13 юни 1991

София, 13 юни 1991 година                         
        Брой 114 (389)

Ръководител на Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА В ПЛОВДИВ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА, ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" И ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /РЕГИСТРИРАНА В ПЛОВДИВ/.


През последните месеци в Координационния съвет на Съюза на демократичните сили - Пловдив, се очертаха редица неблагоприятни тенденции в резултат на лошо политическо ръководство на опозицията. В нарушение на основните принципи на СДС се налагат и огласяват решениия, които не се приемат с общо съгласие от основните политически организации. На практика се очерта кампания за завземане и превръщане на СДС в масова организация от нео-тоталитарен тип с подчинение отгоре надолу, с демократически централизъм и смазване на самостоятелността на отделните й структури.

Поради задълбочаване на тези антидемократични тенденции днес, 10 юни 1991 година, след обстойни консултации регионалните ръководства на БЗНС - Никола Петков, Българска социалдемократическа партия, Клуб на репресираните след 1945 година, Демократическа партия - Пловдив, Клуб "Демокрация" и Политически клуб "Екогласност" се обединиха, като създадоха Регионален консултативен съвет в рамките на Координационния съвет на СДС - Пловдив.

Регионалният консултативен съвет ще има за цел да играе ролята на конструктивен коректив спрямо позициите на останалите организации - членки на Съюза на демократичните сили в Пловдив.

Новосъздаденият Консултативен съвет заявява, че образувалите го организации СНЕМАТ СВОЕТО ДОВЕРИЕ от ръководството на СДС - Пловдив, и известяват останалите политически сили, че настоящото ръководство на СДС не може самостоятелно да бъде легитимно при провеждането на каквито и да било политически контакти в града и региона, а също и в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили.

Пловдив, 10 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЧ НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХЖД/ ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА, ПРОИЗНЕСЕНА НА 10 ЮНИ 1991 Г. НА МИТИНГ В СОФИЯ.


ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА!

Преди една година на днешния ден всеки от нас даде своя вот за демокрацията, за промяната, макар и да гласувахме с различни цветове на бюлетината. Ние гласувахме с различни цветове за едно и също: за хуманност, справедливост, сигурност. Ние искахме свободно избран парламент, който да изработи законите на новото общество и преди всичко Конституцията. Сега настояваме парламентът да изпълни своята задача - да приеме основния закон на Република България. Ние искаме действен парламент!

ДЕЙСТВЕН ПАРЛАМЕНТ! КОНСТИТУЦИЯ! /скандирания/

Велико е търпението на народа ни, който винаги скъпо е плащал за правото си да живее през вековете. И ако е успявал да оцелее, то е, защото се е опирал на стародавните си традиции, неразривно свързани с христянската нравственост. Заложените в душата на всеки българин НЕОТМЕННИ ценности: БОГ-ОТЕЧЕСТВО-СЕМЕЙСТВО, помогнаха на българския народ да придобие здрав политически усет за нещата. Ние вярваме в здравия разум на нашите съотечественици, убедени сме че има силни мъже, които могат да бъдат опора в своите семейства, които ще изведат България от разрухата. България е била бедна, била е побеждавана, но никога не е заставала на колене!

БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА! БЪЛГАРИЯ! /скандиране "България”/

Казват ни често да вървим към Европа. Изглежда, се забравя фактът, че още през IX век България е сред строителите на Европейската цивилизация. Трябва ли да припомням Преславската школа или Охридската школа, в която наред с богословието и философията се изучаваха точни науки и с право може да бъде наречена Първи европейски университет? Четири века по-късно последователите на Търновската школа поставиха началото на културното ни сътрудничество с РУСИЯ, КОЯТО СЪЩО Е ЧАСТ ОТ ЕВРОПА! /скандиране "Русия”/.

Европейската култура е обща за всички ни, носим я в своите гени. Вярно е, че поради редица причини източноевропейските страни са изостанали в технологическото си развитие, България е длъжна да навакса пропуснатото. Това ще бъде един по-продължителен процес. Въпросът не е дали вървим към Европа, защото СМЕ В ЕВРОПА, въпросът е за нашето място на континента СЕГА! НАШЕТО МЯСТО Е ДА БЪДЕМ ПОСРЕДНИК В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС. Само със здраво национално съзнание можем да станем партньор в обединена Европа.

