16 август 1996


София, 16 август 1996 година
Брой 104 /1659/


София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЯ В ПЕЧАТА ЗА ТАКА НАРЕЧЕН ПОМАШКИ ЕЗИК. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ заявява своята голяма загриженост от постъпилите сведения в гръцкия и българския печат за "откриването" на така наречен помашки език. В течение на последните няколко години това е второ сериозно посегателство срещу целостта на българския народ след злополучното откриване на "шопски език" и "шопска нация" с цел да обслужват политическите нужди на шовинистичното ръководство на остатъчна Югославия. Очевидно съседите на Република България имат лошо мнение за силата и състоянието на българската държавност, след като са поели почина "всеки български диалект - език, всяка българска етнографска група отделна нация".

Използването на езиковедчески и исторически фалшификации се е превърнало в норма на поведение в някои съседни нам балкански държави. След изнамирането на "помашки език" над българско-гръцките отношение повече от всякога се усеща леденият дъх на призрака на Коминтерна. Българските социалдемократи не могат да забравят как в периода между двете войни, воден от "съображения за революционна комунистическа целесъобразност", Коминтернът изнамери македонската, тракийската, добруджанската и дори елзас-лотарингската нация. Ние помним какво струва това на българите в Македония и на българската нация като цяло.

Днес, след десетилетия най-брутална денационализация на българите в Македония, ставаме свидетели на нови опити за "етническо инженерство" и за нова денационализация - този път в "помашка посока". Дават плод както дългогодишните усилия на някои гръцки шовинистични среди, така и престъпното мълчание на българските власти, които в продължение на пет десетилетия не желаеха да забележат своите сънародници в Гърция - без значение дали те са от християнско или от мюсюлманско вероизповедание. Информационните агенции донесоха вестта, че идеята за издаването на речник на "помашки език" принадлежи на командващия 4-ти армейски корпус в Гърция - ген. Парайодакис. Самообявяването на един военен за главен историк и граматик в една демократична държава е лоша поличба. Подобни стъпки по никакъв начин не способстват за добросъседство и разбирателство между България и Гърция.

Години наред гръцките управници отказваха увеличаване на броя на контролно-пропускателните пунктове по общата ни граница поради страха от съществуването на българско-мюсюлманско население от двете й страни. Днес, когато отварянето на нови КПП е предстоящо и това дава надежда за усилването на стопанската активност, както в Родопите, така и в Беломорието, шовинистично настроени гръцки "книжовници и граматици" добавят една огромна лъжица катран към бъчвата с меда на постигнатото съгласие.

Българските социалдемократи призовават гръцката страна да се опомни и да преустанови експериментите си с такава опасна субстанция като националното съзнание. Обръщаме се и към българското правителство с призив да реагира по един категоричен начин срещу зловещата провокация, на която сме свидетели. Шикалкавенията, че в МВнР не знаят каква е официалната гръцка позиция, не са нищо повече от измиване на ръцете. С такова измиване на ръцете преди 1996 години са разпнали Спасителя. Днес има опасност да бъде разпната истината.

София, юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ УЧРЕДЕНОТО В СОФИЯ НА 26 ЮЛИ 1996 ГОДИНА ОБЕДИНЕНИЕ "ЗАЕДНО - ЗА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ


ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНКИ НА БЪЛГАРИЯ,

Обръщаме се днес към всеки от вас с призив, породен от тревогата за утрешния ден на страната ни. Всички ни грози една заплаха - задълго да останем народ, разделен от пагубна омраза и вражди. В разделението бъдеще няма. Противопоставянето значи само едно - държава без утрешен ден, общество без перспектива.

Дошъл е моментът най-сетне да се опомним, най-после да разкъсаме омагьосания кръг на конфронтацията от последните седем години. Седем години не само "стигат" - това са години на не един пропилян шанс. Вместо най-трудното вече да е зад нас, най-тежките изпитания на икономическия преход тепърва ни предстоят.

