16 юли 1993

София, 16 юли 1993 година
        Брой 137 /924/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Националният изпълнителен съвет на Консервативната екологична партия /НИК на КЕП/ счита за неподходящо в този момент решението на Парламентарната група /ПГ/ на СДС за влизане в пленарна зала, взето на 14 юли 1993 г. Депутатите на СДС, членове на КЕП, не подкрепиха това решение при неговото гласуване. Независимо от това и отдавайки приоритетно значение на единството на Съюза на демократичните сили, КЕП като лоялен партньор в коалицията и депутатите от тази партия като членове на ПГ на СДС ще изпълняват коректно решенията на колективните органи на съюза.

София, 15 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО” НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ПО ПОВОД НА ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПОД ТУРСКО РОБСТВО ПРЕДИ 600 ГОДИНИ


СЪНАРОДНИЦИ,

На 17 юли 1993 г. се навършват 600 години от най-черния ден в историята на нашето много изстрадало Отечество. Разпокъсвано и раздирано от дълбоки противоречия и вътрешни борби, от жажда за власт на недостойни боляри и широко противопоставяне на властта от различни секти и "народни движения", то става лесна плячка на завоевателните стремежи на нахлуващата в Европа османска стихия.

На този черен 17 юли в 1393 г. столицата на българската държава ”не със своята сила, а след като замлъква Божието предопределение, когато грехът надделя”, според думите на Григорий Цамблак, пада в ръцете на турския владетел.

Парадоксално, но 600 години като че ли не са били достатъчни, за да преодолее българският народ своите противоречия. И сега отново в последните три години ние се намираме в подобна ситуация.

Затова ние се обръщаме към вас с апел на 17 юли с черна лента в знак на траур да отбележим тази тъжна дата от нашата история и в същия този ден да се замислим върху надписа, поставен над входа на нашето Народно събрание: "Съединението прави силата".

Не е ли вече време да преустановим недостойните оплювания, отвратителната конфронтация и да потърсим ония крехки връзки, които могат да ни доведат до разбирателство и с тяхна помощ да се опитаме заедно да измъкнем Отечеството си от калта на омразата и икономическата разруха.

Да си подадем ръце в името на България!

Пловдив, 15 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 10 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ.


Две години след приемането на новата Конституция на България Политическият съвет /ПС/ на Обединението за социална демокрация /ОСД/ намира, че въпреки ясната ориентация на конституцията към основните ценности на демокрацията и задачите на прехода, у нас все още не се е оформила дългосрочна стабилност на политическия процес на демократизиране на властта. Тя остава твърде тясна и трудно поддаваща се на обществения контрол. Все още случаите на изкуствено повишаване на напрежението в страната и особено в столицата, крият заплаха за нормализиране на живота у нас. Все още остават неприети много закони, които следва да гарантират действието на конституцията. В тази обстановка дори евентуалното предсрочно произвеждане на нови парламентарни избори няма да промени принципно качеството на политическата обстановка. Както и досега, един твърде тесен кръг от политици и висши администратори ще определят неудовлетворителния ход на реформите.

ПС на ОСД смята, че е необходимо да се осъществят цял ред от политически и законодателни действия за разширяване на базата на демокрацията в страната, за включването на значително по-широк кръг граждани в управлението. За нас тази политика трябва да има като своя цел произвеждането на местни избори преди парламентарните. За нас местните избори са етап от нормализацията в България.

Самото развитие на демократичните процеси в страната все повече извежда на преден план необходимостта от разрешаване на множество проблеми в дейността, отговорностите и правомощията на местната власт. Политическият съвет на ОСД отбелязва, че при сегашната политическа и икономическа действителност местните органи на държавната власт не могат да отговорят на потребностите на хората в общините, нито да подпомогнат в някои отношения и действията на централната изпълнителна власт. В редица случаи неуредеността на местната власт създава напрежение както в регионален, така и в национален план.