Затова нека отворим душите си и да извикаме: да живее България в хуманност, справедливост и сигурност. Вижте слънцето! БОГ Е С НАС! БЪЛГАРИЯ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЧ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /ХРП/ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ, ПРОИЗНЕСЕНА НА 10 ЮНИ 1991 ГОДИНА НА МИТИНГ В СОФИЯ.


Добър ден, уважаеми съмишленици!

Самият факт, че сме се събрали 120 хиляди души, без оглед на партийната ни принадлежност, в името на гражданския мир, националната сигурност и републиканските принципи на управление - този факт доказва, че имаме обща идея и тя се нарича БЪЛГАРИЯ! /скандиране/.

В продължение на една година парламентарната демокрация у нас води борба за оцеляване. Добър или лош, парламентът беше и продължава да бъде гарант за мирния преход. Ето защо ние приветстваме всички депутати, които остават на своите места и си вършат работата. Както е писано: "работникът заслужава прехраната си". Великото народно събрание е длъжно да изпълни своята мисия, като приеме конституцията на Република България. КОНСТИТУЦИЯ! /скандиране/.

Споменах, че работникът заслужава прехраната си. Но за да стане един човек работник, е необходимо да му се осигури правото на труд и това е първостепенна задача на правителството. Можем ли да кажем, че правителството се справя успешно с тази задача. Категорично не! Ние сме с една година по-бедни и с една година по-гладни! И ако не призоваваме към оставка на правителството, то е поради дълбокото ни убеждение, че една правителствена криза няма да допринесе с нищо за нашата прехрана, а още по-малко за гражданския мир и националната ни сигурност. Нека помним, че "не само с насъщния хляб живеят човеците". Длъжни сме да издържим, да стискаме зъби и да издържим до приемането на конституцията, до провеждането на мирни парламентарни и президентски избори! Имаме ли силата да издържим, силни ли сме! СИЛНИ СМЕ! /скандиране/.

Силни сме, защото на разрушението противопоставяме стремеж към съзидание. Какво да разграждаме още? - Българската полиция, българската войска или българската дипломация?! А може би направо българските граници и териториалната ни цялост?! Това би било национален позор! ПОЗОР! /скандиране/

Макар и да сме на дъното, няма да допуснем да ни затрупат с тиня. Корабът на България ще изплува и това зависи преди всичко от самите нас. И ние ще успеем, защото нашите основни принципи са ХУМАННОСТТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И СИГУРНОСТТА.

Нека повторим заедно: ХУМАННОСТ - СПРАВЕДЛИВОСТ - СИГУРНОСТ. А сега съкращението ХЕ-СЕ-СЕ! /скандиране/

Съгласни ли сте да учредим предизборна коалиция, основана на идеите на хуманността, справедливостта и сигурността? /"Съгласни сме"/. Съгласни ли сте да образуваме инициативен комитет от партиите-организаторки на този митинг, който комитет ще учреди могъща предизборна коалиция наречена ХРИСТИЯНСОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ - ХЕ-СЕ-СЕ! /"Съгласни"/. Нека скандираме заедно ХЕ-СЕ-СЕ! /скандирания/. ДА ЖИВЕЕ ХРИСТИЯНСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ! ПОБЕДА! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ! БОГ С НАС! БЪЛГАРИЯ! /Продължителни скандирания: ХСС, ЕДИНСТВО, БЪЛГАРИЯ/.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕСЪВМЕСТИМА СЪС СОЦИАЛИЗМА", НАПРАВЕНА ОТ ИМЕТО НА ТРИ ОРГАНИЗАЦИИ - ЧЛЕНКИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ, ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ОБЩНОСТ И ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР.


Стратегията на бившата комунистическа партия (сега БСП) за объркване и разединяване на избирателите намери ярък израз в опита за легитимирането й чрез създаване на някакви предизборни съюзи. Кой влиза в тях? Няколко сателитни на БСП или създадени от нея организации с нищожно влияние в обществото. Особено нагли са усилията за придаване на "ХРИСТИЯНСОЦИАЛИСТИЧЕСКИ" (!) облик на част от тях.

Кощунство е да се споменават заедно думите християнство и социализъм. Недопустими са спекулациите c вярата и християнските ценности, на които е основана християндемокрацията, чрез присъствието им в предизборната платформа на една партия, която винаги ги е отричала.

