14 ноември 1997


София, 14 ноември 1997 година
Брой 89  (1785)


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ В РЪКОВОДСТВАТА НА БНТ И БНР. Документът е предоставен на Пресслужба "Куриер" при БТА от Пресцентъра на ВС на БСП.


С днешното си решение Конституционният съд отмени решението на мнозинството в Народното събрание за промени в ръководствата на Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ), което явно противоречеше на основния закон в страната - българската Конституция.

В искането си до Конституционния съд депутатите от Демократичната левица се позоваха на грубото противоречие на основните конституционни принципи за правова държава, за разделението на властите, за политическия плурализъм, за свободата на медиите и липсата на цензура.

Още в края на месец юли ръководството на Социалистическата партия предупреди за това явно нарушение и цялото българско общество, и международните институции чрез представителите на чуждите дипломатически мисии у нас. Още тогава предупреждавахме, че освен юридическите несъобразности смяната на генералните директори ще породи нови проблеми и ще доведе до още по-голям хаос в националните медии.

На 40-ия ден от назначаването на новите генерални директори служителите в Националната телевизия потвърдиха това наше становище чрез своя декларация. С нея се търсеше подкрепа от народните представители за прекратяване на безредието и дискредитацията на журналистите от новото ръководство.

И служителите в националните медии, и цялото българско общество за кратко време се убедиха каква беше крайната цел в смяната на генералните директори - пропагандно осигуряване на управляващото мнозинство, лишаване от истинска и автентична информация, установяване на тотална цензура и изолиране на българската опозиция, и най-вече на Българската социалистическа партия (БСП). За изпълнението на всички тези цели управляващото мнозинство дръзна да наруши дори и Конституцията на страната.

Единодушното решение на Конституционния съд показа, че законността в страната все още съществува, въпреки узурпацията на властта от страна на управляващите. Конституционните съдии днес доказаха, че юридическата съвест стои над политическите пристрастия.

София, 6 ноември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА АЛТЕРНАТИВА: БЪЛГАРИЯ И НОВИЯТ СВЯТ, ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ДОСТОЕН НАРОД" НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА, ПРЕДСТАВЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В СОфИЯ НА 10 НОЕМВРИ 1997 Г. Документът е предоставен за публикуване в пълен текст изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА

За българската левица този век започна с разцепление: "тесни" и "широки" социалисти, по-късно - "комунисти” и "социалдемократи". То бе отражение на събитията в световната социалдемокрация, на възникването и развитието на болшевизма.

Разделителната линия се задълбочаваше, за да се превърне в пропаст между революционния болшевизъм и реформизма.

След Девети септември 1944 г. социалдемократите бяха използвани от комунистическата партия за узаконяване на новата власт, за да бъдат по-късно преследвани и унищожени.

След Десети ноември 1989 г. всичко това се отрази върху българския обществен и политически живот.

Особено неблагоприятно бе това отражение върху левицата, която остана недостатъчно реформирана, носталгично настроена.

Сега, на прага на XXI век, сме изправени пред съвършено нови реалности. Те обезсилиха старите разделения, произнесоха присъда над старите доктрини и идеологии. Изправиха ни пред историческото предизвикателство на обединението. Обединение на качествено нова основа.

Историческата задача пред нас е в България да се създаде нова левица - алтернатива на десницата. Без нея страната няма бъдеще; нямат бъдеще и реформите.

Евролевицата гледа по нов начин на миналото, на отношенията си с другите политически партии.

Лишена от комплекси и обремененост, тя възприема от него всичко ценно и положително, за да го преосмисли в изменилите се условия.

Това е спокоен, уравновесен диалог с миналото и предците. Диалог, който не зачерква, но и не остава при миналото, в плен на неговите предразсъдъци и грешки. Диалог, който не зачертава постиженията на поколенията българи, не ги преиначава и пренаписва.

Евролевицата е част от социалдемократическото движение у нас, от реформаторските сили, тяхно продължение в новите условия, но и същевременно нещо различно.

Евролевицата възникна, защото на България е нужна обединена и силна социалдемокрация. И тя може да изиграе решаваща роля в този процес.

Смисълът на промените е не да се върнем към изминалите времена на недоразвития, див капитализъм от началото на века или да бленуваме по сталинския социализъм, а да се движим напред към обществото на новата човешка цивилизация.

Социалдемокрацията е нужна, защото ефективността на пазарната икономика трябва да се уравновеси от социалната справедливост.
Ние си даваме сметка колко труден е пътят, по който поемаме. Колко време и шансове са пропуснати. Сили на реванша и на старото мислене ни дърпат назад.

Ние си даваме сметка, че България има свои особености, че към нея не са приложими механично чужди икономически модели и културни образци. Но също така че тя не може да остане встрани от съвременния свят, от новите процеси, които се развиват в него.


СВЕТЪТ, В КОЙТО ЖИВЕЕМ

1989 година преобърна хода на времето. Падането на Берлинската стена стана събитие-символ. То означи не само края на студената война, на двуполюсния свят, на завършените идейни доктрини. То показа, че светът поема нова посока, че в света се развиват нови тенденции, чието съдържание и характеристики тепърва ще се оформят.

Краят на студената война за пръв път ни отведе отвъд разделението на света на победители и победени. Тоталитарният социализъм се разпадна, но това разкри и оголи предизвикателствата и кризисните моменти, които назряваха в самия западен свят.

Смъртта на една доктрина не означаваше победа на нейния опонент. Разпадането на източния блок бе не победа на либерализма, а знак на един общ цивилизационен преход.

Все повече си даваме сметка, че живеем в друг, различен свят - не този след Втората световна война. В този свят базисните елементи на индустриалното общество отмират или коренно се видоизменят. Неговото развитие поставя под въпрос собствените му основания.

