13 май 1991

СОФИЯ, 13 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                                БРОЙ 92 /367/

СОФИЯ, 13 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 36-ТЕ ДЕПУТАТИ ОТ СДС, ПРИЕТО НА 9 МАЙ 1991 ГОДИНА.


НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КОНСТАТИРА, ЧЕ ДЕЙСТВИЯТА И ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 36-ТЕ ДЕПУТАТИ, ОБЯВИЛИ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО СИ В РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА СЛЕД 15 МАЙ 1991 ГОДИНА, АКО БКП /БСП/ И САТЕЛИТНИТЕ Й ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВЪРНАТ ИМУЩЕСТВАТА СИ И НЕ БЪДЕ ГЛАСУВАНО РЕШЕНИЕ ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ЗА ДА МОЖЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА НАСРОЧИ НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ/, НЕ СЪСТАВЛЯВАТ НАРУШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПРАВИЛА, СЪОТВЕТСТВАТ НА ПОЗИЦИИТЕ НА СДС И НА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС ОТ 21 МАРТ И АПРИЛ 1991 Г., НА ПРИЕТИТЕ РЕЗОЛЮЦИИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕЩАНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СДС ОТ СТРАНАТА И НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ, КАКТО И НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА. КАТО ЦЯЛО ТОВА СА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СА НАСОЧЕНИ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /АСП/ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ СЪД НАД ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, НАСРОЧЕН НА 15 МАЙ 1991 ГОДИНА В СТОЛИЧНАТА ЗАЛА "УНИВЕРСИАДА". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

ПО СЦЕНАРИЯ НА БКП/БСП-КГБ ИЗТИЧАТ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ НА СОЦИАЛЕН МИР! ОКОЛО 95 НА СТО ОДЪРЖАВЕНАТА ИКОНОМИКА РУХВА НЕ БЕЗ "ПОМОЩТА" НА ОСНОВНИЯ НИ ТЪРГОВСКИ "ПАРТНЬОР" СССР, КОЙТО НЕ ИЗПЪЛНЯВА ИЛИ ЗАБАВЯ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСЕГАШНИТЕ ДОГОВОРИ. ПРОВЕЖДАНАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО РЕФОРМА СЕ СПЪВА ВЪВ ВОЛЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО МНОЗИНСТВО, СИМУЛИРАЩОЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И "УСКОРЕНА" ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

ДЕМАГОЗИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ОТНОВО СА ПЛЪЗНАЛИ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО, ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ КОЕТО СЪЩЕСТВУВА В ПЪРВОБИТНИ /СПОРЕД СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ/ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ. ОТНОВО СЕ ЛЕЯТ ОБЕЩАНИЯТА ЗА "СПОЛУКА", "СОЦИАЛНО РАВЕНСТВО", "РАБОТА ЗА ВСИЧКИ". ВОЕНИЗИРАНИТЕ ЧЕРВЕНИ ЕМИСАРИ ОТНОВО ЛЪЖАТ НЕОСВЕДОМЕНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ И РАЗНАСЯТ БЕЗНАКАЗАНО КЛЕВЕТНИЧЕСКИ ЗАПЛАХИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ НА ОПОЗИЦИЯТА.

ПАРТИЙНО-ФИНАНСОВАТА МАФИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С ОГРАБЕНИТЕ РЕЗЕРВИ НА БЪЛГАРИЯ, ПРОДЪЛЖАВА ОТКРИТО И ЦИНИЧНО ДА УЧИ СТОПАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА, КАК ДА САБОТИРА ПРОИЗВОДСТВОТО И ДА ПРЕДИЗВИКА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ФАЛИТ НА ОТДЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАКТО БЕ НАПРАВЕНО ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА ПРЕЗ 1990 Г.

РЪКОВОДИТЕЛИ И ИДЕОЛОЗИ НА ДОНОСНИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЗМАХВАТ СТАРИ, УМИШЛЕНО ПОДБРАНИ ИЛИ ФАЛШИФИЦИРАНИ ДОСИЕТА, ДИРИЖИРАТ СРАМНИ ПРОЦЕСИ ЗА МИНАЛОТО, ЗА ДА ОТКЛОНЯТ ВНИМАНИЕТО ОТ ИСТИНСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ТЕ МАНИПУЛИРАТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЧРЕЗ СПОМЕНИТЕ, МОРАЛА, ВЯРАТА НА БЕЛОВЛАСИТЕ НИ РОДИТЕЛИ, ПРОТИВОПОСТАВЯЙКИ ГИ СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ИМ ДЕЦА И ВНУЦИ.

В ПОСТОЯННО ОПУСТЯВАЩА БЪЛГАРИЯ, ОСТАНАЛА БЕЗ МЛАДЕЖТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ, ЛИВАНСКИ, КИПЪРСКИ ИЛИ ЮГОСЛАВСКИ ВАРИАНТ Е НЕ САМО РЕАЛНО ВЪЗМОЖЕН, НО И ДОСТАТЪЧНО ИЗГОДЕН ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ ОТ ВИСШАТА НОМЕНКЛАТУРА. САМО ПРИ ТАКИВА УСЛОВИЯ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА ЩЕ МОГАТ ДА ИЗБЕГНАТ СПРАВЕДЛИВОТО НАКАЗАНИЕ И ДА УЗАКОНЯТ КРАДЕНОТО НАРОДНО БОГАТСТВО.

