16 февруари 1996


София, 16 февруари 1996 година  
Брой 34 /1589/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 3 ФЕВРУАРИ 1996 Г. ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АГРАРНАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА БКП.


Политбюро и Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ на заседанието си на 3 февруари 1996 г. взеха решение за усъвършенстване на аграрната и социалната политика на БКП. Бе констатирано, че по принцип всяка частна собственост ражда капитализъм, а България е вече капиталистическа страна. Социализмът е преходен период между капитализма и комунизма. Робовладелският строй е господствал повече от 500 години, феодалният - 1000 години, и капитализмът - вече към 500 г. Не се знае колко време ше продължи социализмът, тъй като в общественото съзнание на човека трябва да настъпи истинска революция. Той не трябва да ламти за ограбване и експлоатация на себеподобните, а да се бори за осъществяване на братство, равенство, единство и социална справедливост.

На БКП предстои сложна борба за отстояването на правото на народа ни за оцеляване и за спасението на Родината ни. Нацията ни е изправена пред явна гибел. Раждаемостта в България трябва да се увеличи. Не трябва да има семейство без 3-4 деца. За целта трябва да се създадат условия за нормалното отглеждане на децата. Българската жена трябва да се ползва с особени привилегии. Жена, която роди и отгледа три и повече деца, ще има право на пенсия при 15 години трудов стаж независимо от възрастта й. За да се подобри жизненият уровен на народа ни, БКП ще проведе в преходния период от капитализма към комунизма следните реформи:


І. ПО АГРАРНАТА ПОЛИТИКА

Тактиката и стратегията на БКП по въпросите на аграрната политика се определя от това, че преходният период от капитализма към социализма и от социализма към комунизма ще бъде динамичен, противоречив и доста напрегнат. Ние намираме за необходимо да предложим на народа заедно да обсъдим и да направим корекции в аграрната реформа на Александър Стамболийски в полза на безимотните и малоимотните трудови селяни. Целесъобразно е те да се оземлят с общинска и държавна земя, с което ще се даде възможност всеки отделен селски жител да притежава до 10 дка земя в полските райони и до 15 дка в планинските и полупланинските райони. По този начин ще се въведе ред в селското стопанство, ще се премахне експлоатацията на човек от човека и ще се осигури справедливост в този много важен отрасъл на народното стопанство. БКП ще даде пълна възможност за истинско съревнование на частното и кооперативното обработване на земята. При създаването на селскостопанските кооперативи ще се спазва най-стриктно доброволността. БКП е за това да се наложи по-ефективната форма. БКП е за това земята да принадлежи на тези, които я обработват. БКП няма да натрапва насила онова, което не го желае мнозинството от народа. БКП е била, е и ще бъде винаги в защита на работническата класа, на безимотните, на малоимотните, на средните селскостопански труженици и на трудовата ни народна интелигенция. Съвсем несправедливо е да има, от една страна, безимотни и малоимотни селскостопански трудови хора и от друга, кулаци и чифликчии. БКП е против рентиерството в земеделието. БКП е за отнемането в полза на държавата на земята на хора, които ще се откажат от българското гражданство, и на тези, които имат двойно гражданство.


ІІ. В ОБСЛУЖВАЩАТА СФЕРА

1. В преходния период БКП ще се погрижи да се даде възможност да съществуват дребни занаятчии и търговци, като напр. бръснари, фризьори, обущари, ковачи, шлосери, шивачи, сарачи, хлебари, сладкари, пекари, тенекеджии, ремонтни работилници, хотели с по 10 легла, тепавичари и др., без експлоатация на чужд труд.

2. БКП е за създаването на селкоопи във всички населени места, които могат да бъдат смесени и със селскостопански кооперации.


III. В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1. БКП е за безплатно образование във всички видове и степени на образованието, науката, изкуството и културата.

2. БКП е за безплатно здравеопазване във всички поликлиники и други здравни заведения на страната ни.

