13 септември 1991

София, 13 септември 1991 година
         Брой 180 /455/

Ръководител Пресслужба "Куриер”

Стефан Господинов


София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩОДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31 АВГУСТ - 1 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА В ХАСКОВО.


Развитието на политическата ситуация в страната и протичащото предизборно разместване на политическите пластове, превърнаха Общонародния комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/ в разменна монета в името на политическата власт.

Отечествената партия на труда /ОПТ/ бе създадена от ОКЗНИ като негов политически образ. Влизането й в предизборна коалиция с БСП и други образувания с дискредитирана лява ориентация, нанесе удар върху обществено-политическия престиж на ОКЗНИ и го постави в почти невъзможността да отхвърля обществените обвинения за креатурност на БСП.

Безспорен е фактът, че в неговите редици имаше хора, които не можаха да надскочат своите тяснопартийни пристрастия, не устояха на определени политически съблазни и направиха сериозен опит ОКЗНИ да бъде лишен от право на политически живот.

Като надпартийно обществено-политическо обединение на личности ОКЗНИ не може да влиза в тяснопартийни коалиции и най-малко с приемника на БКП - БСП, която носи днес вината за сериозните грешки в политиката по националния въпрос и е отговорна преди всичко за душевната изпепеленост на българската нация.

Днес Общонародният комитет за защита на националните интереси заявява пред българската общественост, че не е организационно и политически обвързан с ОПТ и няма да подкрепя нейните кандидати за народни представители, общински съветници и кметове.

Като уважаваща себе си организация ОКЗНИ ще намери този начин за участие в предстоящите избори, който ще позволи пред българската общественост да се открои неговата консолидираща роля, неговата загриженост за бъдещето на българската нация и държава, неговото политическо кредо - развитие и защита на българските национални ценности, идеали и интереси.

Хасково, 31 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на:
1. ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗБОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ГРУПИРОВКИТЕ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОБСЪДЕН НА СЪВЕЩАНИЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА НА 10 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.
2. ОБРЪЩЕНИЕ НА СДС - ЛИБЕРАЛИ КЪМ СДС - ЦЕНТЪР, СДС - НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО ДА ОБЕДИНИ ОТДЕЛНИТЕ БЛОКОВЕ НА СДС. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРЕДЛОЖЕН НА 29 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


И ПО ДВАТА ДОКУМЕНТА НЕ БЕШЕ ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ.

1. Предизборна кампания с противник БСП.

2. Отношенията между опозиционните сили се основават на толерантна конкуренция или на съвместни действия.

3. Категоричен отказ от следизборна коалиция с БСП.

4. Подкрепа на обща програма за декомунизация на българското общество, включваща: конфискация на имуществото на БСП; търсене на отговорност от виновниците за националната катастрофа; снемане на комунистическата идеология във всички сфери на обществения живот.

5. След изборите опозиционните сили ще подкрепят програма за пълна демократизация на обществото, извеждане на страната от катастрофата и пазарна икономика.

София, 10 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

Господа,

Обръщаме се към вас, като смятаме, че четирите основни групировки на българската демократична некомунистическа опозиция трябва да бъдат в постоянен и приятелски диалог. О6ратното е противоестествено и не работи за каузата на демокрацията.

Ние неведнъж правихме постъпки да съгласуваме поведението на нашите организации и да изработим обща програма за действия в бъдещия парламент. Опитът за неокомунистически преврат в СССР коренно промени както международната, така и вътрешнополитическата обстановка. Сега е наложително да погледнем от нов ъгъл на отношенията между политическите сили и да докажем, че независимо от различията между нас има цел, която може да ни обедини. Тази цел е изборната победа на демократичните сили над Българската социалистическа партия. БСП още веднъж доказа, че не е демократична партия. Нейното ръководство често декларира на думи привързаност към мирния преход и законността, но на практика подкрепи един военен и, разбира се, незаконен, преврат.

Изхождайки от коренната промяна на политическата обстановка и от общата ни цел, ние предлагаме споразумение, което първоначално да обедини отделните блокове на СДС /СДС - Национално движение, СДС - Либерали и СДС - Център/, а впоследствие да обедини и цялата демократична опозиция. В тоза споразумение ние виждаме следните основни елементи:

1. Съвместно обсъждане и издигане на изборните листи, като се спазва паритетният принцип и взаимното уважение.
2. Създаване на обща парламентарна група в новото Народно събрание и съставяне на правителство на сегашната обединена опозиция.
3. Взаимопомощ и изключване на взаимната конкуренция по време на предизборната кампания.

Българският народ ще гласува за демократичната перспектива на България. Недемократични политически сили могат да получат шанс само вследствие на противоборство между нашите четири групировки. Ние нямаме право да допуснем това и сме готови още днес да седнем на масата за преговори.

София, 29 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ НА В. "ДУМА" ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАРТИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


От днешния брой на в. "ДУМА" /12 септември 1991 г./ научихме, че Християнрепубликанската партия била регистрирана за самостоятелно участие в предстоящите избори. Посочен е дори цветът на бюлетината; информацията е подписана от Васил Попов. Във връзка с този факт заявяваме:

1. От направената в Централната избирателна комисия проверка стана ясно, че до 21.00 часа на 11 септември 1991 г. са предоставени за публикация общо 30 решения на ЦИК - както административни, така и за регистриране на партии в предстоящите избори. В нито едно от тези решения не се споменава за самостоятелно участие на Християнрепубликанската партия. Затова пък в решение нр 24 от 9 септември 1991 г. събсем ясно е посочено, че ХРП е в предизборен съюз с БСП. Интересно откъде е почерпил сведения споменатият журналист на в. "ДУМА".

