13 август 1996


София, 13 август 1996 година
Брой 103 (1658)


София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ ОТ 71 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯ В СТОЛИЧЕН ВСЕКИДНЕВНИК


Обръщаме се към съвестта на представителите на обществените медии с молба да спазват елементарните правила на човешка почтеност, която включва и състраданието.

Ние, подписалите този апел, декларираме, че категорично се противопоставяме на всякакъв вид цензура. Същевременно сме възмутени от заглавието на статия от в-к "24 часа" в броя от 30 юли т.г.: "Кюфтето уби 3-те депутатки". Това заглавие по недопустим начин свързва трагичната смърт на три депутатки с прочутите "депутатски кюфтета", така че в случая може да говорим за откровено конщунство. Едно от основните задължения на депутатите е да посещават избирателните си райони и да участват активно в политическия живот.

Нека всички ние - депутати и журналисти, никога не забравяме човещината.

София, 30 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ И БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ /БПЛ/, ПОДПИСАНО В СОфИЯ НА 4 АВГУСТ 1996 Г., ЗА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБЕДИНЕНИЕТО "ЗАЕДНО - ЗА БЪЛГАРИЯ" НА ЕДИННА КАНДИДАТУРА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ, И ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 38-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ


В сградата на Народното събрание председателите на Българската социалистическа партия /БСП/ и Българската партия Либерали /БПЛ/ Жан Виденов и Петко Симеонов подписаха политическо споразумение между двете партии. В него се оценява положително досегашното сътрудничество между социалисти и либерали, започнало от изборите през 1994 г. и насочено към постигане на национално съгласие за решаване на общонационалните проблеми и широка обществена подкрепа за осъществяване на болезнените икономически реформи.

БСП и БПЛ се споразумяват:

- да подкрепят единна кандидатура в предстоящите президентски избори чрез обединението "Заедно - за България";

- да изпълняват досегашните взаимни ангажименти и да разширяват сътрудничеството си в системата на изпълнителната власт на централно и местно равнище;

- председателите на двете партии да започнат преговори за определяне на условията за съвместно участие в изборите за 38-о Народно събрание.

На завършилото късно в петък, 2 август 1996 г., заседание на Националния съвет на Българска партия Либерали бяха изслушани кандидатите, издигнати от БСП за президент [и] вицепрезидент - Георги Пирински и Иван Маразов. Те отговориха изчерпателно на поставените им въпроси, свързани с приоритетите в бъдещата им дейност, разбирането им за необходимостта от национално съгласие и по-нататъшно развитие на взаимодействието между либерали и социалисти в процеса на социално-икономически преход.

Националният съвет /НС/ на БПЛ прие резолюция за подкрепа на Георги Пирински и Иван Маразов в предстоящите президентски избори.

София, 4 август 1996 г.

ГОВОРИТЕЛ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ:

Борислав Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТА НА 2 АВГУСТ 1996 ГОДИНА В СОфИЯ, В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРИТЕ НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ И ИВАН МАРАЗОВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Липсата на ясна икономическа стратегия и отлагането на необходимите структурни реформи през последните шест години закономерно доведоха до срив във финансовата система, до девалвация на националната валута и до драстичен спад на производството. Националната икономика е парализирана, страната е на прага на хиперинфлация.

В тази обстановка, макар и силно закъснели, предприетите от правителството на Жан Виденов радикални икономически реформи, осъществявани решително и последователно, са единствената разумна алтернатива на тоталната дестабилизация и икономическата разруха.

Потвърждения на това е и подкрепата, която програмата на правителството получи от страна на международните финансови институции, както и от страна на авторитетни представители на чуждестранни политически и синдикални среди. Като либерали не можем да пренебрегнем и изразената от Ханс Дитрих Геншер положителна оценка за правителствените мерки за финансово оздравяване и преструктуриране на българската икономика.

Несъмнено без широка обществена и политическа подкрепа предприеманите от кабинета болезнени мерки са обречени на неуспех. Това ще бъде не толкова неуспех на управляващата политическа сила, колкото провал на България, който окончателно ще ни изпрати на икономическото дъно, ще ни обрече на социална безперспективност и политически хаос.

