14 март 1996


София, 14 март 1996 година
Брой 53 /1608/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ ЗА ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ЗАДАЧИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, ОГЛАСЕН НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, ВС НА БСП, ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" /10 МАРТ 1996 Г., СОФИЯ/.


В края на 1994 г. коалицията на Българската социалистическа партия, Български земеделски народен съюз "Александър Стамболийски" и Политически клуб "Екогласност" /БСП, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност"/ спечели убедително парламентарните избори и сформира парламентарната група на мнозинството. Вече повече от година излъченото от нея правителство изпълнява програмните ангажименти, предизборната платформа и политическата линия на Демократичната левица. Общественото доверие към тази политика бе категорично потвърдено от недвусмислените резултати от местните избори в края на миналата година. Имаме всички предпоставки да разширим обществената подкрепа за управлението на Демократичната левица при една успешна кампания и убедителна победа на кандидата на левицата в президентските избори през октомври.

Всичко това показва, че Демократичната левица е устойчива във властта, справя се с предизвикателствата й има готовността да се изправи пред нови. И въпреки това /или именно поради това/ днешното ни съвместно обсъждане е наложително. Имаме обективната потребност да оценим успехите, недостатъците и проблемите на нашето управление, да разграничим желаното от възможното, да сравним изначалните си цели и сегашните си задачи. Факт са и безпокойството и неувереността в обществото. С изострянето на политическата борба в страната, както обикновено, ескалира и вътрешната критика - справедлива или не. Нашият отговор пред обществото трябва да е навременен и ясен.

Какво очакваме от днешното съвместно заседание на Парламентарната група на Демократичната левица, Висшия съвет на Българската социалистическа партия, Националния съвет /ПГДЛ, ВС на БСП, НС/ на ПК "Екогласност" и Постоянното присъствие /ПП/ на БЗНС "Александър Стамболийски" с участието и на министрите?

1. Да препотвърдим ангажиментите си в управлението пред нашите избиратели, симпатизанти и съпартийци, пред нашите програмни принципи, пред общественото мнение. Да докажем, че не сме обхванати от умора, опиянение или поквара от управлението. Да демонстрираме, че сме адекватни на тази своя свръхотговорна обществена функция и че ще бъдем такива през целия управленски мандат.

2. Да отсеем сред огромното поле от натрапвани на обществото измислени проблеми онези задачи, които наистина са наша обща отговорност. Ясно да разграничим в океана от трудности и недостатъци - своите от чуждите, обективните от субективните, общите от частните, партийните от управленските, за да не загубим ориентира на общата си кауза.

3. Да укрепим доверието, взаимодействието и подкрепата си един към друг. Да установим кои въпроси наистина са спорни, по кои можем и трябва да постигнем съгласие и по кои се разграничаваме. Но да го правим с факти, аргументи и съпричастност, а не с гола риторика, абстрактни разсъждения и неуместна дистанцираност - без апологетика, но и без назидателност.

За да постигнем това, първо, ни е необходим ясен отговор на въпроса:

"Кое ни мотивира да поемем управлението на страната преди една година?"

Нека не забравяме, че левицата /и по-специално БСП като парламентарно представена партия и по онова време/ стигна до предсрочните парламентарни избори трудно и мъчително, в обстановка на вътрешни спорове и липса на единодушие. Точно преди четири години социалистите започнаха своето пролетно политическо настъпление. Тогава тук, в тази зала, пак се твърдеше, че рушим националното съгласие с излишна конфронтационност. Дори и след приемането на програмата "Перспектива за България" през Март’93 упорито се повтаряше, че преходът бил десен и левите партии нямали моралното право да го извършват. И след 41-и я конгрес на БСП се правеха странните уговорки, че предсрочните избори са ненавременни, че още ни тежи отговорността и вината за 45-те години, че не сме готови за управлението. Днес отново чуваме, че "властта ни изненадала". Каквито и да са мотивите за подобни твърдения, дори и най-добронамерени, те буквално взривяват така трудно изграденото ни съвременно, нормално, здраво отношение към властта и трябва да бъдат категорично оспорени.

