13 септември 1996


София, 13 септември 1996 година
Брой 112 (1667)


София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИВАН МАРАЗОВ, КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗДИГНАТ ОТ КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО - ЗА БЪЛГАРИЯ!", ОГЛАСЕНО ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 10 СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА


Уважаеми граждани на България,

Утре на Народното събрание предстои отново да разгледа върнатия с президентско вето Закон за герба на нашата държава. Това е последният шанс за политически консенсус поне на равнището на националната символика.

Знаците на държавността наистина имат голямо значение, което се доказва от бурните спорове около тях у нас. Именно това забави и приемането на закона вече няколко години. Според мен основната причина за това ново огнище на конфронтация се състои в тясно партийното разбиране, в реидеологизацията на общонационалните символи.

Независимо от това, че законът е вече факт, позволявам си да се обърна към политическия разум на нашите депутати. Не са използвани всички възможности за постигане на съгласие около елементите на герба ни. Знам, че има конституционни пречки, но Народното събрание може да ги отстрани, ако намери сили да прегласува с необходимото мнозинство съответния член в основния закон. Съгласен съм, че няма знак с фиксиран смисъл, че значението винаги се актуализира, че то винаги отразява съвременното тълкуване. Сигурен съм обаче, че в рамките на една спокойна дискусия депутатите от Демократичната левица ще направят своята крачка към консенсуса по този важен за държавността ни проблем. Към същото призовавам и депутатите от опозицията. Да не забравяме, че короната като знак на българската държавност се появява още в паметниците на Средновековието. Ако успеем заедно да преодолеем преките политически асоциации за един или друг елемент, ако изоставим политизацията на националните символи, съм сигурен, че можем да приемем очаквания от нашия народ държавен герб. Нека да решим проблема, а не да го държим като извор на напрежение, премерване на сили и взаимни обвинения.

Надявам се, че догодина ще видим новия ни герб там, където му е мястото - върху фронтона на Народното събрание, заедно с великия девиз "Съединението прави силата".

Ползвам се от възможността да заявя, че за мен е удоволствие да приема отправената от г-н Петър Стоянов покана за диспут между кандидатите за президент по проблемите на нашия герб. Задълбочена дискусия за националната символика е наистина необходима, защото чрез знаците на времето изразяваме своето отношение към нашето минало, нашите традиции, нашите ценности. А нали точно те ни дават базата да се осъзнаваме и днес българи? Аз самият разчитам, че по проблемите на символиката ние, участниците, ще постигнем така желания консенсус. Важното е да ни последват и политическите сили - вече в сферата на реалността.

София, 10 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ИЗДИГНАТ ОТ ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГОЛЕМИ ЗАПАДНИ КОМПАНИИ-ИНВЕСТИТОРИ, ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ У НАС, ПРЕД ДИПЛОМАТИ, ПРОИЗНЕСЕНО В СОФИЯ НА 4 СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Преди всичко бих искал да ви благодаря за това, че сте тук, за да чуете част от моите идеи, засягаща чуждите инвестиции и взаимодействието на българските държавни структури с международния бизнес, в навечерието на кампанията за избиране на президент на Република България.

На вас ви е известно, уваждеми дами и господа, че България днес се намира в тежко положение. Тя продължава да бъде сред тези европейски страни, които са с най-малък обем на чуждите инвестиции, с анемична приватизация и неавторитетна банкова и финансова система. Обемът на чуждестранните инвестиции надхвърля 550 млн. щ.д. Равнището на чуждестранните инвестиции представлява само около 5 процента от общия чуждестранен капитал, инвестиран в Унгария; 14 процента от този в Полша, 16 процента от Русия. Близо 3/4 от чуждестранните инвеститори инвестират по-малко от 1000 щ.д., а средната инвестиция е около 15 хиляди щ.д.

Една от основните пречки за слабия интерес на чуждестранните инвеститори към България е недостатъчно уреденото законодателство. Дори се стига до парадокси, свързани с понятието "чуждестранно лице". Според един член на Закона за инвестициите "чуждестранно физическо лице" трябва да има разрешение за постоянно пребиваване в страната, ако иска да извършва търговска дейност у нас. Според друг текст, чуждестранните лица, желаещи да извършват стопанска дейност в страната, нямат право на постоянно, а само на временно пребиваване. Така че чуждестранното лице попада в омагьосан кръг - от една страна, не може да извършва търговска дейност без разрешение за постоянно пребиваване, а от друга - не може да получи такова разрешение, ако не се е регистрирало като търговец.

Моят извод като кандидат-президент е, че ако ние продължаваме по този начин, не само ще се откъснем от европейските и световните стопански структури, ние трайно ще изостанем от световния технологичен прогрес и е възможно да се превърнем в нация със затихващи функции. Като гражданин на България и кандидат за поста президент на Република България аз енергично се противопоставям на подобна перспектива и ако бъда избран, ще се боря с всички сили за промяна на съществуващата сега ситуация.

Аз и моят екип сме готови да представим пред обществото и пред всички вас програма за привличането на 3 до 5 милиарда щатски долара преки чужди инвестиции в следващите две финансови години. Такава програма обхваща различни сектори на властта и преди всичко на изпълнителната власт, но несъмнено тя е част от отговорностите на държавния глава и е предизвикателство за неговата дейност и поведение.

Центърът на тази програма е промяна в режима на чуждестранните инвестиции, данъчната и митническа политика, а също така в самото разбиране на понятието "чуждестранен инвеститор, работещ на българска територия". Аз ще се ангажирам непосредствено с това да не правя разлика между български и чуждестранен инвеститор, който влага пари в България, създава работни места и материални блага. Неразделна част от моята програма е дебюрократизиране на реда за реализация на чуждите инвестиции, облекчаване режима при даване на концесии и освобождаване на органите, ръководещи процеса на приватизация, от всякаква административна и правителствена опека. Националната програма за стимулиране на чуждите инвестиции би трябвало да включва балансиран и съдържателен пакет от мерки, включващ едновременно законови, административни, информационни, фискални и други облекчения.

Ключови моменти в програмата са: ускорена масирана приватизация, изграждане на съвременна експортно ориентирана инфраструктура, достигане на устойчива финансова стабилност.

Съществена част от тази програма е и превръщането на 8-12 процента от българската територия в офшорна зона. Става дума за територии по поречието на Дунав, Черноморското крайбрежие, някои гранични пунктове, както и зони в някои големи градове.

На следващо място, ако аз бъда избран за държавен глава, ще се ангажирам непосредствено с привличането на водещи чуждестранни компании и изграждането на 10-15 големи инфраструктурни обекта на взаимноизгодна основа, сред които нефто- и газопроводи; втора атомна централа при гарантирани съгласно европейските стандарти системи за сигурност, две международни летища, четири автомагистрали, поредица от средни и малки енергийни станции и т.н.

Екипите, с които работя, доказват, че само чрез тези проекти в страната могат да влязат около 2 милиарда щ.д., които да създадат и нови 50-70 хиляди работни места. Това означава допълнително ангажиране на десетки български заводи като доставчици за споменатите проекти. Ако бъда избран за държавен глава, аз ще променя коренно отношението на българските инвеститори и българската администрация към чуждите инвеститори. Тук става дума за ежедневни грижи и отношение, както и за създаване на предпоставки за равноправно прилагане на пазарни критерии и за премахване на решаващата роля на раздутата българска бюрокрация. Това не е реверанс към присъстващите тук ръководители и представители на чуждите банки и корпорации, а наша собствена национална необходимост, собствена национална отговорност.

Дълбоко съм убеден, че човечеството се намира не само на границата между две хилядолетия. То се намира и на границата между две цивилизации. Старата цивилизация бе тази на враждуващите национални държави, регионални идейни блокове. Новата цивилизация е на открития свят, на технологична, производствена и културна интеграция. В новата цивилизация ще оцелеят само тези народи, които заемат достатъчно ярко и значимо място в новите световни стопански структури и по този начин дадат шанс на своите народи да живеят достойно и заможно. Ето защо всичко това, което ви казвам, е част от моя идеал за България, от моята мечта за България. А националните идеали и мечти в днешния свят имат стойност само тогава, когато са съчетани с мечтите и идеалите на другите народи.

Още един път благодаря за вашия труд и усилия за развитието на нашите отношения. Искам да ви уверя, че в България вие имате много поддръжници и приятели.

