15 февруари 1990СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 33 /51/

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" - СВИЩОВ ПРОТИВ ОТНОШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ВЪПРОСА ЗА СТРОЕЖА НА АЕЦ - БЕЛЕНЕ.


ПОЧТИ ПЪЛНАТА ЛИПСА НА ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ЕКОГЛАСНОСТ" И НА ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ ОТ СВИЩОВ, ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И СОФИЯ ПРОТИВ СТРОЕЖА НА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА В БЕЛЕНЕ, МАНИПУЛИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ - ОСОБЕНО ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, С ТЕНДЕНЦИОЗНИ, ЕДНОСТРАНЧИВО ОСВЕТЛЯВАЩИ ПРОБЛЕМА МАТЕРИАЛИ, БЕЗДУШНОТО ОТНОШЕНИЕ НА БИВШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО НАЧЕЛО С ГЕОРГИ АТАНАСОВ И НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, НИ ПРИНУЖДАВАТ ДА СЕ ОБЪРНЕМ ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ КЪМ ВАС ЧРЕЗ СЛЕДНАТА

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
 

ДНЕС, КОГАТО ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Е ИЗПАДНАЛО В ДЪЛБОКА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И НРАВСТВЕНА КРИЗА, КОГАТО НАРОДЪТ НИ Е ИЗПРАВЕН НА КРЪСТОПЪТ И Е ПРИНУДЕН НЕЗАБАВНО ДА ПРЕСТРУКТУРИРА КОРЕННО ИКОНОМИКАТА СИ, РАЗВИТИЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРОДЪЛЖАВА ПО СТАРИТЕ ЕКСТЕНЗИВНИ СХЕМИ, ИЗИСКВАЩИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВСЕ НОВИНИ НОВИ ЕНЕРГИЙНИ МОЩНОСТИ. ЕДИН ОТ НАЙ-ЯРКИТЕ ПРИМЕРИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ Е СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ.

"ЕКОГЛАСНОСТ" - СВИЩОВ ЗАПОЧНА СВОЯТА АКТИВНА ДЕЙНОСТ НА 20 НОЕМВРИ 1989 Г. - ДЕНЯ, В КОЙТО ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ СПРЯН ПЕТИ ЕНЕРГОБЛОК НА АЕЦ - КОЗЛОДУЙ, НО ТОВА НЕ СТАНА ПО ПОЛИТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ. ПОСЛЕДВАХА МИТИНГИ НА СВИЩОВСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И С ПЪЛНОМОЩНИКА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПОХОД ДО СТРОЕЖА КРАЙ БЕЛЕНЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПРИСЪСТВАХА НА ТЕЗИ ПРОЯВИ, НО ТЕХНИ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И НАШИТЕ МНОГОБРОЙНИ ДЕКЛАРАЦИИ, РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИЗИВИ, ОТВОРЕНИ ПИСМА, ТЕЛЕКСИ, ТЕЛЕГРАМИ, СТАТИИ И ДРУГИ ПОЧТИ НЕ ВИДЯХА БЯЛ СВЯТ, ОСОБЕНО ОНЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО БЯХА ВРЪЧЕНИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ОКАЗА СЕ, ЧЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗПРАТЕНИ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НЕ СА ДОСТИГНАЛИ ДО ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ВМЕСТО ДА БЪДАТ ОГЛАСЕНИ, 11-ТЕ ХИЛЯДИ ПОДПИСА ОТ ПЛЕВЕН, 10 500-ТЕ ПОДПИСА ОТ СОФИЯ, 6-ТЕ ХИЛЯДИ ПРОТЕСТНИ КАРТИЧКИ НА СВИЩОВСКИТЕ МАЙКИ ПРОТИВ АЕЦ-БЕЛЕНЕ ПРОДЪЛЖАВАХА ДА СЪБИРАТ ПРАХА В КАБИНЕТА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АТАНАС ДИМИТРОВ ДО 7.2.1990 Г. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДЕЙНОСТТА НА НАШИТЕ ПРОТИВНИЦИ - ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, Е ШИРОКО ОПОВЕСТЯВАНА НА ВСИЧКИ РАВНИЩА.

ВСИЧКО ТОВА ДЪЛБОКО НИ ВЪЗМУЩАВА. ЧАШАТА НА ТЪРПЕНИЕТО НИ ПРЕЛИВА. НИЕ ОКОНЧАТЕЛНО СЕ УБЕЖДАВАМЕ, ЧЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ РАБОТЯТ НЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАРОДА, А ЧИНОВНИЦИ И ЧЕ БОРБАТА ПРОТИВ АЕЦ-БЕЛЕНЕ Е И БОРБА ПРОТИВ ВИСШАТА ДЪРЖАВНА БЮРОКРАЦИЯ. ТАЗИ БОРБА МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОВЕДЕНА ДО УСПЕШЕН КРАЙ ЕДИНСТВЕНО СЛЕД КАТО СЕ ИЗЧИСТЯТ ИЗОСНОВИ АВГИЕВИТЕ ОБОРИ НА БЪЛГАРИЯ И СЛЕД КАТО СЕ РАЗВЕНЧАЕ РОДНИНСКО-ПРИЯТЕЛСКОТО НАЧАЛО В ЦЯЛОСТНИЯ НИ ЖИВОТ. РИСКУВАМЕ И ТОЗИ ПЪТ ДА БЪДЕМ ОБВИНЕНИ В СВРЪХЕМОЦИОНАЛНОСТ, НЕКОМПЕТЕНТНОСТ И НЕБЛАГОНАДЕЖДНОСТ. НА ПОДОБНИ ТВЪРДЕНИЯ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ СВОИТЕ НАУЧНО-ОБОСНОВАНИ АРГУМЕНТИ ПРОТИВ АЕЦ-БЕЛЕНЕ:

1. ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЕКТА Е ЗАПОЧНАТО В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 16 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ФУНКЦИИТЕ НА КОМИТЕТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ДВ - БРОЙ 49 ОТ 1977 Г./. ГОРНИТЕ ЗАКОНОВИ НЕСЪОБРАЗНОСТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА,
ДАЛА ОТРИЦАТЕЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА БАН ОТ 30 ЮНИ 1980 Г., КОЕТО ГЛАСИ: "ПО ОТНОШЕНИЕ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В НРБ И ЕСТЕСТВЕНИТЕ БИОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ НА СТРАНАТА, НАЙ-НЕПОДХОДЯЩА ЗА СТРОЕЖ НА АЕЦ-2 СЕ ЯВЯВА ПЛОЩАДКАТА "БЕЛЕНЕ-ИЗТОК", Т.Е. СЕГАШНАТА ПЛОЩАДКА НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ.

2. В БЪЛГАРИЯ НЕ Е РЕШЕН ВЪПРОСЪТ ЗА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ОСОБЕНО ЗА ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО. НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНО И НЯМА ПОДХОДЯЩО МЯСТО ЗА ТЯХ. НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ СРЕДСТВА ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, А СССР ВЕЧЕ ГИ ПРИЕМА САМО СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ В ТВЪРДА ВАЛУТА.

3. В БЪЛГАРИЯ НЯМА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДЕМОНТАЖА НА АЕЦ, НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КОЛКО ЩЕ СТРУВА ТОЙ И НИКОЙ НЕ Е ПРЕДВИДИЛ НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ЦЕЛТА СРЕДСТВА.

4. АКО БЪДЕ ПОСТРОЕНА АЕЦ-БЕЛЕНЕ, НИЕ СИ ВРЪЗВАМЕ РЪЦЕТЕ И В БЛИЗКИТЕ 40-50 ГОДИНИ НЕ ЩЕ ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВНЕДРИМ В БЪЛГАРИЯ ПО-МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ТИПА НА ВВЕР-92, КАКВИТО СЕ ИЗРАБОТВАТ ПОНАСТОЯЩЕМ В СССР И САЩ.

5. БЪДЕЩИЯТ БЕЛЕНСКИ ЕНЕРГОБЛОК ВВЕР-1000 Е АБСОЛЮТНО НЕНАДЕЖДЕН. НЕГОВИЯТ ПРОЕКТ Е ОСТАРЯЛ /ДАТИРА ОТ 1969 Г./; ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ МУ ПАРАМЕТРИ СА САМО МНОГО БЛИЗКИ ДО КРИТИЧНИТЕ; РЕСУРСЪТ НА ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВ-1000, КОИТО ПО ПРОЕКТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 30 ГОДИНИ, В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СЕ КОЛЕБАЕ МЕЖДУ 2 И 3 ГОДИНИ; ВСЕКИ ПАРОГЕНЕРАТОР СТРУВА 23 МИЛИОНА РУБЛИ /ЗА СВЕДЕНИЕ:    ЕДИН РЕАКТОР СЕ ОБСЛУЖВА ОТ 4 ПАРОГЕНЕРАТОРА, КОЛКО ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ ЗА 30 ГОДИНИ И КОЛКО ЩЕ СТРУВА ТОВА НА БЪЛГАРИЯ, НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ИЗЧИСЛИ - 900 МИЛИОНА РУБЛИ, ПРИ ТОВА ИЗВЪН СМЕТКАТА ОСТАВАТ КОСВЕНИТЕ ЗАГУБИ ОТ НЕПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ/. "НОВИЯТ" СТАР ПРОЕКТ ВВЕР-88 Е НАБЪРЗО РАЗРАБОТЕН СЛЕД ЧЕРНОБИЛ, СНАБДЕН Е СЪС СЪЩИЯ СТАР ПАРОГЕНЕРАТОР, НЕ СА ПРОВЕРЕНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА, ПО-СКЪП Е С 15-20 ПРОЦЕНТА ОТ ВВЕР-1000, МАТЕРИАЛОЕМЪК Е 2-3 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ ВВЕР-1000 И ИЗИСКВА УВЕЛИЧЕНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА /ОКОЛО 2000 ЧОВЕКА/.

6. ОГРОМНИТЕ ЕДИНИЧНИ МОЩНОСТИ ОТ 1000 МЕГАВАТА НА ВВЕР-1000 ОКАЗВАТ ПАГУБНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КРЕХКАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА НА СТРАНАТА ПРИ СПИРАНЕТО ДОРИ НА ЕДИН ОТ ТЯХ. ПРЕЗ ТАЗИ ЗИМА НЯКОЛКО ПЪТИ ИМАХМЕ "УДОВОЛСТВИЕТО" ДА СЕ УВЕРИМ В ТОВА.

7. ЗА НЕПОДХОДЯЩОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ ГОВОРЯТ СЛЕДНИТЕ ФАКТИ: ЗА ПЛОЩАДКАТА СА ОТНЕТИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЛОДОРОДНИ ЧЕРНОЗЕМНИ ПОЧВИ; НАМИРА СЕ В ЦЕНТЪРА НА ГЪСТО НАСЕЛЕН РАЙОН ОТ ОКОЛО 100 000 ДУШИ; ТРИДЕСЕТКИЛОМЕТРОВАТА ЗОНА ЗАСЯГА И РУМЪНСКАТА ТЕРИТОРИЯ; ОПАСНО ГРАНИЧИ С ТХК "СВИЛОЗА" И С ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА НА СВИЩОВ; ЗАСТРАШЕНИ СА ИНТЕРЕСИТЕ НА РЕДИЦА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУТИ, КОНСЕРВЕН ЗАВОД "РЕПУБЛИКА", ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА ДЕТСКИ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ, "РОДОПА", "ВИНПРОМ" И ДР.

8. ЛИПСВА ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ПРИЛЕЖАЩИЯ РАЙОН ПРИ ЕВЕНТУАЛНА ЯДРЕНА АВАРИЯ.
ТОВА СА САМО ЧАСТ ОТ НАШИТЕ АРГУМЕНТИ ПРОТИВ СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ - КОЙТО ИМА УШИ, НЕКА ГИ ЧУЕ И СЕ СЪОБРАЗИ С ТЯХ.

СЪЩЕВРЕМЕННО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 8 ФЕВРУАРИ ТАЗИ ГОДИНА, СПОРЕД КОЕТО ПРОМИШЛЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО НА ПЛОЩАДКАТА ПРОДЪЛЖАВА ЕДНОВРЕМЕННО С РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ. ПРИЗОВАВАМЕ КЪМ ОБЕКТИВНОСТ, А НЕ КЪМ ПРЕДРЕШЕНОСТ И КЪМ ПОЛИТИКА НА СВЪРШЕНИЯ ФАКТ.

НАСТОЯВАМЕ: КОМИСИЯТА ДА ДОЙДЕ НА МЯСТО, А НЕ ДА РАБОТИ КАБИНЕТНО; КАТО КОНСУЛТАНТИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВИДНИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ И СПЕЦИАЛИСТИ; ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИЯТА ДА БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

ПРИТИСНАТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ИЗПОЛЗУВАМЕ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ АЕЦ-БЕЛЕНЕ.

12.2.1990 Г.                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕ УЧАСТВА ПРЯКО НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА И ДОСЕГА НЕ Е ИЗЯВЯВАЛА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ТОВА, СЛЕДИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ У НАС. ИЗКАЗВАНЕТО, НАПРАВЕНО НА 12.2.1990 Г. ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" К.Ф.Н. ПЕТЪР СТАЙКОВ, КОЙТО СЪЩЕВРЕМЕННО Е И ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ВЪПРОСА ЗА СТАТУТА НА КРЪГЛАТА МАСА И ЗА РАЗПУСКАНЕТО НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА, ИЗРАЗЯВА ПОЗИЦИЯТА И НА НАШАТА ПАРТИЯ.

КАТО ОПОЗИЦИОННА ПАРТИЯ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ РАЗПУСКАНЕТО НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА ТРЯБВА ДА СТАНЕ НЕЗАБАВНО, ТЪЙ КАТО НЕРЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ БЛОКИРА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В СТРАНАТА. НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА БКП ЩЕ ПРОЯВИ ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗУМ КАТО ПРОМЕНИ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ ПО ВЪПРОСА И НЕ ИЗЛАГА НА РИСК УСПЕХА НА ПРЕГОВОРИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА БКП ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА КРЕХКИЯ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА У НАС.

СОФИЯ, 13.2.1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНА ОТ НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИС КЮРКЧИЕВ.


ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ПАРТИЯТА НА ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ, НИКОЛА МУШАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ГИРГИНОВ - СЕГА ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И УЧАСТНИК НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА, СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЧЕ НЯМАМЕ НИЩО ОБЩО С ГРУПАТА ОТ ГРАД ПЛОВДИВ, ИЗВЕСТНА КАТО ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИЯ КОЖУХАРОВ.

ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНАТА ГРУПА ЗА СВИКВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА В ГРАД ПЛОВДИВ, РАЗПРОСТРАНЕНО В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, НЕ МОЖЕ ДА АНГАЖИРА НИТО ЕДИН ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА, ТЪЙ КАТО ПОДОБНИ ДЕЙСТВИЯ СА В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.1 И ЧЛ.28 ОТ УСТАВА.

