15 ноември 1996


София, 15 ноември 1996 година
Брой 130 (1685)


София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 12 НОЕМВРИ 1996 ГОДИНА


        1. Съюзът на демократичните сили /СДС/ постигна категорично целта си, поставена на VIII-та национална конференция - спечелването на президентските избори.

Тази цел бе постигната благодарение на успешно осъществената структурна и организационна реформа на коалицията и демократичния начин на издигане на президентската кандидатура. Успехът се дължи и на обединението на демократичните сили, и на всички присъединили своята подкрепа извънпарламентарни опозиционни партии. Победата на Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев е и следствие, и отговор, който избирателите дадоха на провала на Българската социалистическа партия /БСП/ в управлението на страната. Победата се дължи и на ефективните действия на изборния щаб и работата на структурите на СДС.

2. Целите на СДС са предизвикване на предсрочни парламентарни избори в най-кратки срокове и спечелването им заедно с други демократични опозиционни партии за извеждането на България от тази незапомнена криза.

3. Възлага на председателя на СДС и на председателя на Парламентарната група /ПГ/ на СДС да проведат консултации с всички парламентарни групи и с отделни депутати за изработване и приемане на решение на Народното събрание относно:
- членството на България в НАТО;
- промени в управителните органи и ръководителите на Българската народна банка и Държавната спестовна каса /БНБ и ДСК/;
- националноотговорна позиция пред международните финансови институции;
- предсрочно разпускане на 37-то народно събрание.

4. Възлага на Националния изпълнителен съвет /НИС/ на СДС:
- да продължи съвместните действия на Обединените демократични сили /ОДС/ и на общите структури на национално, регионално и общинско ниво;
- да съгласува общи действия на ОДС с извънпарламентарни демократични политически сили, обществени и синдикални организации;
- да изготви проектоспоразумение в рамките на ОДС за съвместни действия за предизвикване, подготовка и провеждане на предсрочни парламентарни избори, което да се внесе предварително в Националния координационен съвет /НКС/ за одобрение и мандат.

5. Приема по принцип проектостановището на НКС на СДС относно предложението на Международния валутен фонд за създаване на валутен съвет и възлага на НИС на СДС да отрази направените предложения и резултатите от консултациите на представители от СДС в страните от Г-7.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ТРИНАДЕСЕТ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО


България изживява невиждано жестока криза. Над нас е надвиснала катастрофа, пред нас е пропастта. Народът страда. Става всеобщо убеждението, че правителството е неспособно да се справи с невероятно тежките проблеми на народа и държавата.

Дори след Ньойския договор, когато България бе унижена и съсипана, държавата е имала независима банка, а в страната правителствата са поддържали ред и сигурност. Дори след Втората световна война за 4-5 години България се приближи към довоенното производство. А през последните седем години България въпреки събудените надежди и очаквания става все по-бедна и животът в нея все по-труден. Управляват ни лошо, бездарно. Корупцията, престъпността и некомпетентността са единственото, което процъфтява и взима невиждани размери.

На правителствата се дават сто дни за проверка. Сега, след изминалите две години, е безумие да се дава ново доверие на кредит. И какво доверие да се гласува на правителство, което бе отхвърлено вече от своите собствени избиратели.

Правителството обяснява изборния си разгром с трудностите на реформата, която не е обяснена на народа каква е, какво цели, докога ще трае, какви са резултатите от нея. То повтаря, че реформата няма алтернатива. Но не признава, че имат алтернатива методите на провеждане на реформата и отрича, че имат алтернатива кадрите, които ще я провеждат.

Липсва откритост и широк обществен дебат. Съдбоносни за страната решения се взимат в тесния кръг на министър-председателя и неговите съветници. Най-остро се чувства дефицитът от личности, които умеят да печелят и сплотяват съюзници за спасителна политика на държавата и страната в този съдбоносен момент.

Провал претърпя дейността на правителството в областта на науката, културата и образованието. Правителството проявява високомерие и пренебрежение към хората на духа и творчеството! Творците, талантливите хора на България, не са от приятелския кръг на правителството. Такова поведение е чуждо на българската традиция, според която се сваля шапка и се целува ръка на възрастен човек, учител и свещеник.

Правителството няма информационна политика. То ръководи с мобифон свободата на печата, радиото и телевизията. Крие се под псевдоним в разни вестници, които осъществяват информационни комбинации.

Досега правителството не даде убедителни обяснения за зърнената афера, нито за връзките на правителствени лица с мафиотски структури. Правителството вече от две години има свои доверени лица в надзорните съвети на банките - резултатът: милиони пари на спестители са ограбени.

България е еднакво дистанцирана от всички велики сили и няма ясна идея и стратегия за икономическо и политическо сближаване с тях. Никога българската държава и българинът не са били така унижавани в чужбина.

На всичко това трябва да се сложи край.

Трябва да се търсят нова политика и нови лица на левицата, които да я провеждат. Трябва да се търси съюз с парламентарни и извънпарламентарни сили, с опитни и честни общественици.

Престанете с вашите безпринципни лични разправии. Забравете личния си интерес.

Трябва да решите важните за нацията и държавата въпроси.

Не губете повече историческото време на България.

