12 юли 1993

София, 12 юли 1993 година
Брой 133 /920/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 10 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


На свое заседание, проведено на    10 юли    1993 г., Националният съвет на Консервативната екологична партия/КЕП/

РЕШИ:

- Потвърждава позицията си и застава категорично зад истината, морала и честта в политиката и адмирира актовете на г-жа Блага Димитрова и г-н Едвин Сугарев.

- Констатира със задоволство, че СДС зае позиция за провеждане на предсрочни парламентарни избори най-късно до средата на ноември т.г. Счита, че това е единственият разумен изход, който може да гарантира гражданския мир, общественото спокойствие и националната сигурност на страната. Припомня, че това е позиция, която КЕП първа зае в коалицията още преди една година.

- Счита, че единството на СДС е задължително условие за постигане на тези цели. Противопостави се на опитите за изкуствено конфронтиране на организации и лидери в съюза и завръщане в "лоното на СДС" на лица, които със своите изяви сами се дистанцираха от коалицията. Приканва партиите в СДС да определят ясно отношението си към изяви на техни членове и лидери в този смисъл.

- Счита, че бойкотът на ПГ на СДС следва да продължи със същата категоричност и твърдост. Усилията на групата трябва да бъдат насочени изцяло към насрочването на парламентарни избори. Евентуалните промени в конституцията не могат да бъдат основание за отлагане срока на изборите.

- Одобрява предложението за сключване на рамково споразумение между КЕП и Съюза на индустриалците в България.

- Свиква конгрес на КЕП на 9 и 10 октомври 1993 г., който да приеме нов устав и нова програма на партията.

София, 10 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ОГЛАСЕНО НА ЧЕСТВАНЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ВТОРАТА ГОДИШНИНА НА КОНСТИТУЦИЯТА.


Преди 114 години във Велико Търново се проведе първото Народно Учредително събрание за изработване на основния закон на страната. Въпреки липсата на държавническия опит, ръководени единствено от желанието да отговорят най-добре на демократичните начала и традиции на българското общество, първостроителите на третата българска държава създадоха прочутата Търновска конституция. По своя демократизъм и хуманизъм тя изпревари далеч времето си и нареди млада България сред най-демократичните модерни европейски държави. Оценявайки високото национално значение на приемствеността в държавната традиция, Учредителното събрание записа в протоколите си: "Ние имаме две столици Търново - историческа, София - правителствена. София да си остане за резиденция на княза, а в Търново да става коронацията на княза."

Така Велико Търново остана символ на българската държавност. Тук заседаваше Великото народно събрание. Тук се избираше и полагаше клетва за вярност към конституцията държавният глава. И не случайно пак във Велико Търново на 5 октомври преди 85 години Княжество България отхвърли васалността към Турция и се провъзгласи за независимо царство, акт, който го въведе в семейството на суверенните европейски държави.

Спазването на историческата държавна традиция поддържа будна историческата памет и самочувствие на нацията, без които тя не може да просперира и които са особено необходими в днешното неспокойно време.

Към приемствеността и традициите в българската държавност се придържаха всички демократични режими. Тя се нарушаваше само по време на недемократични лични, авторитарни и тоталитарни режими. Именно по времето на тоталитаризма беше забравено завещанието на първостроителите за мястото и ролята на Велико Търново в нашия държавен живот. Премахната беше и демократичната институция Велико народно събрание.

Ние считаме, че преходът от тоталитаризъм към демокрация трябва да се съчетае с възстановяването на демократичните исторически традиции. С тази цел преди три години и половина се създаде инициативен комитет "Великото народно събрание във Велико Търново". Той предложи: 1. Да се възстанови институцията Велико народно събрание. 2. То да заседава във Велико Търново. 3. Новата конституция да се приеме във Велико Търново. 4. Тук да положи клетва за вярност към конституцията и държавният глава.

Нашите искания бяха реализирани само отчасти. Възстановена бе институцията Велико народно събрание. Седмото Велико народно събрание проведе първото си заседание във Велико Търново в историческата зала на Учредителното събрание. Въпреки дългото и остро политическо противоборство той изработи и прие новата демократична конституция, която направи необратим процеса на прехода от тоталитаризма към демокрацията. Въпреки някои несъвършенства тя осигурява приобщаването на България към семейството на демократичните страни, гарантира нейната цялост и независимост, а на гражданите - човешките права, осветени от международните съглашения. Създадена бе основа за стопански просперитет чрез гарантиране на стопанските инициативи и равнопоставеност на видовете собственост.