Ето защо като националноотговорна политическа сила и от позицията на либерален коректив на управлението, Българска партия Либерали /БПЛ/ декларира своята подкрепа за усилията на кабинета, насочени към стабилизиране на финансовия и решително преструктуриране на реалния сектор на българската икономика. Същевременно смятаме, че тези усилия ще бъдат ефективни само   при смяна на стила и формулата на управление и разширяване на политическия и обществен диалог.

Отчитайки сериозните трудности, пред които е изправена България, и оценявайки ролята на президентската институция в постигнато [постигането?] на съгласие между различните политически и обществени среди за решаване на общонационалните проблеми, Българска партия Либерали подкрепя кандидатурите на Българската социалистическа партия /БСП/ за президент и вицепрезидент - Георги Пирински и Иван Маразов.

Само с общи усилия, преодолявайки различия и противоречия, ще успеем да изведем родината си от всестранната криза, която вече шест години раздира обществото и държавата ни.

София, 2 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ С ИЗРАЗЕНА ТРЕВОГА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТРАКИЙЦИТЕ ПО ПОВОД ТЪЛКУВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТНОСНО БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО ПО РОЖДЕНИЕ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


В Съюза на тракийските дружества в България постъпват множество запитвания на тракийски българи, родени в Западна и Източна Тракия, в Цариград и областта, в Мала Азия във връзка със застрашаването на българския им произход и българското им гражданство в духа на тълкуванието на Конституционния съд относно българското гражданство по рождение.

Изразява се тревога, че това решение може да постави под съмнение българското гражданство на голяма част от тракийците. Сложната и превратна съдба на Балканите създава твърде противоречиви ситуации за тълкуване на произхода по рождение на хората. Те многократно са попадали под администрацията на различни държави. Освен това част от тракийците са раждани в Тракия, когато тя е била под турско или гръцко управление. Много българи са родени в Западна Тракия след Първата световна война, когато тази българска земя е била откъсната от България, а на тракийци е наложено да станат гръцки поданици. Особено комплицирано е положението на българите, родени в Западна Тракия /а и в Македония/ през периода 1941-1944 г., когато тези земи са присъединени към България, но са имали статут на окупирани гръцки територии. Има и други случаи. Всичко това естествено създава основание за тревога сред тракийските българи.

Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България споделя тревогата на тракийските българи от Западна и Източна Тракия, породена от решението на Конституционния съд; ще изучи и следи внимателно евентуалните последици от решението на Конституционния съд върху българския произход и гражданство на тракийците; ще направи официално питане по този повод пред Конституционния съд и ще предприеме необходимите мерки и действия пред всички инстанции във и извън България при евентуално накърняване родовия корен на тракийците.

Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества, както това е правило многократно в своята стогодишна история, заявява, че тракийците са били и ще бъдат винаги българи!

Днес етнически партии и движения наричат родопските тракийци турци, а гърци им създадоха измислен помашки език. Не дай Боже български управници да лишат тракийците от българския им произход и от българското гражданство!

София, 25 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ЗАЩО? ЗАЩО? ЗАЩО?" НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ "СПОРТ И БЪДЕЩЕ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Ще продължим въпросите на г-н Филип Боков, отправени по телевизията на 24.07.1996 година.

Защото [Защо?] висшето ръководство на Българската социалистическа партия /БСП/ счита, че издига кандидат за президент само на БСП или Демократичната левица, а изключва мнението на своите поддръжници и симпатизанти, с гласовете на които фактически може да спечели изборите. Само с гласовете на 200-300 хиляди организирани членове избори не се печелят. Ако това са го забравили, толкова по-зле за тях, естествено, и за нас, които поддържаме тяхната политика.

Защо не беше направен от ръководството на БСП поне опит за обективен подход при избора на кандидата за президент. Отговорът се натрапва, защото подходът притежава съществен недостатък - обективност. Атрибут, отдавна изхвърлен от употреба и ненужен на властимащите. Къде-къде е по-добре на основата на "колективната мъдрост" да се прокара, ако щете - да се натрапи, набелязаният "отгоре" кандидат, когато сработва механизмът, "който не е с нас, е против нас".

