14 февруари 1996


София, 14 февруари 1996 година
Брой 32 /1587/  
 

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО, ЦЕЛОСТТА И ИДЕЙНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БСП.


Нашата партия навлиза в нов период на тежки изпитания - може би най-тежките и най-опасните през всичките години на "прехода". Излезе наяве доскоро скритото класово настъпление на новоформиралата се спекулативно-паразитна буржоазия, при което различните групировки от нея водят безмилостна борба помежду си. В тази борба те искат да въвлекат и Българската социалистическа партия /БСП/ - най-влиятелната политическа сила в страната. Няма никакво съмнение, че в това е и същността на спора между всекидневника на БСП в. "Дума" и "приятелския кръг" "Орион". Този спор, който разтревожи и обърка голямото мнозинство от членовете на партията, ще продължи открито или скрито да се води, представлявайки реална заплаха за единството, целостта и идейно-политическия облик на БСП.

Тази заплаха не е от вчера. Тя тегне над нашата партия вече шест години. Най-напред бе направен опит за сриване на БСП чрез разкол на идейна основа. Той завърши с неуспех, но и с отказ от марксизма.

Последва нов опит за разцепление, този път на политическа основа. Той завърши с отказ от социалистическия обществен проект, но пак не се стигна до разцепление.

Свидетели сме на поредния и може би най-опасен опит за сриване на нашата партия: този път чрез прекия сблъсък на корпоративни икономически интереси. Сега се правят опити да се дестабилизира самото ръководство на БСП. Целта е то да бъде подчинено на користните интереси на новия едър капитал. Дилемата, която стои пред цялата партия, е или подчиняването й, или сриването й като мошна лява политическа организация.

Не това е дилемата на редовите социалисти, чиито интереси са съвсем различни. Пред нас има само една перспектива - БСП да поеме най-после исторически предопределената й роля на мощен защитник на интересите на най-широките слоеве на нашето общество. Ако това не стане, БСП неминуемо ще се превърне в заложник на интересите на едрия капитал.

През тази година предстоят съдбоносни събития за България: изборите за президент, опитите за включване в НАТО, а с посещението на Симеон Кобургготски - обединението и мобилизирането на цялата десница. И всичко това е на фона на растящи социално-икономически трудности и повтарящи се управленски несполуки. В тази обстановка не е изключено по време на отчетно-изборната кампания противоречията между различните икономически групировки да бъдат внесени в цялата партия.

Това не бива да бъде допуснато. Споровете, които се поведоха на страниците на в. "Дума”, не са спорове между редовните социалисти. Истинският "спор” е между тях и едрия капитал, домогващ се да подчини БСП на користните си интереси. Това всъщност не е и спор, а истинска борба за съхраняването на единството, целостта и идейната идентичност на БСП като социалистическа партия на трудовите хора.

София, 12 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОКРЪЖНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ВАРНА, ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА КЪРДЖАЛИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА КАСИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до министър-председателя и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Окръжният съвет на Движението за права и свободи /ОС на ДПС/ - Варна, изразява категоричен протест срещу решението на Кърджалийския окръжен съд за непризнаване на резултатите от местните избори в Кърджали, обявени от единствения оторизиран от закона орган - Общинската избирателна комисия.

Ние сме сериозно обезпокоени от явните опити на висшите представители на БСП в изпълнителната власт за налагане на монопол и над съдебните органи, за отнемане на независимостта на третата власт. Решението на Кърджалийския окръжен съд е резултат от тези опити и сериозно подкопава доверието на гражданите в правораздаването в нашата страна. Злоупотребата с властта от страна на висши представители на правителството и на БСП както в навечерието и по време на изборите за местна власт, също така и след обявяването на резултатите от тези избори създаде политическо напрежение в региона. ОС на ДПС - Варна, е за спешни мерки срещу домогвания, които биха довели до прерастване на политическото напрежение в етническо напрежение. Подобни опити биха поставили под въпрос националната сигурност на държавата. Ние дълбоко вярваме, че защитата на правата на човека у нас е един от устоите на сигурността на страната.

Варна, 13 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кадир Кадир

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - АРДИНО, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА КЪРДЖАЛИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА КАСИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до министър-председателя и до средства за масово осведомяване.