Нима сме забравили за гоненията на свещеници и вярващи, та дори и на атеисти, спазващи просто традициите, от същите тези комунистически лидери, които сега не се свенят да се кръстят и да посещават храмовете.

Личната свобода и християнската солидарност, стоящи в основата на християндемокрацията, са несъвместими със социалистическата уравниловка и потискането на индивида.

Ние сме убедени, че хората, вярващи в християнските добродетели, превърнали се в общочовешки ценности, няма да бъдат подведени от поредната комунистическа мимикрия.

София, 11 юни 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗВЕСТИЕ ЗА ТРЕТАТА РАБОТНА СЕСИЯ НА VII АЛТЕРНАТИВНО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА МИТИНГА, организиран в Стара Загора от Българската националнорадикална партия (БНРП).


На 8 юни 1991 година в град Стара Загора се състоя третата работна сесия на VII Велико Алтернативно народно събрание под ръководството на неговия председател д-р Иван Георгиев - председател на Българска Националнорадикална партия. С пълно болшинство делегатите се обявиха против проектопостановлението на Министерския съвет за изплащане на заплати на "екскурзиантите” до Турция през 1989 г. за периода докато не са били на трудовия си пост, както и против съсипателната за икономиката ни политика, провеждана от правителството на Димитър Попов.

След сесията се състоя общоградски митинг на Българската Националнорадикална партия. В словото си пред митинга председателят на БНРП д-р Иван Георгиев обвини президента Жельо Желев и правителството на Димитър Попов в налагане на национален, политически и икономически геноцид спрямо българския народ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМАТА (част втора) НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. Документът е приет на Пленум на Централния изпълнителен комитет на съюза, състоял се на 12 април 1991 година в София.


3. Значителна е българската емиграция по света - в Европа, Австралия, Северна и Южна Америка и т.н Десетки хиляди българи напускат родината си и в наши дни. Неотменно задължение на българското правителство е да запази старите или да установи нови връзки с българите и техните колонии по всички краища на планетата. Тесните контакти с тях са необходими за оцеляването на тези български чеда, за съхраняването на тяхното българско чувство и съзнание. Мнозина от тях биха могли да бъдат полезни за своя народ и родина, особено в тежки времена.

4. Поради наследството от близкото минало, днес пред българското общество и държава с особена острота е поставен проблемът за отношенията с българските граждани, изповядващи исляма и с турско самосъзнание. Този проблем е оставен от историята, но е утежнен в
резултат на грешки и непоследователна политика на държавното ръководство към това население в продължение на десетилетия. Годините на толериране и на специалните привилегии по-късно бяха заменени с недопустимото насилие при преименуването на мюсюлманите. Грешките и извращенията от миналото бяха допълнени през последните година-година и половина от нови грешки и крайности. Основните политически сили поставиха на преден план партийните си цели и интереси, като забравиха държавните и националните. Те допуснаха нещо, което е непознато за българската история, а и не само за нея - създаването на партия и движение на етническа и верска основа. Тези действия създават трудно предвидими опасности за единството и целостта на българския народ и държава в бъдеще.

5. Съюзът на тракийските културно-просветни дружества (СТКПД) в България стои на категоричното становище, че нашата страна е еднонационална държава. В нея не е имало и няма малцинства. Съществуващите религиозни и етнокултурни общности са част от българския народ и нация.

Ние сме за равни права на всички български граждани, без оглед на тяхното самосъзнание, език и религия. При изработване на новата Конституция, както и в политическата практика, ударението трябва да бъде поставено върху гарантирането на индивидуалните права и свободи така, както е записано във всички международни документи. Борбата за колективни права или за правата на различните общности не правят хората по-равни помежду си. Те по-скоро издигат прегради и създават условия за разпалването на омраза и вражда. Това е особено опасно в един регион като Балканския полуостров, където си дават среща различни етноси, религии и култури. Нека не забравяме и особеното геополитическо положение на България, наслоенията от по-далечното и близкото минало на народа ни. Нека в този труден исторически момент на нашата Родина си припомним, че все още има рецидиви на имперско мислене и на имперска политика в съседни на България държави.