3. БКП е за допускане на частна практика на лекари и зъболекари. Те обаче няма да имат право да работят в държавни здравни заведения, защото, работейки на две места, няма да бъдат пълноценни лечители. Онези лекари и зъболекари, които ще предпочетат частна дейност, няма да имат право да вземат по-високи такси от тези, които ще бъдат определени със закон по предложение на МНЗ.


IV. ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

1. БКП е за отношение на заплатите минимална към максимална както едно към три за всички сфери на дейност за цялата страна. Нуждите на хората не могат да бъдат по-различни от това отношение.

2. БКП е за коригиране на антинародната пенсионна политика и досегашното пладнешко ограбване на пенсионерите. Всеки трудов човек, който навърши години за пенсиониране, ще има право на 80% върху получаваната заплата на три последователни години по избор от трудовия си стаж. Пенсиите ще се осъвременяват на базата на пенсионирането по специалности. Напр. в пенсиите на учители, лекари, икономисти, агрономи, инженери, артисти, художници, архитекти, военнослужещи, юристи и др. не трябва да има разлики, независимо от това кой кога се е пенсионирал. Нуждите на всички пенсионери са почти еднакви.


V. В ОБЛАСТТА НА ИНДУСТРИЯТА

БКП е за възстановяването на всички пазари, които имахме до 1989 г., и за пускането на всички предприятия на пълни обороти, но при гарантиране на конкурентоспособна продукция на световно ниво. По този начин ще се ликвидира безработицата и ще се върнат онези, които емигрираха като гурбетчии в други страни.

По този начин ще се съживи производството, ще се даде възможност за изява на частната и на обществената инициатива на трудовите хора, които неминуемо ще подобрят жизненото си положение. Това ще гарантира извеждането на страната ни от катастрофата, до която я доведе престъпната криминална бесепаро-седесарска мафия.

По принцип БКП ще смята експлоатацията на чужд труд за углавно престъпление. БКП ще провежда политика, която ще бъде в полза на трудовия народ, против малцинството експлоататори и мародери. Уверени сме, че по този начин ще се осигури справедливост между всички слоеве на населението. Именно това са идеите и основанията, които са причината за появата и съществуването на БКП като партия на трудовия народ. БКП ще направи всичко необходимо за създаване на ред, справедливост и сигурност в днешния и в утрешния ден в живота на народа, против произвола, спекулациите и грабежите му от представители на буржоазната криминална мафия.

Настоящото становище на Политбюро и на Секретариата на ЦК на БКП ще бъде публикувано във вестник "Комунистическо дело" за обсъждане от трудовия ни народ, от комунистите и симпатизантите.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ВЕЧЕ САМО ФАНАТИЧНИ ПАТРИОТИ МОГАТ ДА СПАСЯТ ОТЕЧЕСТВОТО" НА ИЗВЕСТНИЯ БЪЛГАРСКИ ОБЩЕСТВЕНИК И ПРАВОЗАЩИТНИК НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ.


Сядам да пиша тези редове с огромна тревога.

Тревожа се не за себе си, а за нашето Отечество. През последните години съм писал и говорил в една или друга степен за тези неща. През това време много неща в България фалираха. Не само фирми и банки. Фалира българската административна, съдебна и политическа система. Фалира самата държава. Фалира и моята надежда за естествен преход от комунизъм към демокрация.

България от васална държава със силно ограничен суверенитет се превърна в една дива област. Област, в която царува мафията. Място, където партизанщината и корупцията си правят състезание кой ще забогатее най-бързо или с най-много тежки и фрапантни нарушения на закона. Дълго мачканият и обезкръвяван български народ не намери сили да се противопостави на корпоративните интереси на една шайка от тирани и национални предатели.