Дълг на всеки български гражданин днес е да застане ясно и категорично на страната на националното обединение, на съгласието. В името на това да имаме държава, в която децата ни да искат да живеят.

Бъдещето изисква от нас да се осъзнаем като единна нация.

Затова днес призоваваме всеки - да се обединим около девиза "Заедно - за България"!
- да подкрепим кандидатите, носители на този девиз в президентските избори, Георги Пирински и Иван Маразов!
- да насърчим хората във всяко село, във всеки град да създават свои обединения "Заедно за България!"
- заедно да дадем път на градивното, на съзидателното начало в обществото ни;
- заедно да осигурим шанс на всяко българско семейство, на всяка община, на нацията и държавата ни;
- заедно да победим безверието, беззаконието, безработицата, бедността и безволието;
- заедно да постигнем нов разцвет на българската култура;
- заедно през настоящето да протегнем ръце към миналото и бъдещето.

Да обединим усилия и воля за победата на "Заедно - за България"!

София, 26 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

МОЛБА ОТ ВЛАДИМИР АСЕНОВ СПАСОВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ТВЪРДЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ В ЦК НА БКП ЗА ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА С ДЕЙЦИ НА БКП. Документът е адресиран до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТРЕ,

В Централния комитет /ЦК/ на Българската комунистическа партия /БКП/ се получиха сведения от сигурни източници, че вражески настроени лица от Висшия съвет /ВС/ на Българската социалистическа партия /БСП/ и от Централния съвет /ЦС/ на Българския антифашистки съюз /БАС/ към БКП са взели решения да извършат срещу мен физическа разправа. Вие като министър ще позволите ли на вашите съпартийци да извършат това коварно и подло престъпление. Един от плановете бил това престъпление да бъде осъществено на 3 август 1996 г. на Бузлуджа по време на тържественото честване на 105-годишнината от създаването на БКП. Другият план бил да се осъществи заговорът в София или на друго място по време на президентската кампания.

Най-учтиво Ви моля да наредите на вашите подведомствени да ми бъде осигурена безплатна охрана. Вие сте длъжен да спазвате конституция[та] и законите в Република България, независимо от това, че сме политически опоненти, но в миналото бяхме съпартийци от БКП.

Ще очаквам да уважите молбата ми, за което предварително Ви благодаря. За МВР съм работил, когато вие не сте имали понятие от тази работа. В ЦК на БКП сме известени и за вашата диверсионна работа против БКП, какъвто е случаят с Ангелина Нечева от гр. Елин Пелин.

София, 30 юли 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР на ЦК на БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ ОТ СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕ N 12 НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТ 23 ЮЛИ 1996 ГОДИНА И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВОТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО РОЖДЕНИЕ НА БЕЖАНЦИ - ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ, РОДЕНИ ИЗВЪН ДНЕШНИТЕ ГРАНИЦИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Решение N 12 на Конституционния съд от 23 юли 1996 г. поставя под въпрос правото на българско гражданство по рождение на бежанци - тракийски българи, родени извън днешните държавни граници. По този повод Съюзът на тракийските дружества в България направи специално изявление, в което изрази тревогата и безпокойството на тракийците. В него се информира обществеността, че нашата организация ще предприеме при необходимост съответните действия.

Ето защо най-напред се обръщаме към Вас като към глава на държавата, чиито поданици са тракийските българи - бежанци и потомци на бежанци.

Господин Президент,
Решението на Конституционния съд засяга според нас законни и морални права на тракийските българи най-малко в три аспекта, а именно:

Първо. Поставя се под съмнение правото на българското гражданство по рождение на тракийските българи, родени в Западна и Източна Тракия, в Мала Азия, в Цариград и областта. Немалка част от тези хора още изпълняват обществени функции - участват в избори, биват избирани в местни органи на властта, в църковни настоятелства, в читалищни структури. Получават социални осигуровки от държавата, плащат данъци, притежатели са на облигации по международни спогодби, компенсиращи техни имоти и имущества в отнетите им родни места по Беломорието и Одринско. Десетки хиляди са и родените в Западна Тракия в периода 1919 - 1941 г., когато областта е присъединена към гръцката държава по силата на Ньойския договор.

