15 ноември 1993


София 15 ноември 1993 година
Брой 223 /1011/


София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ, НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" И НA БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ".


Със съжаление отбелязваме, че съобщението във в. "Демокрация" от 12 ноември 1993 г. на Пресцентъра на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ за среща на наши представители с такива на НКС на СДС изцяло не отговаря на истината и има характер на груба провокация. Никой не е упълномощавал въпросните неназовани "представители" да водят разговори и да правят декларации. В този смисъл те са действали неправомерно, незаконно, водени от амбиции, намерения и внушения, чужди и противни на нашите разбирания.

Със СДС ние имаме политическо споразумение и ще се придържаме към него, при условие, че и СДС гледа с нужното разбиране и толерантност на това споразумение.

Появата именно в този момент на цитираното съобщение във в. "Демокрация" разглеждаме като акт на определени и враждебни на демократичните процеси у нас среди да попречат на обединителните действия в земеделското движение и сред конституционалистите. Очевидно на някои "демократи" никак не им изнася обстоятелството, че т.нар. "двуполюсен модел" действително е мъртъв.

В НКС на СДС добре би трябвало да знаят, че лицата, с които са се срещали, не представляват никого другиго освен Партията на труда, или бивша социалистическа партия с членове от стопанската номенклатура на ЦК на БКП и на ГК на БКП.

София, 12 ноември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ: Димитър X. Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НA БЗНС "ВРАБЧА-1": Йордан Дупаринов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗНС "ВРАБЧА-1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/: Никола Куртоклиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НA БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПО ПРОБЛЕМИ НA ЧАСТНАТА ПРАКТИКА.


Предстои обсъждане в Министерството на здравеопазването на забрана за лицата, работещи в частни здравни заведения или упражняващи частна медицинска практика, да работят и в държавни или общински здравни заведения, както и да ползват помещения и апаратура по договор с тези заведения срещу заплащане. Тези предложения изхождат от някои ръководители на здравни заведения, Управление "Здравеопазване" при СГО и се поддържат от служители в Министерството и с известни уговорки - от Българския стоматологичен съюз.

Управителният съвет на Българския лекарски съюз заявява категоричното си несъгласие с опитите за ограничаване на частната лекарска практика. Убедени сме, че с предлаганите ограничения и забрани се цели практическото ликвидиране на частната практика, задушаване на частната инициатива в здравеопазването и препятстване на здравната реформа. Това ще бъде пореден удар върху лекарското съсловие и посегателство върху правото на пациентите да избират своя лекар.

В случай, че предлаганите забрани станат реалност, цялата отговорност за последствията от тях, пред съсловието и обществото, ще трябва да понесат предложилите и подкрепили тези изменения лица, организации и държавни институции.

София, 12 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA ГРУПИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ СЪЮЗА НA ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЦЕНТЪР, В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ГРАД ЕЛЕНА ПО ПОВОД НA ДЕЙСТВИЯ НA СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НA КМЕТА НА ОБЩИНАТА. Документът е адресиран до Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до областния управител - Ловеч, и до средства за масово осведомяване.


Общинските съветници, избрани демократично преди 2 години с листите на Съюза на демократичните сили, Български земеделски народен съюз и СДС - център, сме разтревожени от деструктивната роля на съветниците от БСП, бездействието на кмета на общината и опитите им на всяка цена да блокират дейността на Общинския съвет /ОбС/ гр. Елена.

Усилията на председателя на ОбС да се справи със създалото се положение, като спазва Правилника за дейността на ОбС и ЗМСМА, не дадоха резултат поради неотстъпчивите и крайно неконструктивни позиции на съветниците от БСП. В крайна сметка по вина на съветниците от БСП в продължение на 2 месеца са провалени 4 заседания.

При създалата се ситуация и като си даваме сметка за трагичното състояние на общината, намираме за наложително да алармираме обществеността за дейността и истинските цели на представителите на бившата комунистическа партия, преименувала се в социалистическа, както в ОбС, така и в кметската управа.

Имайки предвид предложения и гласуван вече дневен ред от ОбС и нежеланието на съветниците от БСП да се стигне до разглеждане на определени точки от него по същество, неминуемо се налага въпросът: Защо?

