14 юни 1996


София, 14 юни 1996 година
Брой 86 /1641/


София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ В СОфИЯ НА 4 МАЙ 1996 ГОДИНА.


Българска партия Либерали /БПЛ/ подкрепя действията на правителството на Демократичната левица, както и усилията на президента на Републиката и парламентарната опозиция за интегриране на България в Европейския съюз /ЕС/ и активизиране на диалога с НАТО относно перспективите за разширяване на пакта в Източна Европа.

Още с приемането на концепцията "Либерален принос към националната сигурност на Република България" през 1993 г. БПЛ декларира ясно становище за необходимостта от широка обществена дискусия и национално съгласие за интегрирането на нашата страна в евроатлантическите структури.

Националният съвет /НС/ на БПЛ се противопоставя категорично на опитите на различни политически и обществени среди проблемът за българското членство в ЕС и НАТО да бъде партизиран и идеологизиран, да бъде свеждан до противоборство между "комунисти" и "антикомунисти", "леви" и "десни". Без съмнение подобни нагласи и тенденции могат само да навредят на националните интереси на България.

Днес, в контекста на разрастваща се борба за сфери на влияние и очертаващи се нови геополитически разделения, повече от всякога пред България стои въпросът: "Къде сме ние?" В обществото се дискутират различни алтернативи - обединена Европа, нов източен блок, доминиран от Русия, или формация Южни Балкани, прононсирана от САЩ. Във военно-политически аспект дискусиите се фокусират върху алтернативата: НАТО или неутралитет.

Когато се обсъждат предимствата и слабостите на всяка от посочените алтернативи, съвсем закономерно се изтъкват аргументи от политически, икономически и геостратегически характер. Претеглят се плюсове и минуси, финансови ресурси и пазарна целесъобразност. Това са въпроси от изключително значение, които по никакъв начин не бива да бъдат подценявани.

Същевременно БПЛ смята, че е необходим един по-глобален и същностен подход към въпроса за външнополитическата ориентация на Република България.

Избирайки Европейския съюз или друга интеграционна общност, НАТО или неутралитет, трябва да сме наясно, че избираме не просто пазари за своите стоки или покровителството на дадена велика сила.

Изборът, който ще направим, е избор на тип цивилизация. Дали България ще бъде част от високоразвития свят на информационните технологии, модерното пазарно общество и либералната демокрация, т. е. евроатлантическия свят, или ще плува в мътните води на поляризирани и нестабилни обществени модели, ориенталски нрави и изостаналост. Трябва да изберем цивилизацията, в която искаме да живеем - ние и тези, които ще дойдат след нас.

И тук е отговорността на политическия и интелектуален елит на България.

Нужно е ясно послание към световната общност:
* че България се стреми да бъде съпричастна към евроатлантическите ценности;
* че една от основните цели на България е членството в Европейския съюз и НАТО;
* че развитието на ползотворни и равноправни отношения с балканските държави и Русия е траен и стратегически приоритет на българската външна политика.

Нужна е добре промислена и последователно осъществявана държавна политика за позитивно пропагандиране на България, на нейната древна култура и съвременни достижения, особено в страните от Западна Европа. Елемент от такава политика би следвало да е създаването на български сателитен телевизионен канал, за което БПЛ ще настоява пред компетентните държавни органи.

Обръщаме се към държавните институции, политическите и обществени среди - изборът, който трябва да направим днес, ще предопредели съдбата на родината ни за десетилетия напред. Нека с повече разум и национална отговорност превърнем България в част от нова, обединена Европа!

София, 4 май 1996 година

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ЗА НЕУЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ НА ОПОЗИЦИЯТА.


Днешното съобщение във вестник "Демокрация" под заглавие "Още 3 политически формации подкрепиха..." съдържа измисленото твърдение, че в Мездра федерация "Царство България" /ФЦБ/ подписала някакво споразумение със Съюза на демократичните сили /СДС/, Християнаграрната партия /ХАП/ и Българската социалдемократическа партия /БСДП/.

Г-жа Стефка Янчева, районен секретар на ФЦБ, опроверга категорично тази измислица, която не отговаря на истината.

Националното ръководство на ФЦБ напомня решението на Големия федеративен съвет /ГФС/ на ФЦБ да не се участва в предварителните избори на опозицията.