София, 4 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖБАТА НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ВЕТЕРАНИ ОТ СОФИЯ ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ НА БЗНС, ПРИЕТА НА 2 СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА


На 2 септември 1996 г. се състоя поредното събрание на членовете на клуба /дружбата/ на сдружените земеделци ветерани от София.

Единствена точка от дневния ред бе обсъждане на създадената екстремална обстановка в редиците на членовете на ръководните органи на съюза и извън тях.

След станалите оживени разисквания бе взето единодушно решение да излезем със следното становище:

Сдружените земеделци ветерани от София, а вероятно не само от столицата /съгласно получаваната от нас ежедневно информация/ предлагаме на оторизираните от устава ръководители на структурни звена на организацията ни и на редовите членове незабавно да прекратят всякакви конфронтационни изказвания в пресата и масмедиите с необосновани обвинения и епитети.

Също така предлагаме съгласно гл. 4, чл. 19, алинея 1 и 3 от Устава на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ - оторизираните ръководни структурни звена /органи/ съвместно или поединично незабавно да поискат свикването на Върховния съюзен съвет /малкия конгрес/, да разгледа и разреши възникналите проблеми в съюзните органи.

Ако евентуално ръководните органи на съюза не се вслушат в разумните предложения на ветераните сдружени земеделци, които в по-голямата си част отдадоха младостта си по лагери, затвори и изселвания, те си запазват правото да свикат национален събор на ветераните, който ще потърси персонална отговорност на съюзните членове, които със своите действия рушат единството на любимия ни съюз - излагат ни пред обществото, подронват неговия авторитет на най-демократичната политическа организация.

София, 3 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "НА ТОЧЕН АДРЕС" ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до политическите сили, представени в 37-то Народно събрание, до извънпарламентарните политически формирования и до средства за масова информация.


Живеем в бурни, драматични времена. Живеем уморени. Живеем разделени, живеем озлобени. Докога? Тревожа се, но съм оптимист, защото сме добър народ. Ние сме създавали богати духовни паметници. Ние сме отбелязвали адреса си и върху световната духовна карта. Да, такъв народ сме ние и аз се гордея, че съм българин. Тази оценка и капитал в душата ми е химнът в сърцето ми за по-добър живот, моят огън в борбата ми за правов ред в държавата и за справедливост.

Уви, сега не е така. Сега е тъжен ден. Планирани люде пак започват надбягване, надлъгване на президентския пост. Но забележете - само от парламентарната каста, която е узурпирала беззаконието да бъде закон. Банки, пирамиди, капитали - всичко е в ръцете им. Радио, вестници, мерцедеси, анархия, улица, площади - и това е в ръцете им. За теб, народе мой, скучният екран на телевизията с поредицата зъбещи се и усмихващи се актьори. Така ли е? Невярващите все още -ще го видят. Нали сме там, на дъното на пропастта - и глухите ще чуят! След толкова години тяхна власт и парламент какво направиха? Е, да, доведоха те сполучливо, народе мой, до просешка тояга. А нас, протестиращите от извънпарламентарната опозиция, лишиха и от правото на въздух, дори малко въздух.

Демокрация? Лъжа! Тоталитаризъм в най-ужасна, модерна парламентарна форма. С това поне сме първи пак в света. Но ще дойде видовден!

Сега към вас, магистрати от Конституционния съд и Прокуратурата в лицето на г-н Татарчев - кажете ми в кое пространство да ви търся? Пак при тях ли, там или къде? Другарите са вече господа, объркан съм! И Мозер ви подведе! Табу! 250 000 лева за индулгенция - позор! Прие го парламентът - позор! Да бъдат само те - позор! "Демокрация", колко жертви вземаш ти, и нас ли си пожертвала?

Ти слаба си да жертваш любовта ни - саможертвата за по-добър живот!

София, 9 септември 1996 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ":

Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на 37-то Народно събрание, до министър-председателя и до средства за масова информация.


ГОСПОДА,

България изживява трагични мигове от своята история, изправена пред дилемата: да оцелее или не. Таксите само за топлоенергия, електроенергия и вода вече надвишават средната работна заплата, да не говорим за хората с ниски доходи и за пенсионерите. Болните не могат да си набавят лекарства. Храната се превръща в лукс. Никой не мисли за нови дрехи. Непрекъснатото поскъпване на горивата води до драматично покачване на цените на всички стоки и услуги.

И на този геноцид е подхвърлено над 80% от населението на България. На това население, уязвено в своето жизнено достойнство, считано от управляващите кръгове като окомплектовано от олигофрени, се обяснява непрестанно, че мизерията, в която е потопено, била в съзвучие с европейските жизнени стандарти и в унисон с изискванията на Международния валутен фонд.

Ако бъдат продадени на чужденци Медодобивният завод в Пирдоп, "Плама" - Плевен, Девинският завод за соди, това ще доведе до още по-голямо намаление на брутния вътрешен продукт. Стремежът на чуждестранните икономически институции е да ликвидират стопанството и икономиката на България, а по тоя начин и нейната конкурентоспособност на външния пазар.

Оскотен, без имот и средства за производство, българинът се превръща в наемен работник в собствената си Родина, а последната - в колония на чужди финансови сили. В стремежа си да оцелее, ровейки се из боклукчийските кофи, до съзнанието на народа ни не се докосват опитите да се разруши неговата национална общност чрез създаването на помашка, шопска, македонска и т.н. етнически групи. Действителността е толкова жестока, като че ли отново настъпва времето, когато "живите ще облажават мъртвите".

Единственото право, което правителството дава днес на българския народ, е правото да избере смъртта си: дългата агония на гладна смърт или "бялата" смърт през зимата, когато много семейства ще спрат парното си отопление в своята непосилност да го плащат. Като че ли народът ни, като един от най-старите народи на света, навлиза в последния етап на своето съществуване.

В този трагичен за България момент Българската национално-радикална партия съзнава своята социална ангажираност и национална отговорност. Затова ви призоваваме, господа, да прекратите престъпния геноцид над своя народ, който ви е избрал да се грижите за него. В противен случай Българската национално-радикална партия /БНРП/ ще използва всички законни политически методи и ще води борба чрез палаткови лагери, гражданско неподчинение, призиви за стачки и др., за спасението на този народ. Защото за нас - националрадикалите - днес с особен трагизъм и актуална значимост звучат думите на великия български националреволюционер Гоце Делчев: "По-добре ужасен край, отколкото ужаси без край!"

София, 7 септември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/"Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД ОТМЯНАТА ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПРИСЪДИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД. Документът е адресиран до главния прокурор на Република България Иван Татарчев и до средства за масова информация.


Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Общобългарски антикомунистически съюз изказва своята искрена и сърдечна признателност за личната Ви инициатива да внесете за преглед по реда на надзора във Върховния съд дело N1/01.02.1945 г. за отмяна на незаконосъобразните и позорни присъди на 51 български интелектуалци, регенти, премиер-министри и дворцови съветници, продиктувани в едно болно време под диктата на чужда зла воля, наложена на Отечеството ни в най-трагичните за него дни.

Осъзнаваме, че това Ваше благородно дело е плод не само на изключителната Ви професионална компетентност и квалификация, а е и продукт на Вашата висока нравственост, гражданска и човешка доблест.

Отмяната на присъдите по Наказателно дело N 1/1.02.1945 г. е тържество на истината и справедливостта, която изтрива срама от челото на България.

Отмяната на тази присъда е ярко доказателство за достойнството на съдебната власт независимо от тежките условия, наложени от посттоталитарното управление на комунистите и тяхното парламентарно мнозинство.

Отмяната на тази присъда е ярко доказателство пред световната демократична общественост за разделение на властите.

Общобългарски антикомунистически съюз, който в своята политическа програма в един от основните си пунктове пледира за отмяна на присъдите на кървавия "Наредба-закон за народен съд", противоречащ на действащия тогава основен закон - Търновска конституция, както и предизвикващите отвращение и погнуса кървави изстъпления постфактум, узаконени чрез него, най-после е удовлетворен в този пункт от програмата си и Ви приветства.

Бог промишлява за България - правдата и истината тържествуват.

Бог промишлява за синовете, дъщерите и близките на тези, които с невинната си кръв осветиха земята в тази страна на горести и страдание - нещастна България!

Бог да благослови вас, доблестен син на отечеството, достоен продължител на делото на един славен български род, издънка благодатна на предостойни праотци!

