13 май 1993

София, 13 май 1993 година
        Брой 92 /879/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР ПРОТИВ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕЛИГИЯТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИЕТА НА СЪВМЕСТНО РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ НА 5 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ.


Живеем в преломно време - време на надежди, но и пълно с подводни рифове. Решаваме задачи, които досега не са решавани. Затова са необходими разум, съпоставяне на мнения, диалог. Омразата е път без изход.

България е нашата Родина. На всички: и българи, и турци, и роми, и евреи, и арменци. Ние сме заинтересовани в нея да има мир и зачитане на човешките права. Ето защо сме против етническото и верското противопоставяне. Отричаме всякакви форми на религиозен фанатизъм, защото водят до конфликти с трагични последици, независимо дали се касае за християнски секти, ислямски фундаментализъм и други, нетърпени в демократичните страни.

Считаме, съгласно ал.2 от чл.12 и ал.4 от чл.13 на конституцията, за недопустимо използването на религията за политически цели. Отричаме всеки насилствен опит за смяна на народностната идентичност, както чрез злоупотреба на държавната власт, така и с религиозни внушения и натиск.

София, 5 май 1993 г.

ЗА АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ:
Н. Василев

ЗА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ:
д-р П.Дертлиев

ЗА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР:
В.Церковски

ЗА АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /НЕЗАВИСИМИ/:
М.Манолов

ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ:
В. Бъчваров

ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР:
С.Стоянов

ЗА ЛИЕБРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ:
В.Кошев

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ":
Б.Колев

ЗА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА":
Л.Собаджиев

ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
А.Доган

ЗА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ:
Ал.Каракачанов

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА"
Р.Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЦЕНТРИСТКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В ПЛОВДИВ, СЪЗДАДЕН НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА 22 АПРИЛ 1993 Г.


На 22 април 1993 г. на съвместно заседание представители на политически сили и организации с центристка ориентация подписаха протокол за сътрудничество в духа на споразумението на дванадесетте партии и организации от политическия център от 14 април 1993 г.

Умерените политически среди, към които принадлежат партиите и организациите, участници в Консултативния съвет за сътрудничество в Пловдив, винаги са се придържали към разума и умереността в политическия живот, винаги са били против крайностите и грубата конфронтация.

Ние се присъединяваме и напълно подкрепяме Протокола за сътрудничество на дванадесетте партии и организации и чрез нашето сътрудничество си поставяме следните цели в дейността ни в град Пловдив:

1. Да съдействаме за стабилизиране на обществото чрез намаляване на тясно мотивираната и самоцелна политическа поляризация.

2. Да подкрепяме идеите и практиката на парламентаризма, законността, конституцията и демократичните ценности.

3. Решително да се противопоставяме на неконституционните опити за дестабилизация на демократично избраните държавни институции.

4. Да се противопоставяме на стремежите за реставрация и установяване на всякакви форми на тоталитаризъм, авторитаризъм и авантюризъм.

5. Да търсим форми и възможности за решаване на наболелите въпроси с безработицата, престъпността, наркоманията и застрашеното от набезите на чужди на нашия народ секти духовно здраве на нашите деца, които са според нас едни от най-болните проблеми в нашия град.

6. Да търсим форми и възможности за преодоляване на конфронтацията между Общинския съвет и Общинската управа, за да може избраните с такава надежда и вяра местни управници да съсредоточат своите усилия в решаване на кардиналните проблеми на града, за което всъщност са избрани.

Ние сме готови да сътрудничим с всички политически сили, които в своята дейност не проявяват крайности, национализъм и психопатия в политическото си поведение.

Пловдив, 12 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.


Българският студентски съюз изразява своята дълбока тревога от грубото политизиране на академичния живот в Софийския университет "Св. Климент Охридски”. Считаме, че този факт предопределя по-нататъшното принизяване на научната, учебната и изследователската дейност в най-старото и авторитетно висше училище в България.