Това обаче днес става не по пътя на класовата борба, на революцията в политическия смисъл, а по пътя на дълбоките съдържателни и структурни преобразования на съвременното общество.

Либералният запад "залязва" не чрез сблъсъка със своята революционна алтернатива, а чрез самия себе си, чрез своето вътрешно преобразуване.

Нежните революции в Източна Европа породиха ново предизвикателство. Към какво водят те? Към миналото на капитализма или са знак на един глобален цивилизационен преход, който изправя пред изпитание самия западен свят?

Ако плановата икономика рухна, означава ли това, че възтържествува свободният, от нищо неограничаван пазар? Ако утопията за безкласовото общество рухна, означава ли това, че социалното неравенство е нещо естествено? Ако рухна тоталитарната държава, намери ли решение проблемът за отношението между държава и общество, политика и икономика?

Светът, в който живеем, приближава, а може би вече е преминал, опасни граници - икономически, социални, екологически, демографски и политически. Той е станал по-уязвим и несигурен. Уязвим в неспособността си да въздейства и да регулира своето собствено развитие. Несигурен - поради преходността на основните му опорни структури.

Революционните промени от 1989 г. не ни връщат в миналото, а разкриват нови хоризонти и предизвикателства на бъдещето. Те бележат не просто рухването на една обществена система, а предизвикателствата пред човешката цивилизация в края на XX век.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА, ПРЕДСТАВЕН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ НА 10 НОЕМВРИ 1997 ГОДИНА. Документът е предоставен за публикуване в пълен текст изключително на Пресслужба"Куриер" при БТА.


Българската Евролевица (БЕЛ) е общност на съмишленици - свободни хора, обединени от общи идеи за света и за бъдещето на България, изповядващи принципите и ценностите на съвременната социалдемокрация, убедени, че бъдещето принадлежи на свободата, справедливостта и солидарността.

Българската Евролевица е органична част на гражданското общество. Тя има своите корени в социалдемократическата левица у нас. Тя е мост за приобщаването ни към една нова Европа - на 21-ия век.

Българската Евролевица търси отговор на предизвикателствата на новата епоха, в която навлиза човешката цивилизация - на глобални, взаимосвързани промени; на нов синтез, надхвърлящ границите на завършените идейни доктрини. Сърцевината на нашия светоглед е новото развитие, основано на икономическата, политическата и социалната рационалност и справедливост - развитие, за което човекът не е средство, а цел.

Българската Евролевица е нов тип политическо обединение, основано върху принципите на индивидуалната инициатива, демократично участие в политическия живот, самостоятелността на местните структури. Тя е отворена за взаимодействие с всички политически и обществени организации, изповядващи посочените принципи и ценности, за преодоляване разделението от миналото.

Българската Евролевица се стреми към обединение на българската социалдемокрация на основата на общи идейни виждания и утвърждаването на социалдемократическа алтернатива в обществото. Тя принадлежи към общността на Социалистическия Интернационал.

Българската Евролевица е политическа организация, осъществяваща своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на страната.


ГЛАВА ПЪРВА
ЧЛЕНСТВО

Член 1. (1). Член на Българската Евролевица (БЕЛ) може да бъде всеки пълнолетен български гражданин с избирателни права, който приема Програмата и Устава на БЕЛ.
(2). Членството се придобива с писмено заявление на кандидата в клуб на БЕЛ.
(3). Членовете на БЕЛ не могат да бъдат членове на други политически партии.

Член 2. (1). Членството се прекратява при напускане или отпадане.
(2). Напускането се обявява лично. Връщането на членската книжка се смята за декларация за напускане.
(3). Отпадането е следствие на идейна, политическа и организационна несъвместимост между партийния член и организацията.

Член 3. (1). Всеки член на БЕЛ има право:
а) на пълна информация и свободна дискусия;
б) да избира и да бъде избиран в органите на партията;
в) да участва в разработването и осъществяването на политиката на БЕЛ;
г) да отправя питания и заявления до всички органи на БЕЛ и да получава отговор;
д) на защита от страна на БЕЛ, ако е преследван по политически причини.

Член 4. (1). Всеки член на БЕЛ е длъжен:
а) да спазва устава;
б) да участва в политическите инициативи на партията;
в) да плаща редовно членския си внос.


ГЛАВА ВТОРА
СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО

Член 5. (1). БЕЛ е структурирана на териториален признак в съответствие с административно-териториалното деление на страната и избирателните закони на Република България.
(2). БЕЛ се изгражда от:
- местни клубове (селски и градски);
- общински (районни) организации.


КЛУБОВЕ

Член 6. (1). Клуб може да се учреди най-малко от 5 члена.
(2). Учреденият клуб се регистрира в общинския (районен) съвет на БЕЛ.
(3). Ръководен орган на клуба е Общото събрание на членовете.
(4). Общото събрание решава всички въпроси, отнасящи се до клуба, в това число:
     а) избира клубно ръководство в състав до 5 души, в това число председател и ковчежник;
     б) избира делегати за общинската (районната) конференция;
     в) издига кандидати за изборни длъжности в партията;
     г) прави предложения за органите за местно самоуправление.
(5). Решенията се взимат с обикновено мнозинство от регистрираните членове на клуба.
(6). Събранията на клубовете са открити за симпатизанти.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ" (ОНС), ПОДПИСАНО В СОФИЯ НА 12 НОЕМВРИ 1997 Г. МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БЗНС) "НИКОЛА ПЕТКОВ", ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС), ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" (ЛС - "НИ"), ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЦЕНТЪР (ПДЦ) И ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ (фЦБ). Документът е огласен на пресконференция в парламента и е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Изхождайки от общото разбиране, че двуполюсният модел и еднопартийното управление са опасни за условията на България и забавят прехода към демокрация и пазарно стопанство,

ние заявяваме нашата решимост и обща воля да се обединим независимо от своите политически, верски и етнически позиции:
- За спасението на страната от икономическата разруха и политическите ежби;
- За решителна трансформация на икономиката и защита на принципите на свободната частна инициатива;
- За включването на страната в европейските и евроатлантическите структури;
- За превръщането на Н. В. Цар Симеон Втори в реален фактор за съдбините на България;
- За реално спазване на правата и свободите на всички български граждани.