В съответствие c гореизложеното предлагаме:

1. Датата 12 юли, когато бе приета демократичната конституция, да бъде обявена за национален празник.

2. Официалното му честване да става във Велико Търново.

3. Великото народно събрание да се свиква и заседава във Велико Търново.

4. Държавният глава да полага клетва за вярност към конституцията в историческата зала на Учредителното събрание във Велико Търново.

Велико Търново, 10 юли 1993 г.

ИСТОРИЧЕСКАТА ЗАЛА НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПОГАЗВАТ СЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПОПРАВКИ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


С приемането на поправките на Закона за възстановяване на собствеността и ползването на земеделските земи Българската социалистическа партия /БСП/ премина в открита атака срещу неговото прилагане. Ударът е преди всичко срещу най-съществения принцип на този закон, а именно - възстановяването на частната собственост в българското село. За постигането на тази цел се упражнява брутален партиен натиск върху всички нива - от ликвидационните съвети и поземлените комисии до Министерския съвет. Упорито, в противоречие със закона, се прокарват правно абсурдните идеи за връщане на земята в идеални граници и за предоставяне на дяловете в идеални части. Така, вместо създаването на реални собственици на земята, се цели узаконяването на унизителното положение на българския селянин да бъде отново обезправен. Атакуват се най-много онези ликвидационни съвети, които най-добре са си свършили работата и които, ако бъдат оставени на спокойствие, са в състояние вече да започнат да раздават дяловете. Лавинообразно нараства броят на предложенията за смяна на техни председатели и членове или на целите им състави. Специалисти, доказали с работата си своите качества, се заменят със стари партийни кадри и бивши председатели на ТКЗС.

Особено голямо напрежение всичко това създаде в селата Опан, Бяло поле, Гита, Братя Даскалови, Найденово - всички в Чирпански район; Орешец, Харманлийска община; Брестак, община Вълчи дол, Глава, община Червен бряг, Брестовец, Плевенска община, с. Панчарево, община Бобов дол и много други.

Положението в страната се изостри още повече с приемането на ПМС N 102 от 31 май 1993 г., с което правителството на Любен Беров увеличи рязко таксите за регистриране на селскостопанските машини, за прехвърляне на земеделски земи, за ветеринарно-санитарен контрол, на пазарните такси, с което се оскъпява селскостопанската продукция, и по този начин стовари още едно бреме върху плещите на зараждащия се частен стопанин.

Така правителството изпълнява политическата поръчка на БСП. Въпреки тържествените декларации на премиера Беров и на президента Желев, в действителност се цели да се блокира поземлената реформа.

Парламентарната група на Съюза на демократичните сили категорично заявява, че ще се противопостави с всички законни парламентарни и извънпарламентарни средства на опитите за рекомунизация на българското село и няма да позволи възстановяването под каквато и да било форма на комунистическите текезесета.

София, 8 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА ГОДИШНИНАТА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА ПРЕЗ 1991 Г. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до всички политически сили в страната и до средствата за масово осведомяване.


На 16 април 1879 година в град Велико Търново беше приет с всеобщо въодушевление основният закон на младата българска държава - Търновската конституция. Строителите на нова България, сред които се открояват имената на най-светлите ни възрожденци, работиха в Учредителното събрание с убеждението, че създадената от тях конституция осигурява либерални граждански свободи на току-що излезлия от мрака на робството български народ. И те не сгрешиха. Търновската конституция даде сигурност и просперитет на България до отменянето й на 4 декември 1947 г.

След този исторически пример българският народ вярваше, че Великото народно събрание през лятото на 1991 година ще съгради конституция за българите такава, каквато те я желаеха през изминалите 45 години на комунистически диктат. Сега знаем, че това не е така и във времето все повече ще се убеждаваме в колосалната разлика, що се отнася за такива понятия като морал и дълг към народ и Отечество у народните избраници от Учредителното събрание и депутатите, подписали Конституцията на Република България през 1991 година.

