14 май 1992

София, 14 май 1992 година
        Брой 93 (623)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ В ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА


Анализирайки обществено-политическата ситуация в Републиката във връзка със създаденото и поддържано напрежение по гласуването и оценката на приетите от Народното събрание закони и анализирайки политиката на президента, на извънредно заседание на Националното ръководство на Свободната кооперативна партия, състояло се на 13 май 1992 г. в София, е приета следната

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Върховният координационен съвет на Свободната кооперативна партия, подкрепила на 13 януари 1992 г. кандидатурата на д-р Желев за президент, след като направи пълен разбор на дейността му през първите сто дни от президентския мандат

Р Е Ш И:

Одобрява и подкрепя изцяло политиката на държавния глава като обединител на нацията.

София, 13 май 1992 г.

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР: Димитър Марковски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОАЛИЦИЯ СИ СЛУЖИ С АВТОРИТАРНИ МЕТОДИ" НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ЕДИНЕН) ПО ПОВОД НА БЛОКИРАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА


"Подаръкът”, който Българският земеделски народен съюз (единен) получи едновременно с приемането на България в Европейския съвет в Страсбург, надмина границите на всички цивилизовани очаквания - тотално блокиране средствата на организацията, спиране на телефонните съобщения, електричеството и прекъсване на връзките му със страната и с външния свят. Правителствената коалиция върши добре своята работа!...

Този акт засегна директно и създадената фондация "Задруга", чиято задача е да подпомогне селското стопанство, земеделските стопани, свободните кооперации и да даде възможност за едно достойно сътрудничество на българските и западноевропейските демократични и земеделски среди и организации и на първо място тези от Швейцария и Германия.

Мъчително покълналата българска демокрация, току-що положила върху главата си европейския венец, продължава чрез своите "избрани" управници да урежда жизнените проблеми на народа и страната ни със старите и изпитани до болка авторитарни методи, които неведнъж доведоха народа ни до просяшка тояга и чуждо опекунство.

Времето на моралната и политическа търпимост на БЗНС (единен) наближава своя край. Словесните обещания, писмените разтакавания и непрекъснати заплахи от административните органи не са в състояние да убедят или разколебаят никого в решението ни да отстояваме правото си на политическо съществуване и в защита на свещените народни интереси.

София, 12 май 1992 г.

СЕКРЕТАР НА БЗНС (ЕДИНЕН):
Ценко Барев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА СТРУКТУРНИТЕ И ПЕРСОНАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


Във връзка с декларираните от премиера Филип Димитров предстоящи структурни и персонални промени и изкуствено създадената обстановка на напрежение по този повод, Федерацията на клубовете за гласност (ФКГ) като член на СДС и носеща политическата отговорност за съдбата на страната ни

Д Е К Л А Р И Р А:

1. Изразява своята безусловна подкрепа на политическата линия на министър-председателя Филип Димитров за извършване на структурни и персонални промени в кабинета, отговарящи на настоящия етап от провежданата в страната реформа.

2. С оглед създаденото политическо напрежение по този повод счита за наложителна оставката на члена на Федерацията на клубовете за демокрация Димитър Луджев като министър на отбраната.

София, 11 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ПО ВЪПРОСА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ


Гражданското движение "Конституционен форум" изразява своя остър протест срещу опитите на определени среди в управляващата коалиция да превръщат проблемите на икономическата и институционалната реформа в арена за разчистване на междуличностни и вътрешнопартийни сметки, задълбочаващи безпомощността на правителството.

СДС е управляваща сила, която носи цялата отговорност за темповете на икономическата и политическата промяна в страната. Настояваме в най-кратки срокове той да предложи на гражданите на страната приемлив общонационален път за изход от кризисното състояние.

Ние се обявяваме против опитите за изкористяване на реформите под влияние на чужди или наши групови или лични икономически интереси, които изместват реалните центрове на властта, ярък пример за което е атаката срещу министъра на отбраната. По принцип подкрепяме извършващата се реформа в Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и уважаваме действията на Министерството на културата. Настояваме за радикални структурни и персонални промени в министерствата, които показват пълна безпомощност в решаването на проблемите от поверените им ресори като тези на индустрията и търговията, финансите, земеделието и социалните грижи.