ПС на ОСД намира за необходимо да бъде направено следното:
1. Изменение в Закона за местното самоуправление.
2. Приемане на Закон за местните финанси.
3. Провеждане на местни референдуми.
4. Приемане на Закон за ново административно и териториално деление.
5. Приемане на Закон за произвеждане на избори за местни органи на държавната власт и насрочване на избори за местни органи на държавната власт преди произвеждането на парламентарните избори.

Политическият съвет на ОСД ще отстоява политическата линия за произвеждане на избори за местна власт преди парламентарните избори. ОСД смята, че местните избори ще бъдат сериозна стъпка към демократизирането на властта, принос към стабилизирането на българското общество.

София, 10 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД РАБОТЕЩИТЕ В ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет, до Министерството на транспорта, до генералния директор на фирма БДЖ и до средства за масово осведомяване.


Националният професионален съюз на железничарите /НПСЖ/ остро реагира срещу финансовата политика на Министерския съвет, довела до взривяване на социалното напрежение в железниците.

Липсата на определен процент от бюджета на страната за БДЖ доведе до неизплащането на работните заплати за месеците май и юни на 1993 г.

Зтъването в блатото на финансовите недомислия на Народното събрание и на Министерския съвет тегне върху гърба на железничарите, които в тези трудни времена се опитват да поддържат поне една структура от икономиката, и то без необходимите средства за резервни части, материали, диагностична апаратура, осигурителна техника и други.

Настояваме за незабавно регламентиране на отношенията държава - железница, като се преведат нужните парични суми за нормализиране на транспортния процес.

София, 14 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СВОБОДНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ "МЕТАЛУРГИЯ” КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС" В "КРЕМИКОВЦИ" - АД. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до Министерството на промишлеността и до средствата за масово осведомяване.


Изпълнителният съвет на Свободния демократичен синдикат /ИС на СДС/ "МЕТАЛУРГИЯ" нееднократно е декларирал пред Министерството на промишлеността, че тежкото икономическо състояние на "Кремиковци - АД" е следствие от некомпетентното ръководство на сега управляващия изпълнителен директор г-н Лилян Вачков. Още през 1992 г. г-н Вачков като главен инженер на фирмата спомогна активно за утежняването на икономическото състояние на "Кремиковци - АД", което може би се хареса на заинтересуваните финансово-икономически групировки, свързани с КТ "Подкрепа", което и му донесе директорския пост след една незаконно проведена стачка.

ИС на СДС "Металургия" счита, че е навременна проверката на министър Биков, която, надяваме се, че ще потвърди представените от него пред министър-председателя проф. Любен Беров твърдения за действителното състояние на "Кремиковци -АД". Неговата позиция, че е крайно време да се направят персонални промени в ръководството на фирмата, е и наша позиция, която нееднократно сме декларирали. Наложително е Министерският съвет да спре анархията в "Кремиковци - АД" и да постави компетентни професионалисти в ръководството й.

ИС на СДС "Металургия" счита, че г-н Лилян Вачков трябва да освободи мястото, което заема, а компетентен професионалист да бъде назначен след мениджърски конкурс, който би осигурил просперитет на металургията в България.

ИС на СДС "Металургия" към НСС "Бизнес" твърдо застава зад позицията на министър Румен Биков.

Кремиковци, 14 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СДС "МЕТАЛУРГИЯ":

Валентин Борисов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЕКЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРИ "АРСЕНАЛ" - АД, ГРАД КАЗАНЛЪК, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран и до Министерството на промишлеността, до КТ "Подкерпа".


ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

1. Секционният съвет не приема като нормален начина за попълване борда на директорите в "Арсенал". Незачитането на мнението на КТ "Подкрепа" под предлог, че не е страна по спора, е удар срещу интересите на работниците. Допускането на политическите пристрастия да вземат връх при приемане решения на Министерския съвет доказва за кой ли път, че правителството не е на "експерти", а на политиканстващи личности, които не работят за интересите на България, а се стремят да запазят местата си. Конкретен пример е политическата услуга, извършена от министър Биков при немотивираната смяна на ръководството на НИРЕДК ЕООД - Казънлък, както и угаждането на политически представители и представителите на КНСБ при решението за смяна на Съвета на директорите в "Арсенал".