Онези, които приемат България за своя родина, имат право да живеят спокойно и свободно в нейните граници. Тези, за които тя е чужда страна, които не я приемат за свое отечество, които работят за разрушаването на нейната териториална цялост и национална сигурност - за тях място в България не може да има. По културен и цивилизован начин, чрез двустранни и многостранни международни договори те трябва да получат възможност да я напуснат и да заминат свободно за избраната от тях родина. Предлагаме да се обсъди въпросът за сключване на изселническа спогодба между България и Турция.

6. Специално внимание трябва да се отдели на работата с българите-мохамедани /помаците/. Те са плът от плътта и кръв от кръвта на българския народ. Дълг на българската държава е да пресече всички опити за тяхното денационализиране и асимилация. Всякакви посегателства по отношение на тях - формиране на небългарско съзнание, организирано изучаване на турски език и т.н. трябва да бъдат своевременно и решително пресичани от органите на властта.

7. Съюзът счита, че официален език в България е само българският език. Тази постановка следва да се узакони с Конституцията и други законодателни актове. И не само това. Необходима е гаранция от закона за спазването й. За нарушение - да се търси най-строга отговорност. Тракийската организация счита, че в българските училища официален език може да бъде само българският език. Тук трябва да се изучават като учебни дисциплини и признатите от ООН международни езици. Що се отнася до изучаването на майчиния език, това е индивидуално право на всеки човек. СТКПД в България приема, че са допустими всички форми извън българското училище и под контрола на държавата. Недопустимо е обаче езикът да се превръща в политическо средство и чрез него да се формира небългарско съзнание, да се обособяват хората в групи и общности, които ерозират националната сигурност и териториалната цялост на България.

Тракийската организация в България е за запазването на традиционната българска именна система.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РАЗДЕЛА "ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СТРУКТУРИ" (част пета) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ и ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА в БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (известната програма "Ран-Ът"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на раздела е известният американски експерт Юджийн Л. Стюарт.


Складове под митнически надзор

Друг специален начин на внос е вносът на стоки в складове под митнически надзор. Те представляват затворени пространства, в които стоката може да бъде внесена и временно складирана, без да се облага с данъци по времето на вноса. Предимството при използването на тези магазин е, че плащането на митата се отлага, докато стоката не бъде изтеглена. Това може да стане след договарянето им за продан, след като намалението от тарифната таблица влезе в сила или когато е просто по-удобно за вносителя да плати митото. Междувременно вносителят може да използва оборотните си средства до момента на изтеглянето на стоките. Всичко това повишава гъвкавостта и ефективността на външната търговия.

Типичните закони за складовете под митнически надзор не позволяват производствена дейност в магазията, но те позволяват определени незначителни дейности като чистене, сортиране и преопаковане. В Съединените щати стоките могат да останат в такива складове до пет години включително, през което време те трябва да бъдат приети за потребление. Както частните, така и обществените складове могат да бъдат създадени при съответното одобрение от страна на митническите власти. Обикновено голям брой складове под митнически надзор са разположени в близост до главни пристанища.

Условията на пазара, финансовата ситуация и претеглената делова преценка определят решението на бизнесмена дали да внесе стоката в склад под митнически надзор. При пазарната икономика това зависи единствено от бизнесмените, които взимат тези решения самостоятелно,тъй като те търсят начини да намалят разходите си и да увеличат максимално печалбите си. И така, правото на склад под митнически надзор е юридическа инфраструктура, която поощрява частната икономика.


Зони за външна (свободна) търговия

Външнотърговски (свободни) зони са друг механизъм за облекчаване на международното производство и търговия. В някои случаи зоните комбинират изгодите от възвърнатите мита и от складовете под митнически надзор, а също така предвиждат допълнителни облаги. В резултат на това зоните позволяват на производителите да минимализират данъчните облагания.

Технически външнотърговските свободни зони са ограничени пространствав рамките на географските граници на държавата, но са извън митническите територии на страната. Характерно е, че всички видове чуждестранни стоки могат да бъдат внесени в зоната, където те могат да бъдат складирани, продадени, изложени, обработвани и допълнително преработени в нови търговски артикули. Артикулите, внесени в такава зона, не са предмет на митническо облагане до времето, когато биват действително преместени или внесени през митническата територия на страната. В зоните на САЩ, когато стоката е окончателно внесена или пък е в основния си вносен вид или е вложена в друг продукт след по-нататъшната й преработка, всеки вносител има един юридически избор от голяма важност: той може да плати мито в размер, съответстващ на артикула в неговия оригинален вносен вид, или в размер, съответстващ на артикула, в който вносът се е преобразувал в процеса на по-нататъшната обработка и производство. Този избор може да има голямо предимство, когато например вносните компоненти са подложени на допълнителна обработка или са монтирани в зоната. Ако митническите такси върху компонентите са значително по-високи от тези, които се прилагат към краен продукт, могат да бъдат постигнати значителни спестявания от митата. Стока, внесена в дадена зона и реекспортирана, никога не се облага с мита.