В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ДЕЦАТА Й НЕ ТРЯБВА ДА ДОПУСНЕМ ТОВА!

СОФИЯ, 10 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ-УЧРЕДИТЕЛКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ /НМС/ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

КАКТО БЕШЕ ВЕЧЕ СЪОБЩЕНО В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, НА 5 МАЙ 1991 Г. ВЪВ ВАРНА СЕ УЧРЕДИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ /НМС/ ОТ 7 МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ТОВА СА: ВМРО-ММД /МАКЕДОНСКО МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО/; ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /З М С/ "НИКОЛА ПЕТКОВ"; КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА ИСУС ХРИСТОС"; М Р Д К /МЛАДЕЖКИ РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБОВЕ/; М С Д П /МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ/; ССДМ /СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ/; Ф Н С Д /ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА/ ПРИНЦИПНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪВЕТА ИЗРАЗИХА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ И НА НЕЗАВИСИМАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ. ОТПРАВЕНА Е СЪЩО ТАКА ОФИЦИАЛНА ПОКАНА ДО ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ /Ф Б С М/ КАТО ЛЕГИТИМНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ДА СТАНЕ ЧЛЕН-СЪУЧРЕДИТЕЛ НА Н М С.

НАЦИОНАЛНИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ Е НЕПОЛИТИЧЕСКА НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИОННА СТРУКТУРА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЗДАДЕНА ПО АНАЛОГИЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ. ЕДНА ОТ ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА СЪВЕТА Е ДА ПРЕДСТАВЯ РАЗНОСТРАННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА [И] ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ПОЛИТИЧЕСКОТО Й ДИФЕРЕНЦИРАНЕ. С ОГЛЕД НА ТОВА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ПО-НАТАТЪШНИТЕ СПЕКУЛАЦИИ ОТНОСНО "ПОЛИТИЧЕСКИЯ" ХАРАКТЕР НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ, НАЙ-НАСТОЯТЕЛНО ВИ МОЛИМ ДА ПУБЛИКУВАТЕ УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ И ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА Н М С, КОИТО ПОКАЗВАТ НАЙ-ДОБРЕ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ПОДОБНИ ТВЪРДЕНИЯ.

8 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /БЗМС/, ПОДПИСАНО ОТ ГЛ. СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА ДИМИТЪР СЪБЕВ, ДО КОМИСИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОЩЕ ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ 1990 ГОДИНА НА МЛАДЕЖКАТА КРЪГЛА МАСА БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ЗАСТАНА НА ПОЗИЦИЯТА, ЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА, ОБЕДИНЯВАЩА ВСИЧКИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕШЕ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖКА КАМАРА /ИЛИ СЪВЕТ/, КОЯТО ДА ФУНКЦИОНИРА НА ОСНОВАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА БАЗА НА БИВШЕТО ДКМС И ОБЯВИЛИЯ СЕ ЗА НЕГОВ ПРАВОПРИЕМНИК БДМ. ИЗГРАДЕНАТА СТРУКТУРА ДА ОБХВАЩА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖ БЕЗ ОГЛЕД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ Й ПРИСТРАСТИЯ.

ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НАУЧИХМЕ, ЧЕ ВЕЧЕ СА ИЗГРАДЕНИ ТРИ МЛАДЕЖКИ СТРУКТУРИ:

- КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ЛЕВИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ;
- НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ;
- НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КРЪГ,

КОИТО ПОД ПРЕДЛОГ ЗА ЗАЩИТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ИНТЕРЕСИ ЛАНСИРАТ ТЯСНОПАРТИЙНИ ЦЕЛИ.

ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ /ПРОТОКОЛ N 11 ОТ 8 МАЙ 1991 Г./ СМЯТА, ЧЕ:

- НИКОЙ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЯМА МОРАЛНОТО ПРАВО ДА РАЗДЕЛЯ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА МЛАДЕЖТА ПОД КАКВАТО И ДА БИЛА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМА ИЛИ ЦВЯТ;
- ТОВА ДЕЛЕНИЕ ЩЕ ИЗОСТРИ ДО КРАЙНОСТ ПРОТИВОРЕЧИЯТА В МЛАДЕЖКИТЕ СРЕДИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НЕБЛАГОПРИЯТНО В ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

ВЪЗ ОСНОВА НА ВСИЧКО ТОВА НА КОМИСИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ СВИКА В НАЙ-КРАТЪК СРОК НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КРЪГЛА МАСА, НА КОЯТО ДА УЧАСТВАТ ВСИЧКИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА.

СОФИЯ, 8 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *  

СОФИЯ, 13 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС /ПЛК/.УСТАВЪТ Е ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛА СЕ В СОФИЯ НА 18 МАРТ 1990 ГОДИНА, И Е ДОРАЗВИТ В ДУХА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ИДЕИ ОТ ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СВИКАНА В СОФИЯ НА 30 МАРТ 1991 ГОДИНА.


ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, ЦЕЛ И СРЕДСТВА

ЧЛЕН 1. ИМЕТО НА ПАРТИЯТА Е ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС /ПЛК/.

ЧЛЕН 2. СЕДАЛИЩЕТО НА ПЛК Е ГРАД СОФИЯ.

ЧЛЕН 3. ЦЕЛТА НА ПЛК Е СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СВОБОДНАТА ЧОВЕШКА ЛИЧНОСТ В ОБЩЕСТВОТО, ГАРАНТИРАЩО СВЕЩЕНОСТТА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА И НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

ЧЛЕН 4. ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СВОЯТА ЦЕЛ ПЛК ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ ПРАВОСЪОБРАЗНИ СРЕДСТВА, ОТРИЧА НАСИЛСТВЕНОТО ЗАВЗЕМАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ВЛАСТТА И ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЧОВЕК ДА НЕ БЪДЕ ПРИНУЖДАВАН ДА ПРИБЯГВА КЪМ БУНТ СРЕЩУ ТИРАНИЯТА КАТО ПОСЛЕДЕН, ПРИЗНАТ ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ИЗХОД.

ЧЛЕН 5. /1/ ЧЛЕН НА ПЛК МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ЛИЦЕ, НАВЪРШИЛО ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО, ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, КОЕТО НЕ ЧЛЕНУВА В ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СПОДЕЛЯ И РАБОТИ ЗА ЦЕЛТА, ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ПЛК.
/2/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИВШАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕМАРКСИСТИ СА ЧЛЕНОВЕ ПО ПРАВО НА ПЛК.

ЧЛЕН 6. ЧЛЕНСТВОТО В ПЛК Е НЕСЪВМЕСТИМО С ИЗПОВЯДВАНЕТО И ПРАКТИКУВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНА /КОМУНИСТИЧЕСКА, ФАШИСТКА, ФУНДАМЕНТАЛИСТКА/ ИЛИ ДРУГА ЧОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКА ИДЕОЛОГИЯ.

ЧЛЕН 7. /1/ ПОСТЪПВАНЕТО В ПЛК Е АКТ НА СВОБОДНО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ.
/2/ ЖЕЛАЕЩИЯТ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА ПЛК ПОДАВА ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО СЕКЦИЯТА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ. АКО ТАКАВА СЕКЦИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗГРАДЕНА, ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ИЗПРАЩА ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПЛК.
/3/ ЧЛЕНСТВОТО В ПЛК СЕ УДОСТОВЕРЯВА С ЧЛЕНСКА КАРТА.

ЧЛЕН 8. /1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЛК ИМАТ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
/2/ НЕ СЕ ДОПУСКАТ ПРИВИЛЕГИИ, ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ПРОИЗХОД, ПОЛИТИЧЕСКО МИНАЛО ИЛИ ПАРТИЕН СТАЖ.
/3/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЛК УЧАСТВАТ С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА СЕКЦИЯ, ИЗБИРАТ И МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ В ОРГАНИТЕ НА ПЛК, ПОЛУЧАВАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕЙНАТА ПРОГРАМА И УСТАВ.
/4/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЛК СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ УСТАВА, ДА РАБОТЯТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НЕЙНАТА ПРОГРАМА, ДА ИЗПЪЛНЯВАТ РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА /КОНФЕРЕНЦИЯТА/ И НА ДРУГИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ.

ЧЛЕН 9. /1/ НАПУСКАНЕТО НА ПЛК СТАВА С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО МЕСТНАТА СЕКЦИЯ, А АКО ТАКАВА НЕ Е ИЗГРАДЕНА - ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ, БЕЗ ДА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВАНЕТО НА МОТИВИ.
/2/ НАПУСНАЛИЯТ ПЛК МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО НЕ ПО-РАНО ОТ ЕДНА ГОДИНА СЛЕД НАПУСКАНЕТО.

ЧЛЕН 10. /1/ НЕПЛАЩАНЕТО НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА ВОДИ ДО АВТОМАТИЧНО ОТПАДАНЕ ОТ ПЛК.
/2/ ПЛАЩАНЕТО НА ДЪЛЖИМИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ВОДИ ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.

ЧЛЕН 11. /1/ ОТСТРАНЯВАНЕТО ОТ ПЛК Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МЯРКА, КОЯТО СЕ ПРИЛАГА ЗА ДЕЙСТВИЯ, НЕСЪВМЕСТИМИ С ОТРАЗЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА И УСТАВА ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ.
/2/ ОТСТРАНЯВАНЕТО ОТ ПЛК СТАВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА СЕКЦИЯ ИЛИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.


СТРУКТУРА

ЧЛЕН 12. ПЛК СЕ ИЗГРАЖДА НА ФЕДЕРАТИВЕН ПРИНЦИП.