"Конституционният форум" е за бързо създаване на форми за действен социален диалог между правителството, синдикатите и работодателите. От тяхното създаване и функциониране зависи социалният мир в условията на тежката икономическа криза.

В този тежък за страната момент фактически в българския парламент не действа конструктивна парламентарна опозиция. Тоталитарното наследство в БСП продължава да пречи на тази партия да изпълнява функциите си на опозиция в парламентарните структури и да поеме своята отговорност за властта, в която тя участва като опозиция.

Ето защо "Конституционният форум" апелира към всички обществени и политически сили да способстват за разгръщане на широка обществена дискусия и обединени усилия в търсене и предлагане на алтернативи за решаване на кардиналните проблеми на прехода.

София, 12 май 1992 г.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф.д-р Д.Чавдаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАРОДЕН ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА В СТРАНАТА


Ръководството на Народен профсъюз "Единство" е силно обезпокоено от шумната, безнравствена и задълбочаваща се правителствена криза. Парадоксалното е в това, че тя се разрази от сложни и непримирими "схватки" в самата управляваща коалиция, а ДПС й придаде драматичен оттенък. И все пак най-драстичният подтекст на кризата е неясното и пълно с противоречия поведение на лидера на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев. Той се превърна в яростен противник на правителството, макар само преди месец да имаше топли приятелски чувства към премиера г-н Филип Димитров, изразени от трибуната на Националната конференция на СДС (движение). От друга страна, и КНСБ също не намери най-добрия подход по този жизненоважен за България въпрос.

Не е тайна, че в страната ни има реакционни сили, чиято дейност е насочена против конституцията. Тяхната крайна цел е да съсипят икономиката и, обвинявайки досега "червените боклуци", да започнат битка и срещу "сините", за да докажат утре, че само царят и монархията могат да спасят майка България.

Ние предупреждаваме своите членове и симпатизанти, всички парламентарни и извънпарламентарните сили: "Внимание! Не трябва да даваме път на монархията! С национална чест и гордост да защитим Републиката!"

Според нас отговорността за тежката правителствена криза пада върху някои представители на правителството и на определени парламентарни сили. Кризата трябва да се разреши в полза на единството на нацията, в посока на една ясна и конкретна социално-икономическа програма, която нашият профсъюз твърдо и добронамерено поиска от правителството още в 66-я му работен ден.

Дълбоко сме убедени, че правителството трябва да се обнови, да стане наистина действен управленски орган в провеждане на реформата и демократизирането на страната, съблюдавайки конституцията и законите. В него трябва да влязат високо подготвени професионалисти и нравствено чисти личности. Защото зрее опасност за демокрацията, за социално-икономическата стабилност и за самия суверенитет на България.

Настояваме г-н президентът Желю Желев да засили още повече своята конструктивна роля, да бъде в постоянен диалог с политическите сили и със синдикатите.

Настояваме също така парламентарните групи на СДС(д), БСП и ДПС да отхвърлят коварните замисли на различни властолюбиви лидери и в кратък срок, трезво и разумно да разрешат правителствената криза. Защото става дума за съдбата на българския народ, за бъдещето на България.

София, 12 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Бонев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ СДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА СТОЯН ГАНЕВ ДА ЗАЕМА ПОСТА МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание, и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас от името на Сдружението за защита на професионализма, създадено от уволнените служители от Министерството на външните работи.

Опасенията на освободените от Министерството на външните работи дипломатически служители, които бяха изразени в Откритото писмо до Вас от 17 февруари 1992 г., получиха своето драстично потвърждение и развитие. Извършените по наложения от министър Стоян Ганев начин масови уволнения представляват погром върху българската дипломация. Разрушават важна държавна институция, парализират системата за формиране и провеждане на решенията в областта на външната политика. Считаме, че по този начин се нанася тежък удър върху националните интереси и авторитета на Република България в международните отношения.

В момент, когато обществото ни се намира в дълбока икономическа, социална и морална криза и когато са необходими мобилизацията и професионалното умение на всички за успешното и необратимо утвърждаване на общоприетите демократични принципи, извършваните масови уволнения в Министерството на външните работи представляват рязко отстъпление от тези принципи. Освобождават се специалисти, голяма част от които отговарят на критериите за професионализъм: притежават необходимото образование и ценз, професионален опит и морал, езикова квалификация, при това желаят и са доказали готовността си да дадат своя принос за изграждането на нова външна политика, способна да защити националните интереси на Република България.