2. Протестираме категорично пред ръководството на в. "ДУМА" по повод на тази явна дезинформация и настояваме за обяснение. Подобен акт не може да бъде оправдан като "невинна грешка" на фона на растящото предизборно напрежение.

3. Като познаваме в детайли строгите изисквания на Централната избирателна комисия, заявяваме отговорно, че НЕ МОЖЕ ДА ИМА РЕГИСТРИРАНО САМОСТОЯТЕЛНО УЧАСТИЕ НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.

София, 12 септември 1991 г.

14.00 часа

НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Аджаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИМЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАНАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" В ГОРНА ОРЯХОВИЦА.


Най-решително протестираме и сме възмутени от извършеното ново и последно предателство.

Допускането на Движението за права и свободи до изборите на основата на миналогодишния сговор между БСП и СДС е трагедия, последна за българския народ!

Честито бъдещо управление от двореца "Чанкая" в Анкара, другари и господа!

Позор и презрение за предателите на Отечеството!
Този път няма да мине!
Готови сме за борба!

Горна Оряховица, 11 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "УИКЕНД", ЗАСЯГАЩА ЛЕГИЯТА.


Търсенето на евтина сензация стана обичайна практика за жълтия български печат. Но публикацията в бр.34 на в-к "Уикенд" от 7-8 септември надмина виденията и на най-болното въображение. В заглавие, изнесено под главата на вестника, се твърди, че "военният преврат в България се е разминал на косъм" и че негов организатор бил не друг, а бившият началник на Генералния щаб на Българската армия генерал-полковник Радню Минчев. И според офицери от легия "Раковски" московският опит за преврат е могъл да се повтори.

Пресцентърът на легия "Раковски" заявява, че изнесеното няма нищо общо нито с истината, нито с легията. В публикацията на "Уикенд" са същите отделни факти, които са строени в абсурдна верига. Вярно е, че някои хора у нас се зарадваха на 19 август, но от симпатиите им към неосталинистките превратаджиии до организиран опит за преврат разликата е ОГРОМНА.

Каквито и противоречия да е имало между легията, генерал Минчев и някои генерали от Министерството на отбраната, ръководството на нашата организация никога не е твърдяло, че българските генерали готвят преврат. Ние, които служим в Българската армия, първи бихме се противопоставили и оповестили обществеността за подобна опасност. Не можем обаче да приемем ролята, която в-к "Уикенд" ни приписва: роля на авантюристи, хвърлящи с лека ръка безотговорни обвинения. Народът ни, бомбардиран всекидневно с тревожни икономически и политически новини, трябва да знае, че в Българска армия и в МВР в момента демократичните промени са отишли твърде далеч, за да бъде допусната подобна авантюра. И че високият рейтинг, който регистрира армията при последните социологически проучвания, е заслужен. Той е дело както на новото ръководство на БА, така и на редовия български офицер.

Разбираме проблемите на в-к "Уикенд", но съветваме редакцията да потърси по-безопасни и по-чистоплътни начини за увеличаване на тиража.

София, 11 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ МВР.


В някои средства за масово осведомяване и информационни предавания на Българска телевизия във връзка с коментари по определяне основните заплати на служители от съдебната система, бе изнесен фактът, че полицейските служители, охраняващи съдебната палата, са получавали трудово възнаграждение по 1900 лева.

По този повод Пресцентърът на МВР и Изпълнителният комитет на Федерацията на независимите професионални организации при МВР са упълномощени да заявят: съобщенията не отговарят на истината. Основните заплати на сержантите от ведомствената полиция са 630 лева,а брутните им възнаграждения, включително и компенсациите за м.август, са в границите на 1300-1400 лева в зависимост от продължителността на трудовия им стаж.

Умоляваме представителите на средствата за масова информация, които искат да си служат с такива сведения и данни, да се обръщат за консултация официално към Пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

София, 11 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСДП/ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПРЕДИЗБОРНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ С БСП.


На 2 септември 1991 година Българската работническа социалдемократическа партия подписа протокол за присъединяване на партията ни към Предизборен съюз - БСП. Приехме членството си в съюза на пет основни принципа от човешките ценности, които не ни обвързваха политически, както и с надеждата да внесем в този съюз известна доза нов, демократически климат.

На 6 и 9 септември 1991 г. на съвещанията на съюза, ръководени от г-н Георги Пирински, бе упражнен натиск върху членовете на съюза за приемането в него на една изкуствено създадена и набързо регистрирана политическа формация, наречена "Политически клуб за конституционни права и свободи". Формация, която е разновидност на Движението за права и свободи, що се отнася до фирмата, но целите остават същите.

БРСДП счита под достойнството си да продължи членството си в Предизборния съюз - БСП, тъй като в този съюз открито се налага еднаполитическа формация с определени етнически и религиозни цели.

Поради тези причини Българска работническа социалдемократическа партиясе оттегля от този съюз, считано от днес, 9 септември 1991 година.

София, 9 септември 1991 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БРСДП:
Арх. Манол Димитров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ССД/ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ПИСМОТО Е ПОДПИСАНО ОТ СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ССД ИВАН КАЛЧЕВ.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

В брой 73 на в. "Нов ден", издание на Съюза на свободните демократи, е публикувана Декларация от 27 август 1991 г. В нея Съюзът на свободнитедемократи се обръща и към Вас със следното предложение: ако до 9 септември 1991 г. БСП не върне цялото заграбено от държавата и от народа имущество, вие да помислите върху възможността за издаване на указ за неговата незабавна конфискация, а и за временното преустановяване на дейността на тази партия.