Фарсът, наречен Общо събрание, показа на студентите, участвали в него, че демокрацията няма шанс там, където с преднамерен цинизъм и неудовлетворен кариеризъм се отстраняват учени и преподаватели с безспорен авторитет.

Сто години Софийският университет опазва своето съществуване и академичност, независимо от политическите конюнктури на общественото развитие.

Днес сме свидетели на целенасочено разделяне на академичната общност. Масовата акция по отстраняване на учени от управлението на университета - по политически признак, ще възпроизведе само конфронтация. Връщането към тоталитарните методи на разправа ще отнеме културата на взаимоотношения и спокойствие в учебния процес.

Българският студентски съюз категорично възразява срещу опитите да се прилагат политически критерии спрямо оценката за професионализъм на нашите преподаватели.

Българският студентски съюз ще защитава Закона за автономия на ВУЗ като единствен гарант на демократичните промени във висшето образование.

Ето защо ние призоваваме всички свои колеги и преподаватели, делегати на Общото събрание на Софийския университет да БОЙКОТИРАТ свиканото за сряда - 12 май 1993 г. общо събрание, за да изразят своя протест срещу политическия натиск и унижение над Академичната общност в Алма матер.

София, 10 май 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС:

М. Копчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА РАЗШИРЕН ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 8 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ.


Централният комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ отчита, че промените са исторически процес на развитие на обществото, т.е. резултат от борбата между прогреса и реакцията.

Историята в развитието си не се повтаря. Несправедливостите, нерешени при революционни ситуации, историята ги акумулира в енергия на обществото и ги решава на по-високо ниво. Първата и Втората световна война са в резултат на преразпределение на пазарите. Реалностите след Втората световна война създават нови междудържавни отношения. Усвояването на комунистическата идея свива пазарите на империализма. В резултат на това е обявената от Чърчил студена война - за да се постави в ненормално положение развитието на социалистическото общество и развиващите страни.

В този аспект причините за кризата в световен мащаб БКП вижда в "студената" война и натрупваното на оръжие. Неудачите в социалистическата общност се очертават в три причини:

- студената война, обявена от Чърчил - "демона на века, равен на Хитлер" - в град Фултън, САЩ, през 1946 г. Загубите от нея не е изчислила нито една политическа сила и самата война ражда тоталитаризъм;

- по-голямата интензивност на капиталистическото производство и ползване на евтина работна ръка от третия свят. Явява се като продължение на неравномерното развитие на капитализма в стадий на империализма след Втората световна война /икономическото чудо във ФРГ, Япония, Южна Корея и др./;

- предателството спрямо социалистическата общност. В Рейкявик се извърши договореност за спиране на студената война и преминаване към нов тип психологическа война, в резултат на която са: религиозни, етнически, национални, горещи войни и реставрация на капитализма в социалистическите страни.

БКП стига до следния извод: в резултат на тези промени и предателства спрямо социалистическата общност империализмът по еднотипен начин и разработен сценарий извърши подмяна на правителства и марионетни президенти със свои хора /в Полша, Унгария, ГДР, Чехословакия, СССР, Румъния, България, Югославия и Албания/.

Стигна се до положението по примера на диктаторския режим на Хитлер да се забраняват партии - например забраната на комунистическата партия на СССР.

Рецесията, обхванала социалистическите държави, ще бъде още по-силна в капиталистическите страни.

Какво стана у нас? Строителството на социализма в България след 9 септември 1944 г. се постави на здрави марсксистки основи и се поде с голям ентусиазъм от трудовите хора. В условията на студената война БКП заработи в интерес на хората. Буржоазните партии преминаха в нелегалност и започнаха превземането на държавните постове. Студената война се водеше и на ниво партия. Още с вземането на властта от комунистите реакционните сили в тези страни и в нашата страна започнаха борба за премахване на властта на работниците и селяните. Удобен инструмент за постигане на тези цели бяха опортюнистите вътре в комунистическите партии. Нашата страна се оглавяваше от Тодор Живков и неговото обкръжение, наложено от Хрушчов на Априлския пленум 1956 г. Тяхната стратегия се изразяваше в това, запазвайки формата на социалистическата държава, да се подмени нейната същност. Това създаде обстановка за разслоение на обществото на бедни и богати, което доведе стремежа за реставрация на капитализма в нашата страна.