Изгонени през 1944 г., тези българи в днешна България са в активна възраст и сега се лишават от конституционни права, тъй като не им се признава българско гражданство по рождение.

Второ. Стотици хиляди потомци на тракийските българи са морално засегнати, че исторически и нравствено се дискриминират дейците на революционните, църковните и просветните движения за отстояване на българския характер на Тракия, Македония, Добруджа, на борците за присъединяването на тези изконни български земи към Отечеството след Освобождението - четите на Капитан Петко Войвода и Гоце Делчев, членовете на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, воеводите и участниците в Илинденско-Преображенското въстание, военачалниците на македоно-одринското опълчение и войниците от Балканската война. Беззаветни подвизи се лишават от родолюбив смисъл, отрича се саможертвата на няколко поколения следовници на идеолога на българската национална революция Васил Левски.

Трето. Щом като родените в Източна и Западна Тракия българи нямат право на българско гражданство по рождение, не означава ли това, че се поставя под съмнение и историческата принадлежност към България на изконни български земи?

Не предоставя ли това подкрепа на балканския шовинизъм на наши съседи, след като наши юристи лишават родените там от българско гражданство по рождение?

Това неминуемо ще повлияе отрицателно и на предстоящите преговори по имуществени проблеми между Турция и България, в които въпросът за гражданството по рождение ще има важно значение.

Господин Президент,
Ние апелираме Вие лично, като призован от закона и морала защитник на българската нация, да поискате от Конституционния съд тълкувание на следното фактическо положение:

ИМАТ ЛИ ПРАВО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО РОЖДЕНИЕ РОДЕНИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ТРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ, ДОБРУДЖА, ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ, РОДОПИТЕ И СТРАНДЖАНСКО, КОГАТО ТЕЗИ ЗЕМИ, ПО СИЛАТА НА РАЗЛИЧНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СА БИЛИ ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ?

Надяваме се на Вашата държавническа намеса в изясняването на този проблем, който засяга много повече български поданици, отколкото сме ние, тракийските българи.

София, 8 август 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ:

Костадин Карамитрев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БАН ПО ПОВОД БЮДЖЕТА НА АКАДЕМИЯТА. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Българската академия на науките е най-авторитетната национална научна организация, но нейният бюджет през последните няколко години постоянно се намалява. Съобразявайки се с тежкото финансово състояние на страната, Българската академия на науките проведе болезнена структурна реформа. Основният й научен потенциал бе съхранен, но общият брой на служителите й бе намален с около 30 %. Това обаче не доведе до реално подобряване на финансовото състояние на БАН, което през последните години системно се влошава в сравнение с това на сродни организации в страната.

Предлаганото сега увеличение на бюджета на Българската академия на науките е съвършено недостатъчно и ще доведе до нейния финансов колапс. Българската академия на науките ще бъде изправена пред невъзможността да осигури изключително важни общодържавни функции, които са й възложени, като:

- денонощната метеорологична и хидрологична прогнозна дейност за нуждите на всички държавни институции и стопанския живот;

- денонощна регистрационно-аналитична дейност на сеизмичната обстановка у нас, пряко свързана с работата на Постоянната комисия по защита на населението от бедствия и аварии към МС, НЕК и др;

- Националната академична електронно-информационна система, осъществяваща пренос на световна информация за и от България чрез кабелна и сателитна връзка, която обслужва две министерства: Министерство на образованието, науката и технологиите /МОНТ/ и Министерство на външните работи /МВнР/, Народното събрание, редица посолства, 17 университета и над 40 научни института.