Отговорът е в това, че заседанията са открити и се излъчват директно чрез местния радиовъзел. А както стана ясно още от първа точка на миналото заседание за сключените договори от ЕООД "Елбекс", става въпрос за закононарушения, а може би и корупция, при разпореждането с общинска собственост. При положение че въпросите се разглеждат по същество открито, обществеността ще разбере какво става в общината. Какво е истинското й състояние, кой как се разпорежда със собствеността и кой чии интереси защитава. Това, изглежда, не е по вкуса на бившите комунисти, свикнали в продължение на години да вършат всичко на тъмно. Сега отново чрез различни процедурни предложения /блокиране на Общинския съвет с напускане на заседанията от цялата група съветници/ целят да прикрият действията и бездействията на своите представители в местната изпълнителна и законодателна власт. Така например явно е нежеланието на БСП за създаване на комисия по преструктуриране и приватизация на общинската собственост - фиксирано в точка трета от дневния ред. За никого вече не е тайна, че чрез различни договори за съвместна дейност и други начини се заобикалят законите и ОбС и се извършва скрита приватизация.

Не са тайна и причините, поради които БСП не иска да бъде освободен председателят на Комисията по "Културно-просветни проблеми и духовни ценности", фиксирани в точка четвърта, който в продължение на две години не е свикал комисията нито веднъж и не изпълнява решения на ОбС, като по този начин блокира внасянето на предложения в заседание на ОбС, каквито са предложенията за преименуване на някои улици в града и за преразглеждане на структурата на СОУ "Ив.Момчилов".

Недопустимо е според нас кметът на общината да има правомощия да се разпорежда еднолично, както намери за добре, с общинската собственост. Наложително е час по-скоро такива правомощия да му бъдат отнети, а това да става с решение на ОбС. В противен случай дейността на ОбС се обезсмисля и от собственик местният законодателен орган се превръща в патерица на кмета за неумелата му и антисоциална политика.

Като общински съветници сме поставени в унизително положение да не знаем какво става в общината, тъй като не се уважава от кмета правото ни по закон да получаваме отговори на питанията си. В много случаи той или отсъства от заседанията на ОбС, или получаваме мъгляви и уклончиви отговори. Показателен е случаят, когато кметът не отговори на поставените въпроси от председателя на ОбС, изложени чрез отворено писмо в общинския вестник.

Напоследък особено сме разтревожени от настъпващата рекомунизация в общината. Все по-често на ръководни места по предложения на кмета се назначават бивши номенклатурни кадри, каквито са случаите с някои ликвидационни съвети и в промишлени предприятия, фрапиращ е последният случай, когато на фона на масови съкращения и безработица администрацията на кмета се разширява и се назначава бивш партиен работник в ОбК на БКП и настоящ инструктор на БСП.

Имайки предвид изложеното дотук, като си даваме сметка за състоянието на общината и отговорността, която носим пред избирателите си, общинските съветници от Съюза на демократичните сили, Българския земеделски народен съюз и СДС - център, считаме, че не можем да продължаваме да служим за параван на управляващите и да споделяме отговорността за пагубната политика, провеждана от кмета на общината.

Убедени сме, че поредното искане от страна на БСП да промени Правилника за дейността на ОбС и декларираното искане на оставката на председателя, без да изложат никакви мотиви, цели единствено да парализира работата на ОбС.

Нежеланието на кмета на общината да се явява на заседанията на ОбС и да отговаря на питанията на общинските съветници и като сме убедени, че цялостната му социално-икономическа политика се провали, ни дава основание да считаме, че именно той стои зад действията на съветниците от БСП.

Изхождайки от всичко това, ние, съветниците от СДС, БЗНС и СДС - център, виждаме единствения изход от създалата се ситуация в оставката на кмета.

Затова настояваме г-н Сашо Топалов незабавно да подаде оставка като кмет на Община Елена.

Общинските съветници от СДС, БЗНС и СДС - център, в най-скоро време ще свикаме общоградско събрание, където ще изложим всички факти и цялата информация, с която разполагаме, за състоянието на общината и за дейността на Общинския съвет и администрацията на кмета.