Като безотговорна и опасна окачествяваме провъзгласената от министър Стоян Ганев линия за "социално и политическо ликвидиране" на висококвалифицирани кадри, за чиято подготовка са били необходими дълги години и са изразходвани значителни средства, получени от българския данъкоплатец.

Освен че става дума за принципния въпрос за нарушаване на основни човешки права в момента на приемането на България в Съвета на Европа, обществото се лишава от знанията и опита на специалисти, когато то най-много се нуждае от тях.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

С голяма тревога и загриженост се обръщаме към Вас, за да изразим убеждението си, че цялостната досегашна дейност на г-н Стоян Ганев като министър на външните работи е една от основните причини за липсата на национална концепция за външната политика на Република България; за нарушаването на координацията между отделните институции и ведомства в тази област; за проявата на политически и кадрови волунтаризъм; за нарушаването на баланса в двустранните отношения на България с традиционни нейни партньори.

Нашата и международната общественост станаха свидетели на поредица от необмислени, явно несъгласувани и практически неосъществими, имащи дилетантски характер външнополитически инициативи.

Всичко това, уважаеми господин Президент, ни дава основание да изразим твърдото си убеждение, че г-н Стоян Ганев е неподходящ за поста министър на външните работи. В съответствие с предвидения в Конституцията на Република България ред ще настояваме за неговото освобождаване от заемания пост.

Обръщаме се към Вас с молба, в рамките на Вашите конституционни правомощия, да направите необходимото за ускоряване създаването на цялостна нормативна база, регламентираща вземането на решения и тяхното осъществяване, контрола и кадровото осигуряване на външнополитическата дейност на Република България.

Изразяваме готовността на нашето Сдружение за сътрудничество при осъществяването на тези цели.

Очакваме обещаната среща на наши представители с Вас.

София, 11 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНЕЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ


Аз не съм литератор, макар че винаги съм обичал литературата. Следователно не мога да си служа с красиви образи и думи. Но дори и да можех, в този момент не разчитам на емоционалната фразеология, колкото и вълнуваща да е тя. На митингите, по радиото и телевизията, в печата се чуват немалко високопарни слова по адрес на народа и родината. А народът ни е уморен и изнервен. Родината - дълбоко разтърсена от кризата, боледува. Според мен те имат нужда не от думи, а от дела благородни. Те имат нужда не от огън и пожар, а от слънчеви лъчи. Те имат нужда не от дух на унижение, а от дух на сътворение.

Някога най-светлите умове на Европа се. вдигнаха в защита на поробена България. Тогава те по достойнство оцениха великата саможертва на българския народ, спрял завоевателния поход на Османската империя и ислямския фундаментализъм по земите на нашия Стар континент. Забравен ли е сега този исторически факт? Забравят ли и българите своята вековна мъка? Забравят ли чедата ни и властимащите тази дълга тъмна нощ от историята на България?

Тези дни не без знанието на някои среди от парламента, не без тяхната предварителна настройка, висш съдебен орган трябваше да определи мястото на Движението за права и свободи (ДПС) в нашия политически живот. И решиха - какво? Поставиха България на колене пред "де факто" етническото и верското съществуване на ДПС, т.е. узакониха подозрението между двете народни общности. Излишно е хора със съмнителна философска и историческа "надареност" да ни убеждават, че това е най-верният път за решаване на етническо-религиозните проблеми. Те си имат вероятно своя открита сметка.

Ето нашето категорично и безкомпромисно становище: гражданска позиция и нищо повече. Само така ще се възстанови доверието между хората и съзнанието, че РОДИНАТА Е ЕДНА И НЕДЕЛИМА. Ние, членовете на БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", настояваме господин главният прокурор да потърси юридическа и нравствена отговорност от членовете на съдийския състав, решил съвсем безотговорно дело, което касае съдбата на нацията ни. Не криворазбран хуманизъм е нужен сега, господа съдии, а далновиден държавнически поглед. Международните институции, с които България е фактически обвързана и нашата конституция, колкото и несъвършена да е, гарантират човешките права и свободи, еднакво валидни за всички. Тогава на какво основание чрез съда поставяте в привилегировано положение ДПС, чиито цели са ясни и прозрачни. Е, да, всяко историческо време винаги е имало своите нископоклонни стефчовци, кефировци и бочаровци.