Защо тази партия не си пази членовете, а ги подлага на безпрецедентно опозоряване и разрешава да се ровят в личния живот на кандидата. Не им ли беше известно, че архивите на ФБР и ЦРУ от 20-те години са разсекретени и чрез информационни мрежи всеки, който желае, може да има достъп до тях. Сега ни предлагат кратки справки за житието и битието на Г. Пирински баща, за неговите антибългарски прояви и за това, че той се е самоидентифицирал като югославянин, когато е подал молба за гражданство във САЩ, а не като българин. Това е началото, обещават ни още по-пикантни истории от архивите на ЦРУ.

Защо някой иска този достоен мъж да бъде набързо изконсумиран като политик, когато може да бъде използван на различни държавни постове, включително и на премиерския.

На какво разчитат анализаторите на БСП? Да сработи механизмът - баща и син не е известно. Но това ни го обещават - от архивите на ЦРУ. Ето това не е известно, дали така нареченият електорат ще може да го преглътне?

Защо Г. Пирински, ако е действително зрял, професионален политик, се е съгласил неговата кандидатура да бъде издигната. Той не е ли могъл да прецени, че ще се ровят из мръсното бельо, че няма да пощадят паметта на майка му и баща му. Какво е това, политическо късогледство или политическа марионетъчност, жажда за безотговорна власт като президент или още нещо. Във всички случаи това му носи черни точки.

На целия този негативен фон има и светли страни. Още веднъж се видя, че нямаме независима съдебна власт, а съдебна власт, изпълняваща политически поръчки, а на господа политиците им липсва морал. За постигане на политическите си цели те са готови и умрелите да изровят от гроба.

Имаше ли друг вариант? Да. Ние го подсказахме - Йордан Школагерски. Своите делови качества той показа като заместник-председател на Народното събрание. Прояви се като балансьор между парламентарните групи. Само че за някои това изглежда като недостатък. Интересно какво щяха да кажат отдясно за него. Във всички случаи нямаше да се стигне до такова омаскаряване. Но това беше само алтернатива. Тази партия разполага с толкова кандидати за президент, че да се каже "само този и никой друг" изглежда, че преследва и още някои цели.

Струва ни се, че ако доскоро съществуваше старческият синдром и до властта се допускаха хора в напреднала възраст, сега действа комсомолският синдром. Където и да се обърнеш, едни "комсомолци", приличащи на малки деца, получили скъпа играчка /държавата/, играещи си със нея без умора, докато я счупят. И няма кой да ги спре. Защото сега ще мине с издърпване на ушите. Но когато играчката се счупи, ще има бой и сълзи.

Шумен, 25 юли 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "СПОРТ И БЪДЕЩЕ":

Христо Христов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "ДА БЪДЕМ СПЛОТЕНИ И ЕДИННИ" /ЧАСТ ПЪРВА/, ОГЛАСЕН ОТ ВЛАДИМИР СПАСОВ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, НА КРЪГЛА МАСА В БЕЛГРАД /23 ЮЛИ 1996 ГОДИНА/, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЕДИНЕНАТА ЮГОСЛАВСКА ЛЕВИЦА /ЮЛ/ ПО ПОВОД ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА Й КОНФЕРЕНЦИЯ. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на представителите на Българската комунистическа партия /БКП/ най-сърдечно благодаря на другарите от ръководството на Обединената югославска левица /ЮЛ/ за поканата, която отправиха към нас да посетим Белград по случай една година от първата Конференция на Югославската левица, която се състоя на 22 и 23.VII. 1995 г. Ние отново сме заедно, за да обменим мисли по въпроси, които касаят страните и народите, живущи на Балканския полуостров. Ние не трябва да позволим никога в бъдеще да се повтарят безумието и безразсъдъкът на безумието, което в миналото е ставало причина за братоубийствени напрежения, конфликти и войни. Балканският полуостров никога не трябва да стане арена на военен театър и братоубийствена касапница. С общи усилия всички страни на Балканския полуостров трябва да си подадат братски ръце и да дават решителен отпор на нашите общи врагове, а те са мюсюлманският експанзионизъм и агресивната политика на американския империализъм и на техните марионетки - ООН и НАТО. Ние казваме "Не" на жандармската политика на САЩ, на НАТО и на клуб 300. Ние издигаме лозунгите: "Вън от Югославия и от Балканите на американските войски." "Вън от Македония, от Босна и от Херцеговина на американските и натовски войски!" Конфликтът в Югославия беше изкуствено, но много грижливо и старателно плануван и предизвикан от стратезите на ЦРУ, ударна жандармска сила на американския империализъм. Те се самонастаниха в Югославия. Те разбиха, разединиха и противопоставиха народите на Югославия едни на други. Те установиха хегемония в страните от бившия социалистически лагер с цел да убият и да унищожат онова, което е в душите и в сърцата на народите, а то не може да се убие и да се унищожи. Това нещо е чистият и свят комунизъм, за който народите жадуват от възникването на човечеството до днес. Комунизмът няма алтернатива като най-хуманен и най-справедлив строй. Народите, вкусили от придобивките, които имахме през златния период на социализма - социални осигуровки, пенсии, 8-часов работен ден, работа за всички, право на платен годишен отпуск, право на безплатно образование във всички видове и степени, право на безплатно медицинско обслужване, евтини жилища, храна, облекло, обувки, гарантирана сигурност в утрешния ден, ред, законност, справедливост, свобода на печата, на словото, кореспонденцията, телефонните разговори и др., са придобивки, за които народите водиха справедлива борба и от тях никога няма да се откажат.