Тези дейности изискват заплащане във валута на ползваните кабелни и сателитни връзки. Обезценяването на лева прави невъзможно покриването на тези разходи.

Поради липса на средства за електроенергия, вода и отопление съществува реална опасност да се преустанови изследователската дейност в институтите на БАН. Това ще направи невъзможно изпълнението на поети ангажименти във връзка с национални и международни научни проекти. Изолацията на БАН от световната наука ще се отрази крайно негативно върху бъдещето на България.

Ниските трудови възнаграждения на учените в БАН, тяхното нередовно изплащане, както и нищожното финансиране за реална научна дейност ще доведат до нова емиграционна вълна от перспективни специалисти, което е трудно възстановима загуба за страната ни.

Ръководството на БАН отправи своевременно редица конкретни обосновани искания за увеличение на бюджета на БАН до всички отговорни институции в страната и очаква съответните корекции в бюджета на БАН.

Сега апелираме към народните представители и българската общественост да подкрепят БАН в този решаващ момент, да бъдат уважени исканията ни за изменения в Закона за държавния бюджет, за да може най-старата и авторитетна научна организация в страната да се съхрани и да работи за България.

София, 26 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "ДА БЪДЕМ СПЛОТЕНИ И ЕДИННИ" /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/, ОГЛАСЕН ОТ ВЛАДИМИР СПАСОВ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, НА КРЪГЛА МАСА В БЕЛГРАД /23 ЮЛИ 1996 ГОДИНА/, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЕДИНЕНАТА ЮГОСЛАВСКА ЛЕВИЦА /ЮЛ/ ПО ПОВОД ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА Й КОНФЕРЕНЦИЯ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Правителството сляпо изпълнява исканията на МВф и на Световната банка за възстановяване и развитие, която е банка за разрушаване, поробване и ограбване на народа ни. Всички тези безобразия се правят със стратегическа цел за спиране и за унищожаване на роднрто ни производство и за откриване на пазари за американското производство. Правителството на БСП провежда антинародна политика. За унищожаването и разпродаването на предприятията, заводите и комбинатите на наши и чужди грабители - капиталисти, те изкуствено девалвираха българския лев в полза на щатския долар и на марката, за да могат на безценица да разпродадат и да заграбят предприятията. За целта мафията още преди контрареволюцията изкупи долари, тогава един долар се купуваше за 97 стотинки. Те са овци във вълчи кожи. Те пред нищо не се спират в алчните си стремежи за доограбването на малкото, което все още е оцеляло досега. България допреди контрареволюцията беше на 14-то място в света, а сега е даже след Албания. Крайно време е да се каже "стоп" на криминалната антинародна мафия във всички балкански страни, тъй като нещата се развиват по общ сценарий на ЦРУ и на клуб 300. Повелята изисква със задружни усилия балканските страни да създадат прекрасни условия за просперитета, за щастието и благоденствието на народите ни. Ето защо ние смятаме, че е настъпил моментът, когато трябва да се осъществяват идеалите и мечтите на нашите предшественици за създаването на Балканска федерация или конфедерация, на общ Балкански съюз, на общ Балкански пазар като алтернатива на ЕС и Европейския пазар. Не е необходимо да ходим в Европа нито през Босфора, нито през Австрия и Италия. Ние живеем в центъра на Европа. Нека европейските страни да дойдат при нас. Общият Балкански съюз и пазар трябва да бъдат алтернативни на ЕС и Европейския пазар. Те трябва да бъдат алтернативни на всички капиталистически структури и формирования, насочени против интересите на нашите народи. Ние не бива повече да бъдем пушечно месо за реализирането хегемонията на враждебни на нашите страни интереси и държави. БКП подкрепя идеята за възстановяване на Социалистическа федеративна република Югославия /СФРЮ/ такава, каквато беше допреди империалистическата инвазия в тази страна. Народите на Балканския полуостров трябва да живеят в мир, братство и взаимно разбирателство, против което са били и са Великите сили. Ние не трябва повече да им позволяваме те да диктуват по тяхна воля и желание как да бъдат ограбвани нашите страни и народи. Ние сами трябва да решаваме съдбините на народите и на страните ни. А това ще стане тогава, когато народите поемат своите съдбини в свои ръце и издигнат лозунгите: вън на всички грабители на страните и на народите ни. Оставете, господа империалисти, народите на Балканския полуостров сами да решават съдбините си така, като диктуват нашите интереси. Ние никога вече няма да бъдем пушечно месо за интересите на антибалканските задокеански акули. Те нямат работа на Балканския полуостров. Да живее дружбата, братството и приятелството между всички балкански страни и народи. Бъдещето е на левите сили във всички балкански страни, начело с комунистическите марксистко-ленински партии. Югославската левица е образец в това отношение. Всички балкански страни трябва да се поучат и да последват примера на югославските другари. За укрепването на световното комунистическо и работническо движение на 4 и 5.XI. 1995 г. в София беше създаден Новият комунистически Интернационал /НКИ/. Беше поставена за основна цел на НКИ укрепването на единството и сплотеността на работническото и комунистическо движение върху принципите на марксизма-ленинизма и пролетарския интернационализъм. Колкото по-бързо се включат в НКИнтернационал всички марксистко-ленински партии, толкова по-добре ще бъде за всички трудови хора в света. Ние сме длъжни да защищаваме техните права. Ние сме длъжни да се борим против изявите на ревизионизма и догматизма под каквато и форма да се изявяват те. Това го изисква от нас историческият момент в края на XX и в началото на XXI век. През XXI век не би трябвало да има експлоатация на човек от човека под каквато и да било форма. Ето защо ние отново издигаме лозунга: Пролетарии от всички страни, съединявайте се. Ето това са задачите на времето, в което живеем. Уверен съм, че с общи усилия ще успеем да оправдаем надеждите и очакванията на народите ни. Ние сме длъжни да създадем социално справедливо общество, а то не може да бъде друго освен комунистическо.