Върхът на тази стратегическа цел се явява 10 ноември 1989 г. Създаването на кръгла маса по същество не е отстъпление за избягване на кръвопролитията, а съглашателство, пазарлък на едни и същи хора /на чуждия и криминалния капитал/ на червената и синята буржоазия, в ущърб на интересите на трудовите хора. Предателството на кръглата маса създаде по-голямо разслоение в обществото и задълбочи кризата. Отказът на БСП да бъде авангард е предателство. Задълбочаването на кризата като резултат от работата на кръглата маса, пакостите са равни на тези, нанесени от 25-то Народно събрание на страната. Начертаната от кръглата маса линия се продължи от правителствата.

ФАКТИ:

Правителството на Андрей Луканов узакони криминалния капитал на червената буржоазия; обезцени лева и стимулира инфлацията. Създаде спекулативен капитал, премахна дотациите.

Правителството на Димитър Попов - "Правителство на надеждата": Това правителство трябваше да балансира обществените напрежения, без да пречи на реставраторския курс към капитализъм, но тъй като то водеше до монопол на червената буржоазия, това не се постигна и беше свалено. На практика правителството на Д.Попов бе крачка на преминаване от 53 процента спечелване на парламентарни места от БСП към нови избори, в които СДС е вече разделено на три групировки - СДС-движение, СДС-център, СДС-либерали, и БСП в коалиция с 5 десни партии - ПССД. Това доведе до падане влиянието на БСП от 53 процента на 23 процента и порастване на влиянието на СДС-движение на 34 процента.

Вмъкна се в парламента една партия, изградена на националистическа и верска основа, за което Ахмет Доган се похвали, че това е най-голямата турска партия вън от територията на Република Турция, което е нарушение на конституцията. Но Конституционният съд я утвърди, с което самият той погази конституцията. Спечелването на изборите от тези съюзи се осигури от Избирателен закон от самото ВНС с поставяне на мажоритарния праг, който бе прескочен от ДПС - 8 процента. Това е грубо нарушение на правата на човека, чрез изменението на конституцията и на законите за въведената департизация.

Пиратското участие на партии с нетрадиционни бюлетини, изявлението на президента Желю Желев два дни преди изборите, което целеше сплашване на народа в полза на СДС, лишаването на БЗНС от участие в парламента, доведе със страх от конфронтация на власт СДС.

Правителството на Филип Димитров дойде на власт, за да задълбочи кризата и да работи за чуждия капитал. Под девиза на реституцията - което означава възвръщане на всички конфискувани и национализирани имоти на незаконно забогателите и военнопрестъпниците от Втората световна война и техните наследници. На практика обаче правителството на Ф.Димитров излезе вън от този девиз и премина към всеобщо разрушаване на всички движими и недвижими фондове в селското стопанство, включително и паричните средства. Но правителството на Ф.Димитров не успя да направи баланс на двата капитала.

За вредите, които нанесе правителството на Ф.Димитров БКП се обърна към прокуратурата. БКП си запазва правото да събира допълнително доказателства и да се обърне към Международния съд в Рим.

Правителството на Любен Беров - правителство на приватизацията. Дойде на власт като сговор между БСП и ДПС. Тук се консолидираха реставраторските и ренегаторските сили от парламента въпреки парадирането със завой наляво. Това е правителство с програма на СДС, мандат на ДПС, водещо към разслоение на обществото.

БКП осъжда предателството на кръглата маса и оставянето на хората в безпътица на принципа "всеки да се спасява сам".

БКП продължава да работи от позицията на марксистко-ленинското умение за организиране на трудовите хора.

БКП приема промените не като разбиване на комунизма, а като предателство към работническата класа.

Програмата на БКП стои на позициите на марксизма-ленинизма, това е приетата програма от Бузлуджанския конгрес 1891 г. и е единствена със стогодишна история.