София, 12 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА ОБЕЗПОКОЯВАЩИ ФАКТИ НА БЕЗЗАКОНИЕ


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Като председател на БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" се обръщам лично към Вас по повод на следните факти:

1. На 24 април 1992 г. в 12.30 ч. беше намерен мъртъв председателят на БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" на ВАРНЕНСКИ РЕГИОН г-н Петко Карагьозов. На главата му е имало следи от два удара и разпилени по пода бели коси. Това не ни озадачава, а тревожи!

2. На 29 април 1992 г. беше хвърлен камък и беше счупена витрината на клуба ни, намиращ се на бул. "СКОБЕЛЕВ" N 46 в София.

3. На 3 май 1992 г. в мое отсъствие беше разбита рамката и стъклото на прозореца на апартамента ми и целият багаж от гардероби и бюфети беше разпилян по пода. Направи ми впечатление, че нищо не е откраднато освен журналистически касетофон с ролка записи. Виках полиция за оглед. С каква цел е сторено това - загадка. Тези обстоятелства ме навеждат на мисълта, че това са политически провокации.

Чакам Вашия компетентен, професионален отговор.

София, 12 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
"НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА РАБОТЕЩИТЕ В ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ХРИСТО БОТЕВ" ДО ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ХРИСТО ТОТЕВ ПО ПОВОД НА НЕСЪСТОЯЛА СЕ СРЕЩА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОТЕВ,

Както Ви е известно, имахме официално уговорена среща с Вас на 11 май 1992 г. в 10,00 ч. в Издателска къща "Христо Ботев". Колективът напразно Ви очакваше цял ден. Хората искаха да Ви поставят някои въпроси. Очевидно прекомерната Ви заетост Ви е попречила. Нашите опити да се свържем с Вас останаха без резултат. Същия ефект имаха и опитите ни да разговаряме с г-н Иван Динков, който бе депенсиониран от Вас.

Работещите в Издателска къща "Христо Ботев" много се надяват, че в удобно за Вас време, Вие, заедно с г-н Динков, ще намерите възможност да ни посетите.

Очакваме Ви всеки ден от 10,00 до 12,00 ч. на първия етаж в коридора (какво Ви е известно, по Ваше нареждане стаите са запечатани от градската прокуратура).

Уведомяваме Ви, че докато намерите време да ни посетите, ние ще продължим да работим в полза на българската култура.

ОТ РАБОТЕЩИТЕ В ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ХРИСТО БОТЕВ":

Иван Гранитски
Кирил Иванов   
Марта Владова  
Цветан Старейшински
Владимир Киров
Станимира Даковска   
Савка Байчева
Йордан Хаджиев
Здравко Здравков
Иван Банкин

Симеон Кръстанов
Стефка Петрова
Розка Петрова
Мая Христова
Нели Ангелова
Антония Петрова
Ронка Кръстанова
Станка Митрополитска
Олга Калафирова
Асен Митев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НЕ ИСКАМЕ ТАКЪВ ДИРЕКТОР" НА КОЛЕКТИВА НА ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ХРИСТО БОТЕВ" В ПОДКРЕПА НА БИВШИЯ СИ ДИРЕКТОР


1. Не искаме възстановеният от Иван Гранитски имидж на Издателска къща "Христо Ботев" да бъде разрушен от некомпетентността, мудността и недалновидността на Иван Динков. Иван Динков отблъсна и прогони най-добрите автори и преводачи, осуети издаването на блестящи преводни издания. Иван Гранитски успя да привлече елита на българските писатели и интелектуалци и сключи договори с тях; пусна за печат редица заглавия, които отлежаваха 2 години в издателството.

2. Не искаме директор деспот, самовлюбен и опиващ се от властта, който унижава хората и не зачита и най-елементарните прояви на човешко достойнство и несъгласие с неговите методи.

3. Не искаме директор, който вместо да издава книги, превърна издателството в кръчмарско-бакалски тръст.