Както беше разгледано в предишната част на тази глава, България прие закон, с който се разширява създаването на зони за външна (свободна) търговия в страната. На 14 юни 1987 г. Държавният съвет публикува Указ 2242, упълномощаващ Министерския съвет да създава свободни митнически зони (зони за свободна инициатива) в българските речни и морски пристанища, международните летища, транспортни центрове и в други международни и търговски центрове, включително и туристически. Изпълнителните наредби за този Указ бяха публикувани от МС на 6 септември 1987 г.

По всичко личи от закона и от изпълнителните наредби, че програмата за зоните е ограничена само до използването й от чужди капитали и от чуждестранни фирми. Следователно една българска самоуправляваща се икономическа организация може да се включи в дейността на зоната самопри условие, че участват чуждестранни лица в съвместни предприятия или при наличие на договори за сътрудничество с чуждестранни лица. Поради това на пръв поглед изглежда, че програмата ще бъде ограниченав приложението си и ще лишава от своите преимущества местните производители. Българските власти може би ще решат да разширят програмата, за да предоставят възможност и на българските частни предприятия да се включат в нея. Понастоящем изглежда, че България иска да използва програмата за зоните предимно като механизъм запривличане на чуждестранни операции в България, но тъй като българската икономика продължава да се либерализира, съществува огромна икономическа мотивировка за разширяване на програмата за обхващане и на българските частни фирми. Това може да подпомогне българското икономическо развитие, като даде възможност на местните производители да произвеждат при по-ниски разходи.


Свободни пристанища

Някои страни имат "свободни пристанища", които представляват едни много гъвкави формации с митнически улеснения. Свободното пристанищеобикновено включва цялото пристанище и прилежащото пространство, което е в рамките на географските граници на страната, но юридические извън нейната митническа територия. Обикновено съществуват няколкоограничения, управляващи достъпа до свободното пристанище и използването на стоките вътре в него. Плавателните съдове нормално влизат в това пространство без официална карго-декларация, а стоките,внасяни в зоната, не подлежат на обмитяване или на други митнически наредби, приложими обикновено към вносните стоки. Какво може да бъденаправено във всяко посочено пристанище, зависи от закона, който го есъздал, но обикновено стоките могат да бъдат складирани, обработвани и допълнително преработени или усъвършенствани като вид или да сеувеличава тяхната стойност. Внесената в зоната стока се превръща в обмитяема, едва когато тя е окончателно превозена или внесена на митническа територия. Реекспортирани от пристанището стоки никога не се облагат с мито.

Свободното пристанище в Копенхаген например извършва ред услуги. Чуждестранните стоки, превозени в пристанището, не се облагат с мита или с други видове вносни стоки. Нещо повече, не се изисква декларацията за стоките, ако артикулите бъдат незабавно претоварени,но тя се изисква, ако те първо се складират, а след това реекспортират, или ако те бъдат приети за потребление в Дания. Внесените в пристанището стоки могат да бъдат изложени, складирани,сортирани, комбинирани, произвеждани, придвижени, реекспортирани илипретоварени. На претоварени стоки се осигурява безплатно складиране за един месец.

Свободните пристанища силно стимулират действието на пазарните сили. В резултат на това те осигуряват същата изгода като зоните за външна (за свободна) търговия, но те също така могат да предлагат допълнителни преимущества в условията на товарене и претоварване на стоката. Разбира се, икономическата дейност в свободните пристанища е изолирана от митническата територия на държавата, така че страната може да се възползва от изгодите на зоната, като страната като цяло може да поддържа съществено по-различна икономическа среда. Това би могло да бъде предимство за България, докато тя следва етапите на икономическа промяна.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВНИТЕ НАЧАЛА (част трета) НА РУСЕНСКИЯ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", УЧРЕДЕН НА 15 АВГУСТ 1990 ГОДИНА.