На практика откритата гражданска война, започнала на 9 септември 1944 година, премина в студена гражданска война. Сега отново в страната започнаха да се наблюдават елементи на открита гражданска война. Убийства, престрелки, милиционерски произвол, терористични акции, изнудване на отделни членове на обществото, както и на самото общество, от страна на държавни институции и много, много други подобни действия ме карат да мисля, че нашата политическа, административна и съдебна система се стремят точно към това.

Тази престъпност беше създадена и се ръководи от хора, чийто интерес диктува дестабилизация на страната. Стигна се дотам, че стана модно и престижно да си престъпник. Мерцедесът, бухалката и пищовът станаха начин на мислене. Нито управляващата партия, нито новите и неукрепнали опозиционни партии имат стратегия, кадри и философско обяснение на една дълготрайна политика. Няма нито една партия, която да може да извърши бързо обновяване на държавните институции. Дори сега управляващите въпреки абсолютното си мнозинство в парламента не могат, а по всичко личи - и не искат, да направят това. Този заговор става все по-ясен и разбираем за всеки българин, но обществото не разполага с изградени форми за самозащита и промяна. Там цари самосъхранението, което прави индивида роб.

Безспорно е, че в такова безвремие държавата се нуждае от изключителни мерки, за да може да оцелее. След като политическата и съдебната система не успяха да утвърдят управлението на закона и морала, необходимо е тези функции да им се изземат и да се дадат на единствената сила, годна да извърши реформите в един разумен срок и да приключи с престъпността. За тази цел политическите партии и техните креатури трябва да бъдат временно отстранени от обществения живот. С това ще се избегне емоционалното противопоставяне на българските граждани. Повтарям: целите на това управление трябва да бъдат две - прекършване гръбнака на престъпността и структурно и кадрово обновяване на администрацията и съдебната система.

Кой както иска да нарича това: военно положение, военен преврат, извънредно положение, национално спасение или военна хунта. Това си е негов проблем. Но има само една национална сила, способна да извърши това и времето ще реши дали съм прав. Става дума обаче не за сегашното ръководство на Българската армия, а за младите офицери, които не са оцапани все още с политика и далавери.

Предлагам политическите партии да не се противят на това и да отстъпят временно ръководството на страната. Знам, че няма да го направят, но въпреки това се обръщам към тях. И за тях ще бъде полезно да се отърсят от идеологическа плява и криминални престъпници. Това в най-голяма степен се отнася до БСП.

Разбира се, аз съм готов да поема отговорностите си напълно. Самият факт обаче, че прокуратурата досега мълчи, а средствата за масова информация си правят оглушки, ме кара да мисля, че съм прав. И усилващото се недоверие в политическата система при последните избори също ме кара да бъда убеден в правотата си. Въпросът обаче не е дали съм прав, или не. Просто искам аз, моите наследници, моите съседи и съграждани, моите сънародници да имат възможност за достоен и пълноценен живот. Живот според труда и интелекта им, според предприемчивостта и делата им.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 февруари - следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "БЪЛГАРИЯ И НАТО" НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ. Документът е изготвен в Института за либерални изследвания от Аспарух Панов и Христо Димитров.


3. Идеята и опитът на БСП да разграничат политиката на България за интеграция в Европейския съюз /ЕС/ и Западноевропейския съюз /ЗЕС/ от присъединяването към НАТО, като дадат предимство на първия, са дълбоко нереалистични, погрешни и опасни стъпки за националната сигурност на страната, които по същество повтарят доводите на Русия против разширяването на НАТО. В полза на неделимостта на европейската от евроатлантическата интеграция могат да бъдат изтъкнати следните аргументи:

- поради изостаналостта и бавните темпове на реформирането на своите икономики източноевропейските страни, които същевременно почти завършиха демократизирането на политическите си системи, имат повече шансове да станат в скоро време пълноправни членки на НАТО, отколкото на ЕС;