В България положението е повече от критично. Народът ни е напълно лишен от тях. В страната ни върлуват спекулата, корупцията и престъпността. В телевизията, радиото и в другите средства за масово осведомяване е въведена драконовска цензура. В груби нарушения на конституцията Българската социалистическа партия /БСП/ потъпка човешките права и свободи. Правителството на БСП доведе страната ни до ръба на пропастта, а народа ни до глад, мизерия и нищета. Народните представители, министрите и др. получават заплати за един месец повече от това, което трудовият народ и пенсионерите получават за година и половина. Правителствата на БСП и Съюза на демократичните сили /СДС/ унищожиха селското ни стопанство. За 2-3 месеца бяха унищожени от правителството на СДС тихомълком от БСП елитни стада от овце и говеда. Ликвидирани бяха птицевъдни и свиневъдни ферми и свинарници. Бяха подложени на варварско унищожение овощни градини, лозя, кооперативни блокове и стопанства. Беше разрушен и ограбен машинно-тракторният парк. Бяха разграбени и унищожени напоителните системи. Бяха разрушени постройките на ТКЗС, сградите на жп спирките. Нивите са буренясали и тревясали, сякаш през страната ни е минала ураганна буря или атомна стихия. Черноборсаджии, спекуланти и рекетьори са съдружници и ортаци с управляващите. В страната ни цари терор и корупция. Посред бял ден се убива невинен народ пред очите на органите на властта, но убийците и бандитите остават неразкрити. Повтарят се вартоломеевите дни и нощи от периода на варварския фашизъм. 8 % от народа ни живее в пресита до гуша, а 92 % от народа ни води полугладно и мизерно жалко съществуване. За него са недостъпни вече млякото и млечните произведения, месото и месните произведения, рибата и рибните произведения. Бесепарската криминална мафия изкуствено предизвика хлебна криза. Мафията, не без знанието и съгласието на властимащите, фиктивно изнася брашно с тирове през границата само да бъде документално оформено от двете страни, след което тировете се обръщат и отново се връщат в България, със същото жито и брашно, но печалбата на мафията е двойна. Това се прави със знанието на митническите служби, но техният пай също не се губи. По този нечестен и бандитски спекулативен и криминален начин се върши двойна спекула. Изнася се брашно и в чували с надписи за цимент. В страната ни са нахълтали чужди секти, които тровят съзнанието на народа. Дрогира се и се подлага на психотронна обработка предимно младото поколение.

София, юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" при БТА пълен текст на:


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


РЕШЕНИЕ № 1
София, 7 август 1996 г.