ЗА ГРУПАТА НА СДС: Иван Симеонов

ЗА ГРУПАТА НА БЗНC: Радослав Илиев

ЗА СДС-ц: Руси Въжаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО "МЯСТО И РОЛЯ НA БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ В ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ" /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА АНАСТАСИЯ МОЗЕР, НАПРАВЕНО НА ЗАСЕДАНИЕ НA ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН СЪВЕТ /6 И 7 НОЕМВРИ 1993 Г./.


СКЪПИ СЪИДЕЙНИЦИ, СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,

"Никоя нация не може да постигне благоденствие, докато не осъзнае, че да се оре земята е занятие също така достойно, както и писането на поеми".

Това е казал преди два века бащата на американската нация и конституция Джордж Вашингтон. И колко вярно е всичко това дори и днес.

Ние се събираме една година след историческия конгрес, на който бе възстановено единството на земеделските сили. Конгрес, на който беше завършен един процес на декомунизация на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/, защото ние обединихме разцепения по поръчка на Кремъл и подкрепян от неговите български агенти съюз и върнахме на тоя съюз името и единството, завещани от Стамболийски, д-р Г.М. Димитров, Никола Петков и Димитър Гичев. Този конгрес беше и един голям принос към демократизирането на нашето общество, защото като независима организация Българският земеделски народен съюз винаги е бил строител и гаранция за народовластието в България. Това беше обаче преди една година. Едно правителство и няколко опита за преврати.

По всичко личи, че Българският земеделски народен съюз, подобно на всички борещи се за демокрация организации, ще трябва ежедневно да отстоява постигнатото с много мъки и усилия единство, защото срещу този факт се опълчиха всички сили на злото, всички негови проводници - скрити и открити, вътрешни и външни. Ние преживяхме през пролетта, след като дойде на власт правителството на Беров, и Тайната вечеря, и предателството, и безпрецедентни съдебни произволи, но оцеляхме. Българският земеделски народен съюз възкръсна оше по-деен и сплотен. Той почете своите учители и герои и заля страната с протести и митинги, където издигна знамената на борбата за свобода и земя, за една социална, екологична пазарна икономика. Смяната на правителството на Филип Димитров с това на Любен Беров стресна всички, защото не беше трудно да се разбере каква политика ще провежда един режим, подкрепян от бесепистите, в един парламент, променил вота на народа и врекъл се да не позволява да се разгражда миналото.

Ние, Българският земеделски народен съюз, първи заявихме, че това правителство е крачка назад, и първи призовахме за предсрочни парламентарни избори.

Последвалата рекомунизация във всички области на нашия живот, ведомствата, медиите, а сега и посегателствата срещу независимостта на върховната съдебна власт са доказателство за правотата на нашето становище. Ние първи пострадахме от флагрантното нарушение на съдебния ред и процедури. И там ние поведохме борбата за ред и законност, без които няма демокрация. Вместо поземлена реформа у нас са налице една нагла ретекезесация под егидата на БСП, подпомагана от липсата в парламента на истински защитник на интересите на земеделския сектор, на този частен стопанин и на агробизнеса, който ще съживи нашата икономика и ще даде най-бързи дивиденти за демокрацията. Тези, които четат "Земеделско знаме", знаят каква отчаяна кампания води БСП за запазване на своя икономически, финансов и политически бастион - селото и ТКЗС. Защото за всички е ясно, че структури по селата има навсякъде само възстановеният Български земеделски народен съюз и те са тези, които чрез ликвидационните съвети, поземлените ни комисии, чрез кметовете ни и общинските съветници водят борба за демокрация, за прилагане, за спазване на Закона за поземлената реформа.

Още преди година и половина казах, че през този решаващ за частния стопанин период Българският земеделски народен съюз трябва да изгражда и да помага на този частен стопанин, да го ориентира в борбата му да си върне заграбеното.

Неотдавна беше гласувано изготвянето на един документ, една информация, и тя сега е налице; тя е озаглавена "форми на сдружаване при извършване на земеделската дейност". Този документ е в отговор на някои от обвиненията срещу нас, че ние сме били срещу кооперации и тъй нататък.

Частната собственост, частната инициатива са основата на демокрацията и затова нашите усилия са насочени и ще продължават да бъдат съсредоточени в тази посока. Връщането на земята ще спомогне и за създаването на тази средна класа, без която няма истинска стабилна демокрация.