София, 2 септември 1996 г.

ЗА ОБЩОБЪЛГАРСКИ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Момчилов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: отец Димитър Амбарев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до председателя на 37-то Народно събрание Благовест Сендов, до главния прокурор Иван Татарчев, до председателя на ЦИК Байчо Панев, до председателя на Върховния съд Румен Янков и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ТАТАРЧЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н СЕНДОВ,

1. Секретариатът на Централния комитет /ЦК/ на Българската комунистическа партия /БКП/ приветства решението на ЦИК да откаже да регистрира като кандидат за президент на Република България американския гражданин Георги Пирински.

2. При кандидатстването си за народен представител във ВНС през 1990 г., в 36 ОНС през 1991 г. и в 37 ОНС през 1994 г. Георги Пирински е подписал декларации с невярно съдържание, от които следва, че е български гражданин, без да е такъв. Секретариатът на ЦК на БКП предлага на Главната прокуратура и на Върховния съд г-н Георги Пирински да бъде подведен под съдебна отговорност за тези свои противозаконни деяния, в резултат на които той стана не само член на Министерския съвет, но и като министър на външните работи ръководи българската дипломация. Може ли например българският гражданин Владимир Спасов да стане държавен секретар на САЩ или министър на външните работи на Великобритания? Разбира се, че не може! Как тогава американският гражданин Георги Пирински е министър на външните работи на България? Отговорът и прост: въз основа на измама чрез подписване на декларации с невярно съдържание с цел - лично облагодетелстване. Как и защо тогава той досега не е подведен под съдебна отговорност? Небългарското гражданство на Георги Пирински има и други важни последици. Всички решения на ВНС, 36 и 37 ОНС и на Министерския съвет /МС/, в гласуването на които той е взел участие, са нелегитимни и следва да отпаднат от българското законодателство и административно производство до тяхното преразглеждане и съответно прегласуване. Нелегитимни, незаконни и невалидни са всички международни споразумения и договори, които е подписал. Освен всичко друго това е свързано с материални разходи, които следва да бъдат за сметка лично на Георги Пирински.

3. Секретариатът на ЦК на БКП настоява да бъдат подведени под отговорност всички, които нарушиха чл. 10 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Република България и започнаха предизборна пропаганда осем месеца преди да бъде назначена ЦИК. Това са Георги Пирински, Петър Стоянов с г-н Кавалджиев, Георги Петрушев, Александър Томов и Желю Желев, който като президент на Република България е длъжен да дава пример за най-стриктно спазване на законите, а не да ги нарушава. Георги Пирински нарушаваше чл. 10 в служебно време и провеждаше предизборната си пропаганда за държавна сметка. Той трябва да бъде надчетен за всички разходи за служебните автомобили и кортежи, охрана и издръжка на репортерски екипи, като се начислят и полагаемите се лихви. Необходимо е също така генералните директори на БНТ и БНР да възстановят от личните си средства разходите за незаконната предизборна пропаганда в нарушение на чл. 10, извършена в полза на указаните по-горе лица, също с полагаемите се лихви.

4. Следва да бъдат подведени под съдебна отговорност Желю Желев, Петър Стоянов и ръководствата на СДС и Народния съюз за проведените предварителни избори. Няма такъв закон, който разрешава такива избори с разходи, близки до разходите на реални президентски избори, и с предизборна пропаганда, която е неявно, но нагло и грубо нарушение на чл. 10 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент. Необходимо е да се провери, докаже и огласи откъде са взети средствата за тези нелегитимни и незаконни избори. Ако средствата са взети от държавната хазна, те следва да се възстановят за сметка на виновните със съответните лихви. Ако пък са дарения от други държави или чужди поданици, виновните лица трябва да се съдят едновременно за корупция и за държавна измяна. Това е и следващото поредно нарушение на законите от страна на президента Желю Желев, който вероятно смята, че законите не се отнасят до президентите. На целия народ е известно, че по негова инициатива са и закононарушенията по т. 7 и т. 8, указани по-долу в настоящата молба.

5. Особено сериозни са нарушенията на законите от лицето Георги Петрушев, които живее под небългарското име Жорж. През 1991 г. ЦИК отказа да го регистрира за президентските избори поради това, че не е български, а американски гражданин и поради това, че не е живял през последните пет години в България. Той обаче излъга Върховния съд и беше допуснат до изборите. В резултат на повторна лъжа относно своето гражданство той стана народен представител в 37 ОНС през 1994 г. Лъжата му беше разкрита и по-късно той беше изваден от Парламентарната група /ПГ/ на Българския бизнес блок /БББ/. Ако един човек не може да бъде народен представител поради това, че е гражданин на чужда държава, то как може да кандидатства за президент и да провежда предизборна пропаганда цели осем месеца преди назначаването на ЦИК! Да не се накаже такава наглост е възможно само ако съдебните власти съзнателно бонифицират закононарушенията на Георги Петрушев. Не е вярно това, че неговото дело било загубено и унищожено. Делото от 1991 г. се намира в ЦИК и в Народното събрание. Същото се отнася и за делото на Георги Пирински. По аналогия с написаното в т. 2 всички решения на 37 ОНС, в гласуването на които е взел участие небългарският гражданин Георги Петрушев, преди да бъде отстранен, са нелегитимни и следва да бъдат прегласувани, като материалните разходи за това бъдат за негова лична сметка, доколкото неправомерното му участие /поне официално/ се дължи не на недоглеждане на ръководството на 37 ОНС, а на измамата, с която си е послужил той.

6. Наличността на две измами на народни представители по отношение на тяхното гражданство /измамите на Георги Пирински и Георги Петрушев/ е напълно достатъчно основание да бъде направена щателна проверка на гражданството на всички народни представители без изключение, като особено внимателно се провери и докаже българското гражданство на Анастасия Мозер, както и на всички народни представители, със съпрузи /съпруги/, родители или деца, които са чужди поданици, а също така и на всички народни представители, живели в чужбина повече от пет последователни години, без да са били командировани от българско ведомство. Редно е тази проверка да бъде организирана от ръководството на Народното събрание, но не без представители на Главната прокуратура с ръководното участие на главния прокурор на Република България.

7. Съюзът на демократичните сили /СДС/ е регистриран по Закона за лицата и семейството, а не по Закона за политическите партии. Следователно СДС няма и никога не е имал право на участие в никакви избори, а участието му във ВНС, 36 и 37 ОНС е нелегитимно. Оттук следва, че всички решения на ВНС, 36 и 37 ОНС са нелегитимни и подлежат на преразглеждане и прегласуване, като материалните разходи за това се поемат от ръководството на СДС. Нелегитимни са и всички правителства, в които СДС е вземал участие, а всички техни решения, постановления и сключени международни договори и споразумения - незаконни и невалидни.

8. Съгласно закона за избори на президент и вицепрезидент всички кандидати са равнопоставени. Съгласно Закона за политическите партии всички партии са равнопоставени. Решението на 37 ОНС за предстоящите президентски избори обаче е в нарушение на тези два закона. На първо място, не са равнопоставени с равен брой членове на ЦИК всички партии, които излъчват кандидатпрезидентски двойки. БКП например изобщо не е представена в ЦИК. На второ място, при разпределението на медийното ефирно време партиите назаконно са разделени на парламентарни и непарламентарни, като непарламентарните партии са най-ощетени, а разпределението на ефирното време между парламентарните партии е пропорционално на представянето им в Народното събрание. Така се стига до предопределянето на резултатите от президентските избори от резултатите от предходните парламентарни избори и води до нарушение на независимостта на президентската институция от Народното събрание. Това вече е грубо нарушение не само на цитираните по-горе два закона, но и на самата Конституция на Република България! Ако някой от адресатите на настоящата молба е загрижен поне малко за спазването на законността в България, то той трябва да направи всичко възможно за отменянето на това решение на 37 ОНС и приемането на друго решение, съгласно което представянето в ЦИК на всички партии, излъчили кандидатпрезидентски двойки, да бъде с по равен брой членове и медийното време да бъде разпределено поравно между всички кандидатпрезидентски двойки.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ТАТАРЧЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н СЕНДОВ,

Секретариатът на ЦК на БКП настоява нашата молба ще [да?] бъде уважена и предложенията в нея - изпълнени, защото в противен случай е невъзможно да се говори и мисли за някаква законност в Република България.