За по-добра организация на подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Създава следните работни групи, ръководени от заместник-председателите, респективно секретаря на ЦИК:

1.1. Работна група по регистрацията на партии, коалиции, кандидати, наблюдатели и застъпници в състав:
Росица Сбиркова - зам.-председател на ЦИК
Куна Дамянова - член
Огнян Атанасов - член
Петър Обретенов - член

1.2. Работна група по Методическите указания и принципните решения:
Пламен Киров - заместник-председател на ЦИК
Стоян Димитров - член
Михаил Константинов - член
Анна Николова - член
Илияна Ризова - член
Ралица Негенцова - член
Пламен Райчев - член
Росица Сбиркова - член

1.3. Работна група по условията и реда за осъществяване на предизборната кампания /чл. 10н, ал. 1, точка 3 от ЗИПВР/:
Златка Русева - заместник-председател на ЦИК
Ралица Негенцова - член
Илияна Ризова - член
Васил Илчев - член
Хараламби Анчев - секретар на ЦИК
Диана Зулчева - член

1.4. Работна група по състава и дейността на районните и секционните комисии и по жалбите:
Севинч Солакова - заместник-председател на ЦИК
Диана Зулчева - член
Пламен Райчев - член
Куна Дамянова - член
Никола Цонков - член
Петър Обретенов - член
Огнян Атанасов - член /след приключване на регистрациите/

1.5. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси:
Хараламби Анчев - секретар на ЦИК
Александър Петров - член
Никола Цонков - член
Васил Илчев - член
Николай Вълчанов - член

1.6. Работна група по възлагане и контрол на компютърната обработка на данните и издаване на бюлетина /чл. 10н, ал. 1, точка 6 от ЗИПВР/:
Никола Цонков - член - ръководител на групата
Николай Вълчанов - член
Анна Николова - член
Александър Петров - член
Огнян Атанасов - член
Елена Шойкова - член


2. Определя за говорители на Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на Република България:
Ралица Негенцова
Илияна Ризова


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ № 2

София, 7 август 1996 г.

ОТНОСНО: разпространение решенията на ЦИК

На основание чл. 10н от Закона за избиране на президент и вицепрезидент Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Определя и възлага на пресслужба "Куриер" при БТА разпространението на решенията, приети от Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ № 3

София, 8 август 1996 г.


На основание & 1 - Допълнителна разпоредба от ЗИПВР, Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент

РЕШИ:

УТВЪРЖДАВА предложените от Министерския съвет образци за документи и бюлетини за произвеждане на изборите, които да бъдат публикувани в "Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ № 4

  София, 8 август 1996 г.


ОТНОСНО: Процедурата за издигане и регистрация в Централната избирателна комисия на кандидатите за президент и вицепрезидент за участие в изборите на 27 октомври 1996 година


На основание член 10н, ал. 1, т. 1, във връзка с член 3, член 6, член 6а и член 7 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент за участие в изборите на 27 октомври 1996 година се извършва от ЦИК по искане на политически партии, партийни коалиции и инициативни комитети.

1.1. За регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент, издигани от политически партии, в ЦИК се представят следните документи:

а. предложение до ЦИК от централното ръководство на политическата партия за регистриране на кандидати за президент и вицепрезидент, подписано от лицето /лицата/, представляващо политическата партия, и подпечатано с печата на партията, ако има такъв /Приложение N 4 от изборните документи/;

б. препис от решението на централното ръководство на политическата партия за издигане на кандидатите за президент и вицепрезидент, заверен от лицето /лицата/, което представлява политическата партия, и подпечатан с печата на партията, ако има такъв;

в. заявление от кандидата за президент, че е съгласен да бъде регистриран от името на политическата партия за участие в изборите /Приложение N 8 от изборните документи/;

г. заявление от кандидата за вицепрезидент, че е съгласен да бъде регистриран от името на политическата партия за участие в изборите /Приложение N 8 от изборните документи/;

д. декларация от кандидата за президент по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката /ЗИПВР/ /приложение N 9 от изборните документи/;

е. декларация от кандидата за вицепрезидент по чл. 6 ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката /ЗИПВР/ /Приложение N 9 от изборните документи/;

ж. декларация от кандидата за президент, че няма друго гражданство освен българско и че не е поставен под запрещение;

з. декларация от кандидата за вицепрезидент, че няма друго гражданство освен българско и че не е поставен под запрещение;

и. банков документ на БНБ до Централната избирателна комисия за внесен депозит съгласно член 6а от ЗИПВР;

к. заверено от съда копие на съдебното решение за вписване на политическата партия, актуализирано след датата на насрочване на изборите - 19 юли 1996 година;

л. фотокопие от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано съдебното решение за вписване на политическата партия;

м. образец от подписа на лицето /лицата/, което представлява политическата партия. Нотариална заверка на подписа не се изисква;

н. образец от печата на политическата партия, ако има такъв;

о. адрес, телефон и/или номер на факс на политическата партия, на които да й се изпращат съобщения.