2. Секционният съвет счита, че не кадровите кадрили ще решат проблемите на дружеството. Необходимо е не смяна на ръководството, а създаване на нови функционални връзки в системите на производство, които да позволят нормалното функциониране на дружеството в условията на пазарна икономика.

3. Настояваме по начина, по който вмъквате допълнителни точки в дневния ред на Министерски съвет, да внесете предложение за разглеждане действията на министър Биков, които могат да се охарактеризират, най-меко казано, като колаборационистични, да не кажем предателски, по отношение на националните интереси.

4. Настояваме Министерски съвет и лично Вие да не предприемате унизителни и съглашателски решения по отношение на ембарговите проблеми, тъй като те са в ущърб на интересите на производството на специална продукция, както и на интересите на страната.

5. Настояваме за лична среща с Вас, господин министър-председател, не по късно от 14.00 ч. на 15 юли 1993 г., на която да разгледаме проблемите, които вълнуват членовете на синдиката в "Арсенал". Надяваме се да оцените значението на една такава среща като последна възможност за регулиране на социалното напрежение сред нашите членове, доказали качествата си при провеждане на ефективни действия съгласно ЗУКТС.

ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,
Много добре са известни възможностите на КНСБ в "Арсенал"-АД да предприемат ефективни стачни действия. Считаме, че правителството умишлено се поддава на евтини провокации.

6. Секцията на КТ "Подкрепа" в "Арсенал"-АД ще предприеме необходимите усилия, за да запознае средствата за масово осведомяване със създадените досега прецеденти на нелоялност от страна на Министерския съвет, както и ще потърси синдикална солидарност от всички структури на конфедерацията, споделящи нашето мнение, а те не са никак малко.

ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,
Решете справедливо конфликта, като докажете с това, че не се поддавате на инсинуации от страна на властжелаещите политически и синдикални лидери на КНСБ, защото Вие и цитираните от министър Биков политически сили ще се наложи да обяснявате на работниците защо са на улицата, когато сринете дружеството.

От една година КТ "Подкрепа" работи за стабилизиране на обстановката в "Арсенал" и в цялата страна. Огледайте се всички по върховете и преценете кой играе деструктивната роля. Нашата прогноза е, че с тези си действия правителството провокира нова национална стачка и търси своята оставка.

Казанлък, 13 юли 1993 г.

ЗА СЕКЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА"
ПРИ "АРСЕНАЛ" АД: Б.Белев

ЗА РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ КТ "ПОДКРЕПА" - Казанлък:
А. Табанджов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ЯМБОЛ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран и до Министерството на промишлеността, до Конфедерацията на труда "Подкрепа".


ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

Синдикален регионален съюз /СРС/ "Подкрепа" - Ямбол, подкрепя справедливите искания на Синдикалния съвет на секцията на КТ "Подкрепа" при "Арсенал"- АД.

СРС "Подкрепа" - Ямбол, е готов за солидарни действия с членовете на Секцията на КТ "Подкрепа" при "Арсенал"-АД, съгласно Устава на КТ "Подкрепа".

Ямбол, 14 юли 1993 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС "ПОДКРЕПА": инж. С. Черкезов

РЕГИОНАЛЕН СЕКРЕТАР НА СРС "ПОДКРЕПА": К.Николов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН II, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 25 АПРИЛ 1993 Г. В СОФИЯ.


П Р Е А М Б Ю Л

След десетоноемврийския преврат от 1989 г. политическите сили, които управляват страната ни вече три години, не само че не успяха да ликвидират комунистическите метастази на 45-годишното тоталитарно управление, но им дадоха възможност за икономическа мимикрия, чрез обсебване и оборотно трансфериране на парични и материални средства за милиарди конвертируеми и национални парични единици.