КС на СДС - Велико Търново, счита за свой дълг да заяви:

Урежданите тържества в гр. В.Търново на 10 юли 1993 г. са политически акт, имащ за цел да легитимира преднамереното несъвършенство на основния закон на Република България.

Стремежът да се чества годишнината на конституцията от 1991 г. е неприемлив за нас опит да се постави знак на равенство между Търновската конституция и тази, създадена от Великото народно събрание. Историята учи, че всеки опит за подмяна на ценностите в политическия живот на една страна е обречен на провал.

Политическите сили и политическите лица, ангажирани в организирането на предстоящото честване, достатъчно красноречиво разкриват кому беше нужна и на кого най-вече служи настоящата конституция.

В. Търново, 6 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ.


В рамките на провеждащите се консултации с представители на партии и организации г-н Христо Куртев, секретар на Федерация "Царство България", гостува на г-н Иван Глушков, председател на Християн-аграрната партия.

Направен бе задълбочен преглед на политическата обстановка в страната и бе констатирано, че като следствие от реставрационната политика на прокомунистическото правителство на Любен Беров и на бездействието на изчерпалия своите възможности парламент реформата е спряла, а напрежението в обществото расте.

Изход от задълбочаващата се политическа и икономическа криза Федерация "Царство България" и Християн-аграрната партия виждат единствено в разпускането на парламента и в скорошното провеждане на предсрочни избори.

Срещите между представители на двете организации ще продължават периодично.

Сондажи и консултации с ръководителите на други представителни формации предстоят в близко бъдеще.

София, 7 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РАКЕТНО НАПАДЕНИЕ НАД БАГДАД. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до посолството на Русия, до посолството на САЩ, до посолството на Ирак в Република България и до националните средства за масова информация.


Цял свят е потресен от чудовищната агресия на САЩ над мирни жители в столицата на Ирак.

С поредното си безумие за кой ли път САЩ доказват, че наистина са международен жандарм на народите.

В своята двестагодишна история тази, наричаща себе си демократична страна, която претендира да е "образец" за демокрацията в света, е водила около двеста войни, раздавайки "правосъдие" по американски - в "защита на американските интереси".

Пресни са още спомените от Виетнам, Корея, Куба, Гренада, "Пустинна буря" и още стотици такива.

Нищо чудно и нашата столица да преживее подобен ужас, какъвто преживяха мирните граждани на Багдад в събота през нощта. Колко му е да се отклонят няколко ракети, изстреляни по посока на съседна Югославия, и да се взривят в центъра на София! Практиката показа, че ракетите на САЩ не са от най-точните.

Циничното изявление на американския президент Клинтън, че ракетното нападение над Багдад е "законна самоотбрана!", не може да оправдае терористичния акт срещу мирно население.

Демонстрацията на сила от страна на американската администрация е сериозна заплаха за всяка страна в света.

САЩ действат с високомерното чувство за ненаказуемост.

Учудващо е поведението на Министерството на външните работи на Русия, което одобрява американската агресия!

Комунистите, членове на Обновена БКП, осъждат най-категорично поредната американска агресия срещу мирното население на Багдад.

ЦК на Обновена БКП със цялата отговорност предупреждава човечеството, че в света се възправя нов хитлеризъм.

ХОРА, БДЕТЕ!

София, 28 юни 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ОБНОВЕНА БКП: Гено Влахов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В ПОДКРЕПА НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ОТ 25 ЮНИ 1993 Г. Документът е адресиран до Управителния съвет на Българския лекарски съюз и до средствата за масово осведомяване.


Националният професионален съюз изцяло подкрепя справедливите искания на здравните служители, изразени чрез обръщение на Управителния съвет /УС/ на Българския лекарски съюз /БЛС/ от 25 юни 1993 г. за:

1. Актуализиране на бюджетните средства за здравеопазването от 4,1 процента на 8 процента.

2. Двойно увеличаване на средната работна заплата на здравните служители.

3. Ускоряване приемането на Закона за здравното осигуряване.

НПС ще подкрепя всички протестни действия на здравните служители в защита на своите интереси.

София, 8 юли 1993 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НПС:

Лъчезар Младенов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТИ НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СТОЛИЧНИТЕ АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Медицинската федерация "Подкрепа" оценява протестите на медицинските специалисти от софийските акушеро-гинекологични заведения като справедливи.