4. Не искаме директор, който разхищава средства за своите обеди и вечери в "Европа палас" и за командировки за лични цели.

ОТ РАБОТЕЩИТЕ В ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ХРИСТО БОТЕВ":

Кирил Иванов                     Стефка Петрова
Марта Владова                   Розка Петрова
Цветан Старейшински       Нели Ангелова
Владимир Киров                 Антония Петрова
Станимира Даковска         Ронка Кръстанова
Савка Байчева                  Станка Митрополитска
Йордан Хаджиев               Олга Калафирова
Здравко Здравков             Асен Митев
Симеон Кръстанов            Иван Банкин

София, 12 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ РУДНИК "СЛАВЯНКА" ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до Министерството на индустрията и търговията, до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа", до Изпълнителния съвет на Синдикалната миньорска федерация "Подкрепа" и до средства за масова информация.


ГОСПОДА,

Колективът на рудник "Славянка", село Палат, стачкува от 27 март 1992 година ефективно за изплащане заплатите на колектива от месец декември 1991 година.

Досега колективът на рудник "Славянка", независимо от това, че не са получавали заплатите си, спазваше мораториума на Централния стачен комитет на Синдикалната миньорска федерация (СМФ) "Подкрепа" и не предприемаше действия, които да повишат и без това високото социално напрежение. И тъй като търпението на хората се изчерпа и семействата им започнаха да гладуват, ако до 17 май 1992 година Министерският съвет и Министерството на индустрията и търговията не изпълнят задълженията си по споразумението от 1 април 1992 г. и не ни се изплатят заплатите, миньорите ще влязат в рудника и част от тях ще преминат към гладна стачка.

Господа, ако все пак има сили, които са заинтересовани миньорите да подкрепят лозунга "не искаме заплати, дайте ни автомати", те почти са постигнали целта си. Гладът не е добър съветник, това явно не са го разбрали г-н министър-председателят и някои господа в Министерството на индустрията и търговията.

Разчитаме, че разумът ще надделее и хората ще получат най-после заплатите си.

Палат, 12 май 1992г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА АГРАРНО-ТЪРГОВСКАТА ПАЛАТА


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 8. Членуването в АТП е доброволно.

Член 9.(1) АТП има редовни членове, членове-кореспонденти и почетни членове.
(2) Редовните членове на АТП могат да бъдат:
   1. юридически лица, които са регистрирали по съответния ред извършване на аграрно-стопанска дейност;
   2. физически лица, които са се регистрирали по съответния ред за извършване на аграрно-стопанска дейност;
   3. съюзи, обединения и сдружения на юридически и физически лица, извършващи аграрно-стопанска дейност.
(3) Членовете на организациите по т.З на предходната алинея стават членове на АТП по общия ред.
(4) За член-кореспонденти на АТП могат да бъдат избирани изтъкнати стопански дейци и учени по решение на Управителния съвет.
(5) Почетни членове на АТП могат да бъдат лица от страната и от чужбина с особени заслуги за постигане на нейните цели и задачи.
(6) Не могат да бъдат членове на АТП държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Член 10.(1) Нови членове на АТП се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема устава и че ще спазва в своята дейност етичните норми на поведение на пазара.
(2) Отказът на Управителния съвет да приеме кандидата за член може да се обжалва в 14-дневен срок от уведомлението му пред Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 11. Всеки член на АТП има право:

1. да участва чрез свой представител в Общото събрание;
2. да бъдат избрани негови представители в управителните и контролните органи на АТП;
3. на един глас, който се упражнява от присъстващия негов представител;
4. да ползва безплатно или срещу заплащане услугите на АТП;
5. да получава информация от Управителния съвет за дейността на АТП;
6. да иска информация по въпроси, свързани с дейността му, и да участва в заседанията на управителните органи, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите му;
7. да посочва при необходимост членуването си в АТП в свои документи;
8. да участва в работата на структурните звена към АТП и да ползва тяхното съдействие при осъществяване на своята дейност.

Член 12. Всеки член на АТП е длъжен:

1. да спазва устава на АТП;
2. да съдейства за осъществяване на целите и задачите на АТП;
3. да предоставя на АТП необходимата информация за своята дейност.
4. да пази производствените и търговските тайни във връзка с участието му в дейността на АТП в съответствие с изискванията на законодателството и на правилата за коректно поведение;
5. да плаща определения от Управителния съвет членски внос, както и да предоставя средства за изпълнение на целеви програми и други колективни прояви, за които предварително е дал съгласието си.