Подписали:
Стефан Данаилов, Тончо Жечев, Павел Писарев, Борислав Шаралиев, Нешка Робева, Христина Ангелакова, Светлин Русев, Дико Фучеджиев, Леон Даниел, Петър Караангов, Юли Стоянов, Христо Христов, Тома Томов.

София, 10 ноември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО


Националният съвет на Българския социалистически младежки съюз /НС на БСМС/ след обстоен анализ на настроенията на избирателите през месец септември 1996 г. призова към основен ремонт на правителството преди президентските избори, за да получи левицата шанс за успех.

Въпреки че това не бе направено, БСМС подкрепи активно кандидатпрезидентската двойка на Българската социалистическа партия /БСП/, но участието ни беше непълноценно, тъй като до последния момент не можахме да осъществим официален контакт с щаба на Маразов и Бокова. По всяка вероятност от щаба са имали причини да избягват разширяване на обществената подкрепа за кандидатите ни, но на нас, тези причини са неизвестни. Независимо от това дадохме всичко, което зависеше от нас за изборната победа на кандидатите на левицата, затова сега сме с чиста съвест.

След изборния неуспех ние с още по-голяма настойчивост призоваваме Демократичната левица да състави ново правителство, ако трябва с нов министър-председател, което да изпълнява предизборната платформа. Очевидно е, че настоящото правителство не е способно да направи това. Нашата партия трябва да докаже, че наистина има кадри с управленски опит и хора, които да използват целия й потенциал. Пример за проявена недалновидност в работата с кадрите от страна на Изпълнителното бюро /ИБ/ на БСП е отношението към младежите, което ги прогонва от "Позитано" 20. Нека не позволим този порочен стил на работа да се прехвърли и в държавното управление.

На страната е нужно правителство, което да възстановява икономиката, а не да тича след Международния валутен фонд /МВФ/ за жълти стотинки.

Вярваме, че колективният ум на БСП ще преодолее за пореден път проблемите и ще намери верния изход.

София, 7 ноември 1996 г.

С МЛАДЕЖКИ ПРИВЕТ!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ПО ВЪПРОСА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАЛУТЕН БОРД В БЪЛГАРИЯ


На днешния политически съвет Български бизнес блок /БББ/ обсъди предложението за създаване на валутен борд в страната. БББ смята, че е неотложно въвеждането на извънредни дисциплиниращи мерки в управлението на банковата и финансовата система. Тези мерки се налагат от фалита и корупцията в банковата сфера и парализата на реалната икономика. Вина за това състояние на държавата носят досегашните правителства, както и неадекватната политика на БНБ.

БББ вече две години настоява за създаването на инвестиционен климат и съживяване на производството чрез нисък лихвен процент за частните и държавните производители.

Ние питаме защо Надзорният съвет на БНБ не осъществи нужния контрол и дисциплина във финансовата сфера.

БББ смята, че преди да се стигне до крайната мярка - валутния борд, трябва да се потърси политическо съгласие в парламента за законово ограничаване на правомощията на БНБ.

София, 12 ноември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТАЧКА


        1. На 4 декември 1996 г. да се проведе 24-часова национална стачка на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ срещу антисоциалната политика на правителството, довело страната до катастрофа, със следните искания:

- Оставка на правителството и насрочване на нови парламентарни избори през 1997 г.

- Приемане от Народното събрание на неотложните социални мерки за спасяване на бедстващите работници, държавни служители, пенсионери, студенти, безработни.

2. Участието на членовете на КНСБ в други несиндикални протести е въпрос на граждански избор.

София, 12 ноември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ ПО ПОВОД НА ПЛАНИРАНАТА ОТ КНСБ ЕДНОДНЕВНА ОБЩОНАЦИОНАЛНА СТАЧКА


УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ПЕТКОВ,

По повод планираната от Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ на 20 ноември 1996 г. еднодневна общонационална стачка и поканата от ваша страна Конфедерацията на труда "Подкрепа" да се присъедини към нея, Конфедеративният съвет, състоял се на 6 и 7 ноември, проведе задълбочена и обстойна дискусия. На този отговорен форум, който по устав е упълномощен да взема решения от общонационален характер, се изразиха и одобриха следните становища:

1. В страната назрява стачна ситуация поради ежедневното влошаване на социалното положение на огромна част от българския народ. Това е безспорен факт. Мотивацията за протести е силна и ще продължава да ескалира поради неспособността на правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ да овладее икономическите процеси чрез провежданата от него принципно погрешна политика във всички сфери на обществения живот. Тази констатация показва, че целта и задачата на една национална стачка може да бъде само и единствено политическа - сваляне от власт на сегашния кабинет и провеждане на предсрочни парламентарни избори, защото е повече от видно, че политическата конфигурация в сега действащия български парламент не е в състояние да излъчи отговорен, действен и компетентен кабинет, радващ се на широка вътрешна подкрепа и международно доверие.

2. Политическите субекти на едно ново управление /по наше единодушно мнение/ единствено Обединените демократични сили /ОДС/ все още не са заявили категорично своето ясно становище и заявка за предсрочни парламентарни избори и не са огласили пред обществото програма за управление и изход от икономическата катастрофа, до която е доведена страната. От направените досега консултации с отделни партии и коалиции в ОДС е видно, че идеята за предсрочни парламентарни избори е поставена на обсъждане и окончателното становище по този въпрос ще бъде взето в близките дни.

Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" е единодушен в позицията си, че след подписване на споразумение с Обединените демократични сили трябва да се пристъпи веднага към подготовка и провеждане на национална политическа стачка, ако достъпните парламентарни средства не са в състояние да доведат до предизборна ситуация - или с други думи, политическа стачка без политически партньор недвусмислено и категорично заявил своето желание да управлява в момента е неудачна.

3. Съкрушителната победа в проведените президентски избори на кандидата на демократичната опозиция катализира много процеси, зреещи от дълго време в управляващата Българска социалистическа партия. Очакванията за ново правителство и нови приоритети в политиката на тази партия не са лишени от основание. Дали проблемите в БСП ще се развият в очакваната посока, ще се изясни в близките една-две седмици. Този факт сам по себе си не променя становището на нашата организация, че комунистите са неспособни да управляват държавата, но ще внесе известна яснота кои са конкретните политически фигури, които ще формират политиката на БСП в близко време.

4. Изхождайки от казаното дотук, Конфедеративният съвет е на мнение, че планираната на 20 ноември акция няма да допринесе за радикално решаване на основния проблем, който стои пред България, а именно - предсрочни парламентарни избори и управление на демократичните партии и коалиции, обединени в ОДС. Същевременно следва да се подчертае, че дори акцията да си поставя за цел да постигне само синдикални цели /повишаване на минимална и средна работна заплата, пенсии и социални надбавки, замразяване на цените на основните хранителни продукти и енергоносители и др./, то неадекватноста на сегашното правителство и многократно доказаното от него неизпълнение на постигнати договорености в НСТС ни дават основания да считаме, че с това правителство и управляващата партия социален диалог е невъзможен, а постигнатите споразумения -неефикасни.

5. Конфедеративният съвет на нашата организация е на мнение, че на този етап /до изясняване на политическото становище от страна на ОДС/ е възможно да се завоюват по-добри социални позиции чрез провеждане на решителни акции и стачки на локално, регионално и браншово равнище. Такива трудови конфликти се провеждат и в настоящия момент, нещо повече - предлаганият от МВФ валутен борд или съюз ше постави повечето сега действащи предприятия в състояние на фактическа финансова изолация, а бюджетните организации - в състояние на пълен колапс. Тази нова и непозната у нас финансово-икономическа ситуация ще доведе до огромна безработица, масови фалити на банки и предприятия и изключително високо социално напрежение, ако не бъде договорен крупен стабилизационен заем от Запад, който да обезпечи една подобна мярка. Ето защо е логично да се изчака позицията на основните политически сили по въвеждането на такъв валутен борд, за да предприемем адекватни синдикални ходове, съобразени с новата обстановка. На планираната среща на 8 ноември между Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" и делегацията на МВФ се надяваме да получим повече информация и разяснения относно предложението за въвеждане на така наречения валутен борд, свързаните с него стабилизационни и структурни заеми, както и социалната му цена.

В заключение, уважаеми господин Петков, искам да ви уверя, че Българската социалистическа партия няма никаква възможност и лостове за влияние върху позицията на КТ "Подкрепа", както намеквате в скоро дадено ваше интервю. Нещо повече - КТ "Подкрепа" е била непримирим враг на българските социалисти и комунисти от самото си създаване и не виждаме никакво основание да променим тази наша позиция в близко бъдеще.

Все пак искам да ви уверя в желанието на Конфедеративния съвет да продължим съвместната работа и координиране в бъдеще на позициите на нашите две организации по големите проблеми и предизвикателства пред днешна България.

София, 7 ноември 1996 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ:

д-р Константин Тренчев - президент

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕМОРАНДУМ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ ПО ПОВОД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


Радикалдемократическата партия /РДП/ приема с удовлетворение и оптимизъм резултатите от президентските избори и поздравява новия президент на Република България Петър Стоянов и вицепрезидента Тодор Кавалджиев, като им пожелава успех в отговорната им национална мисия. РДП разчита на приемственост в президентската институция и е уверена, че Петър Стоянов ще продължи успешната дейност на президента д-р Желю Желев в отстояване на външнополитическите ни приоритети и националната сигурност, в реформирането на българската армия, в защита на правовата държава и пазарната икономика, в изграждането на основите на гражданското общество.

Същевременно съкрушителната разлика от 20% спрямо Българската социалистическа партия /БСП/ не трябва да води до самоуспокоение и самонадценяване. До придизвикването и спечелването на предсрочни парламентарни избори и до цялостния политически обрат трябва да бъдат положени още много усилия от всички политически сили в рамките на демократичната общност. Внимателният анализ на изборните резултати показва, че едновременно с положителната промяна в обществените нагласи се наблюдават и някои силно обезпокоителни тенденции:


1. Ниска избирателна активност

40% негласували граждани - потенциални избиратели, може да е приемливо число за нормалните държави, но не и за едно общество в условията на преход и бедствена икономическа ситуация. В случая не може да става и дума за апатия и незаинтересуваност, а за недвусмислен израз на протест срещу политическата система като цяло и срещу това, което предлагат олицетворяващите я политически елити. Като либерална партия РДП предупреждава, че политическа система, която демотивира и дезактивира избирателите и не им дава възможност за удовлетворяващ ги избор, е опасна за гражданското общество и води до обезсмисляне и разпадане на представителната демокрация. Директно срещу принципите на представителната демокрация бе насочено и тълкувателното решение на Конституционния съд за валидност на президентските избори и при участие на по-малко от половината избиратели.