Всички имахме своите колебания, но поехме своите рискове и платихме своята политическа цена за предизвикването на предсрочните парламентарни избори, защото виждахме, че негативните процеси са достигнали такава дълбочина и мащаби, че всяко по-нататъшно отлагане би било фатално за България. Това разбиране трябва да ни води и днес, а не съмнителното занимание да се доказваме прави със задна дата. Защото пред нас са същите гибелно опасни разрушителни процеси, техните проявления, техните изразители, техните последици:

- разпадът на държавността, свързан с теорията и практиката на "демонтажа на системата" и "нежната революция", поставяше под въпрос оцеляването на страната - нейният интегритет, суверенитет и достойнство;

- ускорената криминализация на десетки хиляди българи вследствие на шоковото обедняване, агресивният пропандистки [?] нихилизъм, целенасоченото рушение на обществения морал, разбиването и развращаването на органите на реда - създаваше усещането за всепозволеност, за капитулация пред престъпността, за триумф на някакъв нов "морал на борците";

- "шоковата терапия" и генетично сгрешената "риформа по учебник", дезертирането от всички без изключение икономически функции на държавата, идеологически мотивираният разгром на земеделието - стартираха злокачествени процеси в стопанската тъкан на страната и много неизлечими тумори вече са налице;

- главоломното обедняване - на фона на наглата новобогаташка парвенющина, нетърпимата социална безчувственост и априорната ненавист към всички "социалистически придобивки" /включително гарантираното здравеопазване, образование и социално осигуряване/ заплашваше съществуването на цели социални групи, възраждаше опасни социални конфликти, залагаше ретроградни тенденции в обществото;

- дискредитирането на самия преход чрез втръсналите на хората "исторически компромиси", "шарени политбюра", "преструктуриране на политическото пространство" и "парламентарни балансьори" водеше до загуба на изключително важната връзка между обществено доверие, политическа отговорност и държавнически дълг, без които избуяват всякакви авторитарни тенденции.

С една дума, във всички области стояхме пред въпроса за оцеляването. Бяхме длъжни да спрем разрухата, оставяйки на заден план всички други съображения, колебания, тревоги и лични несгоди, да не говорим за някакви лични сметки. Нямахме право на предпазливост, нямахме право и на авантюри, но най-вече - нямахме право на демагогия. Демократичната левица - единствената сила, която мажеше да спаси страната, едновременно трябваше да каже цялата истина за неимоверните трудности и да мобилизира обществото за преодоляването им. За да не останем без насъщната обществена подкрепа точно тогава, когато трябва да обновяваме България, да променяме начина, по който нашите предшественици осъществяваха прехода, да реализираме истинската модернизация на страната според ценностите на справедливостта, солидарността и свободата, които са ценности и на демократичния социализъм.

Затова и не сме обещавали хляб по 15 ст. и сирене по лев и петдесет; не сме заблуждавали хората, че ще решим всичките им проблеми с икономическа диктатура, смъртно наказание или сливане на властите; не сме подценявали трудностите и не сме надценявали себе си; не сме разчитали на "скокове", "пробиви", "ускорения", "дръпвания" и прочее абстракции през първата година на управлението си.

Напротив, знаехме, че дълго преди изтичането на четиригодишния мандат, вероятно именно след първата година на управлението ни, ще дойде моментът, когато и ние самите, и другите ще ни оценяват по критериите не на вчерашния и днешния, а на утрешния ден; не по домораслите ни или по балканските, а по европейските стандарти; не по фанфарните тиради или по мрачните прокоби, а по реалните резултати, и то дотолкова, доколкото са станали факт и в общественото съзнание. Този момент дойде. Това е, което ни събра днес.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГРУПА ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ДЕЙЦИ И ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП, ОГЛАСЕН ОТ ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БСП


УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ,

В това преломно и съдбоносно време крайно необходимо е да се направи най-отговорна и трезва равносметка на изминатия през последните години път, вярна и задълбочена оценка на някои основни решения, позиции и действия на Българската социалистическа партия /БСП/, от които зависи по-нататъшното развитие на партията и страната. Това е още по-необходимо сега, когато се отчитат резултатите от едногодишното управление на Демократичната левица. В този меморандум ние насочваме своето внимание към ония проблеми, които имат съдбоносно значение за нашето развитие и които будят сериозна тревога в обществото.

Днес партията и правителството работят при невероятно трудни условия. Против тях се предприемат най-ожесточени атаки от всички реакционни и ретроградни сили. При тази обстановка е необходима принципната им защита и поддръжка за тяхната народополезна дейност. Но заедно с това още по-голямо значение придобива вътрешното им укрепване по пътя на успешното и своевременно решаване на актуалните въпроси и задачи, преодоляването на отрицателните страни и процеси в работата им, които застрашават тяхната власт и управление.


ТЕКУЩИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ И НЕГОВИТЕ ПОВЕЛИ

В последно време настъпиха някои важни изменения в международното и вътрешното положение. Съединените щати почти изцяло поеха ролята на "умиротворител" в света. Като използват НАТО и ООН, те все повече налагат своето господство и влияние в различни райони. Засилва се техният стремеж за овладяване на Балканите и особено за затвърдяване на своята роля в България, която заема ключово положение в тази зона. Под прикритието на лозунгите за демокрация, за помощ и човешки права тяхната главна цел е да наложат своята воля и интереси в нашите страни, да ги превърнат в послушни пионки и жертви на своята политика, включително и на ядрените си намерения и действия. Вкарани в този капан, за дълго време ние ще бъдем лишени от възможността за каквато и да било самостоятелна проява.

В тази сложна международна обстановка най-благоприятно и целесъобразно е нашата страна да възприеме и утвърди курс на активен неутралитет, който да изключва влизането ни в НАТО. Да се засилва сближението ни с Русия и с другите славянски народи, да се превърнат Балканите в зона на мира, на стабилността, добросъседството и разбирателството. Някои действия на правителството в това отношение вече дават своите положителни резултати.

Новите промени, които се извършват в света - икономическият подем на Китай, победата на комунистическите и социалистическите сили в Русия и други страни, достойната защита на Куба, борбата за свобода и независимост на много други народи, показват, че в съвременното общество независимо от големите трудности и препятствия продължават да действат могъщите сили, закономерности и тенденции на социалния прогрес. Възвръща се убеждението на хората, че бъдещето принадлежи не на капитала и на експлоатацията, а на новия демократичен и социалистически ред. В тази обстановка наред с плановете за интеграция в европейските структури сега БСП следва да разработи и своя цялостна стратегия и тактика за сближение и единство с всички страни, партии и движения, които се борят за истински демократичен, социалистически път на развитие, да стане инициатор на нови идеи и форми за обща и съвместна работа по този път, страната още по-тясно да се свърже с ония народи и сили, които днес най-добре изразяват новите закономерности и тенденции на социалния прогрес.

Голямата победа на БСП и нейните съюзници в изборите, настъпилите продължителни промени в социално-икономическото и политическото развитие на страната откриват реални възможности за успешен изход от дълбоката криза. Заедно с това обаче пред цялата партия и страна се изправят нови големи и важни проблеми, които будят тревога и искат верен отговор. На първо място следва да се направи цялостен анализ на резултатите от изборите, което досега не е станало. По-голямата част от българските избиратели повярваха на БСП и гласуваха за кандидатите на Демократичната левица заради нейните исторически заслуги и социалистически завоевания, както и заради настъпилите в нея промени след авторитарния режим. Това не е стремеж за връщане към старото, а поучени от него, с нова сила, увереност и надежда те искат да вървят към нов, още по-добър и справедлив строй. В резултат на тази увереност и надежда до голяма степен изборната победа на левицата й бе дадена в аванс от нейните избиратели. Но заедно с това важно предупреждение за всички ни е и загубата на местните избори в най-големите градове на страната, както и стотиците хиляди гласоподаватели от електората на БСП, които се въздържаха от гласуване.

През тази година първостепенно значение за страната придобиват президентските избори. Борбата ще бъде още по-решителна и остра. При това в никакъв случай противникът не бива да се подценява. Това изисква голяма и продължителна подготовка по всички линии. Това не се отнася само за подбора на кандидатите, но преди всичко за цялостната партийна политика, за коалиционните партньори, за разширяването на социалната и електоралната база, за организационната и идейно-политическата предизборна дейност. Час по-скоро следва да се разработи всестранна програма за подготовката и участието в президентските избори, като кандидатите за президент и вицепрезидент се определят по най-демократичен начин.