VI. СТОПАНСТВО

1. Русенски съюз "Царство България" смята, че в България трябва да се възстанови пазарното стопанство, направлявано и регулирано от Държавата и Обществото.

2. РС "ЦБ" намира, че всички клонове на стопанството: земеделие, занаяти, промишленост, услуги, строителство, туризъм, зрелища и спортове трябва да бъдат равнопоставени и да се развиват в равновесие.

3. РС "ЦБ" ще работи за превръщането на българското общество в съвременно информационно общество.


VII. СЪОБЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТ

1. РС "ЦБ" ще работи за създаване в България на съвременни съобщения и транспорт при застъпване на всички, пригодни за страната, съобщителни и транспортни средства.


VIII. ФИНАНСИ

1. Русенски съюз "Царство България" смята, че България може да разчита на финансовата помощ на българите в чужбина и на напредналите държави, но че основното средство за излизане от финансовата безизходица е освободеният труд на българския народ.

2. Незабавно трябва да се премине към създаване на ефективна, справедлива данъчна система, която да поощрява стопанската активност на хората.

3. Незабавно трябва да започне упорита и целенасочена работа за възвръщане конвертируемостта на българския лев.


IX. ПРАВОРАЗДАВАНЕ

1. Българското законодателство трябва да бъде изцяло подменено, осъвременено и приведено в съответствие с всички международни споразумения, засягащи България, както и да бъде опростено - решително да се премахне страхотната бъркотия, създадена от тоталитаризма в тази област.

2. Трябва да се обърне специално внимание на човешкото отношение към затворниците и на тяхното превъзпитание, за което основна роля ще трябва да изиграе религията.

3. РС "ЦБ" ще ратува за отменяне на смъртното наказание.

4. РС "ЦБ" смята, че правното възпитание на българския народ трябва да започне още от първо отделение и да продължи до края на училищното обучение.

Българският народ трябва да бъде възможно най-пълно и постоянно правно информиран.


X. ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ДЪРЖАВАТА

1. Общественият ред и правата на гражданите трябва да се охраняват отнадпартиен полицейски апарат, отговорен за своите действия пред Народното събрание и Съда.

2. Необходимо е:

броят на полисмените да се доведе до оптималния за сегашното състояние на българското общество;

полисмените да станат професионалисти с висша квалификация;

всемерно да се укрепва и повишава авторитетът на полисмена;

полисменът да стане необходим и желан събеседник, другар, приятел и съветник на всеки гражданин на Царството.

3. Борбата с престъпността трябва да се води превантивно, на неин терен.

Делото на борбата с престъпността е дело на цялата общественост.

Най-важна при това е работата с укрепване нравствените устои на обществото.

4. Службата за опазване сигурността на Държавата трябва да работи с висока ефективност при пълно спазване на законността и нравствеността.


XI. ОТБРАНА. ВОЙСКА.

1. Военната доктрина на Царството ще бъде изцяло отбранителна.
Отбраната на страната ще се основава върху принципа на разумната достатъчност.

2. Отбраната на страната ще се осигурява от надпартийна, немногобройна, но висококвалифицирана, доброволческа и професионална войска.

3. Царство България ще притежава и неговата войска ще бъде въоръженасамо с конвенционално оръжие и няма да има никакви оръжия за масово унищожение.

4. Българската войска ще бъде въоръжена с най-модерно класическо оръжие.

5. Всички здрави мъже от 20 до 55-годишна възраст и всички здрави ени от 20 до 45-годишна възраст ще образуват Опълчение, което на периодични сборове ще повишава своята боеготовност.

6. Цялото останало население ще бъде обучавано за поведението, което трябва да спазва в случай на война.

7. Държавата ще създаде всички необходими условия за запазване здравето и живота на населението при положение на война.

8. Цялото население на страната, без разлика на пол и възраст ще бъде обучено за действия в случай на стихийни бедствия.

9. Стратегията на страната ще бъде изцяло подчинена на началата:

- отбрана по всички азимути;
- упование само на собствените сили.

10. Царство България ще ратува за:

- сключване на договори за ненападение и признаване на териториалната цялост с Албания, Гърция, Румъния, Турция и Югославия.
- създаване на система за колективна сигурност в Европа.
- получаване дългосрочни гаранции за мирно съжителство със съседите от Великите сили и ООН.

/Пресслужба "Куриер"/


10:58:32
13.06.1991 г.

 

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!