Днес, 12 ноември 1997 година, ние, долуподписаните председатели на горепосочените политически партии и организации, упълномощени от ръководните органи на същите, се споразумяхме за следното:

1. Учредяваме ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ с наименование "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ" (ОНС).

2. Политическият съюз Обединение за национално спасение е доброволно обединение на политически партии и организации за постигане на общи политически цели чрез съвместно присъствие в обществено-политическия живот на страната и участие в структурите на държавната власт на всички равнища.

3. Политическият съюз Обединение за национално спасение е и изборна коалиция по смисъла на ЗИНПОСК ("Държавен вестник", брой 69 от 1991 г.) и на ЗМИ ("Държавен вестник", брой 66 от 1995 г.). Парламентарната група на Обединението за национално спасение представлява всички партии и организации на Политическия съюз и защищава техните интереси.

4. Всеки от членовете на Политическия съюз Обединение за национално спасение запазва своята политическа, организационна и юридическа самостоятелност.

5. Ръководен орган на Политическия съюз Обединение за национално спасение е председателският съвет. Той се състои от председателите на политическите партии и организации - членове на Политическия съюз, които са равнопоставени съпредседатели.

На отделни заседания на Председателския съвет членовете на Съвета могат да бъдат замествани от техни представители, упълномощени за това от титулярите.

Председателският съвет избира политически секретар на ОНС, който е член на Съвета, без право на глас.

Председателският съвет избира официален говорител на Обединението за национално спасение.

6. Решенията на Председателския съвет на Обединението за национално спасение се вземат с единодушие (консенсус). Всяка политическа партия или организация - член на ОНС, има право на един глас и нейният глас има същата тежест, както гласът на която и да е друга партия или организация.

7. Участието в Политическия съюз Обединение за национално спасение не изключва и други самостоятелни връзки, контакти и отношения на партиите и организациите - членове на Съюза, за които те своевременно се информират.

Председателският съвет на Обединението за национално спасение приема становища относно явяването на местни избори. При възникване на различия между коалиционните партньори те се решават на преговори помежду им и се внасят за разглеждане в Председателския съвет по искане на една от страните.

8. Политическият съюз Обединение за национално спасение е отворен и за други политически партии, организации, съюзи и сдружения, които се приемат след писменото съгласие на всички партии и организации - членки на ОНС.

9. Политическият съюз Обединение за национално спасение формира регионални консултативни структури. Статутът, функциите и дейността на тези структури се определят на основата на утвърден от Председателския съвет на Обединението регламент.

10. Дейността на Политическия съюз Обединение за национално спасение се регламентира с документи, приети от председателския съвет.

11. Всяка партия или организация - член на Политическия съюз Обединение за национално спасение, може да прекрати своето участие в Съюза чрез решение на своя колективен ръководен орган и писмено уведомяване на Председателския съвет за това.

ПОДПИСАЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО:

За БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ": МИЛАН ДРЕНЧЕВ
За ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: АХМЕД ДОГАН
За ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ
За ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ - "НОВ ИЗБОР": ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ
За ПАРТИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЦЕНТЪР: ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ
За ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ: ХРИСТО КУРТЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ВЪПРОСИ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на останалите средства за масово осведомяване


Секретариатът на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП) счита за свое задължение да уведоми чрез БТА всички средства за масово осведомяване и да разобличи поредните лъжи, фалшификации, мошеничества и опити за кражба на ръководството на БКП от хора, които нямат нищо общо с БКП след 10.XI.1989 г. Въпросите се свеждат до следното:

1. В поместеното интервю на Невена Гюрова във вестник "Труд" от 10.XI.1997 г. с Емил Христов лъже и дезинформира, че Емил Христов сега е член на новоизбраното Политбюро на БКП. Това е лъжа, фалшификация и мошеничество. След 10.XI.1989 г. господин Емил Христов не е член на БКП. На 28.ІІІ.1992 г. Политбюро на БКП го изключи завинаги от БКП заедно с още 97 други виновници за икономическата катастрофа на България. Нещо повече - като член на ЦК на БКП преди 10.XI.1989 г. по информация на Вера Илиева с триперната си зараза, която е лекувал в Русе, за да не разберат колегите му от ЦК на БКП и съпругата му, любовните му подвизи, които са станали причина за смъртта на съпругата му, тъй като тя го е заварила в леглото им с любовницата му, съучастието му в ревизионистичната политика на тогавашния ЦК на БКП той е допринесъл достатъчно много за провала на социализма и на комунистическата идея, та сега да се смята за неин възродител, и то на фалшиво бесепарско фашистко сборище, проведено в грубо нарушение на Устава на БКП по нареждане на Висшия съвет (ВС) на Българската социалистическа партия (БСП) и Централния съвет (ЦС) на Българския антифашистки съюз (БАС), верни слуги на капитализма и на буржоазията.