Смятаме, че в столичната администрация има лица, които задържат пълното изразходване на ограничените финансови средства за работна заплата и по този начин създават условия за социално напрежение.

Ние категорично подкрепяме исканията за по-високи заплати.

Медицинска федерация "Подкрепа" работи вече три години по проект за здравно осигуряване. Правителството и парламентът са отговорните институции, които трябва в най-кратък срок да въведат системата за здравно осигуряване.

София, 8 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МСФ "ПОДКРЕПА": Д-р Н. Кътев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС, ИЗНЕСЕН НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 5 И 6 ЮНИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Една от най-силните изяви на партия Либерален конгрес през отчетния период е предявяването заедно със Съюза на юристите-демократи на установителен иск за нелегитимността на БКП/БСП. Делото бе внесено в съда през есента на 1991 г. и приключи едва тази година. То бе започнато по времето на правителството на съдията Димитър Попов, бе движено по времето на мандата на правителството на адвоката Филип Димитров и приключи по времето на правителството на всестранно неграмотния, но напълно послушен на президента и КГБ професор Беров. И още нещо - при образуването на делото ние приложихме писменото становище на експерта от Съюза на юристите-демократи г-н Светослав Лучников, който обоснова фактическата и правната основателност на иска, но няколко седмици по-късно, вече като министър на правосъдието, бе напълно дезинтересиран от съдбата на воденото дело. Пълна дезинтересираност проявиха и повечето от лидерите на партиите от Съюза на демократичните сили /СДС/, и може би резултатите от досегашната им дейност вече разкриват истинските причини за това. След дълги процедурни проблеми първоинстанционният съд постанови решение, с което уважи изцяло нашия иск и призна, че БКП и нейната приемница БСП са нелегитимни партии. Втората инстанция бе раздвоена в становището си - председателят на съдебния състав уважи нашето становище, но другите двама съдии приеха тезата на комунистите, като не подписаха декларация, че не са заинтересована страна по делото като бивши членове на БКП или като свързани с тайните служби. При прегледа по реда на надзора съдиите от Върховния съд дълго се "ослушваха" да разберат "на къде духа политическият вятър" и делото бе загубено от нас. Ние обаче продължаваме да сме категорично убедени, че БКП и нейната приемница БСП са терористични организации, чиято дейност трябва да бъде забранена със закон от Народното събрание, и отделно от това, продължаваме да сме убедени, че съществуваше реалният шанс да се справим с тази престъпна организация чрез воденото от нас дело, чрез използването на самото комунистическо законодателство. За голямо съжаление и единият и другият шанс бяха пропуснати, защото се оказа, че голяма част от избраните със синя бюлетина депутати имат червено самочувствие и инстереси, а синьото правителство не бе извършило никаква декомунизация на съдебната система.

През декември 1991 г. председателят на партия Либерален конгрес подписа протокол за учредяване на Съюз за Търновска конституция, обединяващ 9 политически партии и обществени неполитически организации. За председател на съюза бе избран Янко Янков. През февруари 1992 г. ние внесохме в Народното събрание предложение същото да вземе решение, с което да обяви за нелегитимен и антиконституционен държавния преврат, извършен на 9 септември 1944 г. в България, както и всички произтичащи от него последици, включително и проведения през септември 1946 г. референдум за Република, а също така и да се възстанови фактическото действие на погазената Търновска конституция, която е единствената легитимна конституция на България. Предложението бе внесено по официален ред в канцеларията на парламента, а отделно от това копие от неговия текст бе връчен от Янко Янков лично на тогавашния председател на Народното събрание г-н Стефан Савов. За голямо съжаление ръководителите на СДС не обърнаха никакво внимание на поставения проблем. По-късно нашият депутат Тошо Пейков заедно с епископ Христофор и още няколко депутати от СДС внесоха предложение за решение на Народното събрание за отмяна на референдума от 1946 г., но едни от най-изявените лидери на СДС посрещнаха това с истерия и подложиха вносителите на скандален натиск и някои от тях се отказаха от подписите си. Така бе пропусната съществена възможност за радикална промяна в желаната от избирателите на СДС насока.