СОФИЯ, 14.02.1990 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ИЗЛОЖЕНО ОТ ГОВОРИТЕЛЯ НА БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" КРУМ НЕВРОКОПСКИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КРЪГЛАТА МАСА НА 7 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
ДРУГАРИ И ГОСПОДА,

ЩЕ ИЗЛОЖА СТАНОВИЩЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ СЕГА, КАСАЕЩИ РАЗГРАЖДАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ТОЗИ ЗА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА, КОЙТО ВЪПРОС ПО ЗНАЧИМОСТ МОЖЕ БИ Е РАВЕН НА ВЪПРОСА, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ПРЕМАХВАНЕТО НА РЕПРЕСИВНИЯ АПАРАТ И НА НЕГОВИТЕ СТРУКТУРИ.

ЩЕ СПРА ВНИМАНИЕТО ВИ НА ВЪПРОСА, КОЙТО СДС СМЯТА ЗА ОСНОВЕН, И НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЕГОВОТО НЕОТЛОЖНО РАЗРЕШАВАНЕ, С ОГЛЕД НУЖДАТА ДА СЕ ОСИГУРИ ПО-СКОРОШЕН УСПЕХ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

ВИЖДАНИЯТА НИ ЗА ОБЩАТА ПРОБЛЕМАТИКА, СВЪРЗВАЩА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТОВА, СА ПРИОРИТЕТНИ.

ЗАРАДИ ТОВА СА НЕОБХОДИМИ ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ И СТЪПКИ, КОИТО НЕОТЛОЖНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ, НАРЕД С ТЕЗИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯТА НА РЕПРЕСИВНИТЕ ОРГАНИ, ЗА ДА СМЕ УБЕДЕНИ И ДА СМЯТАМЕ, ЧЕ НАИСТИНА ЩЕ ВЪРВИМ УБЕДЕНО НАПРЕД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

МНОЖЕСТВО ИЗЯВЛЕНИЯ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ СТАНАХА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ, ЗА ТОВА, ЧЕ ИЗБОРИТЕ СА ПРЕДСТОЯЩИ И ЧЕ ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ ЩЕ БЪДЕ ЕВЕНТУАЛНО ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ И ЧЕ ОТЛАГАНЕТО ИМ СЕ ЯВЯВА ЕДВА ЛИ НЕ НЕОПРАВДАНО, ДОРИ И НЕВЪЗМОЖНО.

КАТО ПРИБАВИМ КЪМ ВСИЧКО ТОВА СТАНОВИЩЕТО НА ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ ОТ НАЙ-ВИСОКО МЯСТО, НЕ ОСТАВА НИКАКВО СЪМНЕНИЕ, ЧЕ В СЛУЧАЯ СТАВА ДУМА ЗА ЕДНА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА И ДИРИЖИРАНА КАМПАНИЯ, ДА СЕ ПОДГОТВИ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ЕДНО СКОРОШНО ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ - ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ, КОЕТО НЕ ТЪРПИ НИКАКВО ОТЛАГАНЕ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СЕ ЯВЯВА НАЛОЖИТЕЛНО ДА ЗАЯВИМ ОТ ТАЗИ СТРАНА НА МАСАТА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА НЕ ВИЖДАМЕ, ЧЕ ИЗБОРИТЕ СА НАЙ-БЛИЗКИЯТ, НАЙ-РАЦИОНАЛНИЯТ ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ. НО НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРЕДИ ДА БЪДАТ НАСРОЧЕНИ И ПРОВЕДЕНИ ТАКИВА ИЗБОРИ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПОНЕ МИНИМУМ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИСТИНСКИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ.

ТУК НЕ СТАВА ДУМА, А И НЕ МОЖЕ ДА СТАВА ДУМА НА КРЪГЛАТА МАСА ЗА УЛТИМАТИВНИ ИСКАНИЯ, А САМО ЗА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ, ПОДЧЕРТАВАМЕ - БЕЗ КОИТО, КАКТО СЕ КАЗВА, НЕ МОЖЕ ДА СЕ МИСЛИ ЗА СВОБОДНИ ИЗБОРИ.

ДЕЛЕГАЦИЯТА НА СДС Е НАЯСНО И СЧИТА, ЧЕ ЕДНО ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНИ ИЗБОРИ И ЗА РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ В ТАКИВА ИЗБОРИ СЕ ЯВЯВА НУЖДАТА, КАТО ПЪРВА КРАЧКА ДА БЪДАТ РАЗПУСНАТИ ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА.

НЯКОЛКО СА ПРИЧИНИТЕ, КОИТО НАЛАГАТ ТОВА ДА СЕ НАПРАВИ, ЗА ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ РАБОТНИТЕ МЕСТА ОТ ОПЕКУНСТВОТО НА ППО.

ПРЕДИ ОБАЧЕ ДА ПОСОЧИМ ТЯХНАТА ОБОСНОВАНОСТ ЩЕ СИ ПОЗВОЛЯ ДА СЕ СПРА НА ПО-ОБЩАТА СТРАНА НА ПОВДИГНАТИЯ ВЪПРОС.

СПОРЕД НАС, НАЙ-СИГУРНИЯТ БЕЛЕГ ЗА БЕЗСПОРНО СЪЩЕСТВУВАЩО СРАСТВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ С ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ СЕ ЯВЯВА НАЛИЧИЕТО НА ППО ПО МЕСТОРАБОТА.

ПРОДЪЛЖАВАЩОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ЯВЯВА АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО ДОРИ САМО ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЪЩЕСТВУВА, В МОМЕНТ КОГАТО СЕ ПРАВЯТ УСИЛИЯ ДА БЪДЕ РАЗГРАДЕНА СИСТЕМАТА.

ПО-СКОРО БИ МОГЛО ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ТЕ СЕ ЯВЯВАТ В СЛУЧАЯ, ГЛАВНА ПРЕЧКА, ГЛАВНО ПРЕПЯТСТВИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА НИ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, А ОТ ДРУГА СТРАНА - ТЯХНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ СЕ ЯВЯВА ОПОРА ЗА НЕЧИСТИ СМЕТКИ И НАМЕРЕНИЯ.

ТУК СТАВА ДУМА ЗА ЕДНО БОЛЕСТНО СЪСТОЯНИЕ, УСТАНОВИЛО СЕ В РЕЗУЛТАТ НА СРАСТВАНЕТО МЕЖДУ ТЕЗИ ОРГАНИ, И ИЗЛЕКУВАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО И МОЖЕ ДА НАСТЪПИ САМО С ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

КОНКРЕТНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТОВА СЪСТОЯНИЕ ГОВОРЯТ ПО НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН, ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА НЕЩО, КОЕТО СПОРЕД НАШЕТО РАЗБИРАНЕ, НЕ ПОДЛЕЖИ НА ДИСКУСИЯ, ДОРИ САМО КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОСНОВАНИЯТА, ПОРАДИ КОИТО ТОВА БЕ СТОРЕНО МНОГО БЪРЗО И НЕОТЛОЖНО В ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ, ТАКА НАРЕЧЕНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ.

ИЗВЪН ИЗТЪКНАТОТО ДОТУК, ТРЯБВА ДА ПОСОЧИМ НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ ОСНОВАНИЯ ЗА НЕНУЖНОСТТА И ВРЕДНОСТТА ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СЪЩИТЕ.

НА ПЪРВО МЯСТО, ТАЗИ НЕНУЖНОСТ СЕ ОТКРОЯВА КАТО ХВЪРЛИМ ЕДИН БЕГЪЛ ПОГЛЕД ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДСТВАТА НА ППО ПО МЕСТОРАБОТА. СТАВА ДУМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНИЯ СЕКРЕТАР И НА ПАРТИЙНИТЕ БЮРА, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ ЕДНА КАТЕГОРИЧНА ИЛЮСТРАЦИЯ ЗА ТАЗИ НЕНУЖНОСТ, С НАМЕСАТА ИМ В ЕЖЕДНЕВНАТА РАБОТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ.

ВТОРОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАЗПУСКАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗРЕ В ТОВА, ЧЕ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ ПО МЕСТОРАБОТА СТОЯТ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ.

ТРЕТОТО ОСНОВАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВИДИ В АКТА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО ИМ, КОЕТО ПО СЪЩЕСТВО НЕ ОЗНАЧАВА НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ЧЕ РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА ПАРТИЯТА ПО МЕСТОРАБОТА ПРОДЪЛЖАВА, МАКАР И ТЯ ДА Е ОТРЕЧЕНА ВЕЧЕ ПО КОНСТИТУЦИОНЕН ПЪТ. КАКТО СЕ ЗНАЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ППО ПО МЕСТОРАБОТА БЕШЕ ИМЕННО В ТОВА ДА РЪКОВОДЯТ, ДА НАПРАВЛЯВАТ И ДА УПРАЖНЯВАТ ПО НЕПОЗВОЛЕН НАЧИНРЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ.

КЪМ ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ДОБАВИ: ШОМ ПАРТИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОНЕН РЕД СЕ ОТРИЧА ОТ ТОВА СВОЕ ПРАВО /РЪКОВОДНАТА СИ РОЛЯ/ ТОВА ОЗНАЧАВА И ВКЛЮЧВА В СЕБЕ СИ И РАЗПУСКАНЕТО НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТА.

КЪМ ТЕЗИ СЪОБРАЖЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОСОЧИМ ОЩЕ И УСТАНОВЯВАЩАТА СЕ МНОГОПАРТИЙНОСТ В НАШАТА СТРАНА, КОЯТО АКО БЪДЕ ПРЕМЕСТЕНА В ПРЕДПРИЯТИЯТА И УЧРЕЖДЕНИЯТА НЕ САМО ЩЕ ЗАТРУДНЯВА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС, НО И ЩЕ СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ И РАЗВИХРЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА.

СЛЕДОВАТЕЛНО КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ РЪКОВОДСТВАТА НА ППО ОСИГУРЯВАХА И УКРЕПВАХА ОТРЕЧЕНАТА ВЕЧЕ ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, ТО И НА ТОВА ОСНОВАНИЕ Е НЕОБХОДИМО ТЕ ДА БЪДАТ РАЗПУСНАТИ И ПРЕМАХНАТИ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСКАМ ДА ДОБАВЯ ОЩЕ И СЛЕДНОТО, ВЪВ ВРЪЗКА С КАЗАНОТО ДО ТУК:

ПРЕДЛАГА СЕ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ ИЛИ ПО-ТОЧНО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ФОРМУЛАТА, КАКТО СЕ РАЗБИРА:

ПРАВИТЕЛСТВО - ИЗБОРИ, И ТО НЕ КАКВОТО И ДА Е ПРАВИТЕЛСТВО, А ТАКОВА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, КОЕТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ИЗВЕЖДАНЕТО НА СТРАНАТА НИ ОТ ДЪЛБОКАТА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА. И ИЗБОРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ.

ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е НЕПРИЕМЛИВО ЗА СДС, КАКТО ВЕЧЕ НАПРАВИ ИЗЛОЖЕНИЕ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СДС Д-Р ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ.

НАШАТА ФОРМУЛА Е ДРУГА. УСЛОВИЯ - ИЗБОРИ, КОЕТО ОЗНАЧАВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ РАЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА, В СТЕПЕН КОЯТО ДА ГАРАНТИРА СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ПРЕДИ ДА БЪДАТ НАСРОЧЕНИ ИЗБОРИТЕ.

ЗА ТОВА ОБАЧЕ Е НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ, ПОРАДИ КОЕТО ИЗБОРИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НЕ ПО-РАНО ОТ ЕСЕНТА НА 1990 ГОДИНА, КОГАТО ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕОБХОДИМАТА ПОДГОТОВКА ЗА ОЧАКВАНИТЕ НАИСТИНА СВОБОДНИ ИЗБОРИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗВАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.


ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ СТРАХА, ОТ БЕДИТЕ, ОТ НЕСИГУРНОСТТА, ОТ НЕЗНАНИЕТО, ОТ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И ОТ НАСИЛИЕ

Б Ъ Л Г А Р С К А   Н А Р О Д Н А   П А Р Т И Я

С Ъ О Т Е Ч Е С Т В Е Н И Ц И,

ПРЕД НАС СА ПЛОДОВЕТЕ НА РУШЕНИЕТО. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЧА БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК НИЕ БЯХМЕ И СМЕ ЛЪГАНИ, ОГРАБЕНИ, ПОТИСНАТИ. РАЗРУХАТА - ДУХОВНА И МАТЕРИАЛНА - Е ПЪЛНА.

ЩЕ БЪДЕМ ДОВОЛНИ, АКО НЯКОЙ ОТ ВАС НЕ Е СЪГЛАСЕН С ТВЪРДЕНИЯТА НИ, МАХНЕ С РЪКА И КАЖЕ: "НАПРАЗЕН Е СТРАХЪТ. ВСИЧКО ЩЕ МИНЕ".

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ НАИВНАТА ВЯРА ЗА СПАСЕНИЕ ОТ РЪКАТА НА СЛУЧАЙНОСТТА.

САМО ЕДНО МАНИПУЛИРАНО СЪЗНАНИЕ НЕ ИСКА, А И НЕ БИ МОГЛО ДА ПРОЗРЕ БЪДЕЩЕТО, КОЕТО НИ ОЧАКВА.

НЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ    ТЕГНЕЩИЯТ НАД НАС УЖАС Е БЕЗРАЗЛИЧЕН ЗА    НЯКОГО. ЕДИН НАРОД НЕ МОЖЕ ДА УВАЖАВА    НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ СВОБОДАТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

ПОЗОРНОТО ПЕТНО ОТ ЕДНО СТРАХЛИВО ПОДЧИНЕНИЕ, НЕ МОЖЕ НИКОГА ДА СЕ ЗАЛИЧИ.

КАПИТУЛАНТСТВОТО КАТО ОТРОВА ЩЕ ПРЕМИНЕ В КРЪВТА НА НАРОДА НИ И ЩЕ ПОДКОПАВА И ПАРАЛИЗИРА СИЛИТЕ НА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

ПРЕСТЪПНО Е ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ С ПРОМЕНИТЕ В ПО-БЛИЗКИ И ПО-ДАЛЕЧНИ СТРАНИ ЩЕ СЕ РЕШИ И НАШИЯТ ВЪПРОС. БЪЛГАРИЯ НИ Е РОДИНА. НЕ ИЗЧАКВАНЕ, А НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ СА НУЖНИ, ЗА ДА СПРЕ РАЗРУХАТА.

ВИДЯХМЕ КАКВО МОГАТ ВЧЕРАШНИТЕ - ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г.,    КАКВО МОГАТ И ДНЕШНИТЕ НИ УПРАВНИЦИ    - САМО ДА РАЗМЕНЯТ МЕСТАТА СИ.

ОНОВА, КОЕТО Е    ПОРОЧНО В ЗАЧАТИЕТО СИ, ВРЕМЕТО НЕ МОЖЕ    ДА ГО ИЗЛЕКУВА.

ВЪВ ВРЕМЕТО НА ПОТИСНИЧЕСТВО И ИЗДЕВАТЕЛСТА, ОТ СТРАХ НЕ БИВА ДА ЗАБРАВЯМЕ МЪДРИТЕ ПОУКИ НА ИСТОРИЯТА НИ И БЛАГОРОДНИТЕ ПРИМЕРИ НА ПРЕДЦИТЕ НИ.

ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ПО-НАТАТЪШНОТО НИ ПАДЕНИЕ, НАСТОЯВАМЕ ЗА:

1. СКЪСВАНЕ С НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ И ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА ПО НАРОДНАТА ПАМЕТ ЗА ВРЕМЕТО СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА.