Българската комунистическа партия е законно регистрирана легитимна организация с легитимно избрани ръководни органи на XVII конгрес на БКП, проведен на 14 и 15 септември 1996 г. и всякакви такива публикации като това интервю на г-н Емил Христов са подсъдни. Те са вредителски действия спрямо авторитета на партията ни и подлежат на санкциониране според националните и международните закони. С тези фалшификации и мошеничества Невена Гюрова и Емил Христов успешно изпълняват поставената им задача от ВС на БСП и ЦС на БАС. С тези фалшификации и мошеничества те целят да отвлекат вниманието на комунистите и симпатизантите от болните въпроси на деня и антинародната политика на ръководството на БКП преди 1989 г.

2. Една от основните цели на тези фалшификации е да се премахне Владимир Спасов като генерален секретар на БКП, за да могат да подчинят БКП на ВС на БСП чрез поставено вярно лице на БСП за генерален секретар на БКП, за да премахнат възможността и да попречат на Владимир Спасов да разобличава ръководството на ВС на БСП като организатори на подпалването на партийния дом през 1990 г. Ако това не беше вярно защо досега правителството на Луканов и това на Жан Виденов не насрочи делото за подпалването на партийния дом? Не го насрочиха, защото те го подпалиха, за да унищожат важни документи, касаещи престъпната дейност на Емил Христовци, Тодор Живковци, Лиловци, Лукановци и др.

3. Секретариатът на ЦК на БКП реши да доведе до знанието на обществеността, че легитимните ръководители на БКП, избрани на XVII конгрес, са:


A. ЧЛЕНОВЕ НА ЦК НА БКП:

Адриана Павлова Пенчева, Александър Цветков Александров, Атанас Христов Петров, Атанас Маринов Шагов, Ангел Митков Тодорин, Божидар Вутов Ганчев, Богомил Рибарски, Владимир Асенов Спасов, Васил Минков Василев, Виолина Василева Палчева, Георги Василев Даскалов, Георги Спасов Колев, Ганчо Александров Стоименов, Димитър Димитров Ябълков, Драган Миланов Гелев, Диньо Гочев Костов, Димитър Пътев Трайков, Димитър Чулашки, Димитър Тодоров Димитров, Данчо Илиев Бебев, Димитър Ангелов Шуманов, Еленко Димитров Мановски, Зонка Златкова Спасова, Иван Христов Ангелов, Иван Нейков Кесов, Исай Исаев Таков, Иван Костадинов Донков, Йордан Иванов Минчев, Иво Кирилов Дуков, Иван Дочев Тодоров, Йордан Николов Иванчев, Йордан Драганов Кръстев, Косьо Колев Терзиев, Милчо Петков Александров, Марин Георгиев Лазаров, Младен Маноилов Младенов, Митко Владимиров Войнов, Огнян Ангелов Лечев, Петко Василев Тонев, Павел Кънев Петков, Симеон Чукарски, Стефан Спасов Асенов, Стоян Тимов Манов, Славчо Стойков Станчев, Стоян Радин, Спас Лазаров, Стоян Георгиев, Тодор Костов Иванов, Теньо Янчев Пенев, Тодор Атанасов Тодоров, Тодор Василев Йорданов, Николай Петков Георгиев, Христо Дилов Гергов, Христо Димитров Линов, Цветанка Маринова Гергова и Цветан Русинов.


Б. КАНДИДАТ-ЧЛЕНОВЕ НА ЦК НА БКП:

Захари Костадинов Моллов, Гойчо Павлов, Васил Стефанов Винчев, Лиляна Рафаилова Каменова и Иван Цветков.


B. ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТБЮРО:

Владимир Асенов Спасов, Адриана Павлова Пенчева, Зонка Златкова Спасова, Милчо Петков Александров, Димитър Димитров Ябълков, Георги Спасов Колев, Стоян Тимов Манов, Павел Кънев Петков, Васил Минков Василев, Георги Василев Даскалов, Теньо Янчев Пенев, Косьо Колев Терзиев, Славчо Стойков Станчев, Тодор Атанасов Тодоров.


Г. КАНДИДАТ ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТБЮРО: Младен Маноилов, Драган Миланов Гелев, Петко Василев Тонев, Александър Цветков Александров, Стоян Георгиев, Иван Костадинов Донков, Димитър Тодоров Димитров, Христо Дилов Гергов и Димитър Ангелов Шуманов.


Д. СЕКРЕТАРИАТ НА ЦК НА БКП:

Владимир Асенов Спасов - генерален секретар и завеждащ ВПМВ и контролиращ кадровата политика, Адриана Павлова Пенчева - секретар по идеологическата политика и работа с младежите и жените, Зонка Златкова Спасова - секретар по информационната политика и партийния контрол, Милчо Петков Александров - секретар по организационните въпроси и кадровата политика и Димитър Димитров Ябълков - секретар по административно икономическата политика.


Е. ЧЛЕНОВЕ НА ЦКРК НА БКП:

Пеньо Савов Петков, Николай Филипов Стоянов, Георги Танев Божков, Венета Николова Петрова, Димитър Тончев Новаков, Костадин Станчев Йорданов, Захари Шиндарски, Христо Ангелов Дамянов, Георги Иванов Данов, Вуто Ничев Нанов, Борис Ангелов Митов, Георги Петров, Георги Желев, Георги Димов Тимов, Иван Димитров Иванов и Никола Тодоров Колев.