1.2. За регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент, издигани от партийни коалиции, в ЦИК се представят следните документи:

а. предложение до ЦИК от партийната коалиция за регистриране на кандидатите за президент и вицепрезидент, подписано от лицето /лицата/, представляващи партийната коалиция, и подпечатано с печата на коалицията /ако тя има печат/ /Приложение N 5 от изборните документи/;

б. препис от решението /протокол, споразумение/ на партийната коалиция за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент, заверен от лицето /лицата/, представляващо коалицията, и подпечатано с печата й, ако тя има такъв;

в. заверени от съда копия от съдебните решения за вписване на всяка от политическите партии, участващи в коалицията, актуализирани след датата на насрочване на изборите - 19 юли 1996 година;

г. фотокопия от броевете на "Държавен вестник", в които са обнародвани съдебните решения за вписване на всяка от политическите партии, участващи в коалицията;

д. копие от решението /протокола, споразумението/ за образуване на партийната коалиция, подписано от лицето /лицата/, оправомощени да представляват всяка от политическите партии, участващи в коалицията;

е. преписи от решенията на съответните ръководни органи на всяка от политическите партии за участие в партийната коалиция, ако уставите на партиите изискват това, заверени от лицето /лицата/, представляващо партията, и подпечатани с нейния печат, ако има такъв;

ж. образци от подписите на лицата, представляващи политическите партии, участващи в партийната коалиция. Нотариална заверка на подписите не се изисква;

з. образци от печатите на всяка от политическите партии, участващи в партийната коалиция, ако има такива;

и. образец от подписа на лицето /лицата/, което представлява партийната коалиция. Нотариална заверка на подписа не се изисква;

к. образец от печата на партийната коалиция, ако тя има печат;

л. заявление от кандидата за президент, че е съгласен да бъде регистриран от името на партийната коалиция за участие в изборите /Приложение N 8 от изборните документи/;

м. заявление от кандидата за вицепрезидент, че е съгласен да бъде регистриран от името на партийната коалиция за участие в изборите /Приложение N 8 от изборните документи/;

н. декларация от кандидата за президент по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката /ЗИПВР/ /Приложение N 9 от изборните документи/;

о. декларация от кандидата за вицепрезидент по чл. 6 ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката /ЗИПВР/. /Приложение N 9 от изборните документи/;

п. декларация от кандидата за президент, че няма друго гражданство освен българско и че не е поставен под запрещение;

р. декларация от кандидата за вицепрезидент, че няма друго гражданство освен българско и че не е поставен под запрещение;

с. банков документ на БНБ до Централната избирателна комисия за внесен депозит съгласно член 6 а от ЗИПВР;

т. адрес, телефон и/или номер на факс на партийната коалиция, на които да й се изпращат съобщения.


1.3. За регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, издигани от инициативни комитети, в ЦИК се представят следните документи:

а. заявление от инициативния комитет с искане за неговата регистрация в ЦИК, подписано от всички членове на инициативния комитет. В заявлението трябва да бъдат посочени:
- трите имена и ЕГН на кандидатите за президент и вицепрезидент, издигани от инициативен комитет;
- трите имена, ЕГН, паспортните данни /серия, номер, кога и от кого са издадени/ и точният адрес според адресната регистрация на всички членове на инициативния комитет;

б. предложение от инициативния комитет за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, подписано от всички членове на инициативния комитет, към което е приложен списък с подписите на 15 000 / петнадесет хиляди/ избиратели, подкрепящи кандидатурите /Приложение N6 от изборните документи/;