2. Постигнатите резултати са недостатъчни за стабилно парламентарно мнозинство.

Президентските избори се проведоха във възможно най-благоприятните политически и икономически условия за тяхното спечелване - загубил напълно общественото доверие политически противник поради провала си в управлението; обединение на демократичната общност около една, и то твърде сполучлива кандидатура; ефектна и високопрофесионално организирана кампания;; демонстрация на нов толерантен и консенсусен стил на политическо поведение; авторитетна международна подкрепа за демократичния кандидат. Въпреки тази най-благоприятна предизборна конюнктура, която предопределяше едва ли не една служебна победа, Петър Стоянов /1 млн.889 хил. 825 гласа на първия и 2 млн. 502 хил. 517 гласа на втория тур/ не можа да достигне броя на подадените гласове за д-р Желю Желев при предишните президентски избори преди пет години /2 млн. 273 хил. 468 на първия и 2 млн. 738 хил. 420 на втория тур/. Още по-интересно е сравнението с резултатите от парламентарните избори през 1991 и 1994 г. Получените от Стоянов /ОДС/ гласове на първия тур /1 млн. 889 хил. 825/ са значително по-малко от общите гласове на СДС и Движението за права и свободи /ДПС/ през 1991 г. /2 млн. 321 хил. 535/ и почти напълно съвпадат с гласовете за СДС, Народен съюз и ДПС взети заедно /1 млн. 881 хил. 946/ при изгубените избори през 1994 г. Това сравнение говори за "таван" в електоралните възможности на СДС и дори на ОДС като цяло, който поне на този етап не може да бъде надскочен. Резултатите показват, че ново обществено мнозинство срещу БСП вече е формирано, но то не е свързано изцяло с ОДС. В този политически момент броят на гласовете за ОДС е недостатъчен за стабилно абсолютно мнозинство в следващия парламент. Разбира се, тези разсъждения поставят и два основни въпроса - бяха ли всъщност мажоритарни тези избори и оправдано ли е изобщо очакването резултатите от президентските избори да се възпроизвеждат при парламентарни?


3. Вклиняването на Българския бизнес блок /БББ/ между БСП и СДС

Най-голямото предупреждение към демократичната общност се крие в трайното превръщане на Жорж Ганчев и на БББ в трета по значение политическа сила, която се възприема вече от 937 хил. 686 избиратели като алтернатива на двупартийния модел БСП - СДС. РДП категорично възразява срещу опитите на Жорж Ганчев и неговите сподвижници да се представят като "социаллиберална партия". Евтиният икономически популизъм, демонстративният нихилизъм към политическата система и към демократичните институции, привързаността към централизацията на властта, силовите структури и смъртното наказание, както и спекулациите с националните интереси, ценности и идеали не могат да имат нищо общо с либерализма.

Основната вина за появата на "явлението" Жорж Ганчев носи естествено БСП, но за неговото твърде опасно разрастване е отговорен и СДС. С недалновидната си стратегия в продължение на години СДС саботираше всички опити за създаването на трета политическа сила, генетично свързана не с БСП, а с демократичната общност. Въпреки новия стил на СДС отстраняването на Ренета Инджова от участие в сегашните президентски избори бе отново плод на този погрешен политически подход. РДП се надява, че ръководствата на СДС, Народен съюз и ДПС ще си направят необходимите изводи, защото дори и само хипотезата за една евентуална правителствена коалиция между ОДС и БББ е вече сериозна заплаха за бъдещото ни проевропейско демократично развитие.

Високият брой на негласувалите избиратели и шокиращите резултати на Жорж Ганчев са недвусмислено доказателство, че с тезата за единството на демократичните сили не трябва да се преиграва. Обединението е само тактически вариант за определен политически момент като например мажоритарни президентски избори. Но то не е и не може да бъде панацея. Крайно време е да се разбере, че специално при парламентарни избори, провеждани по пропорционалната система, обединението на всички демократични политически сили в една-единствена предизборна коалиция с общи листи лишава избирателите от възможността за избор, води до свиване на политическото пространство, заето от демократичната общност и освобождава широк периметър за националистично-популистките напъни на партии като БББ.


4. Нестабилност на съществуващата политическа конструкция

Резултатите от президентските избори показаха, че съществуващата политическа конструкция е далеч извън състоянието на равновесие. За двупартиен модел БСП - СДС вече не може да се говори. Предстоят бурни процеси на прегрупиране на силите в БСП, които могат да доведат до оформяне на нови политически сили и коалиции в "социалистическия" полюс на политическото пространство и да се отразят върху развитието както на Гражданското обединение на Републиката /ГОР/, така и на БББ, дори и на БКП. Трудно може да се прогнозира и ситуацията в демократичната общност. Ще се запази ли предизборната коалиция ОДС и за парламентарните избори, или СДС Народен съюз и ДПС ще предпочетат от тактически съображения да отстояват политическата си самостоятелност като отделни парламентарни сили? Какво ще бъде участието на либералната общност и на д-р Желев в политическия живот след предизвикателството на Жорж Ганчев да се нарече "социаллиберал"? Отговорите на всички тези въпроси предстоят.