Политбюро на ЦК на БКП в заседанието си на 1.XI.1997 г. утвърди следния състав на Академичен съвет на АОНСУ при ЦК на БКП: Димитър Димитров Ябълков, Владимир Асенов Спасов, Пеньо Савов, Христо Дамянов, Иван Димитров, д-р Петко Василев Тонев, Иво Кирилов Дуков, Христо Димитров Линов, Зонка Златкова Спасова, Радка Стоилова Костова, Петър Асенов Хаджипетров, Божидар Попов, Еники Лазаров, Еленко Димитров Мановски, Стефан Минков Иванов и Иван Донков и им възложи на следващото заседание на Политбюро да представят тематичните си разработки, когато ще бъдат утвърдени професори, доценти и преподаватели. Утвърдени бяха следните катедри:

- Партийно строителство;

- Икономическа проблематика;

- Идеологическа проблематика.

София, 11 ноември 1997 г.

Генерален секретар:

ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за публикуване пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. Документът е предоставен на Пресслужба"Куриер" при БТА от Изпълнителното бюро на партията.


Днес за пореден път така наречените независими медии не уважиха редовната пресконференция на Българската работническа социалистическа партия (БРСП) в София прес. Очевидно обявената тема "НАТО, Русия и националната сигурност" представлява интерес само когато се разисква от редуващите се във властта партии-мастодонти. Над проявите на опозиционните партии, особено когато те са от лявото политическо пространство, е спусната пълна информационна завеса. По такъв начин българският народ, наричан за по-удобна употреба "електорат", се лишава от възможностите да има мнение, различно от това на официалната власт и официалната опозиция.

БРСП, както и другите отговорни и национално мислещи политически формации, не смята да привлече снизходителното внимание на медиите, като им сервира някоя скандална или криминална история - по вкуса на "хлипащите от възторг" госпожици от жълтата преса.

Българският народ заслужава по-различна съдба от тоталното промиване на мозъците, на което е подложен по волята на днешните управници.

София, 6 ноември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


София, 14 ноември - Следва предоставеният за публикуване пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ НА НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО "ЗЕЛЕНИ ПАТРУЛИ" ЗА ИНЦИДЕНТ В ТРЯВНА. Документът е предоставен на средствата за масово осведомяване чрез БТА.


Недопустимо е след падането на Берлинската стена в България да се потъпкват елементарни човешки права и свободи!

Самозабравилите се полицейски офицери Тушев и Славчев от Полицейско управление - Трявна, са прибегнали до добре познатите ни тоталитарни способи в опита си да заглушат истината!

Нещо повече - тази постъпка е в услуга на силите, които искат да дискредитират сегашното президентско управление и определено ние виждаме опит "Зелени патрули" да бъдат използвани като маша за постигане на техните политически цели.

Националният щаб на "Зелени патрули" подкрепя действията на отряд "Зелени патрули" - град Трявна, и заявява, че ще продължава да работи, както досега, за ликвидиране на екологичните проблеми в страната и ще оказва пълно съдействие на президента.

София, ноември 1997 г.

Национален координатор на Националния щаб:

АМАДЕУС КРЪСТЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ


София, 14 ноември - Следва предоставеният за публикуване пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИВАН КОСТОВ ПО ПОВОД НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ЗА НЕПРАВОМЕРНО И НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД ПКБ. Документът е предоставен на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

По повод постъпили сигнали за неправомерно и нецелесъобразно изразходване на средства от фонд ПКБ, Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" настоя Надзорният съвет на Националната служба по заетостта да установи тяхната достоверност.

В резултат на проверката, извършена от сформираната за целта работна група от членове на Надзорния съвет на Националната служба по заетостта, сигналите се потвърдиха.

Нещо повече - бяха установени изключително груби нарушения в управлението на фонд ПКБ от заместник-министъра и ръководител на Националната служба по заетостта Милчо Димитров и ресорния заместник-началник по инвестиционна дейност Николай Николов, довели доощетяването на фонда с над 2 милиарда лева.

В тази връзка КТ "Подкрепа" настоява за незабавното освобождаване на г-н Милчо Димитров и г-н Николай Николов от заеманите от тях длъжности, като им бъде потърсена съответната отговорност.

Прилагаме доклад от работната група, сформирана с решение на Надзорния съвет на Националната служба по заетостта от 10 септември 1997 г. за извършване на проверка по сигнали за неправомерно и нецелесъобразно изразходване на средства от фонд ПКБ.

София, 6 ноември 1997 г.

С уважение: президент на КТ "Подкрепа":

д-р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 ноември - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СИНДИКАЛНИТЕ СЕКЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА ПОДКРЕПА В "БОРЯНА" ЕАД - ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ, СРЕЩУ СМЯНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ФИРМАТА МИРОСЛАВ МАКАВЕЕВ. Документът е предоставен чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


Колективът на "Боряна" ЕАД - град Червен бряг, Ловешка област, категорично заявява своето несъгласие с решението за подмяна на изпълнителния директор г-н Мирослав Макавеев - заповед РД - 18-1131 от 06 ноември 1997 г. на министъра на промишлеността г-н Александър Божков.

Министър Божков знае, че фирма "Боряна" е пред финализиране на приватизационна сделка с немската фирма "Ерико Рьослер", инвестирала досега 1 млн ДМ в модерно технологично оборудване.

Работещите в "Боряна" ЕАД не могат да бъдат безразлични към управленческите промени, наложени от г-н промишления министър.

Само допреди две и половина години "Боряна" беше на дъното. Новоназначеният й изпълнителен директор Мирослав Макавеев с енергия и прагматизъм поведе борбата за възстановяване стабилността на известното трикотажно предприятие. Само 200 млн лева са изплатените данъци и задължения към банки и доставчици, и 360 хил ДМ по лизингов договор. Във фирмата са разкрити 140 нови работни места. Заводският стол е поевтинил с 50 процента храната на работниците.

Продукцията на "Боряна" ЕАД се експедира в Германия, Италия, Холандия и други европейски страни. Това гарантира на работещите добри заплати, а на всеки три месеца - извънредна заплата.