Всяко друго твърдение би било плод на болна фантазия и безотговорен редакторски произвол.

София, 28 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до Конфедерацията на независимите синдикати в България и до президента, председателя на 37-то Народно събрание, министър-председателя на Република България и до средства за масово осведомяване.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ е обезпокоен от напрежението в страната ни, което вече е предизвикано от неразумната антинародна политика на правителството на Българската социалистическа партия /БСП/. То се дължи на пълния разгром на икономиката и в частност - на спекулациите, които бяха извършени с хлебното и фуражно зърно и масовото закриване на предприятия.

Секретариатът на ЦК на БКП изразява своя протест и призовава правителството на БСП да предаде на прокуратурата черноборсаджиите и спекулантите, които натрупаха милиони и милиарди левове, марки, долари и др. Чрез приемането на антинародни закони и подзаконови разпоредби парламентарно представените партии Българската социалистическа партия, Съюзът на демократичните сили, Движението за права и свободи, Народен съюз и Български бизнес блок /БСП, СДС, ДПС, НС и БББ/ разгромиха селското стопанство, унищожиха животновъдството, разграбиха на безценица от ТКЗС трактори, комбайни, редосеялки, камиони и др., по най-жесток и варварски начин развалиха постройките на животновъдните ферми, напълно унищожиха елитни стада от овце и едър рогат добитък. България прилича на пустееща страна, през която сякаш е минала ураганна буря или опустошителна ядрена война. Полетата с нови овощни градини са буренясали. Разрушени и напълно разграбени са напоителни съоръжения, железопътни спирки, гари, заводски постройки и др. Много машини и съоръжения, внесени от чужбина, са нарязани и предадени на вторични суровини. За да се излезе от задънената улица, в която управляващите от БСП, СДС и ДПС натикаха страната ни, а народа доведоха до глад, мизерия, нищета и просия, настояваме:

1. Да се спре антинародното разграбване на България.

2. Незабавно да се спре и да се отмени незаконната приватизация. Да се върнат на хората парите от приватизационните бонове със съответните лихви.

3. Да се спре шоковата пазарна икономика и да се възстанови планово-пазарната икономика.

4. Да се спре с разграбването и разгромяването на селското стопанство. Виновните лица от ликвидационните съвети, които ликвидираха ТКЗС, и сегашните тричленки, които доразгромяват селското стопанство, да бъдат подведени под съдебна отговорност.

5. Да се възстановят всички пазари, които имахме до 10.XI.1989 г.

6. Да се осигурят храни и хранителни стоки на достъпни за народа цени, в това число и хляб.

7. Да се осигурят суровини и да се пуснат всички предприятия на пълни обороти, като се произвеждат стоки, конкурентоспособни. По такъв начин ще се осигури работа за безработните.

8. Да се установи във всеки отрасъл отношение на минималната към максималната работна заплата 1:3, а това отношение за пенсиите да стане 1:2.

9. Да се възстановят всички социални придобивки, които имахме до 10.XI.1989 г., в това число безплатно образование във всички видове и степени, а също така и безплатно медицинско обслужване.

10. Да се проведе референдум по въпроса за присъединяването на България към НАТО и ЕС.

11. Да се премести знамето на ЕС, което ренегатите и предателите поставят до българския трикольор на официални места в кабинетите на привържениците на ЕС.

12. Да се осигури правов ред, законност и защита на трудовите хора.

13. Да се закрият всички частни охранителни фирми, както и да се уволнят всички корумпирани и мафиотизирани лица от полицията, митническите служби, прокуратурата, съда, следствието, общинските и държавни служители.

14. Да се осигурят горните мероприятия, е наложително правителството на БСП да си подаде оставката; да бъде сформирано служебно правителство, което да проведе едновременно парламентарни и президентски избори.

15. В предизборната агитация да се спазва конституцията и да не се използват държавни коли от БСП, СДС, ДПС, БББ и Народния съюз.

Само по този начин е възможно да се предотврати националната ни катастрофа. Няма друг начин за предотвратяване на най-страшното, което ни очаква. Разумът трябва да надделее над безумието. Ако това не стане час по-скоро, отговорността ще носят парламентарно представените партии, които доведоха положението дотам, че в България е невъзможно да се живее - България не заслужава такава зла участ...