2. ТЪРСЕНЕ НА ЛИЧНА, ПРЯКА, НЕОГРАНИЧЕНА, СОЛИДАРНА И ЕКС ТУНГ ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЛИ В СТРАНАТА НИ ОТ 9.9.1944 ГОДИНА НАСАМ.

3. РАЗТУРЯНЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

4. РЕФЕРЕНДУМ ЗА ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ В СТРАНАТА.

5. СВОБОДНИ ИЗБОРИ. ЗА ТОВА Е НЕОБХОДИМО: ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА РЕГИСТРИРАНЕ; РАВНИ ИЗХОДНИ ПОЗИЦИИ; ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ НЕ ПО-РАНО ОТ 180 ДНИ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВИТЕ ДВЕ УСЛОВИЯ.

6. ПРОПОРЦИОНАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА ПРИ ГАРАНЦИИ ОТ СТРАНА НА ООН.

7. СВИКВАНЕ НА В Е Л И К О Т О   Н А Р О Д Н О   С Ъ Б Р А Н И Е.

8. НА БАЗАТА НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ДА СЕ ИЗРАБОТИ НОВА ТАКАВА.

9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЕРБА И ХИМНА.


.....................................
.....................................
.....................................


ПОДОБНИ НЕЩА ДА БЪДАТ ПРЕЧКА ЗА ДУХА НА ХРИСТИЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ? - СМЯТАМ, ЧЕ ВЪПРОСЪТ Е РИТОРИЧЕН.

БЕЗСПОРНО СВЕТИЯТ ДУХ Е ВСЕОБХВАТЕН И ЗА БОГ НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА. ПО ТОЗИ ПОВОД ОБАЧЕ НАШИЯТ НАРОД ИМА ЕДНА    МЪДРА ПОГОВОРКА! "ГОСПОД ДАВА, НО В КОШАРА НЕ ВКАРВА".

ЗАТОВА СЧИТАМ ЗА НЕОБХОДИМО ДА ВИ ЗАПОЗНАЯ С НЯКОИ ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, А НАШИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК В ЛОС АНЖЕЛОС Г-Н ГЕОРГИ АВРАМОВ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИ ПОВЕЧЕТО ДОКУМЕНТИ НА ПАРТИЯТА.

ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ БЕ УЧРЕДЕНА НА 24 НОЕМВРИ 1989 ГОД. В ПЛОВДИВ И СЕГА ИМА ОРГАНИЗАЦИИ В 26 ГРАДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СОФИЯ. ТОГАВА ОЩЕ СЪЩЕСТВУВАШЕ ПРОСЛОВУТОТО ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ И СЪВСЕМ НЕ БЯХМЕ СИГУРНИ, ЧЕ ЩЕ УСПЕЕМ ДА СТИГНЕМ ДО МЯСТОТО НА ПЪРВОТО СЪБРАНИЕ.

НИЕ НЕ СМЕ КЛЕРИКАЛНА, А ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО Е ЗАЛОЖИЛА В ОСНОВИТЕ СИ ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ. ПРИ НАС ЧЛЕНУВАТ ПРАВОСЛАВНИ БЪЛГАРИ, АРМЕНЦИ, КАТОЛИЦИ, ПЕТДЕСЯТНИЦИ И БАПТИСТИ, ДЪЛБОКО РЕЛИГИОЗНИ И ТАКИВА, КОИТО РЯДКО СТЪПВАТ В ЦЪРКВА, НО СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ.

ИМЕННО ТЕЗИ НРАВСТВЕНИ ПРИНЦИПИ НИ ПОМОГНАХА ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛИСТИЧНАТА ВЪЛНА /В НАЧАЛОТО НА ЯНУАРИ 1990 ГОД./ ДА ИЗТЪРПИМ НА ИЗКУШЕНИЕТО ДА ЗАПИШЕМ В РЕДИЦИТЕ СИ ДЕСЕТКИТЕ ХИЛЯДИ ПО СВОЕМУ ЧЕСТНИ БЪЛГАРИ, КОИТО СЕ БЯХА ПОДАЛИ НА ВНУШЕНИЯТА, ЧЕ МЮСЮЛМАНИТЕ СА ВИНОВНИ ЗА ВСИЧКИТЕ НИ БЕДИ.

В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, СМЕ ТВЪРДО ЗА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА, ЗА ПОВСЕМЕСТНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОТКРИЕ ПЪТЯТ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ, ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА НА "ОТВОРЕНИ ВРАТИ", ДА СЕ СЪЗДАДЕ СТОКОВА БОРСА, ЛЕВЪТ ДА СТАНЕ КОНВЕРТИРУЕМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕНАТА.

ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ САМО АКО БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ И СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕФОРМИ, ПО ПЪТЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА БОРБА.

НИЕ СМЕ РЕПУБЛИКАНЦИ, НИЕ ИСКАМЕ ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА ДА СЕ ИЗБИРА ПРЯКО ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД.