През последните няколко месеца на тази година в Червен бряг се заговори за смяната на г-н М. Макавеев. Ръководената от него фирма просперираше, така че апетит за директорска промяна в "Боряна" не липсваше. Най-често беше спрягано за негов приемник името на г-н Венцислав Арсов, бивш ръководител на фирма "Панака" - град Луковит, изгонен от синдикатите през 1995 г. заради доказана управленческа безпомощност.

Заповедта на министър Божков за смяна на изпълнителния директор на "Боряна" ЕАД потвърди щедро разпространяваната от компрометирани местни СДС-деятели информация. Нещо повече - заповедта, без да е изпратена все още от Министерството на промишлеността на г-н Макавеев, тръгна по кръчмарските маси от въпросните пишман-политици.

Смяната на Мирослав Макавеев означава единствено отблъскване на немските инвестиции, тъй като Венцислав Арсов не крие, че работи за фирма "Миомит" на циганския барон Мирчо Петков (лобиращ за ДПС) и за "Мултигруп".

Обявеното от нас гражданско неподчинение трябва да заяви на българското общество, че приобщаването ни към Европа трябва да става почтено и честно, за да се гледа и към нас с доверие.

Прочие, не става ли Оруеловска тази история с главен герой Венцислав Арсов, след като на 23 октомври т.г. г-н Валентин Василев, министър на търговията, го назначава за изпълнителен директор на Центъра за мода (бивш ЦНСМ) и с полиция му е направен въвод в длъжността, а на 06 ноември с.г. г-н промишления министър Александър Божков го назначава на свой ред в "Боряна" ЕАД. Само липса на стиковка ли е това?

Хората са омерзени от демонстрирания идиотизъм на Министерството на търговията и Министерството на промишлеността. Гражданското ни неподчинение е и против това.

Червен бряг, 8 ноември 1997 г.

Председател на Стачния комитет към КНСБ:
М. ДАЧЕВА

Председател на Стачния съвет към КТ "Подкрепа":
И. ИВАНОВА

(Пресслужба "Куриер")


* * *

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ - ЧЕРВЕН БРЯГ, "БОРЯНА" ЕАД, СРЕЩУ НАЗНАЧАВАНЕТО НА НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФИРМАТА. Документът е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


Ние, членовете на Стачния съвет към Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" и Стачния комитет към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) при фирма "Боряна" ЕАД - град Червен бряг, протестираме срещу смяната на сегашния изпълнителен директор Мирослав Макавеев и заставаме твърдо зад него.

В случай че се въведе със сила новия мераклия за директор Венцислав Василев Арсов ние, работниците и служителите в това предприятие, ще използваме всички незабранени от закона действия.

На общо събрание от 8 ноември 1997 г. решихме: гражданското неподчинение започва в 00.00 часа на 10 ноември 1997 г.

Червен бряг, 8 ноември 1997 г.

Председател на Стачния съвет към КТ "Подкрепа":
И. ИВАНОВА

Председател на Стачния комитет към КНСБ:
М. ДАЧЕВА

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ "ПРОМЯНА" (БРАНШОВА СТРУКТУРА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПРОМЯНА"), СЪС СЪЮЗЕН ДОГОВОР КЪМ ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СИНДИКАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЙСТВИЯ "ПРОМЯНА". Програмата е приета на Втория конгрес на организацията (София, 8 ноември 1997 г.) и е предоставена за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.

На конгреса за президент на Учителския синдикат "Промяна" е преизбран Константин Димитров.


Близо половин век българският учител крачеше и продължава да крачи в ариергарда на една от най-онеправданите в социално-политически и икономически смисъл прослойки на населението. И това беше неизбежно в условията на тоталитарна държава, концентрирала в железен юмрук цялата безскрупулно и нагло заявена власт. Учителят, който би трябвало да е авангард на човешката мисъл, бе превърнат в абсолютен роб на целите и задачите, диктувани от монопола на Българската комунистическа партия (БКП). Българският учител беше и продължава да бъде заплашван и малтретиран, държан в жалко икономическо положение, защото всеки полъх на свободомислие и творчество от негова страна е неудобен и направо заплашителен от гледна точка на силите, които на всяка цена се стремят да задържат своето статукво и да обезпечат своите кадри с управленски постове и власт.

Всичко това води до почти пълно дискредитиране на една от най-светлите, най-изконно българските, най-ярки от възрожденското време професии - будители. Така не може да продължава.

За осъществяване на професионалната и социално-икономическата си програма Учителският синдикат "Промяна" трябва да разполага с добре подготвени кадри на всички равнища.

1. Затова първа цел е да се обособи самостоятелно перо в бюджета на Учителския синдикат "Промяна" за нуждите на синдикалното обучение.

2. Втората цел е да се обособи звено за връзка със сродни организации в чужбина.

3. Да се премине към активизация на структурите за сключване на колективни трудови договори по места.

4. Освен членския внос Учителският синдикат "Промяна" и неговото ново ръководство да активизират дейността си за набиране на дарения от физически и юридически лица, за да може да бъде финансово независим в своята дейност.

5. Учителският синдикат "Промяна" да засили контролните си и сигнални функции в областта на охраната на труда и спазване на законодателството в сферата на образованието.

6. Да се създаде юридически и финансово независим фонд "Професионална квалификация и безработица в сферата на образованието".

7. Разработване и провеждане на програми за алтернативна заетост на национално и регионално равнище.

8. Учителският синдикат "Промяна" е за привеждане на националните стандарти за условия на труд, квалификация и заетост с международните норми, като по този начин се обективизира количеството и качеството на преподавателския труд.

9. Учителският синдикат "Промяна" ще се бори за минимален размер на платения годишен отпуск 60 работни дни.