Градската реституция създаде рентиери, но в техните магазини много рядко се продава родна стока - там обикновено се търгува с вносни артикули. Земеделският съюз работи за връщането на земята в нови реални граници и комасирана; той отдавна издигна глас правителството да отпусне нисколихвени дългосрочни заеми за земеделския сектор, но тези, които са на власт, и тези, които бяха на власт, загърбиха този жизненоважен сектор по политически причини. Идеологиите още се месят в икономиката и я провалят. За жалост нашите политици в това и във всяко друго отношение се оказаха наистина на висотата, или на низостта, на комунистическото си възпитание.

Българският земеделски народен съюз издига глас за съживяване и възраждане на селото във всичките му аспекти, за да може да привлече младите и да помогне на икономиката: да се намали безработицата, да се задвижат преработвателната, хранително-вкусовата промишленост, текстилът, винарството, туризмът.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "НОВ ИЗБОР ЗА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ЕДИНАДЕСЕТА/, ПРОЧЕТЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НA ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕД ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НA ОРГАНИЗАЦИЯТА /23 -24 ОКТОМВРИ 1993 Г./. На форума присъстваха 376 делегати от 183 клуба на ГОР.


ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ

За гражданското обединение за републиката няма съмнение, че в сегашните условия българската интелигенция, дейците на образованието, науката и културата имат ключово, а в много направления и решавашо значение за излизане от кризата.

Длъжни сме да си дадем сметка, че една от основните причини за кризата на нашето общество и държава е отдръпването на интелигенцията от политиката, от управлението на страната. Политическата конфронтация унижи българския политически живот, внесе в него недостойни методи и средства за политическа борба, възвърна в употреба компроматите и други начини за унижаване и охулване на човешката личност.

Българската интелигенция не можеше да участва в такава нецивилизована политическа борба и се оттегли от нея. Това й прави чест, но заедно с това парламентът, правителството, държавата и обществените институции се лишиха от силни и богати умове, от висококвалифицирани специалисти.

Изгоненият през парадния вход класово-партиен подход, заради който десетилетия се пречеше на много български интелигенти да проявят своите делови и творчески качества, се завърна в нови дрехи. Време е това да се поправи, българската интелигенция трябва да се върне отново към най-активно участие в обществения и особено в държавния политически живот. Без усилията на първите имена на нацията, без цялостното и пълноценно включване на потенциала на българската интелигенция няма да намерим верния път за излизането от кризата.


ДА СЛОЖИМ КРАЙ НA ПОГРОМА НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА

Четири години след началото на прехода към демокрация българската наука се намира в небивало тежко състояние.

В материално отношение нашите учени са на ръба на бедността. Заплатите са ниски, университетите и институтите, включително ведомствените и фирмените не разполагат със средства за изследвания. Научният живот е беден и все повече обеднява. Българският учен все още не е с просешка тояга, но е близо до нея. Във връзка с това ГОР се ангажира със задачата да работи за увеличаването на средствата за наука в национален мащаб - на БАН, ВУЗ, ведомствените и фирмени институти. Не можем да приемем за нормални и сегашните размери, и начина за заплащане на труда на учените.

Важен проблем е и че българските държавни институции, в това число и най-висшите - парламентът и правителството, - гледат на тези въпроси като второстепенни. Редки са случаите парламентът или правителството да се обърнат към университети, към институти или факултети, за да поискат тяхното компетентно мнение по някакъв въпрос.

Обратно на това, ГОР ще разработва своите проекти и виждания при пълно включване на българския научен потенциал. Ние нямаме претенцията на разбиращи от всичко. Заявяваме обаче, че ще дадем простор и възможности за всяко интересно и позитивно предложение, идващо от средите на българската наука.

Гражданското обединение за републиката се обявява за пълно възстановяване на автономията на ВУЗ. Въпреки демократичното завоевание - автономията, чрез Закона "Панев" на научните колективи се отне правото самостоятелно да избират своите научни съвети и ръководители. Въведоха се политически критерии и това отрови научния живот. Отстранени от право на глас при решаването на основни проблеми на науката и образованието от факултетни, институтски и други съвети се оказаха много от най-големите учени на страната.