През март 1992 г. партия Либерален конгрес, съвместно със Съюза на юристите-демократи започна работа и през септември изготви и предостави на депутата Тошо Пейков за внасяне в парламента Законопроект за демократизацията на България, който бе създаден върху основата на американския опит при демилитаризацията на Япония. В законопроекта бе предвидено по поименен списък, обнародван в "Държавен вестник", да се забрани на виновните лица от комунистическата номенклатура и на възползвалите се от престъпното им поведение техни наследници да заемат каквато и да е длъжност в изпълнителната и в съдебната власт, и най-важното - да не могат да се занимават със собствен бизнес, тъй като той може да бъде прикритие за финансиране на досегашната им престъпна дейност. Този законопроект изплаши твърде много от избраните със синята бюлетина червени депутати, и естествено, бе забутан в най-тъмните чекмеджета. През ноември 1992 г. партия Либерален Конгрес изготви и предостави на г-н Тошо Пейков Законопроект за забрана на БСП, който бе подписан от още 25 депутати от СДС и двама от ДПС и внесен по надлежния ред в парламентарния механизъм. На председателя на Народното събрание Александър Йорданов многократно е напомняно, че Законопроектът за демократизацията на България и Законопроектът за забрана на БСП нямат никакво движение в парламентарния механизъм и до днес все още не са включени в дневния ред на парламента, но както се вижда, резултатът е нулев. Не е ли редно да попитаме дали СДС има желание да се освободи от онези негови представители, които нагло и с пълен глас заявяват, че са единствените антикомунисти, но винаги правят така, че действията им са в полза на комунистите?!

На 24 март 1992 г Съюзът за Търновска конституция и Съюзът на демократичните сили подписаха Политическо споразумение за единодействие за утвърждаване на демокрацията в България. То именно послужи като база за такива тесни контакти със СДС, които дадоха основание на ръководството на партия Либерален конгрес да констатира, че вътре в Съюза на демократичните сили се извършват мощни процеси на отърсване от левичарството и ориентация към категорично декомунизиране на България. За да спомогнем на тези процеси, ние направихме заявление за възстановяване на пълноправното ни членство в коалицията, неправомерно прекъснато през март 1990 г. от тогавашните ръководители на СДС. Така от октомври 1992 г. партия Либерален конгрес стана отново член на коалицията СДС.

Един месец след това, през ноември 1992 г., партия Либерален конгрес сключи споразумение с Националния професионален съюз за обединявяне на действията за осъществяване на декомунизацията и либерализацията на България, което е израз на нашата стратегия към синдикатите и възможностите за сътрудничество. След предателството на профсъюза на д-р Тренчев синдиката на г-н Пламен Даракчиев е един от възможните, а може би и единственият, който е твърд привърженик на "синята идея", и нашето споразумение с него цели да разшири възможностите на декомунизационните механизми. За голямо съжаление няколко от изявените лидери на СДС посрещнаха това с открито недоволство и само преди една седмица искаха да използват това като основание и претекст, за да приложат така нареченото "замразяване на членството на ПЛК в СДС". Този и други подобни смехотворни претексти и псевдооснования непрекъснато се пускат в интригантски задкулисни и явни журналистически интерпретации от претендиращи за лидерство в СДС хора, чийто антикомунизъм се свежда до празни приказки, а нашата реална антикомунистическа позиция застрашава техните и на господарите им интереси. Специално подчертаваме това в доклада си, защото след показаната от нас безкомпромисна позиция по времето на Националната конференция на СДС преди няколко месеца ние сме подложени на непрекъснати заплахи, целящи да бъдем мотивирани към съглашателство с левичарските настроения и тенденции в СДС и към фалшивия антикомунизъм.

СКЪПИ ДЕЛЕГАТИ, ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Сами разбирате, че днешният доклад не би могъл да обхване цялостната дейност на партия Либерален конгрес през отчетния период. В доклада ние не засегнахме проблемите на местните секции на партията и направеното от тях. Ще бъде полезно вие да споделите тези проблеми и да дадем ясна оценка на досегашната си дейност, както и да решим какво да правим от днес нататък.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:00
12.07.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
        Технически изпълнител: Галя Дамянова
                                                 Маргарита Анева
        Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!