За същия посткомунистически период политическото разединение на българския народ достига безпрецедентни размери и конфронтация, в основата на които са неадекватните за личностната си характеристика възможности на хора, болезнено обременени с вождистки амбиции. За съжаление, тази разединителна ерозия не отмина и монархическите сили у нас, които в момента са нароени в десетки формации с различни наименования. Често някои, от тях, за по-кратък или за по-дълъг период, се групират в коалиции, обединения, съюзи и други сдружения, най-често на регионален принцип, а някои опитват и национални структури, но по същество вътрешната антагонистична, нетолерантна и камуфлажно единна позиция почти винаги на персонална и субективна почва остава. Тези болезнени доминанти са еднакво вредни, както за кардиналната и главна цел - възстановяване на конституционното, хилядолетно статукво на върховното ни държавно управлене, променено чрез измама и насилие през 1946 г., така и за реалното, национално единение на монархическите сили, които по същество са потенциалът на мнозинството от народа ни.

Непартийното обединение на българския народ е вече не алтернатива, а единственият изход за генетично, за духовно, за икономическо, за национално, за цивилизовано спасяване! А такова обединение е възможно единствено и само под егидата на българския царски трон и в конкретния случай, само под егидата на Н.В.Симеон II, конституционен цар на българите!

България оцеля 13 века, преодолявайки страшни и жестоки столетия и десетилетия, защото преобладаващият с родолюбието си народен потенциал винаги е оставал верен на генното си начало, сплотен около българския трон. Това доказва, че мъдростта на нашия народ в най-критичните моменти от историческия му път винаги е вземала връх над партийните пристрастия, за да защити националната ни кауза. А равенство между национална и партийна кауза не може да има! В съпричастност с тази принципна аксиома ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН II ще работи със законни и мирни средства за изпълнение на следната ПРОГРАМА.


I. ОСНОВНИ ПОСТАНОВКИ

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН II е непартийно. Неговата основна и главна задача е да привлича като сподвижници всички, които искат да бъде възстановено статуквото на България към 8 септември 1944 г., като независимо суверенно ЦАРСТВО, каквото е било нейното държавно устройство през всичките 1265 години дотогава.

Необходимостта от създаване и изграждане на движението е предизвикана от "разпиляването", което обезсилва монархическите сили, намерили понастоящем пристан в десетки формации, обособени в клубове, дружеста, съюзи, движения, главно на регионална почва, най-често без активни контакти помежду си и даже без контакти въобще. Това, че са обявени и някои окрупнения, като "федерации", "съюзи" или коалиции, не променя съществено нещата, тъй като контактността между тях е също палиативна, избирателна, персонифицирана, а оттук и функционално неефективна политически. Така, че движението не е поредна "монархическа бройка" от извършващото се еднозначно роене, а е качествена противостояща форма, отстояващо проверения от историята принцип, че "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!"

Движението е против всякаква дискриминация на етническа, религиозна и социална почва, която би конфронтирала неговите сподвижници. Движението е с отворена врата за всички, които приоритетно се ангажират да работят по задачите на неговата Програма и да спазват неговия Статут, за да се постигне ЦЕЛТА, която е синтезирана в самото му название. Членуването в други формации /политически, граждански, религиозни, етнически/ не е пречка за сподвижничество в движението, но само при условие, че задачите и целта на движението се възприемат като приоритетни и безалтернативни, тоест не подлежат на компромисни "отстъпки" или "съгласувания" със задачите и целите на други формации.

Движението приема, като неразделна част от своята програма, всички основни документи на Организацията на обединените нации, регламентиращи правата на човека, икономическите и всички останали конвенции, регламентирани от световната организация.

Движението активно ще участва в европейските интеграционни процеси на базата на равнопоставеност при националните взаимоотношения.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:00
16.07.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
        Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                                   Цвета Любомирова
        Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!