София, 2 септември 1996 г.

ЗА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП,

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ ОТ ВЛАДИМИР СПАСОВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ЗА РЕШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА. Документът е адресиран до министър-председателя и до средства за масова информация.


Като генерален секретар на партията, която е призвана да защищава интересите на трудовите хора от махали, паланки, села и градове в България, намирам за целесъобразно да се обърна с настоящия призив чрез средствата за масово осведомяване до г-н Жан Виденов, министър-председател на Република България, и към трудовите български селяни да дадат своя принос за преодоляване на зърнената и хлебната криза в България през следващата година. За да се осъществи този много важен проблем, е необходима държавническа мъдрост. За целта предлагам да бъдат взети следните неотложни мерки:

1. Кооперативните стопанства и частните земеделски стопани не трябва да оставят нито една педя земя неизорана и незасята през есента. Нашата земя е плодородна и тя е в състояние да изхрани 50-милионно население.

2. Правителството на Република България е необходимо да прояви държавническа мъдрост и да отпусне на кооперативните стопанства и на частните земеделски стопани безлихвен кредит за закупуване на необходимите торове, химикали и други, необходими за получаване на добра селскостопанска продукция.

3. Призоваваме заводите, производители на азотни торове, да предоставят на кооперациите и на частните земеделски стопани торове на вересия, срещу договори. След прибиране на реколтата през 1997 г. те ще се издължат на заводите.

4. Правителството да нареди на компетентните органи да издирят всички хайдуци, които са ограбили машинно-тракторните паркове на ТКЗС и на напоителните системи, и да ги задължат да възстановят същите, така че за новия сезон да бъдат готови за напояване, а тракторите, вършачките и другата селскостопанска техника, която е изкупена на безценица, да бъде незабавно върната на стопанствата. Крадците и обирджиите да бъдат предадени на правораздавателните органи.

5. Филип Димитров да бъде предаден на прокуратурата за разгрома на селското стопанство.

6. Да се стимулира възстановяването на животновъдството и птицевъдството. Да се обърне сериозно внимание за възстановяването на елитните стада овце и говеда. Времето не чака. То ни зове към активни действия.

7. Да се забрани всякакъв износ на зърнени храни и на техни производни за период от пет години. Да бъде забранено на частни фирми, на черноборсаджии и спекуланти да изнасят зърнени храни под каквато и да било форма.

8. Правителството да забрани за петгодишен период да се изнасят животни от България. Всякакви опити за далавери и мошеничества да бъдат най-жестоко санкционирани.

9. Митническите и полицейски представители, които досега са били на контролно-пропускателните пунктове на границата ни, е наложително да бъдат сменени. Провинените незабавно трябва да бъдат предадени на прокуратурата и съда и да бъдат освободени от работа.

10. Кооперативните стопанства и частните земеделски стопани да се задължат излишните зърнени храни да предават само на държавата. За целта да се забрани на частни фирми, на черноборсаджии и на спекуланти да закупуват зърнени храни и брашна.

11. Да се забрани износ на олио и слънчоглед, както от старата, така също и от новата реколта. Да спре увеличението на цените на хляба, на олиото, на млякото, на месото и др., като се въведат единни държавни цени.

12. Всички черноборсаджии и спекуланти, които са съпричастни с изкуствено предизвиканата хлебна криза, да бъдат издирени и да бъдат незабавно предадени на правораздавателните органи. Ако правителството не е в състояние да направи това, то ще се наложи ръководството на Българската комунистическа партия /БКП/ да му помогне, ако потърси помощ от нас.

Ще очакваме БТА да огласи този ми призив чрез всички средства за масово осведомяване, а г-н Жан Виденов да изпълни задълженията си като министър-председател, да се вслуша в призива ми и да издаде постановление за спасяването на народа ни от глада и мизерията. Изходът от това положение е само този, който предлагам на вниманието на БТА и на Жан Виденов. Друг изход няма.

София, 13 август 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ВЛАДИМИР СПАСОВ ДО ФИДЕЛ КАСТРО РУС - ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА КУБИНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА КУБА, ПО СЛУЧАЙ 71-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАРОДНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА /КОМУНИСТИЧЕСКА/ ПАРТИЯ В КУБА


СКЪПИ ДРУГАРЮ КАСТРО!

Приемете моите и на всички български комунисти сърдечни поздрави по случай 71-та годишнина от създаването на Кубинската комунистическа партия! Предайте на бойните ни другари - кубинските комунисти, увереността ни, че нашите две орлици - 105-годишната БКП и 71-годишната Кубинска комунистическа партия /ККП/, ще бъдат винаги в строя, рамо до рамо и крило до крило, и няма да пожалят сили, труд и кръв в неравната битка с империалистическия звяр!

Да живее славната Кубинска комунистическа партия!

Да живее героична Куба!

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

София, 12 август 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НКИ:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ВЛАДИМИР СПАСОВ ДО ФИДЕЛ КАСТРО РУС - ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА КУБИНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА КУБА, ПО СЛУЧАЙ 70-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ КАСТРО,

Позволете ми от името на Централния комитет /ЦК/ на Българската комунистическа партия /БКП/ най-сърдечно да Ви поздравя по случай 70-та годишнина от рождението Ви. Българските комунисти Ви познават като непоколебим борец против капитализма и империализма. Благодарение на Вас в Куба победи социалистическата революция. Под Вашето изпитано комунистическо ръководство Куба не падна на колене пред контрареволюционерите и империалистите от САЩ. Вие не се поддадохте на шантажите и на натиска да бъде извършена и в Куба контрареволюция, както това стана в по-голямата част от социалистическите страни през периода от 1989 г. до сега. Гордейте се с това, че с чест и с достойнство строите светлото социалистическо бъдеще на героична Куба и на героичния кубински народ.

Българските комунисти винаги ще се въодушевяват от Вашия героичен подвиг и пример.

Нека е честит рожденият Ви ден. Желаем ви много здраве, семейно и лично щастие, за да служите все така честно и беззаветно на интересите на Кубинската комунистическа партия и на победата на световната комунистическа революция. Убедени сме, че тя ще победи. XXI век ще бъде век на пълното тържество на комунизма в света. Комунизмът няма алтернатива.

Да живее комунизмът. Да живее Куба.

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

София, 13 август 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НКИ:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС И НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ЯНКО ЯНКОВ ПО ПОВОД ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ФАКТИ И СЪОБРАЖЕНИЯ С ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ СМЪРТТА НА КАМЕН ЯНКОВ. Документът е адресиран до главния прокурор на Република България Иван Татарчев, до членовете на Висшия съдебен съвет чрез Младен Червеняков, министър на правосъдието и председателстващ заседанията на Висшия съдебен съвет, до посланиците на държавите, подписали Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, Хелзинки, и до български средства за масова информация.


ГОСПОДА МАГИСТРАТИ,

На 31 октомври миналата година, т.е. преди 10 месеца, изпратих до г-н главния прокурор обширно изложение, в което описвах фактите и съображенията, даващи ми основание да поискам разследване относно смъртта на брат ми Камен Янков, и обвинявах бившия началник на Шести отдел на Шесто управление на Държавна сигурност и един от днешните ръководители на създадената от КГБ и ДС мафия Димитър Христов Иванов, а също така посочвах и останалите участници, действали като обезпечена от него зловеща сянка. С писмо от 8 ноември 1995 г., подписано от Л. Бончева, жалбата ми е изпратено "по компетентност, на разпореждане" на Софийската градска прокуратура, но изглежда, панически веднага е била върната, защото с писмо от 14 ноември 1995 г. отдел "Следствен" при Главната прокуратура е изпратил ново писмо до Софийска градска прокуратура, в което изрично се казва: "връщаме Ви жалбата на г-н Янко Янков', в която "жалбоподателят прави искане да се извърши разследване относно причините за смъртта на брат му Камен Янков, както и за евентуално укрити или унищожени документи в Медицинската академия - София..." След това с постановление от 31 ноември 1995 г. зам.-градският прокурор Бл. Блажев е издал постановление, с което е отказал да образува предварително производство и е прекратил преписката, като се е аргументирал, че тъй като "всичко, изнесено в писмото на г-н Янко Янков, касае действия на служители или сътрудници на бившата Държавна сигурност", става въпрос за компетентност на Прокуратурата на въоръжените сили, а не на Софийската градска прокуратура.

