасилените жени и деца! България на Равнодушието и Страха!

В многовековната си история България е изправена пред най-голямото национално самоубийство. Една нация убива себе си чрез собствените си деца, убива достойнството и гордостта си! Една нация с бъдеще на страха всяка сутрин се събужда със зловещата хроника на убити и изнасилени, на гаври, на кражби и мародерство.

Докога? Докога властта ще се прави на безсилна? Докога ще живеем с големи обещания и нулеви резултати? Докато властниците четат списъци - престъпниците убиват; докато политиците си прехвърлят отговорностите - престъпниците изнасилват и опозоряват! Докато държавниците заседават - мошениците продадоха държавата!
Докога?

Докога България на съзидателите, България на учените, строителите, певците и поетите, България на влюбените, на хората на мъдростта и делата ще търпи Властта на Равнодушието и Страха?

Ние не желаем да подменяме отговорността на Властта и Закона с призиви, но и не желаем да бъдем жертви на Страха! И когато казваме Не на Страха, ние казваме Да на Живота!

Нашето оръжие е нашата болка за България. Ние не искаме война, а ред и законност. Престъпниците не се раждат - те се създават! Ние не искаме тези млади и силни момчета, които днес се реализират с насилие, утре да бъдат загубени за България. Мъдростта, достойнството и съзидателното действие ще спасят България от Разрухата и Позора!

Ние можем да бъдем силни само когато сме заедно. И никакви илюзии, че Злото може да ни отмине. Ако днес Аз съм жертвата, утре е Твоят, Вашият ред! Ако днес си Ти, утре злото ще бъде при Мен! И преди да кажем Не на Страха, ние казваме Не на Равнодушието. Равнодушието ражда Страха, а има ли Страх - винаги ще има и насилие.

НЕ НА СТРАХА!

СВЕТЛИН РУСЕВ

София, 6 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ВЪПРОСА ЗА РЕСТИТУЦИЯТА НА ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТУДЕНТСКИ ГРАД - СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е обезпокоен за бъдещето на Студентския град "Христо Ботев".

Зачестиха "черните хроники” за произшествия, станали на негова територия.

В последните месеци в пресата имаше публикации, свързани с реституцията на имоти на територията на Студентския град.
Студентският град е една реалност и една необходимост за студентите от цялата страна, за системата на висшето образование в България. Той е особен комплекс, състоящ се от висши училища, студентски общежития и столове, спортни комплекси, Студентска поликлиника и др. Той е място, което определя спецификата в столичния град и където се възпитава голяма част от интелигенцията на България. Нарушаването на неговата цялост чрез изграждане на "чужди" за Студентския град обекти ще бъде сериозна пречка за функционирането му.

Днешното състояние на Студентския град показва, че той се нуждае от изработването на перспективен цялостен план за неговото развитие.

Затова Академичният съвет на Софийския университет /СУ/ изразява следното становище:

1. Да се запази целостта на Студентския град, като собствениците на реституирани имоти бъдат обезщетени от държавата по начин и в обем, отговарящ на техните законни основания.

2. Централната и местната изпълнителна власт, съвместно с университетите, да поемат задължението за приемане в сравнително кратки срокове на цялостна програма за развитието на Студентския град и програма за осъществяване на тази концепция.

3. Изпълнителната власт да предприеме незабавно всички необходими действия, с които да осигури спокойствието и сигурността на жителите на Студентския град. Да се преустанови провеждането на дейности, които нямат място в Студентския град, както и настаняването на хора, които нямат нищо общо с висшето образование.

София, 6 март 1996 г.

РЕКТОР: проф. д-р Иван Лалов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЪРВА/ "ПРОБЛЕМИТЕ НА ПОЛИТОЛОГА ДЖОНИ" НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЛУБА "СОЛИТОН" ИВАН ЦЕНОВ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.


Часът и мястото бяха известни. Титулярът Гарелов отсъстваше, но водещата се справи. Оценката на зрителите: 74 процента - Да. Гвоздеят на програмата обаче бе той - Джони. 86 процента - Да! Само 14 процента - Не.