ЧЛЕН 13./1/ ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА НА ПЛК Е СЕКЦИЯТА.
/2/ СЕКЦИЯТА УЧАСТВА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОБЩАТА ПАРТИЙНА ПОЛИТИКА.
/3/ СЕКЦИЯ СЕ ФОРМИРА ПРИ НАЛИЧИЕТО НА НАЙ-МАЛКО ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ПРИ ОТДЕЛЯНЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СЕКЦИЯ НА ПЛК.
/4/ СЕКЦИЯТА Е АВТОНОМНА ПРИ ИЗБОРА НА РЪКОВОДСТВОТО СИ.
/5/ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СЕКЦИЯТА СА: ОБЩО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ И ДРУГИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РЪКОВОДНИ ФУНКЦИ В СЕКЦИЯТА.
/6/ СЕКЦИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА /КОНФЕРЕНЦИЯТА/, КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И НА ДРУГИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПЛК.
/7/ МАЛЦИНСТВОТО В СЕКЦИЯТА ИМА ПРАВО ДА ОТСТОЯВА ПУБЛИЧНО СВОИТЕ ВЪЗГЛЕДИ.
/8/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯТА МОЖЕ ДА ПОСТАВИ НА ОБСЪЖДАНЕ ПРЕД СЪОТВЕТНИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ ИЛИ ПРЕД КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПЛК ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО ТО СЧЕТЕ ЗА ДОСТАТЪЧНО ВАЖНИ.
/9/ СЕКЦИЯТА МОЖЕ ДА ИСКА ОТ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПЛК НЕОБХОДИМАТА Й ИНФОРМАЦИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ. ОТКАЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ СЕ МОТИВИРА.

ЧЛЕН 14./1/ СЕКЦИИТЕ СЕ ОБЕДИНЯВАТ ВЪВ ФЕДЕРАЦИИ.
/2/ МИНИМАЛНИЯТ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ ФЕДЕРАЦИЯ, Е ПЕТ ХИЛЯДИ ДУШИ.
/3/ ЦЕНТЪР НА ФЕДЕРАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЕЛИЩЕ, БЕЗ НЕПРЕМЕННО ДА Е АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР, В КОЕТО ПЛК ИМА НАЙ-СИЛНО ВЛИЯНИЕ.
/4/ ЖИВЕЕЩИТЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ ЧЛЕНОВЕ НА ПЛК МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ СВОИ СЕКЦИИ И ФЕДЕРАЦИИ.

ЧЛЕН 15. ФЕДЕРАЦИЯТА И СЕКЦИЯТА СА АВТОНОМНИ ПРИ ИЗДИГАНЕТО НА КАНДИДАТУРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТА.

ЧЛЕН 16./1/ ФЕДЕРАЦИЯТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ, КОЙТО ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ФЕДЕРАТИВНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО И ФЕДЕРАТИВНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ.
/2/ ФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕКЦИИТЕ.

ЧЛЕН 17. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ФЕДЕРАЦИИ СА ЧЛЕНОВЕ ПО ПРАВО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ.

ЧЛЕН 18./1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЛК МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ, ГРУПИ, КЛУБОВЕ И ФРАКЦИИ, КАТО ДЕКЛАРИРАТ СПАЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА И УСТАВА.
/2/ ФРАКЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА САМО АКО СЪОТВЕТНОТО ОБЕДИНЕНИЕ ИМА ПОДКРЕПАТА ПОНЕ НА ДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА /КОНФЕРЕНЦИЯТА/, ДОКУМЕНТИРАНА ПИСМЕНО.
/3/ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ФРАКЦИЯ Е ЧЛЕН ПО ПРАВО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/.


II. ЦЕЛИ И ПРОИЗТИЧАЩИ ЗАДАЧИ

1. РЕВОЛЮЦИОНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО - ПЪТ КЪМ ИСТИНСКО НАРОДОВЛАСТИЕ

ДЕМОКРАТИЗМЪТ НА БЪЛГАРИТЕ ИДВА ОТ ДЪЛБИНИТЕ НА ИСТОРИЯТА - ОТ СВОБОДНИТЕ СЛАВЯНСКИ ОБЩИНИ, ОТ ВЕЛИКАТА БОРБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО РАВЕН ЕЗИК С ЕВРЕЙСКИЯ И ГРЪЦКИЯ; ПРЕЗ БОГООТРИЧАНЕТО НА БОГОМИЛИТЕ И НЕПОКОРСТВО СРЕЩУ НАШЕСТВЕНИЦИ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ВОДИ НЕПРЕКЛОННА БОРБА С ТУРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, С ГРЪЦКОТО ДУХОВЕНСТВО - БОРБА НЕ САМО ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ, НО И ЗА ДЕМОКРАТИЧНО СЪВЪРШЕНСТВО. НАРОДЪТ ПРОТИВОДЕЙСТВА НА МОНАРХО-ФАШИСТКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ТИРАНИЯ, ВЪСТАНА С ГОЛИ РЪЦЕ СРЕЩУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ПОТИСНИЦИ, ВОЮВА ЗА СВОБОДАТА И ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО НА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

ДНЕС, ИЗПРАВЕН НА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗДРУМИЕ - ТОЙ ЩЕ ИЗБИРА: ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА СОЦИАЛИЗМА ИЛИ ЛЪЖЕДЕМОКРАЦИЯТА, СКРИТА ФОРМА НА ИКОНОМИЧЕСКО ПОТИСНИЧЕСТВО С МИСЪЛ ЗА ПО-НАТАТЪШНО ПОЛИТИЧЕСКО ЗАРОБВАНЕ.