Крайно вредно отражение имат някои груби несполуки в управлението. Тревога и страх обхвана населението от възможността страната да остане без брашно и хляб, което предизвика и необоснованото покачване на техните цени. Но нито Висшият съвет, нито правителството, нито парламентът дадоха навреме отговорно и правдиво обяснение на тази криза. Тя и досега не е изяснена напълно. Няма достоверна и убедителна информация и за промените в Министерския съвет, за обвиненията в корупция и крупни злоупотреби на някой отговорни дейци. В информационно затъмнение се намират и редица други важни събития и решения. Това особено важи за приватизацията, за социалните проблеми, за борбата с престъпността, с корупцията, с мафиите и пр. Някои решения на правителството просто будят недоумение, каквито са част от новите данъци и такси, засягащи предимно социално слабите слоеве, продажбата на безценица на крупни, печеливши предприятия и пр.

Причините за подобни явления са най-различни, но те говорят за сериозни недъзи в управлението, за несполучлив подбор на кадрите, за неумение или лекомислено отношение към жизнените проблеми и нужди на народа. Не е трудно да се види, че по този път партията и управлението на Демократичната левица могат да се компрометират, което ще доведе до провал на демократичните и социалистическите сили. Последните социологически изследвания вече сочат, че тяхното влияние в обществото значително намалява. Отговорността за това ще бъде преди всичко на Висшия партиен съвет, на правителството и на Парламентарната група. Затова днес ние открито изтъкваме тази опасност, за да не стане утре късно, когато никой няма да бъде в състояние да спаси и тях, и партията и народа от нови изпитания и страдания.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МАНДАТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДС ИВАН КОСТОВ ЗА ПОДПИСВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ НА ОПОЗИЦИЯТА.


1. След като обсъди внимателно и задълбочено проектите за споразумение и правила за предварителни избори за определяне на единен кандидат за президент на опозицията, Националният координационен съвет /НКС/ ги одобрява и прави свои предложения за подобряване и усъвършенстване на текстове в тях.

2. НКС дава мандат на председателя на Съюза на демократичните сили /СДС/ да подпише споразумението с правилата към него.

София, 12 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ БОЯДЖИЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА


Радикалдемократическата партия /РДП/ като либерална партия, обединяваща интересите и на частните предприемачи, е изключително заинтересована от развитието на българското селско стопанство като основа за просперитет на цялата ни икономика. Именно това отговаря на стремежите на РДП за създаване и укрепване на средна класа в България.

За съжаление след многогодишни комунистически усилия българското селско стопанство достигна критично състояние. Главна вина за това носи Социалистическата партия и нейното некомпетентно управление. Системните нарушения на Закона за земята, забавянето и спирането на поземлената реформа, заграбването на най-плодородните земи от т.нар. орсовки водят българското земеделие към разруха. От тази разруха се обогатяват избрани "приятелски кръгове", а те както и онези, на които служат, доказаха, че са далеч от националните интереси.

Зърнената криза е само въведение към предстояща фуражна криза, която заплашва да унищожи и животновъдството в страната ни, а и обвързаните с него отрасли. Ударите върху селското стопанство поставят пред непосилно изпитание цялата ни икономическа система. Изхранването и здравето на нацията са в опасност!

Единствен изход от тази криза е връщането на земята на нейните собственици в реални граници и с нотариален акт за собственост. Само възстановяването на собствеността върху земеделските земи в реални граници може да гарантира пълноценното й обработване. Само реалната собственост върху земята позволява да бъдат защитени интересите на собствениците и правото им да се разпореждат с нея по свое желание - да я обработват, да влизат в кооперации, да я продават, да я наследяват. Само след връщане на земята в реални граници онези земеделци, които не притежават своята земя, могат да получат собствени земи при изгодни условия.

Срещу конституционно гарантираната неприкосновеност на частната собственост се изправят груповите интереси на Българската социалистическа партия /БСП/ и създадените по нейно внушение "Орсови" кооперации. БСП , бившите комунисти, имат интерес отново да бъдат противопоставени селото и градът.

В цялата си политическа практика РДП е отстоявала приоритетно правото на частна собственост. Ето защо Изпълнителният комитет /ИК/ на РДП подкрепя декларацията на президента и призовава всички заинтересовани към изграждане на обществени комитети за връщане на земята в реални граници с нотариални актове, както и за оземляване на безимотните земеделци. Реакцията на БСП и на свързаните с нея среди в този случай показва остротата на проблема, а своевременното му поставяне е в интерес на огромна част от гражданите на Република България.

ИК на РДП призовава своите членове, съмишленици и симпатизанти заедно с представителите на Народен съюз и цялата демократична общност да станат инициатори за изграждане на такива комитети и двигател за успешната им работа. Само така можем да предотвратим разрухата, която тегне над българското земеделие.