"Когато ме питат защо не вървят работите в България, на българи, които не са разбрали защо, не отговарям. На германци обяснявам: "Представете си Германия след Втората световна война, обаче Националсоциалистическата партия си остава националсоциалистическа партия, само прекръстена с друго име. Хитлер в една виличка до Алпите. И Гестапо си остава Гестапо. Е, бързо ли ще се демократизирате?" Те не отговориха нищо и си отидоха. Това е, който разбрал, разбрал..."

Това си финалните акорди на Джони пред "Панорама".

Сега аз ще продължа. Срещнах същите германци и ги попитах:

- Разбрахте ли Джони?

- И да, и не.

- Как така? - учудих се аз.

- Тези, дето сме от Западна Германия, горе-долу разбрахме, ама тези, дето сме от Източна Германия - не.

- Защо? - попитах аз.

- Ами, защото след войната нямахме НСДАП, Гестапо и Хитлер, но си имахме комунистическа партия, Щази и Хонекер.

Разбрах, че аргументите им са сериозни и основателни. Реших да помогна.

Защо запъва "брилятната" на пръв поглед теза на Джони?

За да изясним докрай нещата, трябва да си зададем въпроса: "Кой освободи Западна Германия, кой освободи Източна Германия?"
 Доколкото отговорът е известен, можем да продължим нататък.

Как стоят нещата в България?

Историята учи, че руснаците са ни освобождавали поне два пъти - от турците и от фашистите. А кой ни освободи от комунистите, т.е. от руснаците? "Перестройката", Горбачов!

Сега нещо по-неприятно, Джони. Защо те изтъпаниха неподготвен пред толкова много хора? Ясно, 86 процента "разбират" нещата като теб. Властващите могат да бъдат спокойни. Употребиха те.

Как стана това.

От 5-6 години всякакви учени - социолози, политолози, видни журналисти, разказват басни пред българите. Разказват, но напоследък се пообъркаха. През всичките тези години кога по-явно, кога по-неявно, съм се стремял да им обясня, че моделът, в който се опитват да "натикат" процесите в България, е неадекватен и ще ги отведе до задънена улица.

Преди десетина дни видният политически коментатор Петко Бочаров, политологът Евгени Дайнов и социологът Асен Йосифов в предаване по Радио "Свободна Европа" откровено заявиха, че са напълно объркани и вече нищо не разбират от процесите в България. Така и не стана ясно какво правят тогава в студиото, но това е друг въпрос.

Месец по-рано "червеният шаман" Валентин Вацев в рамките на теоретична конференция под наслов "Философия на прехода" започна своя доклад така: "Моят доклад е Не от А към В, а от С към D, и то с въпрос." По-нататък г-н Вацев обясни, че нито знаем откъде идваме, нито накъде отиваме. Философите го гледаха "умно", та се наложи да припомня на Вацев, че лично той идва от АОНСУ.

Година по-рано видни политолози и социолози от различни "цветове", след като бяха умували два дни, публично заявиха по Радио "Христо Ботев": "Независимо че сме с различни политически пристрастия, ние, политолози и социолози, достигнахме до консенсус по два основни въпроса. Първо. Ние изоставаме от развитието на процесите в България. Второ. В България няма място за понятия като "ляво" и "дясно". Ние сме изгубили координатната система! Ще чакаме по-добри времена, когато нещата ще си дойдат на мястото."

Разбира се, това не им попречи цяла година оттогава да се перчат по медиите и да учат другите.

Преди около три години в интервю за в. "Стандарт" с наслов "Има по-ужасно оръжие от клеветата, това е истината", формулирах следната задача /магически квадрат/: "Как БСП, която има претенции за лява партия, ще удовлетвори амбициите на комунистическата номенклатура да се превърне в крупен собственик и второ, как СДС ще откликне на надеждите на сините, с амбициите си да води дясна политика."

В друга публикация след Избори’94 доразвих тезата: "В този магически квадрат първо си счупи главата СДС и доказателството за това са резултатите от Избори’94. Сега е ред на БСП да си счупи главата. Електоратът на БСП рано или късно ще разбере, че "лявата БСП" също води дясна политика, и ще последва "колегите" от СДС."