Визираният срок е изтекъл и няма никакви признаци, от които да личи, че БСП се готви да върне това имущество. Напротив, поведението на тази партия по въпроса става все по-нагло и предизвикателно. Ето защо Съюзът на свободните демократи настоява вие лично да се заемете с неговото справедливо решаване.

София, 10 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "СТОЛИЧНИЯТ КМЕТ И НЕГОВИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРЕКАЛЯВАТ" НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТАНЯВАНЕТО НА ПРОФСЪЮЗНАТА ЦЕНТРАЛА В СГРАДАТА НА УЛ. "МОСКОВСКА" 5 В СОФИЯ.


Ръководството на НП "Единство" внимателно се запозна с декларацията на Временния изпълнителен съвет на столицата относно пребиваването на централата ни и на нейните структури на ул. "Московска" 5. Ние сме изненадани от острия тон и от тоталитарния заканителен дух на този документ, отправен към нас и правосъдието.

Нека напомним на г-н кмета, че нашият национален синдикат е надполитическа структура и трудовото законодателство е определило точно общественото ни място. Нещо повече, законите задължават столичното кметство да изпълнява стриктно задълженията си към синдикатите в създаването на нормална социално-битова обстановка за работа. Точно обратно действа столичното кметство по отношение на НП "Единство". Многократно сме го уведомявали писмено за нашите нужди, определени от закона. Вместо разумно решение към нас се прилага беззаконие и то по един недостоен начин. В страната ни има правораздаване, което следи за спазване на законността. Към него се обърнахме за справедливо решение за ползване на сградата. Съдът и градската прокуратура, които са независими, се намесиха и взеха решение, което отменя незаконната заповед на кмета.

Заканителният тон в декларацията на Временния столичен съвет звучи зловещо към нас и правосъдието. Председателството на НП "Единство" заявява на нашата общественост, че неговата централа е настанена на законна основа на посочения адрес. Можем да напуснем сградата само когато ни се предостави друга, пригодена за обществена дейност. Ако г-н кметът желае да подклажда обществен скандал с името на Националния профсъюз "Единство", то той трябва да бъде готов да понесе съответната отговорност. Ние ще се противопоставим с активни и законни синдикални действия и мерки.

София, 31 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ, ДО БЮРОТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ.


На свое заседание Централният съвет на Съюза на следствените работници в България, с участието на председателя на Контролния съвет анализира СПОРАЗУМЕНИЕТО на Тристранната комисия от 13 юни 1991 год. и РЕШЕНИЕТО на Съюза на прокурорите и служителите от прокуратурата от 26 юли 1991 год. и

РЕШИ:

1. Приветстваме СПОРАЗУМЕНИЕТО в частта му, призоваваща за граждански мир, което е единствената реална гаранция за успешно продължаване на демократизацията на обществото и за провеждане на предстоящите избори.

2. Антиконституционният преврат в Съветския съюз е повод за загриженост и търсене на обществени фактори, които да стабилизират демократичните процеси. В този смисъл ние предлагаме на всички синдикати в страната да изградим Национален консултативен център под девиза: СИНДИКАТИТЕ - ГАРАНТ ЗА КОНСТИТУЦИОННА ДЕМОКРАЦИЯ. Няма политическа и военна сила, които биха устояли срещу единодействието на всички синдикати!

3. Ние отхвърляме като неприемливи част от постановките в СПОРАЗУМЕНИЕТО, които засягат пряко юристите, ангажирани в съдебната система. Ние не сме представени в Тристранната комисия и не се считаме обвързани с решенията й, засягащи професионални и социални проблеми на съдебните служители.

За пореден път напомняме, че нашето участие в структурирането на съдебната власт и в изработването на материални и процесуални правни норми е демократична необходимост. Освен това то ще допринесе за създаване на практически приложими и жизнеспособни закони, ще регулира справедливо и трайно трудовоправните ни отношения и така ще укрепи съдебната власт, като регулира разумно взаимоотношенията и с другите власти.

4. Подкрепяме по принцип решението на Съюза на прокурорите.

5. Изказваме огромната си загриженост за критичното състояние на борбата с престъпността. Защитните сили на обществото са отслабени и десинхронизирани. В прокуратурата и съда продължава небивало текучество на кадрите, а в следствието то е катастрофално. Причината е в унизителното заплащане на напрегнатия, отговорен и висококвалифициран труд на съдебните служители.

Опасно е нарушено взаимодействието между следствието и оперативно-издирвателните органи на полицията. В последна сметка данъкоплатците се оказаха беззащитни пред развихрящата се престъпност.

Не може да бъде демократично обществото, в което добрият гражданин е онеправдан, а закононарушителят - облагодетелстван.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ВЪПРОСА ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ПОДПИСАНО ОТ 10 ДИРЕКТОРИ НА МУЗЕИ.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Само след броени дни Националният исторически музей ще бъде принуден да напусне сградата на Съдебната палата, без да има къде да бъде приютена културната съкровищница на България. Този акт таи огромни рискове за паметници, които вече принадлежат към духовните постижения на човечеството. Отмяната на едно тоталитарно решение може да нанесе непоправими щети на авторитета ни като цивилизована държава, на мястото ни в световната културна история, на националния идентитет на българите и на културната памет на нацията ни. Ликвидирането на музей от такава класа ще бъде удар и върху културата, и върху науката ни. Не може грешката на един режим да се поправя по толкова драстичен начин.
 Призоваваме към едни по-разумни срокове за изпълнение на решението за изгонването на Националния исторически музей от Съдебната палата.