София, 8 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ОБЩИНА "СРЕДЕЦ", СОФИЯ, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ.


Сто и петнайсет години в България не бе разрушен или поруган нито един паметник на руски войник, загинал в Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. Стотици са тези паметници, на които всеки българин гледа с благоговение.

При навлизането на съветската войска в България през септември 1944 г. нито един съветски войник не падна убит, не бе даден нито един изстрел, а България не бе обявила война на СССР. По това време в страната ни имаше законно демократично правителство. Съветската армия навлезе в България, за да подпомогне налагането на сталински тоталитарен режим.

Подкрепяме категорично решението на Столичния общински съвет за демонтирането на Паметника на Съветската армия, намиращ се на територията на община "Средец".

Изказването на руския посланик по Българската национална телевизия смятаме за недопустимо вмешателство в решаването на един въпрос, който е от компетенцията на законно избрана институция на нашата държава.

Предлагаме на същото място да бъде издигнат паметник на ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

София, 10 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО ОТ ГРАДСКИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СОФИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РУСИЯ АЛЕКСАНДЪР АВДЕЕВ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до средстваза масова информация.


Градският съвет на Съюза на демократичните сили /СДС/ - София, остро протестира срещу намесата на г-н Авдеев във вътрешните работи на суверенна България и грубото му вмешателство в работата на Столичната община.

Столичният градски съвет обръща сериозно внимание на полицейското правителство на г-н Беров, изпълняващо президентските решения. Също ще бъде изпратено писмо до всички международни инстанции, в това число и ООН, във връзка с поведението на чужд посланик на 9 май 1993 г., грубо погазващ законите на Република България, забравящ, че България не е съветска губерния.

София, 10 май 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГС НА СДС-СОФИЯ:

Г.Тотев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЦВЯТКО БАРЧОВСКИ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАРЧОВСКИ,

Вече няколко месеца сме свидетели на безплодните опити да се установи конструктивно сътрудничество между ръководения от Вас комитет и младежките организации, между които е и нашата - Българска демократична младеж.

Като резултат от проведените досега няколко срещи се очертаха два основни проблема:

1. Липса на ясно установени правила за взаимодействие и степен на ангажираност както от страна на младежкото направление към Комитета за младежта и спорта /КМС/, така и от страна на различни младежки организации.

Това създава условия и възможности служители във Вашата администрация да отказват да се ангажират с предоставянето на искана от младежките организации информация, да не се обявяват възможности за участие в различни младежки проекти, т.е. за поведение, основаващо се на субективни критерии и предпочитания, което е недопустимо за държавни служители.

2. На проведените досега срещи участваха различни младежки организации, някои от които за пръв път се легитимираха като такива именно на тези срещи.

От друга страна, в изявления на представители на Комитета за младежта и спорта многократно е подчертавано, че в България съществуват над 100 /сто/ младежки организации и за комитета представлява неимоверна трудност да поддържа диалог и партньорство с всички тях.

Имайки предвид всичко това, а и задачите на Комитета за младежта и спорта, определени с нормативните актове за неговото създаване и функциониране,

НАСТОЯВАМЕ:

1. Да се обсъдят с младежките организации и утвърдят от Вас критерии за представителност /легитимност/ на младежките организации, което да послужи като база за определяне на легитимните младежки организации, с които КМС ще взаимодейства.

Предлагаме тези критерии да бъдат:
а/ съдебна регистрация, съобразно действащото законодателство на Република България /Регистрация по Закона за лицата и семействата или Закона за политическите партии/.
б/ изрично да е упоменато в Устава на съответната организация, че тя е младежка и да фиксира горна възрастова граница.
в/ национална и териториална структура, членска маса, организации и териториални органи и т.н. /териториалните органи на съответната организация да са изградени в не по-малко от 3/4 от областите, 2/3 от бившите окръзи и 1/6 от общините на страната/.