Член 13. Членове-кореспонденти и почетни членове не плащат членски внос.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Член 14. Членството се прекратява:

1. с тримесечно писмено предизвестие до Управителния съвет;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при прекратяване на юридическо лице;
4. по решение на Управителния съвет за системни и груби нарушения на уставните задължения. Решението за изключване може да се обжалва в едномесечен срок от връчването му пред Общото събрание.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ

Член 15. Органи на управление на АТП са Общото събрание, Управителният съвет, Председателството, председателят и Контролният съвет.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 16. В Общото събрание участват представители на редовните членове, членовете-кореспонденти и почетните членове.

Член 17.(1) Редовно Общо събрание се свиква най-малко един път на две години от Управителния съвет.
(2) Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния съвет по искане най-малко на една десета от членовете и на Контролния съвет.
(3) Общото събрание се свиква чрез изпращане на писмена покана до членовете най-малко петнадесет дни преди датата на провеждането му. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, времето и дневния ред на събранието.
(4) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете.
(5) При липса на кворум събранието се отлага и се провежда най-късно в тридесетдневен срок. Повторно свиканото събрание се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

Член 18.(1) Общото събрание:
   1. изменя и допълва Устава на АТП;
   2. одобрява насоките на дейността на АТП;
   3. разглежда, обсъжда и одобрява отчета на Управителния съвет за дейността на АТП;
   4. определя броя и избира Управителен съвет и Контролен съвет за срок от две години;
   5. взема решения за реорганизиране и прекратяване на АТП.
(2) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство, а по т.1 и т.5 с мнозинство от две трети от присъстващите.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


049. ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ (ОС)

Той е приемник на Отечествения фронт, възникнал през 1942 г. като политическо обединение на патриотичните антифашистки сили (Българска работническа партия, БЗНС "Пладне", Политически кръг "Звено" и Българска работническа социалдемократическа партия). ОФ след 9 септември 1944 г. образува първото демократично правителство.

Приема името Отечествен съюз след свикания на 30 и 31 март 1990 г. Извънреден конгрес. На последния конгрес, състоял се на 18 и 19 април 1992 г., отчете, че запазва добрите традиции на Отечествения фронт - демокрация, консолидация на нацията, подкрепа на републиканските идеи, - но е скъсал категорично с деформациите. Съюзът прие нов устав, очерта новия си характер и съдържанието на бъдещата си дейност.

Отечественият съюз има за главна цел националното съгласие и гражданското разбирателство в противовес на разделението на идеологическа, религиозна и етническа основа. Като независима обществена организация обединява на доброволен принцип граждани по местоживеене или граждански формирования, чиито идеи и цели са в съответствие с идеите и целите на съюза.

Във времето на прехода към пазарно стопанство ОС е за смела обществена защита на хората с ниски доходи, на многодетните и младите семейства, на пенсионерите, за социалната защитеност на детството, майчинството и семейството. Човешката солидарност, взаимопомощта, милосърдието и благотворителността са новите моменти в дейността на съюза. Застава зад интересите на българите в чужбина и той е организацията, в която те могат да бъдат пълноправни членове.

В изборите за Велико народно събрание участва със самостоятелна бюлетина и имаше двама депутати. Единият от тях - Гиньо Ганев - бе заместник-председател на ВНС. На изборите за Народно събрание не представи свои кандидати.

Отечественият съюз е учредител на Обществения комитет по националните проблеми и е инициатор на създаването на Общонародния комитет "В. Левски" и фондацията "Оборище".

Печатен орган на ОС е "Отечествен вестник".

Ръководен орган е Изпълнителното бюро. Председател на Отечествения съюз е Гиньо Ганев.

Адрес за контакти:
София, бул. "Витоша" N 18,
тел.: 88-07-48; 87-16-15

/Пресслужба "Куриер"/

 

11:55:26
        14.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!


---------------------------------------

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ” 49

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военноикономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото и най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание, Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, най-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание, семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват многоплановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", "Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информации за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

----------------------------------------------------