Въпреки активното промиване на мозъците, което провеждат парламентарно представените партии, българският народ помни и знае, че всички закони, които са приемани след 10.XI.1989 г., са антинародни, антизаконни и антиконституционни, тъй като бяха приети от незаконни партии - БСП, ДПС и СДС. СДС не е регистриран по Закона за политическите партии, а по Закона за лицата и семейството и няма право на участие в избори. ДПС е етническа партия, а етнически партии съгласно закона не може да има. БСП съществува на базата на фалшифициран вътрешнопартиен референдум в БКП и незаконно се ползва с права на наследник на БКП. Следователно съвременната конституция е нелегитимна и в законна сила е конституцията от 1971 г., която бе приета чрез референдум. На този референдум гласуваха и хората на СДС, и хората на БСП, и хората на ДПС, и монархистите, и представителите на всички 196 партии, които се нароиха като гъби след дъжд. За тази конституция е гласувал и г-н Ж. Желев, и П. Стоянов, и Александър Йорданов, и П. Дертлиев, и всички рушители на съвременна България. Срам и позор за всички вас, ренегати, предатели на българския народ! Не предизвиквайте народния гняв, а създайте условия на народа да живее поне така, както живееше през осемдесетте години. В противен случай слезте от политическата сцена, докато е време. Народът дълго време ви търпя. Чашата на търпението прелива. БКП ще подкрепи справедливия гняв и всички искания на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/. Ние издигаме лозунгите:

Вън МВФ от България!

Вън СБВР от България!

Вън НАТО от България!

Вън Кобургготската династия от България!

На съд всички предатели и рушители на България!

Не на реституцията, приватизацията, шоковата пазарна икономика и реставрацията на капитализма!

Да живее комунизмът!

София, 22 май 1996 г.

ЗА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.

 

В Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ се получи достоверна информация за подготовка на военен преврат в България. Сигналите идват от цялата страна и взаимно се потвърждават в подробностите. Първоначалният замисъл е бил превратът да стане на 8-9 юни 1996 г., 73 години след злокобния деветоюнски преврат на кръволока Александър Цанков и на цар Борис III, по време на който и в двете последвали антифашистки въстания - юнското и септемврийското - българският народ даде десетки хиляди свидни жертви. След това превратът е бил отложен с една седмица за 15-16 юни 1996 г. като кървав подарък за 59-я рожден ден на Симеон Кобургготски. Дали ще има ново отлагане, или тази втора дата ще бъде спазена, и дали този преврат в крайна сметка въобще ще се проведе, все още не ни е известно. Не е известно и коя политическа сила е зад него. Но замисълът и подготовката на военен преврат са факт.

Въпреки антинародната политика на правителството на Българската социалистическа партия /БСП/, въпреки шоковата пазарна икономика и ускорената реставрация на дивия, варварски и пещерен капитализъм, въпреки това, че трудовият народ изнемогва в глад и мизерия, въпреки съзнателно провеждания геноцид против българите, към настоящия момент социалното напрежение в България не може да се оцени като взривоопасно. Причина за това е измамната политика на парламентарно представените партии, които водят театрални битки, но са единни в главното: в прозападната антинародна политика и в реставрацията на капитализма. Вълната от стачки и демонстрации в страната, организирана от "демократичните опозиционни" политически сили чрез синдикалните централи е съвършено беззъба и политически импотентна. Тя цели свалянето на кабинета на Виденов и поемането на властта от правителство на Съюза на демократичните сили /СДС/ или от коалиционно правителство на "обединената опозиция", за да се постави в приоритетни условия Петър Стоянов в президентските избори. Резултатът от такава политика не е в полза, а във вреда на българския народ. Тази политика е отражение на факта, че всички буржоазни котерии - и Съюзът на демократичните сили /СДС/, и Народният съюз /НС/, и Движението за права и свободи /ДПС/, и Българският бизнес блок /БББ/, са прикрити филиали на БСП, създадени за заблуда на своята членска маса и на целия български народ. Твърдението, че правителството на Жан Виденов провеждало реставрация на комунизма, е груба лъжа и манипулация. Всички правителства след 10.XI. 1989 г. реставрират капитализма. Това с особена сила се отнася и за правителството на Жан Виденов. БКП многократно се е обявявала за свалянето на правителството на БСП, но не за ново правителство на "дясната опозиция", а за разпускане на 37-то ОНС, за служебно правителство, което да проведе предсрочни парламентарни избори едновременно с президентските, но не така, както ги иска СДС, а при пълно равноправие на всички политически партии без приоритети на парламентарно представените.