НО ОТ ДРУГА СТРАНА НАШ ОСНОВЕН ПРИНЦИП Е, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ ДЕМОКРАЦИЯ С НЕДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА. ЗАТОВА НИЕ ПЪРВИ СЕ ОБЯВИХМЕ В ПОЛЗА НА РЕФЕРЕНДУМ ЗА МОНАРХИЯ ИЛИ РЕПУБЛИКА. ПРИЧИНАТА СМЯТАМ, ЧЕ Е ЯСНА. ВСИЧКО, КОЕТО СТАНА СЛЕД 9.9.1944 ГОД. НЯМА ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ, ЗАЩОТО БЕ ИЗВЪРШЕНО С НАСИЛИЕ. ТОВА ВАЖИ И ЗА Т.НАР. "НАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ" ПРЕЗ 1946 ГОД., СЪГЛАСНО КОЙТО БЪЛГАРИЯ БЕ ОБЯВЕНА ЗА "НАРОДНА РЕПУБЛИКА".

ДРУГИЯТ НИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП, КЪМ КОЙТО СЕ ПРИДЪРЖАМЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО Е, ЧЕ НЕ ИСКАМЕ ОТ ВЛАСТТА, А ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ. НИЕ ИСКАМЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ САМАТА ВЛАСТ.

А ЗА СТИГАНЕТО ДО НЕЯ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОСВЕН ЦЕЛЕНАСОЧЕНАТА ВОЛЯ, СА НЕОБХОДИМИ И СРЕДСТВА. ТОВА ВИЕ ЗНАЕТЕ МНОГО ПО-ДОБРЕ ОТ МЕН, ЗАЩОТО СТЕ ПРЕЖИВЕЛИ НЕ ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА ИЗБИРАТЕЛНА КАМПАНИЯ В САЩ.

ПАРТИЯТА НИ Е ОТ АНГЛОСАКСОНСКИ ТИП, БЕЗ УСТАВ И ЧЛЕНСКИ ВНОС. НО ХОРАТА НИ ВЯРВАТ И ДАВАТ "ВСИЧКОТО, КОЕТО ИМАТ", КАКТО БЕДНАТА ВДОВИЦА ДАДЕ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ХРИСТА.

НАДЯВАМ СЕ, ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЕ СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ПОДРОБНО С ДОКУМЕНТИТЕ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ВСЕКИ ОТ ВАС ШЕ НАПРАВИ СВОЯ ИЗБОР, ЩЕ РЕШИ ДАЛИ ДА ПОНЕСЕ СВОЯ ДЯЛ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАСТОЯЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

ПЛОВДИВ, 5 ФЕВРУАРИ 1990 ГОД.        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ.

СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

РОДИНАТА НИ Е ПРЕД КАТАСТРОФА В МИРНО ВРЕМЕ!
ПОСЛЕДНОТО РАЗВИТИЕ ОКОЛО "КРЪГЛАТА МАСА" НИ ОТВАРЯ ОЧИТЕ ЗА НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИЯ ФАКТ ЗА ВСИЧКИ НАС.
БКП НЕ Е ЗА ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ ВСЕ ПО-ТЕЖКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ!
БКП НЕ Е ЗА ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ ВСЕ ПО-ОТЧАЙВАЩАТА ЕКОЛОГИЧЕСКА ОБСТАНОВКА!
БКП НЕ Е ЗА ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗЦЕПЛЕНИЕ!
ТАЗИ ПАРТИЯ Е 46 ГОДИНИ НА ВЛАСТ И СЕ РАЗПОРЕЖДА ВСЕ ОЩЕ С НАШИТЕ СЪДБИНИ.
ТАЗИ ПАРТИЯ Я ИЗОСТАВЯТ И ДОСЕГАШНИТЕ Й СЪЮЗНИЦИ И ПОСЛУШНИЦИ.
ТАЗИ ПАРТИЯ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА СВОЯТА ЕДНОЛИЧНА ВЛАСТ, НЕ Е ПОКРИВАЛА ВИСОКОПАРНИТЕ СИ ДЕКЛАРАЦИИ С НИКАКВИ РЕАЛНИ ДЕЛА!
НИМА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ МОНОПОЛА НА ВЛАСТТА ИМА РЕАЛНО ПОКРИТИЕ?   
НИМА ВСИЧКО, КОЕТО СЕ ПРАВИ ОТ БКП ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ НИЗОВИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ПРИНЦИП Е НЕЩО ДРУГО, А НЕ СЪЩАТА ТОТАЛНА ДЕМАГОГИЯ, НА КОЯТО СМЕ СВИДЕТЕЛИ ВЕЧЕ 45 ГОДИНИ?
НИМА СЪЩЕСТВУВАЩАТА И НАЛОЖЕНА ОТ БКП СЕГАШНА КОНСТИТУЦИЯ, НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЕДНОПАРТИЙНА ВЛАСТ НЕ СЛУЖАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БКП, С ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ - ЗАПАЗВАНЕТО НА ВЛАСТТА?

СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

ДА ПОДКРЕПИМ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ И НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ, ПОСТАВЕНИ И ТЪРСЕНИ НА КРЪГЛАТА МАСА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НЕ НИ ОЧАКВА ПО-РАЗЛИЧНА СЪДБА ОТ ТАЗИ, НА КОЯТО СЕ РАДВАМЕ ВЕЧЕ 45 ГОДИНИ.

ПЛОВДИВ, 13.02.1990 Г.                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/