Въз основа на резултатите от президентските избори и анализа на цялостната политическа и икономическа обстановка ИК на РДП предлага следните основни


ИЗВОДИ:

1. За РДП единственият политически изход от кризата, в която се намира страната, са предсрочните парламентарни избори. Резултатите от президентските избори са един национален вот на недоверие не само към конкретното правителство на Жан Виденов, но и към политиката на БСП като цяло. Създаването на каквото и да е ново правителство на БСП не може да реши проблемите на страната и би довело до допълнително задълбочаване на кризата. РДП се обявява и против всякакви варианти на широко коалиционно правителство в този парламент. РДП ще подкрепи всички законни парламентарни и извънпарламентарни действия за предизвикване на предсрочни парламентарни избори. Към предсрочни парламентарни избори трябва да се върви решително, без отлагане, без бягство от отговорност и без даване на нови шансове на БСП за оставане на власт. На страната са нужни и нов парламент с убедително демократично парламентарно мнозинство и нова политика, провеждана от национално отговорно коалиционно правителство на всички демократични политически сили без участието на БСП.

2. РДП обмисли идеята на МВФ за въвеждане на валутен съвет, като оптимален вариант за излизане от бедствената икономическа ситуация. Този валутен съвет, съчетан с безкомпромисна структурна реформа и ускорена приватизация е единствената реална възможност при сегашните условия за бързо и необратимо провеждане на либерален икономически преход към нормално, не-инфлационно и доминирано от частната собственост пазарно стопанство.

3. Внимателният анализ на сегашната нестабилна политическа конструкция и на разпределението на вота на избирателите при президентските избори показва, че ситуацията е благоприятна за структурното и политическо обединение на либералната общност в България. Двупартийният модел БСП - СДС е разбит. Президентските избори демонстрираха сериозни обществени настроения за търсене на алтернатива извън БСП и ОДС. В момента липсва политическа сила, която се противопоставя на колективистичните нагласи в обществото и на евтиния популизъм, и която защитава ясно, категорично и без уговорки принципите на либералния икономически преход. В основните политически сили се наблюдава липса на ясна идеология и икономическа стратегия, като с непоследователните си действия и БСП, и СДС /ОДС/, и БББ непрекъснато размиват общоприетите в европейски смисъл граници между левица и десница.

4. РДП отново предупреждава за неприставащите политически спекулации с идеите на либерализма и ще се противопоставя на опитите за присвояване на либерални ценности от нелиберални формации.

5. РДП поставя като своя основна стратегическа цел политическото обединение на либералната общност в България. РДП е за създаването на една нова политическа коалиция - либерален форум, която в кратки срокове да предложи либерална програмна алтернатива за управлението на страната. Само обединена, либералната общност би могла да допринесе в сътрудничество с ОДС за предизвикването и спечелването на предсрочни парламентарни избори през 1997 г.

София, 7 ноември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОВОД НА 79-ТА ГОДИШНИНА ОТ ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ


УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ ЗЮГАНОВ,

Моля да приемете моите, на българските комунисти и на Изпълнителния комитет на Новия комунистически интернационал /ИК на НКИ/ борческите ни комунистически привети по случай 79-та годишнина от победата на Великата октомврийска социалистическа революция /ВОСР/. Най-учтиво Ви моля да поздравите членовете на Централния комитет на Комунистическата партия на Руската федерация /ЦК на КПРФ/ и всички комунисти в Руската федерация. Ще се надяваме в скоро време да бъде напълно възстановен СССР. Също така ще се надяваме да бъде възстановено строителството на социализма в Руската федерация. Убедени сме, че идеите на ВОСР са живи и няма сила, която би ги унищожила. Няма съмнение, че идеите на ВОСР през XXI век ще тържествуват не само в СССР, но и в целия свят. Те нямат алтернатива. Те са най-хуманните, най-справедливите и най-общочовешки. Уверени сме, че няма сила, която би попречила на добрите комунистически и приятелски взаимоотношения между БКП и КПРФ, между КПРФ и НКИ. Естествено е, че враговете на единството на световното работническо и комунистическо движение ще направят необходимото за развалянето на отношенията между отделните комунистически партии и ще им попречат за включването им в НКИ. Целта на империалистическите страни е да няма единство на комунистическото движение. Ние сме длъжни да им докажем обратното, а именно, че няма сила, която би ни попречила да създадем единство и сплотеност на работническото и комунистическото движение, каквото то беше по времето на В. И. Ленин, Д. Благоев, И. В. Сталин, В. Коларов и Г. Димитров. НКИ е продължител и правоприемник на III Коминтерн и на Коминформбюро, които са рожба на ВОСР. Враговете на световното комунистическо движение временно спряха победоносния ход на Великия октомври в страните от Източна Европа, но ВОСР съществува в НР Китай, Виетнам, КНДР и в революционна Куба. Ние сме убедени, че руските и съветските комунисти ще преодолеят трудностите и предателството, което извърши гробокопачът на световния комунизъм М. С. Горбачов и ще създадат условия за възстановяването на героичните победи на ВОСР. Убедени сме, че идеите на ВОСР през XXI [век?] ще тържествуват в СССР и Руската федерация и в целия свят. Ще се надяваме 80-годишният юбилей от победата на ВОСР да посрещнем в родината на Ленин и Сталин.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ И БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Известяваме Ви, че получихме жалба от Михаил Вашкевич - поданик на Беларус и председател на Християндемократически съюз /ХДС/, копие от която прилагаме.