в. заявление от кандидата за президент, че е съгласен да бъде регистриран от името на инициативния комитет за участие в изборите като независим кандидат /Приложение N 8 от изборните документи/;

г. заявление от кандидата за вицепрезидент, че е съгласен да бъде регистриран от името на инициативния комитет за участие в изборите като независим кандидат /Приложение N 8 от изборните документи/;

д. декларация от кандидата за президент по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката /ЗИПВР/ /Приложение N 9 от изборните документи/;

е. декларация от кандидата за вицепрезидент по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката /ЗИПВР/ /Приложение N 9 от изборните документи/;

ж. декларация от кандидата за президент, че няма друго гражданство освен българско и че не е поставен под запрещение;

з. декларация от кандидата за вицепрезидент, че няма друго гражданство освен българско и че не е поставен под запрещение;

и. банков документ на БНБ до Централната избирателна комисия за внесен депозит съгласно член 6 а от ЗИПВР;

к. нотариално заверени образци от подписите на лицата, влизащи в инициативен комитет;

л. адрес, телефон и/или номер на факс, на които да се изпращат съобщения до инициативен комитет.

1.3.2 ЦИК с решение регистрира инициативните комитети и ги вписва в отделен регистър /Приложение N 3 от изборните документи/.

1.3.3 Инициативните комитети, регистрирани от ЦИК, се индивидуализират с имената на кандидатите за президент и вицепрезидент, които издигат.

1.3.4 Всеки избирател може да подкрепи с подписа си само една листа на независими кандидати за президент и вицепрезидент. В случай, че избирател е подкрепил с подписа си повече от една листа на независими кандидати за президент и вицепрезидент, то валидна е първата по време регистрация в ЦИК.

1.3.5 ЦИК извършва проверка чрез Главно управление "Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на териториалното развитие и строителството на вписаните в подписките на инициативните комитети избиратели относно: ЕГН; дали те не са подкрепили повече от една листа на независими кандидати за президент и вицепрезидент, дали те не са подписали повече от един път една и съща подписка.


2. Постъпващите в ЦИК документи по т.т. 1.1, 1.2 и 1.3 се завеждат с пореден номер във входящ дневник.


3. В случай на установени непълноти или неточности при подаване на документите за регистрация в ЦИК лицето, което подава документите, се уведомява за това. Уведомлението се удостоверява с подписа на лицето във входящия дневник на ЦИК. Когато недостатъците бъдат установени впоследствие, заявителят се уведомява на посочения от него адрес с телеграма с известие за доставка и по телефона.


4. Ако недостатъците бъдат отстранени в тридневен срок от уведомяването, документите се считат за подадени от датата на първоначалното им представяне в ЦИК. В противен случай за дата на подаване на документите се счита датата на отстраняване на недостатъците.


5. Приемането на документи за регистрация в ЦИК от политически партии, партийни коалиции и инициативни комитети започва на 12 август 1996 година и се извършва всеки ден от 10,00 до 17,00 часа. Крайният срок за подаване на документи изтича в 19,00 часа на 22 септември 1996 година. Документите ще се приемат в приемната на ЦИК - гр. София, пл. "Княз Ал. Батенберг" N 1 - фоайе на зала "Св. София".


6. За регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент ЦИК изисква от съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от самите кандидати да представят и следните документи от Министерството на правосъдието или от съответната административна служба по местожителството на кандидатите:

а. удостоверение, че кандидатите за президент и вицепрезидент са български граждани с указване на способа на придобиване на българско гражданство;

б. удостоверение, че кандидатите за президент и вицепрезидент не изтърпяват наказание лишаване от свобода.


7. ЦИК регистрира с решение кандидатите за президент и вицепрезидент, издигнати от политическите партии, партийните коалиции и инициативните комитети, и ги вписва в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент /Приложение N 7 от изборните документи/. При отказ ЦИК уведомява незабавно направилия предложението за регистрация.

8. ЦИК регистрира номера на бюлетината на всяка отделна кандидатска листа за президент и вицепрезидент с решение след тяхното определяне чрез жребий по чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР. Номерът на бюлетината на всяка кандидатска листа се вписва в регистъра по т. 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 8 август 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.