Общинският съвет на Движението за права и свободи /ОбС на ДПС/ - Ардино, остро протестира срещу касирането на местните избори в Кърджали. Този акт е израз на лъжливото демократично управление, провеждано от правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ в Република България, и на компрометирането на страната ни пред света. По този начин правителството излага на показ своя истински проблем, а той е нездравата политическа атмосфера, в която за пореден път се размахва картата на национализма. И то прави това тъкмо в момент, когато обществото на практика усеща дефектите от предишната тоталитарна система, която всяваше постоянна вражда на всеки срещу всеки.

Решението на Окръжния съд - Кърджали, още веднъж доказва, че отвратителните белези на миналото не са зараснали. Чернилката, която отново блика от обществения живот в България, бързо очерня хоризонтите на бъдещето. Посегателството върху демокрацията в страната ни е факт, който днес никой честен и достоен човек не може да отрече и да отмине с безразличие. Време е да се даде отпор от всички хора, които милеят за България, за нейния суверенитет в опитите да се дестабилизира политическият живот в страната. Да се обединим срещу тази престъпна политика така, както сторихме това преди шест години! Нека да запазим сводовете на демокрацията, които всеки момент могат да рухнат под напора на нечисти сили, които сега владеят Отечеството ни!

Ардино, 12 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ.


Някога българите си даваха пари на заем, без да ги види някой, скришно, и без разписки, защото си имаха доверие. Заема си връщаха в уговорения срок, пак без да ги види и чуе някой.

Някога вратите на къщите бяха отключени и нищо не се губеше от тях и дворовете им, а последните бяха навързани с комшулуци.

Някога хората замръкваха на полето и в планината: и жътвари, и градинари, лозари, бостанджии, пчелари, овчари, говедари, козари, рибари, туристи и пр. спяха под открито небе или в незатворени колиби, без да се страхуват за живота си. По градските улици гражданите се движеха по всякой час на денонощието, без дори да си помислят, че някой може да ги заплашва или напада.

Някога и в най-отдалечените и затънтени селца си живееха стари хора, без да се притесняват, че нещо лошо може да им се случи.

Някога в почти всяко село се намираше по някой и друг крадец - кокошкар, и всички го знаеха, в градовете на мода бяха само джебчиите. По-едрите "риби" - крадци или мошеници, бяха най-много от сорта на Пантуди, по-скоро ловък фокусник и веселяк, отколкото престъпник.

Е, имаше и по-големи кражби, грабежи, изнасилвания и убийства, но те бяха инцидентни, единични, предизвикващи сензации и с месеци се пишеше и коментираше по тях. Полицията пък бързо "пипаше" и ги разкриваше /дори с най-примитивни средства/ и ги предаваше на прокуратурата и съда и престъпниците си получаваха заслуженото.

Такава беше картината на престъпността у нас. И това "някога" не е носталгия по някакво идилично време, а носталгия по някогашното доверие, спокойствие и човещина.

Естествено, сега в друго време живеем... Всичко се е променило и продължава да се променя и към добро, и към зло. Но престъпността се открои над всички злини и взе връх! Погледнете само дали не е така: вратите и прозорците на домовете, на обществените сгради, на магазини, кантори, и пр. се "украсиха" с железни решетки, вратите се подсилиха, хората не смеят да закъсняват много вечер, защото се страхуват. Вижте нощните влакове с по колко пътници пътуват. Прочетете криминалните хроники на вестниците и ще разберете колко и каква е престъпността - от обикновени нарушения до най-вулгарни и садистични изнасилвания, грабежи, свързани с тежки телесни, повреди, и убийства, убийства!

Понятията се промениха. Никой вече не се срамува, че е съден, че е извършил леко или тежко престъпление. Престъпниците не се страхуват от закона и от наказанията, от справедливото възмездие. Дори се позовават на "правата на човека"! Излиза, че за престъпниците важат "правата на човека", а за жертвите им - не!

Нашата българска демократическа партия за европейски и световни щати /БДПЕСЩ/ е за ред, спокойствие, сигурност и справедливост. Ние сме против смъртното наказание, защото не с него ще се пресече престъпността, а с масовото разкриване на престъпленията - от най-дребните нарушения до най-тежките престъпления, и строги наказания на нарушителите и престъпниците, та били те и по върховете на държавното управление и властта!