За сведение: посочената моя жалба и посочените прокурорски писма и постановление са публикувани в книгата ми "Документ за самоличност. Политическа документалистика", том 2, издадена през декември 1995 г., стр. 498-513, 520, 527, 541.

На 12 декември 1995 г. отдел "Следствен" при Главната прокуратура е изпратил до Прокуратурата на въоръжените сили жалбата ми, като в писмото си до тази прокуратура изрично е записано, че жалбата е изпратена "по компетентност на разпореждане, тъй като оплакванията са срещу бившата Държавна сигурност и конкретно срещу лицето Димитър Христов Иванов като неин представител.

До днес нямам абсолютно никакъв отговор от Прокуратурата на въоръжените сили. По същество това е отказ от правосъдие, облагодетелстващ престъпната бивша Държавна сигурност, трансформирана и действаща днес като зловеща мафия. Настоявам за спешен отговор!

София, 7 септември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ:

Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕ 172 НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРИСЪДАТА НА НАРОДНИЯ СЪД


Повече от седмица телефоните в Централния съвет на Съюза на ветераните от войните звънят тревожно. От градове и села, буквално от всички кътове на страната някогашните защитници на Отечеството са обезпокоени от странното и извънредно опасно поведение на Върховния съд на Република България.

Ние помним много неща: арести, лагери, убийства без съд и присъди, фронтови сражения за спасението на България. Много преживели, ние сме чувствителни, но искаме и да сме справедливи.

Вие, господа магистрати от Върховния съд, вместо да подходите юридически в осъждането на някои отделни неправди на Народния съд, подтикнахте третата власт на Република България да стане слугиня на осъдения от човечеството фашизъм.

Нашата и световната общественост е смаяна от факта, че Вие сте единственият съд в света, който се зае с реабилитацията на окървавени регенти, правителства и дворцови съветници, обявили война на Англия и САЩ, пратили 11 000 евреи от Беломорска Тракия и Македония в душегубките на третия райх, разстреляли без съд стотици майки и деца. Вие, господа съдии, с мерак реабилитирате военните престъпници, а Европа още продължава да издирва онези, които преди половин век бяха успели да се укрият.

Ние, ветераните от войните, още веднъж заявяваме: ако друго нещо не можете полезно да сторите в това трудно и тежко време, не посолвайте сол в незарасналите още дълбоки рани.

София, 4 септември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА СВВ:

акад. Ефрем Каранфилов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА ЧЕРВЕНА ДЕМОКРАЦИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ГЕРБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМЯНОВ,

С настоящото си писмо искаме да изкажем нашето задоволство, че Парламентарната група на демократичната левица намери в себе си сили и отговорност и прие републиканския герб на България. Молим, предайте на народните представители от демократичната левица нашите най-искрени пожелания за здраве и лично преуспяване. Те да бъдат горди, че изпълниха своя републикански дълг и приеха герба в съответствие с Конституцията на Република България.

Щом има вой от звани и незвани специалисти по гербове срещу новоприетия републикански герб, това означава и го имайте предвид, че сте на правилен път. Това го потвърждава и поведението на президента д-р Желев със своето отлагателно вето. Омразата му към Българската социалистическа партия /БСП/ не позволява да оцени реално вашия подвиг и да приеме герба такъв, какъвто е гласуван от републиканските сили в парламента.

Той търси някакъв консенсус като извънземен. Нима е възможен такъв с монархофашистите от Съюза на демократичните сили /СДС/? Според нас президентът отново играе нечестно, като от вас търси консенсус, а насърчава опозицията за насилие срещу управлението на БСП. Знаем също, че той е продал душата си на либералния, алчния интернационал, нали е негов индивидуален член, затова с последни сили се бори срещу социалистите и социалната пазарна икономика. Неговата мисия е ясна: да пречи всячески на лявата вълна и докогато може, да помага на реакционните и консервативни сили да се върнат на власт за процъфтяване на либералния капитализъм. Последният обаче е отречен от историята.

Вие и всички депутати от левицата не се притеснявайте, когато опозицията ви критикува и обижда. Знайте, че точно тогава сте прави и действайте за социална и справедлива политика. А който няма съвест, нека демагогства за мнима защита на трудещите се. Бъдещето е само на левите и прогресивни сили.

При възможност за среща с вас имаме готовност да предложим някои инициативи за защита на републиканския герб и отстояване на републиканската кауза. Монархофашизмът няма да мине.

София, 21 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ВРЕМЕ Е СИНДИКАТИТЕ ДА СЕ ЗАИНТЕРЕСУВАТ ОТ БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА" НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ". Документът е адресиран до средства за масова информация.


Зачестиха производствените аварии и човешки жертви. И в Рудозем, и в "Нефтохим", както показаха резултатите от разследванията, става дума за неспазване правилата за безопасност на труда. Според в. "Труд" обаче виновни за това били... еколозите. Политическият клуб /ПК/ "Екогласност" пита - за това, че в рудник "Шахоница" не е бил отворен вентилационният комин и не са оросили и изтеглили газовете от шахтата, еколозите ли са виновни, или съответните ръководители? За това, че автокранист в "Нефтохим" не е извадил правилно скобата от джантата на гумата си и тя се забива в главата му, природозащитниците ли е трябвало да стоят до него за указания и помощ? Същата е ситуацията и с изтеклия и запален газ в бургаската рафинерия.

Синдикалните вестници отделят през последните дни огромни страници за това трябва ли да бъде канонизирана за православна светица Ванга, какъв плащ е носил на погребението й синдикалният лидер Тренчев, къде и с кого летува Ринго Стар. Вместо да публикуват разследванията за трудовите злополуки, по синдикалните страници се показват какви са точно циците на Алба Париети или информация, че "Дебил се сношава с кокошка".

Еколозите в България констатират, че през последните години замърсяването на околната среда е намаляло. Тази констатация има и тъжна страна, защото причината е, че повечето предприятия захлопнаха вратите си и изхвърлиха работниците на улицата. И това стана не без съучастието на синдикални лидери, заети да сменят директорите като носни салфетки. Българските работници се нуждаят от истински профсъюзи, за които безопасността на труда е по-важна от приватизационните мераци на синдикалните босове. Затова на Социалното направление в Изпълнителния съвет на ПК "Екогласност" е възложено да анализира каква е реалната дейност на профсъюзите и дали е основателно те да ползват безплатно за личния бизнес на синдикалисти такова огромно държавно имущество, както сега.

София, 16 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ОБЩОНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ "МАТИ БОЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ГЕРБА И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до председателя на 37-то Народно събрание, до обществени и политически формации и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

На 13 януари 1994 г., когато правителството на проф. Л. Беров одобри и реши да представи за обсъждане в Народното събрание една нескопосана "корекция" на одобрения от специална комисия първи оригинален "Проект за държавен герб" - творба на проф. Георги Чапкънов и колектив, Общонародно сдружение /ОС/ "Мати Болгария" отправи до председателя на Народното събрание /НС/ и чрез него до народното представителство открито писмо в полза на зачитане историческата памет и националното достойнство на българския народ, заложени съгласно хералдическите принципи в проекта на Чапкънов. В това първо по проблема открито писмо ние предложихме Народното събрание да предостави избора между "корекцията" и "оригинала" на проекта за герб на върховния суверен в страната - българския народ - чрез референдум.

Бурната реакция срещу "корекцията" на правителството Беров и на по-късно предложените проекти показа, че проектът на Чапкънов въплъщава в себе си хералдическите символи на нацията и има подчертана подкрепа не само сред най-широки слоеве на българската общественост, но и сред политическите сили, включително и сред много представители на мнозинството в парламента.

Като най-влиятелна в страната непартийна и неполитическа организация, заинтересована за единството на народа ни, ние внимателно следяхме обществената реакция, позицията на политическите сили и парламентарното обсъждане. Онова, което особено ни тревожи, господин председателю, не е толкова силовият метод за налагане на определено становище не само върху политически съмишленици и парламента, но и върху мнозинството от народа. Това е познат синдром. Онова обаче, което считаме, че дълбоко обижда българина, е фактът, че върховният национален и държавен символ бе превърнат от определени среди в разменна монета за дребни политически пазарлъци. Това националното ни достойнство не може и не трябва да допусне.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
На 27 октомври т. г. у нас се провеждат избори за президент и за тях ще бъдат изразходвани над 1,5 милиарда лева. Нека Народното събрание, като изразител на волята на Върховния суверен в страната, покаже на дело това и чрез един свободен референдум даде възможност за изявяване волята на мнозинството от народа ни по въпроса за държавния герб при гласуването в първия тур на президентските избори. Това ще коства само нищожни допълнителни разходи и ще покаже най-после, че Народното събрание приема волята на мнозинството от народа по един общонароден въпрос. Другото, при създалата се обстановка и обществено мнение, е диктат и нищо повече.