Господин Вашкевич се обръща към Вас, към българското общество и към обществени организации за политическо убежище и българско поданство.

От подчинения Ви ресор - президентската канцелария, отлагат всякакъв отговор, като поставят г-н Вашкевич в трудно и неустановено /безправно/ положение... На Ваше разпореждане е Националната служба за сигурност, както и правата на решенията от т. нар. кръглата маса, наречени по-късно конституция.

Незачитането на конституционните Ви текстове, ратифицираните международни договори за правата на човека, както и завещаните норми от Търновската конституция чл. 61 "Всякои роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на българска територия" поставят въпрос върху българската държавност.

Господин президент,
От позицията на секретар на първото антитоталитарно и антикомунистическо Дружество за защита правата на човека и на председател на Съюз "Справедливост", запознат с чудовищната метаморфоза на всичките форми на марксизма /историята и днешната реалност, поне, признайте, са потвърждение/, ме задължава да настоявам за справедливо и независимо решение в полза на молбата на г-н Вашкевич. Нека Бог ни дари със просветление, защото неведоми са пътищата му!

София, 5 ноември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА БЪЛГАРИ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ, ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ, КЪМ ПРЕЗИДЕНТИТЕ, ПАРЛАМЕНТИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ И НА СЪРБИЯПО ПОВОД НА 8 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ


Апелираме към най-висшите държавни институции на България и Сърбия, към сръбския и към българския народ, да разрешат справедливо последния, оставен ни от историята проблем - проблема на българите в Западните покрайнини и техните земляци, разпилени в България и в Сърбия.

Българите в Западните покрайнини постепенно се претопяват и изчезват независимо от конституционните права, които имат. Дошло е време Сърбия да потърси помощ от България за спасяване и възраждане на българщината в Западните покрайнини и Сърбия. Денационализацията и асимилацията на българите може да се спре само с еднопосочни общи усилия на двата братски народа.

Апелираме към Белград и София да разрешат проблемите на всички българи, произхождащи от Западните покрайнини, като предприемат съгласувано следните мерки:

1. Българо-сръбската граница незабавно да стане европейска за всички българи, които произхождат от Западните покрайнини, а впоследствие и за всички сърби и българи.

2. Българският език да заема полагащото му се място на майчин език в училищата и в църквите.

3. Западните покрайнини да се превърнат в безмитна зона между България и Сърбия.

4. Да се инвестира с предимство в туризма, промишлеността, просветата, културата и здравеопазването на Западните покрайнини.

5. Западните покрайнини да се обединят в една административна единица на Сърбия.

6. Българите, които произхождат от Западните покрайнини, да имат право на двойно гражданство.

С предприемането на посочените и други мерки ще се спаси българщината в Западните покрайнини, а двата братски народа ще се предпазят от еднакво голям позор.

София, 9 ноември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ "АМНЕСТИ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ НАСТОЯВА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА" НА БЪЛГАРСКАТА СЕКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРАВОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОВОД НА ОТГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ МУ ДОКЛАД "БЪЛГАРИЯ: СТРЕЛБИ, СМЪРТНИ СЛУЧАИ В АРЕСТИ, ИЗМЪЧВАНЕ И МАЛТРЕТИРАНЕ"


В документ, публикуван днес, Амнести интърнешънъл изразява своята загриженост от факта, че информацията, предоставена от Министерството на външните работи на България в отговор на нейния доклад от м.юни, е недостатъчна, за да се прецени дали официалните разследвания по отношение на твърденията за нарушения на правата на човека са били незабавни и безпристрастни.

През юни Амнести интърнешънъл публикува доклад, в който са описани 7 смъртни случая в ареста при съмнителни обстоятелства, 3 случая, при които шестима човека са били застреляни и 17 случая на измъчване и малтретиране на десетки жертви.

Отговорът на българските власти не съдържа никаква информация за три смъртни случая в ареста при съмнителни обстоятелства. В останалите четири случая нито един полицейски служител не е обвинен в извършване на криминално престъпление. В един от случаите, през април 1995 г. Асен Иванов е бил прегледан от лекар, след като е бил задържан от полицията, но лекарят не е установил никакви увреждания. На следващия ден Асен Иванов е починал в болницата в Сандански от "мозъчно сътресение и кръвоизлив". Макар разследването на Районната следствена служба още да не е приключило, българските власти съобщиха, че няма никакви доказателства, че полицейски служител е отговорен за малтретирането на Асен Иванов.

"Ние отново настояваме българското правителство да спазва своите международни задължениия и да предприеме задълбочени и безпристрастни разследвания по всички от горните случаи, да огласи сред обществеността откритията и да изправи пред съда виновниците за нарушенията на човешките права", се казва в публикацията на Амнести интърнешънъл.