Трябва от детски години да се възпитават гражданите в спазване на законите; моралните ценности трябва да се възстановят, ако искаме да има честни и съвестни хора!

Управляващите очевидно не могат да се справят с престъпността. Тогава? Тогава българският народ сам трябва да се замисли как да защити имота, честта и живота - на себе си и своите близки!

София, 9 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - 1990, ДОПЪЛНЕН И ПРИЕТ НА ЧЕТВЪРТАТА ОБЩОНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ /14 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/. Организацията е регистрирана по Закона за лицата и семейството; председател е Добромир Задгорски.


I. СЪЩНОСТ

1. Сдружение Общонароден комитет за защита на националните интереси - 1990 /ОКЗНИ - 1990/ е надпартийна обществена организация, която действа в рамките на Конституцията и на законите на Република България, пактовете за правата на човека и Заключителния акт от Хелзинки, като се стреми да обедини целокупния български народ и чуждестранни граждани от български произход около идеите за утвърждаване и защита на националните ценности и интереси във всички сфери на обществения живот. То е продължител на движението, създадено от български патриоти на 7 януари 1990 г. ОКЗНИ - 1990 е за открит диалог и взаимодействие с всички национално отговорни обществени сили, които работят за изграждането на Република България като еднонационална, правова и демократична държава.

2. Сдружение ОКЗНИ - 1990 е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр.София, община "Триадица”, ул. "Бяла Черква" 3 и почетно представителство на учредителите в гр.Кърджали, ул. "Изгрев" 9.


II. ЦЕЛИ

3. Сдружението има следните цели:

а/ Защитава правото на българския народ, обединяван от общността на езика, културните и държавните традиции, винаги при пълна свобода да определя, когато и както пожелае, своя вътрешен и външен политически статут без външна намеса и да осъществява политическото, икономическото и културното си развитие според собствените си желания.

б/ Съдейства да бъдат създадени благоприятни условия за масово доброволно завръщане на всички българи в тяхното отечество, а също и за доброволно изселване от Република България на всички, живеещи в нея лица, които не я чувстват като свое единствено отечество, което да са готови да защитават срещу всякакви възможни посегателства, насочени срещу неговия суверенитет, териториалната му цялост и правото на българския народ на самоопределение.

в/ Работи за всеобхватното възраждане на наддържавна културна общност, която обхваща коренното население от български произход.

г/ Съдейства за възможно най-широко и бързо усвояване на всичко полезно от опита на другите страни и народи, което би могло да спомогне за повишаване на сигурността и благоденствието на българската нация и за издигането на Република България до равнището на най-развитите страни.


III. ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

4. ОКЗНИ - 1990 е открит за всички пълнолетни български и чужди граждани, без разлика на пол, роден език, вероизповедание, политически убеждения и партийна принадлежност, които признават устава и другите програмни документи на сдружението и са готови с личния си пример и делата си да съдействат за повишаване авторитета на организацията и за утвърждаване на нейните цели във всички сфери на обществения живот. В сдружението не могат да членуват люде, които нарушават Конституцията и законите на Република България.

5. Приемане на нови членове на ОКЗНИ - 1990 става от първичната организация на сдружението по места въз основа на отправено писмено заявление на кандидата, което съдържа трите му имена, адрес на местоживеене, ЕГН, както и декларация, че приема устава на ОКЗНИ - 1990. Отказът за приемане се мотивира писмено.

6. Когато член на ОКЗНИ - 1990 развива дейност, която противоречи на настоящия устав, той се изключва с решение на първичната организация на сдружението. Решението за изключване се мотивира писмено.

7. Членовете на ОКЗНИ - 1990 имат право: да избират и да бъдат избирани в органите на управление, да участват в дейността на сдружението с равни права и задължения; да искат и да получават информация за работата на другите членове и цялостната дейност на сдружението; да ползват равноправно фондовете и базата на сдружението и да бъдат защитавани пред всички органи и организации.

8. Членовете на ОКЗНИ - 1990 са длъжни: да спазват този устав, да участват активно в събранията и в другите прояви на сдружението, да пазят авторитета на организацията, да работят за издигане на нейния просперитет и редовно да внасят членския си внос.