10. Учителският синдикат "Промяна" настоява всеки учащ се в България да бъде надлежно застрахован.

11. Учителският синдикат "Промяна" ще се бори стресът, психическите увреждания, нечистата социапно-нравствена среда на комунистическата идеология, агресията спрямо индивида, работещите във висшите еталони на властта в образованието, допринесли за жалкото състояние на българския учител, да бъдат отстранени от кабинетите си и за създаване на цялостна програма за екологичното оздравяване в образованието.

12. Учителският синдикат "Промяна" е бил, е и ще бъде за работа с другите синдикати на принципите на лоялността, законността, толерантността и свободното изразяване на мнение и взаимно уважение.

13. Учителският синдикат "Промяна" е за етнически и религиозен плурализъм и търпимост, тъй като всички са български граждани, независимо от своето етническо и верско самосъзнание, имат сходни социално-икономически и интелектуални интереси.

14. Учителският синдикат "Промяна" е за преференции по отношение на частните училища и детски градини, които по естествен начин да бъдат конкурент, а не чрез администриране да бъдат доведени до ликвидация.

15. Учителският синдикат "Промяна" е за още по-голямо интегриране с фондация "Отворено образование", за още по-чести срещи с инструкторите на "Отворено образование", организиране на конференции, семинари, срещи и т.н.

16. Учителският синдикат "Промяна" е работил, работи и ще работи за демократизацията на образователната система, за още по-голяма демократизация в българското общество, като естествен съюзник Учителският синдикат винаги е виждал Съюза на демократичните сили, Асоциацията на демократичните синдикати, Националният професионален синдикат "Промяна" и Обединение "Промяна".

17. Учителският синдикат "Промяна" подкрепя изцяло Програмата на правителството на Обединените демократични сили "2001".

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ "ПРОМЯНА" (БРАНШОВА СТРУКТУРА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПРОМЯНА"), СЪС СЪЮЗЕН ДОГОВОР КЪМ ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СИНДИКАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЙСТВИЯ "ПРОМЯНА". Декларацията е приета на Втория конгрес на организацията (София, 8 ноември 1997 г.) и е предоставена за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.

На конгреса за президент на Учителския синдикат "Промяна” е преизбран Константин Димитров.


Учителският синдикат "Промяна" е изключително загрижен от забавяне старта на структурната реформа в образованието, а и не би могло да има такова, докато на различни управленски нива стоят кадри, неспособни, а и очевидно нежелаещи да работят в тази посока. Типичен пример в това отношение е присъствието все още в Министерството на образованието и науката на г-н Калин Лимберов -началник на "Финансово управление".

Затова Учителският синдикат "Промяна" категорично иска оставката на г-н Калин Лимберов.

Замисляло ли се е Министерството на образованието и науката как се провежда реформа с директори, назначени през 80-те години? Всички знаем, че демокрацията се лекува с повече демокрация.

Формална е връзката между обществото и образователните институции. Повече от очевидно е, че съществуващите в образованието проблеми не могат да бъдат пълноценно решавани без активната съпричастност на българската общественост, нещо, което е възрожденска традиция. Затова заставаме изцяло зад инициативата на заместник-министъра на образованието и науката доц. Румен Вълчев за създаването на Регионални обществени съвети за образование.

Същевременно сме силно обезпокоени от тенденцията да бъде блокирана дейността на ресор "Средно образование", чрез фактическото обезвластяване на оглавяващия го ресорен заместник-министър, зад което сме убедени, че стоят тези, които нямат интерес от успеха на все още незапочналата и по тези причини структурна реформа в образователната система. Това създава рискове от случайни и непрофесионални решения, един от примерите за което е и случаят с интернат "Ран Босилек".

Учителският синдикат "Промяна" декларира цялата си подкрепа за усилията на г-н Румен Вълчев.

Надяваме се, че и другите демократични синдикати, като Учителският синдикат към Асоциацията на демократичните синдикати и Национален синдикат в образованието и науката към Националния професионален съюз "Промяна" също ще подкрепят нашата декларация.

Стига комунизъм! Нека дадем път на професионализма и демократичното мислене!

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЙОРДАН СОКОЛОВ, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИВАН КОСТОВ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ АНТОНИЙ СЛАВИНСКИ ЗА КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ОТРАСЪЛА. Документът е предоставен чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Многократно, по различни поводи, вие сте заявявали, че при осъществяване на кадровата политика на правителството в отделните отрасли ще се подменят само стопански ръководители, които нямат професионални качества, които са корумпирани и др. Гарантирахте, че хора, които са професионалисти в своята област, няма да бъдат подменяни по политически или други съображения.

Работещите близо 50 хиляди човека в отрасъл "Съобщения" ви вярваха и се надявахме, че тези ваши заявления ще се спазват и за нашия отрасъл.

За съжаление практиката в отрасъла показва друго. Уволняват се ръководители с високи професионални качества и доказано умение да управляват. Хора, на които целият трудов стаж е преминал в съобщенията. Става дума за директорите на Териториално поделение "Български пощи" - Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Териториално поделение "Далекосъобщения" - Велико Търново, Габрово, Стара Загора. Няма никаква информация защо същите са уволнени.

В същото време на тези места се назначават и се определят за директори лица, за които по-голяма част от персонала смята, че не са за тази работа. За сметка на това се пускат слухове за масови уволнения на хората, които са се осмелили да се противопоставят на уволненията на досегашните си ръководители. Недобросъвестни "привърженици" на бъдещите директори лица създават интриги и насаждат страх у хората. Това раздвоява колективите, противопоставя хората. При това положение обстановката в тези колективи е напрегната, което пречи на нормалната работа.