Наличността на логично, разумно и мирно политическо решение на изхода от дълбоката криза и отсъствието на взривоопасно социално напрежение в България говорят, че у нас няма реални условия за военен преврат. Въпреки това той се подготвя и провеждането му е много вероятно. Кому е нужен такъв нелогичен, измислен, театрален преврат?

Всеки военен преврат, който не е по искане на широките народни маси, представлява военно престъпление. Това военно престъпление в конкретния случай цели да прикрие цяла лавина от тежки политически и икономически престъпления, извършвани методически от управляващата кохорта на бесепаро-седесарската мафия след злокобния 10.XI. 1989 г., които БКП винаги е разобличавала. Този преврат е насочен срещу българския народ и е етап от провеждания против него геноцид.

Военачалници, спрете! Вие се изправяте срещу собствения си народ и той рано или късно ще ви поиска сметка!

Бойци и командири от Българската армия! Оставете танковете в хангарите! Оставете оръжието на пирамидите! Това оръжие ви е дадено от народа, за да гарантирате неговата сигурност и да бдите над неговата независимост, а не да го насочвате срещу своите майки, бащи, братя и сестри! Народът няма да ви прости престъплението, в което ви въвличат! Над вас ще тежи позорът на окаяни родоотстъпници!

Братя българи, бдете!

Комунисти и патриоти, стегнете редиците около ЦК на БКП и Националния съвет /НС/ на Отечествения фронт /ОФ/ в защита на народа!

Отечеството е в опасност!

София, 7 юни 1996 г.

ЗА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.


Престъпността, корупцията, измамата и насилието са издигнати в ранг на държавна политика от управляващата Българска комунистическа партия - Българска социалистическа партия /БКП-БСП/!!!

Държавността е подменена с уродлив васално-феодален произвол.

Последната фаза от обира на българските богатства е с невиждана бруталност и геноцид над българите!!!

Убийствата, насилието, пирамидите, банковите далавери и фалити са инструментите на БКП-БСП за изпълнение на целите си!

Насилието, терорът и грабежът са средствата на БКП-БСП по всяко време, и под всяка форма.

Така наречените "народни представители" на БКП-БСП, представляващи по-малко от една трета от избирателите на България, чрез мнозинството в "НС" извършиха национално предателство, приемайки нов герб, както и наложената псевдодържавност и управление!!!

България преди комунистическия диктат е зачертана и забравена!

Зърнената афера, ликвидацията на фантомните банки и отрасли на промишлеността са прикриване на масирания пладнешки грабеж.
Управляващите, без да питат суверена - народа, заплащат отново с нашите пари, увеличавайки бремето до непосилност!!!

Плурализмът и демократичните принципи включват референдумите и допитванията като основна обществена проява - такава няма?!...

Президентството, Министерският съвет и съдебната администрация са в пълна парализа.

Третото българско царство бе с конвертируем лев и в десетката на Европа, а сега; България е финансово фалирала и сред последните в света. Националното ръководство на Съюз "Справедливост" обвинява управляващата БКП-БСП, че носи пълна отговорност за всичките престъпни действия. Управляващите са на подсъдимата скамейка на историята днес, а утре в съдебните зали!

Призоваваме всичките българи, профсъюзи, некомунистически политически сили към масови протести, общонационална стачка и образуване на отряди за самозащита.

Призоваваме Националния координационен съвет /НКС/ на Съюза на демократичните сили /СДС/ за реално обединение на всички некомунистически сили. За свикване на общонационален протестен митинг на обединените некомунистически сили.

Да живее България! Бог да пази Царя и България!

София, 27 май 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ:

Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА - РАЙОН "ТРИАДИЦА", СОФИЯ.
Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас, убедени, че ще бъдем разбрани правилно. Вие сте президент на Република България вече втори мандат /повече от 6 години/. През това време 85% от населението на страната обедня повече от 50 пъти, а по отношение на жилищата над 300 пъти. Вие сте президент на обедняването и разрухата на страната.