Нашите учени решиха проблема по сталински: "Има магически квадрат, има проблем! Няма магически квадрат, няма проблем!"
Решиха го, ама не съвсем. След една година управление на БСП започнаха "да вдяват", че "лявата" БСП май е "дясна". Дилемата "червени бабички - мобифони" ги изпрати в нокдаун, а битката между "мултаци" и "орионци" направо ги нокаутира. Спасението дойде от Джони. Е, опита се да помогне и бившият секретар на ЦК на Комсомола Андрей Бунджулов.

Процесите в България не могат да се обяснят с термин от типа "комунисти и демократи", "русофили и русофоби", "натовци и антинатовци”, "БСП и СДС", и т.н. Когато се говори, че БКП се е прекръстила, то благодарение на словестния буламач на тези хубавци 86 процента от хората разбират, че се е прекръстила в БСП. Да, ама не. БКП се прекръсти и в СДС, и в ДПС, и т.н. Така че проблемът не е в това, че има БСП, а в това, че няма СДС. Още по-тежък е случаят с Гестапо. ДС вече нямаме, но КГБ си имаме. Пък и това, че Тато си живурка на "Секвоя", не е беда. бедата е, че Горбачов и Елцин дори не си смениха имената.

Какво да отговаряме на германците? "Нещата при нас вървят, бавно, защото си нямахме Западна Германия." И това не обяснява всичко, но е по-добро. Народът го е измислил.

Дотук не бях съвсем коректен. И към Джони, и към зрителите на "Панорама", и към читателите. Става дума за моята интерпретация на оценката на зрителите. Зрителите са отговорили на един обобщен въпрос. "Убедителен ли беше...?" Очевидно, някои от тях са възприели Джони в ролята на политолог, други в ролята на шут. С други думи, въпросите трябваше да бъдат поне два. "Убедителен ли беше гостът /например/ като политолог?" "Убедителен беше гостът като шут?"

Как възникна тази ситуация?

Ето "некои съображения".

Всичко започна с "10 ноември". Малцина забелязаха тогава, че на тази дата бе овакантен не само постът "Пръв партиен и държавен ръководител", но поне още два поста. "Пръв дисидент" и "Пръв шут". Тодор Живков бе много чувствителен към първия от тях. Това обяснява защо до "10 ноември" Тато бе не само "Пръв дисидент", но и "Единствен дисидент". Това обяснява също защо след "10 ноември" България зае първо място по брой на дисиденти на глава от населението сред бившите социалистически държави. Що се отнася до шутовете преди "10 ноември" - имаше ги бол! Първият шут обичаше да се обгражда с шутове. Но той единствен бе с международно признание и награди. Така след "10 ноември" започна невиждана борба за титлата "Пръв шут". За нещастие на професионалистите в състезанието се включиха предимно аматьори. Шутовете превзеха парламента, изпълнителната власт, президентството,..., превзеха всичко. Шутовщината е в небивал разцвет! Шутовщината се институционализира /Война между институциите!/.

Кога ще завърши тази борба?

Ще издам една тайна. Сега се сменя колониалната администрация в България. Сега сме в преход. Все още помним, че една от най-престижните купи до "10 ноември" бе "Купата на Съветската армия". Сега борбата е за "Купата на КГБ". Тя се печели веднъж на 45 г. После всичко се успокоява.

Какво да правят професионалните шутове сега? Могат да опитат късмета си в политологията. Имат шансове.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ЕДНОГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА" НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, ОГЛАСЕН ОТ ХРИСТО ИВАНОВ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ /9 ФЕВРУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


7. ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

7.1. НАТО

Очевидно ябълката на раздора между институциите е въпросът: Да или Не на редовното членство в НАТО!

Както НАТО-филията, така и НАТО-фобията са непрактични и емоционални позиции.

В България не могат да се водят две външни политики:
- едната в президентски вариант "НАТО на всяка цена, дори и с цената на разполагане на ядрените глави на територията на страната";
- и другата крайност - отказ от диалога с НАТО.

Българският бизнес блок /БББ/ винаги е считал, че в отстояването на сигурността на България приоритет има реалната икономическа интеграция в структурите на Европа! Гаранциите за общоевропейска сигурност са нашата отправна позиция!

Самите натовски експерти предупреждават пред погрешната логика за равенство между военните гаранции и повишената сигурност на страните от Източна Европа. Те подчертават, че най-добрата гаранция за независимостта и териториалната цялост на новите демокрации е икономическата интеграция със Запада!