София, 27 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


За година и половина Българската социалистически партия /БСП/ доказа своята неспособност да управлява.

Финансовата, икономическата и политическата криза в България е вече факт. Левичарският популизъм, с който бяха спечелени изборите, превърнат в управление, стана опасен за България. Спирането на реформите и непоследователната и безлична външна политика на социалистическото правителство водят до изолация на България; вместо интеграция с демократичната общност на високоразвитите държави страната поема към третия свят.

"Нов избор" смята, че изходът е във връщането към либералния дух на реформата, което гарантира смяна на системата и завършване на прехода към демокрация и пазарна икономика. Либералното управление днес е единствената спасителна алтернатива.

Националният съвет на "Нов избор" преценява, че основното политическо събитие на годината са президентските избори. Те ще бъдат своеобразна проверка за устойчивостта на демократичните процеси и за зрелостта на демократичните политически сили. Това стратегическо сражение ще предопредели и посоката на обществено-политическото развитие на страната за дълъг период напред, резултатите от следващите парламентарни избори: следователно въпроса за властта.

"Нов избор" смята, че основен противник на демокрацията е БСП и нейните сателити. И в предстоящата кандидат-президентска кампания формации от рода на Българския бизнес блок, Демократичната алтернатива за републиката /БББ, ДАР/ и прочие "нови леви" сили директно ще обслужват интересите на БСП и ще задълбочават нейната деструктивна роля за управлението на страната.

"Нов избор" се обръща към онези политически организации от демократичната опозиция, които съзнават важността на предстоящите президентски избори и са готови реално да работят за тяхното спечелване.

"Нов избор" смята, че кандидатурата за президент трябва да се утвърди в резултат на политически преговори и споразумение между парламентарни и извънпарламентарни политически формации. Системата на предварителни избори не е подходяща в днешните условия на страната.

"Нов избор" предлага на Народен съюз - БЗНС и Демократическата партия, Радикалдемократическата партия, Партията на демократическия център, Движението за права и свободи /РДП, ПДЦ, ДПС/ и други демократични организации, които желаят да бъде постигнато предизборно коалиционно споразумение за президентските избори, незабавно да започнат политически преговори.

"Нов избор" е готов да разговаря със Съюза на демократичните сили /СДС/ с оглед намирането на най-печелившата формула за спечелването на изборите от демократичен кандидат.

Споразумението между демократичните сили е единствената гаранция срещу обсебването на цялата власт от една ретроградна партия.

"Нов избор" ще подкрепя кандидатурата за президент, издигната на базата на политическо споразумение и програмен документ на кандидата, в който се отстояват либералните идеи. Решение за подкрепа на президентската кандидатура ще взема Националната конференция на "Нов избор" през месец май 1996 г.

Националният съвет на "Нов избор" предлага на членовете и на организациите си да обсъдят кандидатурата на д-р Желю Желев.
"Нов избор" вярва, че в малкото оставащо време до президентските избори в демократичната общност ще надделее конструктивизмът, което ще сложи основата на бъдещо разбирателство, необходимо да бъде отстранена социалистическата партия от власт, и ново модерно управление на България.

София, 11 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА 14-МЕСЕЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ВЗЕТО НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ /СОФИЯ, 9 МАРТ 1996 Г./.


На своето разширено заседание, проведено на 9 март 1996 г., Националният съвет на Земеделския демократичен съюз /НС на ЗДС/ взе следните решения:

1. Оценява 14-месечното пряко управление на Българската социалистическа партия /БСП/ чрез правителството на Виденов като един от най-трагичните и катастрофални периоди в най-новата история на България.

2. Националният съвет на ЗДС смята, че единствената възможност за излизане от дълбоката политическа, икономическа, социална, нравствена и духовна криза, в която е изпаднало българското общество, е провеждането на предсрочни парламентарни избори и поемането на отговорностите на властта от коалицията Съюз на демократичните сили /СДС/.

3. ЗДС ще подкрепи на президентските избори кандидата за президент, излъчен от осмата национална конференция на СДС.

4. Националният съвет на ЗДС възлага на своя Изпълнителен съвет да продължи да осъществява необходимите консултации с коалиционните си партньори за определяне на подкрепата си на конференцията за един от тримата кандидати на СДС.