Ето защо ние като ръководство на Синдикалната федерация на съобщенията, в която членуват около 80 процента от работещите в съобщенията се обръщаме към вас с апел да се запознаете с тези случаи и да предприемете необходимото за прекратяване на порочната практика за уволнение на хора с доказани професионални качества под натиска на депутати и партийни функционери и др.

По въпроса за кадровите промени се заговори отдавна и тъй като на нас не ни е безразлично кой и как ръководи отрасъла, го поставихме на обсъждане пред Координационния съвет на федерацията на 13 март 1997 г. Приехме становище, което своевременно изпратихме до г-н Славински - председател на КПД, и до изпълнителните директори на търговските дружества в отрасъла.

Изразените позиции в становището поддържаме и сега. И за да не ни обвините, че политизираме проблема, ви изпращаме нашето становище, което изразява мнението на нашите синдикални членове.

Молим ви най-учтиво, господа, да предприемете спешни мерки за нормализиране на обстановката в отрасъла ни и да ни уведомите за всичко, което възнамерявате да направите по поставения от нас проблем. Вашият отговор ще направим достояние на всички наши членове.

София, ноември 1997 г.

Председател на СФС: Г. БОЧЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


София, 14 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КИПЪРСКАТА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР И С НАСТОЯВАНЕ ЗА СПАЗВАНЕ В КИПЪР НА ПРИНЦИПИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ. Декларацията е адресирана до президента на Република България Петър Стоянов, до председателя на 38-ото Народно събрание Йордан Соколов и до председателя на Министерския съвет Иван Костов, както и до парламентарно представените политически или и до българската общественост.

Документът е предоставен за публикуване на Пресслужба "Куриер” при БТА на 12 ноември 1997 г. по повод предстоящата на 17 ноември т.г. мирна протестна демонстрация в столицата.


По случай четиринадесетата годишнина от незаконното обявяване на така наречената Северно-кипърска турска република организацията на кипърските студенти в България осъжда продължаващото разделение на Република Кипър на две и окупацията на острова от турската армия, което представлява грубо нарушение на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Република Кипър.

Тези действия са в пълно противоречие и нарушение на Устава на ООН, заключителния документ от Хелзинки и с международното право, и неизбежно водят до сериозно нарушаване на стабилността в региона.

Днес, в навечерието на XXI век, една малка страна - член на ООН, Република Кипър, все още е насила разделена на две.

Как е възможно 40 процента от Република Кипър да се намира под чужда окупация и да е жертва на експазионистичните стремежи на управляващите кръгове в Турция и на техните съмишленици в така наречената Севернокипърска турска република.

Не е логично да съществува разделителна граница, окупационна армия и бежанци в Кипър.

Днешната действителност изисква да се постави край на разделението на острова, което е наложено от престъпния преврат на фашистката хунта и от турското нахлуване в Република Кипър и се поддържа със силата на оръжието на турската окупационна армия, и изисква справедливо разрешаване на кипърския проблем.

Кипърският проблем има два основни аспекта - вътрешен и международен. Вътрешният засяга конституционната структура на кипърската държава, а международният - договорите, които Кипър е подписал през 1959-1974 години. Той може да бъде разрешен чрез преговори между двете общности и чрез международна конференция в рамките на ООН, на основата на резолюциите на тази организация и на споразуменията на високо равнище.

Ние настояваме да бъдат приложени и в Кипър принципите на международното право, да бъдат спазени човешките права и свободи.

Настояваме за изясняването на въпроса за безследно изчезналите и за правото на бежанците да се завърнат в родните си места.

Искаме да живеем в мир и благополучие със сънародниците ни - кипърските турци, в една суверенна и единна федеративна Кипърска държава.

През лятото на 1996 година турският Атила показа още един път бруталността си. По-точно миналия август по повод годишнината от турското нашествие през 1974 година и на окупацията, която продължава и до ден днешен беше организиран мирният поход-протест на мотоциклетистите до демаркационната линия на Дериния.

За съжаление обаче резултатът беше смъртта на Тасос Исаак. Турската бруталност имаше и продължение. В деня на погребението на Исаак турският Атила стреля още веднъж на месо и се наложи ние да оплакваме втори убит - Соломос Солому - братовчед на първия. Вече беше явно нареждането на турската дипломация: "Стреляйте безпощадно".

Тези два случая не бяха последни. Към тях се добави и хладнокръвното убийство на петдесет и осем годишния Калкулидис, който събирал охлюви няколко метра след демаркационната линия.

Но за турците не бяха достатъчни убийствата на кипърските гърци. Това лято беше белязано и от убийството на турско-кипърския журналист Кутлу Андалин, който беше изразил горещата си подкрепа за намиране на решение на проблема, който толкова години терзае нашия мъченически остров.

Освен това нарушаването и потъпкването на човешките права от страна на Турция продължава и до днес въпреки Мадридското споразумение между Гърция и Турция (подкрепено от САЩ и ЕС) и въпреки срещите между президента на Република Кипър и турско-кипърския лидер в Траубек и Монтре. Турското предизвикателство продължава и с непрекъснатите нарушения на въздушното пространство на Република Кипър и заплахите срещу мирното въоръжаване на острова (независима държава - член на ООН).

Република Кипър многократно прави предложения за цялостното разоръжаване на острова, което ще помогне за мирното решаване на кипърския проблем. Обаче за съжаление турската безкомпромисност продължава.

София, 12 ноември 1997 г.

Председател: АЛЕКСАНДРОС ГЕОРГИУ                                       Секретар: ЕЛЕНА АНДРЕУ

(Пресслужба "Куриер")


----------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 13 ноември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортер: Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.