БКП/Р/ КАТЕГОРИЧНО ПОСТАВЯ ОСНОВНА ЦЕЛ: РЕВОЛЮЦИЯ - РАЗБИРАНА КАТО КОРЕННА ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ В БОРБАТА МУ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ИЗВРАТЕНАТА СИСТЕМА НА СОЦИАЛИЗМА И ПРЕЛОМ КЪМ УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ, ОСНОВАН НА МАРКСИСТКО-ЛЕНИНОВАТА ИДЕОЛОГИЯ.

КОМУНИСТИТЕ СМЯТАТ, ЧЕ Е НАСТЪПИЛ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕВОЛЮЦИЯ НА ИДЕИТЕ - НЕ С ОТРИЧАНЕТО ИМ, А С НОВО МИСЛЕНЕ КЪМ СЪЩНОСТНИЯ ИМ ЗАРЯД И ТЯХНОТО ВПРЯГАНЕ В КОЛЕСНИЦАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ПО ПЪТЯ НА УТВЪРЖДАВАНЕ ИДЕИТЕ ОТ ПЪРВОИЗВОРА НА КОМУНИЗМА.

БКП/Р/ Е УБЕДЕНА, ЧЕ ИСТИНСКО НАРОДОВЛАСТИЕ Е ВЪЗМОЖНО В ОБЩЕСТВО НА ВСЕСТРАННО РАЗВИТИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩОНАРОДНА СОБСТВЕНОСТ, В БЕЗКЛАСОВО ОБЩЕСТВО КЪМ КАКВОТО ПАРТИЯТА СЕ СТРЕМИ.

СВОЯТА БОРБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИДЕАЛ ПАРТИЯТА ЩЕ ПРОВЕЖДА ПОД ЗНАМЕТО НА СТРЕМЕЖА, ДА СЕ ВЪРВИ НЕ ОТ ФИЛОСОФИЯТА КЪМ ЖИВОТА, А ОТ ЖИВИЯ ЖИВОТ КЪМ ФИЛОСОФИЯ И ОТ ДЕЙСТВЕНОСТТА ДА ПОЛУЧАВА РЕЗУЛТАТ НА ДИАЛЕКТИЧЕСКАТА ВРЪЗКА ПРАКТИКА-ТЕОРИЯ.

КАТО РЕАЛЕН ИЗРАЗ НА ДЕМОКРАТИЗЪМ НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПЪТЯ МУ КЪМ ИСТИНСКО НАРОДОВЛАСТИЕ, БКП/Р/ ПРИЕМА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА СОБСТВЕНОСТТА. ТОЗИ ВЪПРОС СЪЩЕСТВУВА ОТ ЗАРАЖДАНЕ НА КЛАСОВОТО ОБЩЕСТВО И Е НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОС.

БКП/Р/ ЩЕ ПОДДЪРЖА ТЕОРИЯТА ЗА ДЪРЖАВАТА-СОБСТВЕНИК И ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ - СТОПАНИН НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАЩОТО Е УБЕДЕНА, ЧЕ ДЪРЖАВАТА КАТО ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАРОДА Е В ПРАВОТО СИ ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА СЪС СОБСТВЕНОСТТА. РАЗПАДАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СТРУКТУРА ПО САМО СЕБЕ СИ ПРЕДАВА СОБСТВЕНОСТТА ОТ РЪЦЕТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ В РЪЦЕТЕ НА СТОПАНИНА, Т.Е. НА ИСТИНСКИЯ СОБСТВЕНИК - НАРОДА.

КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НАПЪЛНО ПРИЕМА РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТТА Е ВЪПРОС ЗА ВЛАСТТА. В ТОЗИ СМИСЪЛ ОБЩЕСТВОТО, КОЕТО ПРИЕМА, ЧЕ Е ДЕМОКРАТИЧНО, БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИЗНАЕ ПРАВОТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ НА ДОСТЪП ДО УПРАВЛЕНИЕТО. ДЕМОКРАТИЧНАТА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ ИЗЧЕЗВА, КОГАТО ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЕКСПЛОАТИРАТ ТРУДА НА ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЩОТО ОБЩЕСТВО И ПО СИЛАТА НА ФОРМУЛАТА "СОБСТВЕНОСТ, РАВНА НА ВЛАСТ", ГИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА. ТАКОВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО Е ОПРАВДАНО САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ВСИЧКИ СА РАВНОПОСТАВЕНИ ПО СОБСТВЕНОСТ - ТОВА ЛИПСВА ПРИ СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ДОПУСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА.

БКП/Р/ Е УБЕДЕНА, ЧЕ КОГАТО Е ИЗКЛЮЧЕНА ЕКСЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА, ПО СЪЩЕСТВО ТОВА Е РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВЛАСТТА/СОБСТВЕНОСТТА.