През Вашия мандат се смениха 5 правителства и с нито едно от тях Вие не намерихте съгласие, включително и с Вашите съюзници от Съюза на демократичните сили /СДС/. От всички правителства се оплаквахте при посещението Ви в други държави. Неизвестно защо само с Ренета Инджова се сработихте, макар че при това служебно правителство бяха масово уволнени хиляди специалисти и разрухата на страната се задълбочи. Недоумяваме на кого бяхте държавен глава? След всяко Ваше изявление трябваше говорител да пояснява какво сте искали да кажете. Като главнокомандващ на Въоръжените сили Вие нито веднъж не се срещнахте със запасното войнство на публично събрание. Така постъпвахте с правителства и подведомствени институции. През цялото време от народа не се почувства обединителната роля на президента, не правехте нищо по националното съгласие. Напротив, населението беше разделено под влиянието на над 180 партии, включително и на етническа основа. Развихриха се невиждана спекула, убийства, а нямаше кой да обедини наказателните органи в борбата, макар че Вие ги назначавахте с укази.

Вашето президентстване може да се сравни само с царуването на Иван Александър през 1331-1371 г., когато пред лицето на чуждоземния агресор разделяше България между синовете си, с което предреши падането й под турско робство.

През Вашето президентство беше разгромено селскостопанското производство, а сега му се пишете по византийски негов спасител.

Силно бяха разстроени армията и полицията. Много военни специалисти - професори, доценти, доктори и кандидати на науките, конструктори, бяха изгонени от работа. Разрушени и предадени бяха разузнаването, контраразузнаването, военнопромишленият комплекс, промишленото производство и пазарите на страната.

Разделена беше Българската православна църква.

В този разрушителен процес каква беше Вашата роля като държавен глава? Какъв Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили бяхте, когато пред очите Ви всичко се разрушаваше? Каква демокрация правехте за спекулантите, а хората не смеят спокойно да замръкнат? Назрява необходимостта в конституцията да се запише, че всеки новоизбран президент трябва да има проверителен срок до една година и ако покаже, че няма качества и не е в състояние да управлява, да бъде сменен.

Какво е виновен народът да страда за това, че не е успял да избере достоен президент?

Вие доказахте, че не сте истински и мъдър държавник, обединител на нацията, патриот и глава на държавата.

Ето защо ние Ви призоваваме, ако имате чувство за отговорност като все още функциониращ президент, да спрете разрухата, да подкрепите кандидатурата на друг за Вашия сегашен държавен пост, който да помогне на страната за излизането от тежкото положение, в което е изпаднала.

София, 22 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗВАЧИ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ НА 30 МАЙ 1996 ГОДИНА ЦЕНИ НА ГОРИВАТА.


С последните си действия, свързани с внасянето на необосновани законови, с приемането на несъгласувани нормативни актове и стартиране на убийствена ценова политика на горивата правителството е на път да ликвидира изцяло дребния и средния частен бизнес. Пряко потърпевши от тези действия са хората, които се трудят или пък осигуряват заетост в областта на частните таксиметрови превози. Стремежът е опразнената държавна хазна да се напълни именно, най-вече и преди всичко от хора като нас. Срещу този задушаващ натиск, срещу отрупването ни с данъци и бюрократични задължения на практика няма никакви ангажименти от страна на държавата. Няма реална и поносима политика на социални осигуровки, няма преференции за ремонт и възстановяване на автомобилите, няма нормални пътища, няма достатъчно стоянки за таксиметровите автомобили. Това, което се иска от нас, е да аплодираме действията на кабинета, който обрича на явна мизерия нас и нашите семейства.

Чашата преля с драстичното увеличаване на цените на горивата и най-вече на бензина. Това ни изправя пред дилемата или да определим непосилни за нашите клиенти цени, или да приберем автомобилите в гаражите.

Ето защо ние призоваваме всички частни таксиметрови превозвачи да изразят своя протест по начин, по който го правят нашите колеги в цивилизованите страни. Призоваваме нашите колеги да подкрепят серията от протестни акции, които започват днес в столицата и продължават от утре в страната. Нека излезем с автомобилите си по улиците на София и страната, за да предупредим правителството и управляващите, че нищо добро не ги чака, когато посягат на нашия залък.

Нашите искания са:

1. Отмяна на новите непосилни както за нас, така и за обикновените граждани цени на бензина.