2. Комитетът за младежта и спорта да утвърди правила и механизъм за сътрудничество /след като предварително бъдат обсъдени и се постигне съгласие по тях с легитимните младежки организации, отговарящи на критериите по т.1./

Нашата организация счита, че каквото и да е наше участие в разговори и срещи с Комитета за младежта и спорта, преди да бъдат обсъдени и приети тези или други подобни процедури и правила, ще бъде толкова безплодно, колкото и досега.

Надяваме се, че ръководеният от Вас комитет си дава ясна оценка за необходимостта от установяване на общоприемливи принципи за диалог и взаимодействие с младежките организации и ще предприемете бързи мерки за преодоляването на това негативно както за Вас, така и за нас положение.

София, б май 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДМ:

Иван Атанасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 май - Следва предоставеният за разпространиние пълен текст на:
АНАЛИЗ "ГОЛЕМИТЕ ИЛЮЗИИ" /ЧАСТ ДЕВЕТА - ПОСЛЕДНА "ВЕЛИКАТА ДЕМОГРАФСКА ЕКСПЛОЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК"/ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В ЕВРОПА СЛЕД 1989 ГОДИНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ДИМИТЪР ПОПОВ.


Редно е тук да споменем и за драстичното намаление на населението на България през последните години с над 500 хиляди души. Една голяма част от това намаление е механичен отлив на български граждани с мюсюлманско вероизповедание в Турция. Според някои по-прецизни демографски проучвания отрицателният прираст на българите започва от 1984-1985 г., а намалението на населението в трудоспособна възраст започва през втората половина на 70-те години. В една моя статия във в."Народна култура" /бр.50 от 11 декември 1987 г.: под заглавие "Болест на развитите страни ли?" посочвам, че у нас намалява /в абсолютни и в относителни стойности/ броят на децата, родени от жени в детеродна възраст /от 15 до 34 г./. Така например докато през 1920 г. 1 204 000 жени раждат 193 000 деца, то през 1980 г. 2 203 000 жени раждат едва 118 000 деца. Или в сравнение с 1920 г. през 1980 г.77 на сто повече жени раждат 34 на сто по-малко деца. Посочвам още, че през 1980 г. коефициентът за интегрална плодовитост е паднал от критичната граница 2,20-2,10 родени деца от една майка до края на детеродната й възраст на 1,90-1,87. При това тогава правя и прогнозата, че ако не настъпят благоприятни промени в това отрицателно развитие, населението на България ще започне постепенно да намалява след 1993 г.

Днес можем с голяма тревога да си припомним и прогнозата на българския проф.Наумов от 1985 г., че регресивното демографско развитие на българската нация ще доведе до цялостното намаление на народа ни към 2025 г. на около 5-5,5 милиона души, а дифузните процеси вътре в него, свързани с абсолютното и относителното намаляване на чисто българския елемент, ще бъдат още по-обезсърчаващи.

Новото преразпределение на света между големите икономически, политически и военни групировки на САЩ, ЕО и Япония ще изостри още повече противоречията между богатите и бедните страни. Противоречията север-юг, петролните интереси в Близкия изток и в басейна на Персийския залив отново ще натрупат планини от конкурентни оръжия в тези райони. Гладът - тази бавна неумолима смърт, ще стисне за гърлото още много райони от Северна и Централна Африка. Сахара ще продължи своя пясъчен натиск на юг, притискайки и подгонвайки милиони хора и животни към все още благодатните райони на Южноафриканската република.

Подобни екологически бедствия ще се стоварят върху обширни пространства на Централна и на Южна Азия, където изсичането на горите и ерозията на почвата ще носят отново глад. Много по на юг, по поречието на Амазонка в Южна Америка, изсичането на безкрайната джунгла ще донесе нова култура и по-отчайваща мизерия. Всяка година от този идващ XXI в. от екологичната карта на света ще изчезват плодородни земи, равни на две-три Българин. Развитието на нова космическа цивилизация няма да изтрие от лицето на нашата планета нейните стари рани, недъзи и жажда за владичество. Ето защо, подгонени от глада и от други бедствия, най-напред стотици хиляди, а по-късно милиони хора ще започнат бавното си, но неумолимо придвижване към по-богати на вода и плодородна земя райони. Великото преселение ще стане една съдбоносна реалност и трагедия.