НИЕ РАЗБИРАМЕ СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ статутът на Съдебната палата. Но и Националният исторически музей не може да остане на улицата. Единствено подходяща замяна е сградата на Висшия партиен съвет на БСП. В нея могат да бъдат приютени не само Националният исторически музей, но и много други културни институции, които досега водят жалко съществуване. Без собствен или с негоден сграден фонд са: Националната художествена галерия, Националният етнографски музей, Галерията за приложни изкуства, Националният музей за българска литература, Националният политически музей, Музеят за история на София. Единствените научни институти по художествена култура са пред изхвърляне на улицата. В периода на засилваща се икономическа криза те са заплашени от изчезване. Без да забележим, можем да заложим в културното бъдеще на нацията ни огромно и невъзпълнимо бяло петно, да унищожим с едно драсване на перото онова, което сме запазили през столетния гнет.

Ето защо, ние се обръщаме към всички членове на БСП да се присъединят към инициативата за предаване на Партийния дом на Министерството на културата и за превръщането му в културно средище на България. Сигурни сме, че всички честни социалисти ще ни подкрепят, защото тази сграда вече няма никакво практическо значение за партията им, но продължава да бъде символ на нейното тоталитарно минало. Здравият разум повелява да се направи тази решителна крачка за спасяването на нашето национално наследство.

Ние се обръщаме и към Министерството на културата, и към Министерския съвет да вземат решение за превръщането на Националния исторически музей в Национална музейна палата. Така ще бъде поправено и недомислието при създаването на Националния исторически музей като дублираща, но висша и привилегирована музейна институция. На нацията е необходим музей, в който да се демонстрират културните процеси в нашите земи, в който да се показват върховите постижения на художествения гений, който да бъде модерен и жизнеспособен организъм в пропагандата на тези постижения.

Смятаме, че е назряло цялостното решаване на този възел от проблеми. Само бързото действие може да предотврати нови необмислени постъпки.  Разчитаме, че нашият развълнуван глас ще бъде чут от трезви умове.

София, 11 септември 1991 г.

СТОЯН СТОЯНОВ - директор на Националната художествена галерия
ЗДРАВКО МАНОЛОВ - директор на Националната галерия за приложни изкуства
АТАНАС НЕЙКОВ - директор на Галерията за чуждестранно изкуство
ДОЧО ЛАЗАРОВ - директор на Националния музей на политическите партии и движения
ДИМО ДЕМИРОВ - директор на Националния политехнически музей
ПЕТКО БРАТИНОВ - директор на Националния музей на българската литература
ДОЧО НИКОЛОВ - директор на Националния музей "Рилски манастир"
МИХАИЛ МАЛЕЕВ - директор на Националния музей "Земята и хората"
ТРИФОН ТРИФОНОВ - ръководител на Националния музей "Боянска църква"
ЕЛИНКА БОЯДЖИЕВА - директор на Музея за история на София

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ, АДРЕСИРАНА ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


Днес, 12 септември 1991 г., районният прокурор в Михайловград издаде постановление нр 2556 за оказване съдействие от органите на Окръжното полицейско управление на служителите от настанените в сградата организации за освобождаване на сградата на Стопанско-правния факултетот стачкуващите студенти.

Полицията в изпълнение на това разпореждане влиза и на територията на факултета, под предлог да покаже и прочете постановлението, след което упражнява насилие върху студентите, нанасяйки им побой.

Във връзка с този инцидент Националната студентска конфедерация /НСК/ декларира своето становище:

1. С това си действие районният прокурор на Михайловград нарушава автономията на Стопанско-правния факултет в града.

2. Призоваваме окръжния прокурор да отмени неправомерното постановление на районния прокурор.

3. Настояваме министърът на вътрешните работи да декларира, че в бъдеще полицията не ще нарушава автономията на факултета до разрешаване на проблемите, възникнали около този факултет.

4. Обръщаме се към ръководството на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ и на Временния изпълнителен комитет на Областния народен съвет - Михайловград незабавно да пристъпят към преговори, на които да участват и представители на студентите, за изясняване и решаване на всички проблеми относно статута и бъдещето на Стопанско-правния факултет на УНСС в Михайловград.

НСК държи да обърне внимание на всички замесени в този конфликт институции, че и в бъдеще ще продължава да подкрепя исканията и действията на стачкуващите студенти от Михайловград, но не може да поеме отговорност за по-нататъшния развой на събитията и за повишаването на социалното напрежение.

София, 12 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НР. 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 И 30 НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

ЗАБЕЛЕЖКА: НАВСЯКЪДЕ В ТЕКСТА СЪКРАЩЕНИЕТО ЗИНПОСК ОЗНАЧАВА - ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ НР 16

ОТНОСНО: Регистрацията на партиите и коалициите

Постъпила е молба за регистрация на предизборна коалиция "Съюз на демократичните сили” за участие в насрочените с Указ нр 257, ДВ бр.70 от 1991 г. на 13 октомври 1991 г. избори за народни представители, общински съветници и кметове с единна синя бюлетина.