Австрия, Швеция и Финландия се чувстват сигурни като част от Европейския съюз /ЕС/, в чиито рамки все повече се налага обща външна и отбранителна политика, без никоя от тях да е член на НАТО! Ние не сме против членството в НАТО! Но е нужна информация, преди да се вземе решение! Какви са гаранциите и каква е цената!

Ето защо ние приветстваме решението на българското правителство за засилен диалог за разширяване на НАТО на Изток и за общоевропейската сигурност!


7.2. БББ настоява за енергична и агресивна външна политика за изваждане на страната от черните дискриминационни списъци и компенсации за загубите от Югоембаргото чрез участие във възстановителните операции в Босна и Херцеговина!


7.3. Чуждестранни инвестиции

Равнището на чуждестранните инвестиции е незадоволително. В сравнение с 1994 г. те намаляха 2 пъти.

Инвеститори ще дойдат, ако им се създадат условия за печалба! Без да сме икономически атрактивни, няма да привлечем чуждите инвеститори. В икономически рискови зони те отиват, когато са налице сериозни геополитически интереси - такъв е случаят с Русия!


7.4. Диалог с международните финансови институции

Международният валутен фонд /МВФ/ настоява за затягане на финансовата дисциплина и структурната реформа:
- Програма за преструктуриране и стабилизиране на банковата система.
- Преструктуриране на реалната икономика:
- фалит на губещите и безперспективни производства;
- трансформация на собствеността чрез приватизация.
- Реформа в социалната сфера.
- Да се адаптират към пазара цените на енергията и комуникациите!

Ясно е, че без споразумение с МВФ и Световната банка трудно може да се изпълни бюджетната рамка за 1996 г. Без свежи пари заложената инфлация от 20% ще бъде непосилна.

Разбира се, трябва да се договорят социално поносими условия /например цени на електроенергията/, за да получим свежия ресурс от Фонда.

Парите не са дарение, а заем, който трябва да се връща!


8. КОМУНИКАТИВНОСТ НА КАБИНЕТА

Забелязва се синдром на недостатъчна публичност в дейността на кабинета и дистанцираност от масмедиите!

В условията на всеобщ социален стрес обществото трябва да бъде привлечено в обсъждането на проблемите на държавата и реформите.

Нормално би било българското правителство да отчита дейността си публично, а не на партийни форуми!

Националната политика трябва да бъде национално достояние!

Българското общество не е наясно със средносрочната и дългосрочна стратегия на кабинета и конкретните мерки за провеждане на реформите!

Получава се един парадокс:
- Борбата за преразделение на политическото пространство се води публично!
- А борбата за преразпределение на националното богатство се води тайно!


9. СРЕДНАТА КЛАСА

Отсъства политика за стимулиране на частната стопанска инициатива на гражданите!

Вместо към създаване на широка средна класа от собственици, предприемачи и икономически независими лица, се върви към корпоративен капитализъм!

Икономическа изгода извличат определени групировки! БСП все още не е определила отношението си към т.нар. национален капитал, независимо от уверенията, че ще поддържа непривилегировани и нормални отношения.

Не може да не отбележим, че т.нар. национален капитал в лицето на икономическите групировки все още не се е доказал като национален - т.е. работещ за националните интереси.

Нещо повече - той съвсем не е пазарно ориентиран!

Напротив, икономическите групировки обичат държавата и ненавиждат пазарната среда!

Монополните позиции в държавната икономика, на входа и изхода на производителите, е предпочитаната от тях икономическа среда!

Ние предупреждаваме - удушването в зародиш на средната класа води към социална и политическа нестабилност на обществото!


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Българският бизнес блок /БББ/ счита, че през едногодишното си управление правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ използва ресурсите на властта за минимализиране на загубите и стабилизиране на съществуващото икономическо статукво.

Но отсъстват средносрочна стратегия и воля за реформи към частна собственост, инвестиционен климат и реална пазарна среда, в която престъпността и корупцията нямат място.

/Пресслужба "Куриер”/


14:00:00
12.03.1996 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Лилия Томова
Технически изпълнители: Галина Дамянова  
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!