СТОПАНИНЪТ-СОБСТВЕНИК В ЛИЧНОТО СИ СТОПАНСТВО НЕ ЕКСПЛОАТИРА ЧУЖД ТРУД - ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОИЗВОДСТВОТО, СА СЪСОБСТВЕНИЦИ НА ИМУЩЕСТВОТО. ЛИЧНОТО СТОПАНСТВО СЕ РАВНЯВА НА КОЛЕКТИВНОТО, В КОЕТО ЧЛЕНОВЕТЕ МУ СА РАВНОПОСТАВЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, РАЗГЛЕЖДАНО В СМИСЪЛА - ВСИЧКИ КОЛЕКТИВИ СА РАВНИ ПРЕД ДЪРЖАВАТА, А ДЪРЖАВАТА Е САМО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ФОРМА НА НАРОДА. С ДРУГИ ДУМИ, ЛИЧНОТО СТОПАНСТВО Е РАВНО НА КОЛЕКТИВНОТО, А КОЛЕКТИВНОТО НА ДЪРЖАВНОТО. ПРИ ПОДОБНО ТЪЛКУВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВСЕКИ ЧЛЕН ОТ ОБЩЕСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА, ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРЖАВНА СТРУКТУРА, Е НАПЪЛНО ДЕМОКРАТИЧНО. РАЗЛАГАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ПРЕМАХВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДА И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ - НАРОДЪТ СТАВА ОТ СТОПАНИН СОБСТВЕНИК. КЪМ ТАКАВА ВИСША ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО СЕ СТРЕМИ БКП/Р/.

БКП/Р/ СМЯТА, ЧЕ ПЪТЯТ КЪМ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ НАЛОЖИТЕЛНО МИНАВА ПРЕЗ РАДИКАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ОСНОВАНА НА УСКОРЕНИЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС - ШИРОКО ВНЕДРЯВАНЕ НА ВОДЕЩИ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕУСТРОЙВАНЕ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОНКУРЕНТНО СПОСОБНИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР СТОКИ, ВПРЯГАНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩЕСТВОТО В НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, В ПРОИЗВОДСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО.

ПАРТИЯТА Е УБЕДЕНА, ЧЕ ДВИГАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА Е ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ-СТОПАНИН, КОЙТО ПРИ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ БИ БИЛ ИСТИНСКИ ГОСПОДАР НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, НА СВОЯ ТРУД И НЕГОВИТЕ ПЛОДОВЕ.

БКП/Р/ Е ЗА УСКОРЕНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ГАРАНТИРАЩИ ЗДРАВЕ ЗА ХОРАТА, ЖИВОТ ЗА ПРИРОДАТА. КОМУНИСТИТЕ ПРИЕМАТ ЗА ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА НАЛАГАНЕ НА ПОВРАТ В РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - ВЪЗВРЪЩАНЕ КЪМ ПЪРВОРОДНАТА СИЛА НА ТКЗС И ЧРЕЗ УЕДРЕНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЗА СЪГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНО СЕЛО, ГАРАНТИРАНО ОТ СИЛАТА НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКОТО ЕДИНСТВО.

КАТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ ДО РЕВОЛЮЦИОНЕН ОТЛИВ СРЕД НАРОДНИТЕ МАСИ, ОТ ЖЕЛАНИЕ ЗА НАМИРАНЕ НА ПРАВИЛНИ ФОРМИ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕДЪЗИТЕ В ОБЩЕСТВОТО, БКП/Р/ РЕШИТЕЛНО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЗАДАЧА: ПРАКТИЧЕСКО РАЗШИРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ КАТО СТЪПАЛО КЪМ РЕШАВАНЕ НА НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ЗАДАЧА НА ПАРТИЯТА - ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗВИТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО.

БКП/Р/ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА, ОСНОВАНО НА ДИМИТРОВСКОТО РАЗБИРАНЕ ЗА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНАТА ВЛАСТ, КАТО ФОРМА НА ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА.

ПАРТИЯТА РАТУВА ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, УЧИЛИЩЕТО - НО ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯТА ИМ. БКП/Р. ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВЪНШНА ФОРМА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТИТЕ, ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА, СЪДЕБНА - СЪЩЕВРЕМЕННО ЗА ТЯХНОТО СЪЩНОСТНО ЕДИНСТВО, ПОДЧИНЕНО НА ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА - ГРИЖАТА ЗА ЧОВЕКА, ЗА ОБЩЕСТВОТО Е ГРИЖА НА ВСЕКИ, КОЙТО БИВА НЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛ.

ЗА НЕМАЛОВАЖНА ЗАДАЧА ПАРТИЯТА ПРИЕМА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА В ЦЯЛОСТНИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ НА ДЪРЖАВАТА. БКП/Р/ ЩЕ ЗАЛАГА НА РАЗБИРАНЕТО СИ, ЧЕ ДЕЙСТВИТЕЛНА ПРОМЯНА ЩЕ ИМА, КОГАТО ЗАКОНЪТ БЪДЕ ПРИЛАГАН КЪМ ВСИЧКИ ЕДНАКВО И БЕЗПРЕКОСЛОВНО; ЧЕ ГРЕШКИТЕ В ДЪРЖАВАТА СЕ ДЪЛЖАХА ОСНОВНО ИМЕННО ОТ НЕПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ.