9. Председатели и заместник-председатели, секретари и лидери на политически партии не могат да бъдат избирани в ръководните органи на ОКЗНИ - 1990, както и да бъдат делегати на Общонародната конференция на пълномощниците.


IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ И УПРАВЛЕНИЕ

10. За успешното осъществяване на целите, членовете на ОКЗНИ - 1990 се самоорганизират в първични организации в границите на избирателните райони, наричани комитети за защита на националните интереси - 1990 /КЗНИ-1990/.

11. Органи на управление на КЗНИ - 1990 са Общото събрание на членовете на първичните организации на ОКЗНИ - 1990 в района, ръководено от местния, градския или областния координатор и координатор на КЗНИ - 1990.

12. Висш орган на КЗНИ - 1990 е Общото събрание на неговите членове, което се свиква най-малко 4 пъти годишно от координаторите на местно, градско или областно равнище /или по искане най-малко на 1/10 от членовете на местния КЗНИ - 1990/ чрез писмена покана, отправена най-малко седем дни преди провеждането му до всички членове за датата, часа, мястото и дневния ред на събранието. Събранието се смята за законно, ако в него вземат участие най-малко половината от членовете на КЗНИ - 1990. Всеки член има право на един глас, като решенията се вземат с мнозинство от присъстващите членове. Общото събрание приема решения за дейността на КЗНИ - 1990 за постигане целите на устава, избира за срок от 1 година координатор на КЗНИ - 1990, както и пълномощник /делегат/ за редовните регионални /градски/ и общонародни конференции на пълномощниците.

13. Координаторът на КЗНИ - 1990 ръководи между събранията дейността на първичната организация и представлява комитета.

14. Пълномощникът /делегатът/ се избира за прокарване на одобрена от членовете на КЗНИ - 1990 платформа на провежданите регионални /градски/ и общонародни конференции.

15. С оглед постигане целите на сдружението на територията на всеки обособен регион или град членовете на съществуващите в съответния регион или град КЗНИ - 1990 създават регионален /градски/ комитет за защита на националните интереси - 1990 /РКЗНИ - 1990 или ГКЗНИ - 1990/.

16. Органи на управление на РКЗНИ - 1990 /ГКЗНИ - 1990/ са: регионалната /градската/ конференция на пълномощниците /делегатите/; регионалният /градският/ съвет за координация; регионалният /градският/ координатор и областният координатор.

17. Висш орган на РКЗНИ - 1990 /ГКЗНИ - 1990/ е регионалната /градската/ конференция на пълномощниците /делегатите/ на всички КЗНИ - 1990 в района, която се свиква най-малко веднъж годишно. Извънредни регионални /градски/ конференции на пълномощниците могат да се свикат по искане най-малко на 1/10 от членовете на всички КЗНИ - 1990 в съответния район. Конференцията може да взема решения, ако на нея присъстват най-малко половината от пълномощниците /делегатите/ на всички КЗНИ - 1990 от региона или града. Всеки от пълномощниците /делегатите/ има един глас, като решенията се взимат с мнозинство от гласовете. Регионалната /градската/ конференция на пълномощниците приема препоръчителни решения за дейността на КЗНИ - 1990; избира за срок от една година регионален /градски/ съвет за координация в състав минимум от трима души.

18. Регионалният /градски/ съвет за координация през периода между конференциите съгласува действията на КЗНИ - 1990 в района; организира участието на членовете на образувалите го КЗНИ - 1990 в регионални, градски и общонародни мероприятия; организира предизборните прояви в региона /града/ на ОКЗНИ - 1990 в съответствие с решенията на НСК; подготвя проекти за дневния ред и решенията на регионалните /градски/ конференции на пълномощниците; свиква регионалните /градски/ конференции на пълномощниците, като уведомява всички КЗНИ - 1990 в района за мястото, датата и часа на тяхното провеждане, както и за проекта за дневен ред чрез писма с обратна разписка до всички КЗНИ - 1990 в района; уведомява КЗНИ - 1990 в района за всички извършени организационни действия.

/Пресслужба "Куриер"/


14:20:00
14.02.1996 г.


Редактор: Лилия Томова
                  Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Галя Дамянова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!