- поради всеобхватната си роля за осигуряване на стабилност и сигурност в целия евроатлантически ареал НАТО не е в състояние да даде пълни гаранции за това, ако в него не членуват както страни като Норвегия и Турция, които не са членки на ЕС и ЗЕС, така и такива източноевропейски страни, които имат ключови стратегически позиции, като България, Унгария и Полша;

- ЗЕС е европейският стълб на НАТО и отбранителният компонент /”военната ръка"/ на ЕС, но ЗЕС няма да създава своя интегрирана военна структура, паралелна и отделна от тази на НАТО;

- НАТО придоби нови измерения и значения като основна мироопазваща сила в Европа и особено на Балканите под егидата на ООН; НАТО покани и допусна руски бойни части да участват съвместно в операцията по прилагането на мира в Босна; следователно НАТО се стреми да докаже на Русия, че разширявайки се на изток, не само няма да се превърне в по-голяма заплаха за нея, но и допуска на даден по-късен етап, в зависимост от развитието на демократичните процеси и икономическите реформи в Русия, да я приобщи към своите структури, за да изгради една наистина стабилна и ефективна общоевропейска система за сигурност.

4. Само присъединяването на България към НАТО може да даде сигурни гаранции за националната сигурност на страната поради следните фактори:

- намаляване и елиминиране на рисковете от антипазарен реставрационен популизъм, авторитарни политически тенденции, антизападен икономически национализъм, етносоциална дезинтеграция, което от своя страна ще намали риска за приток на чужди инвестиции у нас;

- увеличаване шансовете за пълноценна икономическа интеграция и равноправно търговско сътрудничество със страните от ЕС и НАТО, тъй като България ще бъде взаимно-гарантирана с тях в областта на сигурността;

- стабилизиране на външната политика на България, особено на Балканите, като балансьор при решаването на проблемите между двете съседни страни - членки на НАТО - Гърция и Турция, а така също и в сложния триъгълник Македония-Албания-Сърбия;

- поради липсата на обща граница и особени противоречия с Русия нашата страна може да придобие важната роля на посредник и балансьор при решаването на евентуални противоречия между НАТО и Русия /роля, каквато понастоящем се опитва да играе Германия/, а в бъдеще - своеобразен мост за приобщаването на Русия към НАТО и общоевропейската система за сигурност.

След публикуването и анализите на вътрешното изследване на НАТО за неговото разширяване постепенно започнаха да отпадат спекулациите за някакви предварителни условия към кандидат-членките за разполагане на ядрено оръжие и чужди войски на тяхна територия /НАТО категорично заявява, че изключва такива условия/. Тепърва ще се спекулира с цената /реалните финансови средства/, която желаещите страни да станат членки на пакта трябва да платят за това. Вече бе заявено от страна на Северноатлантическия договор, че не е необходимо пълното превъоръжаване на приетите нови членове /Гърция и Турция разполагат с модерни типове руско оръжие, получени при разоръжаването на бившата ГДР/. Разбира се, дори подмяната на комуникациите и средствата за опознаване във военновъздушните сили /ВВС/ ще изискват много средства, което накара Запада отново да заговори за нов план "Маршал”. И ако преди 50 години България се оказа извън него заедно с повечето източноевропейски страни, то сега решението за неговото приемане зависи изцяло от нейната суверенна воля на независима и демократизираща се държава. Тази воля не трябва да бъде оставяна само на произвола на Българската социалистическа партия /БСП/, а трябва да бъде наложена с решаващия натиск на цялата демократична общност в България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО /9 ФЕВРУАРИ 1996 г., СОФИЯ/.


Изтеклата една година от идването на власт на кабинета на Жан Виденов очерта ясно рамките, в които се движи "социалистическото" управление. Ако трябва да се обобщи оценката за този период с една дума, тя е провал. Основание за това дават следните факти:


I. Българската социалистическа партия /БСП/ и социално ориентираната икономика

1. Въпреки категоричното си личностно разграничаване от кабинетите на Андрей Луканов правителството на Жан Виденов продължи да прилага последователно наложения от тях през 1990 година модел на прехода. Правителството и не помисля за преориентация в посока към т.нар. социална пазарна икономика. Към днешна дата правителството прилага може би най-твърдата монетарна линия от 1990 година насам.