КАТО ИЗХОЖДА ОТ РАЗБИРАНЕТО СИ, ЧЕ ОСНОВЕН ВЪПРОС НА ДЕМОКРАТИЧНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ Е НАЛИЧИЕТО НА ЗДРАВ ИДЕЙНО И ФИЗИЧЕСКИ НАРОД И КАТО ТРЪГВА ОТ ПОЗИЦИЯ "РАЗНООБРАЗНИ И ДОСТЪПНИ ЦЕНИ" КЪМ "ЗДРАВ НАРОД", КЪМ "СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ ВОТ НА ДОВЕРИЕ ОТ НАРОДА", КЪМ "БЛАГОДЕНСТВИЕ" - БКП/Р/ ЩЕ ПРЕДСТАВИ СВОЯ ПРОДОВОЛСТВЕНА ПРОГРАМА И ЩЕ Я ЗАЩИТАВА В ПРЕДСТОЯЩИ ПАРЛАМЕНТАРНИ БОРБИ.

ИЗГРАЖДАНЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО Е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНО С ОТНОШЕНИЯТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА. БКП/Р/ ЩЕ ИЗГРАЖДА ОТНОШЕНИЯТА СИ С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАТА НА ЦИВИЛИЗОВАН ДИАЛОГ. ТЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРОПОВЯДВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕН НАРОДЕН ФОРУМ", КОЯТО ДА ВКЛЮЧВА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ПРЕСЛЕДВАЩИ В ПРОГРАМНИТЕ СИ ЦЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ. БКП/Р/ ЩЕ ДОПУСКА ИДЕЙНО СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, НО ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА КАКВОТО И ДА Е ОРГАНИЗАЦИОННО ЕДИНСТВО.

В ОТНОШЕНИЯТА СИ КЪМ СИНДИКАТИТЕ БКП /Р/ ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЛЕНИНОВОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРОФСЪЮЗИТЕ КАТО ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ, СВЪРЗВАЩ И ЕДНОВРЕМЕННО КОНТРОЛИРАЩ ПАРТИЯ И ДЪРЖАВА.

- ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА СЪХРАНИ БЪЛГАРЩИНАТА, ПРЕНЕСЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ВЕЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И ПРЕДРЕНЕСАНСОВАТА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА. ТЯ Е БИЛА И ОСТАВА ДЪЛБОКО ДЕМОКРАТИЧНА ЦЪРКВА. СЛУЖИТЕЛИТЕ Й КРЕПЯХА ВЯРАТА НА НАРОДА ПРЕЗ ТЕЖКО РОБСТВО - ПОЛИТИЧЕСКО И ДУХОВНО; ВОДЕХА ВЪОРЪЖЕНА БОРБА С ПОРОБИТЕЛИ - БОРБА ЗА НАЦИОНАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА СВОБОДА. В ИМЕТО НА НАРОДА ТЕ СТРЕЛЯХА СРЕЩУ СВОЯ БОГ И ЖЕРТВОГОТОВНО ВИСВАХА НА БЕСИЛКИТЕ.

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ С ДЪЛБОКО УВАЖЕНИЕ СЕ ОТНАСЯ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНАТА БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. ТЯ ГАРАНТИРА УВАЖЕНИЕ КЪМ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА, КЪМ ПРАВОСЛАВНОХРИСТИЯНСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ, НО РЕШИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ИЗДИГАНЕТО НА ЦЪРКОВНАТА ИДЕОЛОГИЯ НА РАВНИЩЕ В ДЪРЖАВАТА, КОЕТО БИ ОКАЗАЛО ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК ВЪРХУ ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА В РАЗГРАД НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/, НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /ХРП/ И НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХЖД/.


О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

КЪМ БЪЛГАРСКИЯ И КЪМ РУСКИЯ НАРОД, ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТА НА РУСКАТА СЪВЕТСКА ФЕДЕРАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ЧРЕЗ ПОСОЛСТВОТО НА СССР В БЪЛГАРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА СЪВЕТСКА ФЕДЕРАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ЧРЕЗ ПОСОЛСТВОТО НА СССР В БЪЛГАРИЯ И КЪМ СВ.СВ. СИНОДИ НА БЪЛГАРСКАТА И РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.

БРАТЯ И СЕСТРИ,

ВЕКОВЕ НАРЕД НАШИТЕ ДВА НАРОДА, ЕСТЕСТВЕНО СВЪРЗАНИ ОТ ОБЩИЯ СИ СЛАВЯНСКИ ПРОИЗХОД, СКРЕПЕНИ ОТ ПРАВОСЛАВНОТО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, НЕ СА ДОПУСКАЛИ ОХЛАЖДАНЕ НА БРАТСКИТЕ ЧУВСТВА НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА.

НЕЗАЛИЧИМ Е ОБЩИЯТ НИ ПРИНОС ЗА СЛАВЯНСКАТА, ЕВРОПЕЙСКАТА И СВЕТОВНАТА КУЛТУРА ЗА КНИЖОВНАТА ТРАДИЦИЯ.

ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕОДОЛЕЯТ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО СИ РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ, НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА СЕ НАРУШАТ ХИЛЯДОЛЕТНИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДВАТА СЛАВЯНСКИ НАРОДА.