В резултат на това все повече български учени търсят своето бъдеще по пътя на емиграцията в други страни.

Други, останали без вяра за своето бъдеще в науката, се втурват в търговия и занаятчийство. По някои оценки вече половината от българския научен потенциал напусна попрището на науката. Искаме да предупредим, че в стратегически аспект това ще има тежки последици за страната.

ГОР ще търси обществена и политическа подкрепа, за да се сложи край на това положение.

Намираме за най-необходимо да се направи следното:

Първо. През тази есен изтича редовният четиригодишен мандат на академичните ръководства в университетите и институциите от всички нива. Ще се проведат избори за нови ръководства, ще предложим на парламента при поредните избори да се отменят всякакви ограничения и дискриминации и да се даде възможност на научните общности сами да определят своите научни съвети и ръководители съгласно Закона за автономията им.

Второ. ГОР ще работи за това българските държавни институции да възлагат обосновани държавни поръчки на научни звена по национално значими проблеми. Това ще повиши равнището на тяхната работа и решения и ще повиши ролята на българската наука за излизането от кризата.

Трето. ГОР ще настоява за увеличаване с 1,5 до 2 пъти на бюджетните средства за наука през 1994 г. и за преоценка на заплащането, особено на водещите учени.

Четвърто. ГОР ще предложи на заинтересованите политически сили, обществени организации и държавни институции да се създаде подходящ колектив от специалисти и общественици, които да разработят тригодишна държавна антикризисна програма за развитие на българската наука, в която да намерят своето решение основните въпроси, между които:
- преструктурирането на потенциала от научни звена и институции;
- създаването на държавна конкурсна програма за специализация на български учени в чужбина;
- начините за финансиране на научните изследвания от държавата и частни лица;
- участието на българските учени и научни звена в международния научен живот;
- грижите за развитието на българистиката в чужбина и т.н.

Убедени сме, че политическата преоценка на мястото и ролята на науката е неотложна необходимост. Ще направим всичко, което зависи от нас, това мнение да стане едно общо убеждение. Това ще бъде добре както за науката, така и за България.


ГОР Е ЗА АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА В ОБЛАСТТА НA КУЛТУРАТА

С драматизъм е наситено и състоянието на българската култура. Източник на бедата тук е неправилното разбиране на естествения при демокрацията процес на децентрализация на културата. Истина е, че културата не се управлява в административно-политически смисъл, тя се подкрепя. Самостоятелността, независимостта на културните институции и на отделните творци е основополагащо правило и гаранция за автентична национална култура. Това обаче съвсем не означава абдикация на държавата от сферата на културата.

В това направление е необходима всеобща политическа воля, изразена в ясно формулирана държавна политика за подкрепа на развитието и напредъка на българската култура. Това е правило за всяка развита европейска държава.

Основното, от което трябва да се ръководи политическата воля и подкрепа на културата, е съхранението на нейните ценности, създадени през вековете, създаване на условия за оцеляване и впоследствие за развитие на всички жанрове и направления.

В това отношение е неизбежно определянето на приоритети в държавната културна политика.

На първо място - това е грижата за националните културни институти - театъра, операта, библиотеката, историческия музей, художествената галерия, филмотеката, филхармонията и други. Те са призвани да съхраняват, развиват и представят националното културно богатство и традиция. Те са и трябва да бъдат изцяло грижа на държавния бюджет.

На второ място - осигуряването на дейността, включително чрез общински средства, на регионални културни институти, които доминират в културното пространство на своята област и имат важна роля за запазване и развитие на разнообразното и специфично културно богатство на Тракия, Мизия, Добруджа, Пиринска Македония и други райони на страната. Обръщаме внимание на финансирането по пътя на конкурси за художествени постижения, регионални културни инициативи.

На трето място - държавната грижа трябва да обхваща общинските културни центрове, които следва да се издържат от бюджета на общините и инициативите на местната общественост. Поради това и правото на решение какви културни институти да има в една община трябва да принадлежи изцяло на нейното ръководство и население.