От входящия регистър на Централната избирателна комисия се вижда, че молбата е заведена под нр. 1 на 23 август 1991 г. в 12.30 ч. Приложени са преписи от решенията на съдилищата за регистриране по Закона за партиите на участниците в коалицията - БЗНС "Никола Петков”, Демократическа партия, Радикалдемократическа партия, Обединен демократичен център, Движение гражданска инициатива, Нова социалдемократическа партия, Христиандемократичен фронт, Алтернативна социалистическа партия, както и споразумението за образуване на коалиция, продписано от ръководителите на партиите, които ги представляват, ведно с образец от подписите на последните и печат на предизборната коалиция.

При горната фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че са налице условията за регистриране на коалицията с посочен син цвят на изборната бюлетина, на основание чл. 45 ЗИНПОСК.

В регистъра, държан до 23 август 1991 г. в Народното събрание са вписани три регистрации: на Народнолибералната партия ”Стефан Стамболов" от 12 август 1991 г., като молбата е изпратена по пощата от гр. Крумовград на 7 август 1991 г. видно от клеймото върху пощенския плик, без да е посочен часът на постъпването й в Народното събрание, на БСДП и на Съюза на демократичните сили. На 16 август 1991 г. в 12.00 ч. е регистрирана молба на БСДП с вписване на коалиция Съюз на демократичните сили - център с неуточнени участвуващи партии. Молбата е постъпила от приносител. На същата дата, но в 13.30 ч. е вписана молба за регистрация на коалиция Съюз на демократичните сили с редовни документи, изпратена по пощата на 14 август 1991 г., видно от клеймото върху пощенския плик и получена в куриерската служба на Народното събрание на 15 август 1991 г., видно от приложения опис на препоръчаните пратки под нр. 426 и датата на печата, поставен върху същия опис. Пощенската пратка е получена в Народното събрание на 16 август 1991 г., което се установява от съответния печат върху пощенския плик.

Централната избирателна комисия намира горепосочените три молби за недопустими от правно гледище. По правило на чл. 25, т. 1 от Закона за избиране на Велико Народно събрание Централната избирателна комисия по този закон е образувана за срока на пълномощията на Великото Народно събрание. Последното се е саморазпуснало на 13 юли 1991 г. с приемането на Конституцията на Република България - параграф 1, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби. От друга страна, ЗИНПОСК е влязъл в сила на 22 август 1991 г. ДВ, бр. 69, 1991 г., а съставът на настоящата ЦИК е утвърден с Указ на президента нр. 259, ДВ, бр. 70 от 1991 г. Следователно по време на подаването на горепосочените три молби за регистрация не е съществувала както ЦИК, така също и Избирателен закон, определящ реда и начина на регистрирането на партиите и коалициите. По тази причина посочените три молби са недопустими. По силата на общия правен принцип правата и задълженията се упражняват само въз основа на влязъл в сила нормативен акт. От тази гледна точка не може да се приеме, че могат без неговото наличие да бъдат предприемани действия по приложението му. Противното становище, че посочените три молби са правно относими, би имало и друга последица - ползването на неоснователно предимстмо от онази партия или коалиция, която би имала парламентарна информация относно съдържанието на неприет закон и фактически достъп до седалището на преустановила действието си по силата на закона Централна избирателна комисия.

Дори и да се застане на противното на категорично възприетото от ЦИК становище за недопустимостта на регистрация по невлязъл в сила закон инеутвърден по надлежния ред орган, то молбата на Съюза на демократичните сили за регистрация с редовни документи, изпратена на 14 август 1991 г., е постъпила, както бе отбелязано по-горе, в Народното събрание на 15 август 1991 , а не както е посочено в регистъра на 16 август 1991 г. в 13.30 ч. От тази гледна точка молбатаза регистрация на Съюза на демократичните сили, макар и подадена довече несъществуваща ЦИК, е постъпила по-рано от молбата на БСДП и има приоритет по време. В конкретния случай е приложимо общото правило начл. 34, ал. 2 от ГПК.

На последно място ЦИК намира, че правото по чл. 34, т. 3, изречение последно, ЗИНПОСК в смисъл, че партиите и коалициите имат право да запазят цвета на бюлетината, с която са участвували в изборите за Велико Народно Събрание принадлежи на онази коалиция, която е запазила наименованието си. Това е така, тъй като с посочената разпоредба се отчита емоционалната връзка на избирателите с определено наименование.Това право не може да принадлежи на участниците в нова коалиция към днешна дата, с ново наименование.

Последните две съображения са субсидиарни. Те се излагат по повод на евентуалните възражения и се отнасят за новите коалиции СДС - либерали с поредност на регистрацията в регистъра на ЦИК под нр. 2 от 23 август1991 г. в 15.00 ч. и СДС - център с поредност на регистрацията в регистъра на ЦИК под нр. 4 на 23 август 1991 г. в 15.51 ч. Тези две коалиции не могат да правят искане за участие в настоящите избори със синя бюлетина, както бе посочено по-горе, поради това, че имат название различно от миналогодишното и поради това, че молбата за регистрация на коалицията Съюз на демократичните сили предхожда по време техните искания за регистрация.

Към преписката е постъпило писмо от главния секретар на БЗНС - Никола Петков от 1 септември 1991 г. за това, че съюзът е взел решение да напусне коалицията на Съюза на демократичните сили. Поради това коалицията трябва да бъде регистрирана и обявена за участие в изборите на 13 октомври 1991 г. без негово участие.