ВОДЕНИ ОТ ТОЯ СТРЕМЕЖ, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ И ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ В ГРАД РАЗГРАД УЧРЕДЯВАМЕ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КЛУБ ЗА БЪЛГАРО-РУСКО ПРИЯТЕЛСТВО /КБРП/. КЛУБЪТ НЯМА ДА ИМА ПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР И ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕН ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН И РАДЕТЕЛ НА СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО.

БРАТЯ И СЕСТРИ, ОЧАКВАМЕ ВАШАТА ПОДКРЕПА!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА ОПТ: Е.ДРУМЕВ
ОБЩИНСКИ ПЪЛНОМОЩНИК НА ХРП: С.СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА ХЖД: Д.ЦОНЕВА

РАЗГРАД, 22 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 13 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ /МКС/, MРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


ЧЛЕН 1

СЪЮЗЪТ Е ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТИ, КОИТО ПРИЕМАТ, ЧЕ МОНАРХИЧЕСКАТА ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО Е НАЙ-ДОБРАТА, ТЪЙ КАТО Е НОСИТЕЛ НА НАЙ-ДРЕВНАТА ВЛАСТ В СВЕТА. ЦАРСКАТА ВЛАСТ Е ФИКСИРАНА В НАЙ-СТАРИТЕ ДОКУМЕНТИ НА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И СЛЕД ХИЛЯДОЛЕТИЯ ДОКАЗА СВОЯТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ, КАКТО МОЖЕ ДА СЕ КОНСТАТИРА В НАЙ-РАЗЛИЧНИ СТРАНИ В ЕВРОПА И В АЗИЯ.

АЛ.1. СЪЮЗЪТ Е ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И Е НЕЗАВИСИМА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, СИНДИКАЛНИТЕ И ДРУГИ СИЛИ.

АЛ.2. СЪЮЗЪТ Е ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ, РЕГИСТРИРАН И ДЕЙСТВАЩ СЪГЛАСНО НАРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

АЛ.З. ЦЕНТЪРЪТ НА СЪЮЗА СЕ НАМИРА В СТАРАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

АЛ.4. СИМВОЛИТЕ НА СЪЮЗА СА ТРИ ЛЪВА С КОРОНИ И НАДПИС: "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА". СЪКРАЩЕНИЕТО НА ИМЕТО МУ Е МКС. ВСИЧК ТОВА Е ИЗПИСАНО НА БЯЛ ФЛАГ СЪС ЗЛАТНО-ЖЪЛТИ ЦВЕТОВЕ, А СЪЩО ТАКА НА ПЕЧАТА НА СЪЮЗА.

АЛ.5. СРОКЪТ НА ДЕЙСТВИЕ НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ /МКС/ Е НЕОГРАНИЧЕН.

ЧЛЕН 2

СЪЮЗЪТ СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

АЛ.1. ДА КООРДИНИРА И ДА РЪКОВОДИ ОБЩИ МЕРКИ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ИДЕИТЕ И С ОСНОВАТА НА ЦАРСКАТА ВЛАСТ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НАПРЕДЪК И ДУХОВНО ИЗВИСЯВАНЕ. СЛЕДОВАТЕЛНО МЕТОДИТЕ НА МКС НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕВОЛЮЦИОННИ И ТЕРОРИСТИЧНИ, А САМО ПАРЛАМЕНТАРНИ.

АЛ.2. ДА ПОДПОМАГА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И НЕЙНОТО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ /АКО ВЪЗНИКНЕ ПОДОБНА НЕОБХОДИМОСТ/ И НА ЗАКОННАТА ЦАРСКА ВЛАСТ В ТРАДИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ЧЛЕН 3

ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ КОИТО ПОДПОМАГАТ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ ИДЕИ. МКС СПАЗВА И РАЗВИВА ТВОРЧЕСКИ ДРЕВНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОБИЧАИ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ /ПРАЗНИЦИ/ СПОРЕД ДАТИТЕ В НАРОДНИЯ КАЛЕНДАР. ТОЙ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАРОТО ИМЕ НА БЪЛГАРИЯ И НА СТАРИЯ Й ГЕРБ, КАКТО И СТАРИТЕ ИМЕНА НА ГРАДОВЕТЕ, СЕЛАТА И МЕСТНОСТИТЕ.

ЧЛЕН 4

ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

АЛ.1. ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЯНИ И ЗАЩИЩАВАНИ ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

АЛ.2. ДА ИЗПОЛЗВАТ НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТИ НА СЪЮЗА.

АЛ.З. ДА ТЪРСЯТ ЗАЩИТА, КОГАТО ИНТЕРЕСИТЕ НА МКС БИВАТ НАКЪРНЯВАНИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА ПА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

АЛ.4. ДА ИСКАТ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ И ДА БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА.

АЛ.5. ДА ВЗИМАТ АКТИВНО УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА МКС.

АЛ.6. ДА ОТПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МОЛБИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ, КОГАТО НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СЪЮЗЪТ СИ Е ПОСТАВИЛ.

АЛ.7. ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ИЗЦЯЛО ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО СЪЮЗЪТ ИМ ПРЕДСТАВЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:17:42    13-05-1991