Имате възможност, господин председателю, да предложите на Народното събрание историческа стъпка за доказване зараждането на реална демокрация у нас. Надяваме се, че в името на България, на националното достойнство и на българското бъдеще няма да я пропуснете.

Настоящото открито писмо отправяме към вас, към всички обществени и политически формации и към целия български народ за съдействие в полза на истинското народовластие в България.

София, 3 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА "ПЛАМА" АД - ПЛЕВЕН. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Решението на правителството да обяви АД "Плама" - Плевен, за касова приватизация по принцип е правилно, защото така може да се избегне неговата фактическа ликвидация. Но това решение е закъсняло с много месеци, което доведе до загробването и спирането на работата на рафинерията.

Отминавайки с мълчание и пренебрежение офертата на колектива да закупи "Плама", лъжесоциалистът Виденов и неговият антураж за сетен път показаха, че няма да се отклонят от своята крайно дясна, антисоциална и антиработническа политика. За тях е важно да се съобразяват с диктата на международните финансови институции, които единствени подкрепят сегашното банкрутирало правителство. Това е единственият шанс на т. нар. ляво правителство да остане на власт.

Офертата за покупка на "Плама" от работническо-мениджърския колектив за 1 долар беше камък, хвърлен в блатото на безотговорността и бездействието. Правилността на тази оферта се доказва от реакцията на кабинета, макар и закъсняла. Предстоящата касова приватизация ще покаже кой какви интереси има в този стратегически отрасъл на българската индустрия.

София, 16 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИ БТА пълен текст на:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 28

София, 10 септември 1996 г.

На основание чл 10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решение No No 13 И 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 01 Благоевградски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Войнов Атанасов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойчо Воденов Митушев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Наумов Христов

СЕКРЕТАР: Борис Станиславов Маскръчки

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Бойка Николова Юсева
2. Никола Евтимов Атанасов
3. Димитър Борисов Филипов
4. Красимир Ташев Ташев
5. Лена Танчева Сандъкчиева
6. Надежда Крумова Младенова
7. Ибрахим Юсеинов Мусов

РЕЗЕРВИ:    
1. Вельо Младенов Йорданов
2. Татяна Методиева Плачсова
3. Саша Георгиева Алексова
4. Костадин Георгиев Влахов
5. Боян Давидов Бояджиев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 29

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл.10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 02 Бургаски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Савов Даскалов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Пройкова Бахчеванова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Димитров Баталов

СЕКРЕТАР: Борис Николов Вангелов

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Димитър Желев Ангелов
2. Мима Иванова Иванова
3. Веселин Янев Желязков
4. Велин Йорданов Дракалиев
5. Димо Димитров Димов
6. Джемил Хасан Кадиш
7. Павлина Стефанова Янкова

РЕЗЕРВИ:
1. Димитър Стоянов Стоянов
2. Георги Минчев Комитов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 30

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл.10 л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 03 Варненски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Йорданов Геров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Костадинов Попов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Петров Калев

СЕКРЕТАР: Юлиян Иванов Гендов

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Събка Илиева Кирова
2. Владимир Денчев Калудов
3. Димитър Димов Петров
4. Неделчо Стефанов Ангелов
5. Марин Симеонов Маринов
6. Мюмюне Мехмедова Билялова
7. Анна Младенова Димитрова

РЕЗЕРВИ:    
1. Донка Димова Михайлова
2. Румяна Стойчева Стойчева
3. Евгения Стефанова Кънева
4. Даниела Йорданова Николова
5. Стефан Николов Тасев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 31

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 04 Великотърновски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Драганова Динкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Борисова Кушлева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Симеонов Стефанов

СЕКРЕТАР: Емил Иванов Христов

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Кирил Парушев Йоакимов
2. Цанко Найденов Спасовски
3. Филип Иванов Узунов
4. Богдан Минков Ковачев
5. Петко Трифонов Георгиев
6. Ангел Божанов Кюркчиев
7. Ганчо Иванов Петров

РЕЗЕРВИ:    
1. Кръстьо Тимов Кръстев
2. Марин Йорданов Табаков
3. Валентин Трайчев Димитров
4. Николай Илиев Джагаров
5. Николай Йовчев Момински
6. Ангел Христов Петричев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 32

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл.10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 05 Видински както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Крумов Василев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мира Иванова Пекова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Лападатов Сандов

СЕКРЕТАР: Иван Петков Живков

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Анелия Христова Ванчева
2. Стоичко Христов Михайлов
3. Цветана Маринова Димитрова
4. Веселин Димитров Маринов
5. Владимир Христов Цеков
6. Румен Георгиев Гузелски
7. Цеца Тодорова Колева

РЕЗЕРВИ:    
1. Венета Панчева Кръстева-Ангелова
2. Пламен Живков Стефанов
3. Владко Вълчев Христов
4. Славчо Кирилов Крумов
5. Александър Маринов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 33

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл.10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 06 Врачански както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Миткова Танаицова-Петкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Янкова Димова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Динков Пенков

СЕКРЕТАР: Тошко Христов Михов

ЧЛЕНОВЕ:
1. Светла Борисова Григорова
2. Райна Иванова Доновска
3. Ромео Илиев Петров
4. Иван Грозданов Иванов
5. Данаил Цолов Цолов
6. Галя Петрова Василева
7. Сюлейман Аско Али

РЕЗЕРВИ:
1. Петър Цеков Петков
2. Ирина Кръстева Кондова
3. Димитър Иванов Тошев
4. Катя Симеонова Димитрова
5. Ели Денчева Янкулова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 34

София, 10 септември 1996 г.

На основание чл. 10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 07 Габровски, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Иванова Баева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотьо Иванов Тотев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрея Николов Николов

СЕКРЕТАР: Костадин Николов Христов

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Тотка Христова Димитрова
2. Соня Борисова Семова
3. Румяна Матева Бахчеванова
4. Асен Петков Найденов
5. Николай Иванов Йовчев
6. Джелал Али Аджъ
7. Маргарита Любомирова Ангелова

РЕЗЕРВИ:    
1. Мария Георгиева Николаева
2. Илия Борисов Иванов
3. Йорданка Алексиева Влаева
4. Николай Тодоров Цанев
5. Христо Денчев Тепавичаров
6. Тошко Панталеев Пантев
7. Фикрит Алиман Аббас

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 35

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл.10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 08 Добрички както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Ненов Козовски

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мильо Великов Милев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Добрев Тодоров

СЕКРЕТАР: Ивет Георгиева Лисева

ЧЛЕНОВЕ:
1. Ради Лазаров Радев
2. Васил Стоянов Вичев
3. Зоя Николова Иванова
4. Мариян Иванов Маринов
5. Росица Йорданова Йорданова
6. Георги Цеков Николов
7. Али Хамдиев Харунов

РЕЗЕРВИ:
1. Ненка Русева Александрова
2. Драгни Петров Георгиев
3. Красен Божидаров Давидов
4. Светла Пончева Полименова
5. Петър Кирилов Петров
6. Мустафа Ахмедов Гелдиев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 36

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл.10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 09 Кърджалийски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Атанасов Попов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Слави Тодоров Митрушев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Иванов Павлов

СЕКРЕТАР: Кирил Димов Кирев

ЧЛЕНОВЕ:
1. Щерю Димитров Щерев
2. Павлин Атанасов Балабанов
3. Георги Николов Колев
4. Мохамед Ахмед Коджаали
5. Гюлтен Сали Емин
6. Върбан Петков Дунчев
7. Виктор Динев Атанасов

РЕЗЕРВИ:    
1. Куна Аврамова Петрова
2. Свобода Тодорова Карастамова
3. Лютви Лятив Ахмед
4. Димитър Тодоров Хаджидимитров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 37

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл.10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 10 Кюстендилски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Цекова Соколова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драган Станойков Илиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Иванов Динчев