5. Националният съвет на ЗДС призовава всички дружби в страната да вземат инициативата за обществено ангажиране на своите членове и симпатизанти в борбата за бързо и справедливо възстановяване на собствеността на земеделските земи, както и да бъдат в челните редици на всички законни действия в тази насока.

6. Да продължи регистрацията на старите и учредяване на нови общински и местни дружби с цел създаване на съюзни структури във всички общини на страната. В срок до 30 септември 1996 г. Изпълнителният съвет да отчете на заседание на Националния съвет изпълнението на решението.

7. Одобрява предложената програма за финансовото осигуряване на дейността на ЗДС.

София, 9 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислав Костов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЛЕКУВАНИ ПАЦИЕНТИ С КРЪВНИ БИОПРОДУКТИ, ЗАРАЗЕНИ С ВИРУСА НА СПИН.


Националния комитет на Българската социалдемократическа партия /НК на БСДП/ с дълбоко безпокойство следи скандала, при който десетки пациенти са лекувани с кръвни биопродукти, наше производство, заразени с вируса на СПИН. Този скандал е ново свидетелство, че проблемите на здравеопазването не могат да се решават с командно-административни методи, прилагани от Министерството на здравеопазването начело с д-р Мими Виткова. Тъжният виц, който гласеше: "Здравеопазването е опасно за вашето здраве", се сбъдна.

НК на БСДП смята, че освен персонална отговорност за случилото се има и политическа отговорност и тя трябва да се поеме както от Министерството на здравеопазването, така и от правителството. Взетите дисциплинарни мерки спрямо съответните длъжностни лица са недостатъчни и със съмнителен ефект.

НК на БСДП настоява за оставката на министър д-р Мими Виткова и на заместник-министър доц. Радка Аргирова като носещи съответната политическа отговорност за случилото се.

НК на БСДП защитава правото на заразените да получат /освен съответното лечение/ едно достойно обезщетение, като по възможност се избегне времеемката съдебна процедура.

НК на БДСП потвърждава своята позиция от 1990 г., че единствено въвеждането на здравноосигурителната система е правилният път за решаването на здравните проблеми у нас. Отлагането на това въвеждане под различни политически, финансови и други причини не решава, а задълбочава проблемите.

София, 9 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БРАНШОВОТО СДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ПРИ НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАРАЗЕНИЯ СЪС СПИН ФИБРИНОГЕН.


Браншовото сдружение на медицинските работници при Независим профсъюз /НП/ "Единство" най-основно се запозна с големия шум около заразения със СПИН фибриноген, прелят на нуждаещите се пациенти от серията 090495 от септември 1995 година.

По същество това е една недопустима грешка, която е трябвало бързо да се отстрани, като се открие заразеният донор. Паралелно с това да се създаде веднага нова, стройна система с тройна контрола в Националния център по хематология и трансфузиология. Само той да отговаря за преработката, съхраняването, разпределението и контрола на кръвните съставки.

Допуснатата грешка трябва да се анализира с всички последици, но без политическа злоба и преднамереност. Точно тези две тенденции станаха сърцевината на бушуващата пропагандна вихрушка, насочена против министър Мими Виткова и правителството на Демократичната левица. Безконтролната злоба, която излива гдето стане и седне д-р Игнатов, е по-страшна като явление от самия СПИН.

За нас протестният митинг, организиран от Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа", Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Лекарския съюз, беше политическо блъфьорство на среди, заинтересувани не от разкриване на истината, а от злепоставяне на министър д-р Мими Виткова. За това и на тази мизерна демонстрация, състояла се на 1 март, присъстваха повече външни политически клакьори, отколкото здравни работници.

Браншовото сдружение на медицински работници /БЗМР/ при "Единство" е против всяка политическа демонстрация на безотговорни хора и за слагане край на недопустими слабости и на грешки в системата на здравеопазването. Против оставката сме на министър д-р Мими Виткова и на заместник-министъра Радка Аргирова. Настояваме да се засили връзката на ръководството на здравното министерство с всички синдикални и здравни организации.

Време е да се разбере, че КТ "Подкрепа" и КНСБ са за всякакъв вид кризи, без оглед какви са те. От тях градят рамката на своята синдикална активност. Така повече не може и не трябва да се действа, но всичко е до морал.

София, 7 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Живко Кушев

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
14.03.1996 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Веселка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!