В същото време държавната политика следва да прояви внимание към телевизията, киното, книгоиздаването и другите средства за масово културно въздействие. Въпрос на политика е отстояването на националния елемент в тяхната дейност. Не можем да се отнасяме неразумно към потребностите да се подкрепят от държавата българската литература, българското кино, нашите художници, музиканти, фолклора и т.н. Доминацията на чуждо културно влияние в нашия живот, откъдето и да идва тя, е негативно явление. Нашата култура и културен живот трябва да бъдат широко отворени за света, да възприемат неговите постижения и ценности, но това трябва да става при ясна доминация на българската национална култура.

Какво предлага ГОР като конкретни и непосредствени свои ангажименти:

Първо. Ние се обявяваме за ясно и публично обявени приоритети в областта на културата, които ще бъдат поддържани от държавния бюджет.

Второ. Ние ще се борим за освобождаването от всякакви данъци на спонсорството за култура, при спазването на строг ред и регламент.

Трето. Ние се обявяваме против облагането с данъци на културните дейности и за силно намаляване на данъците за всички видове печатни издания на български език - включително книги, вестници и т.н.

Четвърто. ГОР изразява пълната си подкрепа за дейността и исканията на Българската православна църква. За нас църквата е не само извор на българска вяра, но и мощен културен институт, съхранил и съхраняващ културно-историческите ценности на народа.

Пето. ГОР подпомага и ще продължава да подпомага български творци в областта на киното, театъра, живописта и приложните изкуства, музиката и др. За краткото си съществуване ГОР даде рамо за започването на работата по два филма и една изложба. По наше предложение в списъка на необлагаемите сделки по данъка върху добавената стойност влязоха основно културни дейности.

Призоваваме всички наши приятели да последват този пример.


ДА ПРЕДПАЗИМ ОТ РАЗРУХА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Законът за народната просвета от 1991 година създаде необходимата основа за осъществяване на реформата в образованието. За съжаление в изминалите две години не се постигна съществен напредък. Сменяха се управленски структури и ръководители, работиха се концепции, но промените са нищожни. Състоянието на българското училище е тревожно и напрежението сред учителите и техните синдикати голямо.

Приоритетите на ГОР в сферата на образованието са следните:

Първо. Ние смятаме, че от първостепенна важност е да бъде изяснена докрай и гарантирана чрез закон системата на българското образование. ГОР ще предложи серия от законови и подзаконови актове, а също така държавни стандарти, система за оценка на знания и т.н.

Второ. Смутени сме от бавните промени в учебните програми, в учебниците и учебните помагала. Смятаме тази страна на реформата за изключително важна.

Трето. ГОР е за повишаване на социалния статус на заетите в образованието. Не можем да приемем за нормално сегашното положение на българското учителство - заплащането, обществения престиж, вниманието на медиите. При промените в общата бюджетна и финансова политика ние смятаме за реалистично средствата за образование за 1994 и 1995 г. да се увеличат с темп, изпреварващ инфлацията.

Четвърто. ГОР се обявява за ясно и публично разграничаване на функциите на държавата и общините по финансирането на образованието, а също така за точна регламентация за начините на спонсориране на тези сфери.

Пето. ГОР е за ясна и дългосрочна държавна политика в сферата на образованието. Ние поддържаме линията за изграждане на частни училища, но само върху основата на определени от държавата стандарти за съдържанието и нивото на тяхната работа. Ние сме за демократизация на училището, но това не значи да се съгласим с нарушаване на светския характер на нашето образование.

Шесто. ГОР се обявява за задълбочаване на реформите във висшето образование. Ние ще предложим и подкрепим обща схема на българските висши училища, която ще бъде гласувана от парламента. Не е нормално в страната да се самосъздават нови университети и институти, а парламентът да се прави, че това не го интересува.

Седмо. ГОР ще води цялостна политика срещу нарушаването на реда и нормите на хуманизма в българското училище. Ние се обявяваме против разрастването на дейността на секти с антихуманни цели, които отнемат непълнолетни от образованието и семействата им. Имаме конкретни предложения, гарантиращи едновременно свободата на вероизповедание и същевременно хуманните рамки на вярата, свързаността й с живота. Силно сме обезпокоени от бездействието на обществеността срещу разпространението на наркотици в българските училища.

/Пресслужба "Куриер"/


10:15:00
15.11.1993 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Прссслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!