Водима от горното и на основание чл. 47 ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ

Регистрира за участие в изборите за Народно събрание общински съветници и кметове, насрочени за 13 октомври 1991 г., със СИН ЦВЯТ на изборната бюлетина, коалицията Съюз на демократичните сили, в която участвуват Демократическа партия, Радикалдемократическа партия, Обединен демократичен център, Движение гражданска инициатива, Нова социалдемократическа партия, Християндемократичен фронт и Алтернативна социалистическа партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мл.Данаилов   
СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ HP. 23

ОТНОСНО: Регистриране на политически партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г.

Постъпила е молба от партията "Български орел" чрез Маргарита Кавлакова - председател на партията, да бъде допусната до участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13октомври 1991 г. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр. 7 на 26август 1991 г. Към нея е приложен заверен препис от съдебното решение, с което е регистрирана партията. Поддържа се искане за регистриране на цвят на изборната бюлетина - бял със зелена, лилава и зелена ивица.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК, а исканият цвят на бюлетината е първи по време заявен в регистъра на ЦИК.

Поради изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира партията "Български орел" за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - бял със зелена, лилава и зелена ивица.

9 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов        
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ НР. 24

ОТНОСНО: Регистриране на политически партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г.


Постъпила е молба от "Предизборен съюз на Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Демократическата партия в България, Отечествената партия на труда, партията Християнско женско движение, Християнрепубликанската партия, Българската работническа социалдемократическа партия, Народно-либералната партия "Стефан Стамболов", Социалистическия младежки съюз, Федерацията на българската социалистическа младеж" чрез представляващия коалицията Александър Лилов - председател на БСП, да бъде допусната коалицията до участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр. 9 на 26 август 1991 г. Към нея са приложени заверени преписи от съдебните решения, с които са регистрирани участвуващите в коалицията партии. Поддържа се искане за регистриране на цвят на предизборната бюлетина - червен.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК, а червеният цвят на бюлетината е първи по време заявен в регистъра на ЦИК.

Поради изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира коалицията "Предизборен съюз на Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Демократическата партия в България, Отечествената партия на труда, партията Християнско женско движение, Християнрепубликанската партия, Българската работническа социалдемократическа партия, Народно-либералната партия "Стефан Стамболов", Социалистическия младежки съюз, Федерацията на българската социалистическа младеж" за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - червен.

9 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ НР.25

ОТНОСНО: Регистрация за участие в изборите на народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 година.


Постъпила е молба от Партия Либерален конгрес чрез председателя й Янко Николов Янков да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 година. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр. 10 на 26 август 1991 година. Към нея са приложени заверен препис от съдебното решение за регистрация на партията Социалдемократическа партия-немарксисти, решение за регистрирана промяна в наименованието й в Партия Либерален конгрес и в състава на изпълнителското бюро, препис-извлечение от протокол нр. 8 от 12 август 1991 г. от заседание на Изпълнителното бюро, на което е прието решение партията да участвува в изборите за всички посочени изборни длъжности. Поддържа се искане за регистриранена бял цвят на изборната бюлетина с три зелени ивици.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал 1, т. 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

 РЕШИ:

Регистрира Партия Либерален конгрес за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 година с цвят на изборната бюлетина - бял с три зелени ивици.

10 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

РЕШЕНИЕ НР. 26

ОТНОСНО: Регистрация за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 година.


Постъпила е молба от Българската демократическа партия за Европейски и световни щати чрез нейните представители Иван Славов Гърчев, Иван Веселинов Шабов и Гена Маринова Колева да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 година. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр. 30 от 10 септември 1991 година. Към нея са приложени заверен препис от решение за регистрация на партията в съда и списък на лицата, които я представляват с образци от подписите им. Поддържа се искане за регистриране на бял цвят на изборната бюлетина с три оранжеви ивици.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - бял с три оранжеви ивици.

10 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

 РЕШЕНИЕ НР. 27

ОТНОСНО: Регистрация за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 година


Постъпила е молба от Партията Национален патриотичен съюз чрез Националното ръководство: председател Илия Димитров Сипсев, заместник-председател Трифон Николов Къндев, оперативен секретар Иван Лалев Ботев, секретар-касиер Нели Стоянова Сипсева да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 година. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр. 15 от 27 август 1991 година. Към нея е приложен заверен препис от съдебното решение за регистрация на партия. Поддържа се искане за жълт цвят на бюлетината с резервни варианти: първи - бял със синя, зелена, синя ивици и втори - бяла със синя и зелена ивици.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК.

Тъй като в чл. 71 ал. 3 от ЗИНПОСК са изброени изчерпателно цветовете, които се използват за бюлетини и в тях не е включен жълтия цвят, то ЦИК отказва да регистрира за цвят на бюлетината на Партията Национален патриотичен съюз жълтия цвят. При това положение приема първия от посочените резервни варианти, а именно: бял цвят на изборната бюлетина със синя, зелена, синя ивици.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗИНОПСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Партията НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - бял със синя, зелена и синя ивици.

10 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ HP 28.

ОТНОСНО: Регистрация за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г.


Постъпила е молба от коалиция, включваща: Българска национално-радикална партия, Българска християндемократическа партия /център/, Българска отечествена партия - Пловдив, чрез избрания за неин представител д-р Иван Емилов Георгиев да бъде регистрирана в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр. 19 на 29 август 1991 г. Към нея са приложени удостоверение за регистрация на Българска отечествена партия - Пловдив, заверени преписи от решения за регистрация на Българска отечествена партия - Пловдив и Българска християндемократическа партия /център/ и Българска национално-радикална партия, решение за образуване на коалиция, подписано, както и образец от подписа на лицето, което представлява тази коалиция.