Другарки и другари,
Когато говорим за левица и за леви сили, трябва да отговорим не само защо и как, а какво представлява левицата, както и:

1. Какви цели и задачи конкретно си поставя левицата?

2. Какво означава левицата?

3. Чии интереси ще отстоява тя?

4. Каква идеология ще изповядва левицата?

5. Какво е отношението на левицата към класиците на марксизма-ленинизма?

6. Кое е старо и кое е ново?

Според БКП и НКИ старо е онова, което настъпи и се реставрира след извършените контрареволюции в социалистическите страни, а ново е това, което имахме след победата на социалистическата революция, а това бе строителството на социализма. Никой не желае да бъде експлоатиран. Всички се борим за равноправие, за справедливост и за социална осигуреност, а това може да бъде осигурено само при комунизма. Не може да бъде левица онази партия или движение, които се отказаха от марксизма-ленинизма и реставрират дивия, варварски и пещерен капитализъм. Не може да се нарича левица и онази партия, чиито ръководители получават заплати за един месец повече от това, което получават трудовите хора за година и половина. Не могат да се наричат левица и онези, които експлоатират чужд труд. Не могат да се наричат левица и онези партии, в които има черноборсаджии, спекуланти, банкери, милионери, милиардери, а 92 % от народа да живее в глад, мизерия и нищета.

Основната задача на левите партии е да създават по-добър живот на народа си, а не да го грабят като истински хищници.

Ето защо истински леви сили могат да бъдат само марксистко-ленинските комунистически и работнически партии.

Не могат да бъдат левица и онези, които създават коалиция с реакционни партии, фашистки и религиозни партии, а бягат от комунистическите партии като дявол от тамян.

Да живее комунизмът. Той няма алтернатива. Бъдещето е на комунизма.

София, 23 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 9 август 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.