2. С някои свои действия /особено с разпоредбите за застраховането на държавните предприятия/ правителството създаде условия за възникване на корупция в съответните ресорни министерства и тя не закъсня да се появи в шокиращи размери.

3. Правителството спекулира с данните за инфлацията, приписвайки си едва ли не заслугата за нейното "ликвидиране". Едновременно с това се мълчи за катастрофалното свиване на потреблението. Цинично е да се представят самоограниченията, които гражданите на България са си наложили, за "социалистическа" победа над инфлацията. Обществото ни на практика се върна към времето на Димитър Попов и към призива "За Бога, братя, не купувайте!".

4. Намиращите се в почти пълен синхрон до този момент правителство и парламентарна група на БСП проявиха престъпно нехайство по отношение на социалното законодателство. "Отлежават" около двадесет закона, третиращи социалната сфера. В приетия Закон за Фонд обществено осигуряване има много дискусионни моменти, оспорвани от синдикатите и дори от депутати на БСП. Едновременно с това социалните и пенсионните фондове остават неотделени от бюджета и реформата в социалното дело буксува.

5. Изплащането на компенсациите към пенсиите се протакаше, а увеличението на детските надбавки /с четири лева/ е равносилно на подигравка.

6. Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/ вече протестира срещу измененията в Закона за данъка върху общия доход /в. "Свободен народ", бр.22, 1-7 юни 1995 год./. Оттогава данъчната политика на БСП продължи да бъде насочена към увеличаване на натиска върху обикновените граждани и най-вече - върху дребните частни предприемачи. Последните изисквания към данъчните преписки в много по-голяма степен спомагат за набиране на средства за бюджета от непомерни глоби, отколкото за затягане на данъчния контрол. За сметка на това големите групировки продължават да намират начини за отклоняване от плащане на данъци и най-вече - на акцизи. Последният факт потвърждава несправедливостта в разпределението на данъчното бреме.

7. Наложилата се актуализация на бюджета се дължи преди всичко на натрупания бюджетен дефицит от 10 милиарда лева, което поставя под съмнение компетентността на бюджетната политика на кабинета.


II. БСП и престъпността

1. Общественото очакване беше, че БСП ще положи максимум усилия за ограничаване на престъпността или поне на видимата й страна. Имаше сериозни основания да се смята, че БСП разполага с кадри, на които да възложи една сериозна кампания срещу престъпността, ако не за друго, то поне с рекламна цел. Нищо подобно не беше извършено. Причината за това едва ли е само в некомпетентността на министъра на вътрешните работи. По-скоро у правителството отсъства желание да се захване сериозно с престъпността и най-малко с организираната престъпност.


III. БСП и синдикалното движение

1. Правителството прокара промени в Кодекса на труда, насочени срещу национално представените профсъюзи.

2. Правителството отхвърли предложението на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ за провеждане на синдикални избори /внесено през октомври 1995 г. в Националния съвет за тристранно сътрудничество/, което беше съобразено със западноевропейския и унгарския опит. Вместо това правителството заяви, че ще се извършва пререгистрация на синдикалните членове един по един, което може да се тълкува и като нарушение на конституцията.

3. Масово се гонят синдикални организации в провинцията от заеманите помещения, като едновременно с това се извършват крещящи нарушения на Закона за конфискация на имуществото на тоталитарните организации.

4. Срещу синдикатите се води медийна война и им се налага информационно затъмнение. Систематично се прокарват внушения, че "времето на синдикатите е отминало", и че трябва да се наложат ограничения на дейността им.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
16.02.1996 г.  


Редактор: Лилия Томова
                  Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Павлина Стефанова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!