До ЦИК е постъпило писмо, че с последващо решение на коалицията излиза Българската отечествена партия - Пловдив, при което в коалицията остават другите две коалиращи се партии.

Има доказателства, че председателят на Българската християндемократическа партия - Георги Иванов Ценов, е подписал декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗПП, от която е видно, че се е политизирал, а по-късно е постигнато споразумение между останалите две партии, а коалицията, че в изборите за народни представители, общински съветници и кметове, Българската националнорадикална партия да участвува самостоятелно и взема правата по отношение на датата за регистрация.

Поддържа се искане за регистрация на бял цвят на изборната бюлетина седна зелена ивица.

Централната избирателна комисия намира, че молбата на Българската национално-радикална партия е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Българската национално-радикална партия за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина бял с една зелена ивица.

11 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мл.Данаилов
СЕКРЕТАР: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ НР. 29

ОТНОСНО: Регистрацията на партиите и коалициите


Постъпила е молба от Българската комунистическа партия чрез нейния председател Владимир Асенов Спасов да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13октомври 1991 г. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр. 11 от 26 август 1991 г. Към нея са приложени удостоверение и заверени преписи от съдебните решения за първоначалната регистрация на партията в съда и за промяна на името, представителните органи, както и промяна на устава й. Поддържа се искане за регистриране на червен цвят на изборната бюлетина. Като резервен цвят се поддържа бял с три червени ивици.

Тъй като червеният цвят на изборната бюлетина е заявен от партийна коалиция по-рано от заявката на БКП, то ЦИК отказва да регистрира за цвят на бюлетината червения. При това положение приема посочения резервен вариант на цвят, а именно: бял цвят на изборната бюлетина с три червени ивици.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, точка 3, във връзка с чл. 47 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Българска комунистическа партия за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - бял с три червени ивици.

11 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов     
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ НР.30

ОТНОСНО: Регистрацията на партиите и коалициите


Постъпила е молба от Българска демократическа партия чрез председателяна партията Йоло Димитров Денев да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13октомври 1991 г. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под нр. 17 от 28 август 1991 г. Към нея е приложен заверен препис от съдебното решение за регистрацията на партията в съда. Поддържа се искане за регистриране на бял цвят на изборната бюлетина със синя и зелена ивици.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Българска демократическа партия за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - бял със синя и зелена ивици.

11 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов   
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СЪСТАВИ НА РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ - И ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - СЪСТАВИ НА ОБЩИНСКИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ЧАСТ ВТОРА/ КЪМ РЕШЕНИЕ НР. 12 НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПУБЛИКУВАНО В НАСТОЯЩИЯ БЮЛЕТИН НА 9 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


Приложение нр. 1 към Решение нр. 12 на ЦИК

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ЧЕТВЪРТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

Председател: Димитър Стойнев Величков; Зам.-председател: Милко Янков Енчев и зам.гпредседател: Пепина Минкова Петкова; секретар: Ангел Михайлов Иринков; членове: Веселин Георгиев Ангеличев, Руси Колев Карапетков, Мариана Василева Димова, Дучка Добрева Нацкова, Павлина Ананиева Цветанова, Румяна Ирманова Ирманова и Кина Симеонова Арменчева.


* * *

Приложение нр.2 към Решение нр.12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател: Свилен Иванов Шарков; зам.-председател: Марин Колев Черкелиев и зам.-председател: Асен Енев Пашов; секретар: Любен Илиев Дилчев; членове: Върбан Върбанов Върбанов, Иван Христофорович Попов, Росица Драганова Динкова, Елза Любомирова Йовкова, Петър Жеков Панайотов, Христо Боянов Георгиев и Гинка Неделкова Милушева.


* * *

Приложение нр.2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Председател: Станка Манасиева Михайлова; зам.-председател: Димо Рачев Димов и зам.-председател: Йордан Петков Петков; секретар: Петър Стефанов Цокев; Членове: Константин Атанасов Цанев, Ангелин Атанасов Бахчеванов, Владимир Иванов Ениманев, Маринка Андреева Сапунджиева, Атанас Панайотов Вангелчев, Недьо Досев Стефанов и Георги Николов Данаилов.


* * *

Приложение нр. 2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ - СВИЩОВ

Председател: Илия Петров Иванов; Зам.-председател: Бильо Миланов Билев и зам.- председател: Цоло Илиев Цолов; секретар: Петър Стойков Петров; членове: Маргарита Григорова, Мусакова, Здравко Георгиев Иванов, Ферхат Ахмедов Черкезов, Стефан Стефанов Вачков и Димка Стефанова Андреева.


* * *

Приложение нр.2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПАВЛИКЕНИ

Председател: Пламен Иванов Петров; зам.-председател: Владимир Асенов Ангелов и зам.-председател: Георги Петров Шопов; секретар: Пепи Стефанова Обретенова; членове: Георги Асенов Тончев, Димитър Стефанов Устапенев, Димитър Обретенов Антонов, Надежда Георгиева Котовска, Поликсена Николова Костова, Стоян Неделчев Шейретов и Теменужка Димитрова Антонова.


* * *

Приложение нр. 2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЕЛЕНА

Председател: Иван Костадинов Златев; зам.-председател: Иван Йорданов Стоянов и зам-председател: Снежана Драганова Вараджакова; секретар: Дочка Недялкова Апостолова; членове: Георги Добрев Георгиев, Мария Николова Шамлова, Мима Симеонова Арнаудова, Недялко Петков Дурманов и Никола Стоянов Минчев; резервни членове: Йордан Стоянов Цончев, Димитър Иванов Аврамов, Христо Христов Маринов, Райна Стойкова Комитова, Стефан Михайлов Бояджиев, Йорданка Стойкова Николова, Стефан Петков Георгиев и Мария Георгиева Брешкова.