СЕКРЕТАР: Анани Георгиев Константинов

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Донка Райчева Янкова
2. Боян Стефанов Илиев
3. Димитър Петров Пешев
4. Димитър Борисов Тасков
5. Георги Христов Тачев
6. Славе Атанасов Границки
7. Васил Георгиев Крантов

РЕЗЕРВИ:    
1. Тони Иванов Сахатчийски
2. Сашо Христов Котев
3. Златка Димова Анастасова
4. Мария Борисова Латова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 38

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл.10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 11 Ловешки както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тихомир Кирилов Манолов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пена Петрова Пантелеева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Христова Хасъмска

СЕКРЕТАР: Светлана Манчева Вълкова

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Христо Денчев Христов
2. Никола Ненчев Казанджиев
3. Михаил Костов Парталозов
4. Елена Христова Пейчева
5. Петю Колев Василев
6. Ивайло Каменов Каменов
7. Стоянка Христова Колева

РЕЗЕРВИ:    
1. Тодор Георгиев Тодоров
2. Васил Трифонов Кипиров [Кипров?]
3. Пейчо Ботев Пейчевски
4. Емина Силянова Желязкова
5. Иван Вълчев Едрев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 39

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл.10л, ал.3 от ЗИПВР, чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на I ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 12 - гр.Монтана, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Петрова Лазарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жулиета Любомирова Калчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Георгиев Николов

СЕКРЕТАР: Илия Богданов Белитов

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Константин Николов Богданов
2. Първан Василев Живков
3. Димитър Георгиев Стоичков
4. Димчо Петров Петков
5. Елена Миланова Русинова
6. Радостина Славчова Чернева
7. Лило Коцев Лилов

РЕЗЕРВИ:    
1. Петър Благоев Каменов
2. Иван Петков Иванов
3. Любомир Филипов Петров
4. Николай Василев Димитров
5. Макари Трифонов Георгиев
6. Андрей Нейков Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 40

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на | ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 13 Пазарджишки както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стефанов Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Василев Чалъков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Филипов Секов

СЕКРЕТАР: Борис Кирилов Манилов

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Петър Иванов Янев
2. Веска Ангелова Караиванова
3. Евелина Рангелова Рангелова
4. Петър Стоименов Спасов
5. Георги Маринов Милчев
6. Иванка Трендафилова Шаркова
7. Максим Крумов Недялков

РЕЗЕРВИ:    
1. Сюлейман Кемил Рапчин
2. Юлия Христова Вардева
3. Валентина Благоева Бележкова
4. Невена Костадинова Петрова
5. Наташа Иванова Клисурова
6. Димитър Любомиров Петков
7. Ангел Христов Германов
8. Зехра Мустафа Алиш
9. Димитър Стоилов Халачев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 41

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 14 Пернишки както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Василев Киров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Александров Митов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петьо Донков Фетфов

СЕКРЕТАР: Николай Асенов Михайлов

ЧЛЕНОВЕ:
1. Аспарух Стойнев Божков
2. Любомир Христов Василев
3. Румен Максимов Кирилов
4. Ивайло Георгиев Йолов
5. Сашка Василева Сотирова
6. Магделена Любчева Виднярска
7. Диана Събчева Димитрова

РЕЗЕРВИ:
1. Борислав Рангелов Илиев
2. Полка Рангелова Алексиева
3. Изабела Георгиева Модева
4. Емилия Стефанова Манолова
5. Добрин Николов Радин

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 42

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 15 Плевенски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Найден Петров Найденов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Петров Петров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Николова Трифонова

СЕКРЕТАР: Харалампи Николов Попов

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Кръстю Христов Крачунов
2. Маргарита Методиева Тенева
3. Дейчо Любенов Георгиев
4. Петко Александров Младенов
5. Васил Тодоров Банов
6. Борис Цветков Райчинов
7. Айдън Алиев Исмаилов

РЕЗЕРВИ:
1. Димитър Благинов Парашкевов
2. Илия Николов Петров
3. Леонида Илиева Димитрова
4. Елена Въткова Въткова
5. Васил Трифонов Василев
6. Божко Ичев Кацарски
7. Симо Георгиев Гошев
8. Славка Христова Вълчева
9. Стоянка Петкова Бъчева
10. Ценка Росенова Рачева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 43

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 16 Пловдив както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Господинова Костова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Александров Калчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Иванов Пеев

СЕКРЕТАР: Стоянка Тифонова Славова


ЧЛЕНОВЕ:
1. Елена Христова Маргаритова
2. Владимир Николов Златев
3. Тодор Иванов Кръстев
4. Стоян Георгиев Гаджев
5. Милка Василева Ватева
6. Яшар Смаил Асан
7. Арменак Кероп Кантарян


РЕЗЕРВИ:    
1. Георги Димитров Стефанов
2. Стоян Георгиев Стоянов
3. Кольо Златанов Онков
4. Невена Брайкова Колеманова
5. Мария Димитрова Мирчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 44

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 17 Пловдивски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Златкова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Минчева Пиперкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Стоева Стоева-Манева

СЕКРЕТАР: Василка Иванова Минева


ЧЛЕНОВЕ:
1. Величка Йорданова Василева
2. Димитър Георгиев Маринов
3. Веселина Маркова Караиванова
4. Ефка Йорданова Мечкарова
5. Веселина Иванова Деспотова
6. Ворожан Мисак Воскинарян
7. Раиф Юсуф Фейзула


РЕЗЕРВИ:
1. Елена Михайлова Копривленска
2. Антония Василева Ранчева
3. Георги Иванов Клявков
4. Александър Гавраилов Карадимов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 45

София, 10 септември 1996 г.

На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 18 Разградски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Иванова Цанева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денчо Стоянов Бояджиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емин Сейфулов Еминов

СЕКРЕТАР: Атанас Петров Атанасов


ЧЛЕНОВЕ:
1. Огнян Пеев Дамянов
2. Ирина Миткова Ганева
3. Гинка Илиева Цветкова
4. Сашка Крумова Възелова
5. Венета Георгиева Йорданова
6. Петър Иванов Таракчиев
7. Димитър Димитров Владимиров


РЕЗЕРВИ:
1. Симеон Милянов Кръстев
2. Иван Василев Йотов
3. Руска Стоянова Цонева
4. Ахмед Сали Хасан
5. Жоро Михайлов Чобанов
6. Добринка Иванова Керанова
7. Милена Маринова Николова
8. Роза Генева Николова
9. Иван Йовчев Иванов
10. Нина Тодорова Георгиева
11. Димитър Василев Атанасов
12. Йосиф Евтимов Златанов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 46

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 19 Русенски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Георгиева Хинкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Василева Заякова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кинчо Тодоров Камбуров

СЕКРЕТАР: Анатоли Петров Казаков

ЧЛЕНОВЕ:
1. Христо Янков Атанасов
2. Цеца Станчева Колеолова
3. Красимир Георгиев Апостолов
4. Здравко Димитров Василев
5. Петко Стефанов Калчев
6. Шейнур Месуд Еюб
7. Илия Трифонов Маринов

РЕЗЕРВИ:
1. Юлия Крумова Неделчева
2. Димитринка Стоянова Маринова
3. Симеон Николов Белчев
4. Димитър Стойчев Недев
5. Павел Светославов Василев
6. Нейко Радков Нейков
7. Мария Георгиева Рачева
8. Митко Борисов Димитров
9. Радка Симеонова Янакиева
10. Джевад Ахмед Мустафа
11. Йордан Иванов Красналиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 47

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 20 Силистренски, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Генов Петров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Енчо Стоянов Добрев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Балушев Георгиев

СЕКРЕТАР: Таня Енева Тодорова

ЧЛЕНОВЕ:
1. Калин Стефанов Георгиев
2. Светлана Николаева Боева
3. Георги Костадинов Петров
4. Снежана Йорданова Димитрова
5. Ивелин Симеонов Иванов
6. Хасан Марем Хасан
7. Божидар Стефанов Абаджиев

РЕЗЕРВИ:
1. Димитър Йовчев Андонов
2. Стефан Стоилов Киров
3. Валентина Димова Георгиева
4. Славка Куртева Димитрова
5. Светлана Вескова Великова
6. Иван Димитров Петров
7. Тодор Георгиев Цветков
8. Кръстин Кръстев Говедарски
9. Станка Славова Димова
10. Вичо Димитров Вичев
11. Наим Юмеров Мехмедов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 48