2. Незабавна отмяна на ал. 13 А от член 13, както и чл. 57 В от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък общ доход, който в нарушение на Конституцията на Република България, ни поставя в неравноправно положение с останалите данъкоплатци.

3. Участие в изработването на нормативните актове, свързани с дейността на частните таксиметрови превозвачи, на представители на техните сдружения.

Последвайте ни, за да защитите вашата работа, вашето професионално достойнство и вашите семейства. Всички заедно ще успеем!

София, 30 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗДРАВЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.


Парламентарното мнозинство и правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ доведоха България до национална катастрофа.

Българският здравен демократичен синдикат /БЗДС/ към Асоциацията на демократичните синдикати категорично настоява за:

1. Оставка на правителството.

2. Разпускане на парламента и започване на парламентарни избори.

Призоваваме всички наши организации да пристъпят към ефективни протестни действия в рамките на закона.

София, 30 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ НА ОПОЗИЦИЯТА.


Като отчете трудно постигнатия консенсус по провеждането на предварителни избори за общ кандидат за президент от Българската демократична опозиция,

като се съобрази с факта, че сред членовете на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" има поддръжници на всички демократични политически формации, както и представители на различни социални и етнически групи,

и като взе предвид упоритите стремежи на управляващата комунистическа партия да дискредитира по всички възможни начини демократичните кандидати за президент на България, Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" взе следното

РЕШЕНИЕ

1. Призовава всички свои членове и симпатизанти да се включат активно в подготовката и провеждането на предварителните избори за кандидат-президент.

2. Да гласуват по съвест за по-добрия кандидат и подкрепят спечелилия на същинските избори.

София, 14 май 1996 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ,

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ВЗЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЯ С НОМЕРА 1 И 2 КЪМ РЕШЕНИЕ 480 ОТ 14 МАЙ 1996 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


1. Възлага на Изпълнителния съвет в срок до 31 май 1996 г. след консултации със съответните териториални и професионални поделения да класифицира предприятията, посочени в приложенията, по следния ред:
* предприятия, които умишлено са доведени до състояние на фалит, но могат при ефективно управление да бъдат изведени от него;
* предприятия, които са попаднали в приложенията заради неточно подадена информация за състоянието им;
* предприятия, чието закриване би довело до тежки социални последици на територията на съответния регион;
* предприятия, за които има потенциални купувачи или в които текат процедури по раздържавяване;
* предприятия, които практически са ликвидирани.

2. Задължава Изпълнителния съвет да настоява в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ за преразглеждане на списъците, съобразявайки се с изброените по-горе критерии.

3. Изпълнителният съвет да изработи предложение за социална защита на работниците от предприятията, включени в приложения NN 1 и 2.

4. При изготвяне на справките в тях да се включат данни за общия брой работници, брой на членуващите в "Подкрепа", брой на членуващите в други синдикати, готовност за организиране на протестни действия.

София, май, 1996 г.

ЗА КОНфЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ,

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 14 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА "НОВ ВЕК, НОВИ ИДЕИ, НОВА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ТРИНАДЕСЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ГЛАСУВАНА НА ПОСТОЯННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОР /СОФИЯ, 20 АПРИЛ 1996 ГОДИНА/.


3. Обединението на българската левица - мост към национално единение

Постигането на национално съгласие в България ние в ГОР виждаме и чрез широко единение на социално ангажирани политически и обществени сили. Това обединение ще възниква постепенно заедно с формирането на гражданското общество и на нови икономически интереси, адекватни на пазарното стопанство.

Наша първостепенна задача е да работим за обединяването на всички социално ориентирани леви демократични сили, които изповядват принципите на демокрацията, стриктно спазват конституцията и законите на страната, отричат тоталитаризма и фашизма, ксенофобията и антисемитизма. При това е изключително важно в основата на подобно обединение да стоят европейските демократични стандарти, стремежът България да бъде превърната в модерна просперираща страна.

Десет са задължителните условия за обединяване на българската демократична левица, които предлага Гражданското обединение за републиката.

Първо. Това е стремежът към създаване на пълноценно гражданско общество чрез раздържавяване, приватизация и превръщане на болшинството от българския народ в собственици и съсобственици за средства за производство.

Второ. Това е политиката на европейска интеграция при едновременно запазване на добрите отношения с Русия, САЩ и страните от Балканския регион.