Отговорът на българските власти съдържа информация за разследвания по 12 случая на малтретиране, описани в доклада на Амнести интърнешънъл. Не е предоставена никаква информация обаче за три инцидента с четирима човека и за друг случай през февруари 1995 в Ракитово, при който са пострадали десетки хора. Информация също така не беше дадена за нито едно от разследванията по трите случая на полицейска стрелба, при които пострадаха шестима човека.

Само в един от 12-те случая виновните за малтретиране полицейски служители са наказани с "порицание". Следствията по четири такива случая са прекратени, без да се дава никаква информация за причините за прекратяване. В три случая не е предоставена информация за разследвания по случаи на малтретиране. В останалите четири случая разследване вече е започнато или се разглежда от военен прокурор.

Най-накрая, в отговора на българските власти няма информация за разследвания по нито един от случаите на малтретиране или стрелба, в които са замесени служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, известни още като "червени барети". Такива случаи бяха описани през юни в доклада на Амнести интернешънъл. Не е предоставена и никаква информация по редица други случаи, в които са замесени "червени барети". В тези случаи организацията настоява пред българските власти за разследване от 1993 г.

София, 7 ноември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ООД ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИК "КАПИТАЛ". Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до Парламентарната група на демокатичната левица, до Висшия съвет на Българската социалистическа партия, до главния редактор на в. "Капитал" и до средства за масово осведомяване.


Повод за настоящото становище е статията, появила се на страниците на уважавания седмичник в-к "Капитал", озаглавена: "Премянов се оля".

Не бихме коментирали професионалните й достойнства, тъй като не сме специалисти, но нейният стил и голословни твърдения я приближават до често цитиран "жълт" ежедневник.

Статията е изпъстрена с лъжи, полуистини и неистини, голословни твърдения и тълкувания, с претенции за национално менторство по повдигнатите проблеми и е насочена към манипулиране и изграждане на конкретно настроение в читателя й, като явно се изпълнява политическа поръчка във връзка с предстоящия пленум на Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/, насрочен за 11 ноември 1996 г.

Грубо се засяга доброто име на Евроенерджи Холдинг, което никога не е било "скандално" дружество, а напротив, е работило винаги в унисон с националните интереси на България. Създало е немалко национални активи и много работни места, вместо да изнесе пари зад граница и по какъвто и да е начин да ощети обществото. За всичко злостно, казано по наш адрес, на автора и вестника ще бъде потърсена съдебна отговорност.

Ние най-отговорно твърдим следното:

- Евроенерджи Холдинг не е близка до г-н Премянов. Ние нямаме участия в нито една от фирмите на фамилия Премянови, както и те нямат такова при нас - справка публичните фирмени регистри.

- Евроенерджи Холдинг никога не е погасявал дългове на фамилия Премянови и в частност на племенника му Андрей Премянов към която и да е банка, ако и в печата и друг път да са се появявали такива публикации.

- Евроенерджи Холдинг не се е ползвал от лобиращите услуги на г-н Премянов в "Плама", нещо повече - съществуващите противоречия между Холдинга и Плама се третират от съда в открити съдебни производства.

- Евроенерджи Холдинг, чрез дъщерното си дружество "Евроенерджи ойл" ЕООД, действително е имал търговски взаимоотношения с Нефтохим, били сме техен доставчик, като договорните ни взаимоотношения са били изпълнени точно, без да са финансирани от Нефтохим.

- В статията се инспирира твърдението, че съществуващото селскостопанско дружество "Ангора" АД е дъщерно на Евроенерджи Холдинг и то е едно "кухо" дружество, издало акции без покритие. В тази насока сме длъжни да отбележим на първо място, че Евроенерджи Холдинг притежава само 15 процента от акционерния капитал на дружеството, т.е. то не е дъщерно на холдинга. Вярно е, че ние го създадохме, но то се ръководи от най-добрите специалисти в момента в тази област, които ние сме привлекли и задържали в този критичен за България момент.

Чувстваме се длъжни да кажем, че "Ангора" АД притежава над 60 на сто от елитните биволски стада на България, елитни животински стада от високопродуктивни говеда, дружеството е голям млекопроизводител и доставчик на суровини за "Данон-Сердика" от чиято продукция се храни и въпросният автор на статията, дружеството е най-големият производител на елитни семена за посев, за жалост неползвани към момента поради липса на защитна политика на държавата, единственият производител на екологично чисти течни торове, дружеството е внесло в Народното събрание защитния проект за съживяване на традиционното животновъдство "Мляко за България".

Всички тези активи може и да нямат добър пазар в тежката финансова криза на България, но това са работещи активи, които дават печалба и към днешния ден, и са една от предпоставките за съживяването на българската икономика.

Ние сме горди, че сме създатели на "Ангора" АД, което в никакъв случай не може да бъде наричано "кухо" и "спорно", както и да се ползва като никому ненужна търговска вещ.

- Евроенерджи Холдинг нито пряко, нито чрез лобиране на г-н Премянов е във финансови взаимоотношения с Държавна спестовна каса /ДСК/. Ние не сме "източвали" парите на ДСК, нито сме посягали на парите на нейните вложители.