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 21 Сливенски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Петров Туджаров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гинка Христова Моллова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Христова Даголова

СЕКРЕТАР: Панайот Георгиев Хаджииванов


ЧЛЕНОВЕ:
1. Георги Атанасов Кошничаров
2. Георги Иванов Иванов
3. Елена Колева Димитрова
4. Красимира Стоянова Георгиева
5. Георги Панайотов Георгиев
6. Божидар Георгиев Въжаров
7. Димитър Григоров Григоров


РЕЗЕРВИ:
1. Тодор Георгиев Иванов
2. Елена Иванова Иванова
3. Иван Иванов Памуков
4. Мария Митева Григорова
5. Стоян Христов Андреев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 49

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 22 Смолянски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Георгиев Михайлов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Вълчев Томов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светослав Генчев Хаджигенчев

СЕКРЕТАР: Тодор Генчев Тодоров


ЧЛЕНОВЕ:    
1. Диана Димитрова Вълчева
2. Иван Михайлов Атанасов
3. Хамди Хайриев Ефельов
4. Велика Ташева Калайджиева
5. Никола Стефанов Кучмов
6. Росица Николова Келевска

РЕЗЕРВИ:
1. Богдан Томов Караманолов
2. Атанас Борисов Василев
3. Анета Христова Янева
4. Росица Атанасова Белидерова
5. Ахмед Кадир Меджлис
6. Джамал Асан Палас
7. Иван Христов Апостолов
8. Милко Иванов Гавазов
9. Христо Николов Вакев
10. Павлина Емилова Мастравчиева
11. Костадин Георгиев Златанов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 50

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 23 София-І, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Борисов Илиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хасан Азис Исмаил

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Андреева Тодорова

СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Василев


ЧЛЕНОВЕ:
1. Елена Милкова Божилова
2. Теодора Димитрова Ташева
3. Красимир Василев Вълев
4. Василка Маринова Донева
5. Чавдар Стоянов Христов
6. Найден Петков Петров
7. Методи Костадинов Делин


РЕЗЕРВИ:
1. Петя Димитрова Йотова
2. Емел Бакирова Баджакова
3. Яна Петкова Енчева
4. Александър Тодоров Султанов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 51

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 24 София - ІІ, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялка Иванова Костадинова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Александров Мирчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Тодорова Гунева-Маркова

СЕКРЕТАР: Тодор Стоянов Праматаров


ЧЛЕНОВЕ:
1. Елена Маркова Балджиева
2. Борислав Михайлов Гюлеметов
3. Емел Етем Тошкова
4. Орлин Михайлов Дачев
5. Стратийка Пенева Игнатова
6. Димитър Събев Ченашев
7. Валентина Стоянова Георгиева


РЕЗЕРВИ:
1. Надежда Иванова Балабанова
2. Васил Николов Рангелов
3. Павел Русинов Тодоров
4. Юлиана Атанасова Русева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 52

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 25 София - ІІІ, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цонко Димитров Цонев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Павлов Павлов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравко Петров Колев

СЕКРЕТАР: Венета Иванова Коцева


ЧЛЕНОВЕ:
1. Пенка Маркова Вълкова
2. Валери Любенов Бешлийски
3. Емил Петров Пазийски
4. Найден Николаев Манов
5. Жана Бориславова Иванова
6. Ерман Мустафов Занков
7. Емил Петров Попниколов


РЕЗЕРВИ:
1. Ненко Гурков Балев
2. Иванка Петрова Чобанова
3. Йордан Методиев Георгиев
4. Пенка Иванова Мачучанска-Алексиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 53

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 26 Софийски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Евлогиев Григоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Димитрова Станева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Димитрова Тотева

СЕКРЕТАР: Кирил Димитров Караиванов


ЧЛЕНОВЕ:
1. Иван Младенов Георгиев
2. Христо Георгиев Гергов
3. Павлина Минкова Радева
4. Ангел Иванчов Тодоров
5. Христо Ангелов Трошанов
6. Радка Михайлова Добрилова
7. Кънчо Павлов Боков


РЕЗЕРВИ:
1. Петър Николов Московски
2. Крум Георгиев Николов
3. Бойко Василев Ненов
4. Петър Димитров Галев
5. Бойка Иванова Кючукова
6. Петър Кръстев Стоянов
7. Георги Панайотов Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 54

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 27 Старозагорски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янка Панева Христова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кольо Кънчев Колев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Господин Иванов Георгиев

СЕКРЕТАР: Павел Славов Павлов


ЧЛЕНОВЕ:
1. Цонка Друмева Генчева
2. Недялко Димитров Пенчев
3. Георги Нейков Бинев
4. Иван Светославов Терзиев
5. Златка Иванова Огнянова
6. Динко Дойчев Первазов
7. Ваня Николова Бухчева


РЕЗЕРВИ:
1. Борислав Димитров Димитров
2. Васил Митев Щерев
3. Владислав Янев Владиславов
4. Грозданка Динева Манафова
5. Йълдъз Емин Срънкова
6. Мария Сталева Богданова
7. Иван Димитров Вълчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 55

София, 10 септември 1996 г.

На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 28 Търговищки както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Радков Шопов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Михайлова Антонова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Моллова

СЕКРЕТАР: Димитър Иванов Абаджиев


ЧЛЕНОВЕ:
1. Юлия Стоянова Конаклиева
2. Валери Георгиев Симеонов
3. Атанаска Стоянова Йорданова
4. Йордан Димитров Караниколов
5. Стефана Николова Добрева
6. Тошко Иванов Ставрев
7. Ведат Сабри Рамис


РЕЗЕРВИ:
1. Уляна Колева Димоларова
2. Марко Николов Марков
3. Никола Петков Рацов
4. Иво Иванов Иванов
5. Веселка Стефанова Георгиева
6. Лиляна Иванова Миленкова
7. Анжела Стефанова Панайотова
8. Косю Ангелов Вълев
9. Дончо Стефанов Димитров
10. Мехмед Мустафа Карджалъ
11. Илияна Димитрова Среброва

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 56

София, 10 септември 1996 г.

На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 29 Хасковски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веска Георгиева Запрянова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кичка Петрова Господинова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хачик Хампар Бодикян

СЕКРЕТАР: Димчо Стайков Георгиев


ЧЛЕНОВЕ:
1. Татяна Стоянова Пальова
2. Жак Насим Лило
3. Стоян Йорданов Иванов
4. Лиляна Димитрова Сарова
5. Стоян Петров Ковачев
6. Стоян Георгиев Стоянов
7. Али Алиев Галиб


РЕЗЕРВИ:
1. Иван    Желев Илчев
2. Владимир Добрев Трифонов
3. Иван Петров Ташев
4. Филип Тодоров Филипов
5. Димитринка Георгиева Сотирова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 57

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 30 Шуменски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Стоянов Момов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Генчо Ганчев Гатев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Йорданов Христов

СЕКРЕТАР: Петко Стоянов Чолаков


ЧЛЕНОВЕ:
1. Богомил Антонов Бояджиев
2. Кръстинка Илиева Казакова
3. Боянка Христова Колева
4. Генка Кръстева Манолова
5. Иванка Йорданова Стамова
6. Димитър Минчев Рибаров
7. Бейнур Мехмед Ахмед


РЕЗЕРВИ:
1. Пламен Христов Петков
2. Сергей Колев Анчев
3. Иван Андреев Комитски
4. Бюленд Рахим Хасан
5. Аврам Асенов Аврамов
6. Иван Калоянов Иванов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 58

София, 10 септември 1996 г.


На основание чл. 10л, ал. 3 от ЗИПВР, чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и решения No No 13 и 14 на ЦИК във връзка с предложението на областния управител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на районна избирателна комисия в избирателен район 31 Ямболски както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янков Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Николов Атанасов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жана Стефанова Ненкова

СЕКРЕТАР: Иван Георгиев Сапунджиев


ЧЛЕНОВЕ:
1. Димитър Колев Димитров
2. Симеон Тенев Монев
3. Йордан Койчев Йорданов
4. Жельо Енев Желев
5. Жана Недкова Кадънкова
6. Петър Петков Майсторов
7. Антон Станев Петров


РЕЗЕРВИ:
1. Георги Христов Карабаджаков
2. Димитър Панайотов Стоевски
3. Пенка Демирева Юрукова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 11 септември 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването иа Пресслужба "Куриер" е задължително.