Може да се очаква китайска емигрантска вълна към руския Далечен изток, а след това на север, към Монголия и Сибир. Не е изключено това да даде повод за война, в която твърде лесно могат да се намесят и други големи сили в този регион.

В световните миграционни потоци опасно стимулираща роля ще играе вероятно религиозният фундаментализъм. В това отношение ислямът е една реална заплаха за Европа, за нейните нрави и култура през идващите 15-25 години. Натискът ще бъде от Югоизток към Северозапад и от Юг на Север през Средиземноморския басейн. Както в Европа, така и в САЩ, Канада и Австралия "колонизирането" на развитите страни ще започне с наплива на евтина работна ръка от страните на третия свят. Така в големите индустриални общности ще се създадат колонии от хора с други нрави, религиозни вярвания и бит. На първо време това ще породи национализъм и расизъм на местна почва, а от подобни обстоятелства ще възникнат и по-големи международни конфликти.

Едва ли човечеството ще стигне до ядрен сблъсък, защото съзнанието за неизбежната обща смърт ще плаши притежателите на подобни оръжия /а те ще бъдат много/ да прибягнат до употребата им. ООН ще наблюдава безпомощна безбройните местни трагедии от рода на тази в Босна и Херцеговина, а благоденствието и огромният технически напредък на развитите страни ще започнат своя бавен, но неумолим упадък. Защото егоизмът, фалшивата надменност и чувството за превъзходство над по-бедните винаги са водили до гибелта на някаква цивилизация.

Поставен на кръстопътя на това огромно човешко придвижване с изчерпани възпроизводителни сили, нашият народ постепенно ще потъва в миналото и в историята към изчезналата епоха на траките.

Напълно възможно е да се събудим, преди този кошмар да настъпи! Информационната революция, на която сме свидетели, направи света едно село, по израза на великия Пейн. Все още 1000 млрд. долара за международни възстановителни програми могат до променят лицето на планетата. Ето защо разумът за съдбата на света трябва да надмогва националното себелюбие и местните интереси. Само тогава прозрението на Бетховен в безсмъртната му Ероика ще се превърне от мечта в действителност. ПРЕГЪРНЕТЕ СЕ, НАРОДИ!

/Пресслужба "Куриер"/


[реклама]


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


138. СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ /СБО/


Идеята за създаване на партията възниква през юни 1991 г. сред група интелектуалци, членуващи в просветно-културната организация Национален патриотичен съюз "Защита" - Гео Донев, Борис Чолпанов, Павел Славянски и проф. Христо Маринов. Към тях се присъединяват Анета Анакиева и Елена Огнянова. Официалното учредяване на партията Съюз на българските общности /СБО/ става на конференция на 21 юни 1992 г. в сградата на Съюза на българските писатели. С решение на Софийски градски съд е регистрирана по Закона за политическите партии на 5 март 1993 г.

Съюзът на българските общности си поставя за цел възстановяването на българската самобитност в областта на политиката, икономиката, науката и културата. Тя се бори срещу изкуственото разбиване на българския народ на етноси, религиозни общества, партии и организации и тяхното противопоставяне едни на други. За свои приоритетни задачи СБО счита отстояването на хуманността, демократичните ценности, общочовешките добродетели, правото на лична и частна осбственост, защитата на човешкото достойнство на българските граждани не само в страната, но и по света. А също така и приобщаването на общностите с български произход и самосъзнание към родината.

Съюзът на българските общности възнамерява да води безкомпромисна борба със спекулациите с етнорелигиозните дадености на страната, като изисква осигуряването на пълна свобода за всяка личност в нейния демократичен избор и самоопределение.

Ръководен орган е Централният съвет. Председател на партията е Гео Донев.

За контакти със Съюза на българските общности:

1799 София, ПК 93, тел.75-43-11.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
13.05.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Траянка Каличкова
Комлексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!