Трето. Това е преодоляване на либералните утопии и либерално-капиталистическия модел на прехода.

Четвърто. Това е активната социална политика, грижата за социално слабите и преодоляване на бедността.

Пето. Това е отричането на политическия и стопански монополизъм във всичките му аспекти и създаване на средства за естествено съревнование между граждани и граждански сдружения, асоциирани на доброволна основа.

Шесто. Това е издигане на националните интереси над партийните и стремежът към национален консенсус по основните въпроси на външната и вътрешната политика.

Седмо. Това е практическата реализация на идеята за социална справедливост при извършване на приватизацията и преразпределението на собствеността.

Осмо. Това са модерните републикански идеи и отхвърлянето на монархията като възможна форма за управление.

Девето. Това е отхвърляне политиката на високомерие, отказът от монопол върху лявото пространство и даване път на политическия консенсус на силите със социално ангажирана политика.

Десето. Това е връщането на земята в реални граници или под формата на дялове и акции при едновременно спазване на принципа на доброволността, свобода на избора и съобразяване с конкретните агро-икономически условия.

ГОР ще се стреми към постигането на широко единение на политически организации с лява и социална насоченост, без да прави компромис със своите възгледи за гражданското общество и за ролята на държавата в съвременния свят. Ние сме също така срещу реставрация на авторитарния стил и метод и срещу възстановяването на каквато и да е форма на тоталитарни механизми за управление. Обединена левица в България може да възникне само тогава, когато се избистрят идейните основи и се постигне програмна левоцентристка коалиция с ясни тези за управлението на страната.


4. За нова алтернатива в управлението на страната

ГОР смята, че в сегашния етап от развитието на България и предвид продължаващата икономическа криза страната има обективна нужда и от максимално широка коалиция за управление. В нея могат да влизат не само леви и социално ангажирани сили, но и такива със социално-либерален и национален патриотичен характер. Колкото е по-широка основата за управление, колкото по-ясна е неговата програмна основа, толкова по-голямо ще бъде доверието към подобно управление и възможностите преходът да завърши успешно и при минимална социална цена.

Гражданското обединение за републиката има силна програмна, интелектуална и професионална готовност за участие в управлението на страната. Ние смятаме за напълно естествено това да стане в близките една-две години. Предпоставки за това са изградените структури на организацията в цялата страна, участието на стотици наши активисти в местното самоуправление, избирането в национал ното ръководство на страната на дейци с голям държавнически, стопански и политически опит.

Същевременно ГОР ще се стреми към участието в управлението на страната главно по пътя на завоюване на народното доверие и на разширяване на влиянието на организацията в цялата страна.


5. Задълбочаване на връзките със синдикатите

ГОР е на мнение, че преходът от тоталитарна към пазарна икономика предполага активна и конструктивна роля на българските синдикати. Ние сме против подценяването на тази роля и за конструктивно социално сътрудничество и партньорство със синдикалните организации. Същевременно смятаме, че българските синдикати могат да се развиват успешно само ако отстояват своята независимост и самостоятелност.

ГОР се обявява за по-тесни връзки с всички синдикални организации или преди всичко с федерациите на независимите синдикати. Особено плодотворно сътрудничество ние можем да имаме в областта на социалното законодателство, приватизацията и трудовата заетост.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Това е програмата на Гражданското обединение за републиката до края на този и началото на новия XXI век. Тя отразява мненията на неговия интелектуален потенциал, на хиляди негови членове и симпатизанти. В нея са заложени нови идеи, ново разбиране за света, за България и за нашата гражданска отговорност.

Новият век и новите глобални промени, човешкото общество изискват знаещи и можещи хора, хора устремени към бъдещия единен свят без граници, хора, готови да посрещнат трудностите и да поемат отговорностите за своите действия, хора, способни да обединяват, а не да разделят, хора, които съграждат!

Гражданското обединение за републиката има волята и правото да отстои своите идейни позиции, защото те са в единение със световния общочовешки път.

Гражданското обединение за републиката има възможностите и поема отговорността да реализира на практика своите цели, защото разчита и се уповава на професионалния опит и квалификация, на знанията и уменията, на младежкия устрем на всички свои членове и симпатизанти - това е най-голямата ценност на ГОР, това е нейното настояще и бъдеще!

/Пресслужба "Куриер"/


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 11 юни 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.