Статията открито призовава за въвеждане на Валутен борд, но като българи ние също сме смутени от факта, че при евентуално въвеждане на валутен борд, 75 на сто от активите на ДСК ще бъдат загубени и интересите на вложителите накърнени - обстоятелство, което се внушава от други страници на същия брой на вестник "Капитал".

Недостойно и неморално е нормалните кредитни взаимоотношения между търговска банка и търговско дружество да се квалифицират като кражба.

- Евроенерджи Холдинг не е поел изплащането на дълговете на рафинерия "Плама", без да има налични активи за това. Ние купихме в един критичен за рафинерията момент 75 процента от акциите на дружеството, водени единствено от желанието да я възстановим и да я направим работеща.

В никакъв случай Евроенерджи Холдинг не носи нито пряка, нито косвена вина за натрупаните дългове на "Плама" в размер на над 135 млн.щатски долара към нейните кредитори.

Но с покупката на мажоритарното участие и сериозната ни инвестиционна програма ние поехме и задължението да изплатим едни чужди дългове, натрупани по незнайни за нас причини, но във всички случаи в пряк резултат от едно безотговорно стопанисване на жизненоважно за националната икономика производство.

И когато горното стане, и "Плама" чрез своята дейност под ръководството на Евроенерджи Холдинг възстанови загубените пари и своето пазарно присъствие, ние още веднъж гордо ще заявим, че сме национално отговорно дружество и оперираме с национално отговорни капитали. Нашата стопанска дейност не се нуждае от лобирането на когото и да е, тъй като е насочена в полза на България и на нейния икономически просперитет.

Категорични сме, че в общия дух на статията прозира желанието на нейния автор и ръководството на вестника да се присъедини към злостните атаки срещу частния бизнес, недостойно обвързвайки го с конкретни политически фигури, чрез умело забъркване на истини, полуистини и откровени лъжи.

София, 10 ноември 1996 г.

УПРАВИТЕЛ: Васил Генчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БИВШИТЕ БАРЕТИ И НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "СПАРТАК" АД ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИК "НОЩЕН ТРУД"


Съюзът на бившите барети /СББ/ и Застрахователна компания /ЗК/ "Спартак" АД осъждат категорично варварския примитивен акт на насилие, насочен срещу Георги Благов - член на съюза от основаването му и акционер в застрахователната компания.

Основателна е надеждата на колегите и приятелите на г-н Благов, че обстоятелствата, при които е станал инцидентът, ще позволят на компетентните органи бързо да открият извършителите на това покушение. СББ ще окаже всяко поискано от тези органи съдействие.

Г-н Благов е опериран от високо квалифициран екип в института "Пирогов". Той се възстановя и колегите му ще имат грижата, възстановяването му да протече по възможно най-добрия начин, като за това ще е необходимо да се осигури спокойствие и на неговото семейство.

СББ и ЗК "Спартак" дълбоко уважават труда на журналистите, но смятат, че непрофесионалната и изпъстрена с неточности информация, излязла в брой 219 от 6-7 ноември 1996 г. на в. "Нощен труд" отразяваща неприятния инцидент, не е комплимент за никое средство за масова информация.

София, 7 ноември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА МАКЕДОНИЯ ИЛИЯ ИЛИЕВСКИ ДО НОВОИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИЗБИРАНЕТО МУ НА ТОЗИ ПОСТ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Честитя Ви избора за президент на Република България. Първото, което Ви пожелавам, е да бъдете президент на всички българи без политически цвят. Очаквам от Ваша страна да отделите специално внимание на българите от Република Македония, които са там граждани от трета категория, подложени на невидян държавен терор. За тяхната лоша съдба най-виновна е България. Очаквам да вземете ясно становище по Македонския въпрос, което да направите достояние на управляващите в Република Македония. Надявам се Вашето становище да съвпадне с изнесеното в моето писмо до Генералния секретар на Съвета на Европа Даниел Таршис /обнародвано във в. "Македония" бр. 31 от август 1994 г./. Само с ясно становище от страна на България можем да очакваме подобряване на отношенията между Република Македония и Република България. Днес незаинтересоваността за най-виталните части на българската нация - за македонските и бесарабските българи - ще се отрази негативно на съществуването на нацията. Решението относно правилното поставяне на така наречения езиков спор, а на[?] най-сериозния исторически, национален, културен, държавнически, политически и дипломатически спор е от съществено значение за Република България и Република Македония, за техните граждани и за българската нация. Ако правителството и Народното събрание нямат становище по спора, то най-хубаво би било Вие да го имате и с това да инициирате един национален консенсус по националния въпрос изобщо - а това е грижата на българската държава за всички българи и българското историческо и културно наследство, като основа за съществуването на държавата и нацията.

България много закъсня с националното становище след всички балкански и световни страни. И сега вече е крайно време да го има.

Поради това от все сърце Ви пожелавам веднага и без каквото и да е колебание да застанете начело на ангажимента с президентска официална и компетентна инициатива.

Пожелавам Ви да иницирате решението на всички горещи проблеми на България, за което се надявам, че ще имате подкрепата на всички българи.

/Пресслужба "Куриер"/


[реклама на БТА]


---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 12 ноември 1996 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.