* * *

 Приложение нр.2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Председател: Иван Петров Иванов; зам.-председател: Д-р Ангел Рачев Цанков и зам.-председател: Никола Ангелов Тодоров; секретар: Марияна Петрова Стоименова; членове: Кръстина Богданова Костадинова, Стою Дилков Стоев, Иван Апостолов Иванов, Стефан Харалампиев Атанасов и инж. Димитър Христов Чотов; резервни членове: Алекси Петков Алексиев, Илия Григоров Илиев и Борис Александров Шопов.


* * *

Приложение нр. 2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СТРАЖИЦА

Председател: Васил Венков; зам.-председател: Мезю Атанасов и зам.-председател Стоянка Славова; секретар: Евгения Пейкова; членове: Симеон Тодоров, Христо Велев, Иванка Пенчева, Николай Колев, Ангел Блажев, Светла Стефанова и Илка Стоянова.


* * *

Приложение нр. 2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛЯСКОВЕЦ

Председател: Иванка Иванова Дервишева; зам.-председател: Ангел Дочев Стателов и зам.-председател: Хриска Николова Дончева; секретар: Ваня Димова; членове: Кръстю Колев Павлов, Мариана Траянова Гроздева, Иваничка Димитрова Маринова, д-р Иван Владимиров Иванов, Тончо Стоянов Митрев, Васил Гинзаров и Светлозар Петров Буланов; резервни членове: Иван Ангелов Рашков, Добрин Ангелов Каваклиев и Михаил Илиев Рабатилев.


* * *

Приложение нр. 2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗЛАТАРИЦА

Председател: Марин Стефанов Чонев; зам.-председател: Никола Маринов Капарашев и зам.-председател: Юлий Игнатов Иванов; секретар: Димо Христов Димов; членове: Йордан Георгиев Нинкин, Мария Стефанова Негованска /Конакчиева/ и Иван Борисов Василев; резервни членове: Йорданка Петрова Михова, Никола Николов Сираков и Силвия Кадринова Балабанова.    


* * *

Приложение нр. 2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СУХИНДОЛ

Председател: Недка Ангелова Касабова; зам.-председател: Детелина Личкова Гърбова и зам.-председател: Соня Василева Христова; секретар: Тодорка Вълева Донева; членове: Атанаска Неделчева Драганчева, Милко Младенов Чолаков и Тинка Атанасова Христова; резервни членове: Мая Асенова Карагьозова, Александър Николов Пеев и Косьо Иванов Брождаров.


* * *

Приложение нр. 1 към Решение нр. 12 на ЦИК

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СЕДМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ГАБРОВСКИ

Председател: Евгени Илиев Макавеев; зам.-председател: Веселина Димитрова Терзиева и зам.-председател: Пенчо Денчев Пенчев; секретар: Петър Кирилов Топев; членове: Асен Христов Христов, Добрин Стефанов Ботев, Лозко Милев Милев, Стойно Ангелов Чокойски, Васил Николов Дренски, Добрин Тотев Братованов и Донка Иванова Тотева.


* * *

Приложение нр.2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГАБРОВО

Председател: Иван Георгиев Спасов; зам.-председател: Димо Иванов Цанков и зам.-председател: Ганка Лазарова Бекриева; секретар: Иванка Иванова Баева; членове: Красимир Пенчев Влаев, Николай Василев Колев, Полина Тодорова Баевска, Петранка Маринова Пешева, Кольо ванов Колев, Съби Пенчев Събев и Анка Иванова Коцева; резервни членове: Ганчо Евангелинов Белев и д-р Богомила Колева.


* * *

Приложение нр. 2 към решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

Председател: Иван Раев Николов; зам.-председател: Свилен Събчев Карапанчев и зам.-председател: Жанета Маркова Стойнова; секретар: Харалан Рашков Крушев; членове: Соня Борисова Семова, Богомил Иванов Цонев, Стоян Добрев Колев, Николай Кънчев Николов, Стефка Пройнова Цанкова, Димитър Йорданов Димитров и Димо Желев Димов.


* * *

Приложение нр. 2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДРЯНОВО

Председател: Никола Христов Митев; зам.-председател: Георги Николов Маринов и зам.-председател: Богдан Димитров Бъчваров; секретар: Димитър Николов Димитров; членове: Донка Цанкова Минчева, Георги Йовчев Йовчев, Петър Герганов Петров, Недьо Пенчев Щърков, Иван Георгиев Георгиев, Тотьо Христов Тотев и Пенка Николова Гачкова; резервни членове: Пейо Петров Вачев, Антон Иванов Хаджиколев, Мирон Кирилов Тодоров и Монка Цанева Кьоровска.


* * *

Приложение нр. 2 към Решение нр. 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТРЯВНА

Председател: Димитър Кирилов Бонев; зам.-председател: Кольо Славов Колев и зам.-председател: Тотка Христова Димитрова; секретар: Христо Маринов Кънчев; членове: Данаил Цанев Митев, Иван Георгиев Иванов, Николай Ганчев Георгиев, Пенка Маринова Николова и Бончо Петров Бонев; резервни членове: Стоян Иванов Василев и Стефан Генчев Стефанов.

/Пресслужба "Куриер"/


13.09.1991 г.
12